Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Пројекат Растко : Пољска

Projekt Rastko - Polska / Пројекат Растко - Пољска

Преводи

Прво дело пољске књижевности које је било доступно и српским читаоцима: у преводу с немачког објавио га је Георгије Магарашевић у "Сербској летописи" 1826.

Мицкјевич је Србе занимао и као тумач њихове народне поезије. Превод једног његовог предавања у "Подунавци" за 1843. годину.

Јоана Полак: Пољско сликарство између ратова 1918-1939, превео Јан Новаковски [1982]

Богатство књижевних веза у непосредној је сразмери са интентзитетом преводилачке делатности. У првој половини XIX века на пољско-српској релацији започиње обострано превођење књижевности, које, без прекида, траје до данас. Српски преводи с пољског и пољски са српског мере се хиљадама библиографских јединица – стотинама књига – а интензитет, избор аутора и дела, превођење појединих дела по више пута итд. – увек зависе од околности књижевноисторијског процеса средина у којима превод настаје.

Прво дело из пољске књижевности публиковано на српском језику јесте приповетка Желислав и Лудмила (Żelisław i Ludomiła, 1819) Леона Потоцког (Leon Potocki, 1799-1864), али није начињен са пољског језика. Превод је са немачког за "Сербску летопис" 1826. године урадио Георгије Магарашевић – из лавовског часописа "Mnemosyne", где је приповетку Потоцког, у слободној преради, 1824. објавио Станислав Јашовски (Stanisław Jaszowski, 1803-1842)…

Прво пољско дело преведено на српски непосредно са изворника била је Мицкјевичева Ода младости, штампана у "Сербском летопису" 1836, и то у преводу Теодора Павловића. (В. Ђорђе Живановић, Срби и пољска књижевност (1800-1871); Петар Буњак, Како смо примали Мицкјевича).

 

У овој рубрици Пројекта Растко-Пољска објављиваће се како старији преводи књижевне класике (почињемо са Небожанском комедијом Зигмунта Красињског у преводу Крешимира Георгијевића), тако и они новији и најновији, али и одабрани текстови о историји и теорији превођења на пољско-српском материјалу.


Преводи на пољски

 • Српске народне песме у пољским преводима (избор):
  • Car Łazar i Caryca Milica, tłum. Izydor Kopernicki [1889]
  • Kosowska dziewczyna, tłum. Izydor Kopernicki [1889]
  • Śmierć matki Jugowiczów, tłum. Izydor Kopernicki [1889]
  • Budowa Skadru, tłum. Antoni Bogusławski [1938]
  • Stary Wujadyn, tłum. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski [1938]
  • Początek powstania przeciw odszczepieńcom, tłum. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski [1938]
 • Српска поезија у преводима пољских песника [1960]
  • Dušan Matić: Tylko śpiewa ukryty płomień, tłum. Julian Przyboś; Zanotowane w październiku w barze koło Deczan, tłum. Mieczysława Buczkówna
  • Aleksandar Vučo: Samobójczynie; Kochanka, tłum. Aleksander Wat
  • Desanka Maksimović: Krwawa bajka; Co robią ptaki, tłum. Wisława Szymborska
  • Milan Dedinac: Pamiętaj; Śląski nokturn, tłum. Kazimiera Iłłakowiczówna
  • Marko Ristić: Ciężar dymu, tłum. Leopold Lewin
  • Desimir Blagojević: Ten szum, ten głos, tłum. Jerzy Hordyński
  • Nikola Drenovac: Gwiazda, tłum. Aleksander Wat
  • Oskar Davičo: Pożegnanie; O zmierzchu, tłum. Leopold Lewin
  • Bogdan Čiplić: Mogiła, tłum. Anatol Stern
  • Skender Kulenović: Stojanka, matka z Kneżpola – fragment poematu, tłum. Władysław Broniewski
  • Tanasije Mladenović: Istnieje pewna sprawa, tłum. Włodzimierz Słobodnik; Czekaj mnie, tłum. Leopold Lewin
  • Dušan Kostić: Lodowata cisza Visitora, tłum. Mieczysława Buczkówna
  • Miodrag Pavlović: Requiem, tłum. Tadeusz Różewicz
  • Vasko Popa: Sopociani; Czarny Dziordzie, tłum. Tadeusz Różewicz
  • Mira Alečković: Niedotykalność snów, tłum. Wisława Szymborska
  • Stevan Raičković: Dalekie osamotnione drzewo, tłum. Tadeusz Kubiak; Pieśń trawy, tłum. Stanisław Piętak
  • Žarko Đurović: Jakieś ptaki mnie budzą, tłum. Jarosław Iwaszkiewicz
  • Miroslav Antić: Ballada o nas, tłum. Julian Przyboś
  • Milovan Danojlić: Spokojny jestem i głoszę blask, tłum. Witold Wirpsza
 • Mirko Demić, Warszawskie biblioteki, przekład Agnieszka Łasek [2002]
 • Dragan Bošković, Osiedle cynamonowe, przekład Agnieszka Łasek [2002]

 

Преводи на српски

О преводима