Projekat Rastko
Novosti Pretraga Pravila Mapa projekta Kontakt Pomoc Projekat Rastko Promena pisma English
Arheologija Antropologija i etnologija Lingvistika i filologija Bogoslovlje Filosofija Knjizevnost Likovna umetnost Drama i pozoriste Film i Televizija Fotografija Strip Muzika
TIA JanusNauka o književnosti

Poslednja izmena / Updated: 26. 01. 2003.

Generalni pregledi
Bosna i HercegovinaKosovo i MetohijaCrna GoraBoka Kotorska
Srbi u Rumuniji i RumuniSloveni u Albaniji i Albanci
Srbi u Mađarskoj i MađariSrbi i Bugari
Srbi i UkrajinciJužni Srbi i Lužički SrbiSrbi i Poljaci

Legenda

- ovaj znak ili originalna naslovna strana označavaju da je reč o integralnom elektronskom izdanju knjige.

 

- integralni članak, kraća studija ili pojedinačno delo.

- sažetak ili opis dela.


Opšti pregledi


Uvod u slavistiku 1 - Predrag Piper
Integralna knjiga našeg poznatog slaviste, ovom prilikom dopunjena specijalno za "Projekat Rastko". Obavezna lektira za sve koji se interesuju za kulturu slovenskih naroda.


Kratka istorija srpske književnosti - Jovan Deretić
I Stara književnost II Vidovi usmenog stvaranja III Od stare k novoj književnosti IV Prosvećenost i počeci nove književnosti V Klasična redakcija narodne epike VI Predromantizam VII Romantizam VIII Realizam IX Moderna X Avangarda XI Novi realizam XII Posleratna književnost


Istorija srpske književnosti: Barok - Milorad Pavić

Integralno izdanje, 1991.


Istorija srpske književnosti: Klasicizam - Milorad Pavić

Integralno izdanje, 1991.


Istorija srpske književnosti: Predromatizam - Milorad Pavić

Integralno izdanje, 1991.
Članci iz knjige
Istorija srpske kulture
:

Književni jezik kao instrument kulture i produkt istorije naroda - Pavle Ivić

Srednjevekovna književnost - Radmila Marinković

Narodna književnost - Nada Milošević-Đorđević

Književnost 18. i 19. veka - Jovan Deretić

Književnost XX veka - Novica PetkovićArticles from the book
The history of Serbian Culture
:
 

Standard language as an instrument of culture and the product of national history - Pavle Ivić

Medieval literature - Radmila Marinković

The oral tradition - Nada Milošević-Đorđević

Literature in the eighteenth and nineteenth centuries - Jovan Deretić

Twentieth century literature - Novica Petković


Književnost na tlu Crne Gore i
Boke Kotorske od XVI do
XVIII veka

Miroslav Pantić
[1990, integralno eletronsko izdanje]

Miroslav Pantić

Iz književne prošlosti

Studije i ogledi
1978


Meša Selimović: Za i protiv Vuka (studija, 1967, integralno elektronsko izdanje)

 


Zbornik
Matice srpske za slavistiku

integralno elektronsko izdanje

Review of Slavic Studies
Matica Srpska - Division of Literature and Language, Novi Sad, Serbia

Strani pisac u nas - Zoran Konstantinović (iz knjige Komparativno viđenje srpske književnosti, 1993)

 
Osam vekova srpske književnosti - Predrag Palavestra

Fonostilistika stiha
Fonostilistika stiha
- Milosav Ž. Čarkić (1995)Vojislav M. Jovanović: O srpskom narodnom pesništvu

Vojislav M. Jovanović: Za opšti zbornik naših narodnih pesama

Vojislav M. Jovanović: O liku Filipa Višnjića i drugih guslara Vukova vremena


Miroslav Pantić: Pravo i lažno u narodnom pesništvu, u svetu i kod nas, u prošlosti i danas

Zmaj Despot Vuk - mit, istorija, pesma - Ljiljana Pešikan-Ljuštanović (rezime doktorske disertacije i ekspoze na odbrani)


 
Snežana Samardžija: Žanrovska uslovljenost fantastike u srpskoj usmenoj književnosti

Dragan Stojanović: Ironie und Bedeutung
(1984, integralno elektronsko izdanje)

 

 

Biblioteka posvećena Ivu Andriću:

Dragan Stojanović: Bog zar tako hoće ["Prokleta avlija" Ive Andrića]

Dragan Stojanović: Razminuće sa lepotom ["Omerpaša Latas" Ive Andrića]

Dragan Stojanović: Lepota i Mržnja ["Anikina vremena" Ive Andrića]

Dragan Stojanović: Smernost i izazov ["Bajron u Sintri" Ive Andrića]

Dragan Stojanović: Zamračeno mesto ["Nemirna godina" Ive Andrića]

Dragan Stojanović: Život u zlom snu, smrt ["Robinja" Ive Andrića]

Dragan Stojanović: Lepota u svetu mučenom zlom i nesrećom ["Mara milosnica" Ive Andrića]

Dragan Stojanović: Opozvani opoziv ["Sarači" Ive Andrića]

Dragan Stojanović: Najdraže od svih bića ["Trup" Ive Andrića]

Dragan Stojanović: Oči koje tako gledaju ["Žena na kamenu" Ive Andrića]

Predrag Matvejević: Segni, sentieri, solitudini: Ivo Andric fra oriente e occidente


Miodrag Sibinović: Bio-bibliografija

Miodrag Sibinović - Njegoševe pesme o pesniku

Miodrag Sibinović - "Tajna rođenja" Rastka Petrovića

Miodrag Sibinović - Jeretici u knjizi Desanke Maksimović "Tražim pomilovanje"


