Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Пројекат Растко : Пољска

Др Стојан Суботин
редовни професор

Анали Филолошког факултета, XIII, 1979, стр. 407-421. 

Рођен 1. марта 1921. године y селу Јакову, недалеко од Земуна. Основну школу похађао y Јакову и Старим Бановцима, гимназију од 1932. до 1940. y Сремским Карловцима. Године 1940. уписао се на Филозофски факултет Београдског универзитета, најпре на XIV групу (југословенска књижевност и руски језик и књижевност) са које je y току године прешао на XV групу (за руски и пољски језик и књижевност). Студије прекинуо због рата. Највећи део окупације провео као избеглица y Београду. Од 1942. до 1944. радио као волонтер y Народној библиотеци. Августа 1944. отишао y НОВ, где je остао све до демобилизације y новембру 1945, када je поново наставио студије славистике y Београду. Од марта до јула 1947. и од октобра 1947. до јула 1948. године студирао на Јагјелоњском универзитету y Кракову. Дипломирао из пољског језика и књижевности на Филозофском факултету y Београду почетком октобра 1948. Истог месеца постављен je за библиотекара Словенског семинара, a 28. јануара 1949. за асистента за пољски језик и књижевност. Године 1954. провео око два месеца на студијском боравку y Паризу, радећи на тези Романи Теодора Томаша Јежа (Зигмунта Милковског) o Југословенима, коју је одбранио y Београду почетком октобра 1957. Школску 1957-58. годину провео на специјализацији y Кракову, a и после тога више пута одлазио на кpaћe студијске боравке y Пољску (Краков, Варшава, Познањ, Вроцлав), када је одржао и неколико предавања o пољско-југословенским књижевним везама.

1. јуна 1959. изабран je за доцента за пољску књижевност на Филозофском факултету y Београду; од 1. јуна 1964. ванредан, a од 26. априла 1971. редован je професор Филолошког факултета y Београду.

Од 1960. године је члан редакцијског колегија часописа "Умјетност ријечи", који излази y Загребу. Од 1966. до 1970. члан је уредништва "Анала Филолошког факултета". Од 1967. члан je Одбора за критичка издања српских писаца Српске академије наука и уметности, a од 1968. руководилац Одбора за израду пољско-српскохрватског и чешко-српскохрватског речника при истој Академији.

 

Објављени радови

1. Град u његови проблеми y југословенској књижевности. Културно-привредни преглед Дунавске Бановине, Нови Сад, 1939, V, бр. 1, стр. 17-23.

2. Град u његови проблеми у југословенској књижевности. Смена, Београд, 1939, II, бр. 2, стр. 78-86.

3. Једна пољска књига o нама. Летопис Матице српске, Нови Сад, 1947, бр. 1, стр. 57-58. [Приказ књиге J. Kowalewski, Ludowa Jugosławia. Łódź, 1946].

4. Дела пољских писаца у Југославији. Словенско братство, Београд, 1947, бр. 3, стр. 251-254.

5. Часописи u листови y новој Пољској. Словенско братство, Београд, 1947, бр. 4-5, стр. 357-360.

6. Пољски преводи из руске књижевности. Словенско братство, Београд, 1947, бр. 9, стр. 660-662.

7. Културни живот y Кракову. Словенско братство, Београд, 1947, бр. 12, стр. 868-870.

8. M. J. Љермонтов, Ашик Кериб. Нови Сад, Будућност, 1947, стр. 3-18; 23Ч16,5 [Превод].

9. C. Борзенко, Десант на Крим. Нови Сад, Матица српска, 1947, стр. 3-48; 16,5Ч12. [Превод].

10. Л. Пантелејев, Писмо. Нови Сад, Матица српска, 1947, стр. 3-71; 16,5Ч12. [Превод].

11. Borba za narodnu demokratiju u Poljskoj. Словенско братство, Београд, 1948, бр. 2-3, стр. 115-127.

12. Белешка за современата полска литература. Нов ден, Скопје, 1948, бр. 4, стр. 83-88.

13. Пут u перспективе економског развитка Пољске. Словенско братство, Београд, 1948, бр. 7-8, стр. 351-359.

14. Otvaranje Kopernikovog muzeja u Fromborku. Književne novine, Beograd, 1948, I, br. 35 od 12 oktobra, str. 2.

15. Izdavačka delatnost "Osolineuma" u Vroclavu. Književne novine, Beograd, 1948, I, br. 36 od 19 oktobra, str. 2.

16. Poljska i Poljaci u revoluciji 1948-49. godine. Словенско братство, Београд, 1948, бр. 11-12, стр. 537-551.

17. Narodno izdanje dela Adama Mickjeviča. Književne novine, Beograd, 1948, I, br. 40 od 16. novembra, стр. 2.

18. Poljski prevod jedne naše knjige. Književne novine, Beograd, 1948, I, br. 40 od 16 novembra, стр. 2.

19. Ideološko raščišćavanje na kongresu studenata u Lođu. Književne novine, Beograd, 1948, I, br. 44 od 14. decembra, стр. 2.

20. Život i delo Adama Mickjeviča. Književne novine, Beograd, 1948, I, br. 46 od 27. decembra, стр. 1-2.

21. О легији Мицкјевича u Словенству. Словенско братство, Београд, 1949, II, бр. 1-2, стр. 70-72.

22. Osnivanje Instituta za izučavanje književnosti. Književne novine, Beograd, 1949, II, br. l od 4. januara, стр. 2. [О оснивању IBL у Варшави].

23. Šopenova godina u Poljskoj. Književne novine, Beograd, 1949, II, br. 7 od 15. februara, стр. 2.

24. Pedeset godina pesničkog rada Leopolda Stafa. Književne novine, Beograd, 1949, br. 13 od 29. marta, стр. 2.

25. Juliuš Slovacki. Povodom stogodišnjice smrti. Književne novine, Beograd, 1949, br. 14 od 5. aprila, стр. 2.

26. О неким нашим преводима ca пољског. Словенско братство, Београд, 1949, бр. 3-4, стр. 158-161. [О књигама Ј. Анджејевског, Пепео u алем-камен и З. Дружџ-Сатановске, Неутрте стазе].

