Rječnik
arhaizama, stranih i
manje poznatih
riječi i izraza

A

aber - glas, vijest

aviz - (u knjiž. jez.) hafiz - čovjek koji zna čitav Kuran napamet .

Agarjanin - (pl.) Agarjani, naziv za Turke - po jednom plemenu koje je, prema Svetom pismu, bilo u neprijateljstvu sa Jevrejima, nevjernik.

adet - navika, običaj

adlatu - savjetnik, pomoćnik.

azo - dakle

ajluk - mjesečna nadoknada.

alabaš - pjegav po glavi (konj).

alajbeg - viši zapovjednik oblasti u bivšoj Turskoj Carevini.

alaknuti - halaknuti, zagrajati, viknuti.

alal (u knjiž. jez.) halal - ono što je vjerski i običajno dozvoljeno, dopušteno; ono što je na pošten način stečeno; oprost.

alaliti - (dij.) (u knjiž. jez.) halaliti - oprostiti; pokloniti.

alaselamet i alahselamet - da ti je bog na pomoći.

aman! - uzvik preklinjanja i vapaja: pobogu! za boga! akoboga! oprost! pomoć! milost!

amanet - zavjet, svetinja; predmet, preporuka koja se daje na čuvanje, na povjerenje.

ambar, anbar, hambar, hanbar (knjiž.) ambar - drvena zgrada za zrnastu hranu, sanduk za žito i brašno.

anatema (lat.) - prokletstvo

antrešelj - mjesto između dva dijela natovarenog samara.

andžar (u knjiž. jez.) handžar - dugi šiljasti ili krivi nož s oštricom s obje strane.

aramija - (u knjiž. jez.) haramija - razbojnik, bandit; hajduk; lako naoružani vojnik.

ardović (u knjiž. jez.) hardović, dem. od hardov - burence, bačvica.

arondacija (franc.) - zaokruženje (zemljišta)

arsuz - kao imenica: bezobraznik, arsuzin; kao pridjev: bezobrazan, koji nema stida; (fig). ljut, zločest, zle naravi.

artikula (u knjiž. jez.) artikl - predmet, stvar, roba u trgovini.

arhijerej - starješina jereja jedne eparhije u pravoslavnoj crkvi, vladika.

arhimandrit - starješina manastira; najviši sveštenomonaški čin.

aršin - mjera za dužinu

asker - takođe i ašćer - vojska; vojnik.

askerija - takođe i ašćerija - vojska.

asli - sigurno, moguće, upravo, zaista, vjerovatno; sva je prilika.

aspra - sitan, najmanji turski novac od srebra.

astal - sto.

at - konj plemenite pasmine.

ato-no-to - podrugljiv izraz Davida Štrpca za crkvenoškolsku autonomiju.

adžamija - neiskren, nevješt, neupućen, početnik; pridj. - adžamijski.

ašik - ljubavnik, momak koji ašikuje, zaljubljen.

ašikovanje - voditi ljubavni razgovor, udvaranje.

B

baganeta (u knjiž. jez.) bajonet(a) - dug nož sa dva ili više rezova, koji se stavlja na pušku (napravljen u Bajoni 1840. g.).

bak - bik, junac koji je rasan i služi za priplod. (pridj.) bakovit - jak kao bik, silan, obijesan, žestok.

baka! - (ironično) vidi! pazi!

bakračlija - široke uzengije

balija - pogrdno Turčin, znači i: prost, neuk.

bangav, a, o - debelih stopala, oboljelih nogu čovjek koji hrama.

bantovati - dosađivati, smetati, uznemiravati.

banhof (njem.) - željeznička stanica.

barabar - paralelno, uporedo

batalijun - (u knjiž. jez.) bataljon - vojna jedinica, dio puka, sastavljena od dvije do četiri čete.

bate - umiljato brate.

bašibozuk, bašibozluk - nedisciplinovana vojska, vojnici koje su se odmetali u pljačku, vojnik nekadašnje neredovne turske vojske.

bašica - prva rakija iz kazana, najjača, najbolja (šljivovica).

baškaluk (tur.) - što je odvojeno; razlika; privatna svojina u nekoj zajednici; odvojena prostorija (za žene u Bosni)

bašuna - jagnjeća glava; glavurda (kod čovjeka).

baš-čauš - narednik u turskoj vojsci

bevel (njem.) Befell, - zapovijest, naredba.

begenisati - dopasti se, svidjeti se, zapaziti

beglučiti - raditi za bega, raditi na begluku

beledija - gradska vijećnica, gradska opština,

beleisati, besleisati se - opskrbljivati se.

beli - baš tako, zaista

belćim - možda, valjda, vjerovatno.

bena - (pridj.) luda, budala, glupan, glupača;

benast - luckast, glup.

bendati - priznavati, pridavati važnost.

benzer - sličan, nalik.

berat - carski dekret (ukaz, povelja), kojim se dodjeljuju zvanja, odlikovanja, privilegije ili kakva dobra; bukv. "pismo".

berićet - rod, izobilje.

besleisati - namirivati,

bivakarce - kao, tobože, uistinu.

bilahi - boga mi.

bilmez - glupak, budala; neznalica; nevješt, neupućen čovjek; ljenčina, neradnik.

biljeg - oznaka, nadgrobni spomenik.

birzemanile, birzeman - nekad, u staro vrijeme, ranijih vremena.

Birinći, Birindži - prvi, najbolji.

bisage - dvije torbe spojene u jednu

bitanga - skitnica, neradnik, nevaljalac.

blentav - intelektualno zaostao.

blodsinniger Kerl (njem.) - malouman čovjek, blesav, glup.

božjak - jadnik, siromah; prosjak.

bojer - bojar, plemić koji je i ratnik; savjetnik velikih kneževa i careva u staroj Ruskoj carevini.

bojijeh, (gen. pl.) od bolji - (samo u dij.) - boljih.

borija - truba.

bošča - pokrivač za glavu, rubac; stolnjak; platno četverouglastog oblika u koje se nešto zamotava.

bradva - sjekira sa širokim sječivom, služi za tesanje drveta.

brina - bregovita obala, breščić, uzvišenje, strmina.

brkljačiti - nejasno govornti, mumljati.

brondati (pokr.) - brundati, mumlati, negodovati.

bugariti - tužiti, jadikovati, naricatn, zapjevati.

bujad - vrsta paprati; korov.

bukagije - okov na nogama zatvorenika u tamnici.

buletati. - (pokr.) ovjeravati pečatom; pečatom obilježavati drvo koje se može sjeći.

bulešika - bula, Turkinja.

buljuk - četa vojske. U janjičarskoj vojsci buljuk je brojio 100 ljudi; odred, jato, skupina, grupa.

buljukbaša - kod janjičara zapovjednik buljuka, oficir u rangu kapetana; vodnik, zapovjednik jednog buljuka.

buruntija - bujruntija, pismepa zapovijest, naredba, odobrenje, ukaz.

busija - zasjeda.

