Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Пројекат Растко : Пољска

Projekt Rastko - Polska / Пројекат Растко - Пољска

УМЕТНОСТ

Књижевност • Ликовне уметности • Драмске уметности

Књижевност

 

Порфиријев зборник, л. 303а

Треће издање Хронике Бјелског: Kronika, to jest Historia świata (1564)

Сербске летописи за год. 1828. трећа частица, стр. 151. Белешка о изласку из штампе славних Сонета (Sonety, 1826) Адама Мицкјевича, који је у то време још боравио у Русији. (Детаљније: Петар Буњак: Како смо примали Мицкјевича).

У старој српској књижевности и писмености може се наћи доста сведочанстава о интересовању Срба за Пољску као тадшњу велику европску силу, али нема практично никакве потврде о познавању или интересовању за пољску књижевност.

Прва таква потврда датира из XVII века. Писац тзв. Порфиријевог летописа или Порфиријевог хронографа ослањао се у појединим партијама свога текста на главно дело пољског ренесансног полихистора Марћина Бјелског (Marcin Bielski, око 1495-1575) Хроника целога света (Kronika wszytkiego świata, 1551, 15542), тачније њено треће издање под насловом Kronika, to jest Historia świata (1564).

Ово откриће Мирјане Бошков сведочи о зрачењу Хронике Бјелског међу српским људима од пера у XVII веку. (Детаљно о томе: Мирјана Бошков: О српској рецепцији "Хронике" Мартина БељскогСто година полонистике).

Ипак, континуирано присуство пољске писане речи код Срба, као и српске код Пољака може се пратити тек од XIX века.

Прве кораке на српској страни учинила је Сербска летопис (касније Летопис Матице српске), у којој се још 1828. године нашло места и за прву вест о Мицкјевичу на српском језику.

Од тада па све до данашњег дана можемо говорити о непрекидном трајању пољско-српских интерлитерарних процеса – посматраних било кроз узајамну рецепцију, било кроз контактне, генетске или интертекстуалне књижевне везе. 


Књижевност

Корени

 

Српска књижевност на пољском (дела)

 

  Српске народне песме

 • Car Łazar i Caryca Milica, tłum. Izydor Kopernicki [1889]
 • Kosowska dziewczyna, tłum. Izydor Kopernicki [1889]
 • Śmierć matki Jugowiczów, tłum. Izydor Kopernicki [1889]
 • Budowa Skadru, tłum. Antoni Bogusławski [1938]
 • Stary Wujadyn, tłum. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski [1938]
 • Początek powstania przeciw odszczepieńcom, tłum. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski [1938]

 

Српска поезија у преводима пољских песника
[1960]

  • Dušan Matić: Tylko śpiewa ukryty płomień, tłum. Julian Przyboś; Zanotowane w październiku w barze koło Deczan, tłum. Mieczysława Buczkówna
  • Aleksandar Vučo: Samobójczynie; Kochanka, tłum. Aleksander Wat
  • Desanka Maksimović: Krwawa bajka; Co robią ptaki, tłum. Wisława Szymborska
  • Milan Dedinac: Pamiętaj; Śląski nokturn, tłum. Kazimiera Iłłakowiczówna
  • Marko Ristić: Ciężar dymu, tłum. Leopold Lewin
  • Desimir Blagojević: Ten szum, ten głos, tłum. Jerzy Hordyński
  • Nikola Drenovac: Gwiazda, tłum. Aleksander Wat
  • Oskar Davičo: Pożegnanie; O zmierzchu, tłum. Leopold Lewin
  • Bogdan Čiplić: Mogiła, tłum. Anatol Stern
  • Skender Kulenović: Stojanka, matka z Kneżpola – fragment poematu, tłum. Władysław Broniewski
  • Tanasije Mladenović: Istnieje pewna sprawa, tłum. Włodzimierz Słobodnik; Czekaj mnie, tłum. Leopold Lewin
  • Dušan Kostić: Sleđena tišina Visitora / Lodowata cisza Visitora, tłum. Mieczysława Buczkówna
  • Miodrag Pavlović: Requiem, tłum. Tadeusz Różewicz
  • Vasko Popa: Sopociani; Czarny Dziordzie, tłum. Tadeusz Różewicz
  • Mira Alečković: Niedotykalność snów, tłum. Wisława Szymborska
  • Stevan Raičković: Dalekie osamotnione drzewo, tłum. Tadeusz Kubiak; Pieśń trawy, tłum. Stanisław Piętak
  • Žarko Đurović: Jakieś ptaki mnie budzą, tłum. Jarosław Iwaszkiewicz
  • Miroslav Antić: Ballada o nas, tłum. Julian Przyboś
  • Milovan Danojlić: Spokojny jestem i głoszę blask, tłum. Witold Wirpsza

 

Пољска књижевност на српском (дела)

 

Везе и поређења

 

Бруно Шулц у српској књижевности


Драма и позориште


Ликовне уметности