27. Антијугословенски став "Словенског живота", часописа Словенског комитета Пољске. Словенско братство, Београд, 1949, бр. 5-6-7, стр. 282-283.

28. Михал Русинек, Ca барикаде y долину глади. Летопис Матице српске, Нови Сад, 1949, бр. 4, стр. 252-254. [Рецензија].

29. Świadomość słowiańska Jana Kochanowskiego. Историски гласник, Београд, 1949, бр. 4, стр. 99-102. [Приказ књиге Т. Улевича].

30. Две пољске књиге o Јоахиму Љељевељу. Историски гласник, Београд, 1950, бр. 1-2, стр. 168-175. [О књигама Корманове и Хшановског].

31. Стјепан Мусулин, Пољаци y Гундулићеву "Осману". Историски гласник, Београд, 1950, бр. 3-4, стр. 184-186. [Приказ].

32. Хенрик Сјенкјевич, Приповетке. C пољског превео... Нови Сад, Матица српска 1950, стр. 5-205. Хенрик Сјенкјевич [Поговор], стр. 205-209; 17Ч11.

33. Мирослав Франчић, Карел Хавличек-Боровски u Пољаци. Историски гласник, Београд, 1951, бр. 1-2, стр. 136-138. [Приказ].

34. Словенска проблематика y Пољској y XV u XVI веку. Историски гласник, Београд, 1951, бр. 3-4, стр. 142-145. [Рецензија књиге T. Ulewicza, Sarmacja. Studium problematyki słowiańskiej XV i XVI wieku, Kraków, 1950].

35. Хенрик Сјенкјевич. [Белешка y књизи:] Кроз пустињу u прашуму. Нолит, Београд, 1951, стр. 5-7.

36. Поводом новог превода Рејмонтових "Сељака". Летопис Матице српске, Нови Сад, 1952, бр. 2, стр. 149-151. [Приказ].

37. Владислав Рејмонт, Обећана земља. Летопис Матице српске, Нови Сад, 1952, бр. 4, стр. 307-309. [Приказ].

38. Нови превод "Пана Тадије" Адама Мицкјевича. Књижевност, Београд, 1952, бр. 10, стр. 335-338.

39. В. Г. Корољенко, Сокољинац. [Превод y књизи:] Приповетке. Београд, Просвета, 1952, стр. 33-78.

40. Стефан Жеромски, Уочи пролећа. C пољског превео ... Нови Сад, Братство-Јединство, 1953, стр. 5-235. Стефан Жеромски. [Поговор], стр. 237-248; 20,5Ч15.

41. Najnovije izdanje Rejmontovih pripovedaka. Nova misao, Beograd, 1953, бр. 8, стр. 348-349. [Приказ].

42. Болеслав Прус: Фараон. НИН Београд, 1953, бр. 140, од 6. септембра, стр. 9. [Приказ].

43. Стефан Жеромски: Уочи пролећа. НИН, Београд, 1953, бр. 139 од 30. августа, стр. 10. [Приказ].

44. Поводом најновијег издања "Фараона" Болеслава Пруса. Књижевност, Београд, 1953, бр. 12, стр. 546-549. [Приказ].

45. Стефан Жеромски, Сизифов посао. C пољског превео ... Београд, Задруга, 1954, стр. 13-285. Стефан Жеромски. [Предговор], стр. 5-12; 20Ч14.

46. Поводом новог издања Сјенкјевичевог романа "Огњем и мачем". Књижевност, Београд, 1954, бр. 2, стр. 125-128.

47. Хенрик Сјенкјевич. [Предговор роману:] Potop. Rad, Beograd, 1954, стр. 5-11.

48. Pamiętnik Słowiański [I-III]. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1955, св. 1-2, стр. 177-180.

49. Смрт Зофје Налковске. Књижевност, Београд, 1955, бр. 6, стр. 530-533.

50. Елиза Ожешкова, Меир Езофович. C пољског превео ... Нови Сад, Братство-Јединство, 1955, стр. 11-297, Елиза Ожешкова [Поговор], стр. 299-310; 20Ч14.

51. Елиза Ожешкова: Меир Езофович. Књижевност, Београд, 1955, бр. 11, стр. 419-421. [Приказ].

52. [О прослави Мицкјевичеве стогодишњице]. Савременик, Београд, 1955, бр. 3, стр. 388. [Кратка белешка].

53. Адам Мицкјевич, О српској народној поезији. Цетиње, Народна књига 1955, стр. 1-153. Адам Мицкјевич u наша народна поезија. [Предговор] стр. I-IХ.

54. Најновије издање Мицкјевичевих предавања o нашој народној поезији. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1955, св. 3-4, стр. 365-366. [Приказ].

55. Roman Zmorski, Nad Sawą i Drawą. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1966, св. 1-2, стр. 146-148. [Приказ].

56. Ана Коваљска, Велика љубав. [Превод]. Викенд, Београд, 1957, бр. 25 од 19. I.

57. Ана Коваљска, Непогода. [Превод]. Политика, Београд, 1957, бр. 15704 од 30. јануара.

58. Sa kongresa poljskih pisaca [Prevod]. Delo, Beograd, 1957, бр. 2, стр. 398- 411.

59. Марјан Промињски, Наш народ je штедљив. Викенд, Београд, 1957, бр. 29 од 17. II. [Превод].

60. Марјан Промињски, На станици. Вечерње новости, Београд, 1957, бр.1032 од 23-24. II. [Превод].

61. Марјан Промињски, Тема. Дневник, Нови Сад, бр. 3861 од 3. марта. [Превод].

62. Марек Хласко, Finis perfektus. НИН, Београд, 1957, бр. 323 од 10. III. [Превод].

63. Kazimir Dembnicki, Revolucija i film [Panorama filmskog stvaranja u Poljskoj]. Izraz, Sarajevo, 1957, бр. 4, стр. 384-391. [Превод].

64. Тадеуш Ружевич, Грана. НИН, Београд, 1957, бр. 332 од 12. V. [Превод].

