Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Пројекат Растко : Пољска : Историја

Константин Михаиловић из Островице

Јаничарове успомене
или
Турска хроника

Превод и предговор Ђорђа Живановића

 Интернет издање

Извршни продуцент и покровитељ: Технологије, издаваштво и агенција Јанус

Београд, 12. септембра 2002

Продуцент: Зоран Стефановић

Ликовно обликовање: Маринко Лугоња

Дигитализација текстуалног и ликовног материјала: Ненад Петровић

Коректура: Недељко Илић, Бранислава Стојановић, Зоран Стефановић

Штампано издање

Издавач:
Српска академија наука

Споменик CVII одељење друштвених наука

Новa серија 9

Примљено на IV скупу Одељења друштвених наука, од 29. VI.1954

Редактор: Академик Д. Недељковић, секретар Одељења друштвених наука

 

Садржај