Persida Lazarević-Di Giacomo: Srpska usmena tradicija u slovenskoj viziji Luiđija Fikerta
Persida Lazarević-Di Giacomo: Il caso "Ercole serbo": Un tentativo di ricostruzione del dramma di Francesco Dall'Ongaro

Željko Đurić: Đordano Bruno u srpskoj kulturi - tekstovi i sudbine

Željko Đurić: Giordano Bruno nella cultura serba - scritti e destini

Željko Đurić: Stefan Mitrov Ljubiša i Manconi

Željko Đurić: La polemica tra Miloš Crnjanski e Marko Car - Un episodio della vitta letteraria serba tra le due guerre

Željko Đurić: D'Annunzio (poeta) lettore di Tommaseo

Dejan Ajdačić - I riflessi del sonetto di Petrarca: "Benedetto sia l’giorno.." nella poesia dei petrarchisti ragusei


Iz Biblioteke posvećene Miloradu Paviću:

Bio-bibliografija Milorada Pavića (1949-1995) i Literatura o Miloradu Paviću - priredila Jasmina Mihajlović

 

Bio-bibliografija Milorada Pavića

Posebna izdanja na srpskom - lepa književnost (PDF, 140KB)

Posebna izdanja - Teorijska dela, istorija književnosti i esejistika (PDF, 94KB)

Dela iz lepe književnosti objavljena u periodici, zbornicima i izborima (PDF, 139KB)

Naučni i esejistički tekstovi, intervjui, govori i izjave u knjigama i periodičnim publikacijama (PDF, 259KB)

Dela na stranim jezicima - Posebna izdanja (PDF, 166KB)

Prevedena dela iz lepe književnosti objavljena u listovima, časopisima, zbornicima i izborima (PDF, 176 KB)

Naučni i esejistički tekstovi, intervjui i izjave na stranim jezicima u knjigama ili periodičnim publikacijama (PDF, 183KB)

Prevodilački rad Milorada Pavića (PDF, 100KB)

Televizijske, pozorišne i filmske adaptacije dela M. Pavića (PDF, 97KB)

Televizijski i radio-zapisi vezani za ličnost i stvaralaštvo Milorada Pavića - priredila Neda Depolo (PDF, 102KB)

Literatura o Miloradu Paviću 1952-1989. (PDF, 527KB)

Literatura o Miloradu Paviću 1990-1992. (PDF, 342KB)

Literatura o Miloradu Paviću 1993-1995. (PDF, 347KB)

Napomena o bio-bibliografiji Milorada Pavića


Priča o duši i telu
Slojevi i značenja u prozi Milorada Pavića
Jasmina Mihajlović


Milorad Pavić - Pisati u ime Oca, u ime Sina, ili u ime Duha bratstva?

Milorad Pavić: Život "Hazarskog rečnika": Dva svemira
(2002, predgovor za "definitivno" francusko izdanje Hazarskog rečnika - "androgino")

Milorad Pavić: Pobednički poraz (2002, govor na dodeli "Andrićeve nagrade" za najbolju priču na srpskom jeziku)


Književni portret Milorada Pavića - zbornik izlaganja sa Devetih književnih susreta "Savremena srpska proza" 6-7. 11. 1992, Trstenik.

Miodrag Radović: Katalog poređenja

Zoran Gluščević: Enciklopedijski duh Milorada Pavića

Jasmina Mihajlović: Čitanje i pol

Milorad Pavić: Nekoliko reči o umoru

Nikola Milošević: Pavićevo otvoreno delo

Aleksandar Jerkov: O neizgovorljivom

Mihajlo Pantić: Pripitomljavanje đavola

Jasmina Lukić: Hazarski rečnik kao postmoderna heterotopija

Sava Damjanov: Postmodernizacija fantastike kod Pavića

Dušica Potić: Lirski nagoveštaj (Poezija M. Pavića i postmodernizam)

Milentije Đorđević: Tri teze o poetici romana Milorada Pavića

Zoran Gluščević: Milorad Pavić između moderne i postmoderne

(Razgovor vođen za "Hazarskim stolom" kojim je predsedavao Miodrag Radović)


Elements of Milorad Pavić's Postmodern Poetics - an article by Jasmina Mihajlović

Last Love in Constantinople - A Tarot-Novel - as seen by reviewers

Roman kao priručnik za gatanje - Jasmina Mihajlović

Die letzte liebe in Constantinopolis - Jasmina Mihajlović

Last Love in Constantinople - Jasmina Mihajlović

Le dernier amour a Constantinople, roman-tarots - Jasmina Mihajlović

Inner Side of The Wind - Press book - edited by Jasmina Mihajlović

Milorad Pavić: Za sebe si i za B''lgarija (bugarski)

Milorad Pavić: Avtobiografija (ukrajinski)

Milorad Pavić: Počatok i kinec romanu (ukrajinski)

Jovan Delić: Hozars'ka prizma (ukrajinski)

Oljga Ros: I zrobiv ja te, ščo zrobiv (Z istoriji ukrajins'kogo perekladu “Hozars'kogo slovnika”) (ukrajinski)

Nove drame Milorada Pavića: "Krevet za troje" - A. C. (2002, 17. oktobar, izveštaj sa pres-konferencije)


Iz Biblioteke posvećene Miodragu Pavloviću:

Bibliografija Miodraga Pavlovića i važnijih knjiga i tema o autorovom opusu

Bibliografija prevoda (PDF, 103 Kb)


Biblioteka posvećena Borislavu Pekiću

Biografija Borislava Pekića

Bibliografija

Teatrografija i radiografija


Crno sunce i oko njega krug: Geometrija jedne malo poznate pjesme Miloša Crnjanskog - jeromonah Jovan Ćulibrk. Nagrada Matice srpske 1991. [novo i dopunjeno izdanje]

Crnjanski i Mefistofel O skrivenoj figuri Romana o Londonu - Milo Lompar [2000, integralno elektronsko izdanje]

 


