Projekat Rastko Poljska

Autori
Jezik
Folklor
Istorija
Umetnost
O Poljskoj
Prevodi
Bibliografija
 

Пројекат Растко : Пољска

SERBICA U POLJSKOJ

GRAĐA ZA BIBLIOGRAFIJU SRPSKIH I CRNOGORSKIH PISACA U POLJSKOJ

Napomena:

Građa za ovu bibliografiju srpskih i crnogorskih pisaca u Poljskoj preuzeta je većim delom iz: Helena i Zdzisław Wagner,Jugoslavica u Poljskoj. – Zbornik za slavistiku, br. 2, 1971; br. 34, 1988; br. 35, 1988; br. 37, 1989; br. 38, 1990; br. 39, 1990; br. 40, 1991.Odatle su preuzete bibliografske jedinice za sve autore koji su i ranije bili uključeni u značajne antologije i edicije srpske književnosti.Bibliografski podaci za period posle 1990. potiču uglavnom iz elektronskih kataloga poljskih biblioteka. S obzirom da je ovo sekundarna bibliografija, rađena bez uvida u monografske i periodične publikacije koje su štampane poslednjih deset godina, ona ne može biti ni približno kompletna. Sve primedbe slati na beket@ptt.yu.

AĆIMOVIĆ, Žarko (1931-)

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 291, przeł. J. Chmielewska (beleška).

AĆIN, Jovica (1946-)

Edyp Nietzschego, Pismo literacko-artystyczne IV, 1985, 3, 68-71, przeł. J. Moroń; Z historii grymasu. Odjazdy przy lekturze "Dziennika", Twórczość XLII, 1986, 11/12, 138-171, przeł. M. Wierzbicka; Nieskończoność czy ograniczenie, Literatura na Świecie 1988, 12,186-209, przeł. M. Wierzbicka; R. B., Twórczość XLV, 1989, 8, 76-84, przeł. M. Wierzbicka; Przed polem minowym. List z Belgradu o przyjaźni, Twórczość, 1995, 9, 3-6, przeł. mjw; Szklarek, Krasnogruda, 6, 1997, przeł. M. Wierzbicka.

M. Wierzbicka: "Odchylenia" Jovicy Aćina, Literatura na Świecie 1988, 12, 210-214.

ADAMOVIĆ, Ratko (1942-)

SZNUR [Konopac], Łódź 1984, 157, przeł. J. Klašninovska.

An.: Sznur, Odgłosy XXVII, 1984, 27, 9.

ALBAHARI, David (1948-)

          Godzilla, potwór morski, Opole V, 1974, 11, 16-17, przeł. D. Cirlić; Czy to jest starość, chłopcze?, Magazyn Rodzinny 1976, 1, 30-33, przeł. D. Cirlić; Ewangelia według mojego ojca, Tygodnik Kulturalny XXII, 1978, 48, 8-9, przeł. D. J. Ćirlić; OPIS ŚMIERCI [Opis smrti], Warszawa 1988, 155, przeł. D. J. Ćirlić; Opowiadania niezwykłe (fragment), Projektor, 1, 2001, przeł. S. Wróblewski; Pisarze tylko tłumaczą sny, wywiad z Davidem Albaharim, Projektor, 2, 2001, przeł. S. Wróblewski; Sobowtóry, Projektor, 7, 2002, przeł. Szymon Wróblewski.

          J. Pankiewicz: Spotkanie z literaturą, Magazyn Rodzinny 1976, 1, 30; ad: Jugosławia, Twórczość XL, 1984, i, 142, 2, 139.

 

ALEČKOVIĆ, Mira (1924-)

Belgradzka ballada, Płomyk XLII, 1958, 7, 197, przeł. H. Bechlerowa; Myśląc o owym wieczorze, Życie Literackie VIII, 1958, 48, 4, przeł. A. Włodek; Rzeczy, których nie zabierzemy, Orka II, 1958, 48, 2, przeł. Z. Stoberski; Żegnaj wielka tajemnico (fragment powieści), przeł. M. Krukowska, Płomyk XLII, 1958, 7, 209-211; ŻEGNAJ WIELKA TAJEMNICO [Zbogom velika tajno], Warszawa 1960, przeł. B. Ćirlić; Niedotykalność snów, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 7-8, przeł. W. Szymborska.

          (mw): Pisarka jugosłowiańska w Polsce Nowa Kultura 1958, 45, 10; Trybuna Ludu 1958, 302, 4; Mira Alečković. Wywiad (za vreme boravka u Krakovu), Zdarzenia 1958, 45, 5 (sa slikom); Poetka jugosłowiańska o Polsce, Wieści 1959, 4, 4; Eka (E. Kwaśniewska): A. M., Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1984, 16-17.

ALEKSIĆ, Aleksandar (1934-)

Zapisek o mojej młodości, Słowo Powszechne 1957, 178, 4, przeł. M. A. Wasilewski.

 

ALEKSIĆ, Dragan (1901-1958)

J. Kornhauser: Strategie liryczne serbskiej awangardy (szkice o poezji), Kraków 1991, 117.

ANDRIĆ, Dragoslav (1923-)

A. Pakulanka: Zjawiska językowe jako przedmiot dowcipu językowego (D. Andrić: Leksikon viceva, Beograd 1984), Slawistyczne Studia Językoznawcze, Wrocław 1987, 246-249.

 

ALEKSIĆ, Radomir (1900-

J. Petr: Rozwój badań nad historią języków słowiańskich w okresie międzywojennym, [w:] Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918-1939), Cz. 1, Wrocław 1989, 107; A. Zaręba: Dialektologia słowiańska w latach 1918-1939 (Problemy i metody badań. Krytyczny przegląd dorobku), ibidem, 144.

ANDRIĆ, Ivo (1892-1975)

Czerwone listy, Ponad zwycięstwami, Ilustrowany Kuryer CodziennyXIII, 1922, 48, 3, przeł. V. Frančić; Rytmy bez blasku, I. Pejzaż, Nowa ReformaXLI, 1922, 106, 1, przeł. J. Feldhorn; Rytmy bez blasku, II. Podróż, Nowa Reforma XLI, 1922, 106, 1, przeł. J. Feldhorn; Podróż, Kultura Słowiańska I, 1925, 10/11, 17, przeł. J. Feldhorn; Rozmowy z duszą, Zet III, 1935, 20, 5, przeł. A. Brosz; Ex ponto (fragmenat u originalu i prevodu), Ruch Słowiański I, S. II, 1936, 2, 28-29, przeł. S. Papierkowski; NOWELE, Wędrówki Alii Dzierdzieleza (Put Alije Đerzeleza), W klasztornej gospodzie (U musafirhani), W więzieniu (U zindanu), Spowiedź (Ispovijed), Przy kotle (Kod kazana), Cud w Olowie (Čudo u Olovu), Most na Żepie (Most na Žepi), Pragnienie (Žeđ), Biblioteka Jugosłowiańska, Warszawa 1937, przeł. M. Znatowicz-Szczepańska; Trawnicka kronika (prevod uvoda i kratak osvrt), Dziennik Literacki (uz Dziennik Polski) 1947, 1/35, 2, przeł. V. Frančić; Nie mamy im co dać, Polska Zbrojna 1948, 52, 5; MOST NA DRINIE [Na Drini ćuprija], Warszawa 1956, przeł. H. Kalita; Most na Džepie, Widnokręgi 1956, 12, 65-72; PRAGNIENIE (Wędrówki Alii Dzierdzieleza - Put Alije Đerzeleza, Przy kotle - Kod kazana, Veletovcy - Veletovci, Opowieść o słoniu wezyra - Priča o vezirovom slonu, Próba - Próba, Mara kochanica - Mara milosnica, Opowieść o chłopie Simanie - Priča o kmetu Simanu, Pragnienie - Žedj, Wesele – Svadba, Udręka - Zlostavljanje, List z 1920 roku - Pismo iz 1920 godine, Książka - Knjiga, Przechadzka - Šetnja, Drz-e-wo, drz-e-wo! - Snopići, Aska i wilk - Aska i vuk), Warszawa 1957, przeł. M. Znatowicz-Szczepańska, Z. Stoberski, I. Olszewska; PRZEKLĘTE PODWÓRZE [Prokleta avlija], Warszawa 1959, 109, przeł. J. Wierzbicki; KONSULOWIE ICH CESARSKICH MOŚCI [Travnička hronika], Warszawa 1960, 579, przeł. A. Dukanović; Anika (odlomak), Sztandar Młodych 1961, 282, 1, 4, 6, 7, przeł. A. Dukanović; Aska i wilk, Nowa Wieś, 1961, 47, 1-4, przeł. J. Olszewska; Byron w Sintrze, Trybuna Robotnicza 1961, 298, 6, przeł. Z. Stoberski; Drzewo! drzewo!, Wieści 1961, 51, 5-6; Ex ponto (2 odlomka), Kamena XXVIII, 1961, 21, 3, przeł. S. Papierkowski; Maleńka istota, Świat 1961, 46, 20 (sa slikom); Po słonecznej stronie, Wiatraki (uz Fakty i Myśli) III, 1961, 23, 3 i 8 przeł. K. Kaszyńska; Pop Vujadin (odlomak), Nowa Wieś, 1961, 47, 1-4, przeł. A. Dukanović; Twarze (priča iz zbirke "Lica"), Odgłosy IV, 1961, 45, 7; W klasztornej gospodzie (U musafirhani), Tygodnik Powszechny XV, 1961, 46, 1 i 4, przeł. M. Znatowicz-Szczepańska; Wakacje na południu, Nowa Kultura XII, 1961, 24, 7, przeł. A. Dukanović; ANIKA [Anikina vremena], Warszawa 1962, 128, przeł. A. Dukanović; Bar "Titanic", Bar "Titanic", Warszawa 1962, 101-136, przeł. A. Dukanović; Byron w Sintrze,Głos Koszaliński X, 1962, 26, 6, przeł. Z. Stoberski; Ex ponto. Niepokoje (odlomak), Twórczość XVIII, 1962, 1, 46-48; PANNA [Gospođica], Warszawa 1962, 287, przeł. H. Kalita; Veletovcy, Wieści VI, 1962, 46, 5-6, przeł. Z. Stoberski; Bar "Titanic", Antologia noweli jugosłowiańskiej, Warszawa 1964, 457-490, przeł. A. Dukanović; Czerwone listy, Gazeta Krakowska 1964, 103, 5 (sa slikom), przeł. V. Frančić; Ex ponto (odlomak), Tygodnik Powszechny XVIII, 1964, 21, 4; Słońce, Życie Literackie XIV, 1964, 26, 5, przeł. Groo i A. Janković; Strofy nocne: 1. Przemijanie. 2. Tragedia,Kultura II, 1964, 19, 2 (sa slikom), przeł. L. Lewin; Świtanie. Uj Dombovar, Wiatraki 1964, 27, 1; Uj Dombovar. W miesiącu marcu, Tygodnik Kulturalny VIII, 1964, 26, 7, przeł. Zych; Uwagi dla pisarza,Życie Literackie XIV, 1964, 16, 6, przeł. Frančić; Wakacje na południu, Antologia noweli jugosłowiańskiej, Warszawa 1964, 491-499, przeł. Dukanović; Na temat kontaktów z Polską, Perspectives Polonaises, VII, 1964, 9, 95-96; Na temat przeżyć młodości, Polska 1964, 8, (13 sa slikom); Przemówienie do studentów UJ podczas pobytu w Krakowie, Dziennik Polski XX, 1964, 109, 3; Helena kobieta, której nie ma, Twórczość XXI, 1965, 7, 12-27, przeł. Dukanović; Słońce,Trybuna Robotnicza, 1965, 276, 5, przeł. Groo i A. Janković; Wieści 1965, 49, 5, przeł. isti; Kobieta na kamieniu, Kultura IV, 1966, 4, 6-7, przeł. Dukanović; Most na Źepie, Wiatraki VII, 1966, 20, 1-2 (sa slikom), przeł. M. Znatowicz-Szczepańska; PORTRET RODZINNY, Warszawa 1966, 216 (Wstęp 5-10, Portret rodzinny 11-32, Szarak 33-178, Zamknięte drzwi 179-191, Ruiny 193-201, Dziordzie Dziordzievic 203-217), przeł. Dukanović; WAKACJE NA POLUDNIU, Wybór opowiadań, Warszawa 1966, 386 (Wakacje na południu 5-20, Śmierć w tekkie Sinana 21-40, W przyklasztornej gospodzie 41-60, Przy kotle 61-84, Ślepoń i Szwabka 85-106, Kobieta na kamieniu 107-136, Mustafa Madziar 137-164, Bar "Titanic" 165-223, Opowieść o sloniu wezyra 224-298, Na państwowym gospodarstwie 299-318, Most 319-332, Maleńka istota 333-339, Helena, kobieta, której nie ma 340-379, przeł. Dukanović; Ruiny, Nowa Wieś 1967, 12, 10, przeł. A. Dukanović; U lekarza, Specjalni wysłannicy, Warszawa 1971, 267-276, przeł. J. Wierzbicki (i beleška o piscu); Przeklęte podwórze. Adaptacja Z. Wróblewski. Reż. D. Bargiełowski, program II, 21 V 1972, 80 minut. Scena Prozy, przeł. J. Wierzbicki; Kobieta z kości słoniowej, Przekrój 1973, 1467, 15, przeł. D. Zdybicka; Kobieta na kamieniu (odlomak), Nowa Wieś 1974, 45, 8-9, przeł. A. Dukanović; KOBIETA NA KAMIENIU. Opowiadania, Warszawa 1974, 99, przeł. A. Dukanović (1. izd. objavljeno p. n. Wakacje na południu), Ex ponto, Wzgórza (odlomci), Literatura na świecie, 1975, 6, 3-5, przeł. H. Kalita; Z "Ex ponto", Niepokoje, O czym śnie i co mi się wydarza, Magazyn Kulturalny 1975, 4 i 57, przeł. J. Salamon; "Kogo teraz całuje ta młoda dziewczyna?" (Z "Ex ponto"). Zwierciadło XIX, 1975, 33, 24, przeł. H. Kalita; Opowieść z Japonii,Literatura na Świecie, 1975, 6, 8-11, przeł. H. Kalita; Sen o Marii, Poezja 1975, 2, 12, przeł. E. Zych; "Nieubłagane, twarde i nieruchome górskie zwaliska...", Świt, "Wszystko na co spojrzę jest pieśnią...", Poezja 1975, 2, 11, przeł. A. Dukanović; Wieczorne chwile, Literatura na Świecie, 1975, 6, 26-37, przeł. J. Wierzbicki; Żart w Samsarowym zajeździe (odlomci), Odgłosy XVIII, 1975, 23, 4, przeł. H. Olszewska, Maleńka istota, Zarzewie XIX, 1976, 10, 14-15, przeł. A. Dukanović; We młynie, Tygodnik Kulturalny XX, 1976, 48, 7, przeł. J. Wierzbicki; isto. Zwierciadło XX, 1976, 14, 11; Czara, w: Konsulowie ich cesarskich mości,Łódź 1977, 577, przeł. H. Kalita; Njegoš jako tragiczny bohater kosowskiej idei,We własnych oczach, Warszawa 1977, 218-238, przeł. J. Kornhauser; OPOWIADANIA O BRACIE PIOTRZE; ROZMOWA Z GOYĄ, Łódź 1977, 183; Rozmowa z Goyą, Łódź 1977, 147-155, przeł. I. Olszewska; Kadłub, ibid., 110-124, przeł. J. Wierzbicki; Przeklęte podwórze, ibid., 17-109, przeł. J. Wierzbicki; Rozmowa z Goyą, ibid., 163-184, przeł. E. Banaszczyk i M. Głowacka; We młynie, ibid., 156-162, przeł. J. Wierzbicki; Żart w Samsarowym Zajeździe, ibid., 125-146, przeł. I. Olszewska; ANIKA,2. izd., Warszawa 1978, 122, przeł. A. Dukanović; Geometra i Julka, Magazyn Rodzinny 1978, 8, 30-33; MOST NA DRINIE, 2. izd., Łódź 1978, 405, przeł. H. Kalita; Znaki przydrożne, Odra XVIII, 1978, 1, 67-68, przeł. J. Wierzbicki; Zuja, Magazyn Rodzinny 1978, 8, 33-35; Znaki przydrożne, Z księgi aforyzmów, Fakty XXI, 1979, 47, 6, przeł. M. Głowacka; DOM NA ODLUDZIU, Warszawa 1979, 155, przeł. H. Kalita; Niepokoje. Opowieść z Japonii, Zdanie 1982, 5, 57, przeł. J. Moroń; Z nie dokończonej powieści: W łańcuchu. Wino zwane żilavka, Wiatr, Twórczość XXXVIII, 1982, 8, 7-19, przeł. A. Dukanović; Anika (fragment), Przyjaciółka 1983, 17, 10, przeł. A. Dukanović; OMER-PASZA LATAS, Warszawa 1983, 480, przeł. A. Dukanović; EX PONTO.Proza poetycka i wiersze, Łódź 1985, 168, przeł. M. Wierzbicka; MOST NA DRINIE, Warszawa 1985, 318, przeł. H. Kalita; Aforyzmy, [w:] Myślę jestem... Aforyzmy, maksymy, sentencje, zebrali i oprac. Cz. i J. Glenskowie, Opole 1986, 20 (przeł.?); Dla pisarza, Twórczość XLII, 1986, 8, 66-79, przeł. A. Dukanović; PRZYDROŻNE ZNAKI : proza medytacyjna [Znakovi pored puta], Warszawa 1986, 311, przeł. A. Dukanović; PORTRET RODZINNY I INNE OPOWIADANIA. Wybrał i posłowiem opatrzył J. Wierzbicki [Wyd. 2], Warszawa 1988, 136, przeł. A. Dukanović i J. Wierzbicki; Cudzym zdaniem. Cytaty: "Każde pokolenie ma swoje złudzenia co do cywilizacji...", Zdanie 1988, 1, 64, przeł. nema; WAKACJE NA POŁUDNIU (Wakacje na południu, Śmierć w Tekkie Sinana, Most, Przy kotle, Mustafa Madziar, Bar "Titanic", Opowieść o słoniu wezyra, W gospodarstwie państwowym, Osaticzanie, Taniec, Kobieta na kamieniu, Helena, kobieta, której nie ma). Warszawa 1988, Wyd. 2, 286, przeł. A. Dukanović; Słowa, Literatura na Świecie 1992, 8-9, 357, przeł. M. Kordowicz; Nocą, Jego wiersz, ***(Jeszcze chodzę jakbym szedł...), Coraz bardziej, coraz bliżej, Literatura na Świecie, 1994, 1-2, 182-185, przeł. J. Kornhauser; MOST NA DRINIE [Na Drini ćuprija], Wrocław 1995, przeł. H. Kalita; Weimar 1932, Bez tytułu [wiersze], Literatura 1999, 5, 32, przeł. G. Łatuszyński.

M. Znatowicz-Szczepańska: Współczesna literatura jugosłowiańska (I. Andrić i drugi), Tygodnik Ilustrowany LXIV, I, 13 i 15, 1923, 205 i 236; N. Mirković: (predgovor) [w:] Ivo Andrić: Nowele, Biblioteka Jugosłowiańska, Warszawa 1937; B. Schulz: Proza tłumaczona, Wiadomości Literackie 1937, nr 38;V. Frančić: Poeta - samotnik i epik Bośni, Dziennik Polski II, 1946, 231, 5; H. Olszewska: (Most na Drinie), Rocznik Literacki 1956, 409-411; Notatka o Ivo Andriću, Widnokręgi 1956, 12, 65-72; Z. S. (Z. Safjan): (Most na Drinie), Książka dla Ciebie III, 1956, 17, 23-24; Od redakcji: (I. Andrić: Pragnienie, Warszawa 1957), 5-6;B. Ćirlić: (Pragnienie), Nowe Książki 1957, 17, 1060-1061; L. St.: (Pragnienie), Nowe Sygnały 1957, 44, 2; M. Warneńska: (Pragnienie), Trybuna Ludu 1957, 244, 6; K. Staffa: (I. Andrić: Most na Drinie, Warszawa 1956), Życie Literackie VII, 1957, 11, 9; S. Berezowski: (Most na Drinie), Poznaj Świat 1957, 2, 45; H. Kalita: (Most na Drinie), Nowe Książki 1957, 3, 11; M. Warneńska: (Most na Drinie), Trybuna Ludu 1957, 244, 6; S. Piętak: Świetny epik (I. A.; Most na Drinie, Pragnienie), Orka III, 1959, 2, 8; E. Madany: Ivo Andrić, Nowe Książki 1960, 8 (sa slikom); S. Piętak: Bośniacki ciemny świat (I. A.: Konsulowie ich cesarskich mości), Orka IV, 1960, 25, 5; A. Dukanović: I. A., Konsulowie ich cesarskich mości, Warszawa 1960 (predgovor); Ј.Ł.: (I. Andrić, Konsulowie ich cesarskich mości, Warszawa 1960), Mówią Wieki III, 1960, 9, 35; A. Kijowski:Wielki świat Travnika (I. A., Konsulowie ich cesarskich mości), Twórczość XVI, 1960, 6, 118-124;E. Madany: (Konsulowie ich cesarskich mości), Nowe Książki 1960, 8, 487-488; (M. Kuszewski) Z. Marski: (I. Andrić: Przeklęte podwórze), Gazeta Robotnicza 1960, 4, 5; E. Madany: Jugosłowiański Józef K. (I. A.: Przeklęte podwórze), Orka IV, 1960, 5, 6; E. Madany: W stambulskim więzieniu (I. A.: Przeklęte podwórze), Nowe Książki 1960, 5, 292-293; A. Ziemilski: (I. Andrić: Przeklęte podwórze, Warszawa 1959), Życie Warszawy XVII, 1960, 32, 3; H. Batowski: Ivo Andrić i nauka polska, Życie Warszawy XVIII, 1961, 266; H. Batowski: Ivo Andrić pisarz i dyplomata, Życie Literackie XI, 1961, 46, 11; A. Dukanović: Ivo Andrić - laureatem Nobla, Nowa Kultura XIX, 1961, 45, 5; V. Frančić: Ivo Andrić w Polsce. Sprawozdanie PAN Kraków 1961, 384-388; jt: Ivo Andrić - Nobel 1961, Tygodnik Powszechny XV, 1961, 46, 1; S. Kaszyński: Moje spotkania z Ivo Andriciem, Odgłosy IV, 1961, 44, 8; Z. Kwiecińska: Ivo Andrić, Trybuna Ludu 1961, 309, 6; L. K.: Ivo Andrić, Życie Warszawy 1961, 4 (nadopunio H. Batowski, Życie Warszawy 1961, 266, 4); (MD): Ivo Andrić, Wiatraki III, 1961, 23, 3; S. Papierkowski: O tegorocznym laureacie nagrody Nobla, Kamena XXVIII, 1961, 21, 3; A. Piotrowski: Awans literatury. Kierunki VI, 2961, 48, 6; V. Popović: Ivo Andrić, Dziennik Lubelski, 1961, 263, 4; Z. Stoberski: Nobel 1961. Ivo Andrić, Przegląd Kulturalny X, 1961, 45, 3; W. Szewczyk: Świat Ivo Andricia, Trybuna Robotnicza 1961. 266, 3; M. Živančević: Życie i twórczość Ivo Andricia, Sprawozdania PAN Kraków 1961, 380-384; Nobel 1961. Ivo Andrić, Życie Literackie XI, 1961, 46, 11; Ivo Andrić, Nowa Kultura XII, 1961, 24, 7; (notatka o przyznaniu nagrody Nobla), Trybuna Ludu 1961, 296, 2; (notatka o przyznaniu nagrody Nobla za rok 1961), Życie Warszawy 1961, 255, 2; (fotografia z uroczystości wręczenia nagrody Nobla), Problemy XVIII, 1962, 1, 70; Ivo Andrić o Polsce, Nowa Kultura XIII, 1962. 33, 12; A. Dukanović:O pierwszym jugosłowiańskim laureacie Nobla, Przegląd Humanistyczny VI, 1962, 1, 189-192; Z. Kawecka: (Ivo Andrić), Sprawozdanie Poznańskiego Towarzystwa Naukowego 1962, 2, 40-42; E. Ostachowski: (Ivo Andrić), Życie i Myśl XII, 1962, 1/2, 198-203; J. Rohoziński: (Ivo Andrić), Widnokręgi 1962, 2, 67-70; Z. Stoberski: (Ivo Andrić), Twórczość XVIII, 1962, 1, 153-154; J. Chociłowski: (I. Andrić: Anika, Warszawa 1962), Trybuna Mazowiecka 9, 1962, 215, 6; E. Madany: (I. Andrić: Anika, Warszawa 1962), Nowe Książki 1962, 13, 794-795 (sa slikom); A. Piotrowski: (I. Andrić: Anika, Warszawa 1962), Kierunki VII, 1962, 30, 8; J. Stadnicki: (Most na Drinie), Więź V, 1962, 5, 143-147; Z. Umiński: (Przeklęte podwórze), Życie i Myśl XII, 1962, 1/2, 233-235; T. S. Grabowski: (Ivo Andrić), Slavia Occidentalis XXIII,1963. 95-104; T. S. Grabowski (przemówienie na uroczystości zorganizowanej przez Komisję Słowianoznawstwa PAN Oddział w Krakowie), Slavia Occidentalis XXIII, 1963, 329-330; S. Subotin: Kilka uwag na marginesie polskich przekładów utworów Ivo Andricia, Pamiętnik Słowiański XIII, 1963, 247-256; (odgovorio J. Wierzbicki, Pamiętnik Słowiański XIII, 1963, 289-92); J. Chociłowski: Ivo Andrić: Panna, Warszawa 1962, Trybuna Mazowiecka 1963, 105, 3; E. Madany: (I. Andrić: Panna, Warszawa 1962), Nowe Książki 1963, 6, 321-322; J. Wilhelmi: (I. Andrić: Panna, Warszawa 1962), Trybuna Ludu XVI, 1963, 34, 8; Doktoraty honoris causa UJ, Sztandar Młodych 1964, 83, 1, 2; R. Djokić: Andrić mosty milczenia, Tygodnik Kulturalny VIII, 1964, 26, 5; V. Franč: Gdy Ivo Andrić studentem był, Dziennik Polski XX, 1964, 109, 3; K. Heinrich: Ivo Andrić doktor "honoris causa" UJ, KierunkiIX, 1964, 21, 3-4; S. Maciejewski: Ivo Andrić, Echo KrakowaXIX, 1964, 103, 3; S. Papierkowski: (Ivo Andrić), Tygodnik PowszechnyXVIII, 1964, 21, 4; J. Steinhauf: (sprawozdanie z pobytu I. Andricia w Krakowie), Dziennik Polski XX, 1964, 109, 3 (sa slikom); P. Vujičić: (Ivo Andrić), Życie Literackie XIV, 1964, 17, 4, przeł. E. Możejko; M. Warneńska: (Ivo Andrić), Trybuna Ludu 1964, 134, 4; R. Wasita: (Ivo Andrić, kontakty z Polską), Polska 1964, 8, 13 (sa slikom); B. Drozdowski: Pobyt w Polsce, Tygodnik Kulturalny VIII, 1964, 26, 4, 7; Ivo Andrić w Warszawie, Życie Warszawy XX, 1964, 114, 5; (Mówi autor "Mostu na Drinie", Dziennik Polski 1964, 109, 3; H. J.: Notatka o nadaniu doktoratu honoris causa UJ I. Andriciowi, Nauka Polska XIII, 1965, 2, 167-168; J. Wierzbicki: IVO ANDRIĆ, Warszawa 1965, 161 (uz knjigu bibliografia poljskih prevoda); E. Madany: (J. Wierzbicki: Ivo Andrić, Warszawa 1965), Nowe Książki 1965, 15, 681-682 (sa slikom; T. Eeckman: (Jan Wierzbicki: Ivo Andrić, Warszawa 1965), Books Abroad. University of Oklahoma 40, 1966, 4, 476; W. Sadkowski: Ivo Andrić, Książki dla Ciebie (uz mesečni list Razem)III, 1966, 10, 8-9 (sa slikom); M. Trumić: U źródeł sztuki Ivo Andricia, Kurier Szczeciński 1966, 186, 3, 189, 3, przeł. J. Lorest; L. M. Bartelski: (I. Andrić: Wakacje na południu, Warszawa 1966), Widnokręgi 1966, 8, 41-43; W. Maciąg: Ivo Andrić: Wakacje na południu, Warszawa 1966, Życie Literackie XVI, 1966, 36, 11 (sa slikom); E. Madany: (I. Andrić: Wakacje na południu, Warszawa 1966), Nowe Książki 1966, 16, 974-976 (sa slikom); P. Nowak: (I. Andrić: Wakacje na południu, Warszawa 1966), Zielony Sztandar XVIII, 1966, 74, 4; E. Porębski: (I. Andrić: Wakacje na południu, Warszawa 1966), Express Wieczorny XXI, 1966, 89, 6; J. Przyboś: (I. Andrić: Wakacje na południu, Warszawa 1966), Życie Warszawy XXIII, 1966, 104, 3; J. Rohoziński: (I. Andrić: Wakacje na południu, Warszawa 1966), Tygodnik Demokratyczny XIV, 1966, 38, 8; W. Sadkowski: (I. Andrić: Wakacje na południu, Warszawa 1966), Trybuna Ludu XIX, 1966, 133, 5; O. Jędrzejczyk: (artykuł z okazji 75-lecia urodzin Ivo Andricia), Gazeta Krakowska XIX, 1967, 246, 5; W. Sadkowski: 75-lecie Ivo Andricia, Trybuna Ludu 1967, 281, 3; W. Billip: (I. Andrić: Portret rodzinny, Warszawa 1966), Nowe Książki 1967, 6, 321-322 (slike); W. Chołodowski: (I. Andrić: Portret rodzinny. Warszawa 1966), Kultura V, 1967, 21 9; E. Madany: (I. Andrić: Portret rodzinny, Warszawa 1966), Tygodnik Kulturalny XI, 1967, 10, 4; Ivo Andrić opowiada czytelnikom Przekroju o swoich związkach z kulturą polską (razgovor vodio Zbigniew Targosz), Przekrój 1970, 1337, 1, 6-7 (slika); Z. Targocz: (intervju), Polnische Rundschau 1971, 42, 16-17; K. Wierzbicka: Recepcja Ivana Andricia w Polsce, Biuletyn Historyków Literatur Zachodniosłowiańskich IV, 1971, 45-46; (beleška povodom 80. godišnjice rođenja), Dziennik Bałtycki XXVIII, 1972, 240, 3; (beleška), Nowe Książki 1972, 22, 94; I. A. dostojnym jubilatem, Życie Warszawy XXIX, 1972, 247, 5; S. Korać: Andrićevi romani i svijet bez boga, Zagreb 1970. Recenzija: I. S. (I. Sawicka), Pamiętnik Słowiański XXII, 1972, 536-538; J. Wierzbicki: (Przeklęte podwórze), Program II, 21 V 1972, Radio i Telewizja 1972, 24, 6; 11, 10 (sa 9 slika); Program II, 21, V 1972, sa slikama. Teatr XXVII, 1972, 8, 28; Udręka, Scenariusz K. Novosel, Reż. J. Marusić. Program I, 7 VII 1972, 60 minut; T R (T. Rejcher): Udręka, Program I, 7 VII 1972, Słowo Powszechne XXVI, 1972, 162, 2; Czar (J. Zaremba): Udręka,Program I, 7 VII 1972, Ekran XVI, 1972, 30, 11; K. Wierzbicka: Recepcja twórczości Ivana Andricia w Polsce, Polsko-jugosłowiańskie stosunki literackie, Wrocław 1972, 243-255; K. Pranjić: Ivo Andrić dans les traductions, Poetyka i Stylistyka Słowiańska, Wrocław 1973, 91-96; J. Wierzbicki:A. J., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 8-11; J. Wierzbicki: Nowe przekłady z literatur jugosłowiańskich, Literatura na świecie 1975, 6, 341; (Posmrtne uspomene), Barwy VIII, 1975, 4, 2; (Beleška o smrti - 13. III 1975): Kultura XIII, 1975, 12, 2; Odgłosy XVIII, 1975, 12, 11; Panorama 1975, 13, 6 (sa slikom); Przekrój 1975, 1563, 2; Trybuna Ludu 1975, 61, 2; Tygodnik Kulturalny XIX, 1975, 12, 2 (sa slikom); Tygodnik Powszechny XXIX, 1975, 12, 7; Zielony Sztandar XXXII, 1975, 23, 2; Życie Literackie XXV, 1975, 12, 2 (sa slikom); Zwierciadło XIX 1975, 33, 24; Życie Warszawy XXX, 1975, 62, 4; H. Batowski: Ivo Andrić - przyjaciel Polaków, Życie Warszawy XXXII, 1975, 69, 4; ad: (beleška), Poezja X, 1975, 2, 104; ad: Jugosławia, Twórczość XXXII, 1976, 5, 147; A. Dukanović: Ivo Andrić i Polska, Twórczość XXXI, 1975, 7, 136-140; J. Gos: Bośni przypisany, Odgłosy XVIII, 1975, 23, 4; D. Jeremić: Poetyka Ivo Andricia, Literatura na Świecie, 1975, 6, 12-25, przeł. M. Miller; J. Iwaszkiewicz: Umarł Ivo Andrić, Literatura na Świecie 1975, 6, 7 (sa slikom); Ј. Koprowski: Pamięci Ivo Andricia, Literatura IV, 1975, 13, 15; W. Lam: Wspomnienie o Ivo Andriciu, Miesięcznik Literacki X, 1975, 6, 141-142; E. Morawiec: (o stvaralaštvu), Życie Literackie XXV, 1975, 30, 1, 10; D. Ređep: (Esej o I. Andriciu), Literatura na Świecie 1975, 6, 38-41; J. Woydyłło: (Uspomene), Życie Warszawy XXXII, 1975, 61, 4; F. Lewicki: Muzeum Ivo Andricia (u Beogradu), Trybuna Ludu XXVIII, 1976, 258, 7; (KG): Zbijaj jak najgęściej ..., Trybuna Ludu XXIX, 1977, 141, 8; J. Wierzbicki: (Predgovor), Opowiadania o bracie Piotrze, Rozmowa z Goyą, Łódź 1977, 5-16, J. Kornhauser: Ivo Andrić, We własnych oczach, Warszawa 1977, 216-217; E. Morawiec: Przypowieści o sensie literatury, Życie Literackie XXVII, 1977, 38, 12 (sa slikom); L. M. Bartelski: Konsulowie i Andrić (sa slikom), Nowe Książki 1978, 7, 12-13; J. Pankiewicz: I. A., Magazyn Rodzinny 1978, 8, 3-33, przeł. H. Kalisa (sic!); J. Wierzbicki: I. A., Odra XVIII, 1978, 1, 110; ad: (Prikaz skice M. Bogićevića o Andriću), Twórczość XXXV, 1979, 6, 148; D. Cirlić-Straszyńska: Wyzwanie, Kultura XVIII, 1980, 48, 3 i 6; Z. Umiński: Anika (Warszawa 1978), Kierunki XXVI, 1980, 37, 10; Z. Umiński: Dom na odludziu (Warszawa 1979), Kierunki XXVI, 1980, 31, 10; J. Wierzbicki: Ostatnie książki 1980, 12, 64-65 (sa slikom); M. Bandić: Panna i pieniądze. Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny, Kraków 1981, t. I, 94-106, przeł. A. Pakulanka; P. Džadžić: Ekstatyczne umiejętności szamana. Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny, Kraków 1981, t. I, 86-92, przeł. A. Pakulanka; A Dukanović: Wokół ostatniej powieści Andricia (Omer-pasza Latas), Twórczość XXXVIII, 1982, 8, 130-136; E. Madany:Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982. ad: Jugosławia (Sveske zadužbine Ive Andrića, I, 1/82), TwórczośćXXXIX, 1983, 5, 144-146; A. Czibor-Piotrowski: Nie dokończone arcydzieło (I. Andrić: Omer-pasza Latas, Warszawa 1983), Tu i Teraz II, 1983, 36, 10; A. Dukanović: Wstęp do: I. Andrić: Omer-pasza Latas, Warszawa 1983, 5-43; E. Madany: "Braterstwo i Jedność" w refleksji narodowej we współczesnych literaturach Jugosławii, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 175-176; M. Wierzbicka: Problem rodowodu w serbskiej powieści lat siedemdziesiątych, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 181. An: Czy znasz literackiego Nobla?, Panorama 1984, 53, 19; ad: Jugosławia (Zbornik Radova o Andriću, t. 30, Belgrad 1979), Twórczość XL, 1984, 7, 139-141; Z. Sieradzka: Sterijino Pozorje 1984, M. Marinovicia "Sceny z życia snu" według "Panienki" I. Andricia, Teatr XXXIX, 1984, 10, 31-33; J. Wierzbicki: Literatury Jugosławii (I. Andrić: Dom na odludziu, Warszawa 1979), Rocznik Literacki 1979, Warszawa 1983, 568-575; E. Pułka: Z teorii i metodologii badań nad powieścią polską i serbską, Pamiętnik Słowiański XXXII, 1982, 225; D. Tomić: IVO ANDRIĆ – CZŁOWIEK I DZIEŁO (Wystawa Warszawa maj-czerwiec 1983). Muzeum miasta Belgradu. Muzeum miasta stołecznego Warszawa 1983, 16, przeł. M. Petryńska; J. Wierzbicki: Wstęp do: I. Andrić: "Ex ponto". Łódź 1985, 5-19; A. Dukanović: Wstęp do: I. Andrić: Przydrożne znaki: proza medytacyjna, Warszawa 1986, 5-32; ad: Jugosławia, Twórczość XLII, 1986, 7, 129-130; ad: Wstęp do: A. Andrić: Dla pisarza, Twórczość XLII, 1986, 8, 66; K. Morawski: Ivo Andrić: "Omer-pasza Latas", Warszawa 1983, Literatura na Świecie 1986, 1, 280-287; B. Czapik: Współcześni wobec modelu języka, literatury i kultury narodowej Vuka Karadžicia, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 75-82, 87-89; E. Borkowska: Rytm czasu, rytm rzeki (I. Andrić: Most na Drinie, Warszawa 1985), Miesięcznik Literacki XXII, 1987, 5, 143-145; ad: Jugosławia, Twórczość XLII, 1987, 2, 128 (beleška); A. Dukanović: Dusząca mgła pychy i mętniactwa (obrona książki I. Andricia: Przydrożne znaki, Warszawa 1986 atakowanej przez I. Sijaricia), Literatura n.a Świecie 1987, 8, 348-358; (km): Bruliony Andricia (I. Andrić: Przydrożne znaki, Warszawa 1986), Literatura VI, 1987, 1, 70; J. Leociak: Proza medytacyjna Andricia (Przydrożne znaki, Warszawa 1986), Nowe Książki 1987, 5-6, 47-49; G. Łatuszyński: Słowa to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 40, 43; E. Madany: Mit w prozie Ivo Andricia, Pamiętnik Słowiański XXXIV, 1984 (wyd. 1987), 231-234; K. Sielicki: W klatce (S. Stojanović: Klatka czyli dom, w którym mieszkał laureat Nagrody Nobla, reż. H. M. Marczewski, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Słowackiego w Koszalinie, prapremiera polska 8 IX 1987), Teatr XLII, 1987, 11, 17; S. Stojanović: Klatka, Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego w Koszalinie, Życie literackie XXXVII, 1987, 39, 14 (beleška); E. Madany: Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945 r. w aspekcie porównawczym, [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, 136; J. Magnuszewski: Droga Alii Dzierdzieleza (I. Andrić: Put Alije Djerdjeleza), Przegląd Humanistyczny XXXI, 1987, 3, 15-22; E. Pułka: Recepcja powieści "Derwisz i śmierć" oraz "Twierdza" Mešy Selimovicia w Polsce, [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, 163, 166; J. Sokołowski: Kameralnie i refleksyjnie (Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego w Koszalinie: S. Stojanović: Klatka (o I. Andriciu), przeł. E. Grabowska, reż. A. M. Marczewski, prapremiera polska 8 IX 1987 r., Pobrzeże 1988, 1, 20; A. K. Waśkiewicz: Kolektywny walor. O sytuacji poety dziś (fot. Juliana Przybosia z Ivo Andriciem), Tygodnik Kulturalny, XXXIII, 1988, 9, 9; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o I. Andriciu), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257 [beleška]; IVO ANDRIĆ: W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI (1975-1985) [materiały sesji Zakładu Jugoslawistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego], Warszawa 1988, 117; J. Wierzbicki: [Słowo wstępne do:] Ivo Andrić; w dziesiątą rocznicę śmierci (1975-1985), Warszawa 1988, 5-6; M. Bobrownicka: Poszukiwania i niepokoje Andricia, [w:] ibid., 7-22; J. Magnuszewski: Droga Alii Dzierdzieleza, [w:] ibid., 23-33; E. Madany: Opowieść szkatułkowa Ivo Andricia, [w:] ibid., 35-48; K. Wrocławski: Funkcja tradycji ustnej w "Moście na Drinie", [w:] ibid., 49-67; L. Mieszczańska: Z problemów semantyki przestrzeni w prozie Ivo Andricia, [w:] ibid., 69-97; M. Karpiuk-Domagała: Typy orzeczeń złożonych z bezokolicznikiem na materiale opowiadań Iva Andricia, [w:] ibid., 99-105; A. Dukanović: Uvod [w:] Ivo Andrić: Wakacje na południu, Warszawa 1988, 5-35; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57, 58; M. Malessa-Drohomirecka: "Póki jest mrok będzie i świtanie" (I. Andrić: Portret rodzinny, Warszawa 1988), Wybrzeże VIII, 1989, 24, 39; L. B: Między książkami (I. Andrić: Wakacje na południu, Warszawa 1988), Życie Literackie XXXIX, 1989, 18, 15; (r): Ivo Andrić: Wakacje na południu, izd. 2 [Warszawa 1988], Tygodnik Kulturalny XXVIII, 1989, 17, 12; A. Stankowicz: Rola tradycji Karadziciowskiej w kształtowaniu postaw pokolenia Młodej Bośni, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 110, 119, 120; W. S.: Ivo Andrić: Wakacje na południu, Warszawa 1988, izd. 2, Świat Książki II, 1989, 13, 8;  J. Wierzbicki: Literacka Jugosławia czyli o sposobach istnienia literatur narodowych, Literackie i folklorystyczne sondaże, Warszawa 1989, 104-106, 112, 113, 115, 129, 135; J. Wierzbicki: Ivo Andrić - perspektywy recepcji, ibid., 107-117; Z. T.: Echo Sarajewa w Warszawie ("Odjek" w "Miesięczniku Literackim", m. inn.o I. Andriću), Miesięcznik Literacki XXIV, 1989, 9, 28-29, 30; K. Żórawski: IVO ANDRIĆ, Warszawa 1988, 142; K. Żórawski: Ivo Andrić [Warszawa 1988], Tygodnik Powszechny XLIII, 1989, 23, 6; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o I. Andriciu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129; J. Kornhauser: Chrześcijański egzystencjalizm liryki Iva Andricia, Literatura na Świecie, 1994, 1-2, 186-187;J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 25, 55-56;A. Uzelac: Most na Drinie runął [korespondencja z Sarajewa], Gazeta Wyborcza, 1997, 252, 12-13; M. Bobrownicka:W świecie zdominowanym przez strach : systemy wartości i taktyki obronne, Krasnogruda, 6, 1997, 78-84; S. Cerović:Polityczny testament Andricia, Krasnogruda, 7, 1997, 121-132, przeł. T. Wyszkowski; J. Wierzbicki: Bośnia Ivo Andricia [fragm. książki], Krasnogruda, 7, 1997,  215-224; B. Zieliński: Serbska powieść historyczna : studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju, Poznań 1998, 277; A. Stankowicz:Ivo Andrić a problemy narodowościowe w byłej Jugosławii, Prace Komisji Środkowo-Europejskiej, 6, 1999, 73-81; G. Berić: Druga śmierć Iva Andricia, Gazeta Wyborcza, 1999, 283, 14-16, przeł. D. J. Cirlić; R. Wasita: Wypróbowany Przyjaciel, Lithuania, 1999, 1/2, 153-154; M. Koch: (Serbska powieść historyczna : studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju, Poznań 1998), Slavica Wratislaviensia, 109, 2000, 179-184; M. Koch: Od twarzy do portretu. Ivo Andricia epifanie twarzy w eseistycznym cyklu "Lica" 1967, Studia Litteraria Polono-Slavica, 2002.

ANDRIĆ, Ljubisav (1938-)

ad: Jugosławia (omówienie szkicu L. Andricia "Pokusa rozmowy" zamieszczonego w "Odjeku" nr 15/16, VIII/85), Twórczość XLII, 1986, 3, 141.

ANDRIĆ, Radomir (1944-)

Przy wykopanej studni, Tygodnik Kulturalny XXIV, 1980, 7, 9, przeł. O. Ristowska; Wieczorny dzban, Poezja XXII, 1987, 3, 84-85, przeł. K. Maronde.

: (Beleška o piscu), Poezja XXII, 1987, 3, 97.

ANTIĆ, Miroslav (1932-1986)

Ballada o nas, Życie Literackie IX, 1959, 14, 5, przeł. J. Przyboś; Ballada o nas, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 10-11, przeł. J. Przyboś; Trwanie, Argumenty X, 1966, 49, 5, przeł. W. Rustecki; In memoriam (z tomu: Koncert na tysiąc i jeden bębnów), Szpilki LI, 1986, 21, 6, przeł. M. A. Wasilewski; Sny, Poezja XXII, 1987, 3, 57, przeł. Ł. Danielewska.

: (Beleška o piscu), Poezja XXII, 1987, 3, 97.; S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 287, 288, przeł. J. Chmielewski.

 

ARSENIJEVIĆ, Vladimir (1965-)

Pod pokładem. Opera mydlana (fragment powieści), Krasnogruda 6, 1997, 225-232, przeł. M. Petryńska; Pod pokładem, Arkusz, 3, 2002, przeł. M. Petryńska.

ATANACKOVIĆ, Bogoboj (1826-1856)

Dwa bóstwa, Wędrowiec II, 1876, 146, 162, 178, 194, 212, 229, 241, 260, 277, 300, 316, 325, 339, 356, 374, 391, 402, przeł. A. Petrow.

B. Dzierżyc: A. B., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 15; E. Pułka: Z teorii i metodologii badań nad powieścią polską i serbską, Pamiętnik Słowiański XXXII, 1982, 221.

 

BABIĆ Kebra, Branislav (1964-)

Wiersze z tomów Reci pravo i Rey je O.K., Projektor, 7, 2002, przeł. Andrzej Piontek.

BAJAC, Vladislav (1954-)

Struś na sto sposobów, Projektor, 2, 2001, przeł. E. Samaszko; Czarna wdowa, Projektor, 3, 2002, przeł. A. Troka; Język, ręce i pędzelek – rozmowa z Vladislavem Bajcem, pisarzem i wydawcą, Projektor, 4, 2002, przeł. A. Troka.

 

BAKOŠ, Aleksandar

Wiersze z tomu U-lice, Projektor, 7, 2002, przeł. Andrzej Piontek.

BALJAK, Aleksandar (1954-)

Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXI, 1986, 10-11, 42-43, przeł. G. Latuszyński; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXII, 1987, 9, 28-29, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXIII, 1988, 7, 38-39, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Pismo literacko-artystyczne VIII, 1989, 4, 66-67, przeł. G. Walczak; Przekonaliście moją wiarę, W granicach demokracji, Krwawa zabawa, Podejrzane zgromadzenie słów (wybór aforyzmów), Projektor, 5, 2002, przeł. S. Wróblewski.

BANOVIĆ, Gojko (1911-1991)

Płomień nad Bośnią, Nowa KulturaVI, 1955, 49, 4-5, przeł. A. Dukanović.

 

BANJEVIĆ, Mirko (1905-1968)

Margaryta, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, przeł. L. Lewin.

B. Ćirlić, Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

BARJAKTAREVIĆ, Radomir (1929-)

Chwytam słońce, Czarna Góra, Moja gwiazda, Z tej strony dnia, Barwy XVII, 1984, 5, 6, przeł. W. Rustecki (s beleškom o piscu, sa slikom).

BARTULOVIĆ, Niko (1890-1943)

Maribor 1914, Nowa ReformaXLIII, 1924, 115, 116, przeł.V. Frančić; isto, Kultura Słowiańska I, 1924, 5, 7-9.

 

BASARA, Svetislav (1953-)

Mongolski baedeker, Kresy, 21/1, 1995, przeł.D. Cirlić-Straszyńska; Falseland – kraina fałszerzy, FA-art, 1 (27), 1997, 4-8, przeł. M. Dyras; Przeklęty kraj [fragm.], Tygiel Kultury, 1997, 10/12, 100-104, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; De bello civili (fragm. pow.), Dekada Literacka, 2000, 1, 17, przeł. M. Dąbrowska-Partyka; Fatalna impreza, Arkusz, 3, 2002, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Szkolenie, Projektor, 3, 2002, przeł. S. Wróblewski; Triki i uroki niemożliwego – wywiad z Svetislavem Basarą, Projektor, 3, 2002, przeł. M. Duškov.

ad: Jugosławia (W: "Letopis Matice srpske" (nr II 86) S. Basary: Rozbite lustro, TwórczośćXLII, 1986, 8, 124; ad: Jugosławia, Twórczość XLIII, 1987, 4, 131.

 

BEĆKOVIĆ, Matija (1939-)

Wnuk Aleksa Marinkovicia płacze nad Czarną Górą (odlomci), Argumenty 1977, 36, 13, przeł. W. Rustecki; O nadużywaniu demokracji, Szpilki XLIX, 1984, 47, 12, przeł. M. A.Wasilewski; Onagrodzie Nobla; O pewniakach, Szpilki L, 1985, 6, 13; O dwóch zerach, SzpilkiL, 1985, 14, 12, przeł. M. A. Wasilewski; Najkosztowniejszy hymn na świecie, Szpilki L, 1985, 39, 13, przeł. M. A. Wasilewski.

G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, PoezjaXXII, 1987, 3, 45, 46, 47.

BELČA, Dušan (1938-)

Śmierć marzycielom,Kierunki II, 1957, 27, 9, przeł. M. A. Wasilewski; Dwie stanze o rybach,Kierunki II, 1957, 27, 9; PRZYJACIEL Z DALEKIEJ GWIAZDY [Prijatelj sa daleke zvezde], Warszawa 1989, 109, przeł. M. Osmółska.

 

BELIĆ, Aleksandar (1876-1960)

J. Filipec: Mezivalečna slovanska lexikografie, [w:] Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918-1939) Cz. 1, Wrocław 1989, 181; J. Petr: Rozwój badań nad historią języków słowiańskich w okresie międzywojennym (1918-1939), ibid., 107, 108; A. Zaręba: Dialektologia słowiańska w latach 1918-1939 (Problemy i metody badań. Krytyczny przegląd dorobku), ibid., 141-144, 146, 149.

BELOVIĆ, Miroslav (1927-)

W obronie słowa, DialogXXX, 1985, 1, 130-133. przeł. J. Chmielewski.

A. Dukanović: Nowy dramat jugosłowiański. "Dom ciszy" (Dom tišine) Miroslava Belovića i Jovana Ćirilova, Nowa Kultura XI, 1960, 30, 10.

 

BEŠTIĆ, Milan (1952-)

Świerszcz gra hymn, Świerszcz zjadł mrówkę, Tako rzecze Pinokio (wybór aforyzmów), Projektor, 4, 2002, przeł. S. Wróblewski.

 

BIHALJI-MERIN, Oto (1904-1993)

E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982, 106-110.

 

BJELICA, Dimitrije (1935-)

H. Borzucki: Jugosłowiańskie spotkania, Kurier Polski XVIII, 1974, 261, 4 (sa slikom).

 

BJELKIĆ, Todor (1946-)

Gdy zakwitnie mlecz, Świerszczyk 1979, 16, 244, przeł. L. Marjańska.