65. Poljski književni godišnjak. Književne novine, Beograd, 1957, br. 41-42 од 19. V. [Белешка].

66. Mječislav Jastrun, Vavelske glave, Zli duh, Prosjaci, Šekspirovska tragedija. Književne novine, Beograd, 1957, br. 41-42 od 19. V. [Превод].

67. Poljska književna kritika o Andriću i Ćosiću. Književne novine, Beograd, 1957, br. 43-44 од 14. VI. [Белешка].

68. Јежи Шањавски. Интересантна жена. Практична жена. Београд, 1957, бр. 31 од 20. VI, стр. 39-41. [Превод].

69. Смрт најчувенијег пољског песника. НИН, Београд, 1957, бр. 338 од 23. VI [Белешка].

70. Марек Хласко, Страсти. Политика, Београд, 1957, бр. 15856 од 3. VII. [Превод].

71. Марек Хласко, Нajcвeтuje речи нашега живота. Књижевност, Београд. 1957, бр. 6, стр. 520-525.

72. Mječislav Jastrun, Pijanstvo, Upozorenje, Razgovor s piscem. Korijen, Banja Luka, 1957, бр. 3-4, стр. 28-30. [Уз превод je дата и кратка белешка o писцу, стр. 30].

73. Јежи Шањавски, Тип. Вечерње новости, Београд, 1957, бр. 1216 од 7. IX. [Превод].

74. Јежи Корчак, Граница. Борба, Београд, 1957, бр. 247 од 8. IX. [Превод].

75. Барбара Навроцка, Млинови. Народна армија, Београд, 1957, бр. 947 од 12. IX. [Превод. Грешком редакције уместо Навроцка име аутора je одштампано као Рапацка].

76. Пола Гојавичињска, Под земљом. НИН, Београд, 1957, бр. 350 од 15. IX. [Превод].

77. Јежи Корчак, Коферче. Вечерње новости, Београд, 1957, бр. 1272 од 2. XI. [Превод].

78. Једно писмо Јана Паплоњског. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1957, св. 1-2, стр. 115-118. [Ситан прилог].

79. Henryk Batowski, Dyplomatyczna misja Miłkowskiego w r. 1864. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1957, св. 3-4, стр. 309-311. [Приказ].

80. Julian Krzyżanowski, Literatura ludowa w prelekcjach paryskich. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1957, св. 3-4, стр. 311-313. [Приказ].

81. Henryk Batowski, Legion Mickiewicza w kampanii włosko-austriackiej 1848 roku. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1957, св. 3-4, стр. 318-319. [Приказ].

82. Marija Dombrovska, Knjige. Korijen, Banja Luka, 1958, бр. 1-2, стр. 31-35 [ПреводЈ.

83. Пола Гојавичињска, Девојке са Новолипака. Цетиње, Народна књига, 1958 стр. 7-272. [Преведено са Јаном Новаковским]. Пола Гојавичињска. [Поговор] стр. 273-276; 19,5Ч12,5.

84. Густав Морћинек, Ондрашек. Београд, Нолит 1958, стр. 7-397; 20Ч13,5 [Превод].

85. Henrik Sjenkjevič. [Предговор књизи:] Krstaši. Beograd, Stožer, 1958, стр. 1-4.

86. T. T. Jeż wśród Serbów i Chorwatów. Pamiętnik Słowiański, Wrocław, 1959, r. VIII/1958, str. 67-85.

87. Književno-teoretska shvatanja Manfreda Kridla. Umjetnost riječi, Zagreb, 1958, II, бр. 4, стр. 171-183.

88. Славянский архив. Издательство АН СССР, Москва, 1958, т. 1, стр.302. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1958, св. 3-4, стр. 356-359. [Приказ].

89. Pamiętnik Słowiański, czasopismo naukowe poświęcone slowianoznawstwu. Tom IV, z. 1, 1954, s. 225; z. 2, 1955, str. 227-410; tom V, 1957, str. 225; t. VI, 1958, str. 176. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1958, св. 3-4, стр. 354-356. [Приказ].

90. Славомир Мрожек, Ниже. НИН, Београд, 1959, бр. 453 од 6. IX. [Превод].

91. Ново издање "Горског вијенца" на пољском језику. Стварање, Цетиње, 1959, бр. 6, стр. 513-521. Приказ].

92. Život i književno stvaralaštvo Bruna Šulca. Delo, Beograd, 1959, бр. 8-9, стр. 1060-1072.

93. Petar Petrović Njegoš, Wybór pism. Przełożył i opracował Henryk Batowski, Wrocław, 1958, s. 212. Biblioteka Narodowa, S. II, nr. 113. Pamiętnik Słowiański, Warszawa, 1959, IX, str. 192-210. [Рецензија].

94. Adam Mickiewicz, 1855-1955. Międzynarodowa sesja naukowa PAN 17-20 kwietnia 1956. Wrocław-Warszawa, 1958, стр. 704. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1959, св. 3-4, стр. 307-309. [Рецензија].

95. Bruno Šulc, Bubašvabe. Vidici, Beograd, 1960, VIII, бр. 49-50. [Превод].

96. Песме Васка Попе на пољском језику. НИН, Београд, 1960, бр. 493 од 19. VII. [Белешка].

97. О једном роману u једном критичару. Књижевност, Београд, 1960, св. 4, стр. 328-335. [Приказ].

98. Пољска критика o нашој књижевности. Врло повољне оцене. НИН, Београд, 1960, бр. 500 од 7. VIII. [Белешка].

99. Пољаци пишу o нашој литератури. НИН, Београд, 1960, бр. 507, од 25. IX.

100. Mapujа Домбровска. Књига и свет, Београд, 1960, бр. 34. стр. 1-2.

101. Марија Домбровска, Ћаскања o књижевности. Књига и свет, Београд, 1960, бр. 34, стр. 4.

102. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1960, бр. 11, стр. 1311-1313. [Приказ].

103. Jugosłowiańskie powieści T. T. Jeża. Kultura, Paryż, 1960, nr. 11, стр. 132- 137.

104. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1960, бр. 12, стр. 1456-1458. [Приказ].