Srpski humoristi i satiričari - Stanislav Vinaver

Pripovjedna svijest u Kišovoj "Grobnici za Borisa Davidoviča" - Žerald Kurt

Lik Vuka Mandušića u Gorskom vijencu - Novak Kilibarda

Semantika senke u "Gorskom vijencu" - Irina Deretić

Obituary: Edward Goy [1926-2000]

O knjizi Rebeke Vest "Crno jagnje i sivi soko" - Nikola Koljević

U znaku antropološkog dualiteta (Dragan Stojanović, Benzin /roman/, Stubovi kulture, Beograd 2000) - Jelena Živić

Paradoksi margine: Beograd i Zapad u romanima Dragana Stojanovića - Zorica Bečanović-Nikolić

Građa za bibliografiju Mihajla Pantića - sastavila Vera Petrović (2002)

Mihajlo Pantić - radna biografija


Stilske osobenosti sintakse na primeru proznog dela Ljudmile Petruševske - Biljana Vićentić (iz magistarske studije "Karakteristike sintakse u proznom delu Ljudmile Petruševske", 2001)

Tretiranje tuđeg govora u proznom delu Ljudmile Petruševske - Biljana Vićentić (iz magistarske studije "Karakteristike sintakse u proznom delu Ljudmile Petruševske", 2001)


Bibliografija dr Dejana Ajdačića

O folkloristi Novaku Kilibardi - Dejan Ajdačić

Tajno i javno u topografiji slovenskih antiutopija - Dejan Ajdačić

Opsene u svetu negativnih utopija - Dejan Ajdačić

Melanholija u delu Miloša Crnjanskog- Dejan Ajdačić

O motivu bekstva sa bacanjem magičnih predmeta u narodnim bajkama- Dejan Ajdačić

O kletvi u usmenoj književnosti- Dejan Ajdačić

Demoni u slovenskim književnostima- Dejan Ajdačić


Elektronska biblioteka Slavena Radovanovića

Nikola Milošević: Izvod iz recenzije romana "Kremanska ruža" Slavena Radovanovića (uz prvo izdanje romana, 1982)

Razgovor Ljubisava Andrića sa piscem Slavenom Radovanovićem: Svet ne može propasti (1987)

Branislava Jeftović: Uroboros načetog repa - O romanu "Kremanska ruža" Slavena Radovanovića (iz knjige "Janusov rasadnik, književne analize", 1990, Beograd)


Elektronska biblioteka Radoslava Bratića

Biografija, Bibliografija, Projekti, Nagrade itd.

Izvodi iz prikaza Bratićevih knjiga

Radoslav Bratić: Misao je samo moja, čin je svačiji (reč na dodeli nagrade «Meša Selimović»)

Radoslav Bratić - Eseji (iz knjige "Šeherezadin ljubavnik")

 

Pisac i čitalac

Svet oko nas

Dvadeset godina sa Andrićem i bez Andrića

Borhesov čitalac danas

Šala ili monstruozna vest

O Kosovu i Metohiji - za Kosovo i Metohiju

Dva stabla Dučićeve poezije

Piščeva stranka

Kafkin čitalac

Smrt originala

Demokratija i apatija

Sumrak veka

Sunovrat ili obnova na kraju veka

Šta pisac može danas

Radoslav Bratic - English index: Biography and bibliography, critics on Bratic (excerpts)

Essays on Bratic’s fiction (full texts):

 

Predrag Protić

Nadežda Obradović

Snežana Brajović

Ljiljana Šop, i dr.


Biblioteka savremene fantastike

Sedmi konkurs "Znak sagite" za domaću naučnofantastičnu i fantastičnu priču, Beograd, oktobar 2002.

Miodrag Milovanović: Pogovor zbirci "Nikadorski hodočasnik" (u: Zoran Jakšić, Nikadorski hodočasnik, priče)

Goran Skrobonja: Pogovor ovom izdanju "Nakota" (u: Goran Skrobonja, Nakot, roman)

Miodrag Milovanović: Alternativna horor istorija (u: Goran Skrobonja, Nakot, roman)

Zoran Stefanović: Beleška o Bobanu Kneževiću (u: Boban Knežević, Crni cvet, roman)

Aleksandar B. Nedeljković: Ljiljana Praizović ( 1958-2001) - In Memoriam

Zoran Stefanović: Nekoliko reči o hroničaru Zone (pogovor u: Ilija Bakić, Dole u zoni, izabrane priče)

Zoran Stefanović: Beleška o Iliji Bakiću (u: Ilija Bakić, Dole u zoni, izabrane priče)

Zoran Stefanović: Pacov-ptica ili Knjiga koja prodaje svetove (Recenzija: "Monolit 9", almanah prozne fantastike, Znak Sagite, Beograd 1995, priredio Oto Oltvanji)


Prezentacija časopisa Kodovi slovenskih kultura

Home page of journal Codes of Slavic Cultures

Časopis Kodovi slovenskih kultura posvećen je duhovnoj, pre svega narodnoj kulturi slovenskih naroda. Međunarodna redakcija godišnjaka podstiče interdisciplinarni pristup u usmerenost istraživanja u oblasti folkloristike, etnolingvistike i etnosemiotike, antropologije, kao i etimologije, balkanistike i indoevropeistike.

Tekstovi se štampaju na RUSKOM i SRPSKOM JEZIKU. Časopis počev od 1996. godine izlazi jednom godišnje, a svaki broj je posvećen unapred određenoj temi – do sada su objavljene sveske o biljkama, hrani i piću, svadbi i delovima tela. Svaka sveska sadrži i rezimee tekstova na engleskom, izabranu tematsku bibliografiju, i registar.Č
udo u slovenskim kulturama (sažeci) [27 studija lingvista, istoričara, etnologa, folklorista, književnih istoričara iz Bugarske, Grčke, Italije, Makedonije, Nemačke, Poljske, Rusije, SAD, Srbije i Ukrajine...]