V

vabrika - (u knjiž. jez.) fabrika - tvornica.

vagabund - probisvjet,

vajda, fajda - korist, dobit.

vakasuz - nevrijeme, nezgodno doba.

vakat - vrijeme.

vakmajstor - narednik u žandarmeriji.

valahi - tako mi boga! kunem se Bogom!

valija - guverner pokrajine (vilajeta) u bivšoj Turskoj carevini.

valiti, faliti - nedostajati, (po)manjkati.

vamilija - (u knjiž. jez.) familija - porodica.

varićak - drveni sud za žito; žitna mjera.

varica - mješavina pšenice i kukuruza što se kuha uz post, na Varindan.

verak - suština, misao, narav, običaj.

verdekter - podozrivko, sumnjalica.

verman - (u knjiž. jez.) ferman - sultanov ukaz, sultanova naredba, carska zapovijest.

većil - punomoćnik, zastupnik.

vildžan - (u knjiž. jez.) fildžan - šoljica za crnu kafu bez drške.

Viraunin - (dij.) Firaunin, Ciganin.

vitmija - namiguša, smutljivka, vragolanka

vitmiluk - (dij.) (u knjiž. jez.) fitmiluk - smutnja, spletka, intriga.

višeklija - (u knjiž. jez.) fišeklije - kožni pojas sa pregracima u kojima stoje naboji, fišeci za pušku.

vorinta - (u knjiž. jez.) forinta - novac u raznim zemljama razne vrijednosti; u bivšoj Austro-Ugarskoj srebrn novac od dve krune; srebrna dvodinarka.

votant - porotnik.

vrajlos - (njem.) freilassen - slobodan.

vrajter - u našim dijal. iskv. njem. riječ Gewfreiter - kaplar u austrijskoj vojsci.

vrišak - (u knjiž. jez.) frišak - svjež.

vrnto - (iron.) budala, blesan.

vruštuk - njem. Fruhstuck - doručak.

vuzle vuzlasto - nedozrelo, neiskusno mlado momče, žutokljunac.

vukaran - na, no, (u knjiž. jez.) fukaran - siromašan, jadan, bijedan

vursat, fursat - zgoda, prilika, zgodan čas kad niko ne može omesti da se što učini; samovolja, kad se pruži zgodna prilika.

vuruna - (u knjiž. jez.) furuna - peć; limena peć; zemljana pekara.

G

gaveljati - vući se, teturati, teško ići, posrtati.

gazija - heroj, ratni junak, pobjednik, borac za vjeru.

gaziluk - izvedeno od gazija - herojstvo, ratno junaštvo.

ganiluk - bogatstvo, obilje.

garaz - namjera, cilj, želja; pakost, zloba, pizma, mržnja.

gemischte Provinz - izmiješana, zajednička provincija.

gerdan - (u knjiž. jez.) - đerdan, ogrlica.

gerz, ćerz - momak, mladić.

gigijati - podvriskivati, popjevati uz vrisku.

gobelja - polutka, naplatak na točku od kola.

god - dan u godini u koji se pominje, slavi nešto, godišnjica, godišnji praznik, blagdan; znak godišnjeg rasta debla, drveta u šumi.

Gordijev čvor - posebno zamršen čvor

goč - manji bubanj.

grad - (pl.) gradi, stepen, stupanj; u fizici podjeljci ljestvice, skale fizičkih instrumenata; kod Kočića se misli na stepen jakosti rakije.

gradijerati - (u knjiž. jez.) gradirati - izmjeriti stepene (grade) jačine, npr. rakije.

graša - mala, kraća puška.

grov - (u knjiž. jez.) grof, tal. graf - plemićka titula.

D

davorijanje - žalosno sviranje ili pjevanje.

dalga - talas, val, bura na moru.

Damaklov mač - opasnost koja uvijek prijeti

deverati - mučiti se,

devlet - carevina, carstvo, država; car; sreća, zadovoljstvo, blagostanje, rahatluk.

devrije - stražar, čuvar.

denjak - bala, upakovana roba; svežanj, zavežljaj, naramak.

deputacija (lat.) - poslanstvo, skup ljudi koji je izabran i poslan u ime neke organizacije, ustanove i sl. sa nekim zadatkom

dernek - vašar, sajam, narodni zbor; svadba, veselje.

dert - jad, briga, tuga, bol, muka.

Der hervoragenden schriffstellerischem Tatigkeit (njem.) - istaknuta piščeva marljivost

divanana - (u knjiž. jez.) divanhana - prostrano predsoblje (hodnik) na spratu u starim građanskim kućama, bukv. "kuća, mjesto za razgovor i vijećanje".

divit - pernica sa mastionicom zajedno.

dizgin - kaiš na uzdi za konje

dimnica - vrsta poreza, po kući, po ognjištu.

dova - molitva bogu; blagoslov.

dokundisati - naškoditi, nauditi, doći do grla.

doligati - (pokr.) pjevati treperavim glasom udarajući prstima u jabučicu ili je pomičući gore-dolje.

dram - turska mjera za težinu = 3,2 grama.

duvak - veo.

dumaglija - izvedeno od duman - dim, magla, prašina.

duman - tegoba, problem.

dumanluk - izv. od duman (dim, magla, prašina), briga, zamagljenost misli, kao polusan.

dunjaluk - ovaj svijet, ljudstvo na zemaljskoj kugli; materijalna bogatstva, imetak; ovosvjetska dobra.

Đ

đem - žvala, metalna prečaga na uzdi koja se stavlja konju na usta poprijeko iznad jezika.

đendar - (u knjiž. jez.) žandarm - čuvar javnog poretka i bezbjednosti, policajac.

đidija - obješenjak, živahan mladić; zanesenjak koji izaziva divljenje, ali i prekor; junak.

