Историја српске књижевности

Милорад Павић

Предромантизам

Белешка о овом издању

За основ овог издања узето je дело: Милорад Павић, Рађање нове српске књижевности, Београд 1983. и то његов закључни одељак посвећен предромантизму у српској књижевности (стр. 409-601). Текст je овде допуњен, дописано je једно ново поглавље – Фантастика у књижевности српcког предромантизма, а одељак Француски књижевни узори писац je преузео из своје књиге Историја српске књижевности класицизма и предромантизма, Београд 1979, стр. 53-60.

М. П


Садржај

Књижевни токови српског предромантизма

Усмена књижевност у време предромантизма

Био-библиографски прилози о важнијим писцима

 

Пројекат Растко / Књижевност / Милорад Павић
Промена писма | Претраживање | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