Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Uvod u sorabistiku:
Hrestomatija za srpske slaviste

priredio Predrag Piper

Izabrana bibliografija sorabističkih radova
na srpskom (srpskohrvatskom) jeziku

1. Jakub Bart-Ćišinski, Razvoj literature Lužičkih Srba sa osobitim obzirom na njeno sadašnje stanje. – Letopis Matice srpske, 1905, knj. 232, str. 1-31.

2. Dragan Bosnić, Boris Nad (priredili), Lužički Srbi, naša severna braća. – Književna reč, Beograd, 2001, br. 515, str. 51-73.

3. Jan Brankačk: Lužički Srbi u srednjem veku – osnovne linije za njihovu istoriju od VI do XII veka. – Istorijski zapisi, Titograd, 1979, knj. 39/2, str. 95-110.

4. Jan Brankačk: Lužički Srbi od VI do XII veka. – Književna reč, Beograd, 2001, sv. 515, str. 55.

5. Jan Brankačk: Kratak osvrt na srednjovekovnu istoriju Lužičkih Srba. – Književna reč, Beograd, 2001, sv. 515, str. 56-58.

6. Jurij Brezan: Potreban nam je narodni program. – Književnost, Beograd, 1995, knj. 100, , sv. 6-7, str. 751-757.

7. Jurij Brjezan: Potreban nam je narodni program. – Književna reč, Beograd, 2001, sv. 515, str. 52-53.

8. Dalibor Brozović, O matrici fonema gornjolužičkoga jezika. – Lětopis Instytuta za serbski ludospyt w Budyšinje Němskeje akademije wědomosćow w Berlinje. Rjad A – Rěč a literatura, 1968, č. 15-2, 129-137.

9. Dalibor Brozović, O slavističkom i općelingvističkom pristupu lužičkim jezicima. – Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio lingvističko-filološki, god. 3, sv. 1, 1962, 48-65.

10. Vekoslav Bučar: Kod Lužičkih Srba: putopis. – Ljubljana, 1930.

11. Mitar S. Vlahović: Lužički Srbi i njihova domovina. – Beograd, 1930.

12. Sava S. Vujić, Bogdan M. Basarić: Severni Srbi (ne)zaboravljeni narod: etnikum koji preživi svaku propast. – Beograd: Sava S. Vujić, Bogdan M. Basarić, 1998.

13. Nada Đorđević: Lužičko-srpski "Letopis" – Lětopis Instytuta za serbski ludospyt w Budyšinje Němskeje akademije wědomosćow w Berlinje. Rjad A – Rěč a literatura,č. 13-1,2, 1966.Narodno stvaralaštvo, Beograd, sv. 22-24, str. 175-176.

14. Nada Đorđević: Lužička prozna književnost HH veka.Stvaranje, Cetinje, 1969, 4, 442-445.

15. Nada Đorđević: Drugi festival srpske kulture u Budišinu.Narodno stvaralaštvo, Beograd, 1968, sv. 26-27, 182-184.

16. Nada Đorđević: Iz lužičkosrpske literature. – Stvaranje, Cetinje, 1967, sv. 11-12, str. 1227-1228.

17. Nada Đorđević: Marija Mlinkova. – Književne novine, Beograd, 1971, 1 jul, 2.

18. Nada Đorđević: Smrt Jurija Mlinka. – Književne novine, Beograd, 1971, 1, novembar, str. 11.

19. Nada Đorđević: Smrt istaknutog lužičkosrpskog slaviste i književnika dr Jurija Mlinka. – Zbornik za slavistiku, Novi Sad, 1972, 3, 208-209.

20. Nada Đorđević: Frido Mětšk, Kocorowe zawostajenstwo, Budyšin, 1971. – Zvuk, Beograd, 1972, str. 188.

21. Nada Đorđević: Pawoł Jenka, Słončko hrěje, swět so směje, Zpěwnik za 1, 2, 3 a 4 lětnik, Budyšin, 1967. Pawoł Jenka, Słončko hrěje, swět so směje, Zpěvnik za 5 a 6 lětnik, Budyšin, 1969. – Zvuk, Beograd, 1972, str.188-189.