 

BLAGOJEVIĆ, Boba (1947-)

WSZYSTKIE ZWIERZĘTA, KTÓRE SĄ Z TOBĄ,Łódź 1982, 116, przeł. E. Getter, Wstęp M. Petryńska, 7-8.

BLAGOJEVIĆ, Desimir (1905-1983)

Ten szum, ten głos, Życie Literackie X, 1960, 43, 6; przeł. J. Horodyński; isto: Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 13-14; Złota kaczka, Wiatraki VII, 1966, 20, 3-4, przeł. J. Olszewska.

J. Rapacka: B. D., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 28-29; ad: (not.), Twórczość XXXV, 1979, 6, 148; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

BOGDANOVIĆ, Dimitrije (1930-1986)

A. Naumow: Nowy serbski przekład "Nowego Testamentu", Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 38-39.

 

BOGDANOVIĆ, Milan (1892-1964)

Rastko Petrović: Ludzie mówią, Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny, Kraków 1981, t. I, 54-60, przeł. M. Balbus, (beleška) M. Dąbrowska-Partyka, 53.

W. Kot: B. M., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 31-32; M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka: Proza serbskiej lewicy międzywojennej [m. in. o M. Bogdanoviciu], Kraków 1988, 21, 49. [Beleška o piscu]; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57; E. Meissner: "Za i protiv Vuka", Mešy Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, Pamiętnik Słowiański, XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 65, 68.

 

BOGDANOVIĆ, Predrag (1944-)

Wmówiona budowa wieży Babel; Palimpset, Poezja XXII, 1987, 3, 91, przeł. G. Łatuszyński.

: (Beleška o piscu). Poezja XXII, 1987, 3, 97.

 

BOGETIĆ, Boško (1940-)

D. Cirlić-Straszyńska: Poetycka legenda o Njegošu, Poezja VII, 1971, 5, 100-101.

BOGOJEVIĆ, Đorđe

Świąteczny prezent, Pomorze IV, 1958, 4, 8, przeł. F. Swarzyca; isto: Pomorze 1958, 4, 8; Zielony Sztandar 1958, 30, 8, przeł. JN; Przyjaźń 1958, 14, 3 (prilog); Świąteczny prezent, Sztandar Ludu 1959, 307, 5, przeł. F. Swarzyca; Prezent, Przyjaciółka 1972, 25, 10, przeł. Fr. Swarzyca (J. Bojar).

BOJIĆ, Milutin (1892-1917)

Błękitny grobowiec, Przegląd Polsko-Jugosłowiański I, 1934, 5, 6-8, przeł. A. Bogusławski; Bajka o kobiecie, Głos V, 1935, 1, 8, przeł. Z. Kempf.

W. Kot: B. M., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 32-33; J. Kornhauser: Kwiat duszy, o poezji serbskiego ekspresjonizmu, Literatura na Świecie 1980, 9, 101; E. Wysińska: Nowy Sad - Spojrzenia w przeszłość, Dialog XXV, 1980, 7, 159-160; J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1983, 33-34.

 

BOŠKOVIĆ, Radojica (1947-)

W głębinach, Barwy XV, 1982, 9, 5, przeł. W. Rustecki (s beleškom o piscu).

 

BOŠKOVIĆ, Radoslav (1907-

E. Meissner: "Za i protiv Vuka", Mešy Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 59, 68; A. Zaręba: Dialektologia słowiańska w latach 1918-1939 (Problemy i metody badań. Krytyczny przegląd dorobku). [w:] Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918-1939) Cz. 1, Wrocław 1989, 143.

 

BOŽOVIĆ, Saša (1912-)

TOBIE MOJA DOLORES, Warszawa 1982, 468, przeł. E. Getter.

 

BOŽOVIĆ, Zoran (1940-)

Poprawiony błąd, Szpilki LI, 1986, 50, 13, przeł. G. Walczak.

 

BRANKOVIĆ, Đorđe (1645-1711)

J. Rapacka: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993, 55.

BRATIĆ, Radoslav (1948-)

Powódź, Życie Literackie, XXVII, 1977, 51, 9, przeł. L. Walicki; Głosy, które szepczą (fragment), Literatura na Świecie 1982, 2, 332-346, przeł. A.Wojda (sa slikom i beleškom o piscu).

 

BRKOVIĆ, Jevrem (1933-)

Przy odkrytych kartach, Barwy VIII, 1975, 8, 8, przeł. W. Rustecki; W Czarnej Górze tylko miłość jest nie opiewana, Poezja 1975, 2, 13-14, przeł. W. Rustecki; Jak powstaje górski poeta, Barwy XIII, 1980, 6, 9, przeł. W. Rustecki; Przy odkrytych kartach, Pisz jak mówisz, Ojczyzno czy trzeba Ci więcej poetów, W Czarnej Górze tylko miłość jest nieopiewana, Barwy XVII, 1984, 2,12, przeł. W. Rustecki (s beleškom o piscu).

ad: Jugosławia, Twórczość XXXIX, 1983, 6, 142; ad: (W "Oko" nr 340, III-IV/84 rozmowa z J. Brkoviciem), Twórczość XLI, 1985, 7-8, 248-249; ad: Omówienie poematu J. Brkovicia "Wychowanie rodzinne" zamieszczone w "Forum" nr 6/84, Twórczość XLI, 1985, 1, 145; D. Cirlić-Straszyńska: Twórca i krytyk, Polityka XXX, 1986, 4, 8; ad: Jugosławia, Twórczość XLIII, 1987, 2, 128-129 (beleška).

BUGARČIĆ, Dragi (1948-)

Ślimak, ślimak, wystaw rogi, Warszawa 1977, 235, przeł. M. Petryńska; Złotowłosa sarna w Wiedniu, Odra XXIV, 1984, 6, 58-61, przeł. A. Klin.

  J. Wierzbicki: Literatury Jugosławii, Rocznik Literacki 1977, 503-504; (K): (Ślimak, Ślimak...), Kultura XVI 1978, 14, 5; H. Janaszek-Ivaničkova: W świecie młodzieżowej subkultury, Nowe Książki, 1978, 7, 14-15 (sa slikom); T. Z.: D. B.: Ślimak, ślimak, wystaw rogi, Odra XVIII, 1978, 4, 102; A. Wojda:Klatka zwana Roszewo, Literatura na Świecie 1978, 10, 347-349.

BUGARSKI, Ranko (1933-)

Problem identyfikacji językowej: spojrzenie komparatywne na serbsko-chorwacki, AUNC, Studia Slavica II, 1998.

I. Sawicka: Język celniejszy od karabinu. Ranko Bugarski, Jezik od mira do rata, Beograd, Slovograf 1995, AUNC, Studia Slavica II, 1998.

BUNJAK, Petar (1960-)

Uwagi nad recepcją Przybyszewskiego w Serbii, [w:] Język – literatura – kultura Słowian dawniej i dziś, Poznań, 1991, 17-36.

 

BULATOVIĆ, Miodrag (1930-1991)

Wyjście z kręgu, Kierunki VI, 1961, 48, 6-7, przeł. M. Bobrownicka; Czerwony kogut leci wprost do nieba, Wieści VII, 1963, 51/52, 5, przeł. G. Jovanović i W. Lubaś; CZERWONY KOGUT LECI WPROST DO NIEBA [Crveni petao leti prema nebu], Warszawa 1964, 199, przeł. M. Krukowska; Kochankowie, Antologia noweli jugosłowiańskiej, Warszawa 1964, 626-640, przeł. A. Dukanović; Bohater na grzbiecie osła czyli czas hańby. Śmierć żołnierza Augusta Napolitano, Odgłosy 1965, 41, 6, przeł. S. Kaszyński; Godot "przyszedł". Godot przyszedł i rozczarował (odnosno premijere u Düsseldorfu), Dialog XI, 1966, 8, 121-122; Insekty (odlomak), Tygodnik Kulturalny XIV, 1970, 48, 7, przeł. M. Krukowska. Robactwo, Specjalni wysłannicy, Warszawa 1971, 119-147, przeł. M. Krukowska (beleška o piscu, 120); Bohater na ośle, Literatura na Świecie, 1973, 8/9, 616-639, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Ludzie o czterech palcach, Literatura na Świecie 1975, 6, 162-205, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Ludzie o czterech palcach,Odra XV, 1975, 10, 65-70, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Ludzie z czterema palcami (odlomak), Życie Literackie XXV, 1975, 11, 3-4, przeł. Z. Wagner; (Rozmowa z M. Bulatoviciem), Literatura na świecie 1975, 6, 206-209, przeł. DJC; Bohater na ośle (odlomak), Odgłosy XIX, 1976, 3, 4; 33, 10; 34, 8; 35, 10; 36, 10; 37, 10; 38, 10; 39, 10; 40, 10; 41, 10; 42, 14; 43, 12, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Miłość i życie rodzinne gastarbeiterów (fragment), Tygodnik Kulturalny XX, 1976, 1, 7, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; BOHATER NA OŚLE [Heroj na magarcu], Łódź 1977, 402, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Kochankowie, NAJWIĘKSZA TAJEMNICA ŚWIATA I INNE OPOWIADANIA, Warszawa 1977, 19-45, przeł. A. Dukanović; Małe słońce, ibid., 238-366, przeł. M. Petryńska; Robactwo, ibid., 46-89, przeł. M. Krukowska; Miłość, ibid., 267-340, przeł. J. Kraszek-Muszyńska; Największa tajemnica świata, ibid., 90-147, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; O małym hodży, ibid., 189-207, przeł. M. Krukowska, Odszczepieniec, ibid., 208-237, przeł. M. Krukowska; Opowieść o szczęściu i nieszczęściu ibid., 5-18, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Płacz za przyjaciółmi, ibid., 148-188, przeł. M. Petryńska; Płacz  za  przyjaciółmi, Życie Literackie XXVII, 1977, 4, 10-12, przeł. M. Petryńska; W przededniu całkowitego zaćmienia,Literatura na Świecie 1978, 8, 252-277, przeł. M. Petryńska; Wojna była lepsza (odlomci), ibid., 278-309, przeł. D. Cirlić- Straszyńnska; (Rozmowa z pisarzem), ibid., 310-333; CZERWONY KOGUT LECI WPROST DO NIEBA, Izd. 2, Warszawa 1979, 268, przeł. M. Krukowska; Gruban Malić definitywnie "Polakiem"! (list M. Bulatovicia do redakcji), Literatura na Świecie, 1980, 9, 365-366; Gullo Gullo (fragmenty), Literatura na Świecie 1983, 8, 180-235, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; LUDZIE O CZTERECH PALCACH [Ljudi sa četiri prsta], Warszawa 1983, 340, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; TYRANIA, Warszawa 1983, 116, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; "Słowo bez granic". Spotkanie z Miodragiem Bulatoviciem dnia 28 VI 1984 r. Telewizja, Program I, godz. 22, 25. (BL): Tydzień w kulturze. Fragmenty wywiadu dla "Trybuny Ludu", Przekrój 1984, 2037, 8; R. Pietrzak: Trzy wielkie literatury. Rozmowa z Miodragiem Bulatoviciem, Trybuna Ludu 1984, 137, 4; BOHATER NA OŚLE, Wyd. 2, Łódź 1985, 444, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Po co są poeci w czasie marnym?, Literatura na Świecie 1985, 1, 356-359, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; WOJNA BYŁA LEPSZA [Rat je bio bolji], Łódź 1985, 387, przeł. D. J. Cirlić; Gullo Gullo (fragmenty), Panorama 1986, 13, 20-21, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Gullo Gullo, Tygodnik Kulturalny XXX, 1986, 27, 8; 28, 8; 29, 8; 30, 8; 31, 8; 32, 8; 33, 8; 34, 8; 35, 8; 36, 8; 37, 8; 38, 8; 39, 8; 40, 8; 41, 8; 42, 8; 43, 8; 44, 8; 45, 8; 46, 8; 47, 8; 48, 8; 49, 8; 50, 8, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Rosomak spod bieguna, Rozmawiała K. Bąk, Odrodzenie V, 1987, 38, 10; Miodrag, volim te! [m. inn.odlomci romana M. B. "Gullo, Gullo"], Fakty, Tygodnik Społeczno-Kulturalny XXXI, 1989, 25, 16; GULLO GULLO, Warszawa 1989, 286, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Drakula, życie prawdziwe, Literatura na Świecie 1992, 8-9, 283-334, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; BOHATER NA OŚLE, Wyd. 3, Warszawa 1994, 444, przeł. D. Cirlić-Straszyńska.

M. Bobrownicka: Proza Miodraga Bulatovicia, Sprawozdania PAN Kraków 1964, I/VI, 118-119; H. Bereza (Czerwony kogut leci wprost do nieba, Warszawa 1964), Tygodnik Kulturalny VIII, 1964, 26, 5; J. Katz (M. Bulatović: Czerwony kogut leci wprost do nieba, Warszawa 1964), Życie Literackie XIV, 1964, 18, 8; S. Kryska: Jugosłowiański bestseller (Czerwony kogut leci wprost do nieba), Kultura 1964, 24, 2; T. Łubieński (M. Bulatović: Czerwony kogut leci wprost do nieba, Warszawa 1964), Współczesność IX, 1964, 15, 10; E. Madany (M. Bulatović: Czerwony kogut leci wprost do nieba, Warszawa 1964), Nowe Książki 1964, 11, 455-456; A. Międzyrzecki (M. Bulatović: Czerwony kogut leci wprost do nieba, Warszawa 1964), Świat XIV, 1964, 35, 13; J. Rohoziński (M. Bulatović: Czerwony kogut leci wprost do nieba), Tygodnik Demokratyczny XII, 1964, 30, 8; isti (M. Bulatović: Czerwony kogut leci wprost do nieba) Widnokręgi 1964, 8, 51-53; W. Krysiński: Miodrag Bulatović (intervju), WspółczesnośćIX, 1964, 19, 7; M. Bobrownicka: Proza Miodraga Bulatovicia, Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN Kraków 3, 1965, 165-185; A. Dukanović:Świat Miodraga Bulatovicia, Twórczość XXI, 1965, 10, 103-110; A. Zatrybówna: Wywiad z Miodragiem Bulatoviciem, Orientacja 9, 1965, 60-63; E. Michaluk: (M. Bulatović: Czerwony kogut leci wprost do nieba), Zarzewie IX, 1965, 4, 11; S. Zegel: Miodrag Bulatović (intervju), ForumII, 1966, 44, 24 (Le Figaro Littéraire, Paris); J. Rapacka: B. M., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 43-44; M. Savić: (intervju), Literatura na Świecie 1973, 8/9, 640-647, przeł. D. Cirlić-Straszyńska (sa slikom); R. Vučković: Tragikomiczny świat marionetek M. Bulatovicia, Literatura na Świecie 1973, 8/9, 648-671, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; D. Cirlić-Straszyńska: [M. B.], Literatura na Świecie 1975, 6, 164-167; D. Cirlić-Straszyńska: Nowa powieść Bulatovicia, Odra XV, 1975, 10, 109; ad: Jugosławia, Twórczość XXXII, 1976, 11, 143-144; D. Cirlić-Straszyńska: (pogovor), Największa tajemnica świata i inne opowiadania, Warszawa 1977, 431-443; (Beleška o nagradi "Literatura na Świecie" za najbolji prevod g. 1977 - M. B., Bohater na ośle, Łódź 1977), Literatura na Świecie 1978, 8, 414; B. Czeszko: Pornograficzna wojna czarnogórska, Nowe Książki 1978, 7, 8-9; dcs: M. B.: Nowe Książki 1978, 7, okładka; K. Frejdlich: Droga do gwiazd (intervju), Odgłosy XXI, 8, 1 i 3; K. Gałczyńska: Przekłady w tonacji Boscha, Trybuna Ludu XXX, 1978, 52, 8; K. Karasek: Przygody słowiańskiego bohatera (rozmowa z M. Bulatoviciem), Polityka XXII, 1978, 8, 9; B. S. Kunda: Narro ergo sum (Bohater na ośle), Miesięcznik Literacki XIII, 1978, 11, 131-133; J. Niewiadomski (Największa tajemnica świata i inne opowiadania), Literatura na Świecie 1978, 12, 326; J. Wierzbicki: Piekielna wyobraźnia Bulatovicia, Nowe Książki 1978, 7, 10-11 (sa slikom), E. Żmudzka: "Czerwony kogut" w pół drogi do nieba, Teatr XXXIII, 1978, 8, 3-4; ad: (omówienie: "Słoweński piąty palec"), Twórczość XXXV, 1979, 7, 148; Z. Umiński: Bulatović, Kierunki XXVI, 1980, 33, 10; An.: Czerwony kogut leci wprost do nieba, Odgłosy XXIII, 1980, 8, 10; A. Czekanowicz: Do Miodraga Bulatovicia otwarty list (pesma), Punkt 1980, 10, 63-64; D. Cirlić-Straszyńska:Wyzwanie, Kultura XVIII, 1980, 48, 3 i 6; E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982. J. Wierzbicki: Literatury Jugosławii, Rocznik Literacki 1977, 497-501; O powieści Gullo Gullo mówi autor i krytyk, Literatura na Świecie, 1983, 8, 248-253, przeł. dcs. beleška o piscu, 325; An.: Ludzie o czterech palcach, Odgłosy XXVI, 1983, 29, 9; D. Brylska: Czarne świnie i mistycyzm, Miesięcznik Literacki, XVIII, 1983, 10, 149-151; W. Chołodowski: Pustka nad otchłanią, Literatura na Świecie 1983, 8, 259-271; D. Cirlić-Straszyńska: Pilch na żabie, czyli: Jak wam się to podoba?, Literatura na Świecie 1983, 8, 242-246; B. Czeszko: Bajki na dobranoc dla niegrzecznych dorosłych, Nowe Książki 1983, 9, 62-63 (sa slikom pisca); T. Krzemień: Jugosi na Zachodzie, Tu i Teraz II, 1983, 23, 10; (lw): M. Bulatović: Ludzie o czterech palcach, Przyjaciółka 1983, 19, 11; J. Lewandowski: Szyfr do schizofrenicznej makabry, Tygodnik Kulturalny XXVII, 1983, 21, 12; G. Łatuszyński: Bukiet nieszczęścia ludzkiego, Literatura II, 1983, 11, 57-58; An: M. B. Ludzie o czterech palcach, Odra XXIII, 1983, 12, 106; M. S: Malarz okropności, Przegląd Tygodniowy II, 1986, 36, 14; E. Madany: "Braterstwo i jedność" w nurcie refleksji narodowej we współczesnych literaturach Jugosławii, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 168-170; W. Sadkowski: M. Bulatovicia spełniona obietnica, Literatura na Świecie 1983, 8, 254-257; V. Stevanović: O Bulatoviciu, Literatura na Świecie 1983, 8, 236-241, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; F. Szczyglewski:Świat w knajpie (Tyrania), Tu i Teraz II, 1983, 38, 10; J. Wierzbicki: Literatury Jugosławii, Rocznik Literacki 1979, Warszawa 1983, 568-575; W. Sadkowski: Literatura - to niezależność (wywiad), Polityka XXVIII, 1984, 23, i (slika) i 10; isto: Tygodnik Kulturalny XXVIII, 1984, 25, 2; L. Bugajski: Moralność, cierpienie, nadzieja... M. B. w Polsce, Życie Literackie XXXIV, 1984, 25, 13 (sa slikom); E. Borkowska: Panoptica, piekła, mury (M. Bulatović: Tyrania), Miesięcznik Literacki XIX, 1984, 2, 146-148; W. Chołodowski: M. B., Literatura III, 1984, 9, 12-14; J. Wierzbicki: Literatury jugosławiańskie, Rocznik Literacki 1980, Warszawa 1984, 556-563; An.: M. Bulatović: Bohater na ośle, Łódź 1986, Odgłosy XXVIII, 1985, 37, 8; Wojna była lepsza, Łódź 1985, Perspektywy XVII, 1985, 42, 24; M. Arpad Kowalski: Gwałcę Europę (M. B.: "Wojna była lepsza"), Przegląd Tygodniowy IV, 1985, 45, 13; W. Sadkowski: Jest tu wśród nas... (Pobyt M. B. w Polsce w maju 1984 r.), Literatura na Świecie 1985, 1, 351-355; Termer J.: Gruban Malić raz jeszcze... (M. B.: Wojna była lepsza), Nowe Książki 1985, 7-8, 1114-1115; ad: Jugosławia, Twórczość XLII, 1986, 7, 130; E. Borkowska: Polityka, metafora, groteska (M. Bulatović: Bohater na ośle, Łódź 1977, Wojna była lepsza, Łódź 1985), Miesięcznik Literacki XXI, 1986, 7, 147-149; W. Chołodowski: Gdy stracisz wszelką nadzieję pomoże ci anioł Dostojewski (M. Bulatović: Ludzie o czterech palcach, Warszawa 1982), Literatura na Świecie 1986, 1, 230-249; D. Cirlić-Straszyńska: Szyderca, parodysta, komilk. Bulatović nie prawi morałów, Tygodnik Kulturalny XXX, 1968, 27, 9, portret; D. Cirlić-Straszyńska: Twórca i krytyk, PolitykaXXX, 1986, 4, 8; A. Ilić: Stworzyć noc. Posłowie do Dzieł zabranych Miodraga Bulatovicia, (Beograd 1983), Literatura na Świecie, 1986, 1, 250-279, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; H. Kowalska: Bohater na ośle, Łódź 1985, Kierunki XXXI, 1986, 5, 12; (Beleška o piscu), Odrodzenie V, 1987, 38, 10; ad: (Jugosławia w "Oko" nr 379 25 IX-9 X 1986: J. Brković atakuje M. Bulatovicia), Twórczość XLIII, 1987, 2, 128 (beleška); E. Madany: Periodyzacja literatur Jugosławii po 1945 r. w aspekcie porównawczym, [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, 141; M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy powojennej (m. in. o M. Bulatoviciu), Kraków 1988, 93 [beleška]; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o M. Bulatoviciu), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58; H. Kowalska: Bestsellery i oczekiwania (M. Bulatovića: "Gullo, Gullo" Warszawa 1989), Kierunki XXXIV 1989, 4, 10; J. Koźbiel: Miodrag Bulatović: Gullo, Gullo (Warszawa 1989), Świat Książki II, 1989, 14/15, 13; Z. Irzyk: Pocztówka z Belgradu [beleška o M. B.], Kierunki XXXIV, 1989, 49, 12; L. B.: Między książkami (M. Bulatović: Gullo, Gullo, Warszawa 1989 oraz M. Bulatović: Ludzie o czterech palcach), Życie Literackie XXXIX, 1989, 28, 15; Polska książka w Jugosławii. Oferta z poręczeniem (Rozmowa Zdzisława Pietrasika z Miodragiem Bulatoviciem), Polityka XXXIII, 1989, 25, 9; Z. r.: Echo Sarajewa w Warszawie (Časopis "Odjek", takođe o M. Bulatoviću), Miesięcznik Literacki XX, IV, 1989, 9, 30. [beleška]; J. Kornhauser: Zagadnienie wpływu (Recepcja literatury obcej w Jugosławii), Studia porównawcze z literatur słowiańskich. Prace Komisji Słowianoznawstwa 49, 1992, 173-180; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o M. Bulatoviciu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129; J. Wierzbicki:Zło Bulatovicia, [w:] Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich, Warszawa 1994, 137-141;J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 96-97; M. Filipek: Ludzie i wojna w opowiadaniu Miodraga Bulatovicia "Największa tajemnica świata", Slavica Wratislaviensia, 92, 1996, 99-108; M. Filipek: Problem samotności w świetle utworu Miodraga Bulatovicia "Płacz za przyjaciółmi", Slavica Wratislaviensia, 105, 1999, 117-127; A. Stasiuk: Bezdomny Bulatović, Gazeta Wyborcza, 2000, 143, 4-5.

BULATOVIĆ-VIB, Vlada (1931-1994)

Brońmy stanowiska, Tygodnik Kulturalny X, 1966, 15, 10, przeł. Z. Stoberski; Karierowicz,Tygodnik Kulturalny X, 1966, 10, 31, przeł. Z. Stoberski; Przeciętność, Tygodnik Kulturalny X, 1966, 12, 10, przeł. Z. Stoberski; Różaniec, Szpilki XXXII, 1966, 22, 5, przeł. B. Korzeniowska; Szkoła, Tygodnik Kulturalny X, 1966, 35, 10, przeł. Z. Stoberski; Aforyzmy, SzpilkiXLVI, 1981, 17, 6; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki, XXII, 1987, 9, 29, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXIII, 1988, 742-743, przeł. G. Łatuszyński.

 

BULOVIĆ, Irinej (1947-)

A. Naumow: Nowy serbski przekład "Nowego Testamentu", Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 37-44.

 

CAMBLAK, Grigorije (XIV-XV vek)

Służba świętemu Stefanowi Dečanskiemu (fragmenty), Dar słowa, Łódź 1983, 118-121, przeł. A. Naumow. Beleška o piscu, str. 235, 248.

J. Rapacka: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993, 49.

CRNČEVIĆ, Brana (1933-)

Nie tam śpiewał, Nowa Wieś 1965, 40, 11, przeł. L. Susid; Z cyklu: "Pisz jak milczysz", Szpilki 1968, 51/52, 10, przeł. IKS; Aforyzmy, Karuzela XVII, 1973, 24, 4, przeł. S. Kaszyński; Myśli, Karuzela XVIII, 1974, 13, 8, przeł. S. Kaszyński; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXIII, 1988, 7, 42, przeł. G. Łatuszyński.

 

CRNJANSKI, Miloš (1893-1977)

Ślad (Trag), Zet II, 1933, 18, 4, przeł. A. Brosz; Wspomnienie, Kamena XXXIII, 1966, 15, 8, przeł. E. Zych; ZAPISKI O CZARNOJEVICIU I INNE UTWORY, Warszawa 1971, 236, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; I morti! I morti!, Literatura na Świecie 1980, 9, 50-61 (sa slikom), przeł. J. Wierzbicki; Lament nad Belgradem, Hymn, Literatura na Świecie 1980, 9, 62-65 + 87-88, przeł. J. Kornhauser; Objaśnienie Sumatry, Oda do szubienicy, Sumatra, Życie, Wędrówki (fragment powieści), Literatura na Świecie 1980, 9, 3-7 + 8-49, przeł. G. Łatuszyński; WĘDRÓWKI [Seobe], Łódź 1982, 284, przeł. G. Łatuszyński; Kołysanka; Serenada; Jugosławia; Hymn; Skała; Dziewczyna, Poezja XXII, 1987, 3, 50-53, przeł. G. Łatuszyński; O słońcu, Odra XXVII, 1987, 2, 28-31, przeł. M. Koch; Jugosławii, Wędrowiec, Marmur w ogrodzie, Kołysanka, Opowieść, Kochankowie, Cześć oddaję, Serenada, Literatura VII, 1988, 8, 32-33, przeł. G. Łatuszyński; Lament nad Belgradem, Hymn, Projektor, 6, 2002, przeł. J. Kornhauser; Oda do szubienicy; Sumatra. Objaśnienie Sumatry; Życie, Projektor, 6, 2002, przeł. G. Łatuszyński; Wędrówki (fragment powieści), Projektor, 6, 2002, przeł. G. Łatuszyński.

M. Znatowicz-Szczepańska: Współczesna literatura jugosłowiańska (M. Crnjanski i drugi), Tygodnik Ilustrowany LXIV, I, 1923, 13, 15, 204-205, 236-237: Z. Stoberski: Jugosłowiański pisarz emigracyjny, Twórczość X, 1957, 1, 241; D. Cirlić-Straszyńska: O Milošu Crnjanskim i jego sumatraizmie (predgovor), Zapiski o Czarnojeviciu i inne utwory, Warszawa 1971; B. Czeszko: (Zapiski o Czarnojeviciu), Nowe Książki 1972, 9, 34-35; Z Seweryn: (Zapiski o Czarnojeviciu), Słowo Powszechne XXVI, 1972, 77, 4; A. Tarska: (Zapiski o Czarnojeviciu), Echo Krakowa XXVII, 1972, 112, 4; M. Oko-Stefanović: Motywy polskie w twórczości Crnjanskiego, Polsko-jugosłowiańskie stosunki literackie, Wrocław 1972, 235-240; K. Bąk: C. M., Mały słownik pisarzy. Warszawa 1973, 75-78; ad: Jugosławia, Twórczość XXXII, 1976, 5, 157; D. Cirlić-Straszyńska: M. C. 1893-1977, Literatura na Świecie 1978, 5, 379-381; M. Dąbrowska-Partyka: Biblioteka Albatros i beogradska Književna zajednica Alpha, czyli rzecz o jedności przeciwieństw. Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu, Wrocław 1979, 57-70; J. Kornhauser: Kwiat duszy, o poezji serbskiego ekspresjonizmu, Literatura na Świecie 1980, 9, 98-107; J. Wierzbicki: Melancholijna wędrówka Miloša Crnjanskiego, Literatura na Świecie 1980, 9, 66-75; Beleška, ibid., 231; G. Łatuszyński: Wstęp do M. Crnjanski: Wędrówki, Łódź 1982, 5-30; D. Brylska: (M. Crnjanski: Wędrówki, Łódź 1982), Miesięcznik Literacki, XVIII, 1983, 2, 143-145; B. Czapik: Nadrealizm w literaturze serbskiej, Wrocław 1982, 22; J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1983, 34-35, 37-40, 62-63; E. Pułka: Z teorii i metodologii badań nad powieścią polską i serbską, Pamiętnik Słowiański XXXII, 1982, 224; GŁ: (Beleška o piscu), Poezja XXII, 1987, 3, 97; G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 40, 42, 43, 45, 48; P. Palavestra: Powieść poetycka Miloša Crnjanskiego, Odra XXVII, 1987, 2, 24-27, przeł. B. Gdypowa; J. Wierzbicki: Literatury Jugosławii (M. Crnjanski: Wędrówki, Łódź 1982), Rocznik Literacki 1982, Warszawa 1988, 553-555; [Beleška o piscu], Literatura VII, 1988, 8, 32; E. Madany: Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945. r. w aspekcie porównawczym, [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, 146; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57; J. Wierzbicki: Ivo Andrić - Perspektywy recepcji, [w:] Ivo Andrić: w dziesiątą rocznicę śmierci (1975 -1985), Warszawa 1988, 114; J. Wierzbicki: Literacka Jugosławia, czyli o sposobach istnienia literatur narodowych, Literackie i folklorystyczne sondaże, Warszawa 1989, 105, 106, 113, 135; J. Wierzbicki: Awangarda, Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 20-30; J. Wierzbicki: Melancholijna wędrówka Miloša Crnjanskiego, ibid., Warszawa 1992, 58-67; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 33-34, 55;G. Łatuszyński: W świecie wyklętych, Warszawa 1997; B. Zieliński: Serbska powieść historyczna : studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju, Poznań 1998, 277; M. Koch: (Serbska powieść historyczna : studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju, Poznań 1998), Slavica Wratislaviensia, 109, 2000, 179-184; M. Dąbrowska-Partyka:Biblioteka Albatros i Beogradska književna zajednica Alpha, czyli rzecz o jedności przeciwieństw, Projektor, 2, 2001; G. Łatuszyński: Wstęp do powieści Miloša Crnjanskiego "Wędrówki"; Są wędrówki, śmierci nie ma (o Milošu Crnjanskim), Projektor, 6, 2002.

 

CVETKOVIĆ, Milan

Aforzymy, Miesięcznik Literacki XXII, 1987, 9, 30, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Pismo literacko-artystyczne VIII, 1989, 4, 68-69, przeł. A. Walczak.

 

ČAJKANOVIĆ, Veselin (1881-1946)

A. Zaręba: Dialektologia słowiańska w latach 1918-1939 (Problemy i metody badań. Krytyczny przegląd dorobku), [w:] Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918-1939), Cz. 1, Wrocław 1989, 142.

 

ČARNIĆ, Emilijan (1914-)

A. Naumow: Nowy serbski przekład "Nowego Testamentu", Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 38, 42.

ČARNOJEVIĆ, Arsenije (1633-1706)

Modlitwa do Pana, który zasnął, Projektor, 5, 2002, przeł. M. Dąbrowska-Partyka.

ČIPLIĆ, Bogdan (1910-1989)

Mogiła, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 28-29, przeł. A. Stern.

ČOLAKOVIĆ, Rodoljub (1900-1983)

Notatki żołnierza wojny wyzwoleńczej, Warszawa 1963, przeł. Z. Stoberski.

ČOLANOVIĆ, Voja (1922-)

Golenie, Życie Literackie XVI, 1966, 5, 7, przeł. J. Groo, A. Janković; Gwasz, Wiatraki VIII, 1967, 15, 3, przeł. J. Łatuszyńska.

 

ČOLOVIĆ, Ivan (1938-)

Baśń, Pamiętnik Słowiański, 47/48, 1997/1998, 161-169, przeł. M. Petryńska; Święci wojownicy, Dekada Literacka, 2000, 1, 6-7, przeł. M. Dąbrowska-Partyka.

ČOTRIĆ, Aleksandar (1966-)

Aforyzmy, Miesięcznik LiiterackiXXI, 1986, 10-11, 40, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXII, 1987, 9, 30, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzm, Miesięcznik Literacki XXIII, 1988, 7, 41, przeł. G. Łatuszyński.

ČUDIĆ, Predrag (1943-)

Na ulicy. Zima, Student IV, 1970, 2, 19, przeł. J. Kornhauser.

 

ĆIPIKO, Ivo (1869-1923)

          W. Kot: Ć. I., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 70-71; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56.

ĆIRIĆ, Zoran (1962-)

Śmierć z nadmiaru adrenaliny, Arkusz, 3, 2002, przeł. M. Jankowska.

ĆIRILOV, Branislav

Piszę o Polsce w Jugosławii, Głos Tygodnia VI, 1966, 222, 2.

ĆIRILOV, Jovan (1931-)

A. Dukanović: Nowy dramat jugosłowiański. Dom ciszy M. Belovicia i J. Ćirilova, Nowa Kultura XI, 1960, 30, 10.

ĆIRLIĆ, Branislav (i Cirlić-Straszyńska, Danuta)

Dziewczyna szybsza od konia (bajka), Płomyczek XLVI, 1967, 18, 506-507; Dziewięć pawic i król smoków. Na podstawie ludowych wątków serbskich, Warszawa 1983, 34.

 

ĆIRLIĆ, Jovan

D. J. Ćirlić: W Nowym Sadzie: Teatr i polityka, Dialog XXVIII, 1983, 10, 167; B. Kazimierczyk: Jak robią to oni, Fakty XXV, 1983, 13, 12; B. Kazimierczyk: Sterijino Pozorje 1983. Rewelacje i skandale, Tu i Teraz II, 1983, 32, 12 i 15.

ĆOPIĆ, Branko (1915-1984)

Pieśń padłych proletariuszy, Życie Słowiańskie I, 1946, 9/11, 302-303, przeł. A. Brosz; Pieśń martwych proleterów, Walka Młodych, 1946, 12, 10, przeł. A. Słucki; Mrwica broni Dowódcy, Polska Zbrojna 1947, 319, przeł. H. Kalita; Pieśń poległych partyzantów, Głos Ludu 1948, 77; Malkontenci,Wieś 1948, 6, przeł. H. Kalita-Ćirlić; Cień i byk, Życie Literackie 1955, 35, 7, przeł. t. o.; isto, Po prostu 1956, 1, 3; Pieśń umarłych proletariuszy (odlomak), Gromada Rolnik Polski 1956, 3, 145, przeł. Z. Stoberski; isto, Nowa Kultura VII, 1956, 48, 3; Afrykańczycy (humoreska serbska), Iskry III, 1956, 48, przeł. P. Swarzyca; isto, Chłopska Droga XII, 1956, 48, 12; isto, Głos Tygodnia 1957, 2, 4; Partyzant Markan, Wieści 1,1957, 44, 5, przeł. J. Bojar; Pieśń umarłych proletariuszy (odlomak), Żołnierz Wolności 1957, 283, 4, przeł. Z. Stoberski; PŁOMIENNE LATO [Prolom], Warszawa 1958, 535, przeł. M. Krukowska; Partyzant i dziecko, Płomyk XLII, 1958, 7, 194-196, przeł. H. I. Olszewska; Poprzekręcana opowieść, Płomyk XLII, 1958, 7, 214-216, przeł. M. A. Wasilewski; Ujarzmiony wodny diabeł, Płomyk XLII, 1958, 218-219, przeł. M. A. Wasilewski; Mogiła w zbożu, Liryka jugosłowiańska. Warszawa 1960, 25-27, przeł. L. Lewin; Pieśń poległych proletariatczyków, Kamena XXVIII, 1961, 5, 3, przeł. S. K, Papierkowski; Gorzki miód, Widnokręgi 1961, 5, 15-17, przeł. J. Zakrzewski; Za swoim wojskiem, Bar "Titanic", Warszawa 1962, 137-145, przeł. M. Krukowska; Za swoim wojskiem, Antologia noweli jugosłowiańskiej. Warszawa 1964, 587-595, przeł. M. Krukowska; Mogiła w zbożu, Wieści 1965, 48, 3, przeł. L. Lewin; ÓSMA OFENSYWA [Osma ofanziva], Warszawa 1967, 310, przeł. M. Krukowska; Marijana (odlomci), Przyjaciółka 1973, 19, 6, przeł. M. Petryńska; Ogród koloru malwy, Przyjaciółka 1973, 6, 4, przeł. M. Petryńska; IKONA Z KONIEM [Bašta sljezove boje], Warszawa 1974, 138, przeł. M. Petryńska; Pieśń umarłych proletariuszy, Poglądy XIV, 1975, 9, 3. przeł. Z. Stoberski; Korespondencja w sprawie krowy, Poglądy XX, 1982, 20, 8-9, przeł. B. Łozińska.

Branko Ćopić (beleška), Po prostu 1956, 1, 3; Branko Ćopić (beleška), Nowa Kultura VII, 1956, 48, 3; Z. Posmysz: Spotkanie z Branko Ćopićem, Nowa Kultura VIII, 1957, 48, 8; J. Cz.; Dwie książki o jugosłowiańskim ruchu oporu (B. Ćopić: Płomienne lato, Warszawa 1958), Wojsko Ludowe 1958, 7/8, 130-131; J. Czuliński (B. Ćopić: Płomienne lato), Żołnierz Wolności 1958, 86, 3; M. Ruszczyc (B. Ćopić: Płomienne lato), Trybuna Literacka 1958, 22, 2; Z. Jarosiński (B. Ćopić: Ósma ofensywa, Warszawa 1967), Kultura V, 1967, 40, 9; E. Madany (B. Ćopić: Ósma ofensywa), Kierunki XII, 1967, 37, 8; Nowe Książki 1967, 17, 1053-1054; J. Rohoziński: (B. Ćopić: Ósma ofensywa), Tygodnik Demokratyczny XV, 1967, 43, 5; W. Kot: Ć. B., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 72-73; W. Rustecki: (Ikona z koniem), Nowe Książki 1974, 12, 19-20: Termer J.: (Ikona z koniem), Trybuna Ludu XXVI, 1974, 125, 8; J. Wierzbicki: Przekłady, Rocznik Literacki 1974, 482, 483; J. Wierzbicki: Nowe przekłady z literatur jugosłowiańskich, Literatura na Świecie 1975, 6, 342; E. Madany: Literatura narodów Jugosławii o tematyce drugiej wojny światowej i jej recepcja w Polsce, [w:] Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej, Wrocław 1973, t. II, s. 69-87; (Bl.): (Beleška o piscu), Poglądy XX, 1982, 20, 9; E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982. E. Madany: "Braterstwo i jedność" w nurcie refleksji narodowej we współczesnych literaturach Jugosławii, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 159; M. Wierzbicka: Problem rodowodu w serbskiej powieści lat siedemdziesiątych, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 182; ad: Jugosławia, Twórczość XL, 1984, 10, 141-142; Twórczość XL, 1984, 8, 143-144; M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej [m. in. o B. Ćopiciu], Kraków 1988, 93 [beleška]; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o B. Ćopiciu), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257 [beleška]; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57, 58; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o B. Ćopiciu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129.

 

ĆOROVIĆ, Svetozar (1875-1919)

E. Wysińska: Dwugłos z Nowego Sadu (S. Ćorović: Majčina sultanija), Dialog XXVII, 1982, 5, 165; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56.

 

ĆOROVIĆ, Vladimir (1885-1941)

A. Stankowicz: Rola tradycji Karadziciowskiej w kształtowaniu postaw pokolenia Młodej Bośni, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 110, 112.

 

ĆOSIĆ, Bora (1932-)

          Dwa rozdziały powieści: Gry, Historia, Literatura na Świecie 1975, 6, 234-253, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; O bardzo niewdzięcznym rzemiośle rodzinnym, Odra XVI, 1976, 10, 68-71, przeł. M. Dąbrowska-Partyka.

          M. Dąbrowska-Partyka: O opowiadaniach Bory Ćosicia, Odra XVI, 1976, 10, 107-108; J. Wierzbicki: (Wypowiedź o B. Ćosiciu), Miesięcznik Literacki 1980, 4, 56-57; E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982 (index); E. Madany: "Braterstwo i jedność" w refleksji narodowej we współczesnych literaturach Jugosławii, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 176-177; M. Wierzbicka: Problem rodowodu w serbskiej powieści lat siedemdziesiątych, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 184-185, 190-193, 197; M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy powojennej (beleška o B. Ćosiciu), Kraków 1988, 93; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o B. Ćosiciu), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o B. Ćosiciu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129.

 

ĆOSIĆ, Branimir (1903-1934)

J. Wierzbicki: Ć. B., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 73-74; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57.

ĆOSIĆ, Dobrica (1921-)

Daleko jest słońce (odlomak), Życie Warszawy, 1955, 283, 6, przeł. B. Ćirlić; Daleko jest słońce (odlomak), Za Wolność i Lud 1955, 11, 19, 21, przeł. J. Stoberski; KORZENIE [Koreni], Warszawa 1957, 369, przeł. B.Ćirlić; Daleko jest słońce (odlomak), Express Wieczorny 1957, 219, przeł. B. Cirlić; DALEKO JEST SŁOŃCE [Daleko je sunce], Warszawa 1957, 450, przeł. B. Ćirlić; Więzienie w wiezięniu (Fragment powieści "Grzesznik" z cyklu powieściowego "Czas zła"), Literatura VII, 1988, 11-12, 18-21, przeł. G. Łatuszyński; Człowiek – istota tragiczna. Rozmowa z pisarzem jugosłowiańskim Dobricą Ćosiciem rozmawiał G. Łatuszyński, Literatura VII, 1988, 9, 26-27; Z Dobricą Ćosiciem pisarzem jugosłowiańskim rozmawiał Grzegorz Łatuszyński, Polityka XXXII, 1988, 12, 9; Renegat (fragment), Literatura na Świecie 1990, 10, 5-41, przeł. E. Lempp, G. Łatuszyński; Problem Serbii – problem demokracji, ibid., 151-158, przeł. M. Petryńska.

J. Czuliński: O partyzantach ale bez "krzepy" (D. Ćosić: Daleko jest słońce), Żołnierz Polski, 1957, 30, 13; L. Budrecki: Serbochorwacki Joyce (D. Ćosić, Korzenie), Życie Literackie VII, 1957, 15, 7; B. Ćirlić (Korzenie), Nowe Książki 1957, 5, 20-21; B. Sidorczuk (Korzenie), Nowiny Tygodnia 1957, 21, 4; M. Warneńska: Korzenie, Trybuna Ludu 1957, 244, 6; R. Zalewski: Dwie powieści Ciosicia, (Daleko jest słońce) Orka II, 1958, 22, 4-5; R. Zalewski: Dwie powieści Ciosicia (Korzenie), Orka II, 1958, 22, 4-5; J. Czuliński: Dwie książki o jugosłowiańskim ruchu oporu, Wojsko Ludowe 1958, 7/8, 130-131; M. Ziemski (Daleko jest słońce), Głos Pracy 1958, 17, 5; K. Braun: Wydarzenie w Belgradzie ("Otkriće" - adaptacja sceniczna powieści Dobrica Ćosića "Podziały": - "Deobe" - predstava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu), Nowa Kultura XII, 1961, 47, 4; W. Natanson: Z okazji nieudanych odwiedzin (D. Ćosić: Odkrycie), Kultura 1964, 24, 4; J. Rapacka:Ć. D., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 74-75; ad: Jugosławia, Twórczość XXXII, 1976, 8, 143; E. Madany: Literatura narodów Jugosławii o tematyce drugiej wojny światowej i jej recepcja w Polsce, [w:] Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej, Wrocław 1973, t. II 69-87; E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982 (index); E. Madany: "Braterstwo i jedność" w nurcie refleksji narodowej we współczesnych literaturach Jugosławii, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 160-161, 163-164; M. Wierzbicka: Problem rodowodu w serbskiej powieści lat siedemdziesiątych, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 182-184; ad: Jugosławia, Twórczość XL, 1984, 2, 139; ad: O twórczości D. Ćosicia (Književnost 8-9/83 i Književnost 6-7/84), Twórczość XLI, 1985, 1, 146-147; ad: Jugosławia (W "Književnosti" IX-X/85 omówienie powieści D. Ćosicia "Grzesznik"), Twórczość XLII, 1986, 3, 142-143; ad: Jugosławia (Književnost X/86 zamieszcza recenzję S. Djordjicia książki D. Ćosicia "Odszczepieniec"), Twórczość XLIII, 1987, 8, 131; [Beleška o piscu], Literatura VII, 1988, 9, 26; Literatura VII, 1988, 11-12, 18; E. Madany: Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945 r w aspekcie porównawczym, [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1986, 148; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o D. Ciosiciu), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257 [beleška]; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58; Listy otwarte (Predrag Matvejević – Dobrica Ćosić), Literatura na Świecie 1990, 10, 42-54, przeł. M. Petryńska; G. Łatuszyński: Skąd ten sukces? (o twórczości D. Cosicia), Literatura na Świecie 1990, 10, 55-64; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o D. Ciosiciu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129; B. Zieliński: Serbska powieść historyczna : studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju, Poznań 1998, 277; M. Koch: (Serbska powieść historyczna : studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju, Poznań 1998), Slavica Wratislaviensia, 109, 2000, 179-184.

ĆOROVIĆ, Svetozar (1875-1919)

Stara opowieść, Głos Ludu Śląskiego, 1913, 26, przeł. E. Klich; Nowy naszyjnik, Nova Reforma XXXII, 1913, 412.

 

DAMJANOV, Sava (1956-)

Sava Post-Damjanov i Bóg, Projektor, 5, 2002, przeł. E. Chacia; Serbska proza postmodernistyczna końca XX wieku, Projektor, 5, 2002, przeł. S. Wróblewski; Futurum exactum, Projektor, 7, 2002, przeł. Szymon Wróblewski.

 

DANGUBIĆ, Radivoje (1946-)

Aforyzmy, MiesięcznikLiteracki XXI, 1986, 10-11, 41, przeł. G. Latuszyński; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXII, 1987, 9, 31, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXIII, 7, 40, przeł. G. Łatuszyński; Cudzym zdaniem: Osiągnęliśmy równowagę. Talerze są puste, Zdanie 1989, 1, 64.

 

DANIČIĆ, Đuro (1825-1882)

T. S. G. (T. S. Grabowski): Rok 1847 w dziejach literatury serbskiej, Polska Zachodnia 1947, 44; ad: Jugosławia (Omówienie zamieszczonej w Letopis Matice Srpske V/85 pracy P. Ivicia: Rola i zasługi Djura Daničicia), Twórczość XLII, 1986, 1, 140-141; [w:] Aleksander Brückner, Oprac. W. Berbelicki, Warszawa 1989, 173; J. Filipec: Mezivalečna slovanska lexikografie, [w:] Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918-1939) Cz. 1, Wrocław 1989, 180; 182; E. Meissner: "Za i protiv Vuka", Mešy Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 66; A. Naumow: Nowy serbski przekład "Nowego Testamentu", ibid., 38, 41; B. Petrač: Vuk Karadžić a ruch ilirski, ibid., 102.

 

DANILO II (XIII-XIV vek)

Żywot św. Jeleny (fragmenty), Dar słowa, Łódź 1983, 86-95, przeł. A. Naumow; Żywot św. Stefana Dragutina (fragmenty), ibid., 96-109, przeł. A. Naumow; Żywot świętego Stefana Milutina (fragmenty), ibid., 110-111, przeł. A. Naumow; Służba świętemu Arsenijowi (fragmenty), ibid., 185-186, przeł. A. Naumow; Służba świętemu Jevstatijowi (fragmenty), ibid., 188-189, przeł. A. Naumow. Beleška o piscu, 234, 245-247, 257.

J. Rapacka: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993, 38-39.

 

DANILO III (XIV vek)

Lepszać nam bohatyrska śmierć, niźli żywot w gańbie, PoezjaVI, 1967, 2, 61-63, przeł. A. Dukanović; Służba świętemu Stefanowi Milutinowi (fragmenty),Dar słowa, Łódź 1983, 112-113, przeł. A. Naumow; Słowo o księciu Łazarze (fragmenty), ibid., 131-133, przeł. A. Naumow. Beleška o autoru, 234, 247, 251.

J. Rapacka: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993, 48.

DANOJLIĆ, Milovan (1937-)

Przebudzenia, Po prostu, 1957, 18, 6, przeł. M. A. Wasilewski; Spokojny jestem i głoszę blask,Wiatraki 1960, 15, 4, przeł. W. Wirpsza; isto, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 30; Dziecinni frazesowicze, Literatura na Świecie, 1988, 1, 284-288, przeł. D. Cirlić-Straszyńska.

D. Cirlić-Straszyńska: O "Męce ze słowami", Literatura na Świecie 1978, 8, 398-399; ad: (Esej-poemat M. Danojlicia w Letopis Matice Srpske (nr IX/84), TwórczośćXLI, 1985, 3, 144; dcs: [Beleška o piscu], Literatura na Świecie 1988, 1, 262; J. Wierzbicki: Najnowsza książka Milovana Danojlicia (M. Danojlić: Dragi mój Petroviciu (Mój drogi Petroviciu), Zagreb 1988, Literatura na Świecie 1988, 1, 289-293.

 

DAVIČO, Oskar (1909-1989)

Wśród partyzantów Markosa (odlomci), Poradnik Oświatowy 1948, 31, 49-50, przeł. E. K.; isto, Trybuna Robotnicza 1948, 86; Niepokój, Nowa Kultura VII, 1956, 48, 3, przeł. Z. Stoberski; Hanna, Nowa Kultura VIII, 1957, 38, 8; 42, 12, przeł. Z. Stoberski; PIEŚŃ JEGO ŻYCIA [Pesma], Warszawa 1958, 671, przeł. M. Krukowska; Niepokój, Nasz Znak 1959, 2/3, 13, przeł. Z. Stoberski; Wolność, Pożegnanie, O zmierzchu, Miłość, Ballada o niewolniku, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 31-38, przeł. L. Lewin; Wyspy, które płyną jak, Literatura na Świecie 1974, 2, 302-303, przeł. J. Kornhauser; Ziemia, Poezja 1975, 2, 14, przeł. A. Dukanović; Serbia, Poezja XXII, 1987, 3, 55-56, przeł. G. Łatuszyński.

