Projekat Rastko - Bugarska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Bugarskoj
Bibliografije

Пројекат Растко : Бугарска

Аутори

ПРОЈЕКАТ РАСТКО - БУГАРСКА
Библиотека бугарско-српских културних веза

ПРОЕКТ РАСТКО - БЪЛГАРИЯ
Библиотека на сръбско-българските културни връзки

у сарадњи са бугарским пројектом ЛитерНет

 

Најновија измена/Updated: 30. 09. 2003.
Број аутора/Authors: 149

Дејан Ајдачић / Деян Айдачич

Елена Алекова

Елена Алексијева

Антонина Афанасиева-Колева

Јовица Аћин / Йовица Ачин

 • Разкази - (приче, превод на бугарски Русанка Ляпова)
  • Детинщини
  • Свидетел на престъпление, из дневника
  • Портрет на писателя от дистанционната школа
  • Тътен
  • Лъжата

Елисавета Багряна / Јелисавета Багрјана

 • Песме (тематски број часописа Савременик: Бугарска књижевност јуче и данас, 1996)
  • Вече (превео Стеван Раичковић)
  • Нико те није заменио (превео Стеван Раичковић)
  • Interieur (превела с бугарског Десанка Максимовић)
  • Занос (превела с бугарског Десанка Максимовић)

Вихра Баева

Юлия Балтова / Јулија Балтова

Милена Беновска-Събкова / Милена Беновска-Сбкова

Ничка Бечева

Небојша Богавац / Небойша Богавац

Димитър Бояджиев / Дмитар Бојаџијев

Борислав Бојчев

Христо Бојчев

Емил Бонев

 • Морска со (драма, превео са бугарског: Благоје Николић)

Христо Ботев

Димитър Бочев / Димитар Бочев

Иван Вазов

Павел Вежинов

Владика Николај Велимировић / Николай Велимирович

Георги Веснаков

Зоран Вучић / Зоран Вучич

Валентина Ганева-Райчева / Валентина Ганева Рајчева

Нина Георгиева-Гагова

Александър Геров / Александар Геров

Весна Голсворди

Славка Гребенарова

Филип Давид

Атанас Далчев

Цвета Далчева

Димчо Дебелянов / Димчо Дебељанов

Мария Дъбравова / Марија Дубравова

Венцислав Димов

Блага Димитрова

 • Балкански крст (песме, 1999, превео са бугарског Зоран Ђерић)
  • Балкански крст
  • Гатара
  • Предсказање
  • Оријентир
  • Таоци
  • На раскршћу
  • Када?
  • Од оштрих речи
  • Балкански резерват
  • Носталгично
  • Балканска судбина
  • Ембарго
  • Балканизација
  • Ветар са Косова
  • Немогуће
  • Избављење
  • Калем
  • У Дунав зарони да видиш будућност
  • Ђаволски рог
  • Карма
  • Хомо Балканикус
  • После празника
  • Преизвесна неизвесност
  • Мимоићи ће нас 21. век
  • Грешке природе
  • Салутирање новом миленијуму
  • Последњи балкански мост
  • Неспасиви
  • Наследство
  • Без коментара
  • Простор без одјека
  • Мистика
  • Ноћ над Косовом.
  • Све се заборавља
 • Песме (песме, превео Мила Васов, тематски број часописа Савременик: Бугарска књижевност јуче и данас, 1996)
  • Пред Зидом плача
  • Као и увек
  • Нетрпељивост

