Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Književnost
Lužičkih Srba

Izbor iz lužičkosrpske književnosti i kulture
sačinio i tekstove pripremio
Radoslav Bratić
1984

Internet izdanje:

Izvršni producent i pokrovitelj
Tehnologije, izdavaštvo i agencija
Janus

Beograd
28. jun 2002.

Izvršni urednik: Zoran Stefanović

Recenzent: Dejan Ajdačić

Likovno oblikovanje: Marinko Lugonja

Digitalizacija tekstualnog i likovnog materijala: Nenad Petrović

Tehnička priprema: Daniel Reljić

Korektura: Daniel Reljić, Saša Šekarić, Zoran Stefanović

Štampano izdanje:

KORACI, Časopis za književnost, umetnost i kulturu

Godina XIX, knjiga XIX, sveska 7—8 1984.

Izdaje: Novinska, radio-informativna i izdavačka organizacija „Svetlost"

Redakcija, Kragujevac, 21. oktobra 13. Telefon (034) 62-291

Glavni i odgovorni urednik: Slobodan Pavićević

Redakcioni odbor: Dora Pilkovik — Petani, Milorad Najdanović, Vidosav Stevanović, Slobodan Kirović, Dragoslav Marković, Slobodan Lazarević

Korektor: Leposava Radojičić

Likovna oprema: Rade Rančić

Tehnički urednik: Branko Ristić

Meter: Ilija Ilić

 

Sadržaj

 


 

Click here for Domowina official site