PROJEKAT RASTKO - BANJA LUKA
Biblioteka kulture i tradicije Bosanske Krajine

Bosna i Hercegovina
Vladimir Ćorović [1925] integralno elektronsko izdanje
Sadržaj: UvodHistoriski pregledKnjiževnost u Bosni i Hercegovini
Kulturne prilike Društveni odnošaji Glavna literatura o Bosni i Hercegovini

Bogoljub Petranović kao sakupljač narodnih pjesama (studija) - Novak Kilibarda (Predgovor knjizi Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine I-III, sakupio Bogoljub Petranović) [1989]

Predgovor opusu Petra Kočića - Vitomir Vuletić

Kočićev hrišćanski ekspresionizam - Predrag Lazarević, 1997.


Sabrana djela
Petra Kočića

Integralno elektronsko izdanje, 2002

Nenad Novaković: Riječ urednika

Nenad Novaković: A Word by the Editor

Nikola Strajnić: O pričavini i učevini Petra Kočića

Kolja Mićević: Slova - Kočićeva slava

Petar Kočić: Prikazi, zabilješke, članci

 

O lirici Đure Jakšića

Naša pjesma

Obrana G. Josipa Milakovića

Kalendar "Vardar"

Prvo viđenje s Jankom

Stevan Sremac

Naša poezija pod apsolutizmom

Milovan Đ. Glišić

Jedna korisna ustanova

Vaso Kondić

"Slatka sirotinja" Mihajla Milanovića

Pisci i knjige, V

Pjesme Alekse Šantića

Kad ruže cvetaju

Za srpski jezik

Osman Đikić

Nova knjiga Maksima Gorkog

Jedna famozna svadba

Slike iz stare Srbije i Maćedonije

Beledije

Naša riječ

Kečetove istorijske uspomene

Srbi u Hrvatskoj i veleizdajnička parnica 1909.

Agrarni odnosi u Rumuniji prije zakona 1864.

Gavro Vučković

Naselja srpskih zemalja

Istorija imena Banje Luke

Kmetovsko pitanje u Bosni i Hercegovini

Istorija Srba od Konstantina Jirečeka

O programu obnovljene "Otadžbine"

Bošnjakluk

Porezi pod Turcima

Stojan Novaković

Rđavi i štetni narodni običaji

Balkanski rat i austrijska intervencija

Petar Kočić: Prepiska

 

Zapisi, pisma i tamničke zabeleške Petra Kočića u rukopisnoj zaostavštini Vladimira Ćorovića

 

Hronologija života i rada Petra Kočića

Rječnik arhaizama, stranih i manje poznatih riječi i izraza

Mr Jovan N. Ivanović: Bibliografija Petra Kočića

 


Crno sunce i oko njega krug: O jednoj tajnoj pesmi Miloša Crnjanskog (studija) - Jovan Ćulibrk

 


Projekat Rastko - Gračanica-Peć
Biblioteka kulture i tradicija Kosova i Metohije

Srednjevekovni srpski spisi o Kosovu

Predgovori (PDF dokument, 315 KB)

Milan Kašanin: Monahinja Jefimija

Milica Grković: Knez Lazar

Milica Grković: Kneginja Milica - monahinja Evgenija

Milica Grković: Vuk Branković

Đorđe Trifunović: Ravaničanin I

Đorđe Trifunović: Ravaničanin II

Jelka Ređep: Ravaničanin III

Đorđe Trifunović: Nepoznati Ravaničanin

Jelka Ređep: David

Milan Kašanin: Despot Stefan Lazarević

Đorđe Sp. Radojičić: Jelena Balšić

Đorđe Trifunović: Andonije Rafail Epaktit

Milka Ivić: Najstariji srpski zapisi zapisi o Kosovskom boju


THE BATTLE OF KOSOVO
Serbian Epic Poems

Translated from the Serbian by John Matthias and Vladeta Vuckovic, 1987

Charles Simic: Preface

John Matthias: Introduction


Serbian Epic Poetry
Translated by Helen Rootham, 1920

Introduction

Note on Spelling

Historical Notes

Glossary

FootnotesPROJEKAT RASTKO - BOKA

Biblioteka kulture i tradicije Boke

Književnost na tlu Crne Gore i Boke Kotorske
od XVI do XVIII veka
- Miroslav Pantić [1990, integralno elektronsko izdanje]

Vaso J. Ivošević: Prvi književni časopis među Bokeljima
(o "Srpskom magazinu" arh. Dionisija Mikovića, 1896. i 1897. ) [1980] str. 223-242

Maksim Zloković: Tomo Krstov Popović – književnik i istoričar 1853-1931, [1976]

Marko Car: Sava Bjelanović, jedan pogled na pisca, Mala biblioteka Matice srpske u Dubrovniku, knjiga 2, 1911.

 

Vuk Karadžić: Srpske zdravice [1849]


 


PROJEKAT RASTKO - CETINJE

Biblioteka kulture i tradicije Crne Gore

Književnost na tlu Crne Gore i Boke Kotorske
od XVI do XVIII veka
- Miroslav Pantić [1990, integralno elektronsko izdanje]

Izabrana pisma (1830-1851) - Petar II Petrović Njegoš

 PROJEKAT RASTKO - TEMIŠVAR

Biblioteka kulture Srba u Rumuniji i rumunsko-srpskih kulturnih veza
[beogradski lokalni miror]

Miljurko Vukadinović: Približavanja: Ogledi iz književnosti Srba u Rumuniji * Roman (Kriterion, Bukurešt, 1993)

 

Confluente (rezumat - limba romana)

Studies on literature of Romanian Serbs (summary in English)


Izdavačke kuće Srba u Rumuniji

Novine i časopisi

Srpski pisci u Rumuniji (srpski)