105. Теодор Томаш Јеж u српска народна поезија. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1960, св. 3-4, стр. 236-244.

106. Казимјеж Брандис. Стварање, Цетиње, 1960, бр. 11-12, стр. 986-991.

107. Pamiętnik Słowiański (1958, 1959). Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1960, св. 3-4, стр. 366-367. [Приказ].

108. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1961, бр. 1, стр. 126-130. [Приказ].

109. Успех Владана Деснице y Пољској. НИН, Београд, 1961, бр. 523 од 15. I.

110. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1961, бр. 2, стр. 259-261. [Приказ].

111. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1961, бр. 3, стр. 390-392. [Приказ].

112. Светлости u сенке превођења. НИН, Београд, 1961, бр. 530 од 5. III.

113. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1961, бр. 4, стр. 498-502. [Приказ].

114. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1961, бр. 5, стр. 660-664. [Приказ].

115. О преводиоцима, превођењу u још o нечем. Књига и свет, Београд, 1961, бр. 41, стр. 8.

116. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1961, бр. 7, стр. 926-927.

117. Juliusz Słowacki wśród Serbów i Chorwatów. Pamiętnik Słowiański. Warszwa-Wrocław, 1961, XI, стр. 51-98.

118. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1961, бр. 8-9, стр. 1092-1093. [Приказ].

119. Bruno Šulc, Prodavnice cimetove boje. [Превод c пољског.] Beograd. Nolit 1961, стр. 17-263. Život i književno stvaralaštvo Bruna Šulca, стр. 5-16. [Предговор].

120. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1961, бр. 10, стр. 1243-1244. [Приказ].

121. Pamiętnik Słowiański (1961). Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1961, св. 3-4, стр. 272-274. [Приказ].

122. Јан Каспрович код Срба и Хрвата. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1961, св. 3-4, стр. 173-186.

123. Zadaci i problemi književnih ispitivanja. Delo, Beograd, 1962, бр. 1, стр. 78-82.

124. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1962, бр. 1, стр. 123-125. [Приказ].

125. Војћех Жукровски. Књижевност, Београд, 1962, бр. 1-2, стр. 111-118.

126. Пољски историјски роман ХIХ века. Летопис Матице српске, Нови Сад, 1962, бр. 2, стр. 128-141.

127. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1962, бр. 3, стр. 421-424. [Приказ].

128. U tłumaczy. Nowa Kultura, Warszawa, 1962, бр. 5 (619) од 4. II. [Одговор на анкету].

129. Тарас Шевченко. Стварање, Цетиње, 1962, бр. 2, стр. 132-142.

130. Jan Kot, Privatni feljton. Delo, Beograd, 1962, бр. 4, стр. 478-483. [Превод].

131. Књижевно дело Maриje Домбровске. Књижевност, Београд, 1962, бр. 4, стр. 326-336.

132. Književno stvaralaštvo Jana Parandovskog. Delo, Beograd, 1962, бр. 6, стр. 728-744.

133. Włodzimierz Kot, Korespondencja Augusta Šenoi z Polakami. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1962, св. 1-2, стр. 115-116. [Приказ].

134. J. Я. Айзеншток. Подражаніе сербському Т. Шевченка. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1962, св. 1-2, стр. 116-117. [Приказ].

135. Два романа Теодора Томаша Јежа (Зигмунта Милковског) из српске прошлости. Зборник историје књижевности, књ. 3. Одељење литературе и језика САНУ, Београд, 1962, стр. 53-93. [Резиме на руском].

136. Nekoliko problema prevođenja poezije. Umjetnost riječi, Zagreb, 1962, бр. 1-2, стр. 69-75.

137. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1962, бр. 10, стр. 1274-1276. [Приказ].

138. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1962, бр. 12, стр. 1534-1535. [Приказ].

139. Teorija književnih ispitivanja u Poljskoj. Umjetnost riječi, Zagreb, 1962, бр. 3,стр. 175-181.

140. Jan Kasprowicz wśród Serbów i Chorwatów. Pamiętnik Słowiański, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1962, XII, стр. 137-155.

141. Историјска истина и фикција y роману "Ускоци" Теодора Томаша Јежа. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1962, св. 3-4, стр. 202-218.

142. Белешка о писцу. [У књизи:] К. Брандис, Мајка браће Круљ. Београд, Народна књига, 1962, стр. 191-198.

143. Војћех Жукровски, Мрвице свадбене торте. Београд, Народна књига, 1962, стр. 5-277. [Превод]. Војћех Жукровски, стр. 279-289. [Поговор]. 20Ч14.

144. Міжслов’янськи літературні взаэмини. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1962, св. 3-4, стр. 276-279.

145. Романи Теодора Томаша Јежа са српском тематиком. Живи језици, Београд, 1962, св. 1-4, стр. 51-58.

146. K. Михаиловић, Јаничарове успомене. Историјски гласник, Београд, 1962, бр. 1-4, стр. 251-256. [Рецензија].

147. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1963, бр. 2, стр. 294-297. [Приказ].

148. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1963, бр. 4, стр. 549-551. [Приказ].

149. Књижевно стваралаштво Mapuje Домбровске. [Предговор књизи:] М. Домбровска, Ноћи u дани. Београд, Просвета, 1963, стр. 5-24.

150. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1963, бр. 6, стр. 822-824. [Приказ].

151. Неколико проблема превођења поезије. Zbornik radova o teoriji prevođenja, Savez književnih prevodilaca Jugoslavije, Beograd, 1963, стр. 50-55.

152. Хенрик Сјенкјевич у српској u хрватској књижевној критици u публицистици. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1963, св. 1-2, стр. 209-220.

153. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1963, бр. 8-9, стр. 1113-1115. [Приказ].

154. Bruno Šulc, Ptice. Usamljenost. Telegram, Zagreb, 1963, бр. 179 од 27. IX. [Превод].

155. Дискусија o пољској ратној књижевности. Политика, Београд, 1963, бр. 17962 од 6. X.

156. Kilka uwag na marginesie przekładów Iwo Andricia. Pamiętnik Słowiański, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1963, XIII, стр. 247-256.