22. Nada Đorđević: Pavle Juriljić-Šturm. – Lětopis, Budyšin, Rjad B, 1973, 20/2, s. 236-239.

23. Nada Đorđević: Prvi prevodi srpskih narodnih pesama na lužičkosrpski jezik.Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1976 /=1977/, knj. 42, sv. 1-4, str. 193-200.

24. Nada Đorđević: Iz života Lužičkih Srba. – Mostovi, Beograd, 1974, V, sv. 17-20, str. 82-83. (O dodeljivanju nagrade za književni i umetnički rad)

25. Nada Đorđević: Iz života Lužičkih Srba. – Mostovi, Beograd, 1974, V, sv. 18. str. 178. (Mina Vitkojc)

26. Nada Đorđević: Lětopis Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje Němskeje akademije wědomosćow NDR, Rjad A, rěč a literatura, č.18/1-2, 1971.Zbornik za slavistiku, Novi Sad, 1976, sv. 10, str. 238-240.

27. Nada Đorđević: Jedna zbirka bajki: Narodne bajke Lužičkih Srba. Izabrao i preveo Nikola Jeremić, Narodna knjiga, Beograd, 1974.Mostovi, Beograd, 1975, VI , sv. 4/24. str. 341-343.

28. Nada Đorđević: U spomen Mine Vitkojc. – Književne novine, XXVIII, 11. mart 1976, br. 505, str. 12.

29. Nada Đorđević: Iz kulturnog života Lužičkih Srba (o Lužičkim Srbima u Ujedinjenim nacijama, Prvi lužičkosrpsko-ruski rečnik, Drugi tom celokupnih dela Handrija Zejlera, Nove knjige Lužičkih Srba – Juro Surovin "Svima bih hteo da objasnim", Smrt Mine Vitkojc).Ovdje, Titograd, VII, 1976, maj, br. 84, str. 12.

30. Nada Đorđević: Smotra lužičkosrpskog stvaralaštva. – Književne novine, Beograd, XXVIII, 1976, mart, br. 510, str. 11.

31. Nada Đorđević: Lětopis, Rjad A, rěč a literatura, č. 19 (1-2), 1972.Zbornik za slavistiku, Novi Sad, 1976, sv. 11, str. 213-215.

32. Nada Đorđević: Institut za narodnu kulturu Lužičkih Srba.Zbornik za slavistiku, Novi Sad, 1978, sv. 13, str. 241-242.

33. Nada Đorđević: Lětopis Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje Akademije wědomosćow NDR, Rjad A, 1973-1974, sv. 20/1-2.Zbornik za slavistiku, Novi Sad, 1978, sv. 14, str. 202-204.

34. Nada Đorđević: Nove knjige Lužičkih Srba. – Književne novine, Beograd, HHH, 16. januar 1978, br. 551, 1-5.

35. Nada Đorđević: Nepoznate vrijednosti – Bogat kulturni život, o kojem ne znamo gotovo ništa; u dalekoj Lužici, na području DR Njemačke.Ovdje, Titograd, 1978, H, br. 107, april, str. 25.

36. Nada Đorđević: Pavol Nedo, Folklor i njegovo mesto u lužičkosrpskoj narodnoj kulturi. – Narodno stvaralaštvo, Beograd, 1978, 17, sv. 66–68, str.25–36.

37. Nada Đorđević: Geschichte der Sorben. Band 1-4 (1975-1979) Schriftenreiche der Institut fьr sorbische Volksforschung, Band 39-42, Bautzen. – Istorijski zapisi, Cetinje, Beograd, 1979 /= 1981/, XXXII [LII], 4, S. 196-197.

38. Nada Đorđević: In memoriam Rudolf Jenč (1903-1979).Zbornik za slavistiku, Novi Sad, 1980 /= 1981/, 18, str. 229.

39. Nada Đorđević: Festival kulture: V festival lužičkosrpske kulture u Budišinu, manifestacija kulturnih snaga i dostignuća Lužičkih Srba.Ovdje, Titograd, 1980, XII, br. 137, oktobar, str. 30.

40. Nada Đorđević: Poezija Lužičkih Srba. – Književne novine, Beograd, XXXIII, 07.09.1981, br. 632, str. 21

41. Nada Đorđević: Nove knjige Lužičkih Srba. – Ovdje, Titograd, 1983, XV, 175, decembar, str. 23. str.

42. Nada Đorđević: Udžbenici lužičkosrpskog jezika.Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad, 1983 /= 1984/, 25, str. 168-169.