đinđuva - niska od sitnog nakita kod djevojke oko vrata, detalj ćerdana.

đoja - tobože, kao biva.

E

eglen - razgovor, zabava u prijateljskom razgovoru, (gl.) eglenisati - razgovarati.

emšerija - sugrađanin, zemljak (iz istog mjesta ili kraja); fig. drug, prijatelj.

eparhija - u pravoslavnoj crkvenoj organizaciji administrativna oblast kojom upravlja eparh, episkop, vladika.

erar - (lat.) državna blagajna; erarni - državni

esapiti - (u knjiž. jez.) hesapiti - misliti, smatrati, računati.

eskortirati - sprovoditi pod oružanom pratnjom.

efendija - gospodin.

eškija - odmetnici, hajduci; kriomčarena roba, osobito duhan.

Ž

Žanago (zanago) - zaista, odista.

živolazan - živahan.

žirovan - uhranjen, ugojen, sposoban za parenje.

žitije - životopis.

Z

zabrkljačiti - (šalj.) nar. početi brkljačiti (nejasno govoriti, mrmljati).

zabrslati - početi brslati (početi brzo i nerazgovijetno govoriti).

zavozit, ta, to - svojeglav, tvrdoglav, na svoju ruku.

zazor - sramota, stid, sram.

zakajtiti - zabilježiti, zapisati.

zakrpatiti - izderati se, povikati.

zaptija - redar, policajac; policija; gl. zaptiti - držati disciplinu, red; uzdržavati, zadržavati, sprečavati, ustezati.

zaraciti se - odmetnuti se.

zasalampijati - zatalasati, zavitlati.

zastrug(a) - čančić, zdjelica od drveta sa poklopcem.

zastupiti - ući, zavladati.

zaturkesati - početi govoriti turski.

zbitije - događaj.

zvekan - na svoju ruku, svojeglav.

zeman - (tur.) doba, vrijeme.

zenćil - bogat, raskošan.

zijamet (tur.) - vojnički feud s godišnjim prihodom od najmanje 2000 aspri (sitan srebrni novac, novac uopšte)

zijanćerast - , štetočina, štetočinast.

ziratiti - obrađivati, ziratan - obradiv.

zorli (tur.) - silan, obijesan; zdrav, snažan; teško, mučno, tegobno; jako.

zubun - gornja haljina od sukna sa kratkim rukavima ili bez rukava; postoji i muški i ženski.

zulum (tur.) - nasilje, nepravda

zulumćar (tur.) - izv. od zulum, nasilnik, ugnjetač, koji nanosi nepravdu.

zurla - takođe i zurna - vrsta svirale sa veoma jakim piskavim glasom.

I

idara - izdržavanje, egzistencija, alimentacija; snabdijevanje potrebnim za život.

ižinjati - namisliti, smisliti.

izdihanije - nastupanje smrti.

izmećar - takođe i hizmećar - sluga, služitelj.

izor - nagrada (u žitu ili novcu) koja se daje na ime najma tegleće stoke za oranje, najam.

izun - dozvola, dopuštanje, privola, pristanak.

iladž (tur.) - lijek, iladža - lječilište.

ilika - (pl.) - ilike, rupica ili petlja na odijelu za koju se zakopčava dugme.

invaterist - vojnik pješadinac na odsluženju vojnog roka.

indat - pomoć (bilo u novcu, hrani, ljudstvu, vojnoj opskrbi, i sl.).

insan (tur.) - čovjek, čeljade.

interpelacija (lat.) - pitanje upućeno ministru u parlamentu, obično u vezi sa nekim događajem ili procesom; upadica (iz publike govorniku)

intransingentan (lat.) - nepomirljiv, uporan, tvrdokoran

Ićinći - drugi, (fig.) turska vlast.

J

javašluk (tur.) - neodgovornost.

jazbec - (pl.) jazbeci - (novoslov.) jazavac.

jazija - pismo, pisanje; natpis, ono što je napisano; u kovanog novca ona strana na kojoj je brojem označena vrijednost (suprotna strana je "tura").

japija - drveni građevni materijal, građa; tjelesna građa.

jarmac - prečka preko rude o kojoj vise ždrepčanici, mali jaram za jednog vola.

jaspra - uopšte novac, a konkretno sitan turski novac.

jezuit (lat.) - licemjer, lukavac, vjeroloman čovjek

jedžek - jelo

jolpaz - skitnica, besposličar; raskalašenjak.

junga - mjera za težinu, naročito za maslo i vunu; težina oka i po.

junost - mladost.

K

kabast - velik, krupan.

kabuliti - pristati, prihvatiti; usvojiti.

kadija - sudija

kaima - turski papirni novac (u bivšoj Turskoj carevini).

kajmakam (tur.) - namjesnik; vojno-građanski upravnik grada

kalauz - ključ, pokazivač puta.

kalem - olovka, pero od trstike; mosur, cijev, cjevčica za namotavanje niti, konca, žice; cjepivo, navrtak kojim se voćka oplemenjava; mlada oplemenjena biljka.

kamilavka (novogr.) - kaluđerska kapa, povisoka, tvrda, bez štitnika; (šatr.) službena kapa policajca ili zatvorskog službenika

kanderisati - privoljeti nekog na nešto, skloniti, saletjeti nekog da što učini.

kantina - baraka, krčma, prostor u nekom preduzeću gdje se mogu dobiti hrana i piće.

kanun - običnije kanon - pravilo, propis, mjerilo; crkvena odluka, crkveni zakon; zbir knjiga ili spisa koje je neki autoritet (crkveni sabor) oglasio i priznao kao autentične (Sveto pismo) i koje sadrže pravila hrišćanske vjere i hrišćanskog života.

kapric - kapris, ćud, ćudljivost

karar - zaključak, odluka; stepen; mjera, prava mjera nečem; prilika.

kasapluk - kasapski, mesarski zanat, mesarenje.

kastile - namjerno, namjernice; iz šale, šaleći se.

katil - ubica, krvnik.

kaur - takođe i kaurin - isto što i đaur, nemusliman, nevjernik; hrišćanin; pokatkad ova riječ označava i katolike ili Latine; (pridj.) kaurski - nevjernički, nemuslimanski.

kvartir - stan, sklonište, konak; voj. logor, logorište, vojnički stan van kasarne.

kelneraj - pregrađen prostor u krčmama i gostionicama u kome stoje čaše, boce, piće i dr.

