Projekat Rastko - Cetinje
Duhovnost
Zemlja
Elektronska biblioteka kulture i tradicije Crne Gore
Umjetnost LjudiKontakt
Povijest MapaPretragaPromjena pismaPomocNovo

 

Miroslav Pantić

Književnost na tlu
Crne Gore i Boke Kotorske
od XVI do XVIII veka
1990
integralno eletronsko izdanje

 

Internet izdanje

Izvršni producent i pokrovitelj
JANUS
Tehnologije, izdavaštvo i agencija

 • Beograd, 28-30. avgust 2002.
 • Urednik: Dejan Ajdačić
 • Producent: Zoran Stefanović
 • Digitalizacija tekstualnog i likovnog materijala: Nenad Petrović
 • Korektura: Nedeljko Ilić
 • Likovno oblikovanje: Marinko Lugonja

Štampano izdanje

Srpska književna zadruga

Kolo LXXXIII knjiga 548

 • Beograd, 1990.
 • Glavni urednik: Milorad Đurić
 • Za izdavača: Radomir Radovanac
 • Recenzent: Radovan Samardžić
 • Tehnički urednik: Đorđe Dragosavac
 • Korektori: Branka Jovetić, Ružica Radovanović
 • Tiraž 3.000

CIP — Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd

928:82 PANTIĆ, Miroslav

Književnost na tlu Crne Gore i Boke Kotorske od XVI do XVIII veka / Miroslav Pantić. - Beograd: Srpska književna zadruga, 1990 (Beograd: "Slobodan Jović"). - 517 str. ;

19 cm. — (Srpska književna zadruga; kolo 83, knj. 548)

Tiraž 3000. ISBN 86-379-0190-5886.1(091)"15/17"

a) Književnici — Crna Gora 16—18. v. b) Književnici — Boka Kotorska — 16—18. v.

Sadržaj

XVI vek: Doba humanizma i renesanse [150 Kb]

XVII vek: Doba baroka [304 Kb]

XVIII vek: Doba prosvećenosti [577 Kb]


[ Projekat Rastko Cetinje | Promjena pisma | Pretraga | Mapa projekta | Kontakt | Pomoć ]
/ Projekat Rastko Beograd /