43. Nada Đorđević: Pavol Nedo (1908-1984).Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1983-1984, knj. 49-50, sv. 1-4, str. 208-209.

44. Nada Đorđević: Chrestomatija dolnoserbskego pismowstwa.Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad, 1985, 29, str. 206-207.

45. Nada Đorđević: Irži Mudra, Яn Petr, Učebnik verhnelužickogo яzыka: Domovina Budыљin i Russkiй яzыk, Moskva 1983.Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad, 1985, 29, str. 207.

46. Nada Đorđević: Žórło powěsćow wo Serbach. – Rozhlad, 1985, 35, 10, s.303–304

47. Nada Đorđević: Bart-Čišinjski, Jakub. – U: Mala enciklopedija Prosvete. – 4. izd. – Beograd: Prosveta, 1986, tom 1.

48. Nada Đorđević: Vitkojc, Mina. – U: Mala enciklopedija Prosvete. – 4. izd. – Beograd: Prosveta, 1986, tom 1.

49. Nada Đorđević: Zejler, Handri. – U: Mala enciklopedija Prosvete. – 4. izd. – Beograd: Prosveta, 1986, tom 1.

50. Nada Đorđević: Jordan, Jan Peter. – U: Mala enciklopedija Prosvete. – 4. izd. – Beograd: Prosveta, 1986, tom 1.

51. Nada Đorđević: Koh, Jurij. – U: Mala enciklopedija Prosvete. – 4. izd. – Beograd: Prosveta, 1986, tom 2.

52. Nada Đorđević: Kravdža, Jurij. – U: Mala enciklopedija Prosvete. – 4. izd. – Beograd: Prosveta, 1986, tom 2.

53. Nada Đorđević: Lorenc, Kito. – U: Mala enciklopedija Prosvete. – 4. izd. – Beograd: Prosveta, 1986, tom 2.

54. Nada Đorđević: Mlinkova, Marija. – U: Mala enciklopedija Prosvete. – 4. izd. – Beograd: Prosveta, 1986, tom 2.

55. Nada Đorđević: Muka, Arnošt. – U: Mala enciklopedija Prosvete. – 4. izd. – Beograd: Prosveta, 1986, tom 2.

56. Nada Đorđević: Smoler, Jan Arnošt. – U: Mala enciklopedija Prosvete. – 4. izd. – Beograd: Prosveta, 1986, tom 3.

57. Nada Đorđević: Putevi lužičkosrpske proze.Književnost, Beograd, 1986, 5, str. 870-874.

58. Nada Đorđević: Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Wydawaćelski kolektiw Jan Šolta (nawoda), Pětr Kunze, Franz Šěn, Domowina, 1981 (1984). – Zbornik Matice srpska za slavistiku, 1986, sv. 31, str. 200-201.

59. Nada Đorđević: Jubilej lužičkosrpskog pisca. Osamdesetogodišnjica Jurija Brezana.Borba, Beograd, 27. jun 1996, br. 179, /Prilog: /Svet knjige 2.

60. Nada Đorđević: Lužički Srbi i Jugosloveni (Mićo Cvijetić, Lužički Srbi i Jugosloveni, uzajamne literarne veze u periodici za književnost, nauku i kulturu (1840-1918), Matica srpska, Novi Sad, 1995.Književna istorija, XXVIII, br. 99, 1996, str. 231-232.

61. Nada Đorđević: Jurij Brezan, Svet bez granica. – Književne novine, Beograd, 15. maj 1998, br. 908, str. 8.

62. Nada Đorđević: Generacijska prožimanja. Antologija lužičkosrpskih pripovedaka "Fijalkojty čas" (Ružičasto doba), Domowina, Budyljin, 1996. – Borba, Beograd, 13. februara 1997, (Prilog:) Svet knjige 3.

63. Nada Đorđević: Savremena lužičkosrpska književnost.Savremenik plus, Beograd, br. 47, 48, 49, 1996-1997, str. 59-61.

64. Nada Đorđević: "Neka čuje svet... da je živ i živeće srpski narod" (Jurij Brezan, povodom osamdesetogodišnjice života). Zbilja, Beograd, 1998, V, 15. januar 1998, br. 30-34.

