Projekat Rastko - Bugarska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Bugarskoj
Bibliografije

Пројекат Растко : Бугарска

Бугарски и српски језик

Българският език принадлежи към южнославянската езикова група и по степен на генетична близост е най-близък до сръбския. Съвременният български книжовен език е наследил основните еволютивни черти на южнославянския макродиалект

Српски језик припада групи јужнословенских језика. Кодифициран је на основу штокавског наречја које је основ за све савремене језичке стандарде донедавнашњег заједничког српскохрватског - хрватскосрпског књижевног језика...

Български език се следва като основна специалност в Белградския университет и като втори език в Университета в град Ниш. Српски језик данас се студира на неколико универзитета у Бугарској: на филолошким факултетима у Софији, Пловдиву, Великом Трнову и Благојевграду.

Лингвистички радови

Јулија Балтова

Ничка Бечева

Дарина Дончева

Татјана Дункова

Ценка Иванова

Лили Лашкова

Палмира Легурска

Искра Ликоманова

Русанка Љапова

Димка Сааведра

Валентина Седефчева