157. Хенрик Сјенкјевич. [Предговор књизи.:] Кроз пустињу u прашуму. Београд, Просвета, 1963, стр. 5-12.

158. Мјечислав Јаструн. Књижевност, Београд, 1963, бр. 9, стр. 231-239.

159. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1963, бр. 11, стр. 1414-1417. [Приказ].

160. Јуче u данас. Један југословенско-пољски дијалог. Политика, Београд, 1963, бр. 18023 од 8. XII. [Превод].

161. Славомир Мрожек, Свадба y Атомицама. Политика, Београд, 1963, бр. 18037 од 22. XII. [Превод].

162. Почеци интересовања Т. Т. Јежа за Југословене u прва дела o њима. Анали Филолошког факултета, Београд, 1963, II, стр. 63-101.

163. Књига o проблемима превођења. Живи језици, Београд, 1963, V, бр. 1-4, стр. 81-83.

164. "Диск олимпијски" Јана Парандовског. Стварање, Цетиње, 1963, бр. 11-12, стр. 146-150.

165. Maria Dąbrowska wsród Serbów i Chorwatów. [У књизи:] Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1963, стр. 265-277.

166. Нoвu радови o T. Г. Шевченку код Југословена. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1963, св. 3-4, стр. 341-343.

167. Włodzimierz Kot, Dramat polski na scenach chorwackich i serbskich do r. 1914. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1963, св. 3-4, стр. 344-346. [Рецензија].

168. Једна значајна славистичка публикација. Прилози за каижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1963, св. 3-4, стр. 346-347.

169. Nevenka Košutić-Brozović, Stanislav Przybyszewski i hrvatska moderna. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1963, св. 3-4, стр. 351-352. [Рецензија].

170. Міжслов’янськи літерашурні взаэмини. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1963, св. 3-4, стр. 354-355. [Peцензија].

171. Pamiętnik Słowiański, т. XII, 1962. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1963, св. 3-4, стр. 355-358. [Приказ].

172. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1964, бр. 1, стр. 152-154. [Приказ].

173. Juče i danas. Diskusija u redakciji poljskog lista Kultura. Delo, Beograd, 1964, бр. 1, стр. 69-80. [Превод].

174. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1964, бр. 3, стр. 484-486. [Приказ].

175. Jan Kot, Titanija i magareća glava. Delo, Beograd, 1964, бр. 5, стр. 774-794. [Превод].

176. Taras Ševčenko. Delo, Beograd, 1964, бр. 6, стр. 953-964.

177. Časopisi u Poljskoj. Delo, Beograd, 1964, бр. 6, стр. 1017-1019. [Приказ].

178. Мјечислав Јаструн. [Поговор y књизи:] М. Јаструн, Лепа болест. Београд, Просвета, 1964, стр. 223-234.

179. Pamiętnik Słowiański [т. XIII, 1963]. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1964, св. 1-2, стр. 138-141. [Рецензија].

180. Jugosłowianie znają i cenią polskich pisarzy. Głos Wybrzeża, Gdańsk, 1964, nr. 153 од 29. VI.

181. Тадеуш Ружевич, Падање. Књижевност, Београд, 1964, бр. 7-8, стр. 60-66. [Превод].

182. Иштван Чапларош, Значај Вука Карацића за мађарску кнмжевност. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1964, св. 3-4, стр. 253-255. [Превод c пољског].

183. Михаило B. Гуц, И. J. Франко u српска народна песма. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1964, св. 3-4, стр. 211-226. [Превод].

184. Нови радови o украјинско-српским везама. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1964, св. 3-4, стр. 290-294. [Приказ].

185. J. П. Ющук, Шевченкове "Подражаніе cepбcькомy". Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1964, св. 3-4, стр. 306. [Рецензија].

186. Константин Михаиловић из Островице, Јаничарове успомене или турска хроника. Превод и предговор Ђ. Живановић, Београд, 1959. Pamiętnik Słowiański, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1964, XIV, стр. 244-255. [Рецензија].

187. Ana Svirščinjska, Arkona. Beograd, Prosveta 1964, стр. 5-178. Beleška o piscu, стр. 179, 20Ч14. [Превод].

188. Јан Потоцки. [Поговор роману:] Рукопис нађен у Сарагоси. Београд, Просвета, 1964. стр. 297-304.

189. Запис из Кракова. Књижевност, Београд, 1964, бр. 11-12, стр. 430-436.

190. Белешка о писцу, стр. 175-176. [У роману:] V. Uminjski, Kubanski ustanici. Beograd, Sportska knjiga, 1964.

191. Pogovor. [У књизи:] Jan Parandovski, Alhemija reči. Beograd, Kultura, 1964, стр. 295-301.

192. Mickiewicz Adam. Enciklopedija Jugoslavije, t. VI, Zagreb, Jugoslovenski leksikografski zavod 1965, стр. 96-97.

193. J. Словацки, O несрећна! O потлачена!, стр. 73; A. Мицкјевич, Линуше ми сузе..., стр. 128; Пољске пословице, стр. 240 [Превод. У књизи:] В. Ђурић, Лирика, Београд, Завод за издавање уџбеника СР Србије 1965.

194. Miłkowski Zygmunt. Enciklopedija Jugoslavije, t. VI, Zagreb, Jugoslovenski leksikografski zavod 1965, стр. 114.

195. Poljska književnost kod Srba i Hrvata. Enciklopedija Jugoslavije, t. VI, Zagreb, Jugoslovenski leksikografski zavod 1965, стр. 538-541.

196. Вјеслав Рустецки, Дошао сам ca севера. Стварање, Цетиње, 1965, бр. 1, стр. 73-76. [Превод].

197. Велики, тешки рад. Поводом смрти истакнуте пољске књижевнице Марије Домбровске. Борба, Београд, 1965, бр. 139, од 23. V.

198. Пољаци o Андрићу. Политика, Београд, 1965, бр. 18678 од 3. X.

199. Белешка o писцу. [У књизи:] В. Жукровски, Окупани у огњу. Београд, Нолит 1965, стр. 199-204.

