Projekat Rastko - Bugarska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Bugarskoj
Bibliografije

Пројекат Растко : Бугарска

Уметност

Књижевност

Цветана Романска-Вранска

Величко Тодоров

Средњевековна књижевност

Нина Георгиева-Гагова

Ана Стојкова

Радослава Трифонова

Просветитељство

Бојан Пенев

Романтизам и Реализам

Дејан Ајдачић

Соња Баева

Любен Каравелов

Илия Конев

Румјана Конева

Модерна и савремена

Дејан Ајдачић

Мария Дъбравова

Светлозар Игов

Дияна Иванова

Лилија Кирова

Зоран Константиновић

Лили Лашкова

Росанка Љапова

Марин Младенов

Миглена Николчина

Ганчо Савов

Валентина Седефчева

Миодраг Сибиновић

Људмила Стојанова

Ина Христова


Из хрестоматије
Бугарска књижевност јуче и данас
Тематски број часописа Савременик
1996

Изабрали и приредили
Мила Васов и Зоран Вучић

Срба Игњатовић

Зоран Вучић

Цвета Котевска

Петар Карангов

Синиша Пауновић

Светлозар Игов

Ганчо Савов

Димитар Танев

Здравко Чолаков

Радослав Радоев


Преводи бугарске књижевности на српски језик и српске на бугарски језик


Филм


Ликовне уметности

 

Ценка Иванова

Красимир Терзиев