Милорад Павић: Историја српске књижевности - Барок

Усмена књижевност у време барока (до 1774)

Спомени и одјеци усменог песништва у писаној књижевности XVII и XVIII века

Линија двоструког живота српске писане и усмене (народне) књижевности у барокним временима имала је свој посебан и изузетан пут. Као што је писана књижевност епохе барока наследник старе српске књижевности (IX-XVI века), тако је и усмено песништво XVII и XVIII века наставак једне знатно раније започете линије развитка српске усмене књижевности.

Облик у којем су до нас дошле најстарије српске народне песме није тако древан као њихов мотив и садржај. Ту је дакле, старо порекло и дух, а не форма. Најстарије песме које можемо наслутити иза данас доступног материјала биле су колективне творевине без истицања певача, биле су, даље, "женске песме" и опевале су свадбе небеских тела за шта имамо паралеле у литванском предању, у сумерском миту и у индијским Ведама. Како нас упозорава Миодраг Павловић, мотиви овог најстаријег српског песништва силазе у веома давну прошлост, чак до раног неолита. Пре него што су први пут забележене, српске народне песме имале су веома дуг усмени живот. О њима се оглашавају писани извори од IX века па надаље све чешће и чешће. Константин Млађи Брегалнички (IХ до Х век) пише о "бесовским" песмама, Поп Дукљанин из Бара крајем XII века пише свој Барски родослов или Летопис користећи се извором под називом Liber gestorum у којем су песме о подвизима древних словенских владара и бележи легенду о краљу Владимиру којег цар Самуило зароби, а из тамнице га избави и на престо доведе царева кћи Косара. Такве су песме преносили професионални певачи и жонглери које су држали владари на српским дворовима и по слободним градовима као што је био Дубровник. Средином ХIII столећа Доментијан у својој биографији Светога Саве помиње песме које су у дворским круговима састављене поводом одласка Растка Немањића на Свету Гору. Други чувени српски писац и песник с краја ХIII века, монах Теодосије, бележи да су на двору Немањића при гозбама званице забављали гуслари. Византијски писац Нићифор Григора описујући своје посланство Стефану Дечанском забележио је да Срби играју у колу и певају тужне песме у славу својих јунака, али без пратње било каквог инструмента (1326). Године 1353. помињу се у једном хиландарском рукопису "Преде свирац и Хрусе слепац". У једном запису у охридској цркви Светога Климента помиње се сродник краља Марка Остоја Рајаковић којег гусларске песме називају певајући о њему Угарчић (1379). Пишући о народној поезији Јурај Шижгорић, хуманиста из Шибеника, 1487. године помиње да "илирски" свет негује тужбалице, свадбене песме, љубавне песме и песме уз рад. Филип Де Диверсис, италијански писац, који је живео у Дубровнику између 1440. и 1450., помиње нарикаче, а у Италији је у малом месту Ђоја дел Коле 1. маја 1497. године група из тамошње словенске колоније пред напуљском краљицом Изабелом дел Балцо, која је била на пролазу за Напуљ, певала једну српску народну песму:

Орао се вијаше над градом Смедеревом
Ниткоре не ћаше с њима говорити
Него Јанко војвода говораше из тамнице:
"Молим ти се, орле сиди мало ниже
Да с тобом проговору: Богом те брате јимају
Пођи до смедеревске господе да с ' моле
Славному деспоту да м' отпусти из тамнице смедеревске
И ако ми Бог поможе и славни деспот пусти,
Из смедеревске тамнице, ја те ћу напитати
Црвене крвце шуречке, белога тела витешкога."

Ту бугарштицу, везану за Смедерево и српског деспота Ђорђа Бранковића, забележио је у изворном облику италијански песник Рођери ди Пачиенца па је она тако и дошла до нас штампана у оквиру једног његовог спева. Уз овај драгоцени запис почели су се јављати и други све чешћи записи усменог песништва које је очигледно у време ренесансе било живо у свести песника на јадранској обали. Понекад, то су сасвим кратки записи, стих или два, који су бележени у Дубровнику или другде крајем XV и у првој половини ХVI века. Међу бележиоцима налазе се имена чувених ренесансних писаца као што су Ханибал Луцић, Марин Држић или Петар Хекторовић који 1556. године бележи уз лирске песме и неколико бугарштица. Међу њима и народну песму "Марко Краљевић и брат му Андријаш" која је данас чувена. У свом спеву "Рибање и рибарско приговарање" (Венеција 1568) у којем су сви ови стихови забележени, Хекторовић је дао и нотни запис па нам је тако сачувана мелодија на коју су певане неке од ових бугарштица.

Из раних записа и помена види се да су народне песме стваране на српскохрватском језику у штокавском наречју његовом. У општим цртама, та би поезија, по речима А. Вајана, била "једна књижевна врста која се и сама развија напоредо с развитком писане књижевности:... у XV веку она је примила утицај витешког романа, потом панславизма, рационализма, романтизма"... И обратно, како је о тој усменој књижевности писао један модерни српски песник: "Дубоко ту у песничком тлу нашег језика (ван кога се не може учинити ниједан крилати корак у поезији) леже, често запретани под маховином и песком заборава, извори наших великих, прошлих и будућих, песничких токова." (Васко Попа)

Ако се може сматрати да су ова рана бележења народних српских песама и њихови помени у средњем веку и током ренесансе, колико данас знамо, била изузетак, у новој барокној епоси дошло је до значајног преокрета.

У XVII и XVIII веку, које један писац назива добом "цветања народне поезије", одјеци усменог стваралаштва у писаној књижевности српској и хрватској постају први пут изузетно чести. Тако, захваљујући обилатим сведочанствима, могло се утврдити да, географски, то усмено песништво постоји у овом добу дуж европско-турских граница од Јадранског мора до Пољске у песмама лутајућих гуслара, који су живели од певања, попут оног безименог српског гуслара кога описује пољски песник Каспер Мјасковски (1549-1622) у делу Swiatowa Roskosz како тужним гласом пева о борбама Пољака и Хрвата против Турака. Већ у XVI веку епско усмено песништво живи на целој српској и хрватској националној територији, од хрватских крајева до Косова (по Курипечићу), и од Суботице (Челебија) и Каменице у Срему (Вранчић) па до Сланог на мору (Кабога). Епске песме у ХVII веку певају се у различитим срединама: "хероје велике 'словинске покрајине' који су истовремено и хероји српскохрватског народног епоса 'кликују' у својим 'бугарењима' и славе у својим десетерачким гуслањима и сељаци на путу, како нам то сведоче архивски документи, и господа на својим скуповима, како то читамо у њиховим писмима, и војници по тврђавама"... (М. Пантић) Имајући очигледно у виду "бугарштице", песме дугог стиха, Ричард Нолс, енглески историчар из ХVII века, забележио је у својој Општој историји Турака (Лондон 1603) да су се у његово време међу Србима певале песме о деспоту Ђурђу Бранковићу, који је после смрти био "толико омражен од својих поданика да га народ из те земље у својим сеоским песмама (countray songs) све до данашњег дана назива неверним и опаким деспотом." Павле од Ровиња, који је 1640. прошао кроз Високо у Босни, забележио је како је у фрањевачком манастиру у Високом чуо једнога световњака ("un secolare") да "доста меланхолично пева уз гусле". Турски хроничар Печеви забележио је да су се на почетку XVII века "у језику неверника у Босни певале песме о Ђерзелез-Алији, и да се те песме зову давори". При крају XVII века, 1684, пише сплитски надбискуп Козми кардиналу Чибу о обичају народа да у песмама слави своје познате људе. Отприлике у исто време говори турски путописац Евлија Челебија о "народним песмама српским... и босанским" о бану Марку Бочкају. Приморска књижевност XVII века пуна је сведочанстава о тим песмама и одјека из њих. У Дубровнику крајем XVII столећа Игњат Ђурђевић спомиње народне "попијевке" и "бугарење", правећи алузије на неке, у оно време свима познате, песме и личности из њих, на кнеза Николу и кнегињу Видосаву, која "кидајућ власе, мећућ их за се, лелека и бугари". Песник и државник дубровачки Јакета Палмотић користи слободне тренутке које проводи у Риму са Стијепом Градићем да с њим "попијева заједно Марка Краљевића", а у писмима 1679. наводи читаве стихове бугарштичке народне поезије:

Секула ти сестрића смртно тужна изранише
живога сокола,
А Михајла Свилојевића једва жива ухитише...