Петър Динеков / Петар Динеков

Голуб Добрашиновић / Голуб Добрашинович

Пламен Дојнов

Дарина Дончева

Татяна Дункова / Татјана Дункова

Зоран Ђерић / Зоран Джерич

Златомир Златанов

Добри Жотев

Даниела Иванова

Дияна Иванова / Дијана Иванова

Мирела Иванова

Радост Иванова

Ценка Иванова

Срба Игњатовић

Светлозар Игов

Никола Инџов

Пејо Јаворов

Христо Ясенов / Христо Јасенов

Владимир Јовановић / Владимир Йованович

Йордан Йовков / Јордан Јовков

Момо Капор

Николај Канчев

Любен Каравелов / Љубен Каравелов

Ангел Каралийчев / Ангел Каралијчев

Петър Караангов / Петар Карангов

Татјана Катић / Татяна Катич

Лилия Кирова / Лилија Кирова

Камелца Кондова

Илия Конев / Илија Конев

Румяна Конева / Румјана Конева

Георги Константинов

 • Песме (превели са бугарског Мила Васов и Зоран Вучић, тематски број часописа Савременик: Бугарска књижевност јуче и данас, 1996)
  • Једног летњег дана, једне летње ноћи, моја лозо зелена
  • Добар избор
  • Понављање
  • Будна кома

Константин Константинов

Зоран Константиновић / Зоран Константинович

Костадин Костадинов

Цвета Котевска

Бојко Ламбовски

Цанко Лалев

Лили Лашкова

Палмира Легурска

Искра Ликоманова

Николай Лилиев / Николај Лилијев

Русанка Ляпова / Русанка Љапова

Владо Љубенов

Десанка Максимовић / Десанка Максимович

Валери Манолов

Весна Марјановић / Весна Марянович

Георги Марков

Иван Матанов

Павел Матев

Любомир Миков / Љубомир Миков

Сима Милутиновић Сарајлија / Сима Милутинович Сарайлия

Георги Минчев

Евгения Мицева / Евгенија Мицева

Георги Мишев

Марин Младенов

Тодор Моллов / Тодор Молов

Илија Николић / Илия Николич

Миглена Николчина

Вида Огњеновић / Вида Огненович

Пламен Павлов

Милорад Павић / Милорад Павич

Михајло Пантић / Михайло Пантич

 • Котки (превод на бугарски: Ценка Иванова)

Паруш Парушев

Синиша Пауновић / Синиша Паунович

Борислав Пекић / Борислав Пекич

Лозанка Пейчева / Лозанка Пејчева

Елин Пелин

Боян Пенев / Бојан Пенев

Станка Пенчева

Љубен Петков

Ивајло Петров

Васил Попов

Рачко Попов

Даница Поповић / Даница Попович

Јордан Радичков

Иван Радоев

Радослав Радоев

Цветана Романска

Љубомир Русанов

Димка Сааведра

Ганчо Савов

Валентина Седефчева

Миодраг Сибиновић / Миодраг Сибинович

Илко Славчев

Георги Спасов

Емилиян Станев / Емилијан Станев

Борисав Станковић / Борисав Станкович

Мирјана Стефановић / Миряна Стефанович

 • Викология (радио-драма), превод на бугарски: Русанка Ляпова

Людмила Стоянова / Људмила Стојанова

Стела Стојанова

 • Песме (превели са бугарског Зорин Вучић и Мила Васов, тематски број часописа Савременик: Бугарска књижевност јуче и данас, 1996)
  • *** [Како је све више сазревало лето и шумело прашњаво дрвеће]
  • *** [Он иде као коњ кроз зелени храм траве]

Владимир Стојанчевић / Владимир Стоянчевич

Ана Стойкова / Ана Стојкова

Станислав Стратијев

Бошко Сувајџић / Бошко Сувайджич

Едвин Сугарев

Рашко Сугарев

Николај Табаков

 • Цртати по води (изабране приче, превеле са бугарског: Јелена Добрички, Ивана Стоичков, Љубица Матовић, Јелена Мајсторовић, Милица Стојадиновић, Александра Сатарић, Милена Дацић)
  • После
  • Иза излога
  • Бабин зуб
  • Бициклиста Хитлер
  • На пецању
  • Цртати по води

Димитар Танев

Красимир Терзиев

Александар Тишма / Александър Тишма

Величко Тодоров

Ивета Тодорова-Пиргова

Добромир Тонев

Радослава Трифонова

Теодор Траянов / Теодор Трајанов

Николај Хајтов

Борис Христов

Ина Христова

Петко Христов

Стефан Цанев

Дончо Цончев

Здравко Чолаков

Чудомир

Петар Чухов

Алекса Шантић / Алекса Шантич

 • Емина (превод: Русанка Ляпова)