Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Bibliografija sorabističkih radova
dr Nade Đorđević
(članci i prikazi)

1. Lužičko-srpski "Letopis" - Lětopis Instytuta za serbski ludospyt w Budyšinje Němskeje akademije wědomosćow w Berlinje. Rjad A - Rěč a literatura, č. 13-1,2, 1966. - Narodno stvaralaštvo, Beograd, sv. 22-24, str. 175-176.

2. Lužička prozna književnost XX veka. - Stvaranje, Cetinje, 1969, 4, 442-445.

3. Drugi festival srpske kulture u Budišinu. - Narodno stvaralaštvo, Beograd, 1968, sv. 26-27, 182-184.

4. Iz lužičkosrpske literature. - Stvaranje, Cetinje, 1967, sv. 11-12, str. 1227-1228.

5. Marija Mlinkova. - Književne novine, Beograd, 1971, 1 jul, 2.

6. Smrt Jurija Mlinka. - Književne novine, Beograd, 1971, 1, novembar, str. 11.

7. Smrt istaknutog lužičkosrpskog slaviste i književnika dr Jurija Mlinka. Zbornik za slavistiku, Novi Sad, 1972, 3, 208-209.

8. Frido Mětšk, Kocorowe zawostajenstwo, Budyšin, 1971. Zvuk, Beograd, 1972, str. 188.

9. Pawoł Jenka, Słončko hrěje, swět so směje, Zpěwnik za 1, 2, 3 a 4 lětnik, Budyšin, 1967. Pawoł Jenka, Słončko hrěje, Swět so směje, Zpěwnik za 5 a 6 lětnik, Budyšin, Zvuk, Beograd, 1972, str. 188-189.

10. Pavle Jurišić Šturm. - Lětopis, Budyšin, Rjad B, 1973, 20/2, s. 236-239.

11. Prvi prevodi srpskih narodnih pesama na lužičkosrpski jezik. - Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1976 /=1977/, knj. 42, sv. 1-4, str. 1 93-200.

12. Iz života Lužičkih Srba. - Mostovi, Beograd, 1974, V, sv. 17-20, str. 82-83. (O dodeljivanju nagrade za književni i umetnički rad)

13. Iz života Lužičkih Srba. - Mostovi, Beograd, 1974, V, sv. 18. str. 178. (Mina Vitkojc)

14. Lětopis Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje Němskeje akademije wědomosćow NDR, Rjad A, rěč a literatura, č. 18/1-2, 1971. - Zbornik za slavistiku, Novi Sad, 1976, sv. 10, str. 238-240.

15. Jedna zbirka bajki: Narodne bajke Lužičkih Srba. Izabrao i preveo Nikola Jeremić, Narodna knjiga, Beograd, 1974. -Mostovi, Beograd, 1975, VI, sv. 4/24. str. 341-343.

16. U spomen Mine Vitkojc. - Književne novine, XXVIII, 11. mart 1976, br. 505, str. 12.

17. Iz kulturnog života Lužičkih Srba (o Lužičkim Srbima u Ujedinjenim nacijama, Prvi lužičkosrpsko-ruski rečnik, Drugi tom celokupnih dela Handrija Zejlera, Nove knjige Lužičkih Srba - Juro Surovin "Svima bih hteo da objasnim", Smrt Mine Vitkojc). - Ovdje, Titograd, VII, 1976, maj, br. 84, str. 12.

18. Smotra lužičkosrpskog stvaralaštva. - Književne novine, Beograd, XXVIII, 1976, mart, br. 510, str. 11.

19. Lětopis, Rjad A, rěč a literatura, č. 19 (1-2), 1972. - Zbornik za slavistiku, Novi Sad, 1976, sv. 11, str. 213-215.

20. Institut za narodnu kulturu Lužičkih Srba. - Zbornik za slavistiku, Novi Sad, 1978, sv. 13, str. 241-242.

21. Lětopis Instituta za sebski ludospyt w Budyšinje Akademije wědomosćow NDR, Rjad A, 1973-1974, sv. 20/1-2. - Zbornik za slavistiku, Novi Sad, 1978, sv. 14, str. 202-204.