kereveka, kerefeka - krivina, izmotavanje.

kerica - čipka.

kerkermajstor - tamničar.

keser - takođe i ćeser, vrsta čekića; tesarska sjekira; (pridj.) keserast.

kesedžija - onaj koji siječe, koji odsijeca.

klja - (pokr.) žitna bolest, snijet, pada kiša a sija sunce.

kokija - miris; vonj; smrad.

kom - komina od voća, grožđa.

komandant - voj. zapovjednik (grada, tvrđave, vojne jedinice od bataljona naviše, ratne lađe, itd.).

komanda - voj. zapovjedništvo; kratka vojnička zapovijest.

komandijer - (u knjiž. jez.) komandir - zapovjednik čete, baterije, eskadrona, i dr.; vitez, nosilac nekoga višega ordena, npr. "legije časti".

komasacija (lat.) - spajanje manjih poljoprivrednih objekata na različitim mjestima u veće na jednom mjestu; objedinjavanje razbacanih zemljišta

komesija - (u knjiž. jez.) komisija - lica koja treba da izvrše neki posao.

komis - naziv za stvari koje država daje vojniku (rublje, cipele, hljeb itd.)

komjen - dimnjak na brvnari s drvenim poklopcem.

koporan - kratak gornji kaput s rukavima (kao dio narodne nošnje); vojnička bluza.

kopren - gusto sito za pšenično brašno.

korpus delikti - lat. corpus delicti, pravno: predmet koji dokazuje krivicu.

krvarina - odšteta za ubijenoga.

krismilisterij - ratno ministarstvo.

kruna (lat.) - od 1892. do 1918. novčana jedinica u Austro-Ugarskoj, uvedena poslije forinte (sadržavala 100 filira)

kršnjak - svaki čovjek koji slavi krsno ime (krsnu slavu); (pokr.) krsno ime; krsni kolač, veliki lonac u kojem se kuha jelo o krsnom imenu, gost na krsnoj slavi.

ktitor - kod pravoslavnih Slovena i u srednjevjekovnoj Vizantiji: osnivač manastira, njegov zaštitnik i veliki darodavac.

kuvet - snaga, apetit.

kuzolaš - (pl.) kuzolaši, opanci od ovčije kože.

kumašli - vrsta svile.

kurban - bravče ili goveče koje muslimani kolju na Kurban-bajram; žrtva.

Kurban bajram - muslimanski praznik.

kurvaluk - kurvarstvo, kurvarski život, kurvarski postupak, kurvarenje; pokvarenost, lukavost, neuhvatljivost.

kurdelj - traka, pantljika, vrpca; klin na plugu za koji je zapeta gužva oračica.

Kuršumli han - u Skoplju turski zatvor.

L

lavra - veći, znamenitiji pravoslavni manastir (sveta lavra), koji je sjedište episkopa (Sveta gora, Moskva, Jerusalim).

lakomica - žlijeb, jedna od užlijebljenih dasaka u koje udara voda u vodenici i okreće točak koji pokreće kamelje za mljevenje žita.

latifundija (lat.) - veliki zemljoposjed, vlasništvo, spahiluk

lemeš - gvozdeni dio pluga koji pri oranju siječe zemlju; raonik.

Lehnstuhl (njem.) - stolica s naslonom.

lesperina - stara hartija; augm. i pejor. od lesperica - lespirica - pokr. tanak prozirni komadić, kriščica nečega; takođe ljuspa, ljuščica.

lijes - šuma; sanduk za pokojnika, pokr. drva, drvena građa; drveni dijelovi krova, drvena oprema za oranje, jaram i ralo.

Lidove novine (češ.) - Narodne novine

lisast, a, o - obično konj ili pas koji ima lisu, bijelu pjegu na čelu.

lumera - (iskvar.) numera, broj.

Lj

ljesa - vrata (obično od obora ili tora) ispletena od pruća, rešetka.

ljumati - ići pognut, klateći se naprijed.

M

mavez mafez, mahvez - plavi pamuk, pamuk u boji.

mazgala - otvoreno, razvaljeno mjesto u ogradi.

maksumčad - izvedeno od maksum - dijete, nejako dijete, nedorasla djeca.

mala - (u knjiž. jez.) mahala - dio grada ili sela, gradska četvrt, zaselak; ulica, sokak.

mameluk - pripadnik nekadašnje tjelesne garde egipatskih sultana; pripadnik Napoleonove tjelesne straže; odan sluga koji bez pogovora sluša svaku naredbu svoga gospodara.

manarva - (u knjiž. jez.), manevar - vojna vježba većeg broja jedinica u ratnoj službi; u ratu: sva sredstva kojima je cilj da se oslabi neprijatelj, sem borbe naročito važna u tzv. strategiji zamaranja i zbunjivanja protivnika; u opštem smislu: rad koji se izvodi vješto i lukavo, smicalica, ujdurma, spletka, podvala.

maraz - iznutra bolestan.

marivetluk - (u knjiž. jez.) marifetluk - vještina, majstorija; dovitljivost; izmotavanja; smicalica.

marijaš, takođe i marjaš - nakadašnji sitan ugarski i turski novac.

martalos - (pl.) martalosi, pripadnik posebnog roda vojske, koja se sastojala od mještana, pješaka i konjanika.

maša - ožeg, željezna lopatica sa dugim drškom za vaćenje vatre i luga iz peći.

mašet - takođe mašat i mećit - srednjovjekovni nadgrobni kamen, stećak; nadgrobni kamen uopšte; katkad i kamen uopšte.

mašina - stroj, naprava; lokomotiva.

maškara - šala, ismijavanje, sprdnja.

medekalo - pričalo.

mezarluk - izv. od mezar (grob), groblje.

mezgra - sok iz drveta.

mejtef - ponekad i mekteb - muslimanska osnovna vjerska škola.

mektebihukuk - pravne škole za obrazovanje činovnika.

menjažija - mjenjaža.

merak - naslada, uživanje, ugodno osjećanje, ugodno raspoloženje; strast, uživanje, želja, volja za nečim; melanholija kao posljedica neke pretjerane žudnje, strasti ili čežnje za nečim.

merhamet - samilost, milost, milosrdnost; (pridj.) merhametli - milostiv, meka srca.

meteriz - opkop od zemlje, rov, šanac.