Srpski pisci u Rumuniji (rumunski)

Bajski Dušan (lična strana, srpski, spoljni server)

Baiski Dusan (lična strana, rumunski)

Barzin Vlada (lična strana, rumunski)

Bugarski-Solaia Simonida (lična strana, rumunski)

Ciobotin Blagoie (lična strana, rumunski)

Gvozdenović Slavomir (lična strana, srpski)

Gvozdenovici Slavomir (lična strana, rumunski)

Slavomir Gvozdenović: Gledati zvezde, tražiti u korenju (beleška uz knjigu Drage Mirjanića: Povratak kući, izabrane i nove pesme)

Tomici Mile (lična strana, rumunski)

Pisci iz Matice čije su knjige bile prevedene na rumunski jezik

Crnjanski Miloš (lična strana na rumunskom)

Dragojlović Dragan (lična strana na rumunskom)

Drašković Vuk (lična strana na rumunskom)

Olujić Grozdana (lična strana na rumunskom)

Stefanović Zoran (lična strana na rumunskom)PROJEKAT RASTKO - BUDIMPEŠTA - SENTANDREJA

Biblioteka kulture i tradicije Srba u Mađarskoj i mađarsko-srpskih kulturnih veza

Jelka Ređep: Sibinjanin Janko: Legende o rođenju i smrti [integralno elektronsko izdanje]

 

Milorad Pavić: Gavril Stefanović Venclović [1972, integralno elektronsko izdanje]

 

Jovan Skerlić: Omladina i njena književnost

Istvan Poth: Iz kulturne i književne prošlosti Srba u Mađarskoj

Predrag Stepanović: Tema seoba u poeziji savremenih srpskih pesnika u Mađarskoj

Miodrag Maticki: Srbin iz Jegre - kao metafora

Dr Božidar Kovaček: Lajoš Kojazi, prevodilac Vukovih narodnih pesama na mađarski

Dr Božidar Kovaček: Prevodi srpskohrvatskih narodnih pesama Đerđa Urhazija


PROJEKAT RASTKO - SKADAR
Biblioteka kulture i tradicije Slovena u Albaniji i albansko-slovenskih kulturnih veza

Dragutin Mićović: Albanska krajišnička epika (predgovor knjizi Albanske junačke pesme, izbor i prevod Dragutin Mićović, 1981)

Dr Dragutin Mićović: Severnoarbanaške i srpskohrvatske deseteračke junačke narodne pesme

Radosav Medenica: Arbanaške krešničke pesme i naša narodna epika

Akil Koci: Elementi šiptarskog muzičkog folklora u delima naših kompozitora

Dr Čedomir Lučić: Neka naučna saznanja, predanja, usmene tvorevine i osvrt na toponomastička obelježja vezana za slovensko stanovništvo u Albaniji

Emilija Cerović: Nepoznata narodna pesma o ustanku Sedmoro brda i Arbanasa 1737. godinePROJEKAT RASTKO - KIJEV - LAVOV

Biblioteka ukrajinsko-srpskih kulturnih veza


Antologija ukrajinske poezije
XVI – XX vek

Izbor, predgovor i komentari: Ljudmila Popović
Prevod: Miodrag Sibinović i Lj.Popović


Vlastimir Erčić [Vlastimir Erčič]: O ukrajinistici uopšte uzevši, i o njoj u Srba

Milorad Pavić: Zračenja ukrajinske i ruske barokne književnosti

Vlastimir Erčić: Manuil (Mihail) Kozačinskij i njegova Traedokomedija, Novi Sad - Beograd, 1980, 764 str.

Jurij Pelešenko: Jovan Rajić i ukrajinsko pesništvo osamnaestog veka, Jovan Rajić. Život i delo, ured. Marta Frajnd, Beograd, 1997, str. 269-274.

Jevgenij Paščenko: Legenda o propasti Srbije i njen spas u “Tragedokomediji” M. Kozačinskog, Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 19/1, 361-371.

Je. M. Paščenko: Serbs'kij fol'klor u tvorčosti ukrajins'kogo pis'mennika XVIII st. M. Kozačins'kogo (Do 600-riččja bitvi na Kosovomu poli), Narodna tvorčist' ta etnografija, Kijiv, 1989, 5, str. 50-55

Nikola Grdinić [Nikola Grdinič]: Moralna simbolika i emblematika ukrajinskog porekla u srpskoj književnosti 18. i prve polovine 19. veka (1983)

Jurij Pelešenko [Jurij Pelešenko]: Jovan Rajić i ukrajinsko pesništvo osamnaestog veka

Nikola Grdinić: Emblemi u delu Jovana Rajića (1997)

Ivan Lučuk [Ivan Lučuk]: Bio-bibliografija

Ljudmila Popović [Ljudmila Popovič]: Bio-bibliografija

Ljudmila Popović: Sistematizacija kao način spoznaje savremene ukrajinske književnosti (2002)

Ljudmila Popović: Balade tajni Ivana Drača (2002)

Maksim Riljski [Maksim Ril's'kij]: Razgovor sa Maksimom Riljskim (1945)

Milorad Pavić (Milorad Pavič) Avtobiografija

Milorad Pavić: Počatok i kinec romanu

Jovan Delić [Jovan Delič]: Hozars'ka prizma

Oljga Ros: I zrobiv ja te, ščo zrobiv (Z istoriji ukrajins'kogo perekladu “Hozars'kogo slovnika”)

Oljga Ros [Ol'ga Ros']: Bio-bibliografija

Pavel Rudjakov [Pavlo Rudjakov]: Epilog knjige Istorija kao roman

Miodrag Sibinović: Bio-bibliografija

Natalija Čorpita [Natalija Čorpita]: Bio-bibliografija

Veronika Jarmak [Veronika Jarmak]: Bio-bibliografija

Veronika Jarmak [Veronika Jarmak]: Boje u savremenom pesništvu - međuslovenske lingvostilističke paralele: Desanka Maksimović i Lina Kostenko

