Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Пројекат Растко : Пољска

Projekt Rastko - Polska / Пројекат Растко - Пољска

Језик


Основне информације о пољском и другим словенским језицима: Предраг Пипер: Увод у славистику.


Пољски језик изучава се у Србији у три универзитетска центра – у Београду, Новом Саду и Приштини/К. Митровици. На Универзитету у Београду постоје пуне четворогодишње студије пољског језика и књижевности (http://fil.bg.ac.yu/katedre/polonistika), док су на остала два универзитета то двогодишњи лекторати.

Организована високошколска настава пољског језика у Србији има традицију дужу од столећа (в.: Сто година полонистике у Србији), док њени почеци сежу до београдског Лицеја и заслужног српског филолога Ђуре Даничића.

У овој рубрици Растко - Пољска доносиће одабране лингвистичке радове у којима се третира пољско-српска тематика.

 • Душан Владислав Пажђерски: Пољско-српскохрватски речник биљака [ексклузивно за Пројекат Растко-Пољска, 2002]
 • Угљеша Радновић: Пољско-српскохрватски речник САНУ и други речници ове врсте код нас и Пољака (хронолошки преглед) [Сто година полонистике у Србији, 1996]
 • Предраг Пипер, Прилог синтаксичкој типологији пољског и српског језика [ексклузивно за Пројекат Растко-Пољска, 2002]
 • Zuzanna Topolińska: O pewnej charakterystycznej serbskiej konstrukcji wyrażającej ocenę ilościową i o jej polskich odpowiednikach [Сто година полонистике у Србији, 1996]
 • Мирјана Костић-Голубичић: Међујезички хомоними у настави пољског језика на београдској полонистици [Сто година полонистике у Србији, 1996]
 • Марија Магдалена Косановић: Реченице са предикатом на -no, -to у пољском и српском језику [Сто година полонистике у Србији, 1996]
 • Радмило Маројевић: Словенска историјска антропонимија (из пољског угла) [Сто година полонистике у Србији, 1996]
 • Вера Митриновић: Конфронтативни приступ изучавању пољског језика на београдској полонистици – традиције и перспективе [Сто година полонистике у Србији, 1996]
 • Богољуб Станковић: Основна Кошутићева полазишта у области методике наставе инословенских језика у српској средини [Сто година полонистике у Србији, 1996]
 • Богдан Терзић: Предавања професора Кирила Тарановског из пољског језика [Сто година полонистике у Србији, 1996]
 • Љубо Милинковић: Лингвистичко-методичке основе Пољских примера Ђорђа Живановића [Сто година полонистике у Србији, 1996]
 • Милана Радић-Дугоњић: Лексичко-семантички проблеми при моноцентричном проучавању словенских језика [Сто година полонистике у Србији, 1996]
 • Гордана Јовановић: Почеци и развој полонистике на Београдском универзитету [Сто година полонистике у Србији, 1996]
 • Вјеслав Бориш: Сербокроатистика у Кракову [Сто година полонистике у Србији, 1996]
 • Teresa Sikorska: Język polski na Uniwersytecie w Nowym Sadzie [Сто година полонистике у Србији, 1996]
 • Ренарда Лебда: Семантичко-прагматичка анализа и интерпретација изабраних реклама на српском и пољском језику [Сто година полонистике у Србији, 1996]
 • Ренарда Лебда: Како и зашто писац "заводи" читаоца (на материјалу приповедака Милорада Павића и Радована Б. Марковића), превела с пољског Јасминка Цветковић [2001]
 • Најстарија химна Богородици на пољском језику – Богурођица (Bogurodzica) – запис са нотама из 1407. Песма се је дуго била у усменом оптицају пре него што је записана.

  Најстарији споменик пољске прозе: Проповеди св. Крста (Kazania świętokrzyskie), лист c, recto (половина XIV в.). Ове проповеди пронашао је случајно Александар Брикнер (Aleksander Brückner, 1856-1939) у повезу млађег латинског кодекса.