200. Јуриј Јановски, Коњаници. Београд, Нолит, 1965, стр. 130. [Превод]. Јуриј Јановски [Поговор], стр. 133-140.

201. Jaroslav Ivaškjevič, Ivana majka anđeoska. Novi Sad, Bratstvo-jedinstvo 1965, стр. 5-342; 19,5Ч13. [Превод].

202. Аркади Фидлер, Канада мирише на смолу. Београд, Вук Караџић 1965, стр. 5-300, 19,5Ч14. [Превод].

203. Марија Домбровска, Свадба на селу. Цетиње-Обод, 1965, стр. 17-88, 107-187. [Превод]. Mapujа Домбровска [предговор], стр. 5-14; 19,5Ч13,5.

204. Pamiętnik Słowiański [1965]. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1966, св. 1-2, стр. 135-139. [Приказ].

205. Књижевно стваралаштво Алексеја Ремизова. Књижевност, Београд, 1966, бр. 7-8, стр. 92-98.

206. О Виктору Шкловском. [Поговор књизи:] В. Шкловски, ZOO или писма не o љубави – Трећа фабрика. Београд, СКЗ, 1966, стр. 7-17.

207. Edward Pieścikowski, Poeta-tułacz. Biografia literacka Romana Zmorskiego. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1966, св. 3-4, стр. 286-288.

208. Romani Teodora Tomaša Ježa (Zigmunta Milkovskog) o Jugoslovenima. Filološki fakultet Beogradskog univerziteta, Beograd, 1966, Monografije, књ. III, стр. 5-224; 20 Ч 14.

209. Хенрик Сјенкјевич. [Предговор књизи:] Кроз пустињу u прашуму. Београд, Просвета, 1966, стр. 5-12.

210. Bojћех Жукровски, Mоj пријатељ из Луличанга. Стварање, Цетиње 1967, бр. 4, стр. 392-395. [Превод]. Белешка o писцу, стр. 396-397.

211. Наша народна поезија на пољском језику. Политика, Београд, 1967, бр. 19275 од 4. VI. [Приказ].

212. Zlatko Klátik, Štúrovci a Juhoslovania. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1967, св. 1-2, стр. 139-141. [Приказ].

213. Zdzisław Niedziela, Słowiańskie zainteresowania pisarzy lwowskich w latach 1830-1848. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1967, св. 1-2, стр. 148-150. [Приказ].

214. Pamiętnik Słowiański (1966). Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1967, св. 1-2, стр. 155-157. [Приказ].

215. Иво Андрић y Пољској. Политика, Београд, 1967, бр. 19310 од 9. VII.

216. Књига o нашој народној поезији y Украјини. Борба, Београд, 1967, бр. 204 од 27 VII. [Приказ].

217. "Горски вијенац" на украјинском. Борба, Београд, 1967, бр. 274 од 5. X. [Приказ].

218. Књига y приватној антикварници? Политика, Београд, 1967, бр. 19450 од 26. XI.

219. Narodne pesme u zapisima XV-XVIII veka. Antologija. Izbor i predgovor Miroslav Pantić, Beograd, 1964. Pamiętnik Słowiański, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1967, стр. 223-225. [Приказ].

220. M. B. Гуць, Сербохорватська народна пісня на України. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1967, св. 3-4, стр. 294-297. [Рецензија].

221. Dionýz Ďurišin, Problémy literárnej komparatistiky. Umjetnost riječi, Zagreb, 1968, br. 2, стр. 173-176. [Рецензија].

222. Збигњев Бјењковски, Видим u описујем. Књижевност, Београд, 1968, бр. 6, стр. 573-574. [Рецензија].

223. Franja Marković a literatura polska (Zarys problematyki). Literatura. Komparatystyka. Folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, стр. 484-495.

224. Александар Флакер, Совјетска књижевност 1917-1932. Загреб, 1967. Књижевност, Београд, 1968, бр. 7, стр. 92-93. [Приказ].

225. Једно писмо Николе Манојловића-Рајка. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1968, св. 1-2, стр. 139-141.

226. Језик и књижевно дело. Политика, Београд, 1968, бр. 19759 од 6. X.

227. Postavienie a význam srbského nadrealizmu. Problémy literarnej avantgardy. Konferencia Slovenskej akadémie vied v Smolenicach 25-27 októbra 1965. Bratislava, Slovenska akademia vied, 1968, стр. 263-266.

228. Писма Радована Кошутића Елизи Ожешковој. Анали Филолошког факултета, VIII, 1968, стр. 253-270.

229. Јаков Игњатовић, Мемоари, Београд, СКЗ, 1966. Pamiętnik Słowiański, XVIII, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1968, стр. 306-310.

230. Словенске књижевности у "Зори". Зора, лист за забаву, поуку и књижевност. Почасни број. Мостар, 1968/69, стр. 250-255.

231. Први југословенски илегални лист. Поводом студије др Љубомира Дурковићa o листу "Бранислав" (1844-1845). Политика, Београд, 1969, бр. 19853 од 12. I.

232. Опорезовати издаваче шунда. Политика, Београд, 1969, бр. 19923 од 23. III.

233. Legenda i prawda w powieściach poludniowosłowiańskich Teodora Tomasza Jeża. Pamiętnik Literacki, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1969, z. 2, стр. 41-63.

234. Iz poljsko-jugoslovenskih veza. Filološki fakultet Beogradskog univerziteta, Beograd, 1969, Monografije, knj. XXV, cтр. 7-136; 20 Ч 14.

235. Пољски научник о нама. Политика, Београд, 1969, бр. 20005 од 15. VI.

236. Tadeusz Lehr-Spławiński. Konstantyn i Metody. Warszawa, 1967. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1969, св. 1-2, стр. 113-114. [Приказ].

237. Pamiętnik Słowiański. (T. XVIII) 1967. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1969, св. 1-2, стр. 133-135. [Peцензија].

238. Путеви упознавања. "Књижевност народа Југославије". проф. Антуна Барца на пољском. Политика, Београд, 1969, бр. 20178 од 7. XII. [Приказ].