Aleksandar Gatalica: U mojih knižkah vse vigadane i vse spravžnje - rozmovljaje Alla Tatarenko (2002)

Jurij Andruhovič: Ko je rekao da proza nije poezija - Razgovor sa Dejanom Ajdačićem

Jurij Andruhovič: Nevidimi knižki ta pidzemni majsterni: Nova ukrajins'ka kul'tura miž provokacijeju, ironijeju ta karnaval'nistju - rozmova z Aleksandrom Gataliceju (2002, razgovor)

Jurij Andruhovič: Nevidljive knjige i podzemne radionice - razgovor sa Aleksandrom Gatalicom

Jurij Andruhovič: Reč je muzika jezika - razgovor sa Anđelkom Cvijić

Vasil' Mahno: Samotnist' najbil'še blago ljudini, kotra hoče zberegti sebe, interv"ju vela Ljudmila Popović (2002)PROJEKAT RASTKO - BUGARSKA
Biblioteka bugarsko-srpskih kulturnih veza

Veličko Todorov: Znam gi az tjah

 

Nina Georgieva-Gagova: Sveto pismo u žitijima srpskih vladara

Ana Stojkova: Biblijska simbolika u južnoslovenskom Fiziologu

Radoslava Trifonova: Tipologičeski paraleli meždu b''lgarskata i sr''bskata agiografska knižnina prez XIII v.

Bojan Penev: Dositej Obradović kod Bugara

Dejan Ajdačić: Kratak pregled folklornih demona u bugarskoj književnosti

Dejan Ajdačić: Svadba u srpskoj i bugarskoj prozi

Sonja Baeva: Njakoi momenti ot razvitieto na sr''bskata literatura i tvorčestvo na Petko Slavejkov

Ilija Konev: Problemata za prosveščeieto i vzaimootnošenijata meždu balkanskite literaturi

Rumjana Koneva: S''sed''t meždu mira i vojnata. B''lgarskata literatura za svoja s''sed v kraja na XIX - načaloto na XX v.

Dejan Ajdačić: Pogovor knjizi Borisa Hristova Krtica/Dolina cipela

Svetlozar Igov: Ivo Andrič. Tvorčesko razvitie i hudožestvena struktura

Dijana Ivanova: Ekzistencialnata dilema na "bunta" v "Kradec''t na praskovi" ot Emilijan Stanev

Dijana Ivanova: Emilijan Stanev: "Kradec''t na praskovi" - ot S''tvorenieto do Apokalipsisa

Lilija Kirova: Jugoiztočnoevropeiskite estetičeski fenomeni (uvod#)

Lilija Kirova: Jugoiztočnoevropeiskite estetičeski fenomeni (vtora glava)

Zoran Konstantinović: V''zmožnostite na komparativistikata

Lili Laškova: O prevodima Stevana Sremca na bugarski jezik

Rosanka Ljapova: Nominacije stranog jezika ili dijalekta u prevodnom tekstu

Marin Mladenov: O savremenoj bugarskoj poeziji

Miglena Nikolčina: Ljubavni trouglovi i intelektualni parovi

Gančo Savov: Bio-bibliografija

Valentina Sedefčeva: Psihologijata na derviša i monaha ot Balkanite kato kod za razčitane na istorijata v romanite “Antihrist” na Emilijan Stanev i “Derviš''t i sm''rtta” na Meša Selimovič

Miodrag Sibinović: Iz knjige Između svetova. Novi aspekti književnog dela Desanke Maksimović

Ljudmila Stojanova: Folklorni fantazmi u bugarskoj književnosti

Milorad Pavič: Za sebe si i za B''lgarijaPROJEKAT RASTKO - LUŽICA
Biblioteka lužičkosrpskih-južnosrpskih kulturnih veza

Izabrana bibliografija sorabističkih radova na srpskom (srpskohrvatskom) jeziku - Predrag Piper, Danica Piper (u: Uvod u sorabistiku: Hrestomatija za srpske slaviste, priredio Predrag Piper, 2002)

Jurij Kravža: Književnost najmanjeg slovenskog naroda (Uvod u sorabistiku: hrestomatija za srpske slaviste)

Lucija Hajnec: Književnost narodnog preporoda Lužičkih Srba (Uvod u sorabistiku: hrestomatija za srpske slaviste)

Dietrich Scholze: Sorbische Literatur 1918–1945 (Uvod u sorabistiku: hrestomatija za srpske slaviste)

Christian Prunitsch: Sorbische Literatur nach 1945 (Uvod u sorabistiku: hrestomatija za srpske slaviste)

Nada Đorđević: Lužičkosrpska prozna književnost XX veka (do sedamdesetih godina) (Uvod u sorabistiku: hrestomatija za srpske slaviste)

Nikola Jeremić: Pogovor narodnim bajkama Lužičkih Srba (Narodne bajke Lužičkih Srba, priredio Nikola Jeremić, 1974)

Danica Piper: Beleške o lužičkim pripovedačima (Pripovetke Lužičkih Srba - priredio Predrag Piper, 2002)

Autori: Jakub Bart-Ćišinski, Jurij Kubaš Vorklečan, Jurij Brezan, Jurij Koh, Ciril Kola, Krešćan Kravc, Jurij Kravža, Beno Budar, Marija Mlinkova, Angela Stahova, Angela Stahova, Jeva Marija Čornakec

Danica Piper: Beleške o lužičkim pesnicima (Poezija Lužičkih Srba - priredio Predrag Piper, 2002)

Autori: Handrij Zejler, Jakub Bart - Ćišinski, Mato Košik, Jozef Novak, Jav Sakla, Mika Vitkojc, Pavol Vićaz, Jurij Košin, Jurij Kejška, Kito Lorenc, Benedikt Dirlih, Hanka Mikanova, Beno Budar, Marja Kravcec, Jurij Luščanski, Franc Šejn, Ruža Kejškec-Domašcina, Lioba Veclikec- Ferčova, Jank Kejška


Književnost Lužičkih Srba
izbor iz lužičkosrpske književnosti i kulture sačinio i tekstove pripremio Radoslav Bratić, 1984.