Oskar Davičo (beleška), Nowa Kultura VII, 1956, 48, 3; Z. Posmysz: Oskar Daviczo o literaturze jugosłowiańskiej, modernistach i sobie, Nowa Kultura VIII, 1957, 42, 12; A. Strum (Z. Greń): Beton i Svici, Życie Literackie 1957, 4, 12; A. Klimowicz: Pieśń jego życia, Nowe Książki 1958, 21, 1289-1290; S. Piętak: Pieśń jego życia, Orka II, 1958, 50, 5; G. Lasota: Pieśń jego życia, Przegląd Kulturalny VIII, 1958, 47, 5; A. Kowalska: (O. Davičo – "Pieśń jego życia"), Kierunki III, 1958, 50, 12; B. Ćirlić: Pieśń z czasów okupacji (Pieśń jego życia), Trybuna Literacka III, 1959, 4, 4; R. Matuszewski: W okupowanym Belgradzie, (O. Davičo, Pieśń jego życia). Nowa Kultura X, 1959, 4, 2; Z. D.: Czas próby i człowiek (O. Davičo: Pieśń jego życia), Życie i Myśl IX, 1959, 1/2, 100-103; J. Wierzbicki:D. O., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 82-83; ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 104; E. Madany: Literatura narodów Jugosławii o tematyce drugiej wojny światowej i jej recepcja w Polsce, [w:] Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej, Wrocław 1973, t. II, 69-87; E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982 (index); B. Czapik: Nadrealizm w literaturze serbskiej, Wrocław 1982; J. Kornhauser: Wspólny język. Katowice 1983, 63; D. Cirlić-Straszyńska: Twórca i krytyk, Polityka XXX, 1986, 4, 8; : (Beleška o piscu). Poezja XXII, 1987, 3, 97; G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 42; B. Czapik: "Słowo jako testament czynu" w rewolucyjnej poezji Broniewskiego i Daviča, [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, 73-84; B. Czapik: Z problemów nadrealizmu w literaturach słowiańskich (m. in. o O. Davičy), Ruch Literacki XXIX, 1988, 1-2, 63, 64 [beleška]; M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej, Kraków 1988, 83, 92; J. K. Domańska: Barbara Czapik: Twórczość poetycka Oskara Daviča. (Poszerzanie świadomości w awangardowej praktyce poetyckiej), Katowice 1986, Ruch Literacki XXIX, 1988, 1-2, 134-136; E. Madany: Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945 r. w aspekcie porównawczym (m. in. o O. Davičy), [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, 144, 145; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o O. Davičy), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257 [beleška]; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57, 58; B. Czapik: Współcześni wobec modelu języka, literatury i kultury narodowej Vuka Karadzicia, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 75, 76, 82, 84-87, 89; H. Michalska: [nec] Polska – Jugosławia, Związki i paralele literackie, Wrocław 1987 [m. inn.o O. Davičo], Ruch Literacki XXX, 1989, 3, 262; J. Wierzbicki: Literacka Jugosławia, czyli o sposobach istnienia literatur narodowych, Literackie i folklorystyczne sondaże, Warszawa 1989, 135; J. Kornhauser: Strategie liryczne serbskiej awangardy (szkice o poezji), Kraków 1991, 117; B. Czapik: "Meta-fizyczny" horror literatury na rozdrożu albo wyczerpanie paradygmatycznego obszaru tożsamości (o dramacie "Mesije, mesijah" Oskara Daviča), [w:] Kryzys tożsamości. Slavica, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1992, 30-37; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o O. Davičy], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129.

DAVID, Filip (1940-)

Gra luster, Nowa Wieś 1967, 43, 10, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Studnia w ciemnym lesie, Twórczość XXIII, 1967, 4, 33-38, przeł. A. Dukanović; Studnia w ciemnym lesie, Specjalni wysłannicy, Warszawa 1971, 79-88, przeł. A. Dukanović (beleška o piscu s. 80); Bajka o księżycowej karecie, Literatura na Świecie 1974, 2, 104-117, przeł. A. Dukanović; Studnia w ciemnym lesie,Zarzewie XVIII, 1975, 44, 14-15, przeł. A. Dukanović; Dybuk, Przekrój 1976, 1624, 15, przeł. J. Kraszek-Myszyńska; Baśń o księżycowej karecie, Fantastyka 1984, 11, 14-16, przeł. J. Moroń; Dwa listy, Mirko Kovač, Rzeczpospolita, 2001, 89, D4, przeł. G. Łatuszyński, M. Siwkowska-Łatuszyńska; Dwa zapisy, Projektor, 1, 2001, przeł. K. Stefaniuk; KIEDY KWITNIE ZŁO - Książka listów 1992-1995, Warszawa 2001, 320, przeł. M. Siwkowska-Łatuszyńska, G. Łatuszyński; Strzeż się, Beniaminie, Projektor, 4, 2002, przeł. S. Wróblewski; Kiedy kwitnie zło (fragmenty), Projektor, 4, 2002, przeł. M. Siwkowska-Łatuszyńska, G. Łatuszyński.

A. Dukanović: O Filipie, Davidzie, Literatura na Świecie 1974, 2, 118-121; (beleška). Przekrój 1976, 1624, 15; G. Łatuszyński: Na relacji Rovinj – Belgrad (wstęp do książki Filipa Davida i Mirka Kovača "Kiedy kwitnie zło"), Projektor, 4, 2002; D. J. Cirlić: Kiedy kwitnie zło : książka listów 1992-1995, Gazeta Wyborcza, 2001, 290, 12.

DEDIJER, Vladimir (1914-1990)

Dziennik (odlomak), Gazeta Lubelska 1946, 69, 5; Spotkanie z czołgami, Poradnik Oświatowy 1946, 9, 24; Trzy matki, Dziennik Polski, 1945, 191, 8, przeł. E. Žilić-Rogalska; Żeby ranny kolega nie wpadł w ręce wroga..., Wieś 1948, 20/21, 7, przeł. T. Chróścielewski; Notatki o Ameryce (odlomci), Świat Przygód 1948, 18-20, przeł. W. Koszycki; Sutjeska (fragmenty dziennika). Literatura na Świecie 1975, 4, 290-327, przeł. I. Kraszek-Muszyńska; SARAJEWO1914, Łódź 1984, T. 1, 420; T. 2, 460, przeł. rozdział XVII-XX, Zakończenie J. Chmielewski, rozdział XI, XII E. Radojčić, rozdział I, XIV-XVI J. Rapacka, rozdział II-X, XIII J. Wierzbicki; Detektyw Jean-Paul Sartre, Szpilki XLIX, 1984, 29, 12-13, przeł. M. A. Wasilewski; Stalin i Tito - początek konfliktu, Miesięcznik Literacki XXIV, 1989, 9, 72-84.

ad: Jugosławia, Twórczość XL, 1984, 139-140; Beleška: V. Dedijer: Sarajewo 1914, Łódź 1984, T. 1 i 2, Ogłosy XXVIII 1985, 9, 9; J. Lewandowski: Zamach na arcyksięcia, Tygodnik Kulturalny XXIX, 1985, 45, 12; J. Wilamowski: O tym jak Princip zabił Prinza, Perspektywy XVII, 1985, 19, 25; ad: Jugosławia (W "Književna reč" nr 276, 10 IV 86 rozmowa z V. Dedijerem), Twórczość XLII, 1986, 8, 125-126; J. Łaptos: O zamachu sarajewskim (nie) bez emocji (V. Dedijer: Sarajewo 1914 t. 1 i 2, Łódź 1984), Miesięcznik Literacki XXII, 1987, 5, 155-156.

 

DEDINAC, Milan (1902-1966)

Pamiętaj, Tygodnik Zachodni IV, 1959, 28, 7, przeł. K. Iłłakowiczówna; Świętojerskapieśń, OrkaIII, 1959, 33, 4, przeł. S. Piętak; Pamiętaj, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 39, przeł. K. Iłłakowiczówna; Świętojerska pieśń, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 40-41, przeł. S. Piętak; Śląski nokturn, Tygodnik Zachodni, przeł. K.Iłłakowiczówna, Tygodnik Zachodni 1959, 18, 7; Śląski nokturn, Liryka jugosłowiańska. Warszawa 1960, 42-43, przeł. K. Iłlakowiczówna; Noc św. Bartłomieja, Literatura na Świecie 1974, 2, 298-300, przeł. J. Kornhauser (sa slikom).

J.Wierzbicki: D. M., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 84-85; B. Czapikowa: U podstaw wczesnej poezji M. Dedinaca, Pamiętnik Słowiański XXVIII, 1978, 91-113; B. Czapikowa: Między modernizmem a nadrealizmem (z problemów poetyki przełomu literackiego w Serbii). Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu, Wrocław 1979, 77-78; B. Czapikowa: U podstaw wczesnej poezji M. Dedinaca, Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych. PAN. Oddział w Krakowie, XXI, 1979, z. 2, 68-69; B. Czapik: Nadrealizm w literaturze serbskiej, Wrocław 1982; J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1983, 63-66; G. Łatuszyński: Słowa - to wszystko co posiadamy. Poezja XXII, 1987, 3, 42, 48; E. Madany: Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945 r. w aspekcie porównawczym, (m. in. o M. Dedinacu), [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, 144, 145; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57, 58; J. Wierzbicki: Poemat Milana Dedinaca Javna ptica na tle serbskiego ruchu nadrealistycznego,Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 83-93; J. Sujecka: Ikona domu, Warszawa 2001.

 

DELIĆ, Jovan (1949-)

ad: (W br. 3/85 Književnosti J. Delić pisze o współczesnej prozie serbskiej), TwórczośćXLI, 1985, 9, 133.

 

DERETIĆ, Jovan (1934-2002)

E. Pułka: Z teorii i metodologii badań nad powieścią polską i serbską (J. Deretić: "Srpski roman 1800-1950"), Pamiętnik Słowiański XXXII, 1982, 213-227; J. Wierzbicki: Jak można napisać historię literatury? (J. Deretić: Istorija srpske književnosti, Beograd 1983), Literatura na Świecie 1986, 5, 330-339; E. Madany: Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945 r. w aspekcie porównawczym (m. in. o J. Dereticiu), [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, 133; L. Miodyński: Jovan Deretić: Istorija Srpske Književnosti, Beograd 1983, Pamiętnik Słowiański XXXV, 1985 (wyd. 1988), s. 275-280; B. Czapik: Współcześni wobec modelu języka, literatury i kultury narodowej Vuka Karadžicia, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 74, 82; J. Wierzbicki: Ivo Andrić - Perspektywy recepcji, [w:] Ivo Andrić: w dziesiątą rocznicę śmierci (1975-1985), Warszawa 1988, 113.

DESNICA, Vladan (1905-1967)

Przed świtem, Przegląd Kulturalny V, 1956, 43, 9; NIESPOKOJNE WIOSNY [Proljeća Ivana Galeba], Warszawa 1960, 372, przeł. Z. Stoberski; O zakonniku z zieloną brodą, Tygodnik Powszechny 1960, 46, 5, przeł. W. Twardzik; Przed świtem (Pred zoru), Bar "Titanic", Warszawa 1962, 273-284, przeł. Z. Stoberski; ZIMOWE LETNISKO [Zimsko ljetovanje], Warszawa 1963, 237, przeł. M. Krukowska; Kolorowe pudełeczko, Odgłosy 1964, 1, 1, 6, przeł. K. Kaszyńska; Przed świtem, Antologia noweli jugosłowiańskiej, Warszawa 1964, 596-606, przeł. Z. Stoberski; Wizyta, PoglądyVI, 1967, 1, 9-10, przeł. Z. Stoberski; WIOSNA W BADROWACU I INNE OPOWIADANIA, Warszawa 1968, 247; Wizyta, 5-22, przeł. Z. Stoberski; Formalista, 23-39, przeł. Z. Stoberski; Historia o mnichu z zieloną brodą, 40-48, przeł. M. Krukowska; Florjanović, 49-83, przeł. Z. Stoberski; Wiosna w Badrowacu, 84-112, przeł. M. Krukowska; Duchy, 113-153, przeł. M. Krukowska; Noc wigilijna, 154-216, przeł. M. Krukowska; Oko, 184-216, przeł. M. Krukowska; Pana Pinki rozmowy z samym sobą, 217-230, przeł. Z. Stoberski; Kolorowe pudełko, Kontrasty Odrzańskie 1971, 48-51, przeł. M. Dąbrowska-Partyka.

Vladan Desnica (beleška), Przegląd Kulturalny V, 1956, 43 (ispravka u br. 44); A. Dukanović: Niespokojne wiosny Ivana Galeba, TwórczośćXIV, 1958, 5, 158-161; H. Bereza: Najlepszy ze światów (V. Desnica: Niespokojne wiosny), TwórczośćXVI, 1960, 12, 139-142; E. Madany: (Vladan Desnica: Niespokojne wiosny), Nowe Książki 1960, 13, 784-786; S. Piętak: (Vladan Desnica: Niespokojne wiosny), Tygodnik Kulturalny Orka IV, 1960, 33, 5; T. Wróblewska: (Vladan Desnica: Niespokojne wiosny), Nowa Kultura II, 1960, 36, 2: E. Madany (Desnica Vladan: Zimowe letnisko, Warszawa 1963), Nowe Książki 1963, 10, 517-518; A. Piotrowski: (Vladan Desnica: Zimowe letnisko, Warszawa 1963), Kierunki VIII, 1963, 16, 7; A. Dukanović:Opisarstwie Vladana Desnicy, Wiosna w Badrowacu i inne opowiadania, Warszawa 1968, 247 (Pogovor); A. Dukanović: Pozorny regionalizm i fuga pozorna, Twórczość 1968, 8, 82-93; J. Jastrzębski: (Vladan Desnica: Wiosna w Badrowacu i inne opowiadania, Warszawa 1968), Odra 1969, 7/8, 115-116; G. Łatuszyński: Trzecie zetknięcie (Wiosna w Badrowacu), Nowe Książki 1970, 19, 1164; J. Wierzbicki: D. V., Mały słownik pisarzy. Warszawa 1973, 86-87; E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982; ad: Jugosławia (O. V. Desnicy w "Književna reč" 266 z 25 IX 1985), Twórczość XLII, 1986, 2, 145; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

DESPOTOV, Vojislav (1950-2000)

(Pesme), Tragarze zdań, Kraków 1983, 168-180, przeł. J. Kornhauser, s beleškom o piscu, 184; Miłość i śmierć, Poezja XXII, 1987, 3, 95, przeł. G. Łatuszyński; Martwe myślenie, Miesięcznik Literacki XXIV, 1989, 9, 5-10, przeł. G. Łatuszyński; Radosna wiadomość, Betseller roku, Bóg, Kultura V, 1989, 37, 5, przeł. G. Walczak; Miłość i śmierć, Trzecia fala [wiersze], Literatura, 1999, 5, 32, przeł. G. Łatuszyński; Europa numer dwa (fragment), Projektor, 4, 2002, przeł. M. Duškov; EUROPA NUMER DWA, Toruń 2002, 126, przeł. M. Duškov.

J. Kornhauser: Wspólny język. Katowice 1983, 182-183; GŁ: (Beleška o piscu), Poezja XXII, 1987, 3, 97; S. Gordić: Współczesna literatura Vojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 290, przeł. G. Łatuszyński (beleška); [Beleška o piscu], Kultura V, 1989, 37, 5; Z. T.: Echo Sarajewa w Warszawie ("Odjek" w "Miesięczniku Literackim" m. inn.o V. Despotovu), Miesięcznik Literacki XXIV, 1989, 9, 31; J. Kornhauser: Strategie liryczne serbskiej awangardy (szkice o poezji), Kraków 1991, 117.

 

DIKLIĆ, Arsen (1922-1995)

PRZESTAŁEM BYĆ DZIECKIEM [Salaš u Malom Ritu], Warszawa 1957, 133, przeł. H. Kalita.

Eka (E. Kwaśniewska): D. A., Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1984, 88.

DIMIĆ, Ivana (1957-)

Niesnaski na parapecie, Aurora Borealis, Arkusz, 3, 2002, przeł. A. i J. Świerczyńscy.

DOBRIČANIN, Dragutin (1922-

Dragutin Dobričanin (życie i twórczość), Program Teatru Mickiewicza, Częstochowa 1958; T. Kwaśniewski: (Dragutin Dobričanin: Wspólne mieszkanie, Teatr Mickiewicza w Częstochowie, 1958), Życie Częstochowy 1958, 149, 8; L. Proszowski (predstave u Tarnovskim Gorama), Gwarek 1958, 42, 3.

DOMANOVIĆ, Radoje (1873-1908)

W. Kot: D. R., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 94-95; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56; J. Magnuszewski: Droga Ali Dzierdzieleza, [w:] Ivo Andrić, W dziesiątą rocznicę śmierci (1975-1985), Warszawa 1988, 28;J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 24.

DOMENTIJAN (XIII vek)

Żywot świętego Simeona (fragmenty), Dar słowa, Łódź 1983, 55-57, przeł. A. Naumow; Żywot świętego Savy (fragmenty), ibid., 64-65, przeł. A. Naumov. Beleška o autoru, 235, 242-243.

J. Rapacka: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993, 36-38.

DOR, Milo (1923-)

Salto mortale,Kultura 1960, 4, 45-63, przeł. s nem. Nowakowska.

 

DRAGOVIĆ, Milorad

CZERWONY JEŹDZIEC, Warszawa 1967, 158, przeł. H. Kalita.

 

DRAINAC, Rade (1899-1943)

W. Kot: D. R., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 96; ad: Jugosławia, Twórczość XL, 1984, 2, 139; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57; J. Kornhauser: Strategie liryczne serbskiej awangardy (szkice o poezji), Kraków 1991, 117.

DRAŠKOVIĆ, Vuk (1946-)

E. Sadowska: W Klubie Literatów "Krąg". Jugosławia znana i nieznana, Kierunki XXX, 1984, 21, 11.

DRENOVAC, Nikola (1907-)

Gwiazda, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 46-47, przeł. A. Wat.

B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

DUBAK, Budimir (1950-)

Pająk śmierci, Kultura II, 1986, 51, 9, przeł. A. Nawrocki.

 

DUČIĆ, Jovan (1871-1943)

Spotkanie, Nowa Reforma 1913, 446, przeł. D. Królikowski; Słońce, Kultura Słowiańska I, 1924, 5, 6, przeł. V. Frančić; Znaki męki Pańskiej, Kultura Słowiańska I, 1925, 10/11, 17, przeł. R. Hirale; Mefisto, Kultura Słowiańska I, 1925, 10/11, 17-18, przeł. R. Hirale; Chrystus, Kuryer Literacko-Naukowy V, 1928, 49, 2, przeł. M. Znatowicz-Szczepańska; Epitaphium Dubrownickie, Tygodnik Ilustrowany I, 1930, 3, 45, przeł. A. Bogusławski; Dalmacja, Tygodnik Ilustrowany I, 1930, 3, 45, przeł. A. Bogusławski; Poseł  z Dubrownika, Tygodnik Ilustrowany I, 1930, 3, 45, przeł. A. Bogusławski; (Pustinja leli duga i siroka), Ruch Słowiański VI, 1933, 6, 94, przeł. S. K. Papierkowski; Dalmacja, Wielka literatura powszechna VI, Antologia II, Warszawa 1933, 818, przeł. A. Bogusławski; Wino dubrownickie, Wielka literatura powszechna VI, Antologia II, Warszawa 1933, 819, przeł. A. Bogusławski; isto: Przegląd Polsko-Jugosłowiański I, 1934, 1, 6; Południe. Zet III, 1934, 6, przeł. Z. Kempf; Pustynia leży, Kamena II, 1934/1935, 1, 10, przeł. S. Papierkowski; W cedrowej korze... Kamena II, 1934/1935, 1, 10, przeł. S. Papierkowski; Nocne rymy, Kamena II, 1934/1935, 1, 10, przeł. Z. Kempf; Powrót, Kamena III, 1935/1936, 2, 30, przeł. S. Gozdawa-Papierkowski; Gwiazdy, Głos V, 1935, 10, 3, przeł. Z. Kempf; Słońce, Przegląd Polsko-Jugosłowiański II, 1935, 9, 4-5, przeł. V. Frančić; Mała księżniczka, Przegląd Polsko-Jugosłowiański II, 1935, 5 przeł. V. Frančić; Gwiazdy, Przegląd Polsko-Jugosłowiański II, 1935, 7, 4, przeł. D. Królikowski: Dubrownicki madrygał, Przegląd Polsko-Jugosłowiański III, 1936, 12, 179-180, przeł. K. Rychłowski; Dalmacja, Przegląd Polsko-Jugosłowiański III, 1936, 6, 84, przeł. A. Bogusławski; O zmierzchu, Poezje A. Šanticia, J. Dučicia, G. Krkleca, Lublin 1936, 19, przeł. S. K. Papierkowski; u istoj zbirci sledeće pesme: Powrót, Spotkanie, W cedrowej korze czytaj..., Pustynia leży długa..., Poseł z Dubrownika, Gazeta Lubelska 1945, 296, 4, przeł. S. Papierkowski; Z "Sonetów Jadrańskich", Zdrój 1947, 6, 4, przeł. S. K. Papierkowski; Dawny zapis, Tygodnik ZachodniIII, 1958, 38, 8, przeł. J. Bojar; Dalmacja (ze Splitu), Wino dubrownickie, Program Teatralny, Teatr Rozmaitości (Warszawa) 1971, 7, 13-14, przeł. A. Bogusławski.

S. K. Papierkowski: Jan Dučić największy współczesny poeta serbski, Kuryer Literacko-Naukowy VII, 1930, 11, 10; A. Brosz: Jovan Duczić, ZetIII, 1934, 6, 4; S. K. Papierkowski: Poezje A. Šanticia, J. Dučicia, G. Krkleca, Lublin 1936, 3-8 (predgovor); A. Bogusławski: Jovan Dučić 1871-1943, "Wiadomości Polskie" Londyn 1943, 18/164, 3; K. Bąk: Poezja J. Dučicia w Polsce, Biuletyn Historyków Literatur Zachodniosłowiańskich IV, 1971, 69-70; B. Bąk: Poezja Jovana Dučicia w Polsce, Polsko-Jugosłowiańskie stosunki literackie, Wrocław 1972, 199-203; J. Rapacka: D. J., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 102-103; B. Popović: Przykład analizy krytycznej (omawianie dwu wersji wiersza J. Dučicia "Sunce"), Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny, Kraków 1981, t. I, 16-27, przeł. A. Klin i B. Ziembla; B. Czapik: Nadrealizm w literaturze serbskiej, Wrocław 1982, 23; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56, 57; M. Dąbrowska-Partyka: Świadectwa i mistyfikacje, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 28; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 17; M. Jakóbiec-Semkowowa:Kształt artystyczny prozy poetyckiej Jovana Dučicia, Slavica Wratislaviensia, 98, 1997, 75-83.

 

DUNĐERSKI, Milan (1952-)

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 290, przeł. J. Chmielewski (beleška).

 

DUNĐIN, Jovan (1926-)

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 291, przeł. J. Chmielewski (beleška).

 

DURKOVIĆ-JAKŠIĆ, Ljubomir (1907-1997)

MICKIEWICZ I JUGOSŁOWIANIE, Poznań 1984, 224, il., przeł. J. Leśny, W. Szulc, B. Zieliński. Wstęp: Z. Grot, 7-22.

A. Borowiec-Fiuto: Lj. Durković-Jakšić: Mickiewicz i Jugosłowianie (Poznań 1984), Ruch Literacki XXVI, 1985, 4, 329-331; J. Rudnicka: Nasz przyjaciel - Jugosłowianin, Przegląd Humanistyczny XXVIII, 1985, 5/6, 183-185.

 

DŽADŽIĆ, Petar (1929-1996)

Ekstatyczne umiejętności szamana (o twórczości I. Andricia), Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny, Kraków 1981, t. I, 86-92, przeł. A. Pakulanka.

Beleška: M. Dąbrowska-Partyka, 85; ad: Jugosławia (Književnost X 86 i XI 86 zamieszcza P. Džadžić: Paralele: Stosunki Górki-Lenin i Krleža-Tito), Twórczość XLIII, 1987, 3, 131-132, i 4, 131-132; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

DŽUNIĆ, Slobodan (1921-)

Opowiadanie starej prządki, Zebra 1958, 3, 7-8, przeł. E. Możejko.

B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

ĐILAS, Milovan (1911-1995)

Wojna, Tydzień Polski 1962, 19, 3, przeł. A. Ciołkosz; Rozmowy ze Stalinem, Polityka XXXII, 1988, 43, 10, 11, 12, 13, 14, przeł. A. Ciołkosz (z angielskiego); Ten system nie znosił herezji Odlomak intervjua "Borbi", Odrodzenie VII, 1989, 34 12; Ożywczy wiatr. Z. Milovanem Đilasem rozmawia G. Łatuszyński, Polityka XXXIII, 1989, 26, 11.

A. Ciołkosz: Działalność i twórczość Milovana Dzilasa, Orzeł Biały XXII, 1962, 16/17, 2; 28, 1, 4 (sa slikom); M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej (m. in. o M. Đilasie), Kraków 1988, 13, 45, 46, 53, 54, 72, 78; [Beleška o piscu], Polityka XXXIII, 26, 11; V. Dedijer: Stalin i Tito - początek konfliktu. Miesięcznik Literacki XXXIV, 1989, 9, 72-84, przeł. nema;jz: Przegląd zagraniczny. Anglia. O razgovoru Georga Urbana sа Milovanom Džilasom u "Encounteru" IX, X 1988, Twórczość XLV, 1989, 4, 126; Z. Trziszka: Jak we własnym domu?, Opole 1989, 8, 19.

 

ĐIDIĆ, Ljubiša (1937-)

Kołysanka, Okno z lazaricy, Pokusy, Ziemski horoskop, Poezja XXII, 1987, 3, 82-83, przeł. B. Nowak; Płacz w Warszawie, Poezja XXII, 1987, 3, 82, przeł. M. Szymańska i S. Kryska.

GŁ: (Beleška o piscu). Poezja XXII, 1987, 3, 97.

 

ĐOGO, Gojko (1940-)

Tłumacz, ptaka i kamienia, Poezja 1975, 2, 17, przeł. T. Mocarski. ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 104; Sianie soli, W jego ręce, Ptaki wędrowne, Psiak, Palec wkazujacy, Klin w mięso, Cierniowa kolacja, Czarna owca, Tragarze zdań, Kraków 1983, 23-29, przeł. J. Kornhauser, s beleškom, 184.

G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 48.

ĐONOVIĆ, Janko (1909-)

Odmęty Paryża, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 48-49, przeł. M. A. Wasilewski. Czaszka, Poezja 1975, 2, 18, przeł. J. Litwiniuk.

ad: (beleška) Poezja 1975, 2, 104; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57, 58.

 

ĐONOVIĆ, Pavle (1934-)

Cetinje, Barwy VIII, 1975, 8, 8, przeł. W. Rustecki; Cetinje, Lovćen, Tablica nadgrobna, Barwy XVI, 1983, 7, 9, przeł. W. Rustecki.

 

ĐORĐEVIĆ, Aleksandar

Bajka, Tygodnik Kulturalny XVII, 1973, 32, 10, przeł. A. Olcha.

ĐORĐEVIĆ, Bora (1952-)

Boję się, Ameryka, Play back, Hej Słowianie, O tym jak pewien kelner wkroczył mi do wiersza, XXX w miejskim parku sobie stał, Widzowi teatralnemu, Aforyzmy, Szpilki LIII, 1988, 26, 8-9, przeł. M. A. Wasilewski; Zabierzcie tych starców, Szpilki LIV, 1989, 44, 8, przeł. M. A. Wasilewski.

M[arek] A[ntoni] W[asilewski]: Intelektualne oko tłuszczu w zupie rybnej, Szpilki LIII, 1988, 26, 8; B. Czapik: Współcześni wobec modelu języka, literatury i kultury narodowej Vuka Karadžicia, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 76, 88.

 

ĐORĐEVIĆ, Vlada

Dr Vlada Gjorgjević (lekarz - literat). Świat Słowiański I, 1910, 284; Serbski romans królewski ("Golgota" VI. Georgewicza), Dziennik Chicagowski 1909, 141, isto, Słowo 1909, 121.

 

ĐORĐEVIĆ, Srba (1943-)

Paralele, Poezja XXII, 1987, 3, 84, przeł. M. Szymańska i S. Kryska. S beleškom o piscu, 97.

 

ĐORĐEVIĆ, Živorad (1952-)

O konie białe, Poezja XXII, 1987, 3, 95, przeł. M. Szymańska.

GŁ: (Beleška o piscu), Poezja XXII, 1987, 3, 97.

 

ĐUKANOVIĆ, Milomir (1948-)

Zebranie, Szpilki XLVI, 1981, 17, 7, przeł. M. A. Wasilewski.

 

ĐURĐEVIĆ, Miodrag (1920-)

Podróż poślubna, Nowa Wieś 1964, 25, 10, przeł. D. Cirlić.

 

ĐURĐIĆ, Ljiljana (1946-)

Milczenie jest złotem, Osobisty kronikarz wśród metalowców, Tygodnik Kulturalny XXIV, 1980, 34, 6, przeł. J. Pomorska; Ulica Firula 20, Tygodnik Powszechny, 1997, 8, 9, przeł. D. J. Cirlić; Krótka opowieść o świni, Projektor, 4, 2002, przeł. A. Litkiewicz.

 

ĐURIČIĆ, Bane

Pozdrów tatusia!, Szpilki XXXI, 1956, 51/52, 22; Uniwersalny wywabiacz, Ziemia Łęczycka 1973, 34, 4, przeł. A. Ochocki; Mowa pożegnalna, Express Ilustrowany XIX, 1974, 193, 6, przeł. J. F.; Rozmowy w rękawiczkach, Szpilki XLII, 1976, 16, 17, przeł. S.Grković; Wybór zawodu,Szpilki XXIII, 1979, 19, 20-21; Własnymi słowami, Szpilki XLV, 1980, 37, 16, przeł. M. A. Wasilewski.

 

ĐURIŠIĆ, Dušan (1932-)

Pani nauczycielka nie wiedziała, Świerszczyk 1972, 36, 566, przeł. J. Giersz; W parku, Świerszczyk 1972, 34, 535, przeł. J. Giersz; W Warszawie, Płomyczek LI, 1972, 18, 545, przeł. W. Rustecki; Mańce, Płomyczek LIII, 1974, 10, 301, przeł. W. Rustecki.

 

ĐUROVIĆ, Žarko (1928-)

Jakieś ptaki mnie budzą, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 50-51, przeł. J. Iwaszkiewicz.

 

ĐUROVIĆ, Miroslav

Bałtyk, Cafe "Wieża Ratuszowa" (W. Rusteckiemu), Poeci polscy (T. Śliwiakowi), Polska we mnie, Polskie dziewczyny, Warszawa Wisła, Barwy VI, 1973, 7, 8-9 (beleška i slika); Mówi Czarnogóra, Poezja 1975, 2, 18, przeł. J. Litwiniuk; Polska jest we mnie, Bałtyk, Poezja 1975, 2, 20, przeł. W. Rustecki.

ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 104.

 

EGERIĆ, Miroslav (1933-)

ad: (Wypowiedź o IX Zjeździe pisarzy Jugosławii w "Književna reč" nr 256, z 10 V 1985), Twórczość XLI, 1985, 10, 123; ad: Jugosławia (W "Letopis Matice Srpske", nr XII 85 M. Egerić pisze o Veljku Petroviciu i Jovanie Skerliciu), Twórczość XLII, 1986, 6, 121.

 

ERIĆ, Dobrica (1936-)

Kalipolskie ballady, Tygodnik Kulturalny XVII, 1973, 32, 10, przeł. J. Salamon.

G. Łatuszyński: Słowa - to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 46 (beleška).

 

FINCI, Eli (1911-1980)

B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

FIŠER, Đorđe (1933-)

(Mam chorobę Parkinsona...), Szpilka XLVI, 1981, 17, 6.

 

FRŽOVIĆ, Milenko (1954-)

S. Gordić: Współczesna literatura Wojvodiny, Literatura na Świecie 1987, 4. 291, przeł. J. Chmielewski (beleška).

 

GAĐANSKI, Ivan (1937-)

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 289, 290, przeł. J. Chmielewski (beleška).

GALOGAŽA, Slobodan (1918-)

Od rana do rana, Za stołem, Zabawy, Twórczość 1959, 1, 72-74, przeł. Z. Stoberski; Za stogiem, Od rana do rana, Igraszki, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 58-60, przeł. Z. Stoberski.

B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

GAVRILOVIĆ, Zoran (1926-1990)

ad: (Z. Gavrilović o B. Pekiciu w "Književnosti" nr 5-6 1985), Twórczość XLI, 1985, 12, 129; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

GLIGORIJEVIĆ, Vuk (1966-)

Aforyzmy, Miesięcznik Literacki, XXI, 1986, 10-11, 41-42, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXII, 1987, 9, 29, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXIII, 1988, 7, 40, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Pismo literacko-artystyczne VIII, 1989, 4, 69-70, przeł. G. Walczak.

 

GLIGORIĆ, Velibor (1899-1977)

W. Kot: G. V., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 125; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57, 58.

 

GLIŠIĆ, Milovan (1847-1908)

B. Dzierżyc: G. M., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 125-126; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56.

 

GLUŠČEVIĆ, Zoran (1926-)

Poetyckie życie fresków, Literatura na Świecie 1980, 12, 8-11,przeł. D. Cirlić-Straszyńska.

D. Cirlić-Straszyńska: Twórca i krytyk, Polityka XXX, 1986, 4, 8.

 

GORDIĆ, Slavko (1941-)

Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 284-297, przeł. J. Chmielewski. S beleškom o piscu, 229.

D. Cirlić-Straszyńska: Twórca i krytyk. PolitykaXXX, 1986, 4, 8.

GRBIĆ, Dragoslav (1926-1983)

Pomnik młodzieńca w parku przy księżycu, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 68-69, przeł. J. Litwiniuk.

 

GRUJIČIĆ, Nenad (1954-)

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 290, przeł. J. Chmielewski (beleška).

 

GRUJIĆ, Milorad (1950-)

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 290, przeł. J. Chmielewski (beleška).

 

GRUJIĆ, Nikanor (1810-1887)

E. Meissner: "Za i protiv Vuka", Mešy Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 59; A. Naumow: Nowy serbski przekład "Nowego Testamentu", ibid., 39, 42.

 

HADŽI-TANČIĆ, Saša (1948-)

M. Koch: Opowiadania Tančicia (Saša Hadži Tančić: Savršen oblik, Beograd 1984), Odra XXV, 1985, 2, 108-109.

 

HADŽIĆ, Jovan (SVETIĆ, Miloš) (1799-1869)

E. Meissner: "Za i protiv Vuka", Mešy Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 60, 62-63, 66.

 

HRISTIĆ, Jovan (1933-2002)

Savonarola i jego przyjaciele, Dialog XI, 1966, 4, 38-66, przeł. Z. Stoberski; Savonarola i jego przyjaciele, Stary Teatr Kraków, 1966; Do Fajdrosa, Poezja 1975, 2, 23, przeł. A. Dukanović; Problem tragedii, DialogXXX, 1985, 1, 118-129, przeł. J. Chmielewski; Savonarola i jego przyjaciele, Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego, Łódź 1988, t. I, 207-275, przeł. Z. Stoberski; Trzy pieśni miłosne, Całymi dniami siedzę w bibliotece [wiersze], Tygiel Kultury, 1997, 10/12, 35-36, przeł. T. Sikorska; Dziwne spotkanie Wschodu z Zachodem, Projektor, 7, 2002, przeł. M. Duškov.

J. Bober: Gazeta Krakowska XVIII, 1966, 167, 5; R. Kosiński: Dziennik Polski XXII, 1966, 134, 3; J. Pieszczachowicz: Echo Krakowa XXI, 1966, 130, 2; Z. Stoberski: Jovan Hristić i jego dramaturgia, Program Teatru Starego, Kraków 1966. SMO (S. Marczak-Oborski): Taras, Nowości Teatralne 1971, 5, 17-19; ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 104; F. Pasić: Teatr i dramat w powojennej Jugosławii, Dialog XXIV, 1979, 8, 88, przeł. A. Wojda; M. Koch: Jovan Hristić, „Čehov dramski pisac”, Slavica Wrati­sla­viensia, XXXVI, 1985, 117‑120; G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 44; B. Drozdowski: Pogovor [w:] Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego, Łódź 1988, t. II, 494, 495, 496; O. Lakićević: [Beleška o piscul, Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego, Łódź 1988, t. I, 486-487, przeł. K. Jóźwiak-Dragović; O. Lakićević: Od Hamleta do Fausta, Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego. Łódź 1988, t. I, 7, 11-13, przeł. K. Jóźwiak-Dragović; B. Czapik: Dramat idei Jovana Hristicia, Studia porównawcze z literatur słowiańskich. Prace Komisji Słowianoznawstwa 49, 1992, 145-154.

IGNJATOVIĆ, Jakov (1822-1889)

E. Ligocki, Twórca powieści serbskiej, Dziennik Chicagowski 1913, 123. B. Dzierżyc: I. J., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 164-165; E. Pułka: Z teorii i metodologii badań nad powieścią polską i serbską, Pamiętnik Słowiański XXXII, 1982, 221-222; M. Szymańska:Vasko Popa - kontynuator Ignjatoviciowskiej legendy Sentandrei,  Pamiętnik Słowiański,  T. 45/46, 1995/1996, 127-137.

 

ILIĆ, Jovan (1823-1901)

Więzień u Chrystusa na wigilii, Gazeta Lubelska 1946, 254, 4-5, przeł. S. K. Papierkowski.

R. Zmorski: Krótki rys nowego piśmiennictwa serbskiego podług Jana Risticza, Biblioteka Warszawska 1853, t. II, 197-208.

 

ILIĆ MINIMAKS, Milovan (1938-)

Złota rybka, Trybuna Robotnicza 1967, 197, 8, przeł. A. Ochocki. Złota rybka, Ziemia Łęczycka 1972, 33, 4, przeł. A. Ochocki.

 

ILIĆ, Tihomir

Opowieść o psie, Życie LiterackieVIII, 1958, 36, 12, przeł. S. Kaszyński.

 

ILIĆ, Vojislav (1860-1894)

Pieśń o rzece Wardar, Naprzód 1913, 111, przeł. E. Meller; Ostatni gość, Wielka literatura powszechna VI, Antologia II, Warszawa 1933, 817, przeł. A. Bogusławski; Pomniku niemy dni co burzą przeszły..., S. Rospond, Jugosławja, Miejsce Piastowe 1935, 9-10, przeł. Z. Kempf; Cicho spoczywa Tulbe, S. Rospond, Jugosławja, Miejsce Piastowe 1935, 228, przeł. S. Rospond; Ostatni gość, Przegląd Polsko-Jugosłowiański III, 1936, 4, 57; przeł. A. Bogusławski; Rozmowa małego Serba z ojczyzną, Świetlica Krakowska 1945, 14, 217, przeł. Z. J. Kempf.

B. Dzierżyc: I. V., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 165-167; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56.

 

ISAIJA,Inok (XIV vek)

Zapis w księdze tłumaczeń świętego Dionizego,Dar słowa, Łódź 1983, 125-127, przeł. A. Naumow. Beleškao autoru: 235, 249-250.

 

ISAKOVIĆ, Antonije (1923-2002)

Zajęcza skórka, Nowa Kultura VII, 1956, 40, 4-5; przeł. Z. Stoberski; Po raz trzeci,TwórczośćXII, 1956, 11, 86-101, przeł. Z. Stoberski; Czerwony szal, Żołnierz Polski 1957, 7, 14-15, przeł. Z. Stoberski; Czerwony szal, Bar "Titanic", Warszawa 1962, 227-238, przeł. Z. Stoberski; Czerwony szal, Antologia noweli jugosłowiańskiej, Warszawa 1964, 607-618, przeł. Z. Stoberski; PAPROĆ I OGIEŃ, Opowiadania, Kraków 1967, 227, przeł. Z. Stoberski: (Dwoje, 5-25; Deszcz i kości, 27-59; Południe, 61-74; Paproć i ogień, 75-90; Czerwony szal, 91-107); Południe, Poglądy VI, 1967, 18, 8-10, przeł. Z. Stoberski; Żołnierz na dachu, Powrót, Warszawa 1969, 175-188, przeł. E. Kwaśniewska; Paproć i ogień, Poglądy 1970, 7, 13-15, przeł. Z. Stoberski. Puste wzgórza. Specjalni wysłannicy, Warszawa 1971, 269-305, przeł. D. Cirlić-Straszyńska (beleška o piscu str. 270); List z 1971 roku, Nie ma końca, Literatura na Świecie 1975, 6, 114-137, przeł. M. Petryńska; UŁAMEK SEKUNDY [Tren 1], Warszawa 1982, 183, przeł. E. Kwaśniewska; UŁAMEK SEKUNDY 2 [Tren 2], Warszawa 1990, 286, przeł. E. Kwaśniewska.

Anton Isaković, TwórczośćXII, 1956, 11, 86-101; G. Łatuszyński: (A. Isaković: Paproć i ogień, Kraków 1967, przeł. Z. Stoberski), Nowe Książki 1968, 4, 256-257. J. Wierzbicki: I. A., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 168-169; M. Petryńska: Krótka proza Isakovicia, Literatura na Świecie 1975, 6, 138-141; E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982; ad: Jugosławia, (Chwila 2), Twórczość XXXIX, 1983, 2, 145-146; M. A. Wasilewski: Kalejdoskop jugosłowiański, Kierunki XXIX, 1983, 13, 8; E. Kadowska: W Klubie Literatów "Krąg". Jugosławia znana i nieznana, Kierunki XXX, 1984, 21, 11; J. Wierzbicki: Literatury Jugosławii (A. Isaković: Ułamek sekundy, Warszawa 1982), Rocznik Literacki 1982, Warszawa 1988, 555-556; M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej (m. in. i o A. Isakoviciu), Kraków 1988, 93 [beleška]; E. Madany: Z problemów periodyzacji literatur Jugosławij po 1945 r. w aspekcie porównawczym, [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, 148; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o A. Isakoviciu), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257 [beleška]; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o A. Isakoviciu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129.

 

IVIĆ, Pavle (1924-1999)

Język literacki jako instrument kultury i wytwór historii narodu, Projektor, 5, 2002, przeł. J. Pańczyk.

ad: Jugosławia (Omówienie zamieszczonej w "Letopis Matice Srpske" V/85 pracy P. Ivicia: Rola i zasługi Dura Daničicia), Twórczość XLII, 1986, 1, 140-141; E. Meissner: "Za i protiv Vuka", Mešy Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 65; I. Sawicka: Pavle Ivić nie żyje, AUNC, Studia Slavica IV, 2000.

 

IVKOV, Boško (1942-)

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 291, 292, przeł. J. Chmielewski.

 

JAGLIKIN, Dušan (1938-)

"Tak jest", Kierunki XVII, 1973, 33, 12, przeł. M. A. Wasilewski.

JAKOVLJEVIĆ, Stevan (1890-1962)

Serbia wolna. Bar "Titanic", Warszawa 1962, 77-100, przeł. Z. Stoberski.

Dj. Živanović: Serbska trylogia, Ruch Słowiański III, II, 1938, 69-71, 4.

 

JAKŠIĆ, Đura (1832-1878)

Na noclegu,KamenaVII, 1946, 6/7, 142, przeł. S. Papierkowski.

B. Dzierżyc: J. D., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 172-173; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 55.

 

JAKŠIĆ, Mileta (1869-1935)

Golgota, Zdrój 1947, 5.

 

JANKOVIĆ, Vojislav

Szczury w listopadzie (odlomak), Odgłosy X, 1967, 43, 6, przeł. S. Kaszyński.

 

JANJUŠEVIĆ, Gojko (1936-)

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 287, 288, przeł. J. Chmielewski.

 

JEFIMIJA (XIV-XV vek)

Pochwała księciu Lazarowi, Dar słowa, Łódź 1983, 139-142, przeł. T. Wątor-Naumow; Napis na zasłonie w Chilandarze, ibid., 208-209, przeł. T. Wątor-Naumow; Płacz za małym synkiem Uglješą, ibid., 207, przeł. T. Wątor-Naumow.

J. Rapacka: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993, 48.

 

JEFREM (XIV vek)

Kanon proszący / za despotę Stefana Lazarevicia (fragmenty), Dar słowa, Łódź 1983, 156-159, przeł. T. Wątor-Naumow. Beleška o autoru, 235, 254.

JELENA, crnogorska kneginja

W. Trąmpczyński: Poezya na tronie, Tygodnik IlustrowanyII, 1896, 712.

 

JEREMIĆ, Dragan M. (1925-1986)

B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

JEVRIĆ, Darinka (1947-)

Fresk, Dziewczyna z amforą, Muzyka [wiersze], Tygiel Kultury, 1997, 10/12, 37-38, przeł. T. Sikorska.

JEVTIĆ, Borivoje (1894-1959)

A. Stankowicz: Rola tradycji Karadziciowskiej w kształtowaniu postaw pokolenia Młodej Bośni, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 110, 111, 112, 117.

JOCIĆ, Ljubiša (1910-1978)

Stworzenie życia, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 82, przeł. Z. Stoberski.

J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1983, 199-200; J. Kornhauser: Strategie liryczne serbskiej awangardy (szkice o poezji), Kraków 1991, 117.

 

JOSIĆ VIŠNJIĆ, Miroslav (1946-)

Piąty żołnierz, Literatura na świecie 1973, 8/9, 672-692, przeł. M. Petryńska; Co robić, Czerwony kapturek i wilk, Swobodny lot komara, Zeszły się raz żaby, Literatura na Świecie 1978, 6, 350-353, przeł. J. Waczków; PIĘKNA HELENA I INNE OPOWIADANIA, Warszawa 1983; POWIEŚĆ O ŚMIERCI GALERII [Roman o smrti Galerije], Warszawa 1983, 108, przeł. M. Petryńska; Zołza, prawdziwa miłość, Przyjaciółka 1983, 20, 10, przeł. M. Petryńska.

E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982, 334; W. Mystkowski: Miłość po serbsku, Tu i Teraz II, 1983, 26, 11; J. Wierzbicki: Fabryka literacka: Miroslav Josić Višnjić i dzieci (posłowie do: M. Josić Višnjić: Powieść o śmierci galerii), Warszawa 1983, 101-107; J. Wierzbicki: (Wypowiedź w "Forum Literackim"), Miesięcznik Literacki 1980, 4, 57; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o M. Višnjiciu), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o M. Višnjiciu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129; M. Dyras: Relacje przestrzenne w "stvarnosnej" serbskiej prozie z przełomu lat 60. i 70, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie, 90, 1995, 85-91; Obecność i przemijanie : fenomen początku i końca w kulturze i literaturze współczesnej, pod red. Adriana Glenia i Piotra Kowalskiego, Opole 2001.

 

JOVANOVIĆ, Biljana (1953-1996)

J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o B. Jovanović), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257; J. Wierzbicki: Serbska proza(m. inn. o B. Jovanović), Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129.

JOVANOVIĆ, Đorđe (1909-1943)

Ślepe łąki, Literatura na Świecie 1974, 2, 301-302, przeł. J. Kornhauser.

B. Czapik: Nadrealizm w literaturze serbskiej, Wrocław 1982, 50-51; M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej (m. in. o Dj. Jovanoviciu), Kraków 1988, 26, 57, 58, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57.

 

JOVANOVIĆ, Gordana (1940-)

Studia nad językiem Pamiętników Jańczara, Kraków, 1972.

JOVANOVIĆ, Milena

G. Łatuszyński: Słowa - to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 46.

 

JOVANOVIĆ, Milivoje (1930-)

Wybrane problemy poetyki "powieści tajemnicy" w twórczości Fiodora Dostojewskiego, Literatura na Świecie 1983, 3, 117-130, przeł. M. Wierzbicka.

 

JOVANOVIĆ DANILOV, Dragan (1960-)

Zejście w tlen, Profil herbaty [wiersze], Tygiel Kultury, 1997, 10/12, 31-32, przeł. T. Sikorska.

JOVANOVIĆ ZMAJ, Jovan (1833-1904)

Z "Róż zwiędłych",Obraz literatury powszechnej ułożyli Chmielowski i Grabowski, Warszawa 1896, II, 604, przeł. B. Grabowski; Bildung, Obraz literatury powszechnej ułożyli Chmielowski i Grabowski, Warszawa 1896, II, 604, przeł. B. Grabowski; Kocham-że Cię?..., Jasna noc i cicha, Kraj 1899, 21-22, przeł. K.; Selim-beg, Tygodnik Ilustrowany I, 1930, 5, 90, przeł. A. Bogusławski; isto, Wielka literatura powszechna VI, Antologia II, Warszawa 1933, 813; Z "Róż zwiędłych",Wielka literatura powszechna VI, Antologia II, Warszawa 1933, 813, przeł. B. Grabowski; Bildung, S. Rospond, Jugosławja, Miejsce Piastowe, 188, przeł. B. Grabowski; Kwiat mirtowy, Przegląd Polsko-Jugosłowiański II, 1935, 12, 2, przeł. D. Królikowski; Z "Róż zwiędlych", Przegląd Polsko-JugosłowiańskiIII, 1936, 8, 117, przeł. B. Grabowski; Bildung, Przegląd Polsko-Jugosłowiański V, 1938, 2, 22, przeł. B. Grabowski; Z cyklu "Uwiędłe róże", KamenaVII, 1946, 6/7, 142, przeł. S. Papierkowski; Selim-beg, Kamena VII, 1946, 6/7, 141-142, przeł. S. Papierkowski. Cygan chwali swego konia, Pieśń o poezji, przeł. B. Grabowski; Róże (z tego cyklu): XIV Kocham-że Cię?..., przeł. K.: XVIII. Spalona pieśń, przeł. S. K. Papierkowski; XLII. Jasna noc i cicha, przeł. K.; Pieśń moja, przeł. B. Grabowski; Selim Beg,przeł. S. K. Papierkowski, Polsko-Jugosłowiańskie stosunki literackie, Wrocław 1972, 4-6 i 128-130; Jaki piękny świat, Warszawa 1983, 36, i portret, przeł. T. Kubiak i B. Ćirlić; Z "Róż zwiędłych", Bildung (satyra), Projektor, 4, 2002, przeł. B. Grabowski.

B. Grabowski: Jowan Jowanowicz Zmaj, Nowa Reforma 1899, 182; isti: Jowan Jowanowicz Zmaj, Kraj II, 1899, 28, 29; B. Grabowski: Jowan Jowanowicz Zmaj, Wędrowiec 1901, 29, 46;m. b.: Stulecie urodzin Jovana Jovanovicia, Ruch Słowiański VI, 1933, 4, 61; Z. Konecka: Zmaj Jovan Jovanović, Przegląd Polsko-Jugosłowiański I, 1934, 6, 11-13. S. K .Papierkowski: Polskie echa twórczości Jana Jovanovicia Zmaja, Polsko-Jugosłowiańskie stosunki literackie, Wrocław 1972, 121-130; M. Miller: J. Z. J., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 186-188; S. K. Papierkowski: Zmajevi "Svetli grobovi", Slawistyczne studia literaturoznawcze poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, Wrocław 1973, 243-248; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 55.

 

JOVIČIĆ, Vladimir (1935-)

Politycy odchodzą, literatura zostaje. Rozmowa z pisarzem jugosłowiańskim Vladimireim Jovičićem (rozmawiała Joanna Skoczylas), Przegląd Tygodniowy IV, 1985, 47, 12; I stał się człowiek..., Odrodzenie VII, 1989, 18, 9-10, przeł. K. Bąk.

[Beleška o piscu], Odrodzenie VII, 1989, 18, 10.

 

JOVIĆEVIĆ JOV, Vladimir (1950-)

Aforyzmy, MiesięcznikLiteracki XXI, 1986, 10-11, 42, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXII, 1987, 9, 29, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXIII, 1988, 7, 40, przeł. G. Łatuszyński.

 

JOVOVIĆ, Luka (1865-1916)

Hajduki, Przegląd Tygodniowy 1897, 134, 147, przeł. K. Bicz.

 

JOVOVIĆ, Milena (1931-)

Pieśni (Kłosy), Sen, Tygodnik Kulturalny XVIII, 1973, 32, 10, przeł. J. Salamon; „Gdybyś ty, przyrodo...", Orzech ma listowie, Pieśni, Płomienie, Magazyn Kulturalny, 1974, 2, 14-15, przeł. J. Salamon; Orzech ma listowie rozłożyste, Tygodnik Kulturalny XIX, 1975, 48, 7, przeł. J. Salamon.

J. Salamon: Jak doszło do spotkania ze wsią serbską i poetami - chłopami, Magazyn Kulturalny, 1974, 2, 12-13 (sa slikom).

 

KALIĆ, Dušan (1925-)

Restauracja "Ojczyzna", Odgłosy XVIII, 1975, 51-52, 4, przeł. E. Getter; Brzeg bez słońca,Łódź 1976, 137, przeł. E. Getter.