65. Nada Đorđević: Lětopis, Spisy Serbskeho Instituta, Budyšin-Bautzen, 1991, 1992. – Slavistika, Beograd, 1998, II, str. 262-264.

66. Nada Đorđević: Sorabistiske přednoški II, Mjezynarodny lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu 1994, Ludowe nakladnistwo Domowina, Budyšin. – Slavistika, Beograd, 1998, II, str. 264-265.

67. Nada Đorđević: Lužičkosrpska izdanja. Glas o sebi i o svom stvaralaštvu.Borba, Beograd, 15. april 1998, str. 8.

68. Nada Đorđević: Lužički Srbi, njihova istorija i kultura. U: Slovenske kulture i istorija međuslovenskih veza. – Beograd: Biblioteka grada Beograda, Srpsko-rusko društvo, 1996, str. 117-127.

69. Nada Đorđević: Přinoški k stawiznam serbskeho pismowstwa lět 1954-1990. Zběrnik, Spisy Serbskeho instituta 5, Ludowe nakladnistwo Domowina, Budyšin, 1994.Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad, 1997, sv. 52, str.328-329

70. Nada Đorđević: Dietrich Scholtze, Stawizny serbskeho pismowstwa 1918-1945, Domowina, Budyšin, 1998.Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad, 1999, sv. 56-57, str.176-177.

71. Nada Đorđević: Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Serbšćina. Redaktor naukowy Helmut Faska. Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, Opole, 1998.Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad, 1999, sv. 56-57, str.177-178.

72. Nada Đorđević: Sorapis, zešivk 1, 2000.Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad, 2000, sv. 58-59, str. 267-268.

73. Nada Đorđević: Eva Marija Čornakec. – Književne novine, Beograd, 15.05.2000, str. 1011-1112.

74. Nada Đorđević: Monografija o kompozitoru.Borba, Beograd, 15.06.2000. (O Bjarnatu Kravcu)

75. Nada Đorđević: Lužičkosrpska prozna književnost HH veka. – Književna reč, Beograd, 2001, 515, str. 65.

76. Jovan Erdeljanović: Lužički Srbi i njihov vođa d-r Arnošt Muka. – Srpski književni glasnik, Beograd, nova serija, 1929, knj. 26, sv. 7, 427-533.

77. Jovan Erdeljanović: Lužički Srbi i njihov vođa d-r Arnošt Muka. – Srpski književni glasnik, Beograd, nova serija, 1929, knj. 26, sv. 8, 605-610.

78. Aleksije Jelačić: Tragovima Slovenstva po savremenoj Nemačkoj. – Srpski književni glasnik, Beograd, 1936, nova serija, XLVII, br. 4.

79. Kod Lužičkih Srba: putopisi. – Izbor, predgovor i napomene Mićo Cvijetić. – Beograd: Svet knjige, 1997.

80. Jurij Kravža, Književnost najmanjeg slovenskog naroda, Rukovet, Subotica, 1983, 29, 6, str. 3-6.

81. Jovan Kršić, O lužičkosrpskoj književnosti. – Srpski književni glasnik, 1929, n. s., knj. 28, str. 514-516.

82. Jovan Kršić: Sabrana djela 1-4. – Izbor, predgovor, bibliografija i literatura dr Vojislav Maksimović, Sarajevo, 1979.

83. Leopold Lenard: Posleratna književnost Lužičkih Srba. – Letopis Matice srpske, Novi Sad, 1930, knj. 323, sv. 3, str. 257-272.

84. Leopold Lenard: Srpstvo u poeziji lužiskih Srba. – Beograd, 1931.

85. Leopold Lenard: Srpstvo u poeziji lužiskih Srba. – Kraljevo: Glas Srbije, 1995. – 145 str.

86. Kito Lorenc, Lužičkosrpska književnost nekad i sad.Koraci, Kragujevac, 1984, 19, 7/8, str. 413-414.

87. Vojislav Maksimović: O našim interesovanjima za lužičkosrpsku književnost. – Neka presudi vrijeme. – Sarajevo, 1978, str. 112-123.