Народне "попијевкиње" се спомињу и у хералдичким списима састављаним и штампаним у Венецији 1663. за потребе породице Охмућевића, у којој се народна поезија бележила и волела (Le glorie cadute del',antichssima ed augustissima famiglia Commena… del'abbate don Lorenzo Miniati… Venetia, 1663). У тим дипломама и у тим расправама народне песме о Рељи Крилатици призиване су често у помоћ као сведоци од највећег ауторитета и којима се беспоговорно верује. На једном месту то је изречено овако: 'Као што се пева у песмама о кнезу Рељи и о његовим изврсним подвизима које на илирском језику називају попијевкиње (come si canta nelle poesie de conta Hreglia e delli suoi egregij fatti, ch,in lingua illirica chiamano Popieukigne)'… На другом је пак месту формулација оваква: 'Објављујемо: сведочимо и потврђујемо да су информације добијене... и посредством попијевкиња, то јест словинских песама које садрже историју изванредних подвига и оно што заслужује да се памти (et mediante Popieukignae, idest poesi slavonica, quae continent historiam rerum praeclare-gestarum, et quae memoria digne sunt).' Није, онда, никакво чудо што у таквој општој атмосфери и сами историчари не одолевају свемоћној струји и што следећи на тај начин, и нехотице, и несвесно, пример непознатог Дукљанина с краја XII столећа – своје историјске текстове пишу ослањајући се у понечему на народне песме и легенде, као Лудовик Цријевић Туберо (Commentariorum de rebus quae temporibus eius… gestae sunt libri undecim, 1603) и Јакоб Лукаревић (Copioso ristretto degli annali di Ragusa, 1605), или ослањајући се на њих врло много и у врло значајним стварима, као Мавро Орбин (Il regno degli Slavi, 1601)" (М. Пантић).

Усмено песништво које барокна времена уводе овако у моду, и које сјајно одјекује у Орбиновом великом делу надахнутом словенском прошлошћу и народним предањем као да се укључује тада, у XVII веку, са својим великим циклусима о борбама против Турака, са својим величањем славне прошлости српског народа, у онај широки покрет барокног славизма, или панславизма, како га је назвао А. Вајан. Један од заточеника свесловенске идеје, хрватски писац Јурај Крижанић (1617-1683), и сам у једном свом латинском спису бележи како је код Хрвата и Срба обичај да на гозбама код племића и војвода иза леђа старешина стоје њихови војници и певају песме о славним њиховим прецима, "песме које садрже јунаштва Марка Краљевића, Новака Дебељака, Милоша Обилића и других неких јунака".

У својој граматици из 1666. Крижанић је забележио три стиха ових песама: по њима се види да су оне биле бугарштице и да су испеване у такозваном дугом стиху. Један други хрватски писац, и савременик Крижанићев, Фран Крсто Франкопан (1643-1671), оставио је у својим хартијама касније издату збирку песама међу којима су биле и четири песме испеване "на народну", у епском десетерцу и с назнаком "дијачке јуначке". Павао Ритер Витезовић (1652-1713) у својој историји Србије, писаној на латинском пред крај живота (Serbia illustrata), засебно је говорио о српском народном песништву:

Гозбе чине пријатним помоћу песме, славећи чувено дело неког јунака. Сасвим им је страна остала лакоћа музике. Наиме, и њихово играње представљају кола, која се састоје од човека који коло води (уосталом, коло је састављено од људи и жена који се врте у круг међусобно повезани за руке), двојице који јуначку песму у игри отпочињу и друге двојице који одмах затим отпевају. Уистину, сами, свакако природним даром, без пера и таблице за писање, најдивније песме састављају, а други их одмах памте пошто би их једанпут чули. Код њих се не могу чути никакве старе отрцане лакрдијашке песме, па и љубавне су веома решке, а најређе су погрдне песме и ругалице.

Када је гроф Ђорђе Бранковић пишући на граници XVII и XVIII века своје Хронике дошао до српско-угарских заједничких борби против Турака у XV столећу, почео је у IV књизи свог дела описивати ону исту област српске прошлости коју су опевале и бугарштице – своје (како је мислио) претке деспоте Бранковиће и великаше српске браћу Јакшиће, као и мађарске краљеве и јунаке Владислава и Матију, Јанка Хуњадија (Сибињанин Јанка) и Михаила Силађија (Свилојевића). На том терену он је одједном почео у своје излагање укључивати и материјал који је очигледно из усменог епског предања, тада живог и распрострањеног, почео улазити у његове Хронике, оставивши, уосталом, и сасвим конкретно сведочанство о тим својим интересовањима у једном од најподробнијих докумената о условима настајања српске народне епике које имамо. Приказујући победу над Турцима једног Бранковића (Павла) уз помоћ мађарског војводе Баторија у бици на Моришу 1485. године, Бранковић се задржао на опису весеља које су српски ратници приредили после битке. На пиру је, поред преживелих угарских војника, учествовало и ослобођено робље које су Турци терали из хришћанских земаља, и сва се та шаролика маса војника и народа помешала и после вечере почела да импровизује игре, лакрдије и песме о јуначким делима учињеним у тек протеклој бици:

А кнез Павал (Бранковић) са сузаповедником својим и другом, више споменутим војводом, и са свим ратничким и победничким пуковима, веселећи се о успешној победи, даде налог да се овако учини: да се међу телесима мртвих вечера има обавити, јер од падајуће мрачне ноћи у свој табор се не могаху вратити, а брашно и вино од непријатеља много заплењено беше. На телеса мртвих трпезе се простреше, јер трупље тако густо лежаше да је све поље било испуњено...

Када на трпезама беху постављене зделе, ратници левенте међу лежећим седоше на обед и, наситивши се, узвеселили су се, и од многог винопића превеликом радошћу захваћени беху. А хришћани који су били у робље заплењени, још раније опазивши да ће (други) хришћани победити њихове пленитеље, турски табор почели беху да харају и пустоше. Тако су се и они слегли на пребогато славље, и тако вечера та са многим војничким играма и песмама држана беше; и осим што су тако у складним саставима, с времена на време изношеним стиховима војводама и племенитим бољарима похвале чинили, у вину и весељу загрејани, војничке пирихијске поскочице заиграше понеки још под оружјем будући. И када војничко хоро начинише и пустите велегласне поклике, и зачеше радосне своје покликујући песме, сву околину шумним гуђењем испуњаваху. И опет, покаткад, ради подстицања општег весеља док би неки од војника-левенти приказивао своју снагу и храбост у игри, и док би у највећем замаху скакао, још док би то чинио, други би покушавали да то окрену на смех. Такође и кнез Павал на игру поскочицу беше понуђен, и ускочивши усред хора у покрешу, које у облику венца заокружено беше, са сред кола удављеног турског непријатеља, који је тамо лежао, зубима својим са земље подиже не додирнувши га руком. И у том колу док су се посматрачи више дивили неголи смејали, многобројна поскакивања са мртвим телом у зубима изводно је кнез тако у колу, мушком одважношћу и снагом начинивши се сличан Ираклију, латинским пак језиком названом Херкулу. Ту ноћ ради свечаног празновања без сна проведоше.

Пишући о једној другој личности, за коју знамо још из Крижанићевих сведочанстава да је прослављана у епским песмама дугога стиха, о Новаку Дебељаку, Бранковић је описао још једну ситуацију у којој настаје српска народна песма. Приказујући народни покрет у којем се под вођством Ђурђа Бранковића и Новака Дебељака диже мушко и женско, мало и велико, с камењем и палицама, на Турке, он каже да су ти устаници певали полазећи на непријатеља песму, чији почетак, уосталом, гроф наводи на српскословенском, у једној верзији која би могла бити и његова лична импровизација. Занимљиво је да се код Бранковића неће наћи никакви формални трагови усмене поезије. Можда је изузетак онај случај где Бранковић у Хроникама, говорећи о Душановој слави у манастиру Арханђелима, описује царево слово окупљеним великашима. Према Бранковићу, цар је ту рекао: "Сви будите весели на арханђелов празник и славите божјег архистратига", што се у литератури узимало као пример употребе народног језика код Бранковића. Бранковић је, међутим, у рукопису баш овај део Хроника (III, 333) мењао и прецртавао концепт, који је, колико се данас може прочитати, првобитно овако гласио: "Сви будите весели на арханђелов празник и славите божјега анђела".

Тако би се завршетак Душановог говора у Хроникама можда могао схватити као далеки одјек неког десетерачког усменог предања, чије је трагове Бранковић желео да уклони.

У IV књизи и у почетку V књиге Хроника наћи ће се бар три места где је Бранковић очигледно препричавао грађу из српског усменог песништва, или можда из мађарског или румунског предања. Његов опис битке на Моришу два савезника, Павла Бранковића и војводе Баторија, против Турака могао је у ствари произићи из неке од оних песама које су управо настале на пиру победничких војски српских и угарских после те борбе, који је описао сам аутор Хроника, У сваком случају, ситуација коју преноси Бранковић веома је карактеристична: најпре на Турке нападају Угри, и војвода Батори само што не подлегне надмоћнијем непријатељу, када се, у одсудном тренутку, појављује с друге стране разбојишта Павао Бранковић и "кликује" тражећи по разбојишту свог "брата" и "друга" Баторија, пробијајући се до њега кроз окршај и довикујући му речи охрабрења, с молбом да устраје још мало. На то му већ посустали угарски војвода одговара остављајући му у аманет "веру христјанску, краљевство и отачаство наше", с молбом да их брани од непријатеља и неверника. До које мере се гроф овде користио формулом једне бугарштичке песме, може се закључити на основу оног фрагмента из истог времена сачуваног међу хартијама непознатог Пераштанина, записивача усменог песништва око године 1690. који обрађује исти мотив:

А братац, ли браца, брајо кликоваше
Са навише покрајине:
"А већ сам ти, брајо, стријеле истријељао,
Него ти се луком браним."
А брани се, брани, мој мио брајене
Сва су браћа полак тебе,
Ер те браћа неће вик оставити,
За брата ће главу изгубити."