239. Lj. Durković, "Branislav". Prvi jugoslovenski ilegalni list 1844-1845, Beograd, 1968. Pamiętnik Słowiański, XIX, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1969. crp. 180-183. [Рецензија].

240. Pamiętnik Słowiański (1968). Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1969, св. 3-4, стр. 332-334.

241. Antologija poljske fantastike. Priredio ... Beograd, Nolit, 1969, стр. 7-274. Predgovor, 7-14; Prevod 187-241, 248-266; Beleљke o piscima, стр. 269-272.

242. O jednam primeru pogrešne upotrebe termina poetika. Umjetnost riječi, Zagreb, 1970, бр. 1-2, стр. 227-231.

243. Marija Pavlikovska-Jasnoževska na srpskohrvatskom jeziku. Književna smotra, Zagreb, br. 3, proljeće 1970, стр. 81-83.

244. Włodzimierz Kot, Chorwacki dramat naturalistyczny. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1970, св. 1-2, стр. 172-174 [Рецензија].

245. Pamiętnik Słowiański (1969). Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1970, св. 1-2, стр. 178-180.

246. Knjiga o slovačkoj avangardi. Književna smotra, Zagreb, br. 5-6, jesen-zima 1970, стр. 134-135. [Рецензија].

247. Две лепе књиге. Југословенско-пољска сарадња. Политика, Београд, 1970, бр. 20439 од 29. VIII.

248. Jadwiga Stadnikiewicz-Kerep, Lirika Vladimira Nazora [Przemiany warsztatu poetyckiego]. Wrocław – Warszawa – Kraków, 1969. Књижевност, Београд, 1970, бр. 11, стр. 485-486. [Рецензија].

249. Henryka Czajka, Bułgarska i macedońska historyczna pieśń ludowa. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1970, св. 3-4, стр. 343-344. [Рецензија].

250. Улога превода y националној књижевности u проблеми њихова проучавања. Литературите на малите народи. Титов Велес, 1970, стр. 95-101. [Резимеи: Rôle des traductions dans la littérature nationale et le problème de leur étude, стр. 102; Роль переводов в национальной лишературе u проблема их изучения, стр. 102-103].

251. Taras Ševčenko, Kobzar. Rad, Beograd, 1969. Књижевност, Београд, 1970, бр. 12, стр. 577-579. [Приказ].

252. Песник u есејиста Јулијан Пшибош. Поводом смрти истакнутог пољског писца. Књижевне новине, Београд, 1970, бр. 378 од 21. XI.

253. Пољски часопис o нашој књижевности. Политика, Београд, 1971, бр. 20567 од 9. I. [Приказ].

254. О неким проблемима периодизације "непотпуне" књижевности. [Укњизи:] Развојните процеси во современата македонска литература. Советот на рациновите средби, Титов Велес, 1971, стр. 51-59. [Резимеи: Sur quelques problèmes de la détermination des périodes des littératures "Incompletes", стр. 59-60; О некоторых проблемах деления на периоды "нецелостных" литератур, стр. 60-61].

255. Uloga prevoda u nacionalnoj književnosti i problemi njihova proučavanja. Књижевност и језик, Београд, 1971, бр. 1, стр. 87-90.

256. Zbignjev Florčak, "Derviš i smrt" Meše Selimovića. Savremenik, Beograd, 1971, бр. 3, стр. 219-221. [Превод].

257. Милорад Живанчевић, Прилози проучавању хрватске књижевности XIX века. Књижевност, Београд, 1971, бр. 4, стр. 386-387. [Приказ].

258. Истакнути пољски југослависта. Књижевне новине, Београд, 1971, бр. 399 од 16. IX.

259. Др Марија Јањон, О романтичарском погледу на свет. Књижевност, Београд, 1971, бр. 10, стр. 346-366. [Превод].

260. Хенрик Сјенкјевич. [Предговор књизи:] Кроз пустињу u прашуму. Београд, Просвета, 1971, стр. 5-12.

261. Путеви наших насељавања. Политика, Београд, 1972, бр. 20925 од 8. I.

262. Награда "Културе'" Владиславу Татаркјевичу. Књижевне новине, Београд, 1972, бр. 409 од 16. II.

263. Трагични песник Ципријан Камил Норвид. Књижевне новине, Београд, 1972, бр. 409 од 16. II.

264. Тадеуш Ружевич, Немир. Култура, Београд, 1970. Књижевност, Београд, 1972, бр. 2, стр. 184-186. [Рецензија].

265. Пролетерски песник Владислав Броњевски. Поводом десетогодишњице смрти. Књижевне новине, Београд, 1972, бр. 411 од 16. III.

266. Лесја Украјинка. Ломикамен. Пожаревац, Браничево, 1971. Књижевност, Београд, 1972, бр. 4, стр. 395-396. [Рецензија].

267. Четврт века Пољског издавачког института. Књижевне новине, Београд, 1972, бр. 416, од 1.V.

268. Леополд Стаф – вечита младост пољске поезије. Поводом петнаестогодишњице смрти великог пољског песника. Књижевне новине, Београд, 1972, бр. 419 од 16. VII.

269. Reč na simpoziju "Hrvatska književnost prema evropskim književnostima", Croatica, Zagreb, 1972, бр. 3, стр. 182-186.

270. Stojan Novaković – prevodilac "Gražine". Polsko-jugosłowiańskie stosunki literackie, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1972, стр. 147-156. [Резиме: Stojan Novaković – traducteur de "Grażyna", стр. 157].

271. Фантастични свет Бруна Шулца. Поводом тридесетогодишњице смрти истакнутог пољског писца. Књижевне новине, Београд, 1973, бр. 430 од 1. I.

272. Никола Коперник – човек који је небо поклонио људима. Књижевне новине, Београд, 1973, бр. 433 од 16.11.

273. Тадеуш Боровски – сведок апокалипсе. Летопис Матице српске, Нови Сад, 1973, бр. 2, стр. 175-188.

274. Тадеуш Боровски, Људи који су ишли. Летопис Матице српске, Нови Сад, 1973, бр. 2, стр. 189-199. [Превод].