88. Frido Mječk: Izvori za jugoslovensko-lužičke kulturne veze u srpskom kulturnom arhivu u Budišinu. – Arhivski vjesnik, Zagreb, 1973, 16, str. 361-366.

89. Josip Milaković: Dr Ernest Muka: Prilog poznavanju lužičkosrpske književnosti. – Drugo, prošireno izdanje. – Zagreb, 1907.

90. Josip Milaković: Dr Ernest Muka: Prilog poznavanju lužičkosrpske književnosti. – Zagreb, 1914.

91. Josip Milaković: Jakub Bart-Ćišinski: Prilog poznavanju novije lužičkosrpske književnosti. – Sarajevo, 1914.

92. Josip Milaković, Lužički Srbi. – Sarajevo: Zemaljska štamparija, 1920, 48 str.

93. Josip Milaković, Lužički Srbi. – Drugo, popravljeno izdanje. – Sarajevo: Zemaljska štamparija, 1920, 48 str.

94. Milena Milanović: Domovina, jezik i kultura Lužičkih Srba. Catena mundi, knj. 1. – Priredio Predrag Radić Kijuk. – Kraljevo: Ibarske novosti – Beograd: Matica Srba i iseljenika Srbije, 1992.

95. Boris Nad, v. Dragan Bosnić, Boris Nad (priredili)...

96. Mjerčin Novak-Nehornjski: Put u Retru. – Književna reč, Beograd, 2001, sv. 515, str. 59-61.

97. M. M. Parunac, Predgovor. U: Poezija Lužičkih Srba, Kruševac: Bagdala, 1961, str. 5-8.

98. Predrag Piper: O velikim i malim jezicima. – Filološki pregled, Beograd, 1998, 25, 1, str. 67-85.

99. Predrag Piper: Lužičkosrpski književni jezici. – U: Predrag Piper, Uvod u slavistiku 1. – Beograd: Filološki fakultet, 1991, str. 151-153.

100. Predrag Piper: Lužičkosrpski književni jezici. – U: Predrag Piper, Uvod u slavistiku 1. – Beograd: Filološki fakultet, 1995, str. 151-153.

101. Predrag Piper: Lužičkosrpski književni jezici. – U: Predrag Piper, Uvod u slavistiku 1. – Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika, 1998, str. 152-154.

102. Kosta Ruvarac, Lužički Srbi u Saksonskoj. – Letopis Matice srpske, 1861, 103, str. 44-69.

103. Lazar Šebek: Lužički Srbi. Beograd, Krim, 1997.

104. Helmut Faska: Lužičkosrpski književni jezik i njegov odnos prema dijalektima. – Zbornik za filologiju i lingvistiku, 1975, 18/2, str. 25-31.

105. Merćin Felkel: Matica lužičkosrpska i njena nacionalna odgovornost. – Letopis Matice srpske, Novi Sad, 1999, knj. 463, sv. 1-2, str. 168-176.

106. Mjerćin Felkel: Matica lužičkosrpska i njena nacionalna odgovornost. – Književna reč, Beograd, 2001, 515, str. 62-64.

107. Lucija Hajnec: Književnost narodnog preporoda Lužičkih Srba.Književnost, Beograd, 1998, knj. 103, , sv. 1-2, str. 224-231.

108. Mićo Cvijetić: Lužički Srbi i Jugosloveni: uzajamne literarne veze u periodici za književnost, nauku i kulturu: (1840-1918). – Novi Sad: Matica srpska, 1995.

Mićo Cvijetić (izbor, predgovor i napomene), v. Kod Lužičkih Srba: putopisi...

109. Franjo Šidak: Bibliografija jugoslovenske literature o Lužičkim Srbima. Zagreb, 1937.

110. Hinc Šuster-Ševc: Status lužičkosrpskog jezika i njegovo mesto u okviru drugih zapadnoslovenskih jezika. – Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi Sad, 1972, 15/2, str. 7-15.

111. Hinc Šuster-Ševc: Postanak i razvoj dva lužičkosrpska književna ili standardna jezika. – Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad, 1972, 3, str. 114-127.

112. Hinc Šuster-Ševc: Postoje li jezičke veze između srpskohrvatskog i srpskolužičkih jezika. – Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 1977, 6/1, str. 265-273.

(Priredili Predrag Piper i Danica Piper=

 


 

Click here for Domowina official site