У Хроникама је народна епика одјекнула још понеки пут. Анегдота о кнезу Жигмунду Баторију описује путовање угарског великаша на састанак с Војводом Михаилом и Ђурђем Бранковићем; када Баторију код неке воде разапну шатор, један орао падне с планине и заплете се у крила шаторска, буде ухваћен и однесен Баторију као знак "добре коби". И двобој Димитрија Јакшића с Татарином из пољске војске описан је у Хроникама по стандардном начину двобоја у српској усменој поезији. У одељку Хроника посвећеном личности чувеног угарског великаша и јунака Јанка Хуњадија "Сибињанин Јанка" из српске усмене епике (књ. IV, стр. 603) описује Бранковић један догађај из детињства свог јунака користећи се начином обраде предмета, и чак неким сталним епитетима, познатим из народне песме (на пример: "гавран... из гори зеленије").

Крајем XVII века у Дубровнику је дошло до обнове интересовања за усмено стваралаштво. Према мишљењу једног истраживача (М. Пантић) "галантни и грациозни стил аркадијске епохе није само поново оживео певање 'на народну' него је од њега начинио праву моду". Онај необични опат Игњат Ђурђевић био је са својим песмама "за гудке" међу првима "који се том укусу приклонио", и у Попијевци врху смрти Марка Краљевића додао својим стиховима бугарштички рефрен. Ђурђевићев земљак и пријатељ Антун Глеђевић, у делу Порођење Господиново, унеће у древну тему нове акценте пустивши пастире да славе новорођеног бога певајући "на измјену у начин попијевке" песме које је, додуше, сложио Глеђевић, али у којима су остали мелодика и рефрен бугарштице.

Гундулић и његов савременик Џоно Палмотић, такође барокни драматичар из Дубровника, и сами су нешто раније платили дуг оваквој моди. Гундулић је у Осману решио да у Осмо певање уплете четири "бугаркиње", које су у Смедереву тобоже певали пастири и сељаци ("два зачињу, у све гласе складно остали отпијевају"), а Палмотић је, према сведочанству Стијепа Градића из 1670. године, радо залазио на игришта где се окупља народ и хватао се у кола, импровизујући и сам поскочице, које су његови суиграчи певали за њим и са њим. Неке од његових мелодрама, као Гости града Дубровника, доводе на позорницу личности из бугарштичке поезије, "скуп господе словинске, угарске и босанске"; поред осталих, деспота Ђурђа Бранковића, Јерину, Радослава Павловића, Стјепана Херцега, Михајла Свилојевића и Сибињанин Јанка, и, што је од посебног интереса, личности из мита о косовском боју, Лазара и Милоша. Та мода захватила је и Боку Которску, где је у Перасту почео необичан процес препевања уметничких дела "на народну", тако да су Гундулићев Осман, Палмотићеве мелодраме, као и дела црногорских песника, доживљавала прераде у бугарштичком стиху. Насупрот томе, ту, у Перасту, почео је средишни циклус српске усмене епике, мит о Косову, добијати своју основну уметничку обраду у римованим дванаестерцима – стиху приморског барока. У великом епско-драмском делу, непознати је писац опевао исцрпно и са мноштвом детаља све појединости око косовске битке и цели средишни догађај пропасти српскога царства. Нешто што опчињава у његовом делу, то је чињеница да је том песнику и човеку његова времена о целом догађају стајао пред очима неупоредиво шири репертоар усмених извора, предања и информација него нама данас. Он је, очигледно, био веома близу нечега о чему се данас може само нагађати – близу готово целовитог епа о Косову. О томе сведоче већ и сама имена учесника у косовској бици, о којима ми већином данас више ништа не знамо:

Тко би дјела реко хитарца Никлана,

Који се је крио прид свијем уз Дамјана;

Стојана, витеза, страхом га је Гледати;

Ђе сабљом досеза, по два чини падати;

Мартинић охоли, ту сву моћ Вукоса,

Турком се не боли смртнога пораза,

Ту вуци огњени за шта глас имаху,

Јунаштвом опасни, који се зоваху,

А ту се огњени змајеви узанијеше,

Нигда не двојени Турке потлачише;

Радоња и Богдан залуд не стојаху,

Витези нег срчно охоло косаху;

У чеши девет брат скупа бој бијаше,

Која се на заврат никад не мећаше

Нег војску стлачише и вргоше под нож

И на трат вратише под собом чудну множ.

Те силе јуначке очи не виђеше,

Од крепости таке ке бојем казаше;

Јован и Ђурица и Војвода Стјепан,

Паво и Вујица, Перуне и Радован,

Олијаш и Петар оса осињака

Вихри бјеху, вјетар, јунак у јунака!

Спев о косовском боју у овом облику, забележен у Перасту, доживео је огромну популарност. Био је, очигледно, ширен у преписима и познат током XVIII века у Фрушкој гори и око Пећи и манастира Троноше, где је био можда контаминисан и побркан с усменом епиком о истом боју и с косовским предањем. Ту је у два маха, на почетку века и касније, током XVIII столећа, био препричан у прози с јасним траговима десетерца и стихова из пераштанског ораторијума, најпре од непознатог Врдничанина око 1722. године, а касније, током XVIII века, у троношком и пећком родослову, који се користе Орбином, Бранковићем, али и народним предањем.

Нови, XVIII век, донеће обнову интересовања за једну другу врсту усмене епике, за гусларску десетерачку песму. И у том веку одјеци усмене књижевности су чести и у српској и у хрватској барокној књижевности.

Одјека усмене књижевности има и у старим српским путописима писаним на народном језику – језику те књижевности. Гаврил Тадић на пример у свом "поклонику" из 1662. понекад уметне у излагање епски десетерац, а Јеротеј Рачанин 1721. спомиње при опису свог пута кроз Србију и Македонију личности епске народне песме: Марка Краљевића, Милоша Кобилића, Рељу Омућевића, Новака Дебелића (Старину Новака) и Филипа Драгиловића. То показује да ова епика доживљава своју популарност и у списима којима је црква намењивала сасвим другу улогу, мада је свештенство дизало свој глас против "погане, лотрене и нечисте попевке", "попевке од љубави", "испразне и некорисне песме", против "игре и писне непоштене", против "гусала и прегудница" и "коловођских зурница", – како се све народно песништво назива на широком подручју од Сент-Андреје и Славоније до Босне и Далмације, у списима исусоваца, фрањеваца и православних свештеника Крајачевића, Петретића, Хабделића, Бабића, Шитовића, Маргитића, Посиловића, Дивковића, Венцловића, па на свој начин и код Грабовца и Качића. Колико је десетерачка поезија на самом почетку XVIII века већ била стекла популарност међу српским писцима најбоље се може видети на примеру честе употребе асиметричног десетерца с карактеристичним одмором после четвртог слога, стиха усмене епике српске, у Јеротејевом путопису, где се он сваки час и лако издваја из прозног излагања. Јеротеј не само да познаје и спомиње јунаке народне песме дугога и краткога стиха, него му, очигледно још док у 1704. години путујући у Јерусалим пише путне белешке, епски десетерац непрестано звони у ушима:

Пак ходисмо два дни не видисмо

ни чловека ни птице ни древа...

кроме тене до облак протегле...

И служисмо свјату литургију...

где се Мојсеј под камен сакрио

и божија задњаја видјео...

што је ангел мачем разсјекао.

И на конак падосмо код рјеке

и виде се куће Закеове...

И заутра појдосмо на Јордан...

И отоле појдосмо уз брдо

и дојдосмо под град Јерусалим

и дојдосмо по крају бедема...

И тује се Петр отвргао...

и сад ту јест пијетал уписан...

и ту чтите молитву на гробљу...

на кољиву катизма не чтите

него канон и на свакој пјесни

дијаконство рекоше предом

на свакога попа по молитва...

Очигледно, Јеротејево приповедање на тренутке се претварало у готово непрекидно десетерачко излагање, тако да се може, можда, помишљати на постојање неких устихованих путописа о светим земљама, "поклоника" у десетерцу, насталих у барокној епоси, који се нису сачували, али су, уз грчке спевове те врсте, послужили као прототип не само Јеротеју, него и касније, сличним десетерачким спевовима о Јерусалиму у српској предромантичкој књижевности. Прерађивање десетерачке и не само десетерачке поезије у прозу јавља се тако веома рано у српској књижевности ове епохе, можда још почетком века, код Јеротеја Рачанина, да се касније, као што је читаоцу већ познато, понови у случајевима прозне прераде которског ораторијума (писаног у дванаестерцима) и косовске десетерачке легенде у познатим списима о косовском боју.

У сваком случају, и ма какав закључак се извео из Јеротејевог случаја, он несумњиво говори о великој популарности десетерца, која, с обзиром на позне датуме првог бележења десетерачке епике, пада веома рано.

