Projekat Rastko - Bugarska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Bugarskoj
Bibliografije

Пројекат Растко : Бугарска

Фолклор

Народну културу Срба и Бугара заједнички словенски и балкански корени, али су оне и различите у неким регионалним посебностима. Рад Вука Стефановића Караџића на сакупљању српских народних умотоворина, био је подстицајан и за бугарске етнологе и фолклористе. Вук је и сам записао неколико бугарских народих песама, а Сима Милутиновић, романтичарски песник, објавио је бугарску народну причу о жртвовању детета госту намернику - прикривеном Богу у посвети свог спева бугарском пријатељу Христофору. У народном благу Срба и Бугара срећу се заједнички јунаци, посебно Краљевић Марко [Крали Марко], али и јунаци косовског епа, хајдуци, комите и др. Компаративна проучавања јужнословенског фолклора показују судбину мотива и тема у умотворинама блиских народа. Народној култури пограничних крајева посвећена су истраживања Шопа, а култури банатских Бугара студија Телбизових (СбНУ 51). Овде се представљају и текстови о бугарском фолклору, о магији и паранормалном.

Вук Караџић и Бугари, Вуково доба

Петър Динеков

Голуб Добрашиновић

Владимир Стојанчевић

Сима Милутиновић

Компаративна проучавања српског и бугарског фолклора

Антонина Афанасиева-Колева

Радост Иванова

Весна Марјановић

Тодор Моллов

Цветана Романска

Бошко Сувајџић

Петко Христов

Даниела Иванова

Бугарски фолклор

Вихра Баева

Славка Гребенарова

Радост Иванова

Љубомир Миков

Фолклор и паранормално

Милена Беновска-Събкова

Валентина Ганева-Райчева

Венцислав Димов, Лозанка Пейчева

Евгенија Мицева

Ивета Тодорова-Пиргова