medžedija, medžidija - turski novac, kovan od srebra, u vrijednosti od 20 groša u doba sultana Abdul-Medžida (1844. g.) po kome je i dobila ime.

medžlis - vijeće, savjet, odbor.

miva - voće.

mizdrak - koplje čiji bodež ima bridove (naolučen je); koplje od bajraka.

milet - narod, nacija.

militer - (zast. pokr. ) - militarac, onaj koji je iz Vojne krajine.

militerija - (zast.) vojska.

miloduv, (u knjiž. jez.) miloduh - prijatan miris, koji je prijatnog mirisa; selen, biljka iz porodice štitara.

milć - takođe mlać, miljć i miljač - gradilište, prazno zemljište gdje se može podignuti zgrada.

mirija - porez, danak.

misirača - bundeva.

mliti - (prez.) - mlim, misliti.

molepstvije - kraće bogosluženje u naročitim prilikama.

mrezga - nabor (na haljini ili na licu), nedozrela jezgra oraha.

mrlina - tijelo uginule životinje, strvina, mrcina

mrlinaš - izv. od mrlina - strvinaš, lešinar.

mrcinjaš - onaj koji jede mrcinu, lešinar.

muzevir (tur.) - spletkar, zlobnik, prevrtljivac, lažljivac.

muzerviluk - spletkarenje, zamućivanje.

mukaet - mukajet, zainteresovan, pažljiv, obazriv.

muktar - takođe i muhtar, starješina mahale u gradu; seoski starješina, knez.

mula - učen čovjek, teolog; kadija u većim gradovima; titula koju je sultan dodjeljivao učenim ljudima kao odlikovanje; titula koja se dodaje ispred imena čovjeka koji je učio vjerske škole, pa ma bio i sa manjom spremom, mazgov, mazga.

munasib (tur.) - zgodan, prikladan, povoljan

mundura - mundir, svečani kaput ili svečana bluza od uniforme; uniforma, odijelo propisanog kroja.

murećep - takođe i murećef - crnilo, vrsta crnog mastila, tinta.

murtat (tur.) - odmetnik, izdajnik, otpadnik od vjere.

musaveda (tur.) - bijeda, nesreća, napast; kleveta, potvora, kleveta.

musavediti - klevetati.

musali (tur.) - mjesto u prirodi gdje muslimani na otvorenom prostoru zajednički vrše izvjesne pobožnosti

muselim - sreski načelnik.

mustapez, mustafez - član pozadinske vojske, pozadinski vojnik, trećepozivac.

mutap - (tur.) mutab, mutaf - pokrovac od kozije kostrijeti; prostirač od kostrijeti.

mutesarip, mutesarif - okružii načelnik, oblasni načelnik; sinonim za valija.

muharem - naziv za prvi mjesec u godini po mu slimanskom kalendaru, vlastito ime.

N

nabodica - (pl.) nabodice, plahovit, prijek čovjek, kavgadžija, svađalica.

navozito - navodno, prema nekome, kod Kočića podrugljivo.

naero - (u knjiž. jez.) nahero - nakrivo.

nazuban, bana, bano - koji ima zub na koga, kivan, neprijateljski raspoložen prema kome.

nailikan, a, o - nakićen ilikama (đinđuvama).

nakastiti - naumiti, odlučiti se.

nakladati - nagvaždati, govoriti koješta.

nalet - prokletnik; (fig.) đavo, šejtan; prokletstvo.

naredan - doveden u red, uređen, uredan; pripremljen, pripravan, gotov, spreman.

nasuliti (se) - izmiriti (se), pomiriti (se), nagoditi (se), naravnati (se).

nadžak - dio starinske bojne opreme; sjekirica na dugom dršku u kojoj je s jedne strane oštrica, a s druge strane ušice (malj) u obliku čekića.

nizam - regularna vojska u Turskoj carevini, ustanovljena 1826; vojnik te vojske; red, poredak, raspored.

niks - (njem.) - ne!

novak - vojnik.

novtati - pretpostaviti, naslućivati, nagađati.

nođe - (dij.) ondje, tu.

nurija - parohija.

O

obataliti - pokvariti.

objesništvo - odvjetništvo (iskrivljeno, kao da vješa narod).

oblaporan -rna, -rno, - gladan, pohlepan, nezasit, halapljiv, proždrljiv.

obštestvo - opština.

ovincir - (u knjiž. jez.) oficir - vojnik, svako vojno lice od potporučnika do generala, odnosno maršala; prid. ovincirski - (u knjiž. jez.) oficirski.

oglu (tur.) - sin

odiva - pokr. udata žena u odnosu na porodicu ili kuću iz koje potiče, udata kćerka, sestra, bratanica i sl.

omsica - osoba o kojoj je riječ, taj isti.

opotrebiti - postati potrebit, pasti u bijedu, osiromašiti.

ordija - vojska, armija u Turskoj carevini.

oružnik - žandarm.

osvještati - (crksl.) posvetiti, izvršiti obred nad nečim.

ostraguša - starinska puška koja se puni ostraga, obrnuto.

osuk - (pokr.) izdužena povorka, gomila.

oferta (lat.) - ponuda, molba (npr. za poslom)

odža - hodža.

odžaković - koljenović, plemićkog porijekla, čovjek iz stare, ugledne porodice.

P

paligrap - izokrenuto: paragraf, odjeljak, član (zakona, naredbe, pravilnika, i sl.).

palitiš - izokrenut njem. pridj. politisch - politički.

palošina - isto što i pala - sablja, odnosno kratki široki mač u koga su obično držak i korice okovani srebrom.

palučak - mala livada nepravilna oblika kraj vode.

pametar - čovjek poznat zbog svoga pamćenja prošlih događaja, pamtilac; pametan čovjek; mudrijaš; čovjek koji bilježi važne događaje, ljetopisac; knjiga u koju se bilježe stvari koje se žele držati u sjećanju; crkv. knjiga u koju su prepisane molitve koje treba znati napamet.

pandurica - pandur, podrugljivo. Prvobitno je pandur bio naoružani sluga i pratilac hrvatskih i slavonskih plemića u XVII i XVIII vijeku; pandur je i vojnik-pješak iz juž. Madžarske; kod nas: prost i neotesan čovjek, bezobraznik.

panegirik (grč.) - hvalospjev, pretjerano hvaljenje

pancijer - (u knjiž. jez.) pancir - grudni oklop od gvožća ili čelika.

paroh - sveštenik koji je starješina jedne parohije.

parohija - oblast koja se nalazi pod upravom jednog sveštenika, paroha, i ima bar jednu svoju crkvu; doslovan prevod riječi.

parusija - dar manastiru za molitvu.

paušal (njem.) - iznos određen otprilike; prosječno; paušalista - poreski obveznik koji plaća porez đuture, bez pojedinačnog mjerenja

paušalizacija - pravljenje predračuna, obično prosječno, ponekad otprilike, od oka.

pašalija - pašin čovjek, čovjek u službi kod paše.

pezvenek - svodnik, kurvar; pokvarenjak.

peksin - nečist, pogan.

