Историја српске књижевности

Милорад Павић

Барок

Белешка о овом издању

За основу овог издања коришћено је дело: Милорад Павић, Рађање нове српске књижевности, Београд 1983. одељак посвећен српској барокној књижевности (стр. 11—253). Текст је понегде допуњаван, а одељак Зрачење украјинске и руске барокне књижевности преузет је из дела: М. Павић, Историја српске књижевности барокног доба, Београд 1970, стр. 62—71, али је том приликом наслов овог одељка нешто измењен.

Милорад Павић


Садржај

Књижевне прилике у XVII и XVIII веку (до 1774)

Књижевни токови српског барока

Усмена књижевност у време барока (до 1774)

Био-библиографски прилози о важнијим писцима

 

Пројекат Растко / Књижевност / Милорад Павић
Промена писма | Претраживање | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