Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora • folklore

Uvod u sorabistiku:
Hrestomatija za srpske slaviste

Priredio Predrag Piper
2002

Sadržaj

 1. Predrag Piper: Predgovor
 2. Nada Đorđević: Lužički Srbi, njihova istorija i kultura
 3. Jan Brankačk: Lužički Srbi u srednjem veku – osnovne linije za njihovu istoriju od VI do XII veka
 4. Hinc Šuster-Ševc: Poreklo i istorija etnonima Serb "luž. Srbin"
 5. Hinc Šuster-Ševc: Status lužičkosrpskog jezika i njegovo mesto u okviru drugih zapadnoslovenskih jezika
 6. Hinc Šuster-Ševc: Postanak i razvoj dva lužičkosrpska književna ili standardna jezika
 7. Helmut Faska: Lužičkosrpski književni jezik i njegov odnos prema dijalektima
 8. Helmut Jenč: Jezik Lužičkih Srba danas. Donjolužički i gornjolužički književni jezik i dijalekti.
 9. Ludvig Ela: Savremena jezička situacija u Lužici
 10. Hinc Šuster-Ševc: Postoje li jezičke veze između srpskohrvatskog i srpskolužičkih jezika
 11. Predrag Piper: Gramatičke strukture gornjolužičkosrpskog i srpskog jezika (opšta diferenciranja)
 12. Jurij Kravža: Književnost najmanjeg slovenskog naroda
 13. Lucija Hajnec: Književnost narodnog preporoda Lužičkih Srba
 14. Nada Đorđević: Lužičkosrpska prozna književnost HH veka (do sedamdesetih godina)
 15. Merćin Felkel: Matica lužičkosrpska i njena nacionalna odgovornost
 16. Mićo Cvijetić: Trajanje u vremenu i jeziku
 17. D. Kobela: Muzika Lužičkih Srba
 18. Ditrih Šolce: Pozorište Lužičkih Srba
 19. H. Rihter: Televizija i radio Lužičkih Srba
 20. Ludvig Ela: Pravni status Lužičkih Srba u sastavu Savezne republike Nemačke
 21. Predrag Piper: O velikim i malim jezicima
 22. Bibliografija sorabističkih radova na srpskom jeziku (Predrag Piper, Danica Piper)


Apendix

 1. Susanne Hose/Ines Keller: Ethnografie und Folkloristik. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte
 2. Ludwig Elle: Territorium, Bevolkerung, demografische Prozesse im deutsch-sorbischen Gebiet
 3. M. Walde: Katholische sorbische Lausitz
 4. M. Walde: Die evangelischen Sorben
 5. M. Walde: Sorbische Jahresbrduche
 6. Dietrich Scholze: Sorbische Literatur 1918–1945
 7. Christian Prunitsch: Sorbische Literatur nach 1945
 8. Maria Mirtschin: Sorbische bildende Kunst
 9. John Petrik/Dietrich Scholze: Sorbisches theater
 10. Helmut Richter: Rundfunk- und Fernsehsendungen in sorbischer Sprache
 11. Toni Bruk: Der Film bei den Lausitzer Sorben


 

Predgovor

Književni jezik, književnost i kultura Lužičkih Srba imaju dugu i bogatu tradiciju po kojoj Lužički Srbi stoje ispred nekih od njih brojnijih slovenskih i neslovenskih naroda iako im je istorija bila ponajmanje naklonjena, ili upravo zato.
U više slavističkih sredina neguju se sorabistička istraživanja i postoje sorabističke univerzitetske studije. U srpskoj slavistici, na žalost, još nije tako. Na Univerzitetu u Beogradu studenti slavistike osnovna znanja o lužičkosrpskom jeziku, odnosno o njegovim dvema varijantama, i književnosti na tom jeziku stiču u okviru predmeta Uvod u slavistiku, što je, razume se, prilika da se dobiju samo elementarne informacije i uputstva za dalje samostalno čitanje.
Bibliografija koja se u ovom Uvodu u sorabistiku... donosi svedoči da je interesovanje za Lužičke Srbe na srpskom jezičkom području veće nego što to može da izgleda na prvi pogled. Tu ima i prevedenih naučnih radova istaknutih Lužičkih Srba, ali i naučnih istraživanja srpskih slavista, kao i publicističkih radova. Posebno je veliki doprinos srpskoj sorabistici dala odnedavno počivša dr Nada Đorđević, koja je sama objavila preko šezdeset članaka i prikaza u različitim časopisima na srpskom jeziku, ali i na drugim jezicima, npr. na lužičkosrpskom i makedonskom.
Ovaj Uvod u sorabistiku: hrestomatija za srpske slaviste treba da popuni nedostatak odgovarajuće propedeutičke literature na srpskom jeziku. Čitaoci sada, zahvaljujući programu srpske kulture na Internetu "Rastko", dobijaju kraću, digitalnu verziju Uvoda. U saradnji sa slavistima i sorabistima iz Budišina u toku je rad na široj verziji Uvoda koja bi trebalo da ima oblik klasične štampane publikacije.
U međuvremenu posetioci programa srpske kulture na Internetu "Rastko" dosta korisnih znanja o Lužičkim Srbima mogu dobiti iz ovog Uvoda u sorabistiku..., prvoj knjizi takve namene i strukture ne samo u srpskoj slavistici nego i u slavistici uopšte.
Priređivač ovaj Uvod objavljuje u uverenju da će se neko od sadašnjih čitalaca ove publikacije trajnije zainteresovati za sorabističke studije. Ali ako Uvod doprinese da se nečija znanja o predmetu Uvoda bar malo prošire i prodube, može se smatrati da je objavljivanje Uvoda bilo dostiglo svoj cilj.
Građa za ovu hrestomatiju skupljena je u Narodnoj biblioteci Srbije umnogome zahvaljujući predusretljivosti saradnika Referensnog odeljenja, za šta im je priređivač zahvalan

Predrag Piper

 


 

Click here for Domowina official site