Pemac - (pl.) (podrugljivo, iz njemačkog) Pemci, Čeh.

perušanje - jesenje komušanje kukuruza.

petljaga - petljanje, jalov posao, šeprtljanje.

pećanka - mala puška izrađena u Peći.

pinta - dio rakijskog kotla.

Pirova pobjeda - sumnjiva pobjeda koja ne opravdava pretrpljene žrtve i donosi više štete nego koristi pobjedniku

pisanija - (pej.) nepotrebno ili rđavo, loše pisanje, piskaranje; pismo; zast. sakupljanje priloga; prilozi (prema spisku priložnika).

ploska - takođe i pljoska - boca spljoštena oblika pogodna za nošenje u džepu ili torbi

poglavač - jastuk, uzglavlje.

podrug - jedan i pola drugoga po veličini ili po trajanju.

poka - pola oke.

polza - korist.

polić - posuda od pola litre (za vino) ili pola decilitra (za rakiju).

politisch ungefahrlich - politički bezopasan.

pometenik - stradalnik od mećave.

popasno doba - vrijeme kad je stoka na paši.

popišmaniti - predomisliti se pokajati se.

popčeto - pop, sveštenik, (ironično.)

postragija - starinska puška koja se puni pozadi.

Potemkinova sela - prazan sjaj; predočavanje lažnih činjenica kao da su istinite

prajs - (njem.) Rgeis - vrijednost neke stvari izražene u novcu, cijena.

prekada - kađenje, prekađivanje groba, osveštavanje groba.

premaknuti - ne roditi, podbaciti.

preteslimiti - predati nešto drugome.

privuza, priuza - konop, uzica sa kojom se vodi stoka.

prijestolnik - kotarski predstojnik, sreski načelnik.

pripašaj - kožni pojas u kome su se nosile male puške, noževi i sitne potrebne stvari.

provikati - početi vikati; vrijeme kad čeljade dozrijeva.

proesabiti - (u knjiž. jez.) prohesapiti - proračunati, premjeriti.

pronija (grč.) - zemlja data vojnicima ili duhovnicima da se od nje izdržavaju; nije se mogla naslijediti; pronijar - obrađivač pronije

protokur - protokol, knjiga za zavoćenje akata, kod Kočića izokrenuto protokol u protokur.

protolkovati - protumačiti, objasniti.

proštudijerati - (u knjiž. jez.) - prostudirati, proučiti.

pružljaj volova - dužina volova sa lesom i jarmom.

pulika - (u knjiž. jez.) - publika - svijet; naročito; gledaoci, čitaoci, javnost, narod, ljudi.

pusat (tur.) - oružje; konjska oprema;

pucer - njem. Rutzer - posilni, čistač, onaj koji čuva ili čisti cipele.

R

ravanluk - ujednačen konjski hod pri kome se jahač ne trucka.

radiš - čigra, zvrk; đerdan, niska, vjenac.

razmititi - razmaziti, razbluditi.

razor - brazda, dio uzorane njive

raison d'etre (franc.) - razlog postojanja, smisao

Raubwirtschaft (njem.) - privredna krađa, pljačka.

rajkan - rajetin.

rahmetli - umrli, pokojni.

rebel - buntovnik, odmetnik, lice koje zakonitoj državnoj vlasti pruža oružan otpor.

regleman - reglman, uredba, pravilnik o vršenju službe, odredba, propis, poslovnik.

redip, takođe redif i redifa - rezervna vojska, rezerva.

rezil - osramoćen, obrukan, blamiran, ponižen.

remunaracija (lat.) - vanredna nagrada, pored redovne plate; honorar, premije

renegat - otpadnik od vjere, naročito: hrišćanin koji je prešao u islam; (fig.) otpadnik, odrodnik, izrod, izdajnik.

renta (franc.) - svaki regularno dobijeni prihod od kapitala, imanja ili zemljišta koji od svojih vlasnika ne zahtijeva nikakve preduzetničke djelatnosti

reštiti - zatvoriti.

roždanik - knjiga rođenih.

rospija - neposlušna, nevaljala žena.

Ruten - (pl.). Ruteni, Rusin.

rušpa - takođe rušpija - venecijanski zlatnik, cekin.

ruštriti - ruštati, hrskati, mrviti sa šumom.

S

sakrament - prvobitno sredstvo kojim neko sebi ili drugom nameće izvjesnu obavezu (kapara, kaucija, zakletva, i dr.); u hrišć. crkvama: sveta tajna, naročito pričešće.

salamet - selamet, spas, spasen, i, e - povoljno stanje; pravi put.

salutirati - pozdravljati, pozdraviti; naročito: pozdraviti po vojnički.

sapret - dokazati kome (na sudu) da je kriv; pretrpjeti, podnijeti stradanja, kaznu (obično u kletvi).

saraorina - rad na izgradnji puta, kulučenje, nadničenje.

sarašćer - knjiž. serasker i serašćer - glavni vrhovni komandant. Postavljan je u slučaju rata iz redova vezira. Od njega je bio stariji po položaju samo veliki vezir, koji je u ratu nosio titulu serdariekrem.

saruk - zavoj oko kape, čalma.

saferski, -a, -o - (prid.) - koji se odnosi na Safer (naziv mjeseca septembra).

sahibija (tur.) - gospodin, gospodar, vlasnik, domaćin; pokrovitelj, zaštitnik; u Indiji Evropljanin uopšte;

Sveta Paraskeva (Sveta Petka) - svetiteljka u pravoslavnom kalendaru na dan 27. oktobra.

svještati - razumjeti, shvatiti, ući u trag.

sebur! - strpi se! strpljivost, strpljenje.

sevap - milosrđe.

sedlenik - dobar konj isključivo za sedlo i jahanje.

sedra - kapnica, siga.