Jezik kao živa matica. Razgovor sa Jurijem Brezanom vodio Radoslav Bratić

Kito Lorenc: Lužičkosrpska književnost nekad i sad

Mihal Frencel (1628—1706): Posveta Petru II

Jan Boguvjer Rihtar (1703—1765): O matematici starih Lužičkih Srba

Jan Horčanski (1722—1799): O životu i običajima Lužičkih Srba

Jurij Pilk (1858—1926): Krabat

Jurij Brežan (1916): Krabat ili vreme je za pitanja

Radoslav Bratić: Lužički Srbi (beseda, 1984)

Bibliografija sorabističkih radova dr Nade Đorđević (priredili Predrag Piper i Danica Piper)

Nada Đorđević: Putevi lužičkosrpske proze (iz knjige O Lužičkim Srbima i njihovoj kulturi)

Nada Đorđević: Savremena lužičkosrpska književnost (iz knjige O Lužičkim Srbima i njihovoj kulturi)

Nada Đorđević: Nove knjige Lužičkih Srba (iz knjige O Lužičkim Srbima i njihovoj kulturi)

Nada Đorđević: Lužički Srbi i Jugosloveni (iz knjige O Lužičkim Srbima i njihovoj kulturi)

Nada Đorđević: Generacijska prožimanja. Antologija lužičkosrpskih pripovedaka "Fijalkojty čas", (Ružičasto doba) (iz knjige O Lužičkim Srbima i njihovoj kulturi)

Nada Đorđević: Přinoški k stawiznam serbskeho pismowstwa lět 1945-1990 (Zběrnik, Spisy Serbskeho instituta 5, Ludowe nakladnistwo Domowina, 1994, str. 300.) (iz knjige O Lužičkim Srbima i njihovoj kulturi)

Nada Đorđević: Dietrich Scholtze, Stawizny serbskeho pismowstwa 1918-1945, Domowina, 1998. (iz knjige O Lužičkim Srbima i njihovoj kulturi)

Nada Đorđević: Recenzija knjige Narodne bajke Lužičkih Srba (iz knjige O Lužičkim Srbima i njihovoj kulturi)

Nada Đorđević: Prvi prevodi srpskih narodnih pesama lužičkosrpski jezik (iz knjige O Lužičkim Srbima i njihovoj kulturi)

Milutin Đuričković: O lužičko-srpskoj književnosti za decu i mlade

Nada Đorđević: Mina Vitkojc (1893-1975), in memoriam

Nada Đorđević: Rudolf Jenč (1903-1979), in memoriam

Nada Đorđević: Pavol Nedo (1908-1984), in memoriam

Nada Đorđević: Jurij Mlink, in memoriam

Nada Đorđević: Osamdesetogodišnjica Jurija Brezana

Robert Elsie: Anthology of Sorbian Poetry (1999, introduction and table of contents)

Srbska Lužica - Časopis prijatelja Lužičkih Srba u [Kraljevini] Jugoslaviji (integralno faksimil-izdanje)
Godina I, broj 1, Ljubljana, junij 1934. Časopis izdaje Konzorcij "Srbske Lužice" (pretstavnik d. Jože Lavrič). Urednik: Vekoslav Bučar.


PROJEKAT RASTKO - POLJSKA
Biblioteka poljsko-srpskih kulturnih veza

Branislava Stojanović: Serbica u Poljskoj [2002]

Petar Bunjak: Prevodi iz poljske književnosti objavljeni na srpskom jeziku od 1826. do 1941. (hronološki) (u okviru studije Pregled poljsko-srpskih književnih veza (do II svetskog rata) [1999])

Branislava Stojanović: Selektivna bibliografija prevoda poljske književnosti – monografske publikacije (1946-2002)

Petar Bunjak: Dr Đorđe S. Živanović (1908-1995) – Bibliografija objavljenih radova [1993]

Stojan Subotin (1921-1977) – Bibliografija objavljenih radova [1971, 2002]

Dušan Vladislav Pažđerski: Bibliografija radova slaviste Leha Pažđerskog (1932-1989) [1991]

Milorad Živančević – Bibliographia Polonica [1987]

Đorđe Živanović: Predgovor spisu Konstantina Mihailovića "Janičarove uspomene ili turska hronika" [1959] (u: Konstantin Mihajlović iz Ostrovice: Janičarove uspomene ili Turska hronika, prevod i napomene Đorđe Živanović)

Đorđe Trifunović: Lesi i leška zemlja u staroj srpskoj književnosti i pismenosti [1980]

Djordje Trifunovic: Lehici i ziemia lechicka w starym piśmiennictwie serbskim. Przełożyla Elżbieta Pułka [1984]

Mirjana Boškov: O srpskoj recepciji 'Hronike sveta' Martina Beljskog. [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]


Adam Mickjevič: O srpskoj narodnoj poeziji, s poljskog preveo Stojan Subotin [1955]

 

Stojan Subotin: Adam Mickjevič i naša narodna poezija

Adam Mickjevič: Predavanje XV:
Srbi, njihova vlast. — Bela Uroš. — Nemanjići. — Stefan Dušan. — Srpsko carstvo. Utorak, 16 februara 1841