J. Gos:D. Kalić, Odgłosy XVIII, 1975, 51/52, 4; E. Madany: Tragizm i ironia, Nowe Książki 1977, 10, 16-17.

 

KANTAKUZIN, Dimitrije (XV vek)

Modlitwa do Bogurodzicy (fragmenty), Dar słowa, Łódź 1983, 210-215, przeł. A. Naumow; Posłanie do kir Isaji (fragmenty), ibid., 216-221, przeł. A Naumow. Beleška o piscu, 234, 261-262.

J. Rapacka: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993, 50.

 

KAPOR, Momo (1937-)

I to mają być urodziny!, Filipinka 1974, 10, 12-13, przeł. H. Kirchner (beleška i slika). Moja ziemia niczyja, Filipinka 1974, 21, 8-9, przeł. H. Kirchner; O facecie z kiosku z gazetami, Filipinka 1974, 11, 12, przeł. H. Kirchner; O przemycaniu się "na dziko", Filipinka 1974, 20, 8-9, przeł. H. Kirchner; Oswajanie,Filipinka 1974, 22, 8 i 19, przeł. H. Kirchner: Prywatki, Filipinka 1974, 24, 8-9, przeł. H. Kirchner; Wołku jeden - zbożowy!, Filipinka 1974, 14, 8-9, przeł. H. Kirchner; Zapiski pewnej Anny (odlomak), Ci nasi chłopcy, Filipinka 1974, 13, 12-13, przeł. H. Kirchner; ZAPISKI PEWNEJ ANNY [Beleške jedne Ane], Warszawa 1979, 307, przeł. H. Kirchner; UDAWACZE, Kraków 1981, 230, przeł. H. Kirchner; Edukacja sentymentalna - książki, które nas odmieniły (2), Przekrój 1987, 2213, 16-17, przeł. H. Kirchner; Od siódmej do trzeciej (fragmenty), Gazeta Krakowska XXXIX, 1987, 212, 5, przeł. Nema; Edukacja sentymentalna - książki, które nas odmieniły (4), Przekrój 1988, 2222, 16-17, przeł. H. Kirchner; ZOE, Warszawa 1989, 148, przeł. M. Osmólska; OD SIÓDMEJ DO TRZECIEJ [Od sedam do tri], Łódź 1990, 172, przeł. J. Hahn; BLOKADA BELGRADU, wstęp i przypisy Branko Ćirlić, Warszawa 2001, 289, przeł. E. Ćirlić.

H. Kirchner: Pogovor u M. Kapor: Udawacze, Kraków 1981, 225-230; J. Wierzbicki: Literatury Jugosławii (Zapiski pewnej Anny, Warszawa 1979), Rocznik Literacki 1979, Warszawa 1983, 568-575; J. Wierzbicki: Literatury Jugosławii (M. Kapor: Udawacze, Kraków 1981), Rocznik Literacki 1981, Warszawa 1986, 526-527; (Beleška o piscu), Przekrój 1987, 2213, 16; (Beleška o piscu), Gazeta Krakowska XXXIX, 1987, 212, 5; (Beleška o piscu), Przekrój 1988, 2222, 16; L. B.: Między książkami (M. Kapor: "Zoe", Warszawa 1989), Życie Literackie XXXIX, 1989, 29, 15.

 

KARADŽIĆ, Vuk Stefanović (1787-1864)

R. Zmorski: Krótki rys nowego piśmiennictwa serbskiego podług Jana Risticza, Biblioteka Warszawska 1853, t. II, 197-208; R. Zmorski, Tygodnik Ilustrowany I, 1867, 229, 246; Wuk Karadzicz, Nowa Reforma 1888, 230, 231; J. Gajsler: Wuk Karadzicz, Prawda 1888, 476; Z. R. (R. Zmorski): Podwójna uroczystość słowiańska (Kopitar i Karadźić), Tydzień V, 1897, 332; Wuk Karadzicz, Wędrowiec 1898, 34; S. Rospond: Wuk Stef. Karadżić i Polska, Kuryer Literacko-NaukowyIX, 1932, 15; A. Opęchowski: Vuk Stefanović Karadźić. Ojciec literatury serbskiej, Warszawa 1934; Vidi o tome prikaz T. Makarewicza: PionII, 1934, 35, 8; S. Rospond: Jugosławja, Miejsce Piastowe 1935, 173-179; Dj. Živanović: Polak u kolebki kultury jugosłowiańskiej. Vuk Karadźić i Franciszek Mirecki, Przegląd Polsko-Jugosłowiański IV, 1937, 6, 86-88; B. Ćirlić: Stulecie serbskiej literatury narodowej, Głos Ludu 1947, 281; J. Duchnowski: Stulecie odrodzenia narodowego Serbii, Płomyk III, 1947/48, 7, 194-196; T. S. G.: Rok 1847 w dziejach literatury serbskiej, Polska Zachodnia 1947, 44; Chłop-samouk ojcem piśmiennictwa serbskiego, Głos Ludu 1947, 279, 5; M. B.: Vuk Karadżić ojcem literatury serbskiej, Robotnik 1947, 286; WIK: Wuk Karadżić - ojciec serbskiej literatury, Głos Robotnika 1947, 302, 4, 5; Wuk Karadżicz - pionier kultury jugosłowiańskiej, Rzeczpospolita, 1947, 270, 3; B. Ćirlić: O Vuku Karadžiciu i Polakach słów kilka, Nowiny Literackie 1948, 2, 4; W. Bazielich: Stulecie Vuka Karadżicia, Odra IV, 1948, 11, 2; R. Zalewski: Vuk Karadžić ojciec literatury serbskiej, Widnokręgi 1956, 9, 17-21; V. Frančić: Vuk Stefanović Karadžić w kręgu słowianofilów polskich, Sprawozdania PAN Kraków 1964, VII/XII, 397-400; Z. Niedziela: Vuk Karadžić i serbskie pieśni ludowe we Lwowie do roku 1864, Pamiętnik Słowiański XIV, 1964, 177-183; F. Sławski: Vuk Karadžić jako językoznawca, Sprawozdania PAN Kraków 1964, VII/XII, 394-397; Dj. Živanović: Wuk i Polacy, Kultura II, 1964, 14, 3; M. Jakóbiec: W setną rocznicę śmierci Vuka Karadžicia, Literatura Ludowa IX, 1965, 2/3, 87-95; W. Kot: (M. Popović: Vuk Stefanović Karadžić 1787-1864, Beograd 1964), Pamiętnik Słowiański XV, 1965, 213-216; E. Możejko: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe (Belgrad 1964) Ruch Literacki VI, 1965, 1, 46-47; M. Jakóbiec, F. Sławski: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe (Belgrad 1964), Pamiętnik Słowiański XV, 1965, 249-253; F. Sławski: Dodatak k Sanktpeterburgskim sravniteljnim rječnicima sviju jezika i narječija, s osobitim ogledima bugarskog jezika, Rocznik Slawistyczny XXIV, 1965, 1, 49-65; V. Frančić: Vuk Stefanović Karadžić w kręgu słowianofilów polskich, Pamiętnik Słowiański XVI, 1966, 26-42; Z. Kawecka: Vuk Stefanović Karadžić: Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1965, 1 (73), 26-28; E. Depkowska: Imię wielkiego Jugosłowianina Vuka Karadžića otrzymała płocka Szkoła Podstawowa nr 1, Notatki Płockie 1968, 14, 40-42 (sa slikama). M. Miller: K. V. S., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 198-201; Podróż V. Karadžicia przez Polskę do Rosji, L. Durković-Jakšić: Z dziejów stosunków jugosłowiańsko-polskich 1772-1840, Wrocław 1977, 137-141; J. Kornhauser: Karadzić jako mit, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 13-23; M. Dąbrowska-Partyka: Świadectwa i mistyfikacje (o Vuku Karadžiciu), ibid., 25-35; A. Naumow: Nowy serbski przekład "Nowego Testamentu", ibid., 37-44; E. Meissner: "Za i protiv Vuka", Mešy Selimovicia, obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, ibid., 45-71; B. Czapik: Współcześni wobec modelu języka, literatury i kultury narodowej Vuka Karadžicia, ibid., 73-89;  B. Petrač: Vuk Karadžić w ruch ilirski, ibid., 91-102; A. Stankowicz: Rola tradycji Karadžiciowskiej w kształtowaniu postaw pokolenia Młodej Bośni, ibid., 103-120; C. Juda: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX w. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne, ibid., 124-125; H. Czajka: Folklor i folklorystyka bułgarska od czasów Vuka Stefanovicia Karadžicia, ibid., 129-141; N. Trajkoski: Macedończycy a spuścizna naukowa Vuka Karadžicia, ibid., 143-145; J. Petr: Rozwój badań nad historią języków słowiańskich w okresie międzywojennym, Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918-1939), Cz. 1, Wrocław 1989, 106, 107; przeł. M. Dąbrowska-Partyka; M. Szymańska: Świat poetycki Vaska Popy, [w:] Literackie i folklorystyczne sondaże, Warszawa 1989, 138, 139; Ł. Budny: Przypomnienie Vuka Karadžicia (1787-1864), Kultura III, 1987, 50, 3; A. Pakulanka: "Pisz tak, jak mówisz, mów tak, jak piszesz", Gazeta Krakowska XXXIX, 1987, 236, 2; R. D. Kluge: Vuk Karadzić i Polska. Z historii polsko-serbskich kontaktów literackich w XIX wieku, Przegląd Humanistyczny XXXII, 1988, 8/9, 9-18; J. Magnuszewski: O Vuku Karadžiciu - z perspektywy europejskiej (w dwusetną rocznicę urodzin), Przegląd Humanistyczny XXXII, 1988, 8/9, 1-7; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 55 [beleška]; J. Filipec: Mezivalečna slovanska lexikografie, [w:] Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918-1939), Cz. 1, Wrocław 1989, 180; S. Ž. Marković: Svetozar Marković wobec myśli literackiej Vuka Karadžicia, Przegląd Humanistyczny XXXIII, 1989, 3, 125-133, przeł. J. Wierzbicki; K. Wrocławski: Vuka Karadzicia zainteresowania rolą jednostki w życiu folkloru. (w:) Studia o literaturze i folklorze Słowian. Dedykowane Józefowi Magnuszewskiemu. Pod red. T. Dąbek-Wirgowa i in., Warszawa 1991, s. 123-132; B. Petrač: Vuk Karadžić a ruch ilirski, Projektor, 5, 2002, przeł. M. Dąbrowska-Partyka.

 

KARANOVIĆ, Vojislav (1951-)

Syn ziemi, Tygiel Kultury, 1997, 10/12, 39-40, przeł. T. Sikorska.

KEKANOVIĆ, Drago (1947-)

Wapno i łzy, Kobieta i Życie 1981, 21, 8, przeł. J. Pomorska; ZAGŁADA, Kraków 1985, 162, przeł. M. Krukowska.

Beleška: D. K., Zagłada, Kraków 1985, Odgłosy XXVIII, 1985, 26, 8; J.  Moroń: Zagłada, Kultura I, 1985, 9, 11.

KIPRIJAN RAČANIN (XVII-XVIII vek)

Stichira świętemu Lazarowi, Dar słowa. Łódź 1983, 143, przeł. A. Naumow. Beleška o piscu, 236, 252-253.

KIŠ, Danilo (1935-1989)

Andreas i Julia, Nowa Wieś 1967, 3, 10, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; OGRÓD, POPIÓŁ [Bašta, pepeo], Warszawa 1967, 247, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Klepsydra, Literatura na Świecie, 1977, 8, 216-250, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Wołamy na puszczy, ibid., 252-257, przeł. M. Petryńska; Z aksamitnego albumu, ibid., 210-215, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; KLEPSYDRA [Peščanik], Kraków, 1978, 252, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Mechaniczne lwy, Sigma, 8-9 (1980-1981), 34-38, przeł. Ch. Arvanitidis; Psy i księgi, Filipowi Dawidowi, PismoI, 1981, 5-6, 92-101, przeł. J. Moroń; Szymon cudotwórca, Odra XXIV, 1984, 10, 71-79, przeł. Ch. Arwanitidis; Czerwone znaczki z Leninem,Zeszyty literackie, II: 8 (1984), 11-18; Encyklopedia umarłych: Pośmiertne honory; Zaszczytnie jest umierać za ojczyznę; Czerwone znaczki pocztowe, Literatura na Świecie 1985, 8-9, 231-263, przeł. D. Cirlić-Straszyńska. (Beleška); Niezgłębione zwierciadło, Odra XXVIII, 1987, 1, 68-74, przeł. Ch. Arwanitidis; Encyklopedia umarłych (Całe życie), Literatura na Świecie 1988, 1, 201-232, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Maciora, która pożera swoje potomstwo, Literatura na Świecie 1988, 1, 188-200, przeł. K. Żórawski: Zabawa, Literatura na Świecie 1988, 1, 181-200, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; NAGROBEK DLA BORYSA DAWIDOWICZA : siedem rozdziałów jednej wspólnej historii, Warszawa 1989, 72, przeł. L. Ring [K. Żórawski]; GROBOWIEC DLA BORYSA DAWIDOWICZA : siedem rozdziałów jednej wspólnej historii [Grobnica za Borisa Davidoviča], Warszawa 1989, 91, przeł. K. Żórawski, red. E. Kwaśniewska; Rady dla młodego pisarza, Polityka XXXIII, 1989, 44, 8, przeł. D. Cirlic-Straszyńska; Wariacje na tematy środkowoeuropejskie, Res Publica III, 1989, 1, 21-29, przeł. K. Żórawski; Wyciąg z księgi urodzin (Krótka autobiografia), Res Publica III, 1989, 1, 30-31, przeł. K. Ż[órawski]; Nóż o rączce z różanego drzewa, FA-art, 3 (3), 1990, s. 4-6, przeł. M. Cieślak; ENCYKLOPEDIA UMARŁYCH [Enciklopedija mrtvih], Warszawa 1991, 209, przeł. D. Cirlić-Straszyńska i Ch. Arvanitidis; Harfa eolska, Zeszyty Literackie IX: 36, 1991, 8-10, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; A i B, ibid., 10-12, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Opowieść o mistrzu i uczniu, Potor, 7, 1991, 4-5; My i reszta świata, Puls, 52, 1991, 34-37; Aleja Kasztanów, Nowy Świat, II : 3 (28), 1992, 6, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Chlopiec i pies, Odra, XXXII : 9 (372), 1992, 60-64, przeł. Ch. Arvanitidis; Dług, Literatura na Świecie, 11, 1994, 131-143, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Jurij Golec, Odra, 1995, 11, 62-75, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Poeta, Kresy, 21/1, 1995, 100-105; Lutnia i blizny, Gazeta Wyborcza, 280, 1995/12/02-1995/12/03, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Mansarda, Literatura na Świecie, 1996, 3, 19-63, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Życie, literatura, rozm. przepr. Gabi Gleichmann, Literatura na Świecie, 1996, 3, 64-81, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Szkice, Res Publica Nowa, 1996, 1, 45-49, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; OGRÓD, POPIÓŁ, Gdańsk 1996, 151, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; MAGICZNE MIEJSCE : opowiadania, Izabelin 1996, 274 (Szymon Mag, Pośmiertne honory, Encyklopedia umarłych, Legenda o śpiących, Lusterko, w którym odbija się nieznane, Opowieść o Mistrzu i Uczniu, Zaszczytnie jest umierać za ojczyznę, Księga królów i głupców, Czerwone znaczki pocztowe z wizerunkiem Lenina, Postscriptum, Ze Skladnicy, Apatryda, Jurij Golec, Lutnia i blizny, Maratończyk i sędzia, Poeta, DługA i B), przeł. Ch. Arvanitidis, D. Cirlić-Straszyńska; MANSARDA : poemat satyryczny, Izabelin 1997, 110, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; O nacjonalizmie, Krasnogruda, 6, 1997, 11-13, przeł. T. Wyszkowski; Cenzura-Autocenzura, Krasnogruda 7, 1997, 173-174, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; HOMO POETICUS, MIMO WSZYSTKO: eseje, Izabelin 1998, 246 (Od autora, Tematy i wariacje, Wołamy na pustyni, Jestem za pluralizmem, Homo poeticus, mimo wszystko, O pewnej parodii literatury francuskiej,Powieści na dłoni, Dzień dobry, panie Prévert,Paryż, wielka kuchnia idei, Śródziemnomorze i złote runo, Między nadzieją a beznadziejnością, Dlaczego Biegacze Veličkovicia nie mają głowy, Świat według Kusturicy, Skręcony walec Eschera, Słowo na śmierć cyganerii, Generałowie i poeci, Za literaturą, która niepokoi, Cenzura/autocenzura, O pisarzach-donosicielach, Wariacje na tematy środkowoeuropejskie, Wariacje na tematy środkowoeuropejskie, fragment ze Składnicy, Przeciw duchowi eurocentryzmu, Słowo palimpsest, Osioł Buridana, czyli pisarz w chaosie świata, Rady dla młodego pisarza, Podróżować znaczy żyć, Arka Noego, O inspiracji, Pochwała spalania, Wstępna notatka o eseju, Los powieści, O francuskiej poezji erotycznej, O tłumaczeniu poezji, Charles Baudelaire, O markizie de Sade, Flaubert i Borges, Fragmenty o Borgesie, Nabokov, czyli nostalgia, O Pannie Andricia, Ostatnia przystań zdrowego rozumu), przeł. D. Cirlić-Straszyńska; ŻYCIE, LITERATURA, Izabelin 1999, 212 (Gorzki osad doświadczenia, Nie ośmielam się zmyślać, Czas powątpiewania, Banał niezniszczalny jak butelka z plastiku,Literatura i los, O złu i doświadczeniu,Znaczenie dobrego i oddanego czytelnika,Szukam miejsca pod słońcem dla wątpliwości,Nazywać znaczy tworzyć,Joysowskie wygnanie, Życie, literatura, Między polityką a poetyką, Trwałe poczucie winy, Barok i prawdziwość,Przeszłość, której się nie przekreśla,Piszę, by połączyć oddalone światy,Jedyny jugosłowiański pisarz na świecie,Dobrze zastawione pułapki,Nie wierzę fantazji pisarza,Ironią przeciw grozie egzystencji), przeł. D. Cirlić-Straszyńska.

G. Łatuszyński: (D. Kiš: Ogród, popiół, Warszawa 1967), Tygodnik Kulturalny 1968, 15, 4; E. Madany: (D. Kiš), Nowe Książki, 1968, 2; M. Petryńska: Klepsydra, Literatura na Świecie 1974, 2, 328-329; D. Cirlić-Straszyńska:O cyklu rodzinnym Daniela Kisza, Literatura na Świecie 1977, 8, 258-265; D. Cirlić-Straszyńska: (pogovor: Klepsydra, Kraków 1978, 244-253); An.: Klepsydra, Odgłosy XXI, 1978, 49, 15; J. Wierzbicki, Literatury Jugosławii, Rocznik Literacki 1978, 486-488; J. Wierzbicki: Bloom w dniach zagłady, Nowe Książki 1979, 11, 18-19; W. Chołodowski: Kłopoty z Kišem, Literatura na Świecie, 1980, 2, 360-365; D. Cirlić-Straszyńska: Wyzwanie (przekłady D. Kiša na język polski), Kultura XVIII, 1980, 48, 3 i 6; (J. M.): (Beleška o piscu), Pismo I, 1981, 5-6, 100; M. Szpakowska: Festiwal Sterijino pozorje ("Grobnica za Borisa Davidoviča"), Dialog XXVI, 1981, 9, 153; Anonim: (Beleška o piscu), Przegląd zagraniczny: Jugosławia, Twórczość XXXVIII 1982, 2, 143; E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982, 378-389; M. Wierzbicka: Problem rodowodu w serbskiej powieści lat siedemdziesiątych, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 193-194; ad: (Esej P. Matvejevicia o D. Kišu w "Forum" nr 1/2/85/, Twórczość XLI, 1985, 11, 130; ad: Rec. S. Jovanova "Encyklopedii martwych" D. Kiša w "Letopis Matice Srpske" (VII-VIII/84), Twórczość XLI, 1985, 2, 142; (jg): Rozmowa z pisarzem jugosłowiańskim Danilem Kišem, Literatura 1986, 3, 61-62; ad: Jugosławia ("Knjiiževnost" nr 1-2/86 zamieszcza materiały z dyskusji o twórczości D. Kiša), Twórczość XLII, 1986, 5, 127; ad: Jugosławia (w "Književna reč" nr 285, 1986, wypowiedź Kiša o S. Kulenoviciu), Twórczość XLIII, 1987, 2, 188; hb: Jugosławia: Historyczna obsesja (Lj. Ristić: Missa u A-molu oparta na prozie D. Kiša: Grobnica za Borisa Davidovicia), Dialog XXXII, 1987, 5, 187-188; dcs: [Beleška o piscu], Literatura na Świecie 1988, 1, 262-263; D. Cirlić-Straszyńska: Danila Kiša ogród, literatura, Literatura na Świecie 1988, 1, 258- 261; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o Danilu Kišu), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58; D. Cirlić-Straszyńska: Danilo Kiš 1935-1989, Polityka XXXIII, 1989, 44, 8; D. Cirlić-Straszyńska: "Vilenica" - w drodze nad Wisłę, Literatura na Świecie 1989, 4, 341, 342; Z. Irzyk: Pocztówka z Belgradu wzmianka o D. Kišu], Kierunki XXXIV, 1989, 49, 12; Z. T: Echo Sarajewa w Warszawie [takođe o D. Kišu], Miesięcznik Literacki XIV, 1989, 9, 30; D. Cirlić-Straszyńska: Danilo Kiš 1935-1989, Polityka XXXIII, 1989, 44, 8; D. Cirlić-Straszyńska: Danilo Kiš (1935-1989), Literatura na Świecie, 10, 1990, 194-195; S. Barańczak: Okno i Lustro, Zeszyty Literackie, 33, 1991; S. Barańczak: Okno i Lustro (predgovor u:) Encyklopedia umarłych, Warszawa 1991,7-16; J. Kornhauser:Serbski Borges, Gazeta Wyborcza, 272, 1991, 11-22; J. Kornhauser: Zagadnienie wpływu (Recepcja literatury obcej w Jugosławii), Studia porównawcze z literatur słowiańskich. Prace Komisji Słowianoznawstwa 49, 1992, 173-180; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o Danile Kišu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 98-99; S. Sontag: Pochwała Danila Kiša, Literatura na Świecie, 11, 1994, 145-150, przeł. M. Kłobukowski; K. Mroczka:Autobiografia – pomiędzy prawdą życia a prawdą literatury, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie, z. 89, 1994, 93-106; A. Kaniecka: O uleganiu bezkształtnej sile wyższego rzędu : (Danilo Kiš - poeta pogranicza kultur i tożsamości), Pogranicza, 2/3, 1995, 33-37; K. Mroczka: Pejzaże dzieciństwa - wokół autobiograficznych kreacji Danila Kiša i Miroslava Krležy, Pamiętnik Słowiański, t. 45/46 (1995/1996), 157-166; S. Nowak: Tekst w tekście jako dokument (na przykładzie tomu "Encyklopedia umarłych" Danila Kiša), ibid., 167-177; S. Barańczak: Okno i Lustro, [w:] Poezja i duch Uogólnienia, Kraków 1996, 172-186; S. Sontag:Pochwala Danila Kiša, przeł. J. Anders, [w:] Magiczne miejsce : opowiadania, Izabelin 1996, 5-10; J. Kornhauser: Kiš, popiół, encyklopedia, Literatura na Świecie, 1996, 7, 261-274; A. Kaczorowski: Miejsce Kisa, Gazeta Wyborcza, 214, 1996/09/13; A. Kaczorowski:Ciemna strona wyobraźni, Gazeta Wyborcza nr 278, 1996/11/29; A. Kaczorowski: Zejście z gwiazd, Gazeta Wyborcza 169, 1997/07/22; D. Cirlić-Straszyńska: O łasce kształtowania eseju, [w:] Homo poeticus, mimo wszystko: eseje; Izabelin 1998, 234-244; D. Cirlić-Straszyńska: Danilo Kiš (1935-1989), ibid., 243-244; J. Gromadzki:Homo poeticus, mimo wszystko / Danilo Kiš. Izabelin, 1999, Nowe Książki, 9, 1999, 30-31; M. Miočinović: Posłowie, [w:] Życie, literatura, Izabelin 1999, 207-213, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; K. Varga: Szalona jasność umysłu, Gazeta Wyborcza, 243, 1999, 24-26; M. Bukwalt: Zagłada i ocalenie świata żydowskiego w prozie Danila Kiša i Brunona Schulza, Slavica Wratislaviensia, 109, 2000, 87-94; J. Kornhauser: Kiš, popiół, encyklopedia, [w:] Świadomość regionalna i mit odrębności (o stereotypach w literaturze serbskiej i chorwackiej), Kraków 2001, 168-186; J. Kornhauser: Kiš i Pavić – z problematyki pastiszu, ibid., 187-202; J. Kornhauser: Cytat jako konstrukcja (Kiš – Buczkowski), ibid., 203-213; M. Dąbrowska-Partyka:Po-etyka Danila Kiša[rec. Pisma wybrane, Izabelin, 1996-1999], Literatura na Świecie, 8-9, 2001, 405-417; Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański, Poznań 2002, 330 s. [A. Richter, M. Pantić, Z. Đerić]; I. Rakusa: Kontynent zwany Danilo Kiš, Kafka 6, 2002.

 

KITANOVIĆ, Branko (1934-)

CZŁOWIEK, KTÓRY WSTRZĄSNĄŁ TRZECIĄ RZESZĄ [Čovek koji je uzdrmao Treći Rajh], Warszawa 1989, 215, przeł. A. Kucińska.

B. Kitanović: Człowiek, który wstrząsnął Trzecią Rzesza, Miesięcznik Literacki XXIV, 1989, 9, omot [beleška].

 

KLAIĆ, Dragan (1950-)

Ljubiša Ristić, jugosłowiański gniewny, DialogXXX, 1985, 1, 101-113. przeł. M. Petryńska; Teatralna mapa Amsterdamu, Dialog XLVI, 2001, 4, 124-132, przeł. I. Libucha.

hb: Jugosławia: Historyczna obsesja (omówienie artykułu D. Klaicia pt. Polityczne obsesje: nowości jugosławiańskiego dramatu. Scena, nr 9 (1986), Dialog XXXII, 1987, 5, 186-189; djc: Jugosławia powrót do teatrów prywatnych (Omówienie art. D. Klaicia w nowosadzkiej "Scenie" [nr 3, 1987] na ten temat), Dialog XXXIII, 1988, 4, 185-188.

 

KNEŽEVIĆ, Boban (1959-)

Jesteśmy aniołami, Projektor, 5, 2002, przeł. M. J. Szklarski.

 

KNEŽEVIĆ, Ivan

M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej (m. in. o I. Kneževiciu), Kraków 1988, 67, 68 [beleška].

 

KNEŽEVIĆ, Ljubislav (1933-)

By mnie nie zaczęli, Barwy XV, 1982. 9, 5, przeł. B. Nowak (s beleškom o piscu); Noc wokół mej głowy..., Barwy XVII, 1984, 12, 11, przeł. M. Malczewska.

 

KNEŽEVIĆ, Maja

***(Tej nocy zupełnie wydorośleję...), ***(Na mych dłoniach...), ***(Nienawidzę tej duszy poety...), Barwy XVII, 1984, 3, 7, przeł. M. Osmólska.

 

KNEŽEVIĆ, Marija (1963-)

Obóz jako metafora, Tygiel Kultury, 1997, 10/12, 15-18, przeł. D. J. Cirlić; Dziennik drobnych opresji [w. ], Tygiel Kultury, 1997, 10/12, 41-44, przeł. D. J. Cirlić; Nostalgia - wymówka dla tęsknoty?, Res Publica Nowa, 2000, 4, 38-42, przeł. D. J. Cirlić.

 

KOČIĆ, Petar (1877-1916)

Pojedynek Symeona nowicjusza, Antologia noweli jugosłowiańskiej, Warszawa 1964, 285-295, przeł. H. Kalita.

WF (V. Frančić): 30-lecia śmierci Piotra Kočića, Życie Słowiańskie 1946, 9/11, 316. M. Miller: K. P., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 212-213; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56; A. Stankowicz: Rola tradycji Karadžiciowskiej w kształtowaniu postaw pokolenia Młodej Bośni, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 110, 112; J. Wierzbicki: Ivo Andrić-Perspektywy recepcji, [w:] Ivo Andrić: W dziesiątą rocznicę śmierci (1975-1985), Warszawa 1988, 113; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 24.

KOLUNDŽIJA, Dragan (1938-)

Psy mnie noszą w sercu, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 90, przeł. M. A. Wasilewski; Szloch, Odgłosy 1964, 1, 7; Tajemnica jednego snu, Poglądy III, 1964, 24, 8.

ad: Jugosławia (W "Odjeku" nr 15-16, VIII/85 S. Tomić analizuje twórczość Dragana Kolundžiji), Twórczość XLII, 1986, 3, 141; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57, 58.

 

KOLJEVIĆ, Svetozar (1930-)

ad: Jugosławia, Twórczość XL, 1984, 7, 139.

 

KOMANIN, Žarko (1935-)

E. Wysińska: Jubileusz w Novim Sadzie, Dialog XIX, 1975, 6, 165.

 

KOMARČIĆ, Lazar (1839-1909)

(mg/J. Magiera): Lazar Komarčić, Świat Słowiański 1, 1909, 144.

 

KOMNENIĆ, Milan (1940-)

O współczesnej poezji serbskiej, Poezja 1975, 2, 78-81, przeł. H. Kalita; ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 105; G. Łatuszyński: Słowa - to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 4, 48.

KONFINO, Žak (1892-1975)

Przedstawienie, Płomyczek 1964,XIX, 530-532, przeł. D. Cirlić; Wesele, Nowa Wieś 1964, 2, 10, przeł. D. Cirlić.

 

KONSTANTIN FILOZOF (XV vek)

K. Kujew: Konstantyn Kostenecki w literaturze bułgarskiej i serbskiej, Kraków 1950; Vidi prikaz o tome: H. Batowski, Życie Słowiańskie 1950, 757; J. Rapacka: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993, 49.

 

KONSTANTINOVIĆ, Radomir (1928-)

Kim jest Barbarogeniusz, We własnych oczach, Warszawa 1977, 272-286, przeł. M. Petryńska (s beleškom o piscu, 269-271).

J. Rapacka: K. R., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 222; E. Madany: "Braterstwo i jedność" w nurcie refleksji narodowej we współczesnych literaturach Jugosławii; [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 170; ad: Živan S. Živković recenzuje w "Letopis Matice Srpske" nr XII 84) eseje R. Konstantinovicia "Byt i język", Twórczość XLI, 1985, 5, 144; E. Madany: Z problemów periodyzacj i literatur Jugosławii po 1945 r. w aspekcie porównawczym, [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, 147; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o R. Konstantinoviciu), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257 [beleška]; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o R. Konstantinoviciu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129.

 

KOPICL, Vladimir (1949-)

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 290, przeł. J. Chmielewski.

 

KOROLIJA, Mirko (1886-1934)

Karadziordzie, Zet III, 1935, 20, 5, przeł. Z. Kempf; isto: S. Rospond; Jugosławja, Miejsce Piastowe, 196-197; Śmiech, Głos V, 1935, 1, 8; Hymn do Wardaru, S. Rospond: Jugosławja, Miejsce Piastowe 1935, 242-243, przeł. Z. Kempf.

KOSIER, Berislav (1930-)

DRZEWO I ORLI SZPON [Drvo i orlova kandža], Warszawa 1961, 245, przeł. M. Krukowska.

(prikaz) A. Dukanović, Nowe Książki 1961, 13, 804-805; B. Dudziński: (B. Kosijer: Drzewo i orli szpon). Dziennik Łódzki 1961, 184, 8; B. Dudziński: (B. Kosijer: Drzewo i orli szpon), Głos Pracy 1961, 167, 4.

KOSTIĆ, Dušan (1917-

Lodowata cisza Visitora, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 93-95, przeł. M. Buczkówna; Jerzynki, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 96, przeł. S. Flukowski; Czarnogóra, Poezja 1975, 2, 33-34, przeł. J. Litwiniuk.

M. Miller:K. D., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 229-230; ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 105; ad: Jugosławia, Twórczość XXXII, 1976, 11, 143-144; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

KOSTIĆ, Đorđe (1909-1995)

B. Czapik: Nadrealizm w literaturze serbskiej, Wrocław 1982; B. Czapik: Z problemów nadrealizmu w literaturach słowiańskich (m. in. o Dj. Kosticiu), Ruch Literacki XXIX, 1988, 1-2, 63, 64 [beleška].

 

KOSTIĆ, Katarina (1936-)

Gdzie jest podwórko, Świerszczyk 1977, 37-583, przeł. H. Kalita.

 

KOSTIĆ, Laza (1841-1910)

Za Vuka Stefanovića Karadžića, Wielka literatura powszechnaVI, AntologiaII, Warszawa 1933, 813-814, przeł. A. Tom; Santa Maria della Salute, Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny, Kraków 1981, t. I, 40-52, przeł. M. Dąbrowska-Partyka; Stworzenie świata, Sny wyśniwam..., Na Vuka Stefanovicia Karadžicia, Projektor, 4, 2002, przeł. M. J. Szklarski, A. Tom; Serbka; Między jawą albo snem; ***; Santa Maria della Salute; Projektor, 5, 2002, przeł. M. Dąbrowska-Partyka.

Laza Kostić, Świat Słowiański I, 1911, 79; J. Wierzbicki: K. L., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 230-231; S. Vinaver: Laza Kostić: Santa Maria della Salute, Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny, Kraków 1981, t. I, 40-52, przeł. M. Dąbrowska-Partyka; D. Živković: Dwa kierunki stylistycznego rozwoju serbskiej literatury romantycznej, ibid., 62-84, przeł. K. Bagnowska, A. Klin, B. Ziembla; V. Lukić: "Santa Maria delia Salute", Warszawski Teatr Rozmaitości, reż. A. M. Marczewski, przeł. E. Grabowska, premiera - wrzesień 1983, Scena LXI, 1983, 12, 26; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 55; M. Dąbrowska-Partyka: Świadectwa i mistyfikacje, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 27; J. Wierzbicki: Staś Winawer, Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 74-82.

 

KOSTIĆ, Zoran (1948-)

(Wypowiedź w ankiecie Dlaczego jeżdżę do Polski?), Życie Warszawy XXXI, 1974, 305/306.

 

KOSTIĆ, Zvonimir (1950-)

Daleko od Ciebie, Tygodnik Kulturalny, XXIV, 1980, 7, 9, przeł. O. Ristowska.

 

KOŠ, Erih (1913-)

SPRAWA HRABAKA [Dosije Hrabak], Warszawa 1982, 159, przeł. M. Petryńska.

W. Kot: K. E., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 227; E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982, 111-112; ad: Jugosławia, Twórczość XXXIX, 1983, 5, 145-146; M. Wierzbicka: Problem rodowodu w serbskiej powieści lat siedemdziesiątych, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 182; J. Wierzbicki: Literatury Jugosławii (E. Koš: Sprawa Hrabaka, Warszawa 1982), Rocznik Literacki 1982, Warszawa 1988, 555-556; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o E. Košu), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o E. Košu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129.

 

KOŠUTIĆ, Radovan (1866-1949)

J. Magnuszewski: Międzywojenny dorobek literackiej slawistyki zachodniopołudniowosłowiańskiej w zakresie syntez ogólnosłowiańskich, historii poszczególnych literatur tego obszaru i porównawczych badań nad nimi, [w:] Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918-1939), Cz. 1, Wrocław 1989, 77.

 

KOVAČ, Mirko (1938-)

Umówiony znak, Literatura na Świecie 1979, 10, 252-261, przeł. M. Petryńska (beleška o piscu, 263-264); Drzwi żywota, Literatura V, 1986, 6, 12-15, przeł. G. Łatuszyński; DRZWI ŻYWOTA [Vrata od utrobe], Łódź 1988, 360, przeł. G. Łatuszyński; Kłusownik w rezerwacie. Z Mirko Kovačem, pisarzem jugosłowiańskim rozmawia Grzegorz Łatuszyński, Polityka XXXII, 1988, 35, 11 (z portretem); Tripo Djapić, waga ciężka, Literatura, 1996, 4, 10-14, przeł. G. Łatuszyński; Malwina : opis życia Malwiny Trifković, Literatura na Świecie, 2000, 7/8, 311-367, przeł. D. J. Cirlić;  Z mojej wsi widzę wszystko, rozm. przepr. Daša Drndić, Literatura na Świecie, 2000, 7/8, 368-375, przeł. D. J. Cirlić; Dwa listy, Filip David, Rzeczpospolita, 2001, 89, D4, przeł. G. Łatuszyński, M. Siwkowska-Łatuszyńska; KIEDY KWITNIE ZŁO - Książka listów 1992-1995, Warszawa 2001, 320, przeł. M. Siwkowska-Łatuszyńska, G. Łatuszyński; Kiedy kwitnie zło(fragmenty), Projektor, 4, 2002, przeł. M. Siwkowska-Łatuszyńska, G. Łatuszyński.

J. Wierzbicki: (Wypowiedź), Miesięcznik Literacki 1980, 4, 56-57; ad: Jugosławia (M. Kovač: Wstęp do innego życia), TwórczośćXXXIX, 1983, 2, 146; ad: Jugosławia (M. Kovač, "Književnost" 8-9/83), Twórczość XL, 1984, 2, 138; ad: (Omówienie sztuki M. Kovača: Dzień na tatuaż, zamieszczonej w "Književnosti", nr 3/85), Twórczość XLI, 1985, 9, 132-133; D. J. Cirlić: Nowy Sad '86: mniej, ale lepiej (M. Kovač: Uvod u drugi život), Dialog XXXI, 1986, 10, 172; G. Łatuszyński: Zawsze kiedy piszesz, budzisz się ze snu, Literatura V, 1986, 6, 16-18, portret pisarza; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o M. Kovaču), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257 [beleška]; (A. W.): Mirko M. Kovač: Drzwi żywota, Łódź 1988, Literatura na Świecie 1989, 2, 349; M. Moskala: Mirko Kovač: Drzwi żywota, Łódź 1988, Świat Książki, II, 1989, 2, 5; ; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o M. Kovaču], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129; D. J. Cirlić: Kiedy kwitnie zło : książka listów 1992-1995, Gazeta Wyborcza, 2001, 290, 12; G. Łatuszyński: Na relacji Rovinj - Belgrad (wstęp do książki Filipa Davida i Mirka Kovača "Kiedy kwitnie zło"), Projektor, 4, 2002.

 

KOVAČEVIĆ, Dušan (1948-)

Bałkański szpieg, Dialog XXX, 1985, 1, 27-55, przeł. E. Grabowska; Bałkański szpieg, reż. G. Sobociński, prem. 11. I. 86, na Małej Scenie Teatru im. Jaracza w Łodzi, Teatr XLI, 1986, 3, 34, przeł. E. Grabowska; Bałkański szpieg, [w:] O. Lakićević, Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego, Łódź 1988, t. I, 335-401, przeł. E. Grabowska; Larry Thompson - dramat pewnej młodości, Dialog 1999, 5, 70-103, przeł. D. Cirlić-Straszyńska.

R. Szydłowski: Czarna komedia (D. Maratończycy), Teatr XXX, 1975,17, 6-7; Z. Sieradzka: Sterijino Pozorje 1984 (m. in. D. Kovačević: Bałkański szpieg), Teatr XXXIX, 1984, 10, 31-33; "Bałkański szpieg", Życie Literackie XXXVI, 1986, 23, 14; A. Multanowski: "Bałkański szpieg" dotarł do Polski, Teatr XLI, 3, 15; W. K.: Prawomyślny obywatel, Kierunki XXXI, 1986, 12, 14, 14; E. Wesołowska: "Bałkański szpieg” i łódzkie nieporozumienie, Odgłosy, XXX, 1986, 7, 9; D. Kovačević: Bałkański szpieg, reżyseria Sylwester Szyszko, Elbląg, Teatr Dramatyczny, Życie Literackie XXXVII, 1987, 39, 14; J. Csató: Nowy Sad '87 (D. Kovačević: Sveti Georgije ubiva aždahu, reż. Egon Savin), Dialog XXXII, 1987, 9, 170-171; D. J. Ćirlić: Teatr literacki w Nowym Sadzie (33 Festiwal Dramaturgii Jugosłowiańskiej Sterijino Pozorje. D. Kovačević: Klaustrofobiczna komedia, Zvezdara Teatar z Belgradu), Dialog XXXIII, 1988, 10, 167, 169-170; O. Lakićević: [Beleška o piscu], Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego, Łódź 1988, t. I, 488, przeł. K. Jóźwiak-Dragović; B. Drozdowski: Pogovor, Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego, Łódź 1988, t. II, 501- 502; O. Lakićević: Od Hamleta do Fausta, Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego, Łódź 1988, t. I, 7, 16-19, przeł. K. Jóźwiak-Dragović; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 111.

 

KOVAČEVIĆ, Pavle (1940-)

Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXII, 1987, 9, 29, przeł. G. Łatuszyński.

 

KRASNI, Zlatko (1951-)

Wiersze, Literatura na świecie, 1990, 10 (231), 72-74, przeł. G. Łatuszyński; Twierdza, Literatura, 1999, 6, 45, przeł. G. Łatuszyński.

KRNJEVIĆ, Vuk (1935-)

Posłanie, Zaćmienie, Poezja XXII, 1987, 3, 67-70, przeł. G. Łatuszyński.

ad: (V. Krnjević o B. Pekicu w "Književnosti" nr 5-6/85), Twórczość 1985, 12, 128; D. Cirlić-Straszyńska: Twórca i krytyk, Polityka XXX, 1986, 4, 8; GŁ: (Beleška o piscu), Poezja XXII, 1987, 3, 97; G. Łatuszyński: Słowa - to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 4, 44, 46.

 

KRUNIĆ, Milovan (1935-)

Sługa boży, Kras, Hercegowinie, Opowieść z mojego kraju, Barwy XVII, 1984, 7, 10, przeł. W. Rustecki.

KUIĆ, Gordana (1942-)

Zapach deszczu na Bałkanach (fragment powieści), Projektor, 6, 2002, przeł. A. Hain.

KULENOVIĆ, Skender (1910-1978)

Stojanka matka z Knežpola (odlomak), Przegląd Kulturalny IX, 1959, 1, 1, przeł. W. Broniewski; isto: Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 115-121.

E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982, 66-67; J. Magnuszewski:Z rozważań nad poematem Skendera Kulenovicia Stojanka Majka Knežopoljka, Pamiętnik Słowiański XXX, 1980, 101-125; J. Magnuszewski: Żal Stojanki, matki partyzantów. [w:] J. Magnuszewski: Tropami folkloru i literatury. Warszawa 1983, 308-334; ad: Jugosławia (w "Književna reč" nr 285, 25 IX 1986 wypowiedź D. Kiša o twórczości Kulenovicia), Twórczość XLIII, 1987, 2, 128; B. Lech: Józef Magnuszewski. Tropami folkloru i literatury. Studia Sławilstyczne, Warszawa 1983, Pamiętnik Słowiański XXXIV, 1984 (wyd. 1986), 226-227; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

KUZMANOVIĆ, Vojislav (1930-1976)

J. Zawadzka (intervju). Radio i Telewizja 1965, 1, 14; Nagrody I Festiwalu "Przyjaźń" ufundowane przez Kulturę i Komitet do Spraw Radia i Telewizji (V. Kuzmanović), Kultura III, 1965, 1, 9 (sa slikom).

 

KUZMANOVIĆ, Sava (1974-)

Wiersze z tomu Opušteno uništen, Projektor, 7, 2002, przeł. Andrzej Piontek.

LAKIĆEVIĆ, Dragan (1953-)

Mapa ojczyzny, To byłoby coś, Diabeł z maszyny, Pismo literacko-artystyczne V, 1986, 8, 189-190, przeł. J. Moroń, s beleškom o piscu.

 

LAKIĆEVIĆ, Ognjen (1937-)

Od Hamleta do Fausta, Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego, Łódź 1988, t. I, 5-35, przeł. K. Jóźwiak-Dragović; Uwagi do polskiego wydania, Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego, Łódź 1988, t. II, 509, przeł. K. Jóźwiak-Dragović.

[Beleška o piscu], Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego, Łódź 1988, t. II, 507-508, przeł. K. Jóźwiak-Dragović; B. Drozdowski: Pogovor, ibid., 490-502.

 

LALIĆ, Ivan V. (1931-1996)

Trzeba pozostać, Po prostu 1957, 18, 6; przeł. M. A. Wasilewski; Preludia do miłości, Tygodnik Zachodni III, 1958, 5, 1, przeł. M. A. Wasilewski; Trzeba pozostać, Głos Pracy 1958, 225, 3, przeł. M. A. Wasilewski; Argonauci, Elegia programowa, Ojczyzna łabędzi, Nowa Kultura XIV, 1963, 19, przeł. A. Dukanović; Prolegomena do Jawy Wybrzeża, Twórczość XII, 1963, 2, 80-83, przeł. A. Dukanović; Wielki sen o ziemi, Życie Literackie XIII, 1963, 48, 4, przeł. J. Zych; Poranek zimowy,Odgłosy 1964, 1, 7, przeł. S. Kaszyński; Requiem dla matki, Trzeba pozostać, Poezja VII, 1971, 1, 84-85, przeł. M. A. Wasilewski; Bizancjum VII, Poezja 1975, 11/12, 29, przeł. J. Salamon; Kamieniarze, Poezja 1975, 2, 40-41, przeł. B. Kazimierczyk; (Odpowiedź na ankietę "Poezji" dotyczącą roli poezji), Poezja 1975, 11/12, 28; Koń, Liryka, O dziełach miłości, Ojczyzna łabędzi, Płacz kronikarza, Śmierć z sokołem, Ten bardzo wielki ksieżyc, Literatura na Świecie 1975, 6, 254-259, przeł. J. Salamon; Portal: Pieta, Smederevo, Poezja 1975, 2, 41-42, przeł. J. Salamon; O DZIEŁACH MIŁOŚCI ALBO BIZANCJUM, Kraków 1977, s. 209, przeł. J. Salamon.

J. Rapacka: L. I., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 262; ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 105; B. A. Popović: Szkic do portretu I. V. Lalicia, Literatura na Świecie 1975, 6, 260-265, przeł. B. Kryżan-Stanojević; J.  Salamon: (pogovor: O dziełach miłości albo Bizancjum), Kraków 1977, 193-205; J. Smolka: Poezja pochłoniętego czasu, Nowe Książki 1978, 7, 23-24 (slika); J. Wierzbicki: Literatury Jugosławii, Rocznik Literacki, 1977, 504-505; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

LALIĆ, Mihailo (1914-1992)

Łzy, Bar "Titanic" Warszawa 1962, 285-294, przeł. Z. Stoberski; Łzy, Nowa Kultura XIII, 1962, 10, 6-7, przeł. Z. Stoberski; OBŁAWA [Hajka], Warszawa 1963, 447, przeł. M. Krukowska; Łzy, Antologia noweli jugosłowiańskiej, Warszawa 1964, 578-586, przeł. B. Ćirlić; GÓRA ŁEZ [Lelejska gora], Warszawa 1970, 787, przeł. M. Krukowska; GÓRA ŁEZ, Wyd. 2, Warszawa 1985, 505, przeł. M. Krukowska; WOJENNE SZCZĘŚCIE [Ratna sreća], Łódź 1990, 448, przeł. K. Bąk.

E. Madany: (M. Lalić: Obława, Warszawa 1963), Nowe Książki 1963, 13, 645-646; (beleška o nagrađivanju), Życie Literackie XIV, 1964, 6, 15; J. Piechocki: (M. Lalić, Obława), Pomorze X,1964, 4, 4; B. Dzierżyc: Twórczość M. Lalicia, Biuletyn Historyków Literatur Zachodniosłowiańskich IV, 1971, 70-71; E. Madany: (Góra łez, Warszawa 1970), Nowe Książki 1971, 18, 1212-1213; A. Hampel: (Góra łez), Dziennik Łódzki XXVII, 1971, 253-255; A. Piotrowski: (Góra łez), Współczesność XVI, 1971, 23, 7; Z. Wójcik: (Góra łez), Książki dla Ciebie 1971, 3, 16-17; B. Dzierżyc: Twórczość M. Lalicia w Polsce, Polsko-Jugosłowiańskie stosunku literackie, Wrocław 1972, 277-281; J. T.:(J. Termer): Góra łez, Literatura na Świecie 1972, 6, 166; W. Kot: L. M., Mały słownik pisarzy. Warszawa 1973, 262-263; D. Cirlić-Straszyńska: Los człowieka plemiennego, Literatura na Świecie 1975, 10, 358-361; A. Ziemny: Czarnogórskie odsłony (rozmowa z Laliciem), Literatura V, 1976, 47, 6; Ewa i Janusz Rygielscy: Jugosławia: Straszny Branik, Przegląd Tygodniowy I, 1982, 26, 8-9; E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982; (index); E. Madany: "Braterstwo i jedność" w nurcie refleksji narodowej we współczesnych literaturach Jugosławii, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 163-168, 174-175; M. Wierzbicka: Problem rodowodu serbskiej powieści lat siedemdziesiątych, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 182; M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej (m. in. o M. Laliciu), Kraków 1988, 93 [beleška]; E. Madany: Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945 r. w aspekcie porównawczym, [w:] Polska - Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, 147; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o M. Laliciu), Literatura na Świecie 1988, 1, 233- 257 [beleška]; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o M. Laliciu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129.

LAZAREVIĆ, Branislav L. (1910-)

Podkowa, Orka III, 1959, 33, 4, przeł. J. M. Gisges; isto, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 122; Jeźdźcy, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 123, przeł. J. M. Gisges; Dowody, Kareta, Podobieństwo, Tygodnik Kulturalny XV, 1971, 9, 8, przeł. B. Rajčić i Z. Bieńkowski; Dachy, Spotkanie, Zaklęcia, Tygodnik Kulturalny XVI, 1972, 48, 7, przeł. B. Rajčić i Z. Bieńkowski; Miecz, który ciemnieje, Poezja XXII, 1987, 3, 55, przeł. M. Szymańska i S. Kryska; s beleškom o piscu, 97.

B. Rajčić: (beleška), Tygodnik Kulturalny, XV, 1971, 9, 8.

 

LAZAREVIĆ, Branko (1883-1968)

Serbska poezja narodowa, Tygodnik Ilustrowany I, 1930, 3-5, przeł. I. Mareš; Dostojewski, Przegląd Współczesny X, 1931, 109, 161-179, przeł. I. Mareš.

Branko Lazarević, Świat Słowiański I, 1913, 59; V. Frančić: Jugosłowianie o Polsce, Kuryer Literacko-Naukowy VIII, 1931, 18, 2.

 

LAZAREVIĆ, Laza K. (1851-1891)

Święcone kwiecie, Przegląd Literacki Kraj, 1890, 36-38, przeł. L. Wasilewski; Przy studni, Ateneum III, 1892, 211-227, przeł. L. Wasilewski; Mój ojciec, Tydzień II, 1894, 45-53, 61 (i posebno), przeł. L. Wasilewski; Złotem Ci to naród wynagrodzi, Tydzień II, 1894, 394, 405, 412, przeł. M. Wysłouchowa; Przy studni, Tydzień IV, 1895, 19, 27, 37, przeł. L. Wasilewski; Złotem Ci to naród wynagrodzi, Kuryer Lwowski 1914, 410-412, przeł. M. Wysłouchowa; Mój ojciec, Kuryer Lwowski 1915, 21-28; Po raz pierwszy z ojcem na jutrzni (odlomci), Wielka literatura powszechna VI, Antologia II, Warszawa 1933, 814-827, przeł. L. Wasilewski; Wszystko to naród pozłoci, Głos Lubelski 1947, 55, 4-5; Po raz pierwszy z ojcem na jutrzni, Antologia noweli jugosłowiańskiej, Warszawa 1964, 46-61, przeł. H. Kalita.