seiriti - promatrati, razgledati, rugati se.

sekser - stari austrijski novac od 20 filira.

sent - zavičaj, postojbina, rodni kraj; pravac, strana.

serašćer - vrhovni vojni zapovjednik.

serbez - slobodan, smion, odvažan, slobodno, bez brige, bez straha, neusiljeno.

serbezija - sloboda.

servitug - pravo upotrebe tuđe imovine u određene svrhe; pravo na ograničenje vlasnika u korišćenju imovine.

serdar (tur.) - zapovjednik, vojskovođa, vrhovni komandant

serežanin - (pl.). serežani - žandarm u nekadašnjoj Vojnoj krajini; stražar, čuvar uopšte.

sermija - imovina, imetak; blago, stoka, marva uopšte.

serdžada - prostirač, ćilimče na kojem muslimani klanjaju namaz; služi i kao ukras u kućnom namještaju; u obliku je pravougaonika.

sikterisati - otjerati uz ljutnju nekog od sebe sa riječju ikter! (napolje! gubi se! marš!), maršnuti, otjerati ga na grub pačin.

sinđelija - diploma ili gramata kojom je episkop postavljao ili utvrđivao sveštenika na odrećenoj parohiji; patrijarška diploma kojom se episkop postavljao ili utvrđivao na izvjesnoj eparhiji.

sinekura (lat.) - dobro plaćena služba koja ne zahtijeva nikakav ozbiljan rad

sindžir - lanac.

sopra - (u knjiž. jez.) sofra, trpeza, sinija.

stanarica - domaćica; stanarka; ptica koja nije selica.

stojbina - (pokr.) zavičaj, postojbina.

struga - otvor, prolaz na drvenoj ogradi oko kuće, njive, tora; takođe: ograćeno mjesto za ovce na otvorenom prostoru, tor.

strugarica - reduša kojoj je dužnost da pomuze ovce u toru.

subaša - nadzornik imanja, onaj koji ubire aginske ili begovske prihode sa čitluka (feudalnog posjeda); ranije u Turskoj carevini tako se zvao gradski nadzornik.

sudanija - tobožnje suđenje; kod Kočića: ruganje sudu i suđenju.

sudišće - sudište, sud, mjesto, prostorija gdje se sudi, gdje sud zasjeda.

surgun - progonstvo, izgnanstvo; kao pridjev: prognan, protjeran; gl. surgunisati - protjerati, prognati; u značenju surgun upotrebljava se i imenica surgunluk

surutka - tečnost koja ostaje poslije sirenja mlijeka.

suturlija - provalija, ambis, ponor.

suharija - takođe i suvarija - konjanik; konjanik-vojnik, konjanik-žandarm.

sčinjati, ščinjati - nakanjivati se, oklijevati, kolebati se.

T

tabor - logor, organizovan sastanak.

takum - pribor, servis, kompletna oprema; tuce nečega; onaj dio čnbuka koji se stavlja u usta.

talambas - naročita vrsta bubnja od tuča u obliku čanka ili duboke ćase sa razapetom kožom obično jarećom. Riječ talambas često se odnosi i na bubanj uopšte.

talahi - dio molitve i zakletve kod muslimana: tako mi Boga!

tapija - javna isprava o vlasničkom pravu na nekretninu.

tevabija (tur.) - podanici, državljani; pristalice, pratnja; porodica

tekija - derviška zgrada, manastir, u kojoj se obavljaju derviški obredi. Svaka tekija ima svoga starješinu, šejha (kaluđer).

terkija - zavežljaj opreme (kao što je kabanica) koji se kaiševima priveže za oblučje na zadnjoj strani sedla; dio starije ženske narodne nošnje, ukrasni privjesak koji visi sa strane o pojasu.

teskera (tur.) - cedulja, list, pismo, pismena dozvola, potvrda, isprava, svjedočanstvo

teslaisati - zanositi se, ponositi se, praviti se važan.

testa - (pokr.) gesta, put.

teferič - izlet, veselje.

tefter - bilježnica, registar, protokol; računska knjiga; trgovačka knjiga dugovanja i potraživanja.

timar (tur.) - briga; feudalno dobro, imanje, posjed

timor - kamenjar, vrlet, golet, prebivalište orlova.

timorina - predio, kraj u kome ima timora, geol. visoki dio zemljine kore, planinski masiv, koji nastaje spuštanjem okolnih dijelova duž rasjeda; mjesto puno visokih, strmih stijena, kamenjar, krš.

tkanica - otkan pojas (u raznim bojama i šarama); materijal od grubo otkane vune (obično šarena); vrsta ženskog pojasa.

trze - (pokr.) jagnje koje se vrlo kasno ojagnjilo.

tribun (lat.) - vođa naroda, popularan narodni govornik

trmka - kupasta košnica od pruća, vrškara.

trnapiti - rupiti iznenada, upasti, ući u kuću.

tubiti - tuviti, pamtiti, dobro držati u pameti.

tugra (tur.) - službeni monogram (na fermanu, na novcu) od sultanovog imena

turkesati - govoriti turski.

tutunluk - cijev kroz koju prolazi dim.

tufek - puška, puškar.

Ć

Ćaba - sveto mjesto.

ćatib, takođe i ćatip - pisar, administrativni službenik, činovnik.

ćevšiti - takođe i ćefšiti - voditi istragu, vršiti uviđaj; vršiti procjenu poljske štete.

ćeif - uživanje.

ćemane - violina.

ćepenak (tur.) - vratanica od dućana ili radionice kojima se gornje krilo diže a donje spušta i podboči, te se na njemu izlaže roba, a trgovac na njemu i sjedi

ćerećli - (prid.) od ćerećeta - vrsta domaćeg pamučnog platna koje je protkano cijelom dužinom osnove svilenim žicama. Te žice mogu biti i pamučne, ali drugačije nego li je osnova.

Ćitab, takođe i ćitap - knjiga; zakon; knjiga koja sadrži vjerska učenja i propise; Kuran; Biblija.

ćićulajkan - zvekan, vrnto, blento, neotesan čovjek.

ćulić - ružica.

ćurak - muški kaput postavljen i opšiven krznom, bunda, kožuh, može biti dugi ili kratki.

ćurlik - takođe ćurlika - svirala, frula; glas svirale; glas, cvrkut nekih ptnca (jarebica, ševa i sl.).