Adam Mickjevič: Predavanje XVI:
Srbi. — Stefan (Dušan); carstvo Grka i Tribala. — Srpski car Lazar. — Porobljavanje Srba od Turaka. — Ivan Kapistran propoveda krstaški pohod radi oslobođenja Srbije. — Neslaganje u pretstavljanju istorije Srbije između vizantiskih pisaca i srpskih pesnika. — Srpska mitologija. — Poema o ženidbi cara Lazara. — Pesnička legenda o svecima. — Karakter srpske poezije. — Srpski rapsodi. — Vukova književna otkrića. Petak, 19 februara 1841

Adam Mickjevič: Predavanje XVII:
Srpska poezija. — Legenda o zidanju Ravanice. — Odlomci poeme o boju na Kosovu Polju. — Epopeja paganska i epopeja srpska. — Srpski jezik. — Glagol; njegovo značenje u svim jezicima. — Srpske epohe: junačka, romansna i pesnička. — Kraljević Marko i Kralj Artur. Petak, 26 februar 1841

Adam Mickjevič: Predavanje XVIII:
Uzroci propasti podunavskih Slovena. — ... Mitološka ličnost (Kraljevića) Marka samo je oličenje istorije Srbije. — Poema o ženidbi Ivanovog sina. — Crna Gora i Crnogorci; njihovi običaji, pravo, brakovi. Utorak, 2 marta 1841

Adam Mickjevič: Predavanje XIX:
Nekoliko pojedinosti o kućnim običajima Slovena. — Pravi karakter epopeje. — Vrsta odnosa Slovena sa zapadnim i istočnim zemljama. — Šta je Venecija bila za Slovene. — Ivan Crnojević. — Poema „Ženidba Maksima Crnojevića”. Petak, 5 marta 1841

Adam Mickjevič: Predavanje XX:
Porodična osećanja kod Slovena. — Pobratimstvo. — Srpski pesnički romani. — Basne (slovenske). Utorak, 9 marta 1841

Adam Mickjevič: Predavanje XXI:
Verenica Kraljevića Marka i venecijanski dužd. — Srpske pesme; kako su nastajale. — Hasanaginica. — Vuk na dvoru kneza Miloša; na koji način je sakupio svoju zbirku. — Još nekoliko reči o Crnoj Gori. Petak, 12 marta 1841

Adam Mickjevič: Predavanje XXII:
Razna tumačenja srpske poezije. — ... Petak, 19 marta 1841


Petar Bunjak: Opsenar i preporoditelj. Stanislav Pšibiševski (1868-1927) [1990] (spoljni server)

Krešimir Georgijević: Srpskohrvatska narodna pesma u poljskoj književnosti [1936]

 

Đorđe Živanović: Srbi i poljska književnost (1800-1871) [Beograd, 1941]

 

Stojan Subotin: Romani Teodora Tomaša Ježa (Zigmunta Milkovskog) o Jugoslovenima [1966]

 

Petar Bunjak: Pregled poljsko-srpskih književnih veza (do II svetskog rata) [1999] (554 Kb), integralno i dopunjeno elektronsko izdanje.

 

Milica Jakubjec-Semkovova: Šta su Poljaci pre sto godina znali o srpskoj književnosti. [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]

Djordje Zivanovic: Mickiewicz in Serbo-Croatian literature [1956]

Petar Bunjak: Kako smo primali Mickjeviča [1998] (spoljni server)

Petar Bunjak: Mickjevič i slovenska ideja [1998] (spoljni server)

Petar Bunjak: Dve srpske knjižare u XIX veku i njihova uloga u popularisanju poljske književnosti [1997] (spoljni server)

Petar Bunjak: O poljskom istorijskom romanu "zlatnog doba" [1999] (spoljni server)

Petar Bunjak: Petar Bunjak: Počeci recepcije Sjenkjevičevog romana 'Quo vadis?' kod Srba. [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]

Petar Bunjak: Przyczynek do zagadnienia recepcji Przybyszewskiego w serbskim środowisku literackim [1993]

Miroslav Topić: Pripovetka Kroz mećavu i njeni poljski pandani (Kočić – Prus – Žeromski – Rejmont) [1967]

Miroslav Topić: Vaclav Rolič-Lider – prvi glasnik poljskog modernizma i odjeci njegove poezije kod nas [1968]

Miroslav Topić: Prvi poljski soneti [2001] (spoljni server)

Đorđe Živanović: Jedna Dučićeva pozajmica [1975]

Milorad Živančević: Andrić u Poljskoj [1985]

Leh Pažđerski: Prilog proučavanju veza Veljka Petrovića sa Poljskom [1968]

Jadviga Sopčak: Jedan oblik recepcije poljske drame u Srbiji (na materijalu nastavne prakse Akademije umetnosti u Novom Sadu). [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]

Ljubica Rosić: 'Zarobljeni um ' Česlava Miloša u srpskoj publicistici. [Sto godina polonistike u Srbiji, 1996]

Miroslav Topić, Petar Bunjak: Tematski i metrički kontekst Balade Česlava Miloša (početak) (spoljni server)

Petar Bunjak: Eshatološka propozicija Česlava Miloša. Pesma o kraju sveta [1998] (spoljni server)

Petar Bunjak: Šimborska [1996]

Magdalena Koh: Srbi i drugi. O Poljskoj misliti duši je drago – Isidore Sekulić razmišljanja o drugima [2000]

Renarda Lebda: Kako i zašto pisac "zavodi" čitaoca (na materijalu pripovedaka Milorada Pavića i Radovana B. Markovića), prevela s poljskog Jasminka Cvetković [2001]

Bruno Šulc u srpskoj književnosti

Stojan Subotin: Život i književno stvaralaštvo Bruna Šulca [1959]

Branislava Stojanović: Recepcija Bruna Šulca u Srbiji. Prvo poglavlje: Danilo Kiš [2002]// Projekat Rastko / Nauka o književnosti //
[ Promena pisma | Pretraživanje | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]