:: Насловна
:: Аутори
:: Језик ::
Фолклор ::
Историја ::
Уметност ::
Преводи ::
O Украјини ::
 

Алла Татаренко

 

Народилася 1962 року в м.Могилеві-Подільському Вінницької області. Закінчила слов`янське відділення філологічного факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка в 1984 році за спеціальністю "сербохорватська мова та літератури". У 1987 р. закінчила аспірантуру по кафедрі світової літератури Львівського державного університету ім. Івана Франка. У лютому 1989 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Мілош Црнянський та його роман-епопея "Переселення" (проблематика та поетика)". З  1989 по 1993 рік працювала асистентом кафедри світової літератури Львівського державного університету ім. Ів.Франка, з 1993 працює доцентом кафедри слов`янської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Основні переклади з сербської мови:

 • Кіш Данило. Енциклопедія мертвих. Львів: "Класика", 1998. -145 c.
 • Кіш Данило. Гробниця для Бориса Давидовича. Львів: "Класика", 2000. - 141 с.
 • Кіш Данило. Борг // Ї, ч.15, 1999.
 • Павич Мілорад. Принц Фердинанд читає Пушкіна (там же)
 • Савич Мілісав.Нотатки з Белграда:травень `99 (там же)
 • Капор Момо. Хроніка втраченого міста (уривки) (там же)
 • Пекич Борислав. Як професор Рутковський продав душу дияволу (уривок з роману "Як поховати вампіра")// Ї, ч. 16, 2000
 • Четкович Надежда. Epistolae: весна1999 (уривки)// Ї. - №17. - 2000. - с.67-72
 • Тешанович Ясмина. Про нормальність: моральна опера одного політичного ідіота (уривки)// Ї. - №17. - 2000. - с.72-74.
 • Бобич Мойсилович Мір`яна. М`яз, більший за мозок // Ї - №17.- 2000. -С.162-166.
 • Басара Светислав. Війна як broadcasting (уривок з книги "Віртуальна кабала")// Ї. - №19. -2000. - с.256-266.
 • Павич Милорад. "Веджвудський" чайний сервіз// Ї - №19. - 2000. -С.272-277.
 • Павич Милорад. Життя та смерть Іоанна Сиропулоса// Форма(р)т. - №1. - 2001. - С.61.

Деякі наукові статті ( з питань сербістики):

 1. Атрибути и топос средњовековних манастира у српскоj поезиjи 20.века //Научни састанак слависта у Вукове дане.Београд, 1999.Т.28/1, С.227-233.
 2. Книга про кохання і про смерть: метафізична парабола Данила Кіша // Кіш Д. Енциклопедія мертвих. Львів, С.144-146.
 3. Зустрічі югославів з Лужицею // Питання сорабістики.Львів,1999. С.100-106.
 4. Чи стане література "енциклопедією мертвих"? "// Молода нація,  вип.13, 2000. - с.252-260.
 5. "Перевернутий світ" Босніїї початку 90-х рр у  нарисах Крешчана Кравца // Питання сорабістики, Львів, 2000 - с. 111-120.                         
 6. Лицар сумніву Данило Кіш // "Ї", N15,. - 1999 - с.113-126
 7. "Але не можу жити без любові" (штрихи до творчого портрету Михайла Шашкевича) // Шашкевичіана, Львів-Вінніпег, 2000.
 8. Homo poeticus: штрихи до портрету письменника // Кіш Д. Гробниця для Бориса Давидовича, Львів, 2000. - с.119-141.
 9. Сучасність у дзеркалі історії (про елементи історичного у сербському романі 80-90-х рр)// Књижевност и историја. Зборник радова са научног скупа на тему "Историјски роман код Словена", Ниш, 2001.- С. 101-108.
 10. Дијалог песника са Богом у српској поезији почетка ХХ века// Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, 1997. - С. 433-439.
 11. "Књига о Микеланђелу" Милоша Црњанског као лирски мемоари// Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, 1998 - С.325-333.
 12. Експресіоністська поезія Мілоша Црнянського// Проблеми слов`янознавства. - Вип. 43. - Львів, 1991. - С.3-8.
 13. Проблеми типології символізму у слов`янських літературах (на матеріалі сербської та чеської поезії)// Проблеми слов`янознавства. - Вип 48. - Львів, 1996. - С.77-82 ( у співавт. з В.А.Моторним)
 14. Проблема молодого героя у сучасному сербському романі// Проблеми слов`янознавства. - Вип. 46. -Львів, 1994. - С.126-130.
 15. Книжка Олександра Борковського про Вука Караджича// Проблеми слов`янознавства. - Вип.47. - Львів, 1995. - С. 123-126.
 16. Співвідношення історичної правди та художнього вимислу в романі М. Црнянського "Переселення"// Проблеми слов`янознавства. - Вип.39. - Львів, 1989. -
 17. Суматраїзм Мілоша Црнянського// Slavica Tarnopolensia. - Вип.1. - Тернопіль, 1994.
 18. Трагедія втраченої віри в романі М.Селімовича "Дервіш і смерть" та Е.Станева "Антихрист"// Проблеми слов`янознавства. - Вип.45. - Львів, 1993 . - С.166-169.
 19. Південнослов`янський світ у науковому доробку Іларіона Свєнціцкого// Славістичні студії. - Т.1. - Львів, 1997. - С.37-41 (у співавт. з В.А. Моторним).

 


 

Projekat Rastko
Projekat Rastko Budimpesta Sentandreja
Projekat Rastko - Rumunija
Projekat Rastko - Boka
Projekat Rastko Gracanica Pec
Projekat Rastko Cetinje
Projekat Rastko Luzica
Projekat Rastko Skadar
Projekat Rastko Bugarska
Projekat Rastko Banja Luka

 

 

 

 

// Аутори / Језик / Фолклор / Историја / Уметност / Преводи / O Украјини //
[ Пројекат Растко - Кијев- Лавов| Контакт | Пројекат Растко - Београд ]
©1997-2006. Пројекат Растко и носиоци појединачних ауторских права.