ćurčina - (pej.) veliki ćurak.

U

uvano - zacijelo, sigurno.

uverčiti, uferčiti - zapaziti, uočiti.

ugajretiti - pomoći, zauzeti se.

udut - (knjiž.) hudut - međa, granica, područje.

udutlema - carski (turski) akt i ceremonije koje idu uz njega.

ukabuliti - pristati na nešto, usvojiti nešto.

ukopacija - okupacija.

ulček - starinska mjera (za žito, brašno i sl.) različite veličine.

umesti - umiješati, umetnuti, usuti u nešto; upropastiti, upištiti

umesti se - istrijebiti se.

umjeti, htjeti, znati.

upatan, -tna, -tno, - (pokr.) napaćen, namučen.

uredovan,- vna,- vno - koji se odnosi na ured, kancelarijski, služben, zvaničan.

uriktati - udesiti, namjestiti.

učevina - (nar.) znanje, nauka.

fajda - korist, dobit.

falanga (grč.) - borbeni red teško naoružane pješadije, nekad, u zbijenoj formaciji, slično klinu

farisej (hebr.) - licemjer, prenemagalo; čovjek koji se pretvara

felah (ar.) - ratar

fetva - pravno rješenje ili uputa data u obliku odgovora kako da se riješi izvjesno šerijatsko pitanje.

fiskus - državna blagajna, državna imovina.

fitmija - smutljivka; vragoljanka, namiguša; od fitmija izvedeno i fitmiluk - smutnja, spletka, intriga.

forinta - novac u raznim zemljama razne vrijednosti; u bivšoj Austro-Ugarskoj: srebrn novac od dvije krune, srebrna dvodinarka.

fursat - zgoda, prilika, zgodan čas kad niko ne može omesti da se što učini; samovolja kad se kome pruži zgodna prilika.

H

hazna - blagajna, riznica; blago, izvor vode

haznadar - čuzar riznice, blagajnik.

hak (tur.) - pravi; onaj dio prihoda u naturi koji su kmetovi morali davati spahiji; plata; račun; vlasništvo.

hamal (tur.) - nosač

hanuma - gospođa.

handžar - dugi šiljasti nož, s oštricom s obadvije strane. Ponekad se tako naziva i kratki krivi mač ili jatagan.

harač - porez iz turskog perioda.

has - carsko imanje; dvorsko imanje.

heler (njem. Heller) - stoti dio krune, prema imenu njemačkog grada Halla gdje su ga najprije kovali; danas stoti dio češke krune

hesab - takođe i hesap - račun, broj; procjena.

hi(e)džra (ar.) - odlazak Muhameda iz Meke u Medinu (g. 622. n. e.) ; to preseljenje smatraju muslimani jednim od najvažnijih događaja u početnom stadijumu islama i od tog vremena računaju godine

hršum (knjiž.) ršum - povika, vikanje na nekoga, razbješnjenost, ljutnja.

C

cajgnis - svjedočanstvo, uvjerenje.

cvancik - stari austrijski novac od 20 krajcera.

cesar - ćesar, car (najčešće o austrijskom caru).

civilj - (knjiž.) civil - građanstvo, građanski stalež (za razliku od vojničkog); građanska nošnja: ići u civilu: ići u građanskom odijelu.

crijemuš(a) - biljka iz porodice ljiljana koja se upotrebljava za začin i jelo, zovu je još srijemuž, srijemuža.

custodia honesta (lat.) - časni zatvor sa izvjesnim olakšanjima i ublaženjima

Crna kuća - zloglasni zatvor u Banjoj Luci za vrijeme Austro-ugarske i kasnije.

Č

čado - čedo, iz milošte.

čador - šator.

čakarast - onaj koji je raznobojnih očiju.

čalma - platno omotano oko fesa ili koje druge slične kape, saruk, ahmedija.

čalmaš - čovjek koji nosi čalmu.

čatati - čitati, obično molitve u crkvi ili na slavi.

četobaša - zapovijednik čete.

čibuk - cijev sa lulicom na jednom kraju koja služi za pušenje; obično je čibuk dug, a ako je manji pa se može u džep staviti, onda se naziva čibučić.

čivit - modrilo (vrsta boje); indigo.

čimbur - jelo od jaja, pravi se tako što se jaja razbiju i prže na maslu ili kajmaku bez miješanja. Ako se jaja pri prženju miješaju, dobije se kajgana.

Čitluk-sahibija - aga ili beg, gospodar, vlasnik čitluka (feudalnog posjeda).

čovali - (knjiž.) - čohali, čohan - izrađen, sašiven od čohe.

čok jaša padiša! - usklik u sultanovo zdravlje: da živi mnogo godina!

džandrljiv - svadljiv, koji mnogo prigovara drugima.

džemadbaša, džematbaša - starješina jednog džemata, seoski starješina.

dženem - džehenem, pakao.

dženet - džehenet, raj.

džefe (tur.) - svađa, galama

džonjati - dugo čekati (obično pred nečijim vratima).

džube - džuba, odora, mantija muslimanskih vjerskih službenika obično od crne čohe, zubun.

džumrukčija, ćumrukčija - carinik, trošarinac.

šaban (tur.) - osmi mjesec muslimanske mjesečeve godine

šajcati - (pokr.) - šetati se.

šaporenje - šaputanje, šuškanje, gl. imenica od šaporiti - šaputati.

šejtan - đavo.

šenluk - veselje, slavlje uz pucanje pušaka, gl.

šenlučiti - provoditi veselje, slaviti, veseliti se.

šeretluk - budalaština, šala.

šerijat - muslimanski vjerozakon, islamski propis; islam.

šilježe - jagnje od godinu dana.

škrljak - šešir, klobuk; kod Kočića simbol tuđina (Švaba), škrljačina - aug. i pejor. od škrljak - šeširčina.

šovran - vrsta novca.

Šokac - naziv za katolike-ikavce i katolike uopšte; pokrajinski: seljak, zemljoradnik; prost čovjek.

šoca - vrsta starinske vojničke puške.

štuc - vrsta kratke puške, karabin.

šupirati (njem. Schub) - policijski protjerati (u zavičajno mjesto)

šuša - ovca, koza ili krava bez rogova; (fig.) niko i ništa.

ščedro - štedro, izdašno, darežljivo; jako, obilato.


Projekat Rastko / Project Rastko Ars Libri TIA Janus Sadrzaj / Content