L. Wasilewski: Łazarz Lazarovicz, Kraj 1891, 5, 9; B. Dzierżyc: L. L., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 265-266; E. Wysińska: Nowy Sad - spojrzenia w przeszłość (L. Lazarević "Švabica"), Dialog XXV, 1980, 7, 160; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56; Poeta moralnej uczuciowości. Półtora wieku od urodzenia Lazy Lazarevicia, Projektor, 4, 2002, przeł. A. Dradrach.

LAZAREVIĆ, Stefan (XIV-XV vek)

Słowo miłości, Poezja III, 1967, 2, 63, przeł. A. Dukanović; Słowo o miłości, Dar słowa, Łódź 1983, 152-155, przeł. W. Kotwiczowa. Beleška o autoru, 237, 253-254.

J. Rapacka: L. L., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 266.

LAZIĆ, Laza (1929-)

Do Katarzyny, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 124-125, przeł. Z. Stoberski.

 

LAZIĆ, Marija (1958-)

Dopóki śpisz, ***(Przede mną), ***(Okna nabrzmiały), Pismo literacko-artystyczne VII, 1988, 4, 97-98, przeł. G. Walczak.

[Beleška o piscu], Pismo literacko-artystyczne VII, 1988, 4, 98.

 

LAZIĆ, Momir (1947-)

Jak się dochodzi do książki, Nowe Książki 1987, 11-12, 158-159, przeł.G. Walczak; Matka, Płomyczek 1988, 10, 3, przeł. G. Walczak; ***(W dzieciństwie...), ***(Czyż mogę...), Śmierć Pawła, ***(Czas jest jak rzeka...), Pismo literacko-artystyczne VII, 1988, 4, 96-97, przeł. G. Walczak; Krzew gorejący. Rozmowa z Vesną Parun, (Rozmawiał Momir Lazić), Pismo literacko-artystyczne VII, 1988, 10, 75-79, przeł. J. Moroń; Spotkanie z Momirem Laziciem. Rozmawiał Grzegorz Walczak, Kierunki XXXIII, 1988, 17, 11; Rozmowa z biskupem Serbskiego Kościoła Prawosławnego diecezji Górnokarlowackiej, jego Eminencją Simeonem Zlobkoviciem, Pismo literacko-artystyczne VIII, 1989, 4, 149-151, przeł. J. Moroń; Stoję na stacji, Śmierć Pawła, ***(Boże módl się do mnie), ***(Przechandzam się peronem), Kultura V, 1989, 37, 5, przeł. A. Walczak.

[Beleška o piscu], Pismo literacko-artystyczne VII, 1988, 4, 97; Propozycja dla wydawców: Giacomo Scotti: Autentyczne życie (M. Lazić: Švabac, Gornji Milanovac 1987), Nowe Książki 1988, 9, 78, przeł. A. Walczak; [Beleška o piscu]; Kultura V, 1989, 37, 5.

 

LAZIĆ, Petar

Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXI, 1986, 10-11, 41, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXII, 1987, 9, 31, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Pismo literacko-artystyczne VIII, 1989, 4, 68, przeł. A. Walczak; Cudzym zdaniem: Z miłości się nie żyje. Wyjątkiem jest miłość ojczyzny, Zdanie 1989, 3, 64; Na zębatym słońcu (wybór aforyzmów), Projektor, 7, 2002, przeł. M. Duškov.

 

LAZIĆ, Radmila (1949-)

In Memoriam Stanisławowi Grochowiakowi, Literatura na Świecie 1977, 11, 380, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Stworzenie Boże, Codziennie, Pismo literacko-artystyczne V, 1986, 8, 191-192, przeł. J. Moroń, s beleškom o piscu.

 

LAZIĆ, Slobodan (1913-1971)

Noc, Płomyk LXVII, 1964, 10, 273, przeł. D. Cirlić.

 

LAZIĆ, Žika (1933-)

Krokodyl, Zielony Sztandar XXXI, 1974, 40, 12, przeł. A. Sar.

 

LEBEDINSKI, Slavko (1939-)

Lekkie przeziębienie, Życie Literackie XXXIII, 1983, 1, 9-10, przeł. J. Moroń; LASKA PANA BALZAKA, Kraków, 1987, 183, przeł. J. Moroń.

ad: Jugosławia (S. Lebedinski: Stonka ziemiaczana), Twórczość XXXIX, 1983, 7, 147; J. M(oroń): (beleška o piscu), Życie LiterackieXXXIIII, 1983, 1, 9; Laska pana Balzaka (Kraków 1987), Gazeta Krakowska XXXIX, 1987, 159, 5; S. Marynowicz: Teatr życia codziennego (S. Lebedinski: Laska pana Balzaka, Kraków 1987), Życie Literackie XXXVII, 1987, 50, 10; A. W.: Slavko Lebedinski: Laska pana Balzaka, Warszawa 1988, 6, 365 [beleška].

 

LEBOVIĆ, Đorđe (1928-)

Himmelkommando (Nebeski odred), Dialog III, 1958, 1, 40-95, przeł. Z. Stoberski; Lalka z łóżka numer 21 (Sztuka w jednym akcie), Materialy Repertuarowe 1971, 2, 7-27, przeł. E. Płaczek.

S. Treugutt: (Himmelkommando), Przegląd Kulturalny 1956, 27, 6-7; prikazi (Đ. Lebović, A. Obrenović: Himmelkommando, Nowy Sad, Serbski Teatr Narodowy, występy w Polsce 1958): K. Beylin, Express Wieczorny 1958, 74, 4; A. Grabowska, Głos Robotniczy 1958, 69, 2; A. Grodzicki, Życie Warszawy 1958, 75, 4; Echo Krakowa 73, 1958, 5; W. Natanson, Orka 1958, 18, 8; Z. Sieradzka, Głos Pracy 1958, 72, 4; B. Sowińska, Stolica 1958, 14, 25; J. A. Szczepański (Jaszcz),Trybuna Ludu 1958, 85, 6; S. Treugutt, Przegląd Kulturalny 1958, 14, 10; W. O.: Express Ilustrowany 1958, 67, 1-2; "Himmelkommando" Lebovića i Obrenovića (Teatr Zagłębia w Sosnowcu), Dialog IV, 1959, 9, 174-177; J. Szczawiński: Państwowy Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Dzordzie Lebović-Aleksandar Obrenović, Kierunki IV, 1959, 21, 11 i 12; J. Panasiewicz: "Himmelkommando", Odgłosy IV, 45, 1961; J. Ćirilov, Twórczość dramatyczna Đorđe Lebovicia, Program Teatru Narodowego Warszawa 1964, przeł. H. Kalita; S. Treugutt: Alleluja, Program Teatru Narodowego w Warszawie 1964; Z. Stoberski: Đ.Lebović, Biuletyn Informacyjny 1964, 3, 21-22; Prikazi (Đ. Lebović: Alleluja, Teatr Narodowy w Warszawie, 1964); E. Boniecka, Kurier Polski VIII, 1964, 224, 2; S. E. Bury (S. Polanica), Słowo Powszechne XVII, 1964, 228, 4; J. Czuliński, Trybuna Mazowiecka X, 1964, 242, 4; W. Filler, Kultura II, 1964, 42, 13; J. Frühling, Tygodnik Demokratyczny XI, 1964, 40, 8; A. Jarecki, Sztandar Młodych 1964, 233, 3; M. Kosińska,Życie Warszawy 20, 1964, 228, 4; K. Kunicki: Głos Pracy XIV, 1964, 224, 4; W. Natanson, Teatr XIX, 1964, 21, 4-5; S. Ostrowski, Świat XIV, 1964, 42, 14; H. Przeworska, Stolica XIX, 1964, 45, 12; J. Szczawiński, Kierunki IX, 1964, 43, 5; R. Szydłowski, Trybuna Ludu 1964, 261, 4; B. Wojdowski, Współczesność IX, 1964, 20, 8; L. Woyciechowska, Express Wieczorny XIX, 226, 4; Teatr XIX, 1964, 20, 1-2; SMO (S. Marczak-Oborski); (Victoria), Nowości Teatralne I, 1971, 5, 19-21; E. Madany: Literatura narodów Jugosławii o tematyce drugiej wojny światowej i jej recepcja w Polsce, [w:] Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej, Wrocław 1973, t. II 69-87.

 

LEOVAC, Slavko (1929-2000)

ad: Jugosławia (Omówienie w "Odjeku" nr 15-16 VIII/85 artykułu S. Leovaca o Isaku Samokovliji), Twórczość XLII, 1986, 3, 141-142.

 

LETIĆ, Branko (1947-)

ŚLIWA Z CIENIEM JAK NÓŹ [Šljiva sa nož-senkom], Warszawa 1975, 215, przeł. E. Kwaśniewska.

J. Wierzbicki: Przekłady, Rocznik Literacki 1975, 469-470; H. Janaszek - Ivaničkova: Wygnani z raju – którego w ogóle me było, Nowe Książki 1976, 18, 23-24; J. Walc: (Śliwa z cieniem jak nóż), Literatura na Świecie 1976, 7, 357; M. Ziółek: (Śliwa z cieniem jak nóż), Miesięcznik Literacki XII, 1977, 4, 125-127.

 

LIVADA, Raša (1948-)

Bibliotekarka, Listonosz, Stoły, Szaleniec, Literatura na Świecie 1978, 8, 220-224, przeł. J. Kornhauser; Stoły, Bibliotekarka, Listonosz, ***(Jeśli nie przyjdzie...), Bramy, Szaleniec, Pozdrowienie Atlantydy, Dobrze nakręcony zegar, Na drodze, Rzut oka na asocjacje, Nieznajomy, Pisarz, Ślepiec, Tragarze zdań, Kraków 1983, 115-131, przeł. J. Kornhauser; uz to: beleška, 184.

D. Cirlić-Straszyńska: (Atlantida), Poezja VIII, 1973, 5, 99-100; J. Kornhauser: Livada i Petrović w sanatorium wyobraźni, Literatura na Świecie 1978, 8, 228-235; J. Kornhauser: Livada i Petrović: W sanatorium wyobraźni, [w:] Wspólny język, Katowice 1983, 115-123; G. Łatuszyński: Słowo –to wszystko co posiadamy, Poezja XXI, 1987, 3, 47-48; J. Kornhauser: Livada i Petrović: w sanatorium wyobraźni, Literatura na Świecie 1990, 10, s. 228-235.

 

LUKIĆ, Sveta (1931-1997)

Wczoraj i dziś (diskusija u redakciji varšavskog časopisa), Kultura, 1. grudnia 1963; Średni lot, Fakty i myśli, 16-31 października 1965, przeł. M. Krukowska;KWIATY WODNE [Vodeni cvetovi], Warszawa 1982, 298, przeł. D. J. Ćirlić; Twórca i dzieło,Odra XXIV, 1984, 6, 38-42, przeł. J. Sławińska; Przeciętność i coś więcej. Ze Svetą Lukiciem rozmawia Dorota Jovanka Ćirlić (wywiad), Polityka XXVIII, 1984, 27, 8-9 (sa slikom); Liryczny eseizm wczesnej prozy Pasternaka, Literatura na Świecie 1986, 3, 168-194, przeł. Jolanta Mindak.

G. Gazda: Miłość, cierpienie i polityka (S. Lukić: Kwiaty wodne), Odgłosy XXVI, 1983, 48, 9; ad: Jugosławia (fragment powieści w "Književnost" nr 12/83), Twórczość XL, 1984, 5, 138-139; E. Kabata: Kolumbowie z Belgradu, Polityka XXVIII, 1984, 8; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o S. Lukiciu), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o S. Lukiciu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129.

 

LUKIĆ, Velimir (1936-)

Lato i los, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 128, przeł. J. M. Gisges; O niewinnej Annabelli, Dialog XVI, 1971, 10, 41-55, przeł. V. Stoberska; Santa Maria della Salute, prapremiera polska 9 IX 1983 w Teatrze Rozmaitości w Warszawie, przeł. E. Grabowska; Długi żywot króla Oswalda tragikomiczna farsa w trzech aktach, Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego, Łódź 1988, t. II, 5-52, przeł. K. Jóźwiak-Dragović.

P. Szymanowski: (notatka o sztuce "Zła noc"), Dialog XXII, 1977, 8, 151; F. Pasić: Teatr i dramat w powojennej Jugosławii, Dialog XXIV, 1979, 8, 88, przeł. A. Wojda; Anonim: Santa Maria della Salute, Scena LXI, 1983, 12, 26; G. Sinko: Klasyka polska i obca w "Rozmaitościach", Teatr XXXIX, 1984, i, 20; O. Lakićević: [Beleška o piscu]. Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego, Łódź 1988, T. II, 503-504, przeł. K. Jóźwiak-Dragović.

 

LJUBIŠA, Stefan Mitrov (1824-1878)

Kaniosz Macedonović, Kamena XXIV, 1957, 21, 3 i 6, przeł. S. Papierkowski; Kanjosz Macedonović, Antologia noweli jugosłowiańskiej, Warszawa 1964, 17-29, przeł. B. Ćirlić.

W. Kot: Lj. S. M., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 271-272.

 

MAGARAŠEVIĆ, Mirko (1946-)

Laureat nagrody Nobla Czesław Miłosz, Literatura na Świecie 1981, 6, 362-566, przeł. J. Pomorska (s beleškom o piscu); Czarne wezwanie, Całkiem praktyczna sztuka urbanistyczna, Polowanie na bohaterów, Tragarze zdań, Kraków 1983, 110-113, przeł. J. Kornhauser. Uz to: beleška 184.

 

MAKSIMOVIĆ, Desanka (1898-1993)

Zabawa (odlomak), Dziennik Literacki 1, 1947, 1, 1-7, przeł. A. Brosz; Krwawa bajka,Gazeta Zachodnia 1947, 84, 4, przeł. A. Brosz; Matki oskarżają, Chłopska droga 1947, 49, 5, przeł.A. Brosz; isto, Gazeta Zachodnia 1947, 84, 4; Na wystawie samolotowej, Świat i Życie 1947, 42, 2 przeł. W. Bazielich i A. Widera; W moim kraju, Zdrój 1947, 6, 4, przeł. S. K. Papierkowski; Żal mi człowieka, Dziennik Ludowy 1947, 299, 5, przeł. W. Bazielich i A. Widera; Oświęcimski warkoczyk,Kurier Wielkopolski 1948, 120, przeł. S. Bąkowski; Sen o ciszy domowej, Trybuna Robotnicza 1948, 156, przeł. W. Bazielich i A. Widera; Stare Miasto w Warszawie, Warszawa 1948, 5, przeł. H. Kalita-Ćirlić; Wolność nas błogosławi, Głos Ludu 1948, 91, przeł. E. H. Michalski; Zburzony pomnik Mickiewicza, Wieś, 1948, 20-21, przeł. T. Chróścielewski; Matki oskarżają, Dziennik Polski IV, 1948, 77, przeł. A. Brosz; Zburzony pomnik Mickiewicza, Nowa Kultura VII, 1956, 27, 1, przeł. T. Chróścielewski; Żal mi jest człowieka, Przyjaźń 1956, 47, przeł. Z. Stoberski; Stare Miasto w Warszawie, Życie Warszawy XIV, 1957, 286, 7, przeł. Z. Stoberski; Pamięci powstania, Żołnierz Polski 1957, 19, 7, przeł. Z. Stoberski; Krwawa bajka, Płomyk XLII, 1958, 7, 200, przeł. W. Szymborska; Zburzony pomnik Mickiewicza, WidnokręgiIII, 1957, 117-118; przeł. T. Chróścielewski; Co robią ptaki, Nowa Kultura IX, 1958, 48, 12, przeł. W. Szymborska; isto, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 132-133; Pamięci powstania, Jesień w wolnej Polsce, Stare Miasto w Warszawie, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 134-139, przeł. Z. Stoberski; Zburzony pomnik Mickiewicza,Materiały Repertuarowe 1964, 4, 59-60, przeł. T. Chróścielewski; Burza, Wiatraki VII, 1966, 20, 3, 4, przeł. I. Olszewska; PROŚBA O ŁASKĘ, Dyskusje liryczne, Księga praw Duszana, Warszawa 1972, s. 84, przeł. A. Dukanović (isti: predgovor, 5-7); Dla nieprawych weselnych uroczystości, Zwierciadło XVII, 1973, 19, 24, przeł. A. Dukanović; Czas przeszły, Mój świat, Poezja 1975, 2, 43, przeł. J. Salamon; Nie mam już czasu, ibid., 42, przeł. A. Dukanović; Zajączki, Świerszczyk 1981, 22-23, 280, przeł. Ł. Danielewska; Zburzony pomnik Mickiewicza, Adam Mickiewicz w poezji polskiej i obcej 1818-1855-1955, Wrocław 1961, 783-784, przeł. T. Chróścielewski; Mamy paszport, Poezja XXII, 1987, 3, 54, przeł. Ł. Danielewska.

L. Lewin: Rozmowa z Desanką Maksymowicz o literaturze jugosłowiańskiej, Robotnik 1947, 286, 5; D. Cirlić-Straszyńska: D. M. - poetka "lirycznej dyskusji", Poezja VII, 1971, 4, 101; K. Pysiak: (Prośba o łaskę), Kultura XI, 1973, 1, 11; J. Rapacka: M. D., Mały słownik pisarzy. Warszawa 1973, 282; ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 105; ad: Jugosławia (omówienie wierszy), Twórczość XXXIX, 1983, 7, 147; ad: Omówienie wierszy D. Maksimović wydrukowanych w "Književnosti" (nr 6-7/84), Twórczość XLI, 1985, 1, 145-146; : (Beleška o piscu), Poezja XXII, 1987, 3, 97; ad: Jugosławia (Letopis MS VII-VIII 86 zamieszcza wiersze D. Maksimović), Twórczość XLIIII, 1987, 3, 129; Ł. Danielewska: Do Desanki Maksimović (wiersz), Poezja XXII, 1987, 3, 100; G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, I987, 3, 48; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57, 58; B. S. Kunda: Słowo do Desanki Maksymowicz, Kierunki XXXIV, 1989, 49, 12.

 

MAKSIMOVIĆ, Miroslav (1946-)

Wędruję, ale nie widziałem nieobecnej krainy, Poezja 1975, 2, 44, przeł. B. Kazimierczyk; Zwierzęta, Biały zając, Uśmiech z biblioteki, An die Ferne geliebte, Rośliny, kiedy dojrzeją, umierają, Pociągi, Dwa czasy, Bez rodziny, Marynarska opowieść, Hippisi na weneckim campingu, Tragarze zdań, Kraków 1983, 98-108, przeł. J. Kornhauser. Uz to: beleška, 184.

ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 105.

 

MALETIĆ, Đorđe (1816-1888)

Śmierć cara Michała, Dziennik Literacki 1867, 211-213, 231-232, 240-241, 262-264, 279-281, 295-297, 309-311, 326-327, 345-347, 361-364, 379-387, 395-398, przeł. M. M. O.

 

MANDIĆ, Božidar (1952-)

Być sam, Przez pięć minut na dzień [wiersze], Tygiel Kultury, 1997, 10/12, 49-50, przeł. T. Sikorska.

od: Jugosławia: (W Letopis Matice Srpske nr V/86 zamieszczono wiersze B. Mandicia), Twórczość XLII, 1986, 1, 140.

 

MANDIĆ, Svetislav (1921-)

G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 42.

 

MANOJLOVIĆ, Ljubiša (1913-)

Ludzie są śmiertelni, SzpilkiXXVIII, 1962, 26, 4.

 

MANOJLOVIĆ, Todor (1883-1968)

Natchnienie, Wiatraki VII, 1966, 20, 3, przeł. J. Olszewska; Luty, kwiaty, reklamy świetlne, Literatura na Świecie 1980, 9, 94-95, przeł. J. Komhauser. Uz to: (beleška), 232; Luty, kwiaty, reklamy świetlne, Projektor, 6, 2002, przeł. J. Komhauser.

J. Kornhauser: Kwiat duszy, o poezji serbskiego ekspresjonizmu, Literatura na Świecie 1980, 9, 100-101; ad: Jugosławia (W Letopis Matice Srpske nr V/85 ukazało się omówienie powieści T. Manojlovicia poprzednio niedrukowanej). Twórczość XLII, 1986, 1, 139.

 

MARČETIĆ, Milovan (1953-)

Tu zaczyna się cenzura, Pismo literacko-artystyczne VI, 1987, 5, 110-111, przeł. J. Moroń. S beleškom o piscu, 111.

 

MARIĆ, Sreten (1903-

JEŹDŹCY APOKALIPSY. Wybór esejów, Warszawa 1987, 400, przeł. J. Chmielewski, J. Wierzbicki.

ad: Jugosławia (Književna Reč nr 232/IV/84 O S. Mariciu), Twórczość XL, 1984, 9, 144-145; (A. W.): Sreten Marić: Jeźdźcy Apokalipsy, Warszawa 1987, Literatura na Świecie, 1988, 4, 347 [beleška]; (Km): Eseista europejskiej klasy (S. Marić: Jeźdźcy Apokalipsy (Wybór esejów), Warszawa 1987), Literatura VII, 1988, 1, 65; (E. S.):Sreten Marić: Jeźdźcy Apokalipsy, Fakty XXX, 1988, 13, 9; J. Z. Lichański: Dobra, stara humanistyka (S. Marić: Jeźdźcy Apokalipsy. Wybór esejów. Warszawa 1987), Nowe Książki 1988, 2, 51-52; J. Wierzbicki: Wstęp do: S. Marić: Jeźdźcy Apokalipsy, Wybór esejów, Warszawa 1987, 5-18.

 

MARINKOVIĆ, Ilija

Pora na komentarz (Rozmowa z I. M.), Szpilki XLVI, 1981, 17, 9; Co słowo "Polska" znaczy dla przeciętnego Jugosłowianina. Rozmawiała J. Moroń, Zdanie 1984, 1, 25-27; Co dalej z Polską? Ilia Marinković: Jugosławia, Konfrontacje II, 1989, 19.

 

MARINKOVIĆ, Nada (1921-)

M. Pavić: Reportaże Nady Marinković (N. Marinković: Smisao i ljubav, Zagreb 1957), TwórczośćXIII, 1957, 9, 156-158, przeł. Z. Stoberski.

 

MARKOVIĆ, Ilija (1940-)

Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXI, 1986, 10-11, 41, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXIII, 1988, 7, 41, przeł. G. Łatuszyński.

 

MARKOVIĆ, Milan

Kaczany kukurydzy, Świerszczyk 1979, 16, 245, uredila L. Marjańska.

 

MARKOVIĆ, Predrag (1955-)

O serbskiej aforystyce, Pismo literaoko-artystyczne VIII, 1989, 4, 63-64, przeł. A. Walczak.

MARKOVIĆ, Slobodan (1928-1990)

Rozstanie na jesiennym moście, Orka I, 1957, 3, 5, przeł. Z. Stoberski; Rozstanie na jesiennym moście, Przystań morska, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 142-145, przeł. Z. Stoberski; Santa Cecilia, Barwy XIII, 1980, 2, 5, przeł. W. Rustecki.

B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

MARKOVIĆ, Slobodan Ž. (1928-)

Svetozar Marković wobec myśli literackiej Vuka Karadžicia, Przegląd Humanistyczny XXXIII, 1989, 3, 125-133, przeł. J. Wierzbicki.

MARKOVIĆ, Svetozar (1846-1875)

V. Frančić: 100-lecie urodzin Svetozara Markovića, Życie Słowiańskie 1946, 9/11, 316-317); H. Pisarek: (V. Vuletić: Svetozar Marković i ruski revolucionarni demokrati, Novi Sad 1964), Slavia Orientalis 1967, 1, 64-67; B. Dzierżyc: M. S., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 288-289; B. Czapik: Współcześni wobec modelu języka, literatury i kultury narodowej Vuka Karadžicia, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 89; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56; S. Ž. Marković: Svetozar Marković wobec myśli literackiej Vuka Karadžicia, Przegląd Humanistyczny XXXIII, 1989, 3, 125-133, przeł. J. Wierzbicki.

 

MARKOVIĆ, Veselin (1963-)

Odliczanie, Miejsca, FA-art, 2 (16), 1994, 61-63, przeł. M. Cieślak.

 

MATAVULJ, Simo (1852-1908)

Dunia, Literatura i Sztuka 1909, 23, 363-367, przeł. D. Królikowski; Święta zemsta, Głos Lubelski 1947, 71, 4-5, przeł. S. K. Papierkowski; isto, Kamena XXIV, 1957, 21, 3; przeł. S. Papierkowski; Święta zemsta, Antologia noweli jugosłowiańskiej. Warszawa 1964, 73-88, przeł. B. Ćirlić.

W. Kot: M. S. Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 193-194; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56.

 

MATICKI, Miodrag (1940-)

ad: Jugosławia (M. Maticki: "Łuszczarka", Letopis Matice Srpske 3/83), Twórczość XXXIX, 1983, 7, 147.

MATIĆ, Dušan (1898-1980)

Tylko śpiewa ukryty płomień, Argumenty, XVI 1959, 6-7, przeł. J. Przyboś; Morze, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 146-147, przeł. I. Olszewska; Tylko śpiewa ukryty płomień, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 148-149, przeł. J. Przyboś; Zanotowano w październiku w barze koło Deczan, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 150-151, przeł. M. Buczkówna; Numer 4 - 21 - 35, WiatrakiVII, 1966, 20, 3, przeł. I. Olszewska; Mętny połów w bystrej wodzie, Literatura na Świecie 1974, 2, 304-306; Belgrad jakim go czasem widzę, ibid., 306-311, przeł. J. Kornhauser; Jutro, Poezja 1975, 2, 46-47, przeł. B. Drozdowski; TAJNY PŁOMIEŃ, Kraków 1980, 113, przeł. J. Kornhauser; Przyniosę ci kwiaty,Zwierciadło XXV, 1981, 38, 11, przeł. J. Kornhauser (s beleškom o piscu); Mętny połów w bystrej wodzie, Nadrealizm europejski. Antologija poetycka, Warszawa 1981, 64-67, przeł. J. Kornhauser; Samotność, Dajcie mi, Pisane przed świtem, Poezja XXII, 1987, 3, 58-61, przeł. G. Łatuszyński.

J. Rapacka: M. D., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 294-295; ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 105-106; ad: (omówienie fragmentów dziennika), Twórczość XXXV, 1979, 6, 147; B. Czapikowa: Między modernizmem a nadrealizmem, Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu, Wrocław 1979, 78; J. Kornhauser: Tajny płomień D. Maticia, Literatura na Świecie 1979, 2, 300-305; J. Kornhauser: Posłowie do: D. Matić: Tajny płomień, Kraków 1980, 103-112; G. Łatuszyński: W obcej tkance (D. Matić: Tajny płomień), Nowe Książki, 1981, 5, 51-52; (Beleška o piscu), Przegląd zagraniczny. Jugosławia, Twórczość XXXVIII, 1982, 2, 144; J. Waczków: (Beleška o piscu), Nadrealizm europejski. Antologia poetycka, Warszawa 1981, 123-124; B. Czapik: Nadrealizm w literaturze serbskiej, Wrocław 1983; J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1983, 71-72, 73-82; ad: Jugosławia (w "Književnosti" nr I (84) wiersz D. M.), Twórczość XL, 1984, 6, 139; J. Wierzbicki: Literatury jugosłowiańskie, Rocznik Literacki 1980, Warszawa 1984, 556-563; ad: W "Književnosti" (nr 1-2/85) teksty D. Maticia iwypowiedzi o nim Draško Ređepa, TwórczośćXLI, 1985, 6, 121-122; GŁ: (Beleška o piscu), Poezja XXIII, 1987, 3, 97; G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 40, 42, 43, 48; G. Łatuszyński: Szyderstwo przemijania, Poezja XXII, 1987, 3, 62-63; B. Czapik: Z problemów nadrealizmu w literaturach słowiańskich (m. in. o D. Maticiu), Ruch Literacki XXIX, 1988, 1-2, 63 [beleška]; M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej (m. in. o D. Maticiu), Kraków 1988, 57, 73, 74, 75, 76; E. Madany: Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945 r. w aspekcie porównawczym, [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, 144; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57, 58; J. Sujecka: Ikona domu, Warszawa 2001; G. Łatuszyński: Szyderstwo przemijania (o poezji Dušana Maticia), Projektor, 5, 2002.

 

MATIJEVIĆ, Vladan (1962-)

Przybysz, Arkusz, 3, 2002, przeł. D. Cirlić-Straszyńska.

 

MEDAKOVIĆ, Dejan (1922-)

Mileševa, Literatura na Świecie 1980, 12, 6, przeł. J. Waczków.

 

MELVINGER, Jasna (1940-)

ad: Jugosławia (W "Odjeku" nr 22/85 zamieszczono wiersze J. Melvinger i szkic Draško Ređepa o poetce), Twórczość XLII, 1986, 5, 126; S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 287, 288-289, przeł. J. Chmielewski.

 

MICIĆ, Ljubomir (1895-1971)

A. E. Naumow: Zenityzm. Historia i program ideowo-artystyczny ruchu (1920-1927), Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu, Wrocław 1979, 35-36; J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1985, 34; E. Madany: "Braterstwo i jedność" w nurcie refleksji narodowej we współczesnych literaturach Jugosławii, [W:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 169-170; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 33.

 

MIĆIĆ-DIMOVSKA, Milica (1947-)

ad: Jugosławia ("Letopis Matice Srpske" nr VII-VIII/83), Twórczość XL, 1984, 3, 143; S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 292, przeł. J. Chmielewski; ad: Jugosławia (Letopis MS VIII-VIII 86 zamieszcza odcinek powieści M. Micić-Dimovski "Zjawy"), Twórczość XLIII, 1987, 3, 130.

MIĆEVIĆ, Kolja (1941-)

Jovanovi Miljeviciowi. Student IV, 1970, 2, 19, przeł. Julian Kornhauser.

 

MIĆUNOVIĆ, Radomir (1940-)

Brama grodu, Stalaktyty, Rozpoznawanie, Światło i proch, Lampa, Poezja XXII, 1987, 3, 92, przeł. G. Walczak; Wielka i Mała Niedzwiedzca, Morska Gwiazda, Płomyczek 1987, 8, 24, przeł. G. Walczak; Znam ich, Szpilki LIII, 1988, 30, 15, przeł. G. Walczak; Koralowy zamek, Płomyczek 1989, 12, 3, przeł. J. Krzemińska; W poszukiwaniu cienia, Nierodna, Niechwytny obraz, Kultura V, 1989, 37, 5, przeł. A. i G. Walczak.

GŁ: (Beleška o piscu), Poezja XXII, 1987, 3, 97; [Beleška o piscu], Kultura V, 1989, 37, 5.

 

MIHAILOVIĆ, Dragoslav (1930-)

Podróżny (iz knjige "Frede laku noć"), Powrót, Warszawa 1969, 189-211, przeł. E. Kwaśniewska; Lilika, Zwierciadło XVII, 1973, 38, 11, 15, przeł. M. Petryńska; KIEDY KWITNĄ TYKWY [Kad su cvetale tikve], Warszawa 1977, s. 121, przeł. D. J. Ćirlić; WIENIEC PETRII [Petrijin venac], Łódź 1979, s. 353, przeł. L. Kwaśniewska; Dobre miejsce, Odra XXIV, 1984, 6, 47-57, przeł. J. Sławińska; Milczenie skrywa strach (wywiad z Dragoslavem Mihailoviciem), Projektor, 7, 2002.

W. Żukrowski: Wyznanie lumpa (Kiedy kwitną tykwy), Nowe Książki 1978, 7, 21-22; E. Madany: Monolog prostej kobiety (D. Mihailović, Wieniec Petrii, Łódź 1979), Nowe Książki 1980, 12, 65-67; J. Wierzbicki: Literatury Jugosławii, Rocznik Literacki 1977, 501-3; ad: Jugosławia (o prozie D. M. w "Književnost" 10/82), Twórczość XXXIX, 1983, 2, 146; E. Madany: "Braterstwo i jedność" w nurcie refleksji narodowej we współczesnych literaturach Jugosławii, [W:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 171; J. Wierzbicki: Literatury Jugosławii, Rocznik Literacki 1979, Warszawa 1983, 568-575; J. Niesiobędzki: W optyce rewolucji. Sterijino Pozorje, Nowy Sad 1985 (D. Mihailović: "Gdy zakwitną tykwy"), Fakty XXXII, 1985, 29, 11 (beleška); E. Madany: Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945 r. w aspekcie porównawczym, [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, 141; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o Dragoslavie Mihailoviciu); Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o Dragoslavie Mihailoviciu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 98.

 

MIHAJLOV, Mihajlo (1934-)

Lato w Moskwie, Kultura 1965, 7/8, 25-37, przeł. J. Czapski.

 

MIHAJLOVIĆ MIHIZ, Borislav (1922-1997)

ad: (B. Mihajlović oB. Pekiciu w "Književnosti" nr 5-6/85), Twórczość XLI, 1985, 12, 128; ad: Jugosławia ("Književnost" VIII-IX 86 zamieszcza rozmowę z B. M.), Twórczość XLIII, 1987, 1, 128; ad: Jugosławia ("Književnost" XI 86 zamieszcza szkic o B. Mihajlovicu), Twórczość XLIII, 1987, 4, 131.

 

MIHIĆ, Gordan (1938-)

J. Niesiobędzki: W optyce rewolucji, Sterijino Pozorje, Nowy Sad 1985 (G. Mihić: "Szczęśliwego nowego roku 49"), Fakty XXVII, 1985, 29, 11.

MIJATOVIĆ, Vuk

Do krwawe/nocy.... Łódź 1906.

MILAKOVIĆ, Momčilo

Gdy poszukiwałem Maji, UwagaII, 1958, 3, 4-5.

 

MILANKOV, Momčilo (1924-1979)

Czerwone dachy (iz knjige "Vreme muških"). Powrót, Warszawa 1969, 153-174, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Medalion, który przynosi szczęście. Kobieta i Życie 1970, 33, 4-5, przeł. M. Petryńska; Uchwycony w sieci zmierzchu, Zwieciadło XV, 1971, 3, 7 i 10-11, przeł. M. Petryńska; Zatopiona wyspa, Specjalni wysłannicy, Warszawa 1971, 307-328, przeł. M. Petryńska (beleška o piscu, 308).

J. Rapacka: M. M., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 305.

 

MILANOVIĆ, Bratislav (1950-)

Nikt i nic, Argumenty 1986, 39, 9, przeł. D. J. Ćirlić; Jesień w oknie, Wyzanie, Grusza Giordana, Nikt i nic, Spokój, Zupełny spokój, Literatura VI, 1987, 8, 4-5, przeł. D. J. Ćirlić.

MILIČIĆ, Sibe (1886-1943)

Gwieździsta noc, Zdrój 1947, 6, 4, przeł. S. K. Papierkowski; Posianie, Tygodnik Powszechny 1961, 5, 6, przeł. M. Znatowicz-Szczepańska.

M. Znatowicz-Szczepańska: Współczesna literatura jugosłowiańska (S. Miličić i drugi). Tygodnik Ilustrowany LXIV, I, 1923, 13, 204-205.

 

MILIĆ, Bora (1931-)

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 291, przeł. J. Chmielewski.

MILIĆ, Zoran

Cerkiew Świętego Marka, Ziemia i Morze II, 1957, 21, 5, przeł. M. A. Wasilewski; Dotknięcie, Ziemia i Morze II, 1957, 21, 5. przeł. M. A. Wasilewski.

 

MILIĆ, Zoran (1940-)

Każdy gdzieś idzie, Pewien człowiek, Kiedy się wszystko otworzy [wiersze], Tygiel Kultury, 1997, 10/12, 51-53, przeł. T. Sikorska.

 

MILIĆEVIĆ, Ljubislav (1930-)

Bory, Kiedy mówi ona, Polecenie, Argumenty XVII, 1973, 23, 10, przeł. W. Rustecki (sa slikom); Kiedy mówi ona, Barwy VIII, 1975, 8, 8, przeł. W. Rustecki; Ona, Kultura II, 1986, 51, 9, przeł. A. Nawrocki.

MILIĆEVIĆ, Milan (1831-1908)

Źwerki, Nowa Reforma 1889, 145.

T. S. Grabowski: Milan Miličević, Świat Słowiański I, 1909, 66.

 

MILIĆEVIĆ, Veljko (1886-1929)

J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 25.

 

MILIDRAGOVIĆ, Božidar (1939-1995)

Wiosna, Między drzewami, Źródło, Niebo, Siekiera, Koń, Widok, Do ognia, Rozmowa o poezji, Znak, Kłos, ziarno, Róże, Tragarze zdań, Kraków 1983, 10-21, przeł. J. Kornhauser; uz to beleška, 184.

MILIŠIĆ, Milan ( -2001)

Koń – montaż, Student IV, 1970, 2, 18, przeł. J. Kornhauser.

 

MILOŠEVIĆ, Momčilo

Jovan Vladislav, Lublin 1935, przeł. S. K. Papierkowski.

S. K. Papierkowski: Momčilo Milosević "Jovan Vladislav" (Narodno pozoriste). Ruch Słowiański IV, 1931 3/6, 121-122; maszt.: (M. Milošević: Jovan Vladislav), Ruch Słowiański I, II, 1936, 2, 34; W. Jabłonowski: (M. Milošević: Jovan Vladislav, Nowa Książka VI, 1939, 6, 343.)

 

MILOŠEVIĆ, Nikola (1929-)

D. Cirlić-Straszyńska: Twórca i krytyk, PolitykaXXX, 1986, 4, 8.

 

MILOŠEVIĆ, Velimir (1937-)

Kochać - być światłością, Poezja 1975, 2, 51-52, przeł. B. Drozdowski; Skarb z lasu, Świerszczyk 1979, 16, 244-245, uredila B. Lewandowska.

ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 106.

 

MILUTINOVIĆ Sarajlija, Sima (1791-1847)

Serbski junak Veljko Petroviciu, Projektor, 5, 2002, przeł. M. Dąbrowska-Partyka.

R. Zmorski: Krótki rys nowego piśmiennictwa serbskiego podług Jana Risticza, Biblioteka Warszawska 1853, t. II, 197-208; J. B.: Obecne stanowisko dramatu w Serbii. (z wykładu Ludwika Legera), Biblioteka Warszawska 1869, t. II, 63-79; Nowoczesny dramat serbski, Wędrowiec, 1871, I, 138; H. Batowski: Prelekcje Mickiewicza i poeta serbski (F. Ilečić: Adama Mickiewicza paryskie "Wykłady" i serbskiego poety Simy Milutinovicia "Tragedia Obilić"), Ruch Literacki IX, 1934, 9, 279-282; J. Wierzbicki: M. S., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 308-309; M. i Polacy, w: L. Durković-Jakšić, Z dziejów jugosłowiańsko-polskich 1772-1840, Wrocław 1977, 141-143; E. Meissner: "Za i protiv Vuka" Mešy Selimovicia, Obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 56.

 

MILJANOV, Marko (1833-1901)

E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982, 213.

 

MILJKOVIĆ, Branko (1934-1961)

Na próżno ją budzę,Życie Literackie X, 1960, 43, 6, przeł. Z. Stoberski; isto, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 157-158; Jeżeli musisz kochać, Życie Literackie XIII, 1963, 48, 4, przeł. J. Zych; Za stołem, Poglądy III, 1964, 24, 8, przeł. J. Zych; Na próżno ją budzę, Zwierciadło IX, 1965, 11, 7, przeł. Z. Stoberski; Ballada (trubadurom z Ohridu), Wiatraki VII, 1966, 20, 3, przeł. J. Górec-Rosiński; Zmęczona pieśń, Łza, Towarzyszowi podróży, Kultura X, 1967, 51/52, 11, przeł. B. Nowak; Testament Orfeusza, Współczesność 1968, 5, 7, przeł. B. Nowak; Kronika, Pieśń Orfeusza, Tygodnik Kulturalny XVIII, 1974, 48, 8, przeł. B. Nowak; Kwiat, Miłość poezji, Poezja 1975, 2, 49, przeł. J. Salamon; Morze przed zaśnięciem, Tryptyk dla Eurydyki, ibid., 49-50, przeł. B. Kazimierczyk; Z cyklu "Krytyka poezji": Nędza poezji, Ukochanie poezji, Krytyka metafory, Odra XXIV, 1984, 6, 33, przeł. M. Dąbrowska-Partyka; WYBÓR POEZJI, Łódź 1986, 231, przeł. J. Salamon.

J. Rapacka: M. B., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 307-308; ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 106; S. Penčić: Wiersz jako temat wiersza, Odra, XXIV, 1984, 6, 34-37, przeł.M. Dąbrowska-Partyka; J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1983, 155; M. Dąbrowska-Partyka: Wstęp do: B. Miljković: Wybór poezji, Łódź 1986, 5-39; S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 297, przeł. J. Chmielewski; G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 44, 46, 48; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58; M. A. Wasilewski: Branko Miljković poeta kontrowersyjny (B. Miljković: Wybór poezji, Łódź 1988, Kierunki XXXIV, 1989, 12, 11; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 106.

 

MINDEROVIĆ, Čedomir (1912-1966)

Hymn państwowy Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, Życie SłowiańskieII, 1947, 3, 105, przeł. A. Brosz; Hymn państwowy Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, Słowo Polskie 1947, 167, 4, przeł. A. Brosz; Los w przystani łakomych, Odra XI, 1959, 6, przeł. S. Pollak; Pod wieżą milczenia, Przegląd Kulturalny VIII, 1959, 39, 9, przeł. I. Olszewska; isto, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 161,163; Los w Przystani Łakomych, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 164-166, przeł. S. Pollak.

E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982, 78-80; M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej (m. in. o Č. Minderoviciu), Kraków 1988, 73, 74, 77, 78; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57, 58.

 

MIŠIĆ, Zoran (1921-1976)

B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57, 58.

 

MITIĆ, Srboljub (1932-

Orka, Tygodnik Kulturalny, XVII, 1973, 32, 10, przeł. J. Salamon; Łąka zielona, Majowy wieczór, Pijus, Sen, Wielki brzydki koń, Magazyn Kulturalny 1974, 2, 14-15, przeł. J. Salamon; Łąka, Tygodnik Kulturalny XIX, 1975, 48, 7, przeł. J. Salamon.

J. Salamon: Jak doszło do spotkania ze wsią serbską i poetami - chłopami, Magazyn Kulturalny 1974, 2, 12-13; ad: (omówienie wierszy), Twórczość XXXV, 1979, 7, 148.

 

MITRINOVIĆ, Dimitrije (1888-1953)

Trzeba, Literatura na Świecie 1980, 9, 87, przeł. J. Kornhauser; uz to beleška, 232; Trzeba, Projektor, 6, 2002, przeł. J. Kornhauser.

J. Kornhauser: Kwiat duszy, o poezji serbskiego ekspresjonizmu, Literatura na Świecie 1980, 9, 99-100; J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1983, 37-40; A. Stankowicz: Rola tradycji Karadžiciowskiej w kształtowaniu postaw pokolenia Młodej Bośni, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 110, 112, 113.

 

MITROV, Nenad (1896-1941)

Z powrotem, Literatura na Świecie 1980, 9, 93, przeł. J. Kornhauser (s beleškom, 232-233); Z powrotem, Projektor, 6, 2002, przeł. J. Kornhauser.

J. Kornhauser: Kwiat duszy, o poezji serbskiego ekspresjonizmu, Literatura na Świecie 1980, 9, 101 i 103.

 

MITROVIĆ, Miroslav

Historyczny pomnik, Zielony Sztandar, XXXI, 1974, 50, 12, przeł. (A. Sar.); Historyczny pomnik, Zarzewie XVIII, 1975, 13, 23, przeł. (A. Sar); Pamiątka z przeszłości, Odgłosy XVIII, 1975, 12, 15, przeł. B. Piątkowski.

 

MITROVIĆ, Ranko (1945-)

Aforyzmy, Szpilki L, 1985, 42, 13; 44, 13; 46, 13, przeł. G. Walczak; Aforyzmy,Szpilki, LI, 1986, 50, 13, przeł. G. Walczak; Aforyzmy, Pismo literacko-artystyczne VIII, 1989, 4, 71-72, przeł. G. Walczak.

 

MLADENOVIĆ, Tanasije (1913-)

Dzwon czasu, Nowa Kultura VII, 1956, 48, 1, przeł. Z. Stoberski; Attyka w promieniach sierpniowego słońca, Młodość jest moim szczęściem, Przyjaźń 1956, 47, 7, przeł. Z. Stoberski; Niezapomnienie, Przegląd Kulturalny V, 1956, 48, 5, przeł. Z. Stoberski; Miłość wiecznie spragniona, Życie LiterackieVII, 1957, 15, 7, przeł. Z. Stoberski; Kaktus, Życie LiterackieVIII, 1958, 48, 5, przeł. A. Brosz; Istnieje pewna sprawa, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 167-168, przeł. W. Słobodnik; Czekaj mnie, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 169-170, przeł. L. Lewin; Nie zapisane, Miłość wiecznie spragniona, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 171-175, przeł. Z. Stoberski.

Tanasije Mladenović, Nowa Kultura VII, 1956, 48; A. Maliniak: Niech decyduje talent i piękno (intervju), PrzyjaźńXLVII, 1956, 7; E. Madany: Współczesna liryka jugosłowiańska (Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, uredili T. Mladenović, N. Simić, D. Sega), Nowe Książki 1961, 9, 537-538; D. Cirlić-Straszyńska (T. M., Mrtvo vreme), Poezja VIII, 1972,12, 97; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

MOSKOVLJEVIĆ, Miloš

A. Zaręba: Dialektologia słowiańska w latach 1918-1939 (Problemy i metody badań. Krytyczny przegląd dorobku), [w:] Słowanoznawstwo w okresie międzywojennym (1918-1939), Cz. I, Wrocław 1989, 142, 143.

 

MRKALJ, Sava (1783-1833)

E. Meissner: "Za i protiv Vuka" Mešy Selimovicia, Obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 53, 54, 58.

 

MUŠICKI, Lukijan (1777-1837)

Pośród przestworu morza, Złote  runo, Projektor, 5, 2002, przeł. M. Dąbrowska-Partyka.

R. Zmorski: Krótki rys nowego piśmiennictwa serbskiego podług Jana Risticza, Biblioteka Warszawska 1853, t. II, 197-208; W. Kot: M. L., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 313; L. Hensel: Stosunek Węgrów do Słowian w świetle korespondencji Ferenca Kazinczyego (1759-1831), Pamiętnik Słowiański XXXII, 1982, 200-202; E. Meissner: "Za i protiv Vuka" Mešy Selimovicia, Obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 60-62, 63, 67.

 

NASTASIJEVIĆ, Momčilo (1894-1938)

MJ: † Momčilo Nastasijević, Ruch Slowiański III,II, 1938, 4, 80; J. Rapacka: N. M., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 315-316; M. Šutić: Krótkotrwała radość gry na fujarce (M. Nastasijević: Frula), Interpretacija literacka na terenie zachodniej i południowej  Słowiańszczyzny, Kraków 1981, t. I, 130-138, przeł. przeł. A. E. Naumow; J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1983, 33; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57; J. Wierzbicki: Literacka Jugosławia czyli o sposobach istnienia literatur narodowych, Literackie i folklorystyczne sondaże, Warszawa 1989, 105, 106, 113, 115; J. Kornhauser: Strategie liryczne serbskiej awangardy (szkice o poezji), Kraków 1991, 117;J. Wierzbicki: Nastasijević, Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 68-73; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 48;M. Dąbrowska-Partyka: Teksty i konteksty : awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów, Kraków 1999, 212.

 

NASTIĆ, Vladimir (1934-)

Myślę co bym, Uroda południa, Cień mojej matki, Gwiazdy i kamienie, Barwy XVII, 1984, 2, 12, przeł. M. Osmólska (s beleškom o piscu); Dół, Ktoś w wannie gdy się kapał, Poglądy XX, 1982, 12, 9, przeł. M. Osmólska; Jeśli Ci lżej, Poza tym, ***(Siedzę w pokoju...), Życie Literackie XXXII, 1982, 18, 1, przeł. M. Osmólska.

 

NEDIĆ, Ljubomir (1858-1902)

W. Kot: N. Lj., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 319; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56.

 

NEGRIŠORAC, Ivan (1956-)

ad: Jugosławia (I. Negrišorac w "Književna reč", nr 280, 281 z 10 VI 86 i 25 VI 86 o młodej poezji serbskiej), Twórczość XLII, 1986, 10, 127-128; S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 291, przeł. J. Chmielewski.

 

NEJGEBAUER, Aleksandar (1930-)

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 291, przeł. J. Chmielewski.

NEMANJIĆ, sveti Sava (XII-XIII vek)

Żywot św. Symeona. Słowo w mękach, Poezja III, 1967, 2, 61, przeł. A. Dukanović; Żywot świętego Simeona (fragmenty), Dar słowa, Łódź 1983, 7-21, przeł. A. Naumow; Służba świętemu Simeonowi (fragmenty), ibid., 1983, 22-24, przeł. A. Naumow. Beleška o piscu, 236, 238-239.

J. Rapacka: N. S., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 322; J. Rapacka: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993, 33-38.

 

NEMANJIĆ, Stefan Prvovenčani (XII-XIII vek)

Żywot św. Symeona. Pienie pochwały twojej, Poezja 1967, 2, 59-60, przeł. A. Dukanović; Żywot świętego Simeona (fragmenty), Dar słowa, Łódź 1983, 25-40, przeł. A. Naumov. Beleška o autoru, 237, 239-241.

J. Rapacka: N. S., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 322; J. Rapacka: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993, 33-38, 47, 51.

 

NENADIĆ, Dobrilo (1940-)

DOROTEJ, Łódź 1986, 297, przeł. J. Klašninovska.

B. Brylska: Na dworze i w klasztorze (D. Nenadić: Dorotej, Łódź 1986), Miesięcznik Literacki XXII, 1987, 5, 146-148; M. Sitkiewicz: Powieść o Doroteju, Odgłosy XXX, 1987, 4, 9.

 

NENADIĆ, Milan (1947-)

ad: (Wiersze M. Nenadicia zamieszczone w "Književnost" nr 3/86), Twórczość XLI, 1985, 132.

NENADOVIĆ, Ljubomir (1826-1895)

R. Zmorski: Krótki rys nowego piśmiennictwa serbskiego podług Jana Risticza, Biblioteka Warszawska 1853, t. II, 197-208; W. Kozłowski: Wila słowiańska, utwór Nenadowicza, Mrówka 1871, 23; L. Wasilewski: Z niw słowiańskich (Lj. Nenadović, Dzieje literatury polskiej), TydzieńIII, 1895, 126; W. Kot: N. Lj., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 324.

 

NENADOVIĆ, prota Matija (1777-1854)

J. Wierzbicki: N. M., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 324-325.

 

NIKOLAJEVIĆ, Dimitrije (1935-)

N. Lewicka: (Generałowa) Czynią granice "licentia poetica", Za wolność i Lud, 1974, 16, 15.

 

NIKOLIŠ, Gojko (1911-)

Z. Sieradzka: Sterijino Pozorje (G. N. Korzenie), Teatr XXXIX, 1984, 10, 31, 33.

 

NINKOVIĆ, Nićifor (1788-1850)

ŻYWOTA MOJEGO OPISANIE, Warszawa 1987, 324, przeł. M. Petryńska.

S. Marat: N. Ninković: Żywota mojego opisanie, Warszawa 1987, Tygodnik Kulturalny XXXII, 1988, 23, 12, [beleška]; J. T.: Serbski Pasek (N. Ninković: Żywota mojego opisanie, Warszawa 1987), Nowe Książki 1988, 5, 77-78; J. Rapacka: Wstęp i komentarz do: N. Ninkovic, Żywota mojego opisanie, Warszawa 1987, s. 5-43.

