Projekat Rastko - Bugarska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Bugarskoj
Bibliografije

Пројекат Растко : Бугарска : Уметност

Бугарска књижевност јуче и данас

Тематски број часописа Савременик
1996

Изабрали и приредили
Мила Васов и Зоран Вучић

Редактура
Срба Игњатовић

Превели
Мила Васов, Зоран Вучић, Радослав Вучковић, Велимир Костов, Цвета Котевска, Десанка Максимовић, Синиша Пауновић, Стеван Раичковић , Денко Рангелов, Момир Тодоров

Илустрације на корици и у броју:
П. Лазаров, Ј. Радичков, Р. Николова, С. Аврамов, Ј. Цанев, Е. Валев, С. Цанев, Б. Фитев, Л. Диманов, О. Паскалева и И. Димов

Интернет издање:

Извршни продуцент и покровитељ
Технологије, издаваштво и агенција
Јанус
Београд, 2003.

Уредник: Дејан Ајдачић

Продуцент: Зоран Стефановић

Ликовно обликовање: Маринко Лугоња

Дигитализација текстуалног и ликовног материјала: Ненад Петровић

HTML-дизајн: Михаило Стефановић

Коректура: Ненад Петровић

Штампано издање:

Часопис "Савременик"
Београд
Број је штампан октобра 1996.

Директор и главни и одговорни уредник: Срба Игњатовић

Уређује редакцијски колегијум

Тотал-дизајн: Проф. Горан Тутић

Ликовно-графичко решење логотипа: Раде Марковић

Штампа: "МСТ Гајић"

Београд, Светозара Радића 3а

Штампање овог броја помогли су: Министарство културе Србије, Удружење књижевника Србије, фестивал Смедеревска песничка јесен и српска привреда.

 

Садржај