Projekat Rastko - Bugarska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Bugarskoj
Bibliografije

Пројекат Растко : Бугарска : Уметност

ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ
=============================

"ЗНАМ ГИ АЗ ТЯХ!"
Сърбия и сърбите в българската литература

Величко Тодоров "Знам ги аз тях!" Сърбия и сърбите в българската литература, С. 2000web

Посвещавам на майка ми, чиито родители, българи от Битолско, подгонени от сърбите през 1918 г., избягват в София.
Авторът

И изказвам колегиална благодарност на проф. Никола Георгиев, проф. Симеон Янев, д-р Алберт Бенбасат, г-жа Весела Груев и съпругата ми Галина Белинска за оказаната помощ при замислянето и направата на тази книга.
В. Т.

 


Увод

Въведение в картината на засважданията и свижданията

I. "Славний самозаконний народ сербский"
"Ви яко звезди присно сияющи"
"Косовското погибие"
"Сестра Сърбия"
"Мекере на Сърбия"
"Тито, Тито, Тито!"

II. "Сърби я Сърбия, сърби я!"
"Приятелско упоменание"
"Сръбското кюлхане Милан"
"Сърбоядството"
"Съюзници-разбойници"
"Юда - Тито"

Извлечение от картината на засважданията и свижданията

"Владимир и Косара"
"Гъмжилото луди гидии"
"Хич чиляк, дето псува бога, чиляк ли е?"
"Чика Йова"
"... па и сред пладне да я пресечеш - не е интересна"

Заключение

 

(c) Величко Тодоров, 2000
(с) Издателство LiterNet, 07. 04. 2002
=============================
Величко Тодоров "Знам ги аз тях!" Сърбия и сърбите в българската литература", С., 2000.
Текстът е част от Проекта Растко (българска секция).