 

NOGO PETROV, Rajko (1945-)

Mądrości skrytych, Między zwierzętami, O salamandrze,Życie Literackie XXIII, 1973, 20, 8, przeł. J. Salamon; Słonecznik, Poezja IX, 1973, 4, 91, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Przebijamy się drobni, Student VIII, 1974, 17, 3, przeł. J. Salamon; Zamknij swoje okno i pisz ten wiersz, Tygodnik Kulturalny XVIII, 1974, 48, 8, przeł. J. Salamon; Słonecznik, Poezja 1975, 2, 52, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Poza światem, Zamknij swoje okno i pisz ten wiersz, Rzeczy, które lubiliśmy, Kołysanka, Za tą bladą, za tą biedą, Tragarze zdań, Kraków 1983, 92-96, przeł. J. Kornhauser (s beleškom o piscu, 184-185); To, co kochaliśmy, Literatura, 1999, 5, 32, przeł. G. Łatuszyński.

ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 106; G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 47; (E. S.): Polski akcent Sarajewskich Dni Poezji, Kierunki XXXIV, 1989, 25, 12.

 

NOVAKOVIĆ, Duško (1948-)

Obcemu, Stoi mucha, Odnowionej głowie, Tajny agent, Barwy XVII, 1984, 3, 1, przeł. B. Novak; O smutku pewnej szuflady chcę wam zaśpiewać, Krogulec, Kos, a do kosa talie kart i zamglone kule astrologów, Cielę Mogły, Ciotko Mino, Ciotko Mino, Pani Z..., Podrzyj worek, Grawitacja, List, Rzeki, Literatura III, 1984, 6, 2-3, przeł. J. Kornhauser; Poezja poza kręgiem, Wywiad z Duškiem Novakoviciem przeprowadzony przez T. Kosticia w "Pobjedzie", Barwy XVII, 1984, 3, 2, przeł. B. Novak (s beleškom); Mogły, Świnie, byłyście tkliwymi Afrodytami [wiersze], Literatura, 1999, 5, 33, przeł. G. Łatuszyński.

 

NOVAKOVIĆ, Slobodan (1939-)

Wilk i siedem kózek, Karuzela XVI, 1972, 12, 12, przeł. A. Ochocki.

NOVAKOVIĆ, Stojan (1842-1915)

P. Stachurski, Przegląd słowiański (Literatura serbska), Dziennik Literacki 1867, 577-578;xl: Stojan Novaković, Kuryer Warszawski 1909, 73; Id: S. N. prevodilac "Gražine", Polsko-Jugosłowiańskie stosunki literackie, Wrocław 1972, 147-156; S. Subotin: S. N. a literatura polska., Sprawozdania z posiedzeń komisiji naukowych PAN w Krakowie 1971, 2, 372-374; [w:] Aleksander Brückner, Oprac. W. Berbelicki, Warszawa 1989, 175.

NUŠIĆ, Branislav (1864-1938)

Jego czwarta żona, Nowa Reforma XLI, 1922, 50-52, przeł. V. Frančić: Grzech Hatidžy,Kurjer Poznański XI, 1924, 7 i 8, przeł. Z. Kawecka; Ćarije, Kultura Słowiańska I, 1925, 9, 10/11 przeł. Z. Kawecka; Mój uczeń, Nowa Reforma XLVII, 1928, 133, 134, przeł. R. Z.: Prosię pana ministra, Przyjaźń 1956, 42, 8-9, przeł. J. Nurkiewicz; Chrześcijańska nauka, Słowo Tygodnia 1958, 50, 2, przeł. J. Bojar (F. Swarzyca); Z pamiętnika dobrego ucznia, Płomyk XLII, 1958, 7, 216-217, przeł. M. A. Wasilewski; Ofiara nauki, Szpilki XLIII, 1977, 3, 14-16, przeł. O. Wasilewski; Nerwowość, Szpilki XLVI, 1981, 47, 15, przeł. MAW; Pisarz dramatyczny,Szpilki XLVI, 1981, 17, 10-11, przeł. O. Wasilewski.

Z. Kawecka: Branislav Nušić, Kultura Słowiańska I, 1925, 8, 2-4; S. K. Papierkowski: Bronisław Nusić największy komediopisarz jugosłowiański, Kuryer Literacko-Naukowy VII, 1930, 48; J. J.: Pani ministrowa, Ilustrowany Kuryer Codzienny XXIX, 1938, 126, 18; Wł. Gl.: Bronisław Nusić, Przegląd Polsko-Jugosłowiański V, 1938, 1, 3-5; M. Jakóbiec: † Branislav Nušić, Ruch Słowiański III, II, 1938, 2, 28-29; A. Waśkowski: Z Teatru im. Słowackiego "Pani ministrowa" komedia Branislava Nušića, Głos Narodu XLV, 1938, 124; H. Kalita-Ćirlić: Branisław Nuszić, Program Teatru "Wybrzeże" 1956, 3-11, Pani ministrowa; S. Fleszarowa: (B. Nušić: Pani Ministrowa - Teatr "Wybrzeże"), Dziennik Bałtycki XI, 1956, 286, 3; S. Janowicz: Przed premierą "Pani Ministrowej" (Teatr "Wybrzeże"), Głos Wybrzeża 1956, 260, 4; J. Fruhling: Repertuarowe manowce (B. Nušić: Pani Ministrowa), Ziemia i Morze I, 1956, 28; W. Natanson: Goście jugosłowiańscy ("Dundo Maroje" Držicia i "Osierocona rodzina" Nušicia), Teatr XIV, 1956, 12, 12-13; B. Kreft: Branislav Nušić i jego komedia "Pani Ministrowa", Program Teatru Powszechnego Łódź, 1957; M. Jagoszewski: (B. Nušić: Pani Ministrowa - Teatr Powszechny Łódź 1957), Dziennik Łódzki 1957, 69, 4; E. Szuster: (B. Nušić: Pani Ministrowa), Kronika 1957, 8, 10; Jugoslovensko dramsko pozorište (B. Nušić "Osierocona rodzina"), Przegląd Kulturalny VIII, 1959, 21, 10-11; J. Kelera: Teatr z Belgradu (B. Nušić: Osierocona rodzina), OdraII, 1959, 23, 7 i 11; H. Kalita: Roda-Roda plagiatorem (Nuszić pierwowzorem powieści Rody-Rody: Chłopiec o 13 ojcach), Nowa KulturaXIII, 1962, 35, 11; M. Miller: N. B., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 339-341; F. Pasić: Teatr i dramat w powojennej Jugosławii, Dialog XXIV, 1979, 8, 90, przeł. A. Wojda; (m): Branislav Nušić 1864-1938, Szpilki XLVI, 1981, 17, 10; M. Koch: Josip Lešić: Nušićev smijeh (Beograd 1981), Pamiętnik Słowiański XXXIII, 1983, 267-271; D. J. Ćirlić: Teatr literacki w Nowym Sadzie (33 Festiwal Dramaturgii Jugosłowiańskiej Sterijino Pozorije: B. Nušić: Sumnjivo lice (Podejrzany osobnik), reż. Dušan Jovanović Stalno Slovensko Gledališče z Triestu) Dialog XXXIII, 1988, 10, 170; M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej (m. in. o B. Nušiciu), Kraków 1988, 23 [beleška]; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 28-29.

OBRADOVIĆ, Ana

Czarna kobieto! Płomyk 1961, 9, 260, przeł. Z. Stoberski.

OBRADOVIĆ, Dositej (1739-1811)

Na powstanie Serbii r. 1804, Obraz literatury powszechnej, ułożyli Chmielowski i Grabowski, Warszawa 1896,II, 603, przeł. B. Grabowski; isto, Wielka literatura powszechna VI, Antologia II, Warszawa 1933, 810; isto, S. Rospond, Jugosławja, Miejsce Piastowe 1935, 193-194; Na powstanie Serbii r. 1804, Projektor, 4, 2002, przeł. B. Grabowski.

L. Wasilewski: Szkic z dziejów nowożytnej literatury serbskiej, AteneumIII, 1894, 68-82; J. Magiera: Dositej Obradović, Świat Słowiański I, 364-367; S. Rospond: Dositej Obradović, S. Rospond, Jugoslawja, Miejsce Piastowe 1935, 144-185; Đ. Živanović: Dositej Obradović a Polacy, Ruch Słowiański I,II, 1936, 3, 46-50; M. Miller: O. D., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 341-342; Podróż D. Obradovicia do Polski, [w:] L. Durković-Jakšić, Z dziejów stosunków jugosłowiańsko-polskich 1772-1840, Wrocław 1977, 28-29; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 55; C. Juda: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX w., Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 124; E. Meissner: "Za i protiv Vuka" Mešy Selimovicia, Obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, ibid., 53, 58, 65, 67; J. Petr: Rozwój badań nad historią języków słowiańskich w okresie międzywojennym, [w:] Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918-1939), Cz. I. Wrocław 1989, 107; J. Rapacka: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993, 132-135.

OBRENOVIĆ, Aleksandar (1928-)

Himmelkommando (Nebeski odred), DialogIII, 1958, 40-95, przeł. Z. Stoberski; Przy księżycu, Rondo, Wieczorne rozmowy, Teatr Ludowy 1961, 1, 12-31, przeł. Z. Stoberski.

S. Traugutt: (D. Lebović, A. Obrenović: Himmelkommando), Przegląd Kulturalny 1956, 27, 6-7; Đ. Lebović, A. Obrenović: Himmlekommando. Serbski Teatr Narodowy Nowy Sad - występy w Polsce 1958; W. Natanson: Himmelkommando, Orka 1958, 18, 8; S. Traugutt: Himmelkommando, Przegląd Kulturalny 1958, 14, 10; "Himmelkommando" Lebovića i Obrenovića, Dialog IV, 1959, 9, 174-177; Z. Stoberski: "Ptak" Aleksandra Obrenovicia w Polskim Radiu, Radio i Telewizja 1959, 1, 5; J. Szczawiński: Państwowy Teatr Zagłębia w Sosnowcu. D. Lebović, A. Obrenović "Himmelkommando", Kierunki IV, 1959, 21, przeł. Z. Stoberski; A. Obrenović: Himmelkommando - prikazi: K. Dębnicki, Trybuna Mazowiecka 1961, 271, 6; A. Ostrowski, Radio i Telewizja 1961, 47, 24; J. Panasiewicz, Odgłosy IV, 1961, 45, 10; M. Wrzeszon, Kierunki 1961, 47, 10; W. Kołakowska: Aleksander Obrenović (intervju), Współczesność 1965, 1, 5. - Ostali prikazi, koji ovde nisu navedeni, nalaze se kod prezimena: LEBOVIĆ, Đorđe.

 

OBRENOVIĆ, Rade (1942-)

ŚMIESZNA RODZINKA. Powieść dla dzieci [Tata vikend i mama vikendica], Poznań 1986, 101, przeł. B. Ćirlić; CO ZA RODZINKA! : powieść dla dzieci [Mi smo smešna porodica] Stanowi cz. 2. trylogii, cz. 1. pt. Śmieszna rodzinka), Poznań 1988, 80, przeł. B. Ćirlić.

Z. Beszczyńska: R. Obrenović: Śmieszna rodzinka. Powieść dla dzieci, Poznań 1986, Nowe Książki 1987, 2, 125; L. Isakiewicz: Rodzinne opowiastki (R. O. Co za rodzinka! Powieść dla dzieci, Poznań 1988, 80), Nowe Książki 1989, 3, 54-55.

 

OGNJENOVIĆ, Vida (1941-)

Pojedynek, Projektor, 1, 2001, przeł. S. Wróblewski.

 

OLUJIĆ, Grozdana (1934-)

NIE BUDŹ ŚPIĄCYCH PSÓW [Ne budi zaspale pse], Warszawa 1968, 204, przeł. M. Krukowska.

ad: Jugosławia (G. O.: Trzeci talerz, w "Letopis Matice srpske" nr IV, V, VI/83), Twórczość XL, 1, 142.

 

OLJAČA, Mladen (1926-)

MODLITWA ZA MOICH BRACI [Molitva za moju braću], Warszawa 1959, 276, przeł. M. Krukowska i I. Olszewska; Słówo o mojej matce, Przegląd Kulturalny IX, 1960, 36, przeł. M. Krukowska; Nadzia, Z dziennika Tani,Wiatraki 1965, 5, 2-3, przeł. M. Krukowska; Syn, Kultura III, 1965, 31, 7, przeł. M. Krukowska; KOZARA, Warszawa 1968, 571, przeł. M. Krukowska.

W. Maciąg: Iskra autentyczności (Modlitwa za moich braci). Życie Literackie II, 1959, 33; Burza literacka w Juvosławii, Nowa Kultura X, 1959, 35, 8; A. Kowalska: M. Oljača - Modlitwa za moich braci. Kierunki IV, 1959, 25, 6; E. Możejko: Ze wspomnień partyzanta (Modlitwa za moich braci). Życie i Myśl IX, 1959, 11/12, 144-145; A. Mosz: Modlitwa za moich braci, Argumenty 1959, 38, 5; M. Ruszczyc: Gdy kończy się wojna... Nowe Książki 1959, 12, 729-731; Z. J. Bolek: Autoportret nieżyjącego człowieka (Modlitwa za moich braci). OrkaIII, 1959, 35, 10; J. Górec-Rosiński: Wyjście z ziemi (intervju), Wiatraki VII, 1966, 20, 1-2, 4; E. Madany: Mladen Oljača: Kozara, Warszawa 1968, Nowe Książki 1969, 5, 300-301; W. Kot: O. M., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 344-345; E. Madany: Literatura narodów Jugosławii o tematyce drugiej vojny światowej i jej recepcja w Polsce, [w:] Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej, Wrocław 1973, t. II, 69-87; E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982, 325.

 

OLJAČIĆ, Bora (1930-)

Psychiatra, Szpilki XLV, 1980, 37, 15, przeł. M. A. Wasilewski; Dziennik, Szpilki L, 1985, 44, 13.

 

ORFELIN, Zaharija (1726 - 1785)

Skarga, Pieśń o Turczynach i Moskwicinach, Projektor, 5, 2002, przeł. M. Dąbrowska-Partyka.

J. Rapacka: O. Z., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 345-346; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 55; E. Meissner: "Za i protiv Vuka", Mešy Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 48, 53, 67.

 

PAJOVIĆ, Milenko (1953-)

Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXI, 1986, 10-11, 43, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXIII, 1988, 7, 40, przeł. G. Łatuszyński; Werbalne delikty (wybór aforyzmów), Projektor, 3, 2002, przeł. M. Duškov.

N. Milošević: Aforystyczny kunszt Milenko Pajovicia, Projektor, 3, 2002, przeł. M. Duškov.

 

PAJSIJE, patrijarh (XVII vek)

Służba świętemu Simonowi (fragmenty), Dar słowa, Łódź 1983, 73-74, przeł. A. Naumow; Służba świętemu carowi Urošovi I (fragmenty), Dar słowa, ibid., 124, przeł. A. Naumov. Beleška o autoru, 230, 244, 249.

J. Rapacka: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993, 51-52.

 

PALAVESTRA, Predrag (1930-)

Powieść poetycka Miloša Crnjanskiego, Odra XXVII, 1987, 2, 24-27, przeł. B. Gnypowa.

ad: (P. Palavestra o B. Pekiciu w "Književnosti" (nr 5-6/85) Twórczość XLI, 1985, 12, 128.)

PANIĆ Surep, Milorad (1912-1968)

Ogień, Przegląd Kulturalny VIII, 1958, 48, 1, przeł. Z. Stoberski; Z cienia i ostrzeżenia, Ogień, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 181-183, przeł. Z. Stoberski.

B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

PANDUROVIĆ, Sima (1883-1960)

J. Rapacka: P. S., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 350-351; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 18.

 

PANTIĆ, Mihajlo (1957-)

TV, Dekada Literacka, 2000, 1, 21, przeł. M. Dąbrowska-Partyka; Relacja z rejonu wstrząsów, Arkusz, 3, 2002, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Najlepszy band w Bloku Wschodnim, Arkusz, 3, 2002, przeł. M. Jankowska.

D. Cirlić-Straszyńska: Od tłumaczki "Relacji z rejonu wstrząsów", Arkusz, 5, 2002.

 

PARAUŠIĆ, Momčilo (1934-)

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 287, przeł. J. Chmielewski.

 

PAVIĆ, Milorad (1929-)

Bachus i lampart, Ikona, która kicha, Literatura na Świecie 1978, 5, 180-195, przeł. D. J. Ćirlić; Słownik Chazarski. Powieść-leksykon w 100.000 słów. Fragmenty, Literatura na Świecie 1988, 1, 4-112, przeł. E. Kwaśniewska; Milorad Pavić (Z wywiadu dla czasopisma "Književna reč"), Literatura na Świecie 1988, 1, 113, przeł. M. Wierzbicka; SŁOWNIK CHAZARSKI : powieść-leksykon w stu tysiącach słów : egzemplarz żeński, Warszawa 1993, 309, przeł. E. Kwaśniewska, D. Cirlić-Straszyńska; Słownik chazarski [fragm.], Gnosis, 7, 1995, 47-49, przeł. E. Kwaśniewska, D. Cirlić-Straszyńska; SŁOWNIK CHAZARSKI : powieść-leksykon w stu tysiącach słów : egzemplarz męski, Warszawa 2000, 309, przeł. E. Kwaśniewska, D. Cirlić-Straszyńska; Serwis do herbaty "Wedgwood", Projektor, 1, 2001, przeł. K. Szwec; Książki bez okładek (wywiad z Miloradem Paviciem), Projektor, 5, 2002, przeł. K. Kowalczyk.

dcs: [Beleška o piscu], Literatura na Świecie 1988, 1, 263; R. Iveković:Słownik chazarski i imię róży czyli o zastosowaniu encyklopedii. Fragmenty, Literatura na Świecie 1988, 1, 114-124, przeł. M. Wierzbicka; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o M. Paviciu), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o M. Paviciu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129; A. Walczak: Językowo-stylistyczna analiza prozy Milorada Pavicia, Prace Filologiczne, T. 40, 1995, 299-306; S. Nowak:Postmodernistyczna intertekstualność w zbiorze opowiadań "Nove beogradske priče" Milorada Pavicia, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie, Z. 91, 1996, 87-96; J. Kornhauser: Kiš i Pavić – z problematyki pastiszu, [w:] Świadomość regionalna i mit odrębności (o stereotypach w literaturze serbskiej i chorwackiej), Kraków 2001, 187-202.

 

PAVIĆ, Siniša (1933-)

CHWILA DZIWNEJ ŻYCZLIWOŚCI, Warszawa 1971, 253, przeł. M. Krukowska.

A. Baranowska: (Chwila dziwnej życzliwości), Nowe Książki 1972, 19, 66.

 

PAVKOV, Dušica (1959-)

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 291, przeł. J. Chmielewski.

 

PAVKOVIĆ, Vasa (1953-)

Zimno, Szkic o usuniętych politykach, Pismo literacko-artystyczne VI, 1987, 5, 111-112, przeł. J. Moroń. S beleškom o piscu, 112; Singer : miłość z Cypełe, Tygiel Kultury, 1997, 10/12, 105-109, przeł. T. Sikorska.

PAVLOVIĆ, Milorad (Krpa) (1865-1957)

Đ. Živanović: Tłumacz Kasprowicza - Milorad Pavlović, Pamiętnik Słowiański XV, 1965, 199-206; M. Topić: Pierwszy tłumacz poezji Młodej Polski u Serbów i Chorwatów, Pamiętnik Słowiański XVI, 1966, 158-167.

PAVLOVIĆ, Miodrag (1928-)

Murarze, Przegląd Kulturalny VIII, 1958, 48, 4, przeł. Z. Stoberski; Orfeusz na Korei, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1969, 193-194, przeł. S. Flukowski; Requiem, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 195, przeł. T. Różewicz; Murarze, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 196-198, przeł. Z. Stoberski; Pastuch w mieście, Życie LiterackieXIII, 1963, 48, 4, przeł. J. Zych; Rybki,Odgłosy 1964, 27, 6, przeł. K. Kaszyńska; SOBOWTÓRY, Warszawa 1965, 49, przeł. P. Vujičić, T. Karpowicz; Rusałka mówi, Zwierciadło X, 1966, 9, 3, przeł. P. Vujičić i T. Karpowicz; Wołanie trzeba powtórzyć, KamenaXXXIII, 1966, 15, 8, przeł. J. Zych; Powrót, Powrót, Warszawa 1969, 5-32, przeł. A. Dukanović; Zwady, Tygodnik KulturalnyXIV, 1970, 40, 7, przeł. B. Nowak; Egzekwie, Kariatyda, Poezja VII, 1971, 1, 87-89, przeł. M. A. Wasilewski; Maska, Specjalni wysłannicy, Warszawa 1971, 59-70, przeł. V. Stoberska (beleška o piscu, 60); Argonauta z Tarsu, Noc w Ogrójcu, Literatura na Świecie 1972, 6, 75-76, przeł. B. Novak (beleška o piscu, 187); Zarys historii literatury przyszłej, ibid., 142, 157, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Alpy, Święty Jovan Kaneo, Ostatni obiad, 158-160, przeł. B. Nowak; Chleb i wino, Poezja 1975, 2, 54, przeł. E. Zych; Do pieśni, Poezja 1975, 2, 53-54, przeł. Z. Bieńkowski; Nauczcie się pieśni, Poezja 1975, 2, 53, przeł. D. Drozdowski; Spory, Poezja XII, 1977, 7, 8, przeł. T. Sawicka; Śniadanie na trawie, ***(Oto syn cieśli), Święty Jan Kaneo, Literatura na Świecie XII, 1977, 8, 204-209, przeł. J. Waczków; MIT I POEZJA, Kraków 1979, 139, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; JASNE I CIEMNE ŚWIĘTA, Kraków 1980, 191, przeł. J. Salamon; Jest tu coś,Odyseusz, Wielu ludzi mówi, Ziemia jest z każdym dniem..., Tygodnik Kulturalny XXV, 1981, 3, 9, przeł. B. Nowak; TREN WOJOWNIKA,Łódź 1982, 159, przeł. B. Nowak; Złoty spór, Odra XXIV, 1984, 6, 43-46, przeł. J. Kornhauser; POEZJE WYBRANE, Warszawa [1986], 132, przeł. B. Nowak; Obrona naszego miasta, Poezja XXII, 1987, 3, 87, przeł. B. Nowak; Wiersze, Literatura na Świecie 1990, 10, 65-68, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Requiem, Epitafium słowiańskiego prapoety [wiersze], Literatura, 1999, 5, 32-33, przeł. G. Łatuszyński; Wiersz, Kafka 6, 2002.

Aktualne problemy literatury jugosłowiańskiej (intervju), Nowa KulturaXI, 1960, 46, 12; Z. Bieńkowski:Sobowtóry, Kultura IV, 1966, 10, 7; D. Cirlić-Straszyńska: Poeta wobec historii (o stvaralaštvu M. Pavlovića i V. Pope), Poezja 1970, 8, 102-103; J. Rapacka: P. M., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 352-353; ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 106; A. Komorowski:Opoezji, erotyzmie i własnej osobie (Mit i poezja, Kraków 1979), Nowe Książki 1980, 4, 60-61; J. Kornhauser: (Posłowie do: M. Pavlović: Jasne i ciemne święta, Kraków 1980, 187-192); J. Moroń: Myślenie mityczne, Miesięcznik Literacki 1980, 7, 136-137; G. Łatuszyński: Szarpnąć za włosy każdą prawdę (M. P.: Jasne i ciemne święta), Nowe Książki 1981, 8, 27-29; B. Nowak: Wstęp do M. Pavlovicia "Tren wojownika", Łódź 1982, 5-12; K. Bąk: Cienki zeszycik (M. P.: Tren wojownika), Przegląd Tygodniowy II, 1983, 47, 13; J. Kornhauser: Mit początku (Miodrag Pavlović), [w:] Wspólny język, Katowice 1983, 99-104; J. Wierzbicki: Literatury Jugosławii (M. P.: Mit i poezja), Rocznik Literacki 1979, Warszawa 1983, 568-575; J. Wierzbicki: Literatury jugosłowiańskie (M. P.: Jasne i ciemne święta), Rocznik Literacki 1980, Warszawa 1984, 556-563; M. A. Wasilewski: Kulturalne migreny Jugosłowian, Kierunki XXXI, 1986, 42, 14; GŁ: (Beleška o piscu), Poezja XXII, 1987, 3, 97; G. Łatuszyński: Rozbić witrynę z każdym kłamstwem, Poezja XXII, 1987, 3, 88-90; G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 42-43; J. Wierzbicki: Literatury Jugosławii (M. Pavlović: Tren wojownika, Łódź 1982), Rocznik Literacki 1982, Warszawa 1988, 553; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 103-104.

 

PAVLOVIĆ, Ranko (1934-)

Haiku, Pismo literacko-artystyczne VIII, 1989, 4, 75, przeł. J. Moroń.

 

PAVLOVIĆ, Živojin (1933-1998)

Poezja brutalności, Kultura XIV, 1976, 12, 4, przeł. G. Łatuszyński.

ad: Jugosławia (o Ž. P. w "Književnosti" nr 1/84), Twórczość XL, 1984, 6, 140; ad: Jugosławia (rozmowa z Ž. P., "Književna reč" nr 238-240), Twórczość XL, 1984, 12, 136.

 

PEKIĆ, Borislav (1930-1992)

Śmierć na Golgocie, Literatura na Świecie 1974, 12, 170-189, przeł. M. Petryńska (beleška o piscu, 349-350); WZLOT I UPADEK IKARA GUBIELKIJANA, Warszawa 1980, 80, przeł. E. Kwaśniewska; Jak pogrzebać wampira (fragmenty), Literatura na Świecie 1983, 5, 3-49, przeł. M. Petryńska; JAK POGRZEBAĆ WAMPIRA,Łódź 1985, 477, przeł. M. Petryńska; PIELGRZYMKA ARSENIJEGO NJEGOVANA : portret, Warszawa 1985, 305, przeł. G. Łatuszyński; CZAS CUDÓW [Vreme čuda], Kraków 1986, 427, przeł. M. Petryńska; Wścieklizna (fragment powieści), Literatura VI, 1987, 41-45, przeł. Maryla i Grzegorz Łatuszyńscy. S beleškom o piscu, 41; Złote runo. Fragmenty, Literatura na Świecie 1988, 1, 125-180, przeł. M. Petryńska; Generałowie, czyli braterstwo broni, Dialog 1990, 3, przeł. D. J. Ćilić.

J. Hristić: Jugosłowiański teatr absurdu, Dialog XXIV, 1979, 8, 95-96, przeł. P. Szymanowski; G. Łatuszyński: Bo wszystko jest marnością (B. P.: Wzlot i upadek Ikara Gubelkijana), Nowe Książki 1980, 17, 33-35; J. Wierzbicki: (Wypowiedź o B. Pekiciu w "Forum Literackim" 1979 r.), Miesięcznik Literacki 1980, 4, 56-57; E. Wysińska: Dwugłos z Nowego Sadu (B. P.: Korešpodencija, fragmenty powieści "Zlatno runo"), Dialog XXVII, 1982, 5, 164-165, (Beleška o piscu), Literatura na Świecie 1983, 5, 178; ad: Jugosławia (B. Pekić: Szał), Twórczość XXXIX, 1983, 2, 146; M. Wierzbicka: Problem rodowodu w serbskiej powieści lat siedemdziesiątych, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 184-189, 191, 193, 195, 196-197; J. Wierzbicki: O powieści Borislava Pekicia, Literatura na Świecie 1983, 5, 50-55; ad: Jugosławia (szkic w "Letopis Matice Srpske" nr VII-VIII/83 P. Pijanovicia o B. Pekiciu), Twórczość XL, 1984, 3, 143-144; J. Wierzbicki: Literatury jugosłowiańskie (B. P.: Wzlot i upadek Ikara Gubielkijana), Rocznik Literacki 1980, Warszawa 1984, 556-563; ad: (O B. Pekiciu w "Književnosti" nr 5-6/85), Twórczość XLI, 1985, 12, 127-130; ad: (Omówienie przez Milana Radulovicia powieści B. Pekicia "Wścieklizna" w "Književnosti" 1-2/85), Twórczość XLI, 1985, 6, 123; J. Niesiobędzki: W optyce rewolucji. Sterijino Pozorje, Nowy Sad 1985 (B. Pekić: Obrona i ostatnie dni), Fakty XXVII, 1985, 29, 1; J. Termer: Dialog "na dzieła” (B. Pekić: Jak pogrzebać wampira, Łódź 1985), Nowe Książki 1985, 12, 94-95; J. Termer: Dialog "na dzieła" (B. Pekić: Pielgrzymka Arsenijego Njegovana, Warszawa 1985), Nowe Książki 1985, 12, 94-95; ad: Jugosławia (W Književnosti nr IV/86 B. Pekicia: Antyspomnienie 1848-1953), Twórczość, 1986, 8, 126; D. Brylska: Dramat pomyłki i nieporozumienia (B. Pekić: Pielgrzymka Arsenijego Njegovana, Warszawa 1985), Miesięcznik Literacki XXI, 1986, 5, 147-149; J. Kornhauser: Posłowie do: B. Pekić, Czas cudów, Kraków 1986, 424-428; E. Borkowska: Od Wallenroda do nadczłowieka (B. Pekić: Jak pogrzebać wampira, Łódź 1985), Miesięcznik Literacki XXII, 1987, 9, 144-145; E. Borkowska: Zbawienia nie było, Rozprawa z mesjanizmem (B. Pekić: Czas cudów, Warszawa 1986), Miesięcznik Literacki XXII, 1987, 10, 137-139; L. Januszewicz: Do wyboru (B. Pekić: Czas cudów), Pobrzeże 1987, 2, 18; dcs: [Beleška o piscu], Literatura na Świecie 1988, 1, 263-164; W. Chołodowski: Idzie skacząc po górach, nie omija pagórków (B. Pekič: Jak pogrzebać wampira, Łódź 1988: B. Pekić: Czas cudów, Kraków 1986), Literatura na Świecie, 1988, 1, 265-275; E. Madany: Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945 r. w aspekcie porównawczym, [w:] Polska - Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, 147; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o B. Pekiciu), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257; K. Żórawski: Jezus i Judasz Borislava Pekicia (B. Pekić: Czas cudów, Kraków 1986), Literatura na Świecie 1988, 1, 276-283; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o B. Pekiciu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 97-98.

 

PENČIĆ, Sava

Wiersz jako temat wiersza, Odra XXIV, 1984, 6, 34-37, przeł. M. Dąbrowska-Partyka.

 

PERIĆ, Raša (1938-)

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 289, przeł. J. Chmielewski.

 

PERKUČIN, Slobodanka (1957-)

Bałkański tryptyk, Słowo o boju, Z majdanów [wiersze], Tygiel Kultury, 1997, 10/12, 56-60, przeł. T. Sikorska.

PEROVIĆ, Sreten (1932-)

Stół, Sen, Lovćen, Barwy XVII, 1984, 5, 6, przeł. M. Malczewska (uz to beleška o piscu, sa slikom); Oddycham winnica. Kultura II, 1986, 51, 9, przeł. A. Nawrocki.

ad: Jugosławia, Twórczość XXXII, 1976, 8, 142-143.

 

PERVIĆ, Muharem (1934-)

Derwisz i śmierć (M. Selimović: Derwisz i śmierć), Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny, Kraków 1981, t. I, 108-128, przeł. M. Balbus, Uz to beleška M. Dąbrowske-Partyke, 107.

 

PETKOVIĆ, Radoslav (1953-)

Objawienie, Arkusz, 3, 2002, przeł. K. Szymczak.

 

PETKOVIĆ-DIS, Vladislav (1880-1917)

M. Dąbrowska-Partyka: Poezja V. Petkovicia-Disa, Modernizm w literaturach słowiańskich, Kraków 1973, 107-115; J. Rapacka:P. D. V., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 355-356; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 18.

 

PETROVIĆ, Aleksandar (1921-)

D. H. Tomaszewska: Żeby życie nie zastało zdradzone (wywiad), Literatura VI, 1987, 10, 53-55.

 

PETROVIĆ, Boško (1915-2001)

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 291, przeł. J. Chmielewski.

PETROVIĆ, Branislav (1937-)

Partia szachów. Wiatraki VII, 1966, 20, 3, przeł. I. Olszewska; Śmierć przyjaciela, Poezja XXII, 1987, 3, 81, przeł. K. Maronde i S. Kryska.

ad: (Wiersze B. Petrovicia zamieszczone w "Književnost" nr 3/85), Twórczość XLI, 1985, 9, 132; GŁ: (Beleška o piscu), Poezja XXII, 1987, 3, 97; G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 45, 46, 47.

 

PETROVIĆ, Duško M. (1948-)

Sprawozdanie z podróży, Szpilki XLVI, 1981, 24, 16, przeł. M. Bołotin; Wiatr na ulicach, Szpilki XLVI, 1981, 17, 8, przeł. M. A. W.; Samorządni dublerzy i delegacyjni kaskaderzy, Szpilki LII, 1987, 48, 7, przeł. M. A. Wasilewski.

 

PETROVIĆ, Goran (1961-)

Antykwariat „Pod szczęśliwą ręką”, fragment powieści, Projektor, 2, 2001, przeł. M. Duškov; Z kroniki tajnego stowarzyszenia, Arkusz, 3, 2002, przeł. D. Cirlić-Straszyńska.

 

PETROVIĆ, Milutin (1941-)

Złote wiersze (odlomak), Student IV, 1970, 2, 18, przeł. J. Kornhauser; Tonęliśmy w Dunaju, Tygodnik Kulturalny XV, 1971, 29, 7, przeł. pisac i M. A. Wasilewski; Grzech, Literatura na Świecie 1972, 6, 77, przeł. B. Sadowska (beleška o piscu, 187); "Dama z tasiemką" pierwszy wiersz miłosny, Dom, globus, Słowo: choroba, Strzelec, Tusz, gniazdo, Literatura na Świecie 1978, 8, 225-227, przeł. J. Kornhauser; Tragarze zdań, Kraków 1983, 80-90, przeł. J. Kornhauser (s beleškom, 185); 1990 [Tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty], 21 maja, 11:59:59, belgradzkie metro; 1990 [Tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty], 21 maja, 12:00:00; "Nie jest możliwe, by nie przyszli gorszyciele" [wiersze], Tygiel Kultury, 1997, 10/12, 61-63, przeł. T. Sikorska.

D. Cirlić-Straszyńska: Milion za "głowę na pniu", Poezja VIII, 1972, 8, 100-101; J. Kornhauser: Livada i Petrović: w Sanatorium wyobraźni, Literatura na Świecie 1978, 8, 228-235; J. Kornhauser: Livada i Petrović: W sanatorium wyobraźni, [w:] J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1983, 115-123; J. Kornhauser: Livada i Petrović: w sanatorium wyobraźni, Literatura na Świecie 1990, 10, s. 228-235.

 

PETROVIĆ, Petar (1899-1952)

T. S. Grabowski: Nowy dramaturg serbski, Czas 1904, 91 i 92; T. S. Grabowski: Petar Petrović dramatyk serbski. Świat SłowiańskiII, 1913, 419-433.

 

PETROVIĆ, Rastko (1898-1949)

OPOWIEŚĆ Z PODRÓŻY,Warszawa 1973, s. 89, przeł. H. Kalita; Bestialstwa, Literatura na Świecie 1980, 9, 88-90, przeł. J. Kornhauser (s beleškom, 233); Bestialstwa, Projektor, 6, 2002, przeł. J. Kornhauser.

J. Wierzbicki: P. R., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 356-358; M. Dąbrowska-Partyka: Biblioteka Albatros i Beogradska Književna Zajednica Alpha, czyli rzecz o jedności przeciwieństw, Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu, Wrocław 1979, 57-70; J. Kornhauser: Kwiat duszy, o poezji serbskiego ekspresjonizmu, Literatura na Świecie 1980, 9, 102-103; M. Bogdanović: Rastko Petrović: Ludzie mówią. Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny, Kraków 1981, t. I, 54-60, przeł. M. Balbus; B. Czapik: Nadrealizm w literaturze serbskiej, Wrocław 1982, 1983, 34-37, 40-41, 62-63; ad: Jugosławia ("Književna reč" nr 226 1/84, listy R. Petrovicia do M. Rakicia), TwórczośćXL, 1984, 140-141; E. Pułka: Z teorii i metodologii badań nad powieścią polską i serbską, Pamiętnik Słowiański XXXII, 1982, 224-225; G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 43; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57; B. Czapik: Współcześni wobec modelu języka, literatury i kultury narodowej Vuka Karadžicia, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 75, 76, 82, 83; J. Wierzbicki: Literacka Jugosławia czyli o sposobach istnienia literatur narodowych, literackie i folklorystyczne sondaże, Warszawa 1989, 105; M. Dąbrowska-Partyka: Biblioteka Albatros i Beogradska književna zajednica Alpha, czyli rzecz o jedności przeciwieństw, Projektor, 2, 2001.

 

PETROVIĆ, Veljko (1884-1967)

Obyśmy nigdy nie byli się znali.... Przegląd Polsko-JugosłowiańskiII, 1935, 3, przeł. D. Królikowski; Ziemia, Wieś, 1946, 45, 4, przeł. S. Papierkowski; Z wiązami od wczoraj jestem za pan brat..., Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 199, przeł. I. Olszewska; Przepiórka w ręce, Bar "Titanic", Warszawa 1962, 191-214, przeł. Z. Stoberski; Folwarcznik, Antologia noweli jugosłowiańskiej, Warszawa 1964, 296-319, przeł. Z. Stoberski.

M. Znatowicz-Szczepańska: Współczesna literatura jugosłowiańska (V. Petrović i drugi) Tygodnik Ilustrowany LXIV, I, 1923, 13, 15; S. KOTW: Kongres Polsko-Jugosłowiański (V. Petrović i drugi), Myśl Narodowa I, 1931, 23, 301; S. Papierkowski: Veljko Petrović najwybitniejszy współczesny nowelista serbski, Wieś 1946, 45, 3; W. Kot: P. V., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 358-359; ad: Jugosławia (o V. Petroviciu: "Odjek" nr 2/84), Twórczość XL, 1984, 8. 143-144; ad: Jugosławia (W Letopis Matice Srpske nr XII 85, M. Egerić pisze o Veljku Petroviciu i Jovanie Skerliciu), TwórczośćXLII, 1986, 6, 121; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56, 57, 58.

 

PETROVIĆ NJEGOŠ, kralj Nikola (1841-1921)

Tam za górami (Onamo, onamo...). Świat 1910, 37, 14, przeł. J. Jankowski; Z poezji Mikołaja, króla Czarnogóry, Kuryer WarszawskiII, 1910, 237, przeł. Cz. Łukaszkiewicz; Z poezyj Mikołaja, króla Czarnogóry, Tygodnik Ilustrowany II, 1910, 727, przeł. Cz. Łukaszkiewicz; Promienny świt wschodzących zórz, Dziennik Chicagowski XXI, II, 1910, 216, przeł. Cz. Łukaszkiewicz; Narzeczona Ali-Beja, Nowiny 1912, 246; Poeta i Rusałka (iz poeme "Pjesnik i Vila"), Echo Literacko-Artystyczne 1913, 1120-1121, przeł. Jawnuta.

J. Leciejewski: Książę czarnogórski Mikołaj jako poeta, Dziennik Poznański II, 1901, 188, 189, 194, 195, 197, 199 (i posebno); Kwiatkowski: Z antologii serbskiej. Mikołaj I, książę czarnogórski, Tygodnik Ilustrowany II, 1908, 867; Król Poeta, Biesiada Literacka 1910, 42, 318-319; Nikola, Dziennik ChicagowskiII, 1910, 216; Nikola, Goniec Codzienny 1910, 144; Nikola I, Gazeta Lwowska 1910, 197; Nikola I, Nowa Reforma 1910, 394; Muncjusz: Hospodar Czarnej Góry, Dziennik Kijowski VI, 1912, 320; Utwór króla Nikity ("Oblężenie Skadaru"), Gazeta Lwowska 1913, 230; F. Król Mikołaj, NaprzódXXV, 1916, 34; N. Vuković: Mikołaj I Njegoš król poeta w Polsce, Sprawozdania PAN Kraków 1967, 1, 159-162.

 

PETROVIĆ NJEGOŠ, Petar II (1813-1851)

GÓRSKI WIENIEC, Biblioteka JugosłowiańskaIII, Warszawa 1932, 160, przeł. H. Batowski; Z "Górskiego wieńca", Wielka literatura powszechna VI, Antologia II, Warszawa 1933, 811-812, przeł. H. Batowski; Górski wieniec (odlomak o Lovćenu), S. Rospond, Jugosławja, Miejsce Piastowe 1935, 124-136, przeł. H. Batowski; WYBÓR PISM, Biblioteka Narodowa, Wrocław 1958, 2, 113, przeł. H. Batowski.

R. Zmorski: Krótki rys nowego piśmiennictwa serbskiego podług Jana Risticza, Biblioteka Warszawska 1853, t. II, 197-208; Stulecie Piotra Njegosza, Gazeta Warszawska 1913, 337; Stulecie Piotra Niegosza, Świat Słowiański II, 1913, 768; Uroczystości Piotra Njegosza w Pradze, Głos Narodu 1914, 108, 111; H. Batowski: Piotr Petrović Njegoš, Ruch Słowiański IV, 1931, 3/6, 167-169; J. Gołąbek: Literatura jugosłowiańska, Rocznik Literacki 1932, 138-139; H. Batowski: O moim przekładzie "Górskiego wieńca", Przegląd Współczesny XLVII, 1933, 140, 460-462; J. Mierzwa: Polski przekład "Górskiego wieńca", Przegląd Współczesny XLVI, 1933, 137, 388-390; Lj. Durkovicz Jakszicz: Petar II Petrović - Njegoš, Warszawa 1938; Vidi prikaz o tome: K. Zbyszewski: Wolność drogo kosztuje, Prosto z Mostu IV, 1938, 29, 7; K. Pruszyński: Władyka Petar II Njegosz, Kuryer Literacko-Naukowy XVI, 1939, 30, 4-6; V. Frančić: Stulecie "Górskiego wieńca", Życie Słowiańskie 1947, 5, 173-176; M. Jakóbiec: Górski wieniec, Odrodzenie IV, 1947, 41, 5; W. Bazielich: Stulecie poematu (Górski wieniec), Odra 1947, 22, 5; H. Batowski: Górski vijenac, Życie Słowiańskie 1948, 12, 551; W. Kot: Z literatur Jugosławii (nowe przekłady Krležy, Njegoša, Marinkovicia), Trybuna Literacka 1958, 46; S. Subotin: P. Njegoš, Wybór pism, Wrocław 1958 (prikaz), Pamiętnik Słowiański IX, 1959, 192-193; J. Danielewicz: Czarnogórski poeta i polityk z XIX wieku, Nowe Książki 1959, 1, 21-22, Wybór pism, Wrocław 1958 (prikaz), Pamiętnik Słowiański II, 1959, 192-193; J. Danielewicz: Czarnogórski poeta i polityk z XIX wieku, Nowe Książki 1959, 1, 21-22; K. Wrocławski: Stosunek Njegoša do folkloru we wczesnej twórczości, Pamiętnik Słowiański XVIII, 1968, 40-60; E. Madany: "Gorski vijenac" w Polsce, Biuletyn Historyków Literatur Zachodniosłowiańskich IV, 1971, 73-74; E. Madany: "Gorski vijenac" w Polsce, Polsko-jugosłowiańskie stosunki literackie, Wrocław 1972, 109-119; W. Rustecki: Njegoš na Lovćenie, Podkarpacie 1971, 31, 8; K. Bąk: Nj. P. P., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 329-333; ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 106 (slika, 19), A. Andrić: Njegoš jako tragiczny bohater kosowskiej idei, We własnych oczach, Warszawa 1977, 218-238, przeł. J. Kornhauser; L. Durković: Petar II Petrović Njegoš i Polacy, [w:] Z dziejów stosunków jugosłowiańsko-polskich 1772-1840, Wrocław 1977, 211-217; W. Rustecki: Sztuka bycia Czarnogórcem, Barwy XII, 1979, 5, 7; A. Nawrocki: Mauzoleum Petra Njegoša (wiersz), Kultura II, 1986, 42, 1; D. Wierzchołowska: Funkcje czasu i przestrzeni w Górskim Wieńcu P. P. Njegoša, Pamiętnik Słowiański XXXIV, 1984 (wyd. 1986), 197-219; D. Wierzchołowska: "GÓRSKI WIENIEC" PETRA NJEGOŠA: POETYKA UTWORU, Zielona Góra 1986, 121; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 55; D. Kiš: Wyciąg z księgi urodzin (krótka autobiografia) [beleška o P. P. Njegošu], Res Publica III, 1989, 1, 30-31; M. Jakóbiec-Semkowowa: Uzurpator na scenie : (Dymitr Samozwaniec i Szczepan Mały), Pamiętnik Słowiański, T. 47/48, 1997/1998, 71-84.

PIŠTALO, Vladimir (1960-)

List o Tesli, królu krasnoludków; Ciepło, zimno, Dekada Literacka, 2000, 1, 20-21, przeł. M. Dąbrowska-Partyka.

POPA, Vasko (1922-1991)

Kroki twoje z chodnikiem, Orka I, 1957, 3, 5, przeł. Z. Stoberski; Po zabawie, Twórczość XIII, 1957, 6, 114-116, przeł. I. Olszewska; Przed zabawą, TwórczośćXIII, 1957, 6, przeł. I. Olszewska; Co z moimi gałgankami, Twórczość XIII, 1957, 6, 114-116, przeł. I. Olszewska; I ty chcesz żebyśmy się kochali, Twórczość XIII, 1957, 6, 114-116, przeł. I. Olszewska; List do przyjaciela z zagranicy,Po prostu 1957, 18, 6; Oddaj mi moje gałganki, Twórczość XIII, 1957, 6, 114-116; Złoto naszej młodości, Nowa Kultura VIII, 1957, 31, 8, przeł. Z. Stoberski; Obecna jesteś, Nowa Kultura VIII, 1957, 31, 8, przeł. Z. Stoberski; isto, Materiały repertuarowe i informacyjne TPPR 1958, 4, 9; Złoto naszej młodości, Materiały repertuarowe i informacyjne TPPR 1958, 4, 9; Gdyby nie oczy twoje, Życie Literackie VIII, 1958, 51/52, 3, przeł. J. Zych; Odejście, Życie Literackie VIII, 1958, 51/52, 3, przeł. J. Zych; W uśmiechu, Odra II, 1959, 33, 6, przeł. J. Zych; Szeleszczą zielone rękawice, Odra II, 1959, 33, 6, przeł. J. Zych; Opowiadanie, Odra II, 1959, 33, 6, przeł. J. Zych; GRY, wybór wierszy pod red. T. Różewicza, Kraków 1960, 130, przeł. Z. Stoberski, J. Zych; Kalenić, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 200, przeł. Z. Stoberski; Sopociani, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 201, przeł. T. Różewicz; Czarny Dziordzie, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, przeł. T. Różewicz, 202; Daleko w nas, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, przeł. Z. Stoberski; (pesma bez naslova iz zbirke "Gry"), J. Przyboś, Pierwszy tomik poezji serbskiej, Przegląd Kulturalny IX, 1960, 27, 4; Małe pudełko, Życie Literackie X, 1960, 43, 6, przeł. J. Zych; Gwoździe, Współczesność 1960, 7, 7, przeł. J. Zych; Nasienie, Współczesność 1960, 7, 7, przeł. J. Zych; Wyścigi, Współczesność 1960, 7, 7, przeł. J. Zych; Złodzieje róż, Współczesność 1960, 7, 7, przeł. J. Zych; Kalenić, Życie i Myśl X, 1960, 3/4, 90, przeł. A. Piotrowski; Dom przydrożny, Głowa bezdomna, Samozwańczy ślad, Odgłosy 1963, 38, 4, przeł. S. Kaszyński; Remanent na... weselu, Nowa Wieś 1964, 24, 16, przeł. L. Olek; Płonące ręce, Smok, w trzewiach, Ślepe słońce, Wolny lot, Literatura na Świecie 1971, 3, 52-54, przeł. A. Mandalian; Zabawy w chowanego, Poezja VII, 1971, 1, 86, przeł. M. A. Wasilewski; Gołąb w głowie, Pieśń młodej prawdy, Ryba, Smok, Szaleństwo złotego trójnoga, W chmurach w sercu, Odra XIV, 1974, 4, 33-34, przeł. T. Różewicz; Ziewnięcie nad ziewnięciami, Literatura II, 1974, 30, 7, przeł. A. Mandalian; Zwada, Twórczość XXX, 1974, 11, 91-92, przeł. A. Mandalian; Rozbrzmiewanie, Rozmowa, Poezja 1972, 2, 57, przeł. A. Dukanović; Nicpoń, Zapomniana liczba, ibid., 58, przeł. B. Kazimierczyk; Dado Đurić, Hilandar, Kalenić, Leonid Šejka, Manasija, Olja Ivanjicka, Vladimir Veličković, Literatura na Świecie 1977, 8, 190-203, przeł. J. Waczków; Sopoćani, Literatura na Świecie 1980, 12, 5, przeł. J. Waczków, W jęku, Na stole, Na wieszaku, W uśmiechu, Na ścianie, Odra XXIV, 1984, 6, 2-3, przeł. J. Kornhauser; Gwiazdy spadające, Śmierć ojca słonecznego, Dwa kamienie, Róża nad szatrem, Nasienie, Poezja XXII, 1987, 64-65, przeł. G. Łatuszyński; cykl „Mała skrzynka” z tomu Sabrane pesme, Projektor, 4, 2002, przeł. A. Piontek.

J. Przyboś: Pierwszy tomik poezji serbskiej (V. Popa "Gry", Kraków 1960), Przegląd Kulturalny IX, 1960, 27, 4; S. Biernacka: Pieśń nad pieśniami - napisał nadrealista (V. Popa:Gry, Kraków 1960), Nowe Książki 1960, 12, 709-710; D. Cirlić-Straszyńska: Poeta wobec historii, Poezja 1970, 8,102-103; D. Cirlić-Straszyńska: Liryczny epos Vasko Popy, Poezja VIII, 1973, 9, 94-95; J.Rapacka: P. V., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 366-367; ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 106; D. Cirlić-Straszyńska, J. Waczków: Vasco Popa po piętnastu latach, Literatura na Świecie, 1975, 12, 358-363; T. Różewicz: Vršacka elegia dla Vasco Popy (pesma), Odra XV, 1975, 10, 64; J. Wierzbicki: Przekłady (Boczne niebo, Warszawa 1975), Rocznik Literacki 1975, 463-466; ad: Jugosławia (o wpływie V. Popy na jugosłowiańskich poetów rumuńskich, w "Letopis Maticy Srpske", IV, V, VI/83), Twórczość XL, 1984, 1, 143 i 8, 155; ad: Jugosławia (O V. Popie w "Književna reč" 200/82), Twórczość XXXIX, 1983, 4, 149; M. A. Wasilewski: Kulturalne migreny Jugosłowian, KierunkiXXXI, 1986, 42, 14; GŁ: (Beleška o piscu), Poezja XXII, 1987, 3, 97; G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 42-43, 46; E. Madany: Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945 r. w aspekcie porównawczym, [w:] Polska - Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, 146; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58; M. Szymańska: Świat poetycki Vaska Popy, [w:] Literackie i folklorystyczne sondaże, Warszawa 1989, 137-148; J. Wierzbicki: Literacka Jugosławia czyli o sposobach istnienia literatur narodowych, [w:] Literackie i folklorystyczne sondaże, Warszawa 1989, 104, 105; J. Kornhauser: Strategie liryczne serbskiej awangardy (szkice o poezji), Kraków 1991, 117; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 103; M. Szymańska:Vasko Popa - kontynuator Ignjatoviciowskiej legendy Sentandrei,  Pamiętnik Słowiański,  T. 45/46, 1995/1996, 127-137.

 

POPOVIĆ, Aleksandar (1929-1996)

Zamach na lorda, Biuletyn Informacyjny 1967, 15, (beleška o prevodu H. Kalite); Jak rozwijał się krawiec Boro, Portret sceniczny w czterech obrazach, Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego, Łódź 1988, t. II. 53-138, przeł. D. H. Tomaszewska; Ciemna dziś noc, Dialog 1999, 7, 73-99, przeł. M. Petryńska.