275. Хенрик Маркјевич, Вредност u оцене y кљижевним изучавањима. Књижевност, Београд, 1973, бр. 10, стр. 337-354. [Превод].

276. Национални књижевни контекст u његов значај за проучавање веза између словенских књижевности y доба романтизма. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1973, св. 1-2, стр. 20-28.

277. Од Кохановског до данас. Књижевне новине, Београд, 1973, бр. 453 од 16. XII.

278. Stefan Moravski, Predmet i metoda estetike. Beograd, Nolit, 1974, стр. 9-249; 19Ч12.

279. Пољске бајке. Београд, Народна књига, 1974, стр. 5-156 [Превод], Поговор, стр. 157-160; 18,5Ч12,5.

280. Henrik Markjevič, Nauka o književnosti. Beograd, Nolit, 1974, стр. 386. [Превод]. Beleљka o piscu, стр. 387-388; 20Ч14.

281. Стефан Моравски, Невоље са естетиком. Летопис Матице српске, Нови Сад, 1974, бр. 5, стр. 560-573. [Превод].

282. Михал Гловињски, О конкретизацији. Књижевност, Београд, 1974, бр. 7, стр. 68-78.

283. Ново пољско издање "Смрти Смаил-аге Ченгића" Ивана Мажуранића. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1974, св. 1-2, стр. 105-106. [Приказ].

284. Јан Кохановски код Срба и Хрвата. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1974, св. 1-2, стр. 101-104.

285. Stanisław Papierkowski, Z badań nad językiem i literaturą. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1974, св. 1-2, стр. 100-101. [Рецензија].

286. Polsko-jugosłowiańskie stosunki literackie. Tom studiów. Pod redakcją Jerzego Ślizińskiego. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1972, 332 стр. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1974, св. 3-4, стр. 289-292. [Рецензија].

287. Вацлав Берент. Filološki pregled, Beograd, 1974, I-IV, стр. 61-69.

288. Wokół zagadki wpływu "Satyra" Jana Kochanowskiego na "Satira'" M. A. Relkovicia. For Wiktor Weintraub, The Hague, Mouton, 1975, стр. 505-514.

289. Тадеуш Станислав Грабовски. Књижевне новине, Београд, 1975, бр. 483 од 16. III.

290. Ukrajinska književnost. [У књизи:] Povijest svjetske književnosti, knj. 7. Zagreb, 1975, стр. 427-470.

291. И. Голенщев-Кутузов, Славянские литературы, Статьи и исследования. Москва 1973. Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 1975, св. 2. стр. 391-394.

292. Henryka Czajka, Bohaterska epika ludowa Słowian południowych (Struktura treści). Wrocław, Ossolineum, 1973. Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 1975, св. 3, стр. 565-568.

293. Преводилачки рад Владана Недића. Мостови, Београд, 1975, св. 4 (24), стр. 309-313.

 

Додатак библиографији

 

 1. Казимјеж Вика (1910-1975). Зборник за славистику, Нови Сад, 1975, св. 9, стр. 225-227. [Некролог].
 2. Milica Jakóbiec-Semkowowa: Kazimierz Brodziński i słowiańska pieśń ludowa : Slavica Wratislaviensia, V, Wrocław 1975, str. 124. Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 1976, св. 2, стр. 371-374. [Приказ].
 3. Лаза К. Лазаревић и Пољаци. Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 1976, св. 3, стр. 395-403.
 4. Mały słownik pisarzy zachodniosłowiańskich i południowosłowiańskich : Wiedza Powszechna, Warszawa, 1973, 505 s. Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 1976, св. 3, стр. 537-538. [Приказ].
 5. П. А. Дмитриев, Г. И. Сафронов: Из истории русско-югославянских литературных и научных связей : Издательство Ленинградского университета, Ленинград, 1975, 201 с. Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 1976, св. 3, стр. 539-540. [Приказ].
 6. Рејмонтовске инспирације у "Селу" Душана Радића. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1976, књ. XLII, св. 1-4, стр. 440-445.
 7. Aleksandra Stankowicz, Proza artystyczna Isaka Samokowliji : (Tragiczność, liryzm, autoteliczność). Wrocław – Warszawa – Kraków – Grańsk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1976, 921. s. Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 1977, св. 1, стр. 182-185. [Приказ].
 8. Један необичан живот и један необичан роман : Јан Потоцки и његов роман "Рукопис нађен у Сарагоси". Летопис Матице српске, 1977, бр. 3, стр. 398-420.
 9. Marija Janjon, Romantizam, revolucija, marksizam. Beograd : Nolit, 1976, 353 str. , 21 cm (Književnost i civilizacija). [Превод]
 10. Једна пољска поема о Краљевићу Марку. Научни састанак слависта у Вукове дане, 6 (1976), 2, стр. 383-394.
 11. Влођимјеж Кот, О једном пастишу Теофила Ленартовича српске народне песме. Зборник за славистику, Нови Сад, 1977, св. 12, стр. 127-134. [Превод].
 12. Bruno Šulc, Manekeni. Beograd : Rad, 1980, 99 str., 18 cm. (Biblioteka Reč i misao. n. s.; 356). [Превод и поговор].
 13. О присуству српскохрватског усменог песништва у Пољској. [У зборнику:] Упоредна истраживања, 2. Присуство српскохрватског усменог песништва у страним културама. Београд : Институт за књижевност и уметност, 1982, стр. [55]-98.
 14. Јан Потоцки, Рукопис нађен у Сарагоси. 1, Београд : Српска књижевна задруга, 1988, XXXVII + 393 стр., 19 cm (Српска књижевна задруга. Коло 81 ; књ. 533); 2, 360 стр., 19 cm (Српска књижевна задруга. Коло 81; књ. 534). [Превод и предговор].
 15. Бруно Шулц, Продавнице циметове боје. Београд : Књижевна реч : Уметничка дружина Аноним, 1999, 283 стр. , 23 цм (Библиотека Претече ; књ. 2). [Превод].
 16. Хенрик Сјенкјевич. [Предговор књизи:] Хенрик Сјенкјевич, Кроз пустињу и прашуму. Београд : Verzal press, 2000, стр. 5–12.