Један други Рачанин – Венцловић, оставиће у својим беседама писаним на народном језику сведочанства о блискости усмене књижевности писаној, и о њеној распрострањености у народу у првој половини ХVIII века. Ту се сваки час спомињу "слепци" који "гуде", "свирале и прегуднице", "гусле и песме", "сватовске игре и поскочице" и песме "коловође", "попевачи и женским песмама жељни слушатељи". Венцловић спомиње Милоша Обилића, Љутицу Богдана и наводи десетерачке стихове које касније сретамо у немањићком и косовском циклусу, у ускочким и хајдучким песмама. У једном свом спису из 1743. дели он народну поезију на јуначке, то јест епске, и на женске, то јест лирске песме: "Не псаломске и духовне песме ми толико зактевамо појати, ни их слушати, колико светске: те, што их зовемо јуначке песме, харамијске; женске, крчмарске...". У његовом песништву сваки час ће се наћи десетерачки стих народне епике с карактеристичним одмором:

У три царства девет краљевства,

у свакога цара по три краља...

У истим временима сведоче о истим приликама и о распрострањености усменог песништва од Далмације до Славоније и други писци ХVIII века. У галантном веку дубровачки сатиричар Андро Паоли певао је још о великој популарности усмене поезије, бележећи у својим стиховима и део репертоара дубровачких војника-певача гусларске епике:

Како би се ови наши

мири од града сачували

да солдати сви на стражи

нијесу с гуслим попијевали.

А од јунаштва храбренога

да зачинке није медене,

нит би отрашка било кога

нити славне успомене.

Који јунаци, који витези

бијеху од наше прије државе,

кијем Дубровник лијеп се реси,

кијех словинске пјесни славе.

Сво'е деснице кијех слобода

по свем свијету гласи и хвали

јунак Јанко во'евода,

Ђурађ деспот и остали...

Ер јакога од грлића

да се није попијевало

пуста Марка Краљевића,

не би га се, јаох, ни знало.

Ловро Шитовић из Љубушког у своме делу Писан од пакла (Венеција 1727) обраћа се своме читаоцу с напоменом: "Ти певаш и слушаш писне од Краљевића Марка, Мусе Арбанаса, Реље Бошњанина, од војске, јунаштва, краља, од рујнога вина и од осталих... писана." Нешто слично наћи ће се и код Качића у Разговору угодном... (1756). Њему су на путу, како сам каже, стални пратилац од Скадра до Задра и од Мостара до Котара гусле и народне песме, које одјекују "по свим мистим куда путују", и које су онако "липе... слушати". Исто говори и Релковић у предговору Сатира, напомињући да "Домороци моји, сви певачи и од нарави песници сва своја јуначка учињена дила у писмах пивају."

Увођење рускословенског језика у српску књижевност током прве половине XVIII века учинило је да се веза између усменог стваралаштва и писане књижевности прекине, али је занимљиво да је народна песма остала у оквиру интересовања неких писаца рускословенске оријентације. Рајић је, за Бранковићем, понављао речи о певачима који после боја песмом величају јунаке и њихова дела учињена у тек протеклом окршају, а Жефаровић и Орфелин заинтересовани су за народну песму, записују је и преписују, при чему Жефаровић, на пример, не заборавља да спомене и певаче народне песме, коју назива "песн сербскаја от самих војников храбро бравших сја с непријатељем... спевана".

Век разума, међутим, унеће критички став у списе љубитеља усмене поезије. Стих гусларске епике, десетерац, почеће тада да служи управо таквим критичким ставовима према народном стваралаштву. Понекад, то су отпори католичке и православне цркве према популарности усменог песништва, други пут, то су отпори произишли из жеље за истинитошћу, која је, по мишљењу многих, као што су били Грабовац, Качић и Релковић, била угрожена усменим предањем. Они су, дакле, као и XVII век, гледали у песмама историју, али са више критичности. Тако су из различитих побуда, најпре из љубави према том песништву и под његовим свакодневним утицајем, песници почели састављати по угледу на песме краткога стиха сопствену поезију у десетерцу, као хрватски песник и, колико данас знамо, родоначелник овакве оријентације Фран Крсто Франкопан (пре 1671), а затим и други. Године 1727. у Венецији Ловро Шитовић из Љубушког објављује већ споменуту Писан од пакла – у десетерцима Његова тежња је била да у популарној форми обради побожни предмет, не би ли на тај начин под стихом који је омиљен протурио и омилио и један садржај другачији од оног који су нудиле народне песме. Слично је поступио и Венцловић када је свом нешто барокизираном плачу Богородице над Исусом дао интонацију нарицаљке, тужбалице с типичним рефреном усменог песништва:

Испусти ми коју реч

благоутробија источниче,

те прохлади ми срдце твојој слушкињи,

јаох, јаох мени!

а ето сад војаци преотимљу се

о твом овом земаљском руху...

когано сам ја са својим ручицами

сама опрела и изаткала,

Јаох моје туге!

То ли ти је царска столица

твога оца Давида,

Исусе мој!...

Римовани десетерац током XVIII века полако продире и у српско уметничко песништво. Код Венцловића има римованих десетераца, а има и псалама препеваних у епском десетерцу:

Висока сам ка бор у Ливану...

И ка финик што је у приморју.

У Црној Гори средином XVIII века, уз драмске текстове И. А. Ненадића, од којих су неки спевани у неримованим осмерцима, очигледно насталим и под утицајем усменог песништва, и уз Данила Петровића Његоша, који се очигледно инспирише усменом лириком, Василије Петровић Његош уводи у своје песништво римовани десетерац:

Серпски свети краљи вастаните,

Цару Христу молбу сатворише

Мухаметску веру (н)изложите

от вашего отечества изждените!

Тај омиљени десетерац добиће у првој половини XVIII века право да се у њега преточе стихови из Молијерова Мизантропа, а помешан у Качићевој песмарици с оригиналном усменом поезијом испеваном у истом стиху обмануће и зналце, као Хердера и младога Вука. Римовани десетерац, производ барокног песништва српског и хрватског који је настао под утиском популарности гусларске епике, имаће у српској књижевности предромантизма свој даљи успон и постаће један од основних стихова песничких легенди омиљених на граници XVIII и XIX столећа.

Бележење народних песама у епоси барока

Још је почетком овог столећа Валтазар Богишић запазио да "што се сабирања народних пјесама тиче, нек се, особито у Дубровнику, не заборави да је најстарију познату збирку таквих пјесама основао Дубровчанин Ћуро Матијашевић још при крају XVII или почетком XVIII вијека (а други Дубровчанин, Бетондић, продужио). То је дакле било доста раније него је Макферсон Осијаном, а Фортис Асанагиницом пробудио у јевропском умственом свијету живљу жељу непосреднијег познавања простонародних пјесничких творевина". За разлику од осталих европских књижевности, где се ово интересовање за орално песништво буди у предромантичким временима и другој половини XVIII века, у српској и хрватској књижевности, овај феномен припада барокним временима, XVII и XVIII столећу, и представља рани и трајни увод у предромантичка интересовања на Западу. Низ записивача у барокној епоси почиње Јурај Бараковић (1548-1628), задарски песник, оставивши у свом спеву Вила Словинка (Венеција 1614) прибележену бугарштицу Мајка Маргарита, у којој се, како изгледа, певало о личностима из песникове породице. За њим, средином XVII века, на неком од путовања, у Бискаји 1651, у Бечу 1653. или у Прагу 1654, бележи две бугарштице уз свој препис Гундулићева Османа један Дубровчанин, капетан и трговац, дипломат и ратник, Никола Охмућевић. Михо Мартелини (око 1635-1719), дубровачки грађанин, драгоман и трговац, оставља негде око 1668. записе двеју народних лирских песама у зборнику пуном турских стихова, шаљиве прозе и цртежа, међу којима је представљен и грб његове породице, која је припадала лазаринима, нижем слоју дубровачког грађанства. Петар Зрински (1621-1671), хрватски племић и песник, забележио је (можда око 1663) бугарштичку Попевку од Свилојевића, и она је сачувана у хартијама судског процеса који је песника одвео под џелатску секиру у Бечком Новом Месту 1671. године. Андрија Змајевић (1624-1694), црногорски песник и надбискуп барски, забележио је у позном XVII веку једну бугарштицу о косовском боју, а у исто време, уз Јулија Баловића (1672-1727), такође записивача усмене поезије, крајем XVII века још један Дубровчанин, Иво Алетин (1670-1743), песник, историчар и антиквар, секретар Дубровачке републике, забележио је "попијевкињу" о кнегињи Видосави, назвавши је Anticaglia preziosa. Његов земљак Ђуро Матијашевић (1670-1728), песник и ерудита, сакупио је око 1690, у Дубровнику или по његовим селима, петнаест бугарштица, за које се дуго мислило да представљају прву збирку народног усменог песништва. У исто време, међутим, један непознати Пераштанин уносио је у свој рукописни зборник, још обимнији од Матијашевићевог, поред уметничког песништва пераштанских аутора, поред стихова дубровачких песника, понајвише народну поезију: бугарштице, десетерачку епику, баладе, лирске "зачинке" и почаснице. После њега и после његовог претходника Змајевића, коме је дуго приписиван и труд овог непознатог Пераштанина, у Боки се у првој половини XVIII века све чешће бележи усмено песништво, као што то истовремено чине и у Дубровнику XVIII века настављачи Матијашевићевог посла. Зборник који су наизменично испуњавале руке двојице непознатих љубитеља усмене поезије у Боки Которској током прве половине XVIII века пун је песама дугога стиха, али је већ онај други зборник, настао у исто време од исто тако непознатог њиховог земљака и савременика, садржао само три бугарштице, док су остале – четрдесет девет њих на броју, испеване у десетерцу и другим стиховима. Дванаест лирских песама десетерачког стиха записао је и један непознати Которанин из прве половине XVIII века, уносећи их у зборник иначе пун поезије дубровачких и бокешких песника. У исто време, у Дубровнику, песник и преводилац Овидија, Вергилија и Хорација Јозо Бетондић (1709-1764) забележио је "на самом њиховом издисају", У последњем тренутку њихова живота, по околини Дубровника, у Кобашу крај Стона или на Шипану, осамнаест бугарштица, настављајући тако и допуњавајући Матијашевићеву збирку. Напоредо с непознатим Корчуланином, који је у првој половини века записао педесет и девет песама, махом почасница, и с Качићем, који је у свој Разговор угодни (1756. и 1759) унео две десетерачке народне песме, у Дубровнику је средином века синовац Ђура Матијашевића, исусовац, ерудита и Качићев поштовалац, Иван Марија Матијашевић (1714-1791), претражујући старе рукописе наишао на низ ранијих записа усменог песништва. Придодавши им нешто песама које је сам забележио, он их је сакупио у збирку, давши јој назив Попијевке словинске, међу којима још има и песама дугога стиха. У једном другом, исто тако обимном рукопису, који је негде првих деценија XVIII столећа бележио далеко на Северу неки немачки писар из армије Евгенија Савојског, слушајући у слободним часовима песме од својих сабораца Срба, Хрвата и Македонаца, има двеста седамнаест песама, од којих већина припада усменом песништву. Тај рукопис, касније пронађен у Ерлангену, садржи неке песме о личностима које су, како је утврђено, у време бележења живеле у Београду, и представља једно од најважнијих врела за упознавање усменог песништва предвуковске епохе. Најзад, песму Срби у Донаверту забележио је 1744. године Христофор Жефаровић, с напоменом да је то "песн сербскаја от самих војников храбро бравшихсја с непријатељем... за славу својега славено-сербскаго рода". На крају записа пожелео је здравље "Господину Продановичу и Господину Белградију с прочим братијам официром". Касније песму је са Жефаровићевог записа, калиграфски и са много труда и љубави, преписао Орфелин, у чијем препису је и сачувана. Орфелин је 1772. године, у монографији о Петру Великом, поново записао и штампао једну народну песму. То је варијанта песме "од Москова и од Турчина", која пева о Петру Великом, и која је касније, током XVIII века, записивана у многобројним верзијама од Паштровића до Карловца.

Све то било је забележено пре појаве Фортисовог дела Viaggio in Dalmazia (1774) и пре оног таласа интересовања за народно песништво који је запљуснуо Европу у предромантичким временима. Када после 1774. године те песме почињу стицати међународну популарност и постизати силан успех код страних и домаћих писаца, и њихово бележење све ће више условљавати сасвим други и другачији мотиви од оних који су барокне писце и песнике нагонили у трагања за овом древном песничком баштином. Песме усмене књижевности записане и сачуване у овим временима, у XVII и XVIII веку, до 1774. године, представљају тако основ онога што се о српскохрватској усменој поезији зна из старијих периода њеног живота, из раздобља пре њеног укључења у један општији покрет предромантичарских и, касније, романтичарских интересовања у Немачкој и широм Европе за народну песму и хомеровско питање. Епско, лирско и баладично песништво српскохрватске усмене књижевности ранијих периода сачувано је у ствари једино захваљујући овом, раном, и осталим европским књижевностима тог времена непознатом, буђењу интересовања у уметничкој књижевности за усмену књижевност.

То интересовање дугује захвалност за свој настанак барокној епоси.

Песме дугога стиха

Епске песме записане у зборницима друге половине XVI и у XVII и XVIII веку, могу се по времену када преовлађују, по стиху и по начину извођења поделити на две групе. Једне, бугарштице, или песме дугога, несилабичког стиха, од 14, 15 или 16 и више слогова, са одмором после седмог или осмог слога, најчешће с рефреном после сваког, после сваког другог или после сваких неколико стихова, извођене без пратње инструмената – записане први пут већ у XV веку, испуњавају другу половину XVI и цели XVII век; у то време оне представљају једину српскохрватску забележену епику. Негде пред 1700. годину почињу се бележити већ уобличене, "гусларске" епске песме краткога стиха, у силабичким "несиметричним" десетерцима, са одмором после четвртог слога, без рефрена, певане уз пратњу древног инструмента српске усмене поезије – гусала. Та два епска песничка света, остварена у различитим временима и различитим версификацијским системима, у различитим фазама десинкретизације, уз музичку пратњу и без ње, сменила су се у барокним временима. Тајна нестанка једног и настанка другог, то је један од основних проблема не само усмене књижевности у епоси барока него иједан од најзанимљивијих проблема српског усменог песништва уопште.

Зборнике усменог песништва из друге половине XVI и из целог XVII века испуњава епска поезија дугог стиха са укупно око стотину сачуваних песама Према једном мишљењу, "може се закључити из песама дугог стиха да су оне већ у XVI веку имале за собом давно свој главни развитак, па се свакако сме претпоставити да је ова, тзв. старија епика углавном била локално ограничена и да је цветала у обалским земљама. Да је из ње произашла епика краткога стиха, није вероватно. Мора даје у XVII веку прецветала, а изумире сасвим у почетку XVIII века" (Геземан). Према једном другом мишљењу, песме дугога стиха некад су биле "опште народне песме, певале се у Срему као и Приморју, кружиле као својина целога српскога народа. Оне су се зачеле под грандиозним и несрећним утисцима најважнијих догађаја по Србе, одсудних и великих битака Срба с Турцима на Марици (1371) и Косову (1389), у јужним деловима некадашњих српских земаља, и крајем XIV века. Затим су, током XV века, постајале и, заједно са државом српском, помицале се све више северу, кроз данашњу Србију, ка Угарској, до Срема, где су се, у доба народних јунака у Угарској и доцније, крајем XV и током XVI века, највише расцветале и добиле углавном прави епски дух и облик који и данас имају. Напослетку су, после пропасти угарске државе (1526) која је следовала пропасти српске (1459), пропале и нестале током XVII века" (Павле Поповић).

У сваком случају, у оном облику и оној редакцији у којој су до нас дошле, а то значи у редакцији певача из друге половине XVI века (што важи само за две или три песме) и оних многобројних из XVII века, бугарштице су сачувале неколико важних одлика. По основном расположењу свом то су "молске" песме, то су ламенти, "бугарења" тужаљке које се запевају, "попијевке"; и од тог основног расположења, које је већ у тренутку првих бележења добило назив "српски начин", оне су понеле и име, мешајући у Приморју значење термина carmina vulgaria, carmen vulgare с изразом бугарити, што је имало значење – певати тужаљку на начин простог народа. Поред догађаја везаних за Косово, Македонију и Свету Гору, те песме највећим делом својим носе печат догађаја с терена који се пружао са Севера на југозапад дуж европско-турских граница: опевају заједничке борбе Бранковића, Јакшића и угарских великаша XV века против Турака на Северу, на Дунаву, и уопште у Деспотовини и јужној Угарској; даље, опевају борбе Хрвата против Турака (Зринског), опевају Босну, као она о војводи Радосаву из XVI века, и најзад, опевају борбе и догађаје из Јадранског приморја, из Далмације и Боке, од Котора до Задра.

Те песме описују једно време после косовске катастрофе. Бугарштицама, бар према сачуваним песмама, нису позната времена успона и славе српске средњовековне државе – међу њима нема песама о Немањићима. Док позна десетерачка песма Женидба Душанова опева тешкоће које је за цара морао да савлађује Милош Војиновић, решавајући витешке задатке које су му постављали Латини, дотле иста таква песма дугога стиха из XVII века, с мноштвом истих детаља и на исти начин опева женидбу краља будимскога, за кога те исте задатке решавају Свилојевић и Сибињанин Јанко.

Песме дугога стиха и почињу описом катастрофе – описом два страшна пораза хришћанског оружја на истом попришту, на Косову. Најпре, али само у неколико сачуваних песама, описују једнодневни бој на Косову између султана Мурата I и кнеза Лазара 15. јуна 1389, а затим, чешће, и мешајући обе битке, тродневни бој новијег датума на истом пољу између султана Мурата II и Јанка Хуњадија октобра 1448. Оне као мото целе ове поезије обухватају у првој варијанти својој најпре свађу Лазаревих кћери, па зетова Милоша и Вука и злослутни сан царице Милице:

"Ово ми се ноћаске трудан санак изаснио

Ђе ми звијезде падаху с небеса на црну земљу,

Ђе ми беше на небу јасан мјесец потамнио,

И ђе се је ведро небо на четверо распукнуло!"

Али Милош Кобиловић пуници одговараше:

"Могу ти се, Милице, санку твому домислити:

Што су звијезде падале с небеса на црну земљу,

То ће главе падати ове угарске господе;

А што бјеше на небу јасан мјесец потамнио,

То ће лишце потамњет славнога Лазара кнеза;

А што се је ведро небо на четверо распукнуло,

То ти ће се распукнут твоје срце Миличино...

Даље, песме опевају одлазак војске на Косово и молбу Миличину да јој Лазар остави некога од "Уговића" да се не затре њихов род, на шта јој кнез одговара:

"Не могу ти оставиш ниједнога од Уговића...

Кад би небо паднуло на јуначку црну земљу,

Они би га примили на своја на бојна копља. "

Ту се опевају кнежева вечера и здравица, у којој Милош буде осумњичен да ће издати, и Милошев одговор у којем се заверава да ће убити Мурата. Потом се описује одлазак Милошев под Муратов шатор, поклоњење Мурату и убиство турскога цара, борба Милошева с Турцима у повратку, "глас из облака" који саветује Турцима како да савладају јунака, узалудно дозивање Милошево, који "кликује" Лазара. Најзад, сусрет Милоша и Лазара под шатором Муратовим, њихово погубљење и сахрањивање. Милош је ту, према песми, замолио цара да га не сахрањује "о своју десну руку", но под ноге Лазареве,

"Како сам га ја лијепо за живота свеђ дворио,

Нека њега ја дворим и у матери црној земљи!"

Уз опис битке опевају песме дугога стиха и неке догађаје и личности уз Косово или везане накнадно за њега тако епска песма дугога стиха опева кнегињу Милицу како шета по разбојишту после битке па је срећа доноси до "језера црне крви", где налази рањена Милоша Драгиловића, свог несуђеног зета, који по Милици поручује својој вереници:

"Ти ми имаш у двору пуста коња великога,

Храни ми га у двору, дјевојко, осам дана,

Вјеренице,

А кад ми се изврши, дјевојко, осми данак,

Ти ми пусти коњица лијепом зеленом планином,

И њега ми ти покри чистом свилом до копита,

Ко пјешице узиде нека се на коња врже,

И нека Бога моли за душу за Милошеву."

Као што ће од ове песме касније настати десетерачка песма о Косовки девојки, тако ће од фрагмента неких других косовских песама дугога стиха настати неке друге песме познате из десетерачке епике. Тако је већ у оним стиховима које Милош изриче тумачећи Миличин сан – заметак судбине која ће доцније, у десетерачкој епици, бити пренета на мајку Југовића:

"То ти ће се распукнут твоје срце Миличино
За угарском за господом и за браћом Уговићим!"

У једној другој песми дугога стиха пева се како је Угрин Јанко претурајући по Косову (после оног другог, угарског пораза) нашао одсечену руку краља Владислава, познао је по прстену и однео његовој мајци, "старици госпођи", и његовој "вјерној љуби":

Оне ти ми мртву руку грлећи целиваху,

Јадовне госпође,

Грозне сузе то ронећи низ господско бјело лице.

Тако се и у овим стиховима препознаје мотив већ уобличен, али још непренесен на мајку Југовића. Песме дугога стиха у овоме циклусу опевају и Бановића Страхињу, његову уграбљену љубу, његову тазбину Југовиће и његова хрта Безбиљега, који решава мегдан преклавши Бановићева противника у тренутку када му помогне Бановица, определивши се за отмичара и, насрнувши сасвим неочекивано за обојицу, уломком сабље на свога "господина".

После Косова, бугарштице опевају и Марка Краљевића, али једног легендарног и дуговеког Марка, који венчава угарског краља, који је савременик Секуле и Јанка војеводе, али у исто време води бој с Милошем од Костура, што ову бугарштицу везује за један крај и једини "предмет сачуван врло вероватно из Марковог времена" (С. Матић). Непознати песник ове усмене епике опева и Марков круг његовог брата Андријаша и његовог другог брата Лазара, у вези с Марком, али и засебно, као у песми из друге половине XVI века, где се Андријаш, заробљен заједно са братом Лазаром, заветује Турцима, не би ли спасао брата, да ће напустити војничко занимање:

А вером ти се мојом јуначком обетују

Сабљице да не пашу, сабљице већ да не пашу,

Сабљице да не пашу, коњица да не јижју,

Калујер да се постављу, Светој гори да служи.

Бугарштице, даље, опевају српску деспотовину, деспота Стефана, Ђурђа Бранковића (1427-1456), Змај деспота Вука (1471-1485), унука Ђурђева, којега једна песма оптужује, с необичним осећањем за епску симетрију и паралелизам, да је крив за угарски пораз на Косову као Вук Бранковић за онај ранији, српски пораз из 1389:

"Бог убио, Угрин Јанко, Огњена деспот Вука,

Огњевита Вука!

Који узе војску редит, а не умије је разредит."

Поред Бранковића и браће Јакшића, песме дугога стиха опевају радо и много њихове хришћанске савезнике у борбама против Турака – угарске јунаке и владаре, краља Владислава и краља Матију, Јанка Хуњадија и Михаила Силађија, које третирају понекад као српске јунаке и припаднике источног православља, као што и, обратно, српске косовске јунаке називају "угарском господом". У једном ламенту под називом "пјесан бугарка" описује певач планинкињу вилу, под зеленим маслиновим венцем и с јабуком у руци, како пред градом Будимом узалуд дозива "свијетла краља Владислава":

"А ђе ми си, ђе ми, мој угарски краљу,

Славни краљу Владиславе?...

Што ти кола не играју прид Будимом бијелим,

Мој угарски краљу?

Што у колу не играју лијене будимске владике?

Што прид њима не игра ти Секуле и Миховиле,

Угри и банови?

Нег рањени почива' на Косово равно поље?

Што ти копја не ломе рудокоси Угричићи,

Ти Угри и банови?

Сачуване у записима релативно позним, допрле до нас фрагментарно, ове необичне песме, чије многобројне тајне можда никада неће бити докучене, садрже већ све основне циклусе српског усменог песништва које ће касније, у својој десетерачкој варијанти, од 1774. године до Вукових времена, постати познате и широм европских књижевних кругова. У песмама дугога стиха већ је опеван мит о Косову, већ је назначен еп о Марку Краљевићу, већ су уобличене средишне личности циклуса о Бранковићима и Јакшићима. Трагика тих песама болних без пребола можда је у томе што су погубиле своје јунаке, престајући да их тачно распознају под копренама времена пуних ужаса и катастрофа, у којима су се љуљале међе народа и цивилизација, и где оне нису увек налазиле своје право тло под ногама, мешајући отаџбине своје и туђе, поразе своје и туђе, религије своје и туђе и јунаке своје и туђе. Тако су оне, окренуте прошлости, доживеле и саме судбину својих тужних хероја и почеле ишчезавати у временима када се њихов певач морао окренути новим бурним догађајима и новим, срећнијим биткама.

Маскирани догађај и прерушени јунак у песмама дугога стиха

Тајна велике и изненадне популарности ових и оваквих народних песама баш у барокним, а не у неким другим временима лежи очигледно у чињеници да су неке од сталних и давно утврђених особина ове древне поезије морале изазвати интересовање управо човека XVII и раног XVIII века. На неке од тих особина он је морао бити изузетно осетљив, и то је условило његову посебну заинтересованост за ову поезију. Није случајно што је она најпре и највише записивана у областима најраније и најснажније захваћеним барокизацијом: у Дубровнику, у Далмацији и потом у Боки Которској, иако тематски најчешће опева сасвим друге и удаљене крајеве, јунаке и догађаје. "Записивање Вуково, на пример, – писао је један познавалац овог питања – дошло је као последица великог интересовања Европе, посебно Немаца, за простонародну песму... Тако нешто, један стицај историјских околности десио се и у Хекторовићево време", дакле, у другој половини ХVI века (С. Матић). У том смислу вреди размотрити како та српска усмена епика друге половине XVI, XVII и XVIII века реагује на критеријуме барокног. То је питање паралелно ономе које смо поставили на исти начин пред дела настала у барокним временима, а у традиционалном стилу старе српске књижевности. Пред дела како су она овде названа – барокног медиевализма.

Патетични, ламентни тон бугарштица, по којем оне носе и назив, то бугарење за пропалом славом и несталим царством, морало је наићи на разумевање код песника барокне епохе, који су и сами у плачевима, многобројним ламентима и тужаљкама опевали често исте догађаје.

Има, међутим, епика дугога стиха једну засебну особину, тачније речено, читав један песнички механизам који покреће радњу у песмама, за који песници ове епохе у XVII и XVIII веку нису могли остати незаинтересовани. Нека то послужи као пример једне између осталих особина које би се могле такође издвојити из бугарштичке поезије као примамљив предмет интересовања човека барокног доба.

Усмено песништво дугога стиха сваки час приређује слушаоцу песничког дела изненађења одређене врсте. Певач се често служи опсеном: од обичног прерушавања и пресвлачења он иде до веома компликованих удвајања ликова, замена личности, претварања и метаморфоза, који јунаке ове поезије сваки час нагоне да на своје ликове и своја срца стављају маске преко маски, често у жељи да не изгледају оно што су. То исто се, даље, дешава и са самом радњом у песмама; између онога што се стварно догодило и оног што у први мах изгледа да се десило пред очима публике и јунака песме – стоји дубоки јаз.

Најједноставнији од тих ефеката је прерушавање. У једној песми из XVII века, јунакиња шаље на дар свом утамниченом веренику "са златом танку кошуљу",

"Нека си љепши данаска на вјешалијех погледати".

Затим моли стражу даје пусти "нека ми се с Комјеном за живота опростити". Када је ушла у тамницу, јунакиња је оплела свом веренику "жуте косе дјевојачке", обукла му "дјевојачко танко рухо" и пустила га уместо себе напоље из тамнице. Стража је пропустила прерушеног осуђеника мислећи да пушта девојку, а задржала праву девојку у тамници. Али, тиме прерушавање није завршено. На дан погубљења јунакиња песме прерушена у мушко излази пред цара (који мисли да има пред собом кажњеника) и поставља му питање:

Од када је постала та лијепа Босна земља,

Царе, свијетла круно!

Је ли млада дјевојка за јунака објешена,

Царе, свијетла круно?

И ако ми ти Тега, свијетли царе, не вјерујеш,

Царе, свијетла круно!

Хоћу теби указат моје мајке обиљежје,

Царе, свијетла круно!

И она му бјеше указала бијеле дојке,

Гркиња дјевојка.

Уједној другој песми Турчин се прерушава у продавца свиле, па тако намами и уграби сестру Иваниша Бана – Ива Хрваћанина, а у трећој Марко Краљевић, дознавши негде на ратишту да му је Мина Костуранин попалио дворе и одвео мајку и љубовцу,

Тамо пође он Марко у лијепу Свету Гору

Краљевићу Марко,

У лијепу Свету Тору, у лијепе манастире,

Он ти ми се обуче прецрнијем калуђером,

Краљевићу Марко.

Тако прерушен, припасавши под мантију сабљу, одлази он пред дворове Мине Костуранина и моли за преноћиште. У тренутку када је слушалац песме убеђен да се то Марко прерушио да би заварао отмичара и да је то Марково ратничко лукавство, песник одједном показује да је и то само опсена, и да стварна намера јунака песме стоји скривена још дубље испод ове образине. За вечером у двору Мине Костуранина, Марко је "црни калуђер" и за своју невесту. Како она убрзо препознаје коња и Марков "бијели кожух" на калуђеру незнанцу, овај је дужан да да објашњење, и Марко то чини претварајући се за тренутак у гласника сопствене смрти:

Болан ли Марко дође у нашему манастиру,

И он ми је приминуо у нашему манастиру,

Краљевићу Марко,

И он ми је оставио тај Марков бијели кожух

Тај Марков бијели кожух и Маркова брза коња,

Краљевићу Марко.

Тек када на ове речи љуба Маркова пролије сузе, откривши тако пред Мином од Костура да жали Марка, Марко испод мантије вади сабљу и сече главу свом непријатељу, откривајући се истовремено тим поступком пред својом уграбљеном женом, која је доказала своју верност.

У већ споменутој песми о отмици сестре Иваниша Бана, девојка коју уграби Турчин саветује га даје преруши у своје хаљине, а сам да у улози калауза поведе њенога коња, како би неометано прошли "кроз цареве бијеле дворе". И у тренутку када слушалац очекује да ли ће успети ово прерушавање, певач открива другу опсену скривену испод ове, првобитне. Чим се нашла у седлу, одевена у жуте чизме и папуче, умотана у чалму од бијеле свиле, опасана кордом сребром окованом, обола је девојка коња, побегла Турчину, и дојездила право пред дворе својега брата. Њено преодевање тек ту је добило прави смисао: не казавши се ко је, она је позвала брата да с непознатим странцем, како он мисли, "лијеп објед обједује", па га усред ручка горко прекорила на изглед незаинтересованом причом:

"Ја одовуд сусретих једну влашку потурицу

Гдје ми води свезану лијепу Хрватку дјевојку,

Али кога не има, али за њу и не хају?"

Тако су то увек двоструке опсене и двострука прерушавања: слушалац песме тек накнадно схвата да је он, у ствари, опсењен тим прерушавањима, јер јунаци песама прерушавају се наоко да би се скрили пред једним личностима, а у ствари је њихово маскирање срачунато на сасвим друге ефекте и код сасвим других личности песме, и слушалац никад не зна због кога се ови јунаци у ствари маскирају. Понекад, међутим, замене личности и стављање и скидање маски постају сложеније. Праве маске и мењање хаљине певач одбацује, а уводи психолошка прерушавања, и те маске уместо лица почињу скривати срца његових јунака. Један од најједноставнијих поступака ове врсте састоји се од замене и удвајања личности.

Слушалац и јунак песме понекад сматрају да пред собом имају једну личност, а касније се испоставља да је пред њима све време био неко други. Понекад то су обичне замене: Милица у разбојишту косовском не препознаје свог зета Милоша Драгиловића; Марко Краљевић пољуби своју вереницу, а она, мислећи да пред собом има обичног "хурјатина" и не препознавши Марка, тражи његову главу. Понекад, међутим, прерушавања се претварају у метаморфозе, као у оној песми о гиздавој Влахињици и њеној услишеној молитви:

"Ако хоћ ', мили Боже, мене живом жељом уморити

Сатвори ме, мој Боже, витом јелом у планини,

Мој видовни Боже!

Од мојијех лијепијех косах ситну траву дјетелину,

Од мојијех црних очих два хлађенца бистре воде,

Мој видовни Боже!

Када би ми дошо мој Господар у планини лов ловити,

Да би ми он починуо под зеленом витом јелом,

Мој мио Господар,

Коње своје напито ситном травом дјетелином,

А напојио са два хлађенца бистре воде,

Теј брзе коње,"

Што је Богу молила, то му је и умолила.

Образине се у тим песмама скидају, а копрене опсењених падају у тешким тренуцима невоље и у судбоносним обртима на размеђима живота и смрти. Тако у песми о женидби краља будимскога невесту не могу одвести сватови док не изврше тешке витешке задатке које им постављају у тазбини. Последњи, и најтежи, састоји се у томе да познају невесту између многих једнаких лепотица. Заточник краља будимскога проспе прстење у траву, исуче мач и нареди да прстење покупи она која је права невеста, јер ће посећи ако се која друга сагне. Суочена са смрћу, јунакиња песме скида маску јер се само права невеста краља будимскога усуђује да покупи прстење из траве, и тако се открива и за јунаке песме и за њену публику истовремено. У песми Смрт деспота Вука, оног истог кога су у другим песмама угарски војници обеђивали да је крив за њихову пропаст на Косову, образина се скида на самрти оклеветаног јунака Дозвавши Митра Јакшића, деспот пред смрт по њему шаље поруку угарском краљу Матијашу:

На коња ми постави пусто копје наопако,

О седло му објеси баш буздохан шестоперац,

Јуначе Јакшићу,

Тере њега ти покри црном свитом до копита;

Коња мога одведи прид краља прид Матијаша,

Матијаша краља,

И кад будеш ти доћи прид мојега господара,

И кад будеш, Јакшићу, прид краљем, прид Матијашем,

Мој по Богу брате,

Тебе хоће за мене мој Господар упрашати.

Овако му ти реци, свијетлу краљу Матијашу,

Мому господару:

"Вазда ти су на мене, свијетли краљу, Говорили

Да ти сам се родио од колена невјернога,

Мој честити краљу,

И да ти ћу невјеру на крајини учинити;

Ово ти сам, тужан деспот, сад невјеру учинио,

Матијашу краљу,

Ер сам пошо служити ја бољега господара,

Побољега Господара, Бога мога великога,

Драги господару!"

Деспот тако на самрти скида наметнуту маску издајника и објављује се краљу Матијашу под својим правим ликом поштеног и верног поданика, али при том ставља нову маску тобожњег неверства, јер умирући чини неверу краљу и одлази да служи бољег господара у бољем, небеском царству. Тако би његова порука Матијашу укратко гласила: кад си мислио да сам ти био неверан, варао си се, а сада, када будеш помислио да сам ти веран, опет ћеш се преварити.

У Попевки од Свилојевића турски цар тражи од заробљенога јунака да открије тајну ко су делије с којима се сукобила царска сила. Као у некој древној саги, цар поставља загонетку, а његов заробљеник с успехом одговара. По описаним јуначким делима он препознаје једног по једног јунака: најпре Марка Краљевића, затим Секулу. Када, на крају, цар постави последње питање, тражећи од Свилојевића да му открије ко је онај млади јунак што је с голом сабљом на дорату прешао преко царског табора секући Турке и дошао до царевог шатора, посекао му конопце и ударио на самога цара "господина", који би погинуо да се није у последњем тренутку заклонио – код тог питања образина најзад пада. Тачан одговор неће спасти јунака: напротив, тачан одговор стаће га главе, јер Свилојевић одговара скидајући маску са свог лица и пред царем и пред слушаоцем песме:

У рукух ти бритка сабља, а на земљи глава моја,

Оно сам ја, Свилојевић, голом сабљом проходио

Прик табора твога...

И да би се не бил макнул испод бритке сабље моје,

Мој честити царе!

Бил би тебе ја расикал пред твојима делијами.

Класичан пример маскиране личности представљају јунаци косовског мита Милош Обилић и Вук Бранковић. Кнежева здравица с оптужбом и Милошево лажно издавање пред Муратом за пребеглицу, то су маске које јунаку песме најпре наметну догађаји, и које он не може скинути, те привремено пристаје да их носи, док не дође до свлачења образина и падања копрене у одсудном тренутку, под султановим шатором, када сва три јунака песме, Милош, Лазар и Мурат, пред смрт откривају право лице истине.

Маскирано срце које не може да скине наметнуту образину и остаје до краја у улози коју му је судбина неправично доделила – предмет је песме о Бановићу Страхињи. У песми дугога стиха, забележеној у првој половини XVIII века, која пева о отмици Страхињине љубе, Бановић се понесе неопрезније од Марка, који у сличном положају, прерушен, најпре искуша своју отету невесту. Оног тренутка када је Бановић затекао своју уграбљену љубу у шатору Деналије Влаховића, који јој спава у крилу, он је пропустио могућност да јој да прилику да се сама, ненадзирана од мужа, изјасни и определи. Тако њена трагедија достиже врхунац у низу поступака супротних очекивању свих јунака песме и публике: "бјеше је научила невоља и худа срећа" те она, не могући свој прави лик ни на који начин доказати, свесно прихвата маску неверности, коју јој је стицајем прилика живот већ био доделио.

Лепа Јелена узима тако, у ствари, двоструку маску. Једну образину ставља у односима с мужем: њена права осећања, која више не могу бити доказана, стављена су под маску добровољног пристајања на улогу коју јој је случај наметнуо; она се те улоге и образине доследно држи у свим својим поступцима: она буди Деналију и на време га упозорава на опасност; касније, она га током двобоја помаже. Другу образину она ставља у односима с Деналијом; он је у ствари најдубље обманута личност у песми: њени поступци, који недвосмислено говоре о њеној привржености Деналији, само скривају и маскирају њена права осећања и њену праву приврженост, које она више није у стању да докаже и поврати. Јелена пре Бановића схвата да њој повратка и живота с њиме више нема, штавише, да њој живота уопште више нема, и она у одсудном часу двобоја помаже Деналији, а не своме господару, играјући тако, приморана да не изгледа оно што стварно јесте, до краја лажну улогу. То за њом схвата и Бановић Страхиња, довикујући јој када се она после мегдана да у бекство:

Дочекај ме, дочекај, лијепа Јеле, љуби моја!

Што си, јадна, чинила, чинила си за невољу.

Маска коју је живот ставио сасвим је срасла за образ лепе Јелене. Оно што је била у њеном срцу стварност, није се могло доказати; оно што је било доказано и учињено, постало је стварност. Иако јој је Бановић, осећајући и сам трагичност њеног положаја, опростио, браћа Уговићи је на крају "бијаху на кордице раздијелили".

Између две образине, које уништавају њен прави лик, лежи трагика јунакиње у песми о Бановићу Страхињи, на неки начин слична трагици Хасанагинице у песми пола века касније нађеној.

* * *

Напоредо с маскираним јунаком у поезији дугога стиха јавља се и један други ефекат, који би се могао назвати маскираним догађајем.

Познато је оно место где у песми из XVI века Андријаш, кога Марко при подели плена смртно рани, моли брата да мајци не каже откуд му је сабља крвава, него да смрт Андријашеву представи као смрт јелена у гори:

"Сусрите ме, мила мајко, један тихи јеленчац,

Који ми се не хти са друма уклонити,

Јуначка мајко,

Ни он мени, мила мајко, ни ја њему,

И туј ставши потргох моју сабљу јуначку,

И ударих тихога јеленка у срдашце.

И када ја погледах онога тиха јеленка,

Где се хтише на друму с душицом раздилити,

Виде ми га мило бише како мојега брајена,

Тихога јеленка,

И да би ми на поврате, не бих ти га загубио."

Андријаш говори оно што треба Марко да каже, а оно што би Марко имао да однесе као црну вест мајци, неће однети, него ће рећи нешто друго: догађај је на тај начин маскиран. Умро је јелен, а ако мати запита за брата Маркова, Андријаша,

Остао је – реци – јунак, мила мајко, у тујој земљи,

Из које се не може од милиња одилити,

Андријашу.

Онде ми је обљубио једну гиздаву дјевојку.

Маскирани догађај, тако уведен у песму дугога стиха још у другој половини XVI столећа, остаће њено стално средство током XVII века. У песми Мајка Маргарита, једна друга уцвељена мати плаче "Задру граду на придвратју", и на питање виле из горе открива своје срце: плаче за братом и сином који су отишли на Турчина и од којих нема вести, сем злослутних белега – гаврана крвавог перја над задарским градом. Вила, међутим, открива мајци Маргарити истину:

Нису ти јих, стара мајко, турске узе допаднуле,

Старице небого!

Истина је другачија, али исто тако страшна:

Братца ти је обљубила млада мома Гркињица,

Тер ти га је напојила мрзле воде забитљиве,

Старице небого.

А што се сина тиче, он је у приморју с лепом Цвитом Приморкињом:

Онди ми се они бижу очицами сагледали,

Очима ми сагледали а срдашци заљубили,

Млади и гиздави.

Очицами сагледали а срдашци заљубили,

Бише ми га липа Цвите оним венцем окрунила,

Оно младо дите,

Бише ми га липа Цвите оним венцем окрунила,

Да се нигдар никдаре к теби мајци не заврати,

Старице небого!

Тако, иако нису мртви, за мајку и сестру они су изгубљени: "Нит' ћеш браца дозвати, нит' ћеш сина дочекати", поручује вила несрећној Маргарити.

Маска и прави лик догађаја, дакле, мењају места: на једној страни смрт Андријашева је прерушена у венчање, на другој страни мајка Маргарита венчање свог сина и брата и њихову љубав жали као смрт. Парадокс је у томе што ни откривање правог лица догађаја ништа не мења, и што мајку Маргариту вила жали управо исто онако као да је своје драге изгубила у рату. Живот и смрт могу измењати места а да се ништа при томе не промени, то је понекад трагична порука ових песама.

Као да је хтео да затвори циклус, певач песама дугога стиха још једном је показао смрт под маском венчања, или, тачније, венчање са смрћу. Песма о матери Секулиној има такође за предмет маскиран догађај. Лепа Руде, мати нејаког Секуле, – каже се ту – пише брату Јанку у Косово распитујући се за сина коме је време да га вери и ожени. Јанко јој одговара:

Ја ми га сам, сестрице, вјерио и оженио;

Нег му немој, сестрице, даровима се бојати,

Јанкова сестрице,

Јере ми је он узео једну препуклу сироту,

Ја ти му сам на Косову бијеле дворе саградио,

Младоме дјетету.

Мати Секулина на ту вест одлази на Косово и већ издалека види:

Њешто ми се забијели поврх поља Косовога,

Хрло она удари под собоме добра коња,

Млада удовица,

Хрло коња удари уз Косово равно поље.

Кад ми дојде лијепа Руде пред бијелијем манастиром,

Млада удовица,

Али му су у манастиру Светогорци калуђери,

Они ми ти калуђери, ту вечерну говораху,

Млади Светогорци.

Мало ти је пристанула прид бијелијем манастиром

Отуда ти изљегоше Светогорци калуђери,

Млади калуђери,

Тер ми стаде лијепа Руде калуђером говорити:

"Тако ли ве не убио, калуђери, Бог велики,

Млади калуђери,

Ко је овди саградио бијелога манастира?"

А они јо', калуђери, лијепој Руди говораху,

Млади Светогорци:

"Манастир је саградио Угрин Јанко војевода,

Пред бијелијем манастиром једну лијепу бијелу раку,

Угрин војевода,

Угрин ми је укопао Секула младо дијете."

На завршетку се тако и објекти у песми покоравају принципу који је певач наметнуо својим јунацима и њиховим доживљајима. И предмети почињу узимати образине. Под кулисом белих дворова свог сина на Косову, лепа Руде препознаје манастир, уместо беле брачне ложнице, наилази на синовљев камени гроб. Смрт као невеста још једном тријумфује.

У тој игри опсене и истине, привида и стварности, у том свету маскираних јунака и маскираних срца, у том ковитлацу "пријетвора", како би се у Дубровнику онога времена рекло, прерушених догађаја и предмета под образинама, у тој несигурној граници између збиље и маште – лежи једна од оних чари песама дугога стиха којима се човек барокног укуса није могао одупрети. У општој констелацији вредности усменог песништва можда споредне, удружене с низом других особина које ми данас можда више нећемо бити у стању да распознамо, ове су особине свакако учиниле много за поезију дугога стиха. Спасле су је од потпуног заборава.

Криза версификацијског система (напуштање дугог стиха и прелазак на силабички десетерац)

Управо у барокним временима, на граници XVII и XVIII века, поред феномена интензивног бележења усмене поезије, одиграла се још једна важна промена у животу српскохрватске усмене епике. Дошло је до кризе версификацијског система старије епике. Дуги, несилабички стих с рефреном и променљивим бројем слогова, који се "попевао", а веома ретко се, колико знамо, изводио уз пратњу инструмента, почео се замењивати једним другим стихом, грађеним на сасвим другачијим начелима.

Наиме, у усменој епици барокних времена, поред песништва дугог стиха наслеђеног из ранијих времена, јавио се још један вид епике: гусларске