J. Hristić: Jugosłowiański teatr absurdu, Dialog XXIV, 1979, 8, 95, przeł. P. Szymanowski; F. Pasić: Teatr w powojnennej Jugosławii, Dialog XXIV, 8, 89, przeł. A. Wojda; D. J. Cirlić: Śmiać się czy płakać? (A. Popović: Ljubinko i Desanka, Serbski Teatr Narodowy w Nowym Sadzie, reż. Branko Pleša, wizyta w Łodzi w Teatrze Żydowskim), Teatr XLII, 1987, 12, 21; O. Lakićević: [Beleška o piscu], Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego, Łódź 1988, t. II. 504-505, przeł. K. Jóźwiak-Dragović; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 111; D. J. Cirlić: Skarpeta ze stu oczek [nekr.], Dialog, 1997, 9, 179-180.

 

POPOVIĆ, Bogdan (1863-1944)

Przykład analizy krytycznej, Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny, Kraków 1981, t. I, 16-27, przeł. A. Klin i B. Ziembala. S beleškom M. Dąbrowske-Partyke, 15.

J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1983, 32; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56-57.

POPOVIĆ, Jovan (1905-1952)

Troje z Prenja, Przyjaźń 1956, 46, 7; Naga Asja, Dziennik Ludowy 1957, 206, 4, przeł. Z. Stoberski; Rapsodia sandžacka, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 204-206, przeł. J. Litwiniuk; M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej (m. in. o J. Popoviciu), Kraków 1988, 10, 11, 13, 57-67, 72, 73, 76, 85, 86.

E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982, 83-85; J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1983, 34; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57.

 

POPOVIĆ, Jovan Sterija (1806-1856)

R. Zmorski: Krótki rys nowego piśmiennictwa serbskiego podług Jana Risticza, Biblioteka Warszawska 1853, t. II, 197-208; J. B.: Obecne stanowisko dramatu w Serbii. (z wykładu Ludwika Legera), Biblioteka Warszawska 1869, t. II, 63-79; Nowoczesny dramat serbski, Wędrowiec, 1871, I, 138; D. Żmij: Zapiski z festiwali (Festiwal w Dubrowniku 1961), Dialog VI, 1961, 9, 167-169; W. Kot: P. J. S., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 369-370; J. Kellner: ("Patrioci", gościnny występ Teatru Ludowego z Somboru, w Białymstoku), Teatr XXIX, 1974; 17, 24; A. W. Kral: Goście z Nowego Sadu ("Nadęta parweniuszka"), Teatr XXXIV, 1979, 11, 24; F. Pasić: Teatr i dramat w powojennej Jugosławii, Dialog XXIV, 1979, 8, 90, przeł. A. Wojda; K. Siedlecki: ("Nadęta paraweniuszka" w Polsce), Scena LVII, 1979, 7, 27; An.: Z wizytą u nas Serbski Teatr Narodowy, Tygodnik Kulturalny, XXIII, 1979, 17, 12; M. Szpakowska: Festiwal Sterijino pozorje (. S. Popović: "Nahod Simeon"), Dialog XXVI, 1981, 9, 151; J. Csató: Nowy Sad '87 (J. Popović Sterija: Rodoljupci, reż. Dejan Mijač), Dialog XXXII, 1987, 9, 172.

 

POPOVIĆ, Justin (1894-1979)

A. Naumow: Nowy serbski przekład "Nowego Testamentu", Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 38.

 

POPOVIĆ, Koča (1908-1992)

B. Czapik: Nadrealizm w literaturze serbskiej, Wrocław 1982, 48-49, 111-112; J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1983, 65; ad: Jugosławia (o K. P. w "Književna reč" nry 238-40), Twórczość XL, 1984, 12, 134-135; G. Łatuszyński: Słowa - to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 48; J. Sujecka: Ikona domu, Warszawa 2001.

 

POPOVIĆ, Miodrag (1920-

B. Petrač: Vuk Karadžić a ruch ilirski, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 94.

POPOVIĆ, Pavle (1906-)

Moja ulica, Barwy VIII, 1975, 8, 8, przeł. W. Rustecki.

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 287, 288, przeł. J. Chmielewski.

 

POPOVIĆ, Vasa (1923-)

Kariera, Iskry 1957, 21, 2, przeł. Z. Stoberski; Kochajcie się ludzie!, Iskry 1957, 9, 2, przeł. Z. Stoberski.

 

POPOVIĆ, Vladimir (1910-

B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

PRODANOVIĆ, Mileta (1959-)

Mosty i nienawiść, Krasnogruda, 6, 1997; Cukrownia, Dialog, 2002, 7, 102-108, przeł. D. J. Cirlić; Proteusz (winieta endemiczna), Arkusz, 3, 2002, przeł. D. Cirlić-Straszyńska.

PUSLOJIĆ, Adam (1943-)

Jazda, Student IV, 1970, 2, 18, przeł. J. Kornhauser; Religia psa, Tygodnik Kulturalny XXIV, 1980, 7, 9, przeł. O. Ristowska; Tanatos, Poglądy XIX, 1981, 16, 15, przeł. O. Ristovska; Jeśli, Średniowieczny astrolog z klientem, Tygrys-kot, Na miejscu wypadku, Martwa natura, Oblężenie, zdobycie, a potem opuszczenie twierdzy, Księga Lawy, Jak tam? Jak wam? Jak wam? Jak wam było? Czy jest wam łatwo?, Dwie muchy i ja, Zwyczajna apokalipsa, Domowa kapliczka, Prywatna otchłań, Testament, Tragarze zdań, Kraków 1983, 49-61, przeł. J. Kornhauser. Uz to beleška, 185; Kupiłem gwiazdy, Poezja XXII, 1987, 3, 85, przeł. K. Maronde; Trójnoga kotku, Jazda, Poezja XXII, 1987, 3, 85-86, przeł. G. Łatuszyński.

GŁ: (Beleška o piscu), Poezja XXII, 1987, 3, 97-98; G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 48.

 

RACKOVIĆ, Miodrag (1930-)

Chłód, Nowa Kultura VIII, 1957, 48, 8, przeł. A. M. Wasilewski.

 

RADIČEVIĆ, Branko (1824-1853)

Dziewczyna u zdroju, Biblioteka Warszawska III, 1853, 548, przeł. R. Zmorski; Gdym był bliski Śmierci, Obraz literatury powszechnej ułożyli Chmielowski i Grabowski, Warszawa 1896, II, 604, przeł. B. Grabowski; isto, Wielka literatura powszechna VI, Antologia II, Warszawa 1933, 812; Dziewczyna u zdroju, Wielka literatura powszechna VI, Antologia II, Warszawa 1933, 813, przeł. R. Zmorski; isto, Przegląd Polsko-Jugosłowiański III, 1936, 8, 117; Z „Gojka", Kamena VII, 1946, 6/7, 140, przeł. S. Papierkowski; Sen rybaczka, Kamena VII, 1946, 6/7, 140-141, przeł. S. Papierkowski; Święty Jerzy, Literatura na Świecie 1980, 12, 6-7, przeł. J. Waczków; Gdybym był bliski śmierci, Dziewczyna u zdroju, Projektor, 4, 2002, przeł. B. Grabowski, R. Zmorski.

R. Zmorski: Krótki rys nowego piśmiennictwa serbskiego podług Jana Risticza, Biblioteka Warszawska 1853, t. II, 197-208; Branko Radičević, Kultura Słowiańska I, 1924, 5, 11; J. Duchnowski; Stulecie odrodzenia narodowego Serbii, Płomyk III, 1947/1948, 7, 194-196; T. S. G.: Rok 1847 w dziejach literatury serbskiej, Polska Zachodnia 1947, 44, 4; M. Miller: R. B., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 383-384; ad: (Beleška), Poezja 1975, 2, 106 (slika, 56); B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 55, 58; M. Dąbrowska-Partyka: Świadectwa i mistyfiklacje (o Vuku Karadžiciu), Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 28; E. Meissner: "Za i protiv Vuka", Mešy Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, ibid., 63, 66.

RADIČEVIĆ, Branko V. (1925-2001)

Pieśń bogu bykowi, Nowa Kultura IX, 1958, 24, 8, przeł. Z. Stoberski; isto, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 214; Zazdrość, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 215-217, przeł. Z. Stoberski; Pieśń bogu bykowi, Strofy o zwierzętach. Antologia, Warszawa 1982, 189, przeł. Z. Stoberski.

ad: Omówienie wiersza B. V. Radićevicia "Przeobrażenia" w „Književnost" (nr 1-2/85), TwórczośćXLI, 1985, 6, 123; G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 45, 46.

 

RADNOVIĆ, Uglješa (1932-2001)

J. Wierzbicki: Uglješa Radnovič, Józef Chlabicz [wyd. 5], Warszawa 1989, 271.

 

RADOVANOVIĆ, Vladan (1932-)

Wiersze wizualne: Portret pejzaż, Pustkowie (fragment), Litery jako rzeczy, Tragarze zdań, Kraków 1983, 181-183, przeł. J. Kornhauser. Uz to beleška, 185.

RADOVIĆ, Borislav (1935-)

Pożegnanie z lądem, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 220-222, przeł. Z. Stoberski; Śpiew z Kalevali;Przed Biblioteką Wioślarze, Pismo literacko-artystyczne IV, 1985, 73-74, przeł. J. Moroń, s beleškom o piscu.

G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 44.

RADOVIĆ, Dušan (1922-1984)

Lew, Świerszczyk 1973, 39, 611, przeł. B. Nowak; Bajka o małpich ogonach, Świerszczyk 1974, 20, 310-311, przeł. B. Nowak; Studio B, czyli "Dzień dobry tu Belgrad", Szpilki XLV 1980, 44, 15, przeł. W. Międalska; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXI, 1966, 10-11, 40, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXIII, 1988, 7, 40, przeł. G. Łatuszyński; Cudzym zdaniem: cytaty: "Naród jest gotów ponieść największe ofiary", Zdanie 1988, 10, 64, przeł. nema; Cudzym zdaniem: cytaty: Dobrzy ludzie, świadomi obywatele...", Zdanie 1988, 11, 64, przeł. nema.

Z. Stoberski: (D. Radović, Kapitan John Piplfoks - beleška o prevodu), Biuletyn Informacyjny 1967, 7, 22-23; ad: (W Književna reč nr 259, 25 VI/85 (o D. Radoviću), Twórczość XLI, 1985, 11, 131; ad: Myśli o własnej współczesności D. Radovicia w "Književna reč") (nr 242), Twórczość XLI, 1985, 1, 147.

RADOVIĆ, Đuza (1906-

Mech zapomnienia, Liryka jugosłowiańska. Warszawa 1960, 218-219, przeł. I. Olszewska.

 

RADOVIĆ, Kosta (1936-)

Głos z miejsca straceń, Barwy XV, 1982, 9, 5, przeł. W. Rustecki. S beleškom o piscu; Wymowa umysłu, Barwy XVII, 1984, 12, 11, przeł. M. Malczewska.

 

RADOVIĆ, Veljko (1940-)

Medal, Sztuka w dwóch aktach, Dialog XXIV, 1979, 8, 47-69, przeł. E. Kwaśniewska.

 

RADULOVIĆ, Jovan (1951-)

D. J. Ćirlić: W Nowym Sadzie: teatr i polityka (J. R. Golubnjača), Dialog XXVIII, 1983, 10, 166; ad: Jugosławia (o sztuce J. R. „Golubnjača"), Twórczość XXXIX, 1983, 6, 141-142; B. Kazimierczyk: Nie jest tak źle, kiedy się warto o coś kłócić. Rozmowa z Ljubišą Georgijevskim ze Skopje (m. in. o sztuce "Golubnjača"), Teatr XXXVIII, 1983, 9, 33—35.

 

RADULOVIĆ, Milan (1948-)

ad: Jugosławia (art. M. R. o M. Selimoviciu w "Književnosti" nr 12/83), Twórczość XL, 1984, 5, 139.

 

RADULOVIĆ, Srđan

Aforyzm, Miesięcznik Literacki XXIII, 1988, 7, 39, przeł. G. Łatuszyński.

RAIČKOVIĆ, Stevan (1928-)

Jesienne doznania, Orka I, 1957, 3, 5, przeł. Z. Stoberski; Listopad, Nowa KulturaIX, 1958, 48, 12, przeł. Z. Stoberski; Pieśń trawy, Orka 1959, 33, 4; Kołysanka dla muszli,Życie i Myśl X, 1960, 3/4, 91, przeł. A. Piotrowski; Ludzie się budzą bez broni, Życie Literackie X, 1960, 43, 6, przeł. J. Zych; Ballada o zmierzchu, Ludzie się budzą bez broni, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 223-227, przeł. I. Olszewska; Dalekie osamotnione drzewo, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 228, przeł. T. Kubiak; Pieśń trawy, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 229, przeł. S. Piętak; Słyszę spod listowia swój  ciemny głos, Odgłosy 1964, 1, 7; Rozproszenie czyli piękna śmierć, Wiatraki VII, 1966, 20, 3, przeł. I. Olszewska; Postscriptum, Poezja 1975, 2, 59, przeł. B. Drozdowski; PIEŚNI CISZY, Warszawa 1986, 63, przeł. J. Salamon; Wstęp, 5-7; Choroba, Biała śmierć, Poezja XXII, 1987, 3, 75, przeł. B. Nowak, Kamienna kołysanka, Poezja XXII, 1987, 3, 74, przeł. K. Maronde i S. Kryska; Notatka na rzece, Poezja XXII, 1987, 3, 74, przeł. K. Maronde; Na pewnej ulicy, Spóźniona łódź, Poezja XXII, 1987, 73, 76, prev, M. Osmólska; Wybacz kamieniowi, że milczy, ***(Cała noc, wierszu, strawiliśmy nad kartą...), ***(W górach południa, śród krzewów niewielu), Poezja XXII, 1987, 3, 73-74, przeł. B. Drozdowski, M. Osmólska; Ludzie budzą się bez broni, Listopad, Wiersz trawy, Kolysanka dla muszelki, Kresy nr 21 1/1995, przeł. J. Kornhauser.

J. Rapacka: R. S., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 384-385; ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 106; G. Ł: (Beleška o piscu), Poezja XXIII, 1987, 3, 98; M. Adamowska: Pieśni ciszy (S. Raičković: Pieśni ciszy, Warszawa 1986), Poezja XXIII, 1987, 3, 79-80; B. Helbrecht: Rozmowa ze Stefanem Raičkoviciem, Poezja XXII, 1987, 3, 77-78, przeł. M. Osmólska; G. Łatuszyński, Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 42, 43, 48; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

RAJČIĆ, Biserka (1940-)

W. Rutkiewicz: (Intervju), Miesięcznik Literacki VI, 1971, 2, 75-76; Podobny do kawiarni (Rozmowa Jana Kotta i Biserki Rajčić przeł. z "Književna Reč" nr 191 z czerwca 1982 r.), Dialog XXVIII, 1983, 6, 143-145, przeł. D. J.Ćirlić; Tadeusz Różewicz w Belgradzie. Rozmowy albo szkic do portretu artysty o "nieinteresującym życiorysie" (Rozmowę zapisała Biserka Rajčić, w: Književna reč nr 306, 1987), Pismo literacko-artystyczne VII, 1988, 3, 37-46, przeł. J. Moroń; Ludzie jednorazowego użytku; rozm. przepr. Sylwia Nowak, Tygodnik Powszechny, 1996, 4, 7; Surrealistyczna Praga, Krasnogruda, 5, 1996; Jugonostalgia to tęsknota za normalnością, rozm. przepr. Teresa Sikorska, Tygiel Kultury, 1997, 10/12, 71-76; Petar Vujičić - krótka historia jednej przyjaźni, Tygiel Kultury, 1997, 10/12, 85-88, przeł. T. Sikorska; Jan Kott w Jugosławii i Serbii, Zeszyty Literackie, 3 (79), 2002.

 

RAJIĆ, Jovan (1726-1801)

J. Rapacka: R. J., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 387.

RAKIĆ, Milan (1876-1938)

Jefimija, NaprzódXXXII, 1923, 128, 4, przeł. T. Krajewska; Tęsknota, KamenaIII, 1935-1936, 2, 30, przeł. Z. Kempf; Simonida, Zdrój 1947, 6, 4, przeł. S. K. Papierkowski; Simonida, Literatura na Świecie 1980, 12, 4, przeł. J. Waczków.

M. Znatowicz-Szczepańska: Współczesna literatura serbska (M. Rakić i drugi), Tygodnik IlustrowanyLXIII, 1922, 36, 568; + Milan M. Rakić, Ruch SłowiańskiIII, 1938,II, 7, 140; B. Dzierżyc: R. M., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 388-390; J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1983, 32; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 17.

 

RAKITIĆ, Slobodan (1940-)

Przywidzenia, Student IV, 1970, 2, 18, przeł. J. Kornhauser.

 

RANKOVIĆ, Svetolik (1863-1899)

J. Wierzbicki: R. S., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 392-393.

RATKOVIĆ, Risto (1903-1954)

Ikona, Twórczość XV, 1959, 1, 74, przeł. Z. Stoberski; isto, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 230; Ona, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 230, przeł. Z. Stoberski; Aniołowie dawni, Poezja 1975, 2, 60, przeł. J. Litwiniuk; Ikona, Dawni aniołowie, Barwy XVII, 1984, 5, 7, przeł. M. Osmólska (s beleškom o piscu); Północ dla mnie, Barwy XVIII, 1985, 2, 8, przeł. M. Malczewska.

ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 106.

 

REĐEP, Draško (1935-)

Rynek w samo południe, Literatura na Świecie, 1975, 6, 38-41, przeł. H. Kalita.

RIBNIKAR, Jara (1912-)

Zasadzka, Bar "Titanic", Warszawa 1962, 261-271, przeł. Z. Stoberski.

A. Piotrowski: (Zwycięstwo i klęska, Warszawa 1970), Współczesność XVI, 1971, 23-27; J. Sakowiczowa: (Zwycięstwo i klęska), Głos Robotniczy XXI, 1971, 31, 4; ad: Jugosławia (Wspomnienie J. R. o A. Rankoviciu w "Književnosti" nr I, 84), Twórczość XL, 1984, 6, 140; ad: Jugosławia ("Književnost" nr 1-2/86) zamieszcza fragment "Życie i opowieści J. Ribrnikar), Twórczość XLII, 1986, 5, 127.

 

RISTIĆ, Marko (1902-1984)

Z nocy w noc (1939-1940), Twórczość XXXVII, 12, 59-87, przeł. A. Dukanović (druk ze skrótami); Megalomani radiofoni przez trzy generacje albo Wielki i Mały Slobodan (mały nazywa się Laza), Literatura na Świecie 1974, 2, 309-311, przeł. J. Kornhauser; Poezja jako metoda poznania i jako akt moralny,Literatura na Świecie 1977, 2, 364-375, przeł. A. Dukanović (s beleškom o piscu, 376); WIERSZE, Kraków 1977, 104, przeł. J. Kornhauser (pogovor: J. K., 87-103); Ich liebe, du liebst, er liebt, Inne zastosowanie, Nadrealizm europejski. Antologia poetycka, Warszawa 1981, 68-71, przeł. J. Kornhauser.

J. Wierzbicki, R. M., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 397-398; J. Smolka: Poezja pochłoniętego czasu (Wiersze, Kraków 1977), Nowe Książki 1978, 7, 23-24 (slika); B. Czapikowa: Między modernizmem a nadrealizmem (Z problemów poetyki przełomu literackiego w Serbii), Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu, Wrocław 1979, 76-77, 79; E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982, 85-87; J. W(aczków): Nadrealizm europejski. Antologia poetycka, Warszawa 1981, 126;  J. Wierzbicki: Literatury Jugosławii, Rocznik Literacki 1977, 505; ad: Jugosławia ("Književna Reč" nr 191/82 o M. R.), Twórczość XXXIX, 1983, 1, 149-150; B. Czapik: Nadrealizm w literaturze serbskiej, Wrocław 1982 (index); J. Kornhauser: Moralna akcja – poezja Marka Risticia, [w:] J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1983, 61-72; ad: Predrag Matvejević o M. Risticiu w "Književnost" (nr 1-2/85), Twórczość XLI, 1985, 6, 122; J. Moroń: Marko Ristić (1902-1984), Pismo literacko-artystyczne IV, 1985, 2, 178-180; ad: Jugosławia ("Forum" nr 5-6 zamieszcza art. o M. Risticiu), Twórczość XLIII, 1987, 2, 127; B. Czapik: Z problemów nadrealizmu w literaturach słowiańskich (m. in. o M. Risticiu), Ruch Literacki XXIX, 1988, 1-2, 63, 64, 65, 70 [beleška]; M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej (m. in. o M. Risticiu), Kraków 1988, 21, 48, 49, 82, 83; E. Madany: Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945 r. w aspekcie porównawczym (m. in. o M. Risticiu), [w:] Polska - Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, 142, 145; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57; J. Wierzbicki: Literacka Jugosławia czyli o sposobach istnienia literatur narodowych, Literackie i folklorystyczne sondaże, Warszawa 1989, 135; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 40; J. Sujecka: Ikona domu, Warszawa 2001.

 

RISTOVIĆ, Aleksandar (1933-1994)

Klozety różnej wielkości. Klozet - scena, Klozet-biblioteka, Klozet muzeum, Pismo III, 1984, 3, 127-130, przeł. J. Moroń; Duchy kuchni, Szczególny sposób istnienia snów, Na marynarkę rzuconą w trawę, Zima roku 1993, Monstrum, O zielonych jabłkach, Sąd nocny, Literatura na Świecie, 1994, 11, s. 80-87, przeł. J. Kornhauser.

G. Łatuszyński: Słowa to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 45.

 

ROŠULJ, Žarko (1940-)

Hymn na cześć obrazu, Droga do Vršaca, Ja, składacz liter, Koń Abecadło, Seks, Kwiat samorządu, Pozdrowienie dla komunistów, Tragarze zdań, Kraków 1983, 9, 22, 91, 109, 132, 140, 141, przeł. J. Kornhauser. Uz to beleška, 185.

 

SAMOKOVLIJA, Isak (1889-1955)

Litera króla Salomona, Antologia noweli jugosłowiańskiej. Warszawa 1964, 320-333, przeł. H. Kalita; Kadisz, modlitwa za umarłych, Literatura na Świecie, 1990, 10, 219-235, przeł. A. Dukanović. KADISZ, MODLITWA ZA UMARŁYCH I INNE OPOWIADANIA, Warszawa 1994, 277, przeł. A. Dukanović.

A. Stankowicz: Proza artystyczna Isaka Samokovliji (tragiczność, liryzm, autoteliczność), Wrocław 1976, s. 92; A. Stankowicz: Obrazowanie poetyckie we wczesnej liryce Isaka Samokovliji, Pamiętnik Słowiański XXVI, 1976, 149-159; B. Czapik; (A. Stankowicz: Proza artystyczna I. S., Pamiętnik Słowiański XXVII, 1977, 249-250; ad: (notatka o I. S.), Twórczość XXXV, 1979, 7, 148; A. Stankowicz: Tendencje rozwojowe w bośniacko-hercegowińskiej twórczości dramatycznej okresu międzywojennego, Dramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku, Wrocław 1979, 117-118; ad: Jugosławia ("Odjek" nr 12, VI/84, o I. Samokovliji), Twórczość XL, 1984, 11, 137; ad: Jugosławia (Omówienie artykułu S. Leovaca o Isaku Samokovliji zamieszczonego w "Odjeku" nr 15-16, VIII/85), Twórczość XLII, 1986, 3, 141-142; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57, 58; A. Dukanović: Przypomnienie małej unicestwionej wysepki. O Sefardyjczykach bośniacko-hercegowińskich i ich piewcy, Isaku Samokovliji, Literatura na Świecie, 1990, 10, 196-218; J. Pomorska: Sentymentalny donos, Literatura na Świecie 11/1994, 330-331.

 

SARIĆ, Petar (1937-)

D. Cirlić-Straszyńska: Twórca i krytyk. Polityka XXX, 1986, 4, 8.

 

SAVIĆ, Milisav (1945-)

O Mili i Mirku, Zago moja, Tygodnik Kulturalny XV. 1971, 44, 7, przeł. M. Petryńska; Koń, Przekrój 1984, 2042, 15-16, przeł. J. Kornhauser; Pogrzeb Tity, Projektor, 2, 2001, przeł. M. Duškov.

J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o M. Saviciu), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257 [beleška] ; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o M. Saviciu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129.

 

SAVIĆ-REBAC, Anica (1892-1953)

ad: Jugosławia (Letopis MS VII-VIII, 86 zamieszcza materiały o A. Savić-Rebac), Twórczość XLIII, 1987, 3, 130.

 

SAVKOVIĆ, Dušan

GORYL, Łódź 1991, 327, K. Jóźwiak-Dragović.

SEKULIĆ, Dara (1931-)

Przeczucie, Tygodnik Kulturalny,XIX, 1975, 48, 7, przeł. M. Kordowicz.

Ł. Danielewska: Do Dary Sekułić (wiersz), Poezja XXII, 1987, 3, 99.

SEKULIĆ, Isidora (1877-1958)

Rzecz o moim narodzie, Bar "Titanic", Warszawa 1962, 337-360, przeł. A. Dukanović; Beczka, Literatura na Świecie 1976, 8, 294-307, przeł. M. Kordowicz; Problem małego narodu, We własnych oczach, Warszawa 1977, 210-215, przeł. M. Głowacka; Z górskiego dziennika, Literatura na Świecie 1977, 8, 266-273, przeł. M. Kordowicz; Promień mikrokosmosu. Próba interpretacji, Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny, Kraków 1981, t. I, 30-37, przeł. M. Dąbrowska-Partyka (uz to beleška, 29); KRONIKA MAŁOMIASTECZKOWEGO CMENTARZA [Kronika palanačkog groblja], Warszawa 1983, 193, przeł. M. Kordowicz.

A. Stankowicz: Wczesna proza Isidory Sekulić, Sprawozdania z posiedzeń PAN w Krakowie, 1972, XVI, 421, 423; W. Kot:S. I., Mały Słownik pisarzy, Warszawa 1973, 405-406; A. Stankowicz: Wczesna proza Isidory Sekulić, Modernizm w literaturach słowiańskich, Kraków 1973, 117-126; M. Kordowicz: O twórczości Isidory Sekulić w przededniu stulecia urodzin, Literatura na Świecie 1976, 8, 308-311; M. Kordowicz: W setną rocznicę urodzin Isidory Sekulić, Literatura na Świecie 1977, 8, 274-281; J. Wierzbicki: Isidora Sekulić, We własnych oczach, Warszawa 1977, 207-209; L. B.:"Kronika małomiasteczkowego cmentarza", Życie Literackie XXXIII, 1983, 51-52, 23; E. Madany:"Braterstwo i jedność" w nurcie refleksji narodowej we współczesnych literaturach Jugosławii, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 158-159; J. Wierzbicki: Wstęp do: I. Sekulić: Kronika Małomiasteczkowego cmentarza, Warszawa 1983, 5-12; T. Gradzka: Gawędy pani Isidory, Tu i Teraz III, 1984, 2, 10; M. Koch: Zagubieni w czasie, na prowincji, wszędzie... Odra XXIV, 1984, 6, 99-100; T. J. Żółcińska: Opowieści pełne smutku, Zwierciadło XXVIII, 1984, 8, 11; S. Stanuch: Poetka minionych czasów (I. Sekulić: Kronika małomiasteczkowego cmentarza, Warszawa 1986), Dziennik Polski XL, 1984, 122, 3; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57; J. Wierzbicki: Literacka Jugosławia czyli o sposobach istnienia literatur narodowych, Literackie i folklorystyczne sondaże, Warszawa 1989, 105, 135; M. Koch: Podróż egzystencjalna w prozie Isidory Sekulić, Pamiętnik Słowiański XL, 1990, 187-199; M. Koch: Isidora Sekulić o Vuku Karadžiću, Slavica Wra­ti­slavien­sia LXII, Wrocław 1991, 55-60; M. Koch: Spory wokół debiutu Isidory Sekulić, Slavica Wratisla­viensia LXIV, Wrocław 1991, 49-57;J. Wierzbicki: Mądra pani Isidora, Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 31-39; M. Koch: Podróż wyobrażona w prozie Isidory Sekulić, Sl­av­ica Wratislaviensia LXX, Wrocław 1992, 93-99; M. Koch: Podróż egzotyczna w prozie Isidory Sekulić, Sl­av­ica Wratislaviensia LXXII, Wrocław 1992, 3-13;J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 25;M. Koch: Życie jako wędrówka : motyw podróży w "Kronice małomiasteczkowego cmentarza" Isidory Sekulić, Litteraria, 26, 1995, 97-108; M. Koch: PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI. PROZA ISIDORY SEKULIĆ, Wrocław 2000, 141.

 

SELENIĆ, Slobodan (1933-1995)

Ostatni dialog (odlomak iz knjige: "Pamiętnik Piotra kaleki"), Kobieta i Życie 1970, 35, 5, przeł. M. Petryńska; PAMIĘTNIK PIOTRA KALEKI [Memoari Pere bogalja], Warszawa 1971, s. 253, przeł. M. Petryńska; Nieśmiertelna młodość (odlomak), Kultura X, 1972, 26, 7, przeł. M. Petryńska (beleška o piscu); CI DWAJ MĘŻCZYŹNI [Prijatelji], Warszawa 1988, 283, przeł. M. Petryńska.

W. Chłodowski: (Pamiętnik Piotra Kaleki), Książki dla Ciebie 1971, 6, 11-12; B. Czeszko: (Pamiętnik Piotra Kaleki), Nowe Książki 1971, 17, 1152-1153; A. Hampel: (Pamiętnik Piotra Kaleki), Dziennik Łódzki XXVII, 1971, 253, 5; M. Sprusiński: (Pamiętnik Piotra Kaleki), Perspektywy III, 1971, 30, 33; Z. M.: [Z. Marczewski], (Pamiętnik Piotra Kaleki), Odgłosy XIV, 1971, 39, 7; E. Madany: (Pamiętnik Piotra Kaleka), Polityka XVI, 1972, 26, 7; A. Piotrowski: (Pamiętnik Piotra Kaleki), Słowo Powszechne XXVI, 1972, 104, 4; E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982, 326-327; D. J. Ćirlić: Teatr literacki w Nowym Sadzie (33 Festiwal Dramaturgii Jugosłowiańskiej Sterijino Pozorje (S. Selenić: Ruženje naroda u dva dela (Oczernianie narodu w dwu częściach), reż. Dejan Mijač, Dramsko Pozorište z Belgradu), Dialog XXXIII, 1988, 10, 170; E.M: Dwaj mężczyźni (S. Selenić: Ci dwaj mężczyźni, Warszawa 1988), Odgłosy XXXI, 1988, 42, 8; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o S. Seleniciu), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o S. Seleniciu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129; (A. W.): Slobodan Selenić: Ci dwaj mężczyźni, Warszawa 1988, Literatura na Świecie 1989, 1, 363-364 [beleška]; J. Chrynicki: Czy chodzi tylko o dwu mężczyzn? (S. Selenić: Ci dwaj mężczyźni, Warszawa 1988), Nowe Książki 1989, 4, 87; K. Głogowski: Nieporozumienie (Slobodan Selenić: Ruganie narodu, Jugosłowiański Teatr Dramatyczny z Belgradu, występy gościnne w Teatrze Dramatycznym w Warszawę, reż. D. Mijač), Kierunki XXXIV, 1989, 42, 12; S. Nowak:Wojna, patriotyzm i historia jako polemiczne aktualizacje wzorca epickiego w powieściach Slobodana Selenicia, Pamiętnik Słowiański, T. 49, 1999, 87-99; S. Nowak: MONOLOG JAKO ŚWIATOPOGLĄD. PROZA SLOBODANA SELENICIA, 2001, 168.

SELIMOVIĆ, Meša (1910-1982)

Derwisz i śmierć (odlomak), Wiatraki 1967, 6, 3; 7, 4, przeł. I. Olszewska; Pogodny ranek, Wiatraki 1967, 6, 3; 7, 4, przeł. I. Olszewska; DERWISZ I ŚMIERĆ [Derviš i smrt], Warszawa 1969, 433, przeł. H. Kalita; Wycieczka w życie, Tygodnik Kulturalny XIX, 1975, 6, 7, przeł. D. J. Cirlić; TWIERDZA [Tvrđava], Warszawa 1976, s. 455, przeł. M. Krukowska; DERWISZ I ŚMIERĆ,Warszawa 1977, s. 413, przeł. H. Kalita; "Derwisz" Telewizja pr. II, 23 XI 1981 na motywach powieści "Derwisz i śmierć", reż. K. Gordon, scenografia W. Komorowski, przygotował Gdańsk w r. 1978; Derwisz i śmierć, Adaptacja: Zdravko Martinović, reżyser Zoran Ristović, prapremiera polska 29 V 1983 r. w Teatrze im. Jaracza w Łodzi, przeł. H. Kalita.

Z. Florczak: Wielka powieść Selimovicia (Derwisz i śmierć), Nowe Książki 1970, 19, 1161-1162; Meša Selimović, Nowe Książki 1970, 19; A. Słomianowski: (M. Selimović: Derwisz i śmierć, Warszawa 1969), Miesięcznik Literacki V, 1970, 8, 134-135; J. Termer: (M. Selimowić: Derwisz i śmierć, Warszawa 1969), Kultura 1970, 30, 11; E. Dyczek: (Derwisz i śmierć), Sigma 1970/71, 5, 13; W. Chołodowski: Jak złe dzieci (Twierdza), Nowe Książki, 1976, 13, 32-33 (slika); J. Wierzbicki: Literatura obca w przekładach polskich, Rocznik Literacki 1976, 514-515; M. Pervić: Derwisz i poeta. Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny, Kraków 1981, t. I, 108-128, przeł. M. Balbus; ad: W „Književne Novine" br. 652/653 VII 1982 o zmarłym M. S., Twórczość XXXVIII, 1982, 7, 147-148; J. Moroń: Meša Selimović, Życie Literackie XXXII, 1982, 35, 10 (z fotografią); E. Madany: "Braterstwo i jedność" w refleksji narodowej we współczesnych literaturach Jugosławii, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 175-176; Z. Sieradzka: Człowiek i życie (M. S.: Derwisz i śmierć), Teatr XXXVIII, 1983, 9, 23-24; M. Wierzbicki: Problem rodowodu w serbskiej powieści lat siedemdziesiątych, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 181; ad: Jugosławia (M. Radulović o M. S. w "Književnosti" nr 12/83), Twórczość XL, 1984, 5, 139; ad: Jugosławia (M. S.: "Między Wschodem a Zachodem"), Twórczość XL, 1984, 7, 139; Z. Sieradzka: Między Šotolą a Brechtem, Teatr XXXIX, 1984, 2, 16-18; D. J. Ćirlić: Nowy Sad '86: mniej, ale lepiej (M. Selimović: Derwisz i śmierć, reż. Vladimir Milčin), Dialog XXXI, 1986, 10, 172; E. Madany: Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945 r. w aspekcie porównawczym (m. in. o Mešy Selimoviciu), [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, 148; E. Pułka: Recepcja powieści "Derwisz i śmierć" oraz "Twierdza" Mešy Selimovicia w Polsce, [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wocław 1987, 159-174; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o M. Selimoviciu), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257 [beleška]; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o M. Selimoviciu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58; M. Dąbrowska-Partyka: Świadectwa i mistyfikacje (o Vuku Karadžicu), Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 28 [beleška]; E. Meissner: "Za i protiv Vuka" Mešy Selimovicia, obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 45-71; H. Michalska: [Rec.] Polska – Jugosławia, Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, Ruch Literacki XXX, 1989, 3, 264; J. Wierzbicki: Literacka Jugosławia czyli o sposobach istnienia literatur narodowych, Literackie i folklorystyczne sondaże, Warszawa 1989, 105, 129; M. Bobrownicka:Sacrum zdradzone i sacrum ocalone, czyli człowiek w świecie przedstawionym powieści Mešy Selimovicia, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie, 91, 1996, 63-72; M. Bobrownicka:W świecie zdominowanym przez strach : systemy wartości i taktyki obronne, Krasnogruda, 6, 1997, 78-84.

 

SIBINOVIĆ, Miodrag (1937-)

M. Filipek:Slovenski impulsi u srpskoj knjizevnosti i kulturi / Miodrag Sibinović, Beograd 1995, Slavica Wratislaviensia, 98, 1997, 119-122.

 

SILUAN, monah (XIV vek)

Słowa sławy Savie, Dar słowa, Łódź 1983, 54, przeł. A. Naumow. Beleška o autoru, 236, 242.

 

SIMONOVIĆ, Simon (1946-)

Alarm, Tłumy, plotki, Codzienna sprzeczka, Pismo literacko-artystyczne IV, 1985, 66-67, przeł. J. Moroń, s beleškom o piscu;Upiory, Jesienni, U szczytu, Pismo literacko-artystyczne V, 1986, 8, 186-188, przeł. J. Moroń, s beleškom o piscu; Moi równieśnicy, Pismo literacko-artystyczne VIII, 1989, 4, 72, przeł. J. Moroń.

 

SIMOVIĆ, Ljubomir (1935-)

Uczta, Literatura na Świecie 1978, 8, 217, przeł. J. Waczków; Modlitwa do świętego Nestora, Senności w deszczu, Tworzenie króla, Literatura na Świecie 1978. 8, 216-218, przeł. D. Cirlić-Straszyńska (beleška o piscu, 219); Wędrowny teatr Šopalovicia, Dialog XXXI, 1986, 12, 55-99, przeł. D. J. Ćirlić; Modlitwa do świętego Nestora..., Wyliczanki, Poezja XXII, 1987, 3, 71-72, przeł. W. Rustecki; Teatr Nowy w Łodzi wystawił Ljubomira Simovicia, Wędrowny Teatr Šopalovicia, Reż. Zespołowa, Premiera 17. IX 1988 r., Teatr XLIV, 1989, 2, 34, przeł. D. J. Ćirlić; Wędrowny teatr Šopalovicia, Antologia współczenego dramatu jugosławiańskiego, Łódź 1988, t. II, 139-225, przeł. D. J. Ćirlić; Wiersze z tomu "Igla i konac", Projektor, 2, 2001, przeł. A. Piontek.

djc: Post scriptum do sztuki Simovicia, Dialog XXXI, 1986, 12, 164-165; D. J. Ćirlić: Nowy Sad '86: mniej, ale lepiej (Lj. Simović: Wędrowny teatr Šopalovicia, reż. Dejan Mijač), Dialog XXXI, 1986, 10, 172-173; B. Osterloff: Sterijino Pozorje1986 (Lj. Simović: Putujuće pozorište Šopalović), TeatrXLI, 1986, 9, 29; G. Ł.: (Beleška o piscu), Poezja XXII, 1987, 3, 98; G. Łatuszyński:Słowa - to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 54, 46; jp: Co grają w Słowenii? (Lj. Simović: Wędrowny teatr Šopalovicia wystawiony przez Primorsko Dramsko Gledališče z Novej Goricy), Dialog XXII, 1987, 3, 174; Lj. Simović: Wędrowny Teatr Šopalovicia wystawił Teatr Polski w Bydgoszczy, reż. Petar Govedarović, Scena LXVI, 1988, 9, 35, przeł. J. Ćirlić [beleška]: W repertuarze (Teatr im. Horzycy w Toruniu, Ljubomir Simović: Wędrowny Teatr Šopalovicia, reż. Bogusław Kierc, praprem. polska 6 XI 1987, Teatr XLIII, 1988, 2, 34, przeł. D. J. Ćirlić; Teatr im. w Horzycy w Toruniu wystawia Lj. Simonovicia: Wędrowny Teatr Šopalovicia, reż. B. Kierc, Fakty XXX, 1988, 1, 7, [beleška]; Teatr im. Horzycy w Toruniu, polska prapremiera Lj. Simonovicia: Wędrowny Teatr Šopalovicia, Tygodnik Kulturalny XXXII, 1988, 4, 13, fot. [beleška]; Ljubomir Simović; Wędrowny Teatr Šopalovicia, Teatr Polski w Bydgoszczy, reż. Petar Govedarović, prem. 14. V. 1988 r., Teatr XLIII, 1988, 11, 33, przeł. D. J. Ćirlić; A. Multanowski: Proste pytania i niełatwe odpowiedzi (Ljubomir Simović: Wędrowny teatr Šopalovicia. Teatr im. Horzycy w Toruniu. Reż. Bogusław Kierc, praprem. polska 6 XI 1987), Teatr XLIII, 1988, 2, 20-21; J. Niesiobędzki: Poetycki teatr Simovicia (Lj. Simović: Wędrowny Teatr Šopalovicia, Teatr im. Horzycy w Tomniu, reż. B. Kierc). przeł. D. J. Ćirlić, Fakty XXX, 1988, 23, 9 [z fot.]; O. Lakićević: [Beleška o piscu], Antologia współczenego dramatu jugosławiańskiego, Łódź 1988, t. II, 505, przeł. Katarzyna Jóźwiak-Dragović; O. Lakićević: Od Hamleta do Fausta, ibid., t. I, 7, 26-28, przeł. K. Jóźwiak-Dragović.

SKERLIĆ, Jovan (1877-1914)

J. Magiera: † Dr Jovan Skerlić, Świat Słowiański I, 1914, 374-375; Dr Jovan Skerlić, Kuryer Warszawski 1914, 140; J. Magiera: Dr Jovan Skerlić, Nowa Reforma, 1914, 188; M. Znatowicz-Szczepańska: Współczesna literatura serbska (J. Skerlić i drugi), Tygodnik Ilustrowany LXIII, II, 1922, 36, 568; A. Medonić: Jovan Skerlić, Kultura Słowiańska I, 1924, 2, 2-3; J. Wierzbicki: S. J., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 412-413; ad: Jugosławia (w "Letopis Matice Srpske" nrXII 85 M. Egerić piszeoV. Petroviciu iJ. Skerliciu), Twórczość XLII, 1986, 6, 121; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56; B. Czapik: Współcześni wobec modelu języka, literatury i kultury narodowej Vuka Karadžicia, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 75; M. Dąbrowska-Partyka: Świadectwa i mistyfikacje (o Vuku Karadžiciu), ibid., 28; E. Meissner: "Za i protiv Vuka", Mešy Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, ibid., 65, 68; J. Wierzbicki: Literacka Jugosławia czyli o sposobach istnienia literatur narodowych, Literackie i folklorystyczne sondaże, Warszawa 1989, 106, 119; J. Wierzbicki: Matoš i Skerlić – ideolodzy kultury z początku wieku, Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 11-19.

 

SLIJEPČEVIĆ, Pero (1888-1964)

A. Stankowicz: Rola tradycji Karadžiciowskiej w kształtowaniu postaw pokolenia Młodej Bośni, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 110, 112, 117, 119.

 

SOLARIĆ, Pavle (1779-1821)

Pieśń na wigilię 1807, Projektor, 5, 2002, przeł. M. Dąbrowska-Partyka.

SMILJANIĆ, Radomir (1934-)

E. Wysińska: Jubileusz w Novim Sadzie (przypadek Championa), Dialog XIX, 1975, 6, 164.

 

SRBLJANOVIĆ, Biljana (1970-)

Sytuacje rodzinne, Dialog, 1999, 5, 38-69, przeł. D. J. Cirlić; Supermarket (Supermarket), Dialog 2002, 7, 26-72, przeł. D. J. Cirlić.

M. Radziwon:Zwykłe trzęsienie ziemi, Dialog, 1999, 5, 187-190; D. J. Ćirlić: Królowa Ubu, Dialog, 2001, 3, 180-182; W. Majcherek: Sytuacje rodzinne,  reż. Marek Fiedor (TKoch., Opole), Teatr, 2001, 4, 40; J. Sieradzki: Sytuacje rodzinne,  reż. Marek Fiedor (TKoch., Opole), Polityka, 2001, 9, 55; I. Pluta-Kiziak: Sytuacje rodzinne,  reż. Marek Fiedor (TKoch., Opole), Odra, 2001, 9, 152-153.

 

SREJOVIĆ, Dragoslav (1931-1996)

Niedola zapominania - niepublikowana rozmowa z Dragoslavem Srejoviciem, Projektor, 3, 2002, przeł. M. Duškov.

SREMAC, Stevan (1855-1906)

POP CYRYL I POP SPIRYDJON [Pop Ćira i pop Spira], Biblioteka Jugosłowiańska VII, Warszawa 1936, przeł. M. Kulenović; POP CYRYL I POP SPIRYDJON, Warszawa 1960; Ibisz-aga, Antologia noweli jugosłowiańskiej, Warszawa 1964, 95-109, przeł. B. Ćirlić.

A. G. Matoš: S. Sremac: Pop Cyryl i pop Spirydjon, Warszawa 1936, przeł. M. Kulenović (predgovor); W. Dobromilski (T. S. Grabowski): S. Sremac: Pop Cyryl i pop Spirydjon, Warszawa 1936, Ruch Słowiański I, II, 1936, 2, 34; A. Dukanović: Wybitne dzieło serbskiego realizmu (S. Sremac: Pop Cyryl i pop Spirydion, Warszawa 1960), Polonistyka XIII, 1960, 4, 49-52; B. Dzierżyc: S. S., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 429-431; J. Kellner: (Żona córka Zamfira - gościnny występ Teatru z Belgradu w Łodzi i Warszawie), TeatrXXIX, 1974, 17, 24; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56.

 

STANIŠIĆ, Vaso (1931-)

Njegoš, Barwy VIII, 1975, 8, 8, przeł. W. Rustecki.

STANKOVIĆ, Borisav (1876-1927)

NIECZYSTA KREW [Nečista krv], Biblioteka Jugosłowiańska V, Warszawa 1935, przeł. W. Bazielich; NIECZYSTA KREW, Warszawa 1956; ŻONA NIEBOSZCZYKA, Warszawa 1961, 206, przeł. A. Dukanović; Wesele za murem, Nowa Wieś 1961, 38, 1, 3, przeł. A. Dukanović; Żona nieboszczyka, Antologia noweli jugosłowiańskiej, Warszawa 1964, 174-198, przeł. H. Kalita.

B. Lazarević: (B. Stanković: Nieczysta krew, Warszawa 1935, przeł. W. Bazielich) - predgovor; J. Gołąbek: Literatura serbska, Rocznik Literacki 1935, 194; B. Czuruk: (B. Stanković: Nieczysta krew, V tom Biblioteki Jugosłowiańskiej), Przegląd Polsko- Jugosłowiański III, 1936, 8, 127-128; V. Frančić: (B. Stanković: Nieczysta krew, Warszawa 1956) - predgovor; J. N. Kłosowski: Nowości wydawnicze (B. Stanković: Nieczysta krew, Warszawa 1956), KamenaXXIII, 1956, 4, 48; J. A. Szczepański: Ze starej Serbii (Nieczysta krew), Trybuna Ludu II, 1956, 162, 4; I. Olszewska: (B. Stanković, Nieczysta krew, Warszawa 1956), Rocznik Literacki 1956, 408-409; E. Madany: (B. Stanković: Żona nieboszczyka), Nowe Książki 1962, 4, 223-225; K. Bąk: S.B., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 432-434; E. Pułka: Z teorii i metodologii badań nad powieścią polską i serbską, Pamiętnik Słowiański XXXII, 1982, 223; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56; ; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 24;P. Grabowski: Postacie kobiece w "Nieczystej krwi" Borisava Stankovicia, Slavica Wratislaviensia, 109, 2000, 43-58.

STEFANOVIĆ, Svetislav (1874-1944)

Śmiech, KamenaII, 1934/1935, 1, 11; przeł. Z. Kempf; Pieśń czarów, PrzeglądJugosłowiańskiII, 1935, 8, przeł. D. Królikowski; Don Kichot, Zdrój 1947, 6, 4, przeł. S. K. Papierkowski.

M. Znatowicz-Szczepańska: Współczesna literatura serbska (S. Stefanović), Tygodnik IlustrowanyLXIII, II, 1922, 36, 568.

 

STEJIĆ, Jovan (1803-1853)

E. Meissner: "Za i protiv Vuka", Mešy Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 64-65, 67.

 

STEVANOVIĆ, Mihailo (1903-

A. Zaręba: Dialektologia słowiańska w latach 1918-1939 (Problemy i metody badań, Krytyczny przegląd dorobku), [w:] Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918-1939) cz. I. Wrocław 1989, 143.

 

STEVANOVIĆ, Vidosav (1942-)

Parki, Literatura na Świecie 1971, 8, 18-29, przeł. M. Petryńska; KONSTANTIN GORČA,Łódź 1978, 277, przeł. M. Petryńska (predgovor M. P., 5-11); O Bulatoviciu, Literatura na Świecie 1983, 8, 236-241, przeł. D. Cirlić-Straszyńska (s beleškom o piscu, 327); Czarna fala (Crni talas), Panorama 1985, 13, 20-21, przeł. B. Wojciechowska, s beleškom o piscu.

ad.: ("Junacy z peryferii"), Twórczość XXXV, 1979, 6, 147-148; J. Wierzbicki: Świat jako muzeum rupieci, Nowe Książki 1979, 4, 10-11 (slika); J. Wierzbicki: (Wypowiedź o V. Stevanoviciu w "Forum literackim" 1979 r.), Miesięcznik Literacki 1980, 4, 57; J. Wierzbicki: Literatury Jugosławii, Rocznik Literacki 1978, 488-489; E. Madany: "Braterstwo i jedność" w nurcie refleksji narodowej we współczesnych literaturach Jugosławii, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 171; M. Wierzbicka: Problem rodowodu w serbskiej powieści lat siedemdziesiątych, [w:] W cudzych oczach, Wrocław 1983, 181, 184-185, 189-197; J. Wierzbicki: Serbska proza (m. in. o V. Stevanoviciu), Literatura na Świecie 1988, 1, 233-257 [beleška]; J. Wierzbicki: Serbska proza[m. inn. o V. Stevanoviciu], Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992, 110-129.

 

STEVANOVIĆ, Živadin

Pokój, Magazyn Kulturalny 1974, 2, 14, przeł. J. Salamon.

J. Salamon: Jak doszło do spotkania ze wsią serbską i poetami - chłopami, Magazyn Kulturalny 1974, 2, 12-13.

 

STOJANOVIĆ, Jugana (1921-)

Krytyk i struktura przełożonego dzieła, Literatura na Świecie 1984, 8, 308-313, przeł. E. Kwaśniewska.

 

STOJANOVlĆ, Ljubomir (1860-1929)

B. Petrač: Vuk Karadžić a ruch ilirski, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 92.

 

STOJANOVIĆ, Slobodan (1937-)

Z. w: [Z. Wróbel] Dom na wzgórzu, Program Teatru Horzycy (Toruń) 1974, z. XI, 4-5 (beleška o piscu); W. Filler: Król tańczy kolo, Teatr XXX, 1975, 1, 12-13; ad: "Plagiator" S. Stojanovicia w "Letopis Matice Srpske" (VII-VIII/84), Twórczość XLI, 1985, 2, 141; S. Stojanović: "Klatka" reż. Ewa Grabowska, Teatr Dramatyczny im. Słowackiego w Koszalinie), Życie Literackie XXXVII, 1987, 39, 14; S. Stojainović: Klatka. Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie, reż. A. M. Marczewski, prapremiera polska 8 IX 87), Teatr XLII, 1987, 12, 34, przeł. Ewa Grabowska (repertuar); K. Sielicki: W Klatce (S. Stojanović: Klatka, czyli dom, w którym mieszkał laureat nagrody Nobla), Teatr XLII, 1987, 11, 17; Premiery: "Klatka", Scena LXW, 1987, 11, 36, przeł. E. Grabowska; S. Zajkowska: Gorzkie żale sezonowe, Pobrzeże 1987, 11, 21; P. Konic: Bułhakov i mni (Festiwal Dramaturgii Krajów Socjalistycznych w Katowicach. S. Stojanović: Klatka, Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie. Reż. A. Marczewski), Teatr XLIII, 1988, 2, 6-9 (fot.), [beleška]; J. Sokołowski: Kameralnie i refleksyjnie (Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego w Koszalinie: S. Stojanović: Klatka, przeł. E. Grabowska, reż. A. Marczewski, praprem. polska 8 IX 1987), Pobrzeże 1988, 1, 20; W repertuarze: Teatr Polski w Bydgoszczy: Slobodan Stojanović: "Klatka", reż. A. M. Marczewski, Prem. 28 IX 1988 r.. Teatr XLIV, 1989, 1, 34; "Klatka" Slobodana Stojanovicia, Teatr Polski w Bydgoszczy, reż. A. M. Marczewski, Scena LXVII, 1989, 1, 37; E. B.: Jugosławia (Występy w Belgradzie, Požarevcu i Petrovcu Teatru Polskiego z Bydgoszczy ze sztuką S. Stojanovicia "Klatka", reż. A. M. Marczewski) Teatr XLIV, 1989, 1, 31

 

STOJANOVIĆ-POPIN, Ljiljana

Wojenne miłości, Magazyn Rodzinny 1985, 3, 46-47, przeł. B. Wojciechowska.