22. Nove knjige Lužičkih Srba. - Književne novine, Beograd, XXX, 16. januar 1978, br. 551, 1-5.

23. Nepoznate vrijednosti - Bogat kulturni život, o kojem ne znamo gotovo ništa; u dalekoj Lužici, na području DR Njemačke. - Ovdje, Titograd, 1978, X, br. 107, april, str. 25.

24. Pavol Nedo, Folklor i njegovo mesto u lužičkosrpskoj narodnoj kulturi. Narodno stvaralaštvo, Beograd, 1978, 17, sv. 66-68, str. 25-36.

25. Geschichte der Sorben, Band 1-4 (1975-1979) Schriftenreiche der Institut für sorbische Volksforschung, Band 39-42, Bautzen. - Istorijski zapisi, Cetinje, Beograd, 1979 /= 1981/, XXXII [LII], 4, 8. 196-197.

26. Osum decenii poseben sojuz. -Mlad borec, Skopje, 37, 1324, 8.10.1980, str. 2021 (Sa Miletom Manevskim)

27. Vi go predstavuvame spisanieto Rozhlad - most megu svetot i Lužice. - Ogledalo, Skopje, 1980, 3, 6, str. 10.

28.In memoriam Rudolf Jenč (1903-1979). - Zbornik za slavistiku, Novi Sad, 1980 /= 1981/, 18, str. 229.

29. Festival kulture: V festival lužičkosrpske kulture u Budišinu, manifestacija kulturnih snaga i dostignuća Lužičkih Srba. - Ovdje, Titograd, 1980, XII, br. 137, oktobar, str. 30.

30. Poezija Lužičkih Srba. - Književne novine, Beograd, HHHIII, 07.09.1981, br. 632, str. 21

31. Nove knjige Lužičkih Srba. - Ovdje, Titograd, 1983, XV, 175, decembar, str. 23. str.

32. Udžbenici lužičkosrpskog jezika. - Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad, 1983 /= 1984/, 25, str. 168-169.

33. Pavol Nedo (1908-1984). - Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd, 1983-1984, knj. 49-50, sv. 1-4, str. 208-209.

34. Chrestomatija dolnoserbskego pismowstwa. - Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad, 1985, 29, str. 206-207.

35. Irži Mudra, Jan Petr, Učebnik verhnelužickogo jazika: Domovina Budišin i Russkij jazik, Moskva 1983. - Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad, 1985, 29, str. 207.

36. Žórło powěsčow wo Serbach. - Rozhlad 1985, 35, 10, str. 303-304.

