Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora • folklore

Folklor, etnologija, antropologija, predanje


 • Aleksandrina Cermanović-Kuzmanović i Dragoslav Srejović: Slovenska religija i mitologija
  (Iz Leksikona religija i mitova Stare Evrope, Savremena administracija, Beograd, 1992)
  Odrednice: Slovenska religija, Baba Jaga, Banik, Belobog, Dažbog, Domovoj, Hors, Jarila (Jarilo), Jarovit, (Gerovit, Gerovitus), Kikimora, Kupala, Lešij (Lesovik, Lesovoj, Lešak, Lesnik), Marena (Marana, Morena, Maržana, Maržena), Mokoš, Mora (Mara, Maruha), Nav, navi, Perun, Poludnica, Porenucije (Porenutius), Porevit (Porevit), Proricanje, Rujevit (Rugievithus), Rusalke, Simargl, Stribog, Svarog, Svarožić, Svetovid, Triglav (Triglaus, Trigelawus, Triglous, Tryglaw), Trojan, Vampir, Veles, Vile, Vođanoj
 • Spasoje Vasiljev: Slovenska mitologija, prvo izdanje, 1928.
  Sadržaj: Predgovor, Ι. Uvod, II Izvori za Slovensku Mitologiju, III Literatura o Slovenskoj mitologiji, IV Vrhovni Bog, V Perun, VI Svetovid, VII Volos – Veles, VIII Triglav, IX Stribog., X Simargl, XI Mokoša, XII Radgost, XIII Trojan, XIV Ruđevid – Gerovid (Jarevid) – Porevid, XV Pripegala – Podaga, XVI Jula – Crnobog, XVII Vesna – Devana – Siva (Živa) – Morana, XVIII Vukodlak, XIX Vile – Rusaljke – Veštice – Kuga – Jagababa, XX Rođenice (Rožanice) – Suđenice (Suđaje), Usud, XXI Domovoj – Šotek – Buožik, XXII Hramovi – Idoli – Sveštenici – Žrtve – Praznici – Proroštva, XXIII Nav – P'kl' – Pogreb – Groblja – Kultus precima
 • Predrag Piper: Uvod u slavistiku 1, 1998.
  Poglavlja: Slavistika / Sloveni / Sloveni danas - kratak pregled osnovnih podataka / Sloveni od etničkog formiranja do ranog srednjeg veka / Razvoj slovenske pismenosti / Južnoslovenski jezici i književnosti / Istočnoslovenski jezici i književnosti / Zapadnoslovenski jezici i književnosti (među njima i poglavlje: Lužičkosrpski književni jezici) / Slovenski književni mikrojezici
 • Prezentacija časopisa Kodovi slovenskih kultura - Home page of journal Codes of Slavic Cultures
  Časopis Kodovi slovenskih kultura posvećen je duhovnoj, pre svega narodnoj kulturi slovenskih naroda. Međunarodna redakcija godišnjaka podstiče interdisciplinarni pristup u usmerenost istraživanja u oblasti folkloristike, etnolingvistike i etnosemiotike, antropologije, kao i etimologije, balkanistike i indoevropeistike. Tekstovi se štampaju na ruskom i srpskom jeziku. Časopis počev od 1996. godine izlazi jednom godišnje, a svaki broj je posvećen unapred određenoj temi – do sada su objavljene sveske o biljkama, hrani i piću, svadbi i delovima tela. Svaka sveska sadrži i rezimee tekstova na engleskom, izabranu tematsku bibliografiju, i registar.


 


 

Click here for Domowina official site