 

STOJŠIN, Vladimir (1935-1996)

Stare usta (odlomak), Tygodnik Kulturalny XV, 1971, 29, 7, 11, przeł. M. Petryńska (sa slikom); Stare usta – powieść miłosna (odlomak), Życie Literackie XXII, 1972, 23, 8-9, przeł. M. Petryńska; Kino w pudełku od zapałek, Warszawa 1983, 89, przeł. M. Petryńska.

SUBOTIN, Stojan (1921-1977)

T. T. Jeż wśród Serbów i Chorwatów, Pamiętnik Słowiański, VIII/1958, str. 67-85; P. Njegoš, Wybór pism, Wrocław 1958 (prikaz), Pamiętnik Słowiański IX, 1959, 192-193; Juliusz Słowacki wśród Serbów i Chorwatów,Pamiętnik Słowiański, 1961, XI, стр. 51-98; U tłumaczy [odgovor na anketu],Nowa Kultura, 1962, 5 (619); Jan Kasprowicz wśród Serbów i Chorwatów,Pamiętnik Słowiański, 1962, XII, 137-155; Kilka uwag na marginesie polskich przekładów utworów Ivo Andricia, Pamiętnik Słowiański XIII, 1963, 247-256; Maria Dąbrowska wsródSerbów i Chorwatów, Pięćdziesiąt lat twór­czości MariiDąbrowskiej, Warszawa 1963, 265-277;Jugosłowianie znają i cenią polskich pisarzy,Głos Wybrzeża, 1964, 153; (prikaz): Konstantin Mihailović iz Ostrovice, Janičarove uspomene ili turska hronika. Prevod i predgovor Đ. Živanović, Beograd, 1959,Pamięt­nik Słowiański, 1964, XIV, 244-255; (prikaz): Narodne pesme u zapisima XV-XVIII veka. Antologija. Beograd 1964, Pamiętnik Słowiański XVII, 1967, 223-225; Franja Marković a literatura polska (Zarys problematyki). Literatura. Komparatystyka. Folklor, Warszawa 1968, 484-495; Legenda i prawda w powieściach poludniowosłowiańskich Teodora Tomasza Jeża, Pamiętnik Literacki, 1969, 2, 41-63; (prikaz knjige): Lj. Durković: Branislav. Prvi jugoslovenski ilegalni list. 1844-1845, Beograd 1968, 256, Pamiętnik Słowiański XIX, 1969, 180-183; Stojan Novaković a literatura polska, Sprawozdania z posiedzeń komisiji naukowych PAN w Krakowie 1971, 2, 372-374; J. Wierzbicki: Z dziejów chorwacko-polskich stosunków literackich w wieku XIX, Wrocław 1970, Pamiętnik Słowiański XXIV, 1974, 250-253; Vladan Nedić, Literatura Ludowa XX, 1976, 20, 60-63.

S. Kaszyński, Bruno Schulz po serbsku, Twórczość, 1959, 12, 159-160; O. Jędrzejczyk: Stojan Subotin, Gazeta krakowska 1960, 276, 8; Stojan Subotin (govori o svojim prevodima), Życie LiterackieXVI, 1966, 36, 13; S. Wilczek: Literatura polska w Belgradzie (razgovor sa S. Subotinom), Poglądy 1967, 7, 12; E. Szumowska: Stojan Subotin, KierunkiXV, 1970, 43, 7; W. Kot: Nowa książka jugosłowiańskiego polonisty (S. Subotin: Iz poljsko-jugoslovenskih književnih veza, Beograd 1969, 135), Ruch Literacki XI, 1970, 1, 80-82; J. Goś: (Z okazji pobytu w Łodzi), Odgłosy XV 1975, 433 2; E. Jankоvski: S. S. 1921-1977, Twórczość XXXIII, 1977, 11, 155-158; A. Naumow:O Stojanie Subotinie, Literatura VI, 1977, 34, 2 (slika); W. Żukrowski: Odszedł przyjaciel, Nowe Książki 1977, 17, 20-21; W. Kot: S. S. (1 marca 1921 – 7 lipca 1977), Pamiętnik Literacki XLIX, 1978, 2, 317-323; W. Kot: S. S. (1 III 1921 – 7 VII 1977), Pamiętnik Słowiański XXVIII, 1978, 199-203; T. Ulewicz: S. S., Ruch Literacki XIX, 1978, 4/5, 351-359.

 

SUDARSKI RED, Đorđe (1946-)

G. Łatuszyński: Szydzić nie z nas (S. J. Lec: Mali mitovi, przekład Đorđe Sudarski. Novi Sad 1986), Literatura V, 1986, 11/12, 65-66; S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie, 1987, 4, 291, przeł. J. Chmielewski.

ŠAKABENTA, Arsenije Jovanović (1698-1748)

Inskrypcja na srebrnej sukience cudownej ikony, Projektor, 5, 2002, przeł. M. Dąbrowska-Partyka.

ŠANTIĆ, Aleksa (1868-1924)

Zwycięzca, Nowa Reforma XLI, 1922, 106, 1, przeł. J. Feldhorn; Wieczór na wyspie, Nowa Reforma XLI, 1922, 106, 1, przeł. J. Feldhorn; Wieczorne dzwony, Kultura Słowiańska I, 1925, 10/11, 19-20, przeł. J. Feldhorn; Wieczór na wyspie, Kultura Słowiańska 1, 1925, 10/11, 20, przeł. J. Feldhorn; Dnie przemijają, Kultura Słowiańska I, 1925, 10/11, 20, przeł. J. Feldhorn; Nowe pokolenie, Kuryer Literacko-Naukowy IV, 1928, 49, przeł. V. Frančić; Boka, Tygodnik Ilustrowany I, 1930, 5, 90, przeł. A. Bogusławski; Nowe pokolenie, Zet II, 1933, 18, 3, przeł. Z. Kempf; Boka, Wielka literatura powszechna VI, Antologia II, Warszawa 1933, 817-818, przeł. A. Bogusławski; Ja cię kocham..., Wielka literatura powszechna VI, Antologia II, Warszawa 1933, 818, przeł. S. K. Papierkowski; Moja ojczyzna, S. Rospond, Jugosławja, Miejsce Piastowe 1935, 142; Płacz Alhambry, Głos V, 1935, 4, 7, przeł. Z. Kempf; Pod żaglami, Głos V, 1935, 4, 7, przeł. Z. Kempf; Zwycięzca, S. Rospond, Jugoslawja, Miejsce Piastowe 1935, 149, przeł. Z. Kempf; O kłosy moje spod gołych pagórków, S. Rospond, Jugosławia, Miejsce Piastowe 1935, 163, przeł. S. Rospond; Jesień, Głos V, 1935, 16, 3, przeł. Z. Kempf; Nowe pokolenie, S. Rospond, Jugosławia, Miejsce Piastowe 1935, 26-27, przeł. Z. Kempf; Płacz Alhambry, Kamena III, 1935/1936, 2, 30, przeł. Z. Kempf; Wieczór na wyspie, Przegląd Polsko- Jugosłowiański III, 1936, 12, 179, przeł. K. Rychłowski; Ja cię kocham..., Przegląd Polsko-Jugosłowiański III, 1936, 7, 98, przeł. S. K. Papierkowski; Boka, Przegląd PolskoJugosłowiański III, 1936, 7, 98, przeł. A. Bogusławski; Moje Serbstwo, Moja ojczyzna, Zostańcie tutaj, Dni przemijają, Życzenie, Z bogiem, Dzień jesienny, Noc, Poezje A. Šanticia, J. Dučicia, G. Krkleca, Lublin 1936, 11-15, przeł. S. K. Papierkowski; Zwycięzca, Żołnierz Polski 1945, 14, 5, przeł. Z. J. Kempf; Wieczór na wyspie, Życie Słowiańskie I, 1946, 4/5, 138, przeł. J. Feldhorn.

† Aleksa Šantić (i odlomak pesme "Novo pokolenje", przeł. B. Szulc-Golska), Przegląd WspółczesnyIII, VIII, 1924, 447-450; S. K. Papierkowski: Aleksy Szantić, jeden z czołowych liryków serbskich, Kuryer Literacko-Naukowy VII, 1930, 36, 6-7; S. K. Papierkowski: Aleksy Szantić, Beograd 1932, 133; S. K. Papierkowski: Poezje A. Šanticia, J. Dučicia, G. Krkleca, Lublin 1936, 3-8 (predgovor); B. Dzierżyc: S.A., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 401-402; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56; J. Magnuszewski:Międzywojenny dorobek literackiej slawistyki zachodnio- i południowosłowiańskiej, Wrocław 1989, 75; A. Stankowicz: Rola tradycji Karadziciowskiej w kształtowaniu postaw pokolenia Młodej Bośni, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/ 1987, 112; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 16-17.

 

ŠANTIĆ, Slavko (1937-)

Ogień, Poezja II, 1966, 8, 107, przeł. A. Dukanović; Erotyk dojrzewania. Kultura 1967, 35, 4, przeł. Z. Jerzyna; Który fortepian wypowiedzieć zdoła. Współczesność XII, 1967, 17, 4, przeł. K. Gąsiorowski; Ptak między palcami. Współczesność XII, 1967, 19, 3, przeł. K. Gąsiorowski; Jeszcze później. Współczesność XII, 1967, 19, 3, przeł. K. Gąsiorowski; Farsa na głosy i akwarium, Literatura na Świecie 1972, 3, 40-56, przeł. V. Stoberska; Jakiś śmieszny czas, Medytacje, Niezauważalne, Rysunek, Literatura na Świecie 1972, 6, 72-74, przeł. E. Płaczek (beleška o piscu, 187).

D. Cirlic-Straszyńska: Jugosławia (nagrada za S. Šantića), Poezje 1970, 12, 104-105.

 

ŠARANAC, Aleksandar (1974-)

Odyseusz, Akant, 2(41), 2001, 13, przeł. M. i K. Wawrzyniak; Uszlachcenie. XXI wiek, Akant, 1(53), 2002, 1, przeł. S. Pastuszewski.

ŠĆEPANOVIĆ, Blažo

Gdzie jest ta źrenica świata! Pocałunek światła, Odgłosy XV, 1972, 26, 6, przeł. B. Nowak.

ŠĆEPANOVIĆ, Branimir (1937-)

Śmierć pana Galicy, Nowa Wieś 1965, 5, 10-11, przeł. D. Cirlić; Złudzenie, Kobieta i Życie 1968, 49, 4, przeł. I. Lewandowska; HANIEBNE LATO [Sramno leto], Warszawa 1969, 140, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Na długo przed prawdą (iz knjige "Vreme neprolazno"), Powrót, Warszawa 1969, 123-152, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; USTA PEŁNE ZIEMI, Warszawa 1976, s. 58, przeł. D. Ćirilić-Straszyńska; Śmierć pana Golicy, Przekrój 1984, 2046, 15-16; 2047, 15 i 20; 2048, 15 i 20, przeł. D. J. Ćirlić; ODKUPIENIE [Iskupljenje], Warszawa 1987, 176, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; ŚMIERĆ PANA GOLICY [Smrt gospodina Goluže], Warszawa 1988, 116, przeł. D. J. Ćirlić.

E. Madany: (B. Šćepanović: Haniebne lato, Warszawa 1969), Nowe Książki 1969, 22, 1538-1539; B. Zadura: (B. Šćepanović: Haniebne lato, Warszawa 1969), Kultura 1969, 35, 11;  J. Wierzbicki: Literatura obca w przekładach polskich, Warszawa 1976, Rocznik Literacki 1976, 514-515; (A. W.): Branimir Šćepanović: Odkupienie, Warszawa 1987, Literatura na Świecie, 1988, 3, 364 [beleška]; S. M.; Branimir Šćepanović, Odkupienie, Warszawa 1987, Tygodnik Kulturalny XXXII, 1988, 2, 12 [beleška]; (A. W.): Branimir Šćepanović: Śmierć pana Golicy, Warszawa 1988, 2, 348-349 [beleška]; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

ŠOMLO, Ana (1935-)

Sylwester, Panorama 1987, 4, 21, przeł. M. Osmólska.

 

ŠOP, Ljiljana (1950-)

O powieści Gullo Gullo mówi autor i krytyk (w "Knjiiževne novine" nr 667), Literatura na Świecie 1983, 8, 250-253, przeł. dsc.

 

ŠTEFAN, Florika (1930-)

ad: Jugosławia (rozmowa z F. S. w "Odjek" nr 2/84), Twórczość XL, 1984, 8, 144; ad: Jugosławia ("Književnost" XI 86 zamieszcza szkic F. Štefan pt. Poeta i język). Twórczość XLIII, 1987, 4, 131; S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie, 1987, 4, 287, 288, przeł. J. Chmielewski.

 

ŠUJICA, Božidar (1936-)

Ballada ze stron rodzinnych, Urodziny, PoglądyXX, 1982, 12, 9, przeł. B. Łozińska.

 

ŠUTIĆ, Miloslav (1938-)

Krótkotrwała radość gry na fujarce (M. Nastasijević: Frula), Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny, Kraków 1981, t. I, 130-138, przeł. A. E. Naumov. Uz to: beleška M. Dąbrowske-Partyke, 129.

 

TADIĆ, Novica (1939-)

Kruk, śnieg, Buty, buciki, Butelka, sedno, Pismo Literacko-artystyczne V, 1986, 8, 193-195, przeł. J. Moroń, s beleškom o piscu.

 

TARTAGLIA, Guido (1899-

Dziecko wieloryba, Kruk, Papuga, Płomyk XLII, 1958, 7, 208-209, przeł. H. Bechler; Słoń, Płomyk XLII, 1958, 7, 209, przeł. M. A. Wasilewski; Ojciec, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 262-264, przeł. M. A. Wasilewski.

 

TEODOSIJE (XIII vek)

Żywot św. Sawy (fragmenty), Dar słowa, Łódź 1983, 41-50; Kanon wspólny Zbawicielowi Chrystusowi i świętym Simeonowi i Savie, ibid., 77-86; Służba św. Petarowi z Korišy (fragmenty), ibid., 187; Służba świętemu Savie (fragmenty), ibid., 62-63; Wspólne kanony świętemu Simeonowi i św Savie (fragmenty), ibid., 58-61; Służba świętemu Simeonowi (fragmenty), ibid., 51-53. Przeł. A. Naumow. Żywot św. Sawy (fragmenty), Dar słowa, Łódź 1983, 41-50. Przeł. A. Naumow. Beleška o autoru, 237, 241-243, 245, 257.

J. Rapacka: T., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 450; J. Rapacka: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993, 37-38.

 

TEOFILOVIĆ, Vitomir (1943-)

Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXI, 1986, 10-11, 43, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Szpilki LI, 1986, 50, 13, przeł. G. Walczak; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXII, 1987, 9, 30-31, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXIII, 1988, 7, 41, przeł.G. Łatuszyński; Aforyzmy, Pismo literacko-artystyczne VIII, 1989, 4, 65, przeł. G. Walczak.

 

TERZIĆ, Todor (1941-)

Kiwam głową, Smętna pieśń, Stara rycina, Szczury bloku 28, Poezja XXII, 1987, 3, 93-94, przeł. M. Szymańska.

 

TEŠIĆ, Momčilo

Deszcz, Woły, Tygodnik Kulturalny XVII, 1973, 32, 10, przeł. A. Olcha.

TIMOTIJEVIĆ, Božidar (1932-)

Wycieczka na pustynię, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 265-266, przeł. J. Litwiniuk.

TIŠMA, Aleksandar (1924-)

Dziewczyna ze snu, Nowa Wieś 1965, 48, 10-11, przeł. D.Cirlić-Straszyńska; Śladem czarnowłosej dziewczyny (odlomak), Odgłosy XIX, 1976, 52, 6, przeł. M. Petryńska; ŚLADEM CZARNOWŁOSEJ DZIEWCZYNY [Za crnom devojkom], Łódź 1977, s. 149, przeł. M. Petryńska; KSIĘGA BLAMA [Knjiga blama], Warszawa 1978, s. 232, przeł. M. Petryńska; Niebezpieczeństwo zapominania - rozmowa z Aleksandrem Tišmą, Projektor, 4, 2002, przeł. M. Duškov; Tysiąc i druga noc, Projektor, 7, 2002, przeł. Monika Białek.

E. Madany: Cienie przeszłości, Nowe Książki 1979, 4, 12-13 (slika); ad: (Opowiadanie A. Tišmy w "Književnosti" 3/85), Twórczość XLI, 1985, 9, 132; S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie, 1987, 4, 291, przeł. J. Chmielewski; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

TODOROV, Milan (1951-)

Aforyzmy, Szpilki LI, 1986, 44, 7, przeł. M. A. Wasilewski; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXIII, 1988, 7, 39, przeł.G. Łatuszyński.

TODOROVIĆ, Miodrag (1930-)

I to jest cos, Szpilki 1968, 51/52, 11, przeł. M. A. Wasilewski; Randka, Szpilki 1968, 51/52, 11, przeł. M. A. Wasilewski; Aforyzmy, Szpilki 1969, 48, 10, przeł. M. A. Wasilewski; Mały człowiek,Szpilki XXXVI, 1970, 30, 14, przeł. M. A. Wasilewski; Z...na patrolu satyrycznym. Wywiad, Perspektywy 1970, 23, 17;

 

TODOROVIĆ, Miroljub (1940-)

Gdy będą reprezentantem Anglii w piłce nożnej, Gwiazdozbiór, Niepogoda, Literatura na Świecie 1972, 3, 57-59, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Pudełko upominków, Poezja IX, 1973, 9, 96, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; [Pesme], [w:] Tragarze zdań, Kraków, 1983, przeł. J. Kornhauser; Osiem wieków później, Znów dosiadam Rosynanta, Stosunek, Zielone lilie Australii [wiersze], Literatura, 1996, 1, 17, przeł. G. Łatuszyński; Osiem wieków później, Literatura, 1999, 5, 33, przeł. G. Łatuszyński.

J. Kornhauser: SYGNALIZM: PROPOZYCJA SERBSKIEJ POEZJI EKSPERYMENTALNEJ, Kraków 1981, 171; J. Kornhauser: (Beleška), Tragarze zdań, Kraków 1983, 185-186; J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1983, 128-130; G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXIII, 1987, 3, 48.

 

TOHOLJ, Miroslav (1957-)

(ES): Polski akcent Sarajewskich Dni Poezji (m. inn.o M. Toholju), Kierunki XXXIV, 1989, 25, 12; H. K.: Na "Kręgu". Goście z Jugosławii, Kierunki XXXIV, 1989, 42, 15; Z. Trziszka: Jak we własnym domu? Opole XX, 1989, 8, 19; Z. T.: Echo Sarajewa w Warszawie, Miesięcznik Literacki XXIV, 1989, 9, 31.

 

TOMIĆ, Dragan (1941-)

D. J. Ćirlić: (D. T.: Raskršće), Dialog XXVII, 1982, 5, 167.

 

TOMIĆ, Rade

S. Gordić: Wspóczesna literatura Wojowdiny, Literatura na Świecie, 1987, 4. 289, przeł. J. Chmielewski.

 

TONTIĆ, Stevan (1947-)

Spostrzeżenie o zwycięzcy, Tygodnik Kulturalny XVIII, 1974, 48, 8, przeł. J. Salamon; Ręce, Życie Literackie XXVIII, 1978, 49, 11, przeł. D. Zdybicka; Dialog, Cios, Noc, Sierotka ogień, Szloch w kosmosie, Magazyn Kulturalny 1982, 1-3, 7, przeł. J. Kornhauser (s beleškom o piscu); Czytanie gazet, Wilk, Szloch w kosmosie, Ars poetica, Sierotka ogień, Głowa anioła, Moja żona, Cios, Za mało dyscypliny!, Dialog, Co robi cisza, Popołudniowy i wieczorny program, Port zbawienia, Współczesny liryk, Noc, Pochwała ziemi, Elegia, Tragarze zdań, Kraków 1983, 142-161, przeł. J. Kornhauser (s beleškom o piscu, 186); GŁUPIE TWOJE SERCE, ZAJĄCZKU, Sejny, 1995, 38,  przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Neferti i niedziela w Berlinie, Arkusz 1996, 6, 4-5, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Poezji nie wolno kłamać - rozmowa z Stevanem Tonticiem, poetą z Sarajewa, Projektor, 4, 2002, przeł. M. Duškov.

ad: Jugosławia W "Odjeku" nr 15-16, VIII/85 S. Tontić analizuje twórczość Dragana Kolundžii), Twórczość XLII, 1986, 3, 141; G. Łatuszyński: Słowa to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 48.

TOPIĆ, Miroslav (1937-)

Pierwszy tłumacz poezji Młodej Polski u Serbów i Chorwatów, Pamiętnik Słowiański XVI, 1966, 158-167; Dubrownickie igrzyska letnie. Exodus, Wiatraki 1967, 15, 3, przeł. J. Łatuszyńska; Czarodziejki, Modlitwa powszechna, Kultura V, 1989, 37, 5, przeł. G. Walczak. [Beleška o piscu], Kultura V, 1989, 37, 5.

TOŠOVIĆ, Risto (1923-1986)

Powróćmy do małych rzeczy, Wieczny widok, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 270- 273, przeł. M. A. Wasilewski.

B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

TRIFKOVIĆ, Kosta (1843-1875)

W. Kot: T. K., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 457.

TRIFKOVIĆ, Risto (1924-1996)

Na zboczu. Nowa Wieś 1966, 47, 10, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Ucieczka [Bijeg Gojka Suvače], Powrót, Warszawa 1969, 77-88, przeł. D. Cirlić-Straszyńska; Codzienne wygnania, Nowa Wieś 1971, 31, 8-9; Isto: Specjalni wysłannicy, Warszawa 1971, 395-402, przeł. E. Kwaśniewska (beleška o piscu, 396); Opór wobec przygnębienia (o poezji R. Trifkovicia), Tygodnik Kulturalny XV, 1971, 44, 7.

ad: Jugosławia (Omówienie w "Forum" 6/85 opowiadania R. Trifkovicia), Twórczość XLII, 1986, 2, 143.

TRIFUNOVIĆ, Duško (1933-)

Jasne, Poglądy III, 1964, 24, 8, przeł. J. Zych; Mój zegar, Poezja II, 1966, 8, 89, przeł. A. Dukanović; (ES): Polski akcent Sarajewskich Dni Poezji, Kierunki XXXIV, 1989, 25, 12.

 

TRIFUNOVIĆ, Đorđe (1934-)

Lechici i Ziemia Lechicka w starym piśmiennictwie serbskim, Pamiętnik Słowiański XXXIV, 1984 (wyd. 1986), 168-178, przeł. E. Pułka.

 

TRIPKOVIĆ, Milan (1969-)

ad:  "Ziarna codzienności" M. Tripkovicia w "Letopis Matice Srpske" VII-VIII/84, Twórczość XLI, 1985, 2, 142.

 

TRIPKOVIĆ, Miodrag (1947-)

Intuicja, Słowo Powszechne XXIX, 1975, 247, 3-4, przeł. Z. Pero; Zła żona, Słowo Powszechne XXIX, 1975, 196, 3-4, przeł. Z. Pero; Picasso, Słowo Powszechne XXX, 1976, 59, 3, przeł. Z. Pero; Stewardesy, Słowo Powszechne XXX, 1976, 48, 3, przeł. Z. Pero; Wielki skok, Słowo Powszechne XXX, 1976, 282, 3, przeł. Z. Pero; Przyjaciel, Słowo Powszechne XXXI, 1977, 242, 3, przeł. Z. Pero; Tajemnica, Słowo Powszechne XXXI, 1977, 114, 3-4; Umowa, Słowo Powszechne XXXI, 1977, 57, 3, przeł. Z. Pero; Więcej dowodów nie potrzeba..., Słowo Powszechne 1978, 182, 3-4, przeł. Z. Pero.

TUCIĆ, Vujica Rešin (1941-)

Włos pomidor mysz, góra ogień mgła, Głód spóźnia się, serce śpiewa, Zmierzch jesieńburza, wiatr pustka sen, Robota kwiatu, wzgórza są dalekie, Mikser sad, grzałka sen, Pluń śpiesz ciągnij, ssij rwij becz, Ktoś krzyczy, Tort, Nikt mnie nigdy nie kochał, ponieważ jestem bardzo nieprzyjemny w miłości, W czwartym roku życia, Spanie na tapczanie, Wszystkie drzwi zamknięte, Tłuczcie dzieci, bijcie swoją śmierć, Upojne, pełne polotu są hasła, Gdzie jesteśmy, o nasza jasna gwiazdo, Poeci przeklęci, termin Verlaine'a, Tragarze zdań, Kraków 1983, 63-78, przeł. J. Kornhauser (s beleškom o piscu, 186); Poeta Miron Białoszewski, Zdanie 1986, 3, 11-13, przeł. J. Moroń.

 J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1983, 199-200; G. Łatuszyński: Słowa – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 48; J. Kornhauser: Strategie liryczne serbskiej awangardy (szkice o poezji), Kraków 1991, 117.

UGRIČIĆ, Sreten (1961-)

Wskrzeszanie,  FA-art, 1 (27), 1997, 21-24, przeł. M. Dyras.

UROŠEVIĆ, Velizar

Głos niezadowolenia poety serbskiego, Głos Narodu 1914, 230.

 

USKOKOVIĆ, Milutin (1884-1915)

W. Kot: U. M., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 462-463.

VASILJEV, Dušan (1900-1923)

Człowiek śpiewa po wojnie, Świat 1957, 37, 18, przeł. O. Stanisławski; Ojczyzna, Słowo Powszechne 1957, 285, 6, przeł. M. A. Wasilewski; Pieśń człowieka tuż po wojnie, Literatura na Świecie 1980, 9, 91, przeł. J. Kornhauser (s beleškom o piscu, 234); Pieśń człowieka tuż po wojnie, Projektor, 6, 2002, przeł. J. Kornhauser.

W. Kot: V. D., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 466; J. Wierzbicki: Ekspresjonizm w Jugosławii, Literatura na Świecie 1980, 9, 132; J. Kornhauser: Kwiaty duszy, o poezji serbskiego ekspresjonizmu, Literatura na Świecie 1980, 9, 103 i 107.

VASILJEVIĆ, Žarko (1892-1946)

Czas, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 288, przeł. Z. Stoberski.

 

VELIKIĆ, Dragan (1953-)

Wina istnieje poza teatrem (Fragm. pow. "Chamsin 51"), Czas Kultury, 1995, 4, 18-22, przeł. M. Petryńska; Indygo, FA-art, 1 (27), 1997, 34-38, przeł. M. Dyras.

 

VELMAR JANKOVIĆ, Svetlana (1933-)

Kawałek, Projektor, 3, 2002, przeł. M. Rączkowiak; Papuga, Projektor, 5, 2002, przeł. M. Rączkowiak; Jedynie przechodnie w wieczności (wywiad z Svetlaną Velmar Janković), Projektor, 7, 2002.

 

VELJKOVIĆ, Mihajlo

Aforyzm, Miesięcznik Literacki XXIII, 1988, 7, 39, przeł. G. Łatuszyński.

 

VENCLOVIĆ, Gavril Stefanović (XVII-XVIII vek)

Modlitwa za ziemię serbską, Modlitwa od krwawych wód, Projektor, 5, 2002, przeł. M. Dąbrowska-Partyka.

E. Meissner: "Za i protiv Vuka", Mešy Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 52, 54, 55, 56, 58, 67, 69.

VESELINOVIĆ, Janko (1862-1905)

HAJDUK STANKO, Warszawa 1958, 498, przeł. Z. Stoberski;

K. Kuliczkowska: Hajduk Stanko, Życie Literackie 1960, 9, 10; K. Bąk: V. J., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 446-467; Eka (E. Kwaśniewska): Veselinović Janko, Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1984, 363; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 56; B. Zieliński: Z problemów serbskiej prozy historycznej XIX wieku o tematyce powstań narodowych (nad powieścią Janka Veselinovicia "Hajduk Stanko"), Studia Rossica Posnaniensia, 1991, 21, 175-183.

VEŠOVIĆ, Radonja (1924-)

Pastela (Hercegnovi), Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 289, przeł. Z. Stoberski; Podwodny połów, ArgumentyXI, 1967, 50, 5, przeł. W. Rustecki; Prowincja, Poezja 1975, 2, 72, przeł. E. Kwaśniewska; Komovi, Barwy XV, 1982, 9, 5, przeł. W. Rustecki (s beleškom o piscu).

ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 107.

 

VIDAKOVIĆ, Milovan (1780-1841)

Widzę niebo otworzone, Projektor, 5, 2002, przeł. M. Dąbrowska-Partyka.

R. Zmorski: Krótki rys nowego piśmiennictwa serbskiego podług Jana Risticza, Biblioteka Warszawska 1853, t. II, 197-208; W. Kot: V. M., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 469; E. Meissner: "Za i protiv Vuka", Mešy Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 60, 62-63.

VINAVER, Stanislav (1893-1955)

W Polsce, Nowa KulturaII, 1958, 23, 8, przeł. Z. Stoberski; isto, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 290-191; Manifest szkoły ekspresjonistycznej, Literatura na Świecie 1980, 9, 76-85, przeł. M. Dąbrowska-Partyka (s beleškom o piscu, 234-235); Laza Kostić: Santa Maria della Salute, Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny, Kraków 1981, t. I, 40-52, przeł. M. Dąbrowska-Partyka (s beleškom o piscu, 39).

M. Dąbrowska-Partyka: Biblioteka Albatros i beogradska Književna zajednica Alpha, czyli rzecz o jedności przeciwieństw, Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu, Wrocław 1979, 57-70; J. Kornhauser: Kwiat duszy, o poezji serbskiego ekspresjonizmu, Literatura na Świecie 1980, 9, 100 i 103; J. Wierzbicki: Ekspresjonizm w Jugosławii, Literatura na Świece 1980, 9, 131; J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1983, 32-34; B. Czapik: Współcześni wobec modelu i języka, literatury i kultury narodowej Vuka Karadžicia, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 75, 76, 81, 82; M. Dąbrowska-Partyka: Świadectwa i mistyfikacje (o Vuku Karadžiciu), ibid., 28; E. Meissner: "Za i protiv Vuka", Mešy Selimovicia, obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, ibid., 57, 65, 68; J. Wierzbicki: Literacka Jugosławia czyli o sposobach istnienia literatur narodowych, Literackie i folklorystyczne sondaże, Warszawa 1989, 105, 135; J. Kornhauser: Strategie liryczne serbskiej awangardy (szkice o poezji), Kraków 1991, 117; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 34; M. Dąbrowska-Partyka: Teksty i konteksty : awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów, Kraków 1999, 212; M. Dąbrowska-Partyka:Biblioteka Albatros i Beogradska književna zajednica Alpha, czyli rzecz o jedności przeciwieństw, Projektor, 2, 2001.

VIŠNJIĆ, Filip (1767-1834)

Bard narodowy Filip Višnjić, Przegląd Polsko-JugoslowiańskiIII, 1936, 2, 20-21.

 

VITEZOVIĆ, Milovan (1944-)

Aforyzmy, Szpilki XXXIX, 1973, 38, 17, przeł. M. A. Wasilewski; Aforyzmy, Szpilki XLVI, 1981, 17, 6; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki, XXII, 1987, 9, 32, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXIII, 1988, 7, 41-42, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Pismo literacko-artystyczne VIII, 1989, 4, 68, przeł. A. Walczak.

 

VLAHOVIĆ, Petar (1927-)

KULTURA LUDOWA W SERBII, Kraków, 1991, 201, przeł. J. Moroń, Z. Oczkowska.

VLAJKOVIĆ, Svetozar (1938-)

A oni lecieli na księżyc, Literatura 1986, 3, 17-20, przeł. J. Moroń.

 

VOJNIĆ PURČAR, Petko (1939-)

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 287, 289, 291, 292, przeł. J. Chmielewski.

 

VOJVODIĆ, Momir (1939-)

Zachodni mur, Barwy VIII, 1975, 8, 8, przeł. W. Rustecki.

VRANJEŠEVIĆ, Marko (1903-)

Pociągiem przez kraj rodzinny, Zdrój 1947, 6, 4, przeł. S. Papierkowski.

 

VRČEVIĆ, Vuk (1811-1882)

Wuk Wrczewicz, KłosyII, 1876, 28.

VUČETIĆ, Milenko (1947-)

Ljubica - pierwsza osoba liczby mnogiej, Dialog XXIV, 1979, 8, 70-79, przeł. D. J. Ćirlić; Ljubica - pierwsza osoba liczby mnogiej. Reż. Z. Wróbel. Premiera w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu - maj 1983 r na Małej Scenie Prezentacji, przeł. D. J. Ćirlić; Ljubica pierwsza osoba liczby mnogiej. Teatr Dramatyczny w Słupsku. Prem. na Małej scenie 22 IX 1984, przeł. D. J. Cirlić, Teatr XL, 1985, 3, 42.

 

VUČINIĆ, Slobodan (1947-)

Mniszka, Poezja 1975, 2, 73, przeł. W. Rustecki.

ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 107.

VUČO, Aleksandar (1897-1985)

Samobójczyni, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 317-318, przeł. A. Wat; Kochanka, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 319, przeł. A. Wat; Narodziny, Kamena XXXIII, 1966, 15, 8, przeł. E. Zych; Głosy głosy obce głosy, Pas cnoty, Literatura na Świecie 1974, 2, 306-309, przeł. J. Kornhauser.

D. Jakubiec: Sytuacja w literaturze jugosłowiańskiej (intervju sa A. Vučom), Dziennik Polski XIII, 1957, 263, 3; J. Rapacka: V. A., Mały słownik pisarzy, Warszawa 1973, 481; E. Madany: Jugosłowiański bóg Mars, Łódź 1982, 279-301; B. Czapik: Nadrealizm w literaturze serbskiej, Wrocław 1982 (index); J. Kornhauser: Wspólny język, Katowice 1983, 66; ad: Jugosławia (Wypowiedź Petra Džadžicia o A. Vučo w "Književnosti" nr IX-X/85), Twórczość XLII, 1986, 3, 142; G. Łatuszyński: Słowo – to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 40, 42, 48; B. Czapik: Z problemów nadrealizmu w literaturach słowiańskich (m. in. o A. Vučo), Ruch Literacki XXIX, 1988, 1-2, 63 [beleška]; M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej (m. in. o A. Vučo), Kraków 1988, 57, 73, 74, 75, 76; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57, 58; J. Kornhauser: Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu porównawczym, Kraków 1994, 40; J. Sujecka: Ikona domu, Warszawa 2001.

 

VUJČIĆ, Nikola (1956-)

***(Wtenczas ona odeszła TAM), Strach, Wczoraj, Pismo Literacko-artystyczne VI, 1987, 5, 108-110, przeł. J. Moroń. S beleškom o piscu, 110.

VUJIČIĆ, Petar (1924-1993)

List Petara Vujičicia do Jerzego Jarniewicza, Tygiel Kultury, 1997, 10/12, 84.

Z. Bieńkowski: (P. Vujičić i jego zasługi jako tłumacza), Twórczość 1962, 8, 162; Nasi goście: Petar Vujičić, Polska 1962, 9, 48; Z. Bieńkowski: Jugosłowiański przyjaciel naszej literatury, Twórczość 1963, 7, 107; N. Grella: Petar Vujičić, Trybuna Robotnicza 1964, 194, 3; W. P. Szymański: Tygodnik Powszechny XVIII, 1964, 36, 6; Petar Vujičić, Polska 1964, 10, 46 (sa slikom); Z. Bieńkowski, B. Drozdowski: Przyjaciel polskiego słowa, Kultura 1970, 38, 3; G. Mimica, L. Miodyński: Savremena pоljska poezija, Wybór i przekład P.Vujičić, Beograd 1985, Ruch Literacki XXVIII, 1987, 3, 235-238; Kronika (Przekład Z. Herberta pt. "Gospodin Kogito"), Literatura na Świecie 1989, 7, 363; B. Rajčić,Petar Vujičić – krótka historia jednej przyjaźni, Tygiel Kultury, 1997, 10/12, 85-88, przeł. T. Sikorska.

 

VUJINOVIĆ, Janko (1945-)

Panika w pociągu intercity, Tygiel Kultury, 10-12, 2001, przeł. T. Sikorska.

 

VUJOŠEVIĆ, Čedomir

Mądry pył, Barwy XV, 1982, 9, 5, przeł. B. Nowak (s beleškom o piscu).

 

VUJOVIĆ, Sreten

Nostalgia, Zraniona pieśń, Gołębie, Barwy XVII, 1984, 9/10, 9, przeł. M. Malczewska; Straceni, Mistyfikacja, Barwy XVII, 1984, 9/10, 9, przeł. B. Nowak.

VUKADINOVIĆ, Miljurko (1952-)

List do ocja, Poezja XXII, 1987, 3, 96, przeł. Ł. Danielewska.

GL: (Beleška o piscu), Poezja XXII, 1987, 3, 98.

VUKADINOVIĆ, Spiridon

H. Domirska: Spiridion Vukadinović, Poglądy III, 1964, 9, 4-5 (ispravka 12, 4).

 

VUKAJLOVIĆ, Dušan

Praca, Wieczór autorski, Rozmowa o kobiecie, Nieoczekiwane następstwa ostatniego posunięcia, Twórczość poetycka, Tragarze zdań, Kraków 1983, 163-167, przeł. J. Kornhauser (s beleškom o piscu, 186).

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 290, przeł.J. Chmielewski.

VUKOSAVLJEVIĆ, Slavko (1927-)

Jezioro, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 320-322, przeł. L. Lewin.

 

VUKOV, Petar (1941-)

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 287, przeł. J. Chmielewski.

 

VUKOVIĆ, Bećir (1954-)

D. Cirlić-Straszyńska: Twórca i krytyk. PolitykaXXX, 1986, 4, 8.

 

VUKOVIĆ, Čedo (1920-)

Kwiat na kamieniu. Z pisarzem czarnogórskim rozmawia Wiesław Rustecki, Barwy XVI, 1983, 7, 8.

VUKOVIĆ, Jovan

Prilog osnovama za proučavanje intonacionih valera u srpskohrvatskom stihu. Studia z filologii polskiej i słowiańskiejVI, 1967, 213-224;

E. Meissner: "Za i protiv Vuka", Mešy Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 70; A. Zaręba: Dialektologia słowiańska w latach 1918-1939, [w:] Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918-1939), Cz. I, Wrocław 1989, 143, 144.

 

VULANOVIĆ, Vojislav (1931-)

Njegoš, Poezja 1975, 274, przeł. J. Litwiniuk; Ballada o moim domu. Barwy XV, 1982, 9, 5, przeł. B. Nowak (s beleškom o piscu); Porażka, Kultura II, 1986, 51, 1, przeł. A. Nawrocki.

ad: (beleška), Poezja 1975, 2, 107-108; S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 287, przeł. J. Chmielewski.

 

WERBER, Eugen (1923-1995)

Talmud – dziedzictwo historii i kultury, Literatura na świecie 1987, 4, 34-74, przeł. D. J. Cirlić. S beleškom o piscu, 231.

 

ZAKIĆ, Rastko (1942-)

Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXI, 1986, 10-11, 43, przeł. G. Łatuszyński; Aforyzmy, Miesięcznik Literacki XXIII, 1988, 7, 41, przeł. G. Łatuszyński; Cudzym zdaniem: Historyczna rola czerwonej burżuazji polega na podtrzymywaniu rewolty robotniczej, Zdanie 1989, 2, 64.

 

ZANOVIĆ, Miroslav

Pobyt M. Zanovicia w Polsce i jego książki, w: L. Durković-Jakšić, Z dziejów jugosłowiańsko-polskich 1772-1840, Wrocław 1977, 33-36.

 

ZELIĆ, Gerasim (1752-1828)

Wędrówka G. Zelicia przez Polskę, w L. Durković-Jakšić, Z dziejów stosunków jugosłowiańsko-polskich 1772-1840, Wrocław 1977, 29-31 i 136-137.

 

ZIVLAK, Jovan (1947-)

Chłosta, Arka, Zegar, Pismo Literacko-artystyczne V, 1986, 8, 196-198, przeł. J. Moroń, s beleškom o piscu.

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na świecie, 1987, 4, 290, przeł. J. Chmielewski.

ZOGOVIĆ, Radovan (1907-1986)

Piosenka piąta. Życiorys Tita, Trybuna Robotnicza 1946, 75, 6, przeł. A. Chomiakow; Poemat o biografii druha Tita, Gazeta Lubelska 1946, 69, 5, przeł. S. K. Papierkowski; Z pieśni o życiu Tita,Głos Ludu 1947, 330, 5; Kroniki liryczne (odlomci), Siostra, Polska Zbrojna 1948, 153, 6-7, przeł. H. Kalita-Ćirlić; Matkom i siostrom żołnierzy radzieckich poległych  w Jugosławii, Życie Słowiańskie 1952, 10, 24, przeł. A. Włodek; Podcięta latorośl, Liryka jugosłowiańska, Warszawa 1960, 323, przeł. S. Pollak; Było po co żyć, Życie Literackie XVII, 1967, 45, 4.

G. Łatuszyński: Słowa to wszystko co posiadamy, Poezja XXII, 1987, 3, 40, 43, 48; M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej [m. in. o R. Zogoviciu], Kraków 1988, 13, 52, 54 [beleška]; B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

 

ZORIĆ, Pavle (1934-)

B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 58.

ZUBAC, Pero (1945-)

Zmęczenie, które się w owoc przeistacza, Argumenty XI, 1967, 50, 5, przeł. W. Rustecki; Mostarskie deszcze (odlomak), Zwierciadło XXIV, 1980, 19, 21, prev. K. Żórawski (s beleškom o piscu).

S. Gordić: Współczesna literatura Wojwodiny, Literatura na Świecie 1987, 4, 289, przeł. J. Chmielewski.

ŽALICA, Miodrag (1926-)

O fontannach. Poezja II, 1966, 8, 88, przeł. A. Dukanović; Współobjęci Miodraga Žalicy, Reż. J. Wasiuczyński, Teatr im. Kochanowskiego w Radomiu, prapremiera polska 23, IV 1983, przeł. D. Cirlić-Straszyńska.

E. Smyk: Czas zabijania Hioni (M. Współobjęci), Tygodnik Radomski II, 1983, 21, 10.

ŽEFAROVIĆ, Hristifor (XVIII vek)

P. Dinekov: Stematografija na Christifor Žefarović, Pamiętnik Słowiański XIII, 1963, 37-52.

 

ŽICINA, Milka (1902-

M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej, Kraków 1988, 47, 56, 57, 58, 63, 67, 72, 76.

ŽIVADINOVIĆ, Dmitar

Więcej światła, SzpilkiXLII, 1957, 11, przeł. B. Korzeniowski.

 

ŽIVADINOVIĆ-BOR, Vane (1908-

M. Dąbrowska-Partyka: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej m. in. o V. Živadinoviciu-Borze, Kraków 1988, 48 [beleška]; J. Sujecka: Ikona domu, Warszawa 2001.

ŽIVANČEVIĆ, Milorad (1933-)

W sprawie autorstwa pierwszych tłumaczeń z Mickiewicza w literaturze chorwackiej, Pamiętnik Słowiański, 1961, t. XI, s. 225-231; Życie i twórczość Ivo Andricia,Sprawozdania z posiedzeń Komisji Słowianoznawstwa PAN, Kraków 1961, s. 379-384; "Historia Państwa Otomanskiego" jako źródło uzupełnienia "Osmana" Gundulicia,Sprawozdania z posiedzeń Komisji Słowianoznawstwa PAN, Kraków 1962, s. 159-160; Z badań nad uzupełnieniem "Osmana" Gundulicia przez Ivana Mažuranicia,Pamiętnik Słowiański, 1962, t. XII, s. 157-177; Literatura jugosłowiańska w Polsce po drugiej wojnie światowej,Pamiętnik Sło­wiański, 1963, t. XIII, s. 184-187; Geneza poloników w zagrzebskim "Kole" (1842-1851),Pamiętnik Słowiański, 1964, t. XIV, s. 184-194; August Šenoa a Słowiańszczyzna,Pamiętnik Słowiański, 1965, t. XV, s. 159-198; Współpraca K. S. Đalskiego z prasą polską,Pamiętnik Słowiański, 1968, t. XVIII, s. 217-224; Materiały do "Słownika rodzajów literackich",Zagadnienia rodzajów literackich, XI, 1969, zesz. 2, s. 189-190; Stanko Vraz i Polacy, Rocznik Zakłady Narodowego imienia Ossolińskich VII, 1972, 271-300, przeł. M. Jakóbiec-Semkowa; Ksaver Šandor Gjalski i literatura polska, Pamiętnik LiterackiLXIV, 1973, 2, 105-115.

(K.) [K. Kamińska]: Nowy lektor języka serbskiego, Dziennik Polski, XVI, 262, 1960, 6; J. Wierzbicki: Pamiętnik Słowiański XV, 1965, 217-222; O. Błaziewicz: Polonica nowosadzkie, Głos Wielkopolski, N. 155 (8199), 1970, 3; Z. Sudolski: Polonistyka w świecie, Biuletyn Polonistyczny XIV, 1971, 41, 91-92; L. Paździerski: Polonistyka w Nowym Sadzie, Biuletyn Polonistyczny XV, 1972, 43, 96-100; ad: (W "Oko" nr 336, 338, 340/84 prof. M. Živančević omawia książkę L. Paździerskiego o J. Benešiciu), Twórczość XLI, 1985, 7-8, 249; J. Benešić:Osiem lat w Warszawie, Warszawa 1985, 547; A. Stankowicz: Funkcja orientalizmu w polskiej i chorwackiej poezji romantycznej. Powoływanie się na pracę M. Živančevicia [w:] Hrvatska književnost u europskom kontekstu, Zagreb 1978. [w:] Polska-Jugosławia. Związki i paralele literackie, Wrocław 1987, 39-53; B. Petrač: Vuk Karadžić a ruch ilirski, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 93, 101.

 

ŽIVKOVIĆ, Ljiljana

Śladem ludzkich losów. Gazeta ZielonogórskaXV, 1967, 277, 6, przeł. Z. Trziszka.

 

ŽIVANOVIĆ, Đorđe (1908-1995)

Dositej Obradović a Polacy, Ruch Słowiański I,II, 1936, 3, 46-50; Polak u kolebki kultury jugosłowiańskiej. Wuk Karadźić i Franciszek Mirecki, Przegląd Polsko-Jugosłowiański IV, 1937, 6, 86-88; Intelektualna łączność Jugosławii z Polską poprzez wieki. Przegląd Polsko-Jugosłowiański, Poznań, 1938, V, 61-63; Serbska trylogia, Ruch Słowiański III, II, 1938, 69-71, 4; Sienkiewicz jako członek Serbskiej Akademii Nauk. Pamiętnik Literacki, Warszawa 1956, XLVII, 4, 516-522; Adam Mickiewicz w literaturze serbochorwackiej, [w:] Adam Mickiewicz 1855-1955. Wrocław-Warszawa 1958, 307-349;"Pamiętniki Janczara" w nowym świetle. Sprawozdania z posiedzeń Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków, 1963, styczeń-czerwiec, 178-184;N. M. Rajko i kontynuatorzy,[w:]Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej, Warszawa 1963, 254-268; Echa powstania styczniowego wśród Jugosłowian, Kwartalnik Historyczny, Warszawa 1964, LXXI, 3, 693-710; Wuk i Polacy, Kultura II, 1964, 14, 3; Tłumacz Kasprowicza - Milorad Pavlović, Pamiętnik Słowiański XV, 1965, 199-206; N. M. Rajko i kontynuatorzy,[w:]Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej, Warszawa 1963, 263-277; Vuk Karadżić i jego polski współpracownik Franciszek Mirecki, [w:] Literatura – Komparatystyka – Folklor, Warszawa 1968, 815-823;Sienkiewicz w literaturach serbskiej i chorwackiej, [w:] Henryk Sienkiewicz, twórczość i recepcja światowa, Kraków, 1968, 367-378; Granice możliwości w przekładzie, [w:] Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia księga druga, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1975, 367-379; Mickjevič-hrabia Zorycz, Pamiętnik SłowiańskiXXV, 1975, 137-144; O tłumaczeniach z polskiego, [w:] Materiały III Międzynarodowego Zjazdu Tłumaczy Literatury Polskiej, Warszawa 1976, 135-138; Krótkie rozważania z dziejów polsko-jugosłowiańskich stosunków literackich, Literatura na Świecie 1980, 9, 338-349 (s beleškom o piscu, 235); Mickiewiczowska "Alpuhara", Ruch Literacki XXX, 1989, 4-5, 293-300, przeł. M. Jakóbiec-Semkowa.

S. Kaszyński: Z zapisków jugosłowiańskich (III), Odgłosy XV, 1972, 33, 9 (slika); Z. Targasz: Spotkanie z "Panem Tadeuszem" A. Mickiewicza (intervju), Trybuna Robotnicza 1972, 3, 6, (slika) L. Targasz: (Praca przekładowa D. Żivanovicia), Gazeta Krakowska XXIV, 1972, 78, 6; A. Bober: (intervju). Życie Warszawy, XXX, 1973, 97, 5; S. Korzeniowski: D. Ż., (w 40-lecie pracy twórczej), Literatura na Świecie 1973, 11, 354, 359 (slika); E. Morawiec: Od Mickiewicza... (intervju), Życie Literackie XXV, 1975, 42, 5 (slika); Đ. Ž, Nowe Książki 1979, 18, 2sokładki (slika); U. Kowalska: Janusowe twarze historii, Literatura na Świecie 1982, 2, 181-193; J. Magnuszewski: Międzywojenny dorobek literackiej slawistyki zachodnio- i południowosłowiańskiej ... [w:] Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918-1939), Cz. I, Wrocław 1989, 78; Lj. Rosić:Đorđe Živanović (1908-1995), Pamiętnik Słowiański, T. 44, 1994, 196-198; Lj. Rosić: Đorđe Živanović (1908-1995), Literatura na Świecie, 1995, 3, 359-360.

 

ŽIVANOVIĆ, Radoje

Być kochanym, Jeżeli mnie kiedyś zgubisz, Kamienie, Pożegnania, Serce, Życie choruje, LiteraturaIX, 1980, 20, 3 (s beleškom o piscu), przeł. D. H. Tomaszewska.

 

ŽIVKOVIĆ, Dragiša (1914-

Dwa kierunki stylistycznego rozwoju serbskiej literatury romantycznej, Interpretacja literacka na terenie zachodniej i południowej Słowiańszczyzny, Kraków 1981, t. I, 62-94, przeł. K. Bognowska, A. Klin, B. Ziembla. S beleškom o piscu M. Dąbrowske-Partyke, 61.

E. Meissner: Rečnik književnih termina, red. prof. dr Dragiša Živković, Beograd 1986, 896, Pamiętnik Słowiański XXXVI/XXXVII, 1986/1987, 353-354.

 

ŽIVOJINOVIĆ-MASSUKA, Velimir (1886-1974)

B. Ćirlić: Przewodnik po Jugosławii, Warszawa 1989, 57.

 

ŽURIĆ, Vule (1969-)

Pro Arte, 14/15, 2001.