Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Пројекат Растко : Пољска

Projekt Rastko - Polska / Пројекат Растко - Пољска

Фолклор

Поред знатних разлика, генетски сродни народи, какви су пољски и српски, имају и мноштво додирних тачака у начину живота, обичајима, веровањима, народном стваралаштву.

Као средина са изграђеним културним институцијама и њиховим знатним континуитетом, Пољаци су се први заинтересовали за српски фолклор, и то не тек на таласу европске славе коју је он стекао захваљујући Гетеу, Вуку, Гриму…: Пољаци су за српске песме и њихово певање уз гусле знали још у XVI веку (в. Крешимир Георгијевић: Српскохрватска народна песма у пољској књижевности — Увод).

Током XIX века преведене су на пољски хиљаде и хиљаде стихова српских народних песама, али се у овоме веку међу Пољацима нарочито истакао један, заслужан за европску промоцију српског усменог песништва готово једнако као и Гете: Адам Мицкјевич (Adam Mickiewicz, 1798-1855).

Пројекат Растко - Пољска редовно ће попуњавати ову рубрику капиталним радовима из прошлости, али и новијим фолклористичким истраживањима, једнако као и преводима. 

 

Адам Мицкјевич, дагеротипија с почетка 40-их година XIX в., отприлике у време када је држао курс словенских књижевности на Collège de France.

Мицкјевич је у својим предавањима о словенским књижевностима на Француском Колежу (Collège de France), која је држао између 1840. и 1844. године, српском народном песништву одвојио по свему изузетно место.

Collège de France. Сала у којој је Мицкјевич држао своја предавања.

 

Насловна страна француског издања Мицкјевичевих предавања из 1849.