37. Bart-Čišinjski, Jakub. - U: Mala enciklopedija Prosvete. - 4. izd. - Beograd: Prosveta, 1986, tom1.

38. Vitkojc, Mina. - U: Mala enciklopedija Prosvete. - 4. izd. - Beograd: Prosveta, 1986, tom 1.

39. Zejler, Handri. - U: Mala enciklopedija Prosvete. - 4. izd. - Beograd: Prosveta, 1986, tom 1.

40. Jordan, Jan Peter. - U: Mala enciklopedija Prosvete. - 4. izd. - Beograd: Prosveta, 1986, tom 1.

41. Koh, Jurij. - U: Mala enciklopedija Prosvete. - 4. izd. - Beograd: Prosveta, 1986, tom 2.

42. Kravdža, Jurij. - U: Mala enciklopedija Prosvete. - 4. izd. - Beograd: Prosveta, 1986, tom 2.

43. Lorenc, Kito. - U: Mala enciklopedija Prosvete. - 4. izd. - Beograd: Prosveta, 1986, tom 2.

44. Mlinkova, Marija. - U: Mala enciklopedija Prosvete. - 4. izd. - Beograd: Prosveta, 1986, tom 2.

45. Muka, Arnošt. - U: Mala enciklopedija Prosvete. - 4. izd. - Beograd: Prosveta, 1986, tom 2.

46. Smoler, Jan Arnošt. - U: Mala enciklopedija Prosvete. - 4. izd. - Beograd: Prosveta, 1986, tom 3.

47. Putevi lužičkosrpske proze. - Književnost, Beograd, 1986, 5, str. 870-874.

48. Nowy biografski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Wydawaćelski kolektiw Jan Šolta (nawoda) Pětr Kunze, Franc Šěn, Domowina, 1981 (1984). - Zbornik Matice srpske za slavistiku, 1986, sv. 31, str. 200-201.

49. Jubilej lužičkosrpskog pisca. Osamdesetogodišnjica Jurija Brezana. - Borba, Beograd, 27. jun 1996, br. 179, (Prilog) Svet knjige 2.

50. Lužički Srbi i Jugosloveni (Mićo Cvijetić, Lužički Srbi i Jugosloveni, uzajamne literarne veze u periodici za književnost, nauku i kulturu (1840-1918), Matica srpska, Novi Sad, 1995. - Književna istorija, XXVIII, br. 99, 1996, str. 231-232.

51. Jurij Brezan, Svet bez granica. - Književne novine, Beograd, 15. maj 1998, br. 908, str. 8.

52. Generacijska prožimanja. Antologija lužičkosrpskih pripovedaka "Fijalkojty čas" (Ružičasto doba), Domowina, Budyljin, 1996. - Borba, Beograd, 13. februara 1997, (Prilog:) Svet knjige 3.

53. Savremena lužičkosrpska književnost. - Savremenik, Beograd, br. 47, 48, 49, 1997, str. 59-61.

54. "Neka čuje svet... da je živ i živeće srpski narod" (Jurij Brezan, povodom osamdesetogodišnjice života). Zbilja, Beograd, 1998, V, 15. januar 1998, br. 3034.

55. Lětopis, Spisy Serbskeho Instituta, Budyšin-Bautzen, 1991, 1992. - Slavistika, Beograd, 1998, II, str. 262-264.

56. Sorabistiske přednoški II, Mjezynarodny lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu 1994, Ludowe nakladnistwo Domowina, Budyšin. - Slavistika, Beograd, 1998, II, str. 264-265.

57. Lužičkosrpska izdanja. Glas o sebi i o svom stvaralaštvu. - Borba, Beograd, 15. april 1998, str. 8.

58. Lužički Srbi, njihova istorija i kultura. U: Slovenske kulture i istorija međuslovenskih veza. - Beograd: Biblioteka grada Beograda, Srpsko-rusko društvo, 1996, str. 117-127.

59. Přinoški k stawiznam serbskeho pismowstwa lět 1954-1990. Zběrnik, Spisy Serbskeho instituta 5, Ludowe nakladnistwo Domowina, Budyšin, 1994. - Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad, 1997, sv. 52, str. 328-329.

60. Dietrich Scholtze, Stawizny serbskeho pismowstwa 1918-1945, Domowina, Budyšin, 1998. - Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad, 1999, sv. 56-57, str. 176-177.

61. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Serbšćina. Redaktor naukowy Helmut Faska. Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, Opole, 1998. - Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad, 1999, sv. 56-57, str. 177-178.

62. Sorapis, zešivk 1, 2000. - Zbornik Matice srpske za slavistiku, Novi Sad, 2000, sv. 58-59, str. 267-268.

63. Eva Marija Čornakec. - Književne novine, Beograd, 15. 05. 2000, str. 1011-1112.

64. Monografija o kompozitoru. -Borba, Beograd, 15. 06. 2000. (O Bjarnatu Kravcu)

65. Lužičkosrpska prozna književnost XX veka. - Književna reč, Beograd, 2001, 515, str. b5.

(Priredili Predrag Piper i Danica Piper)

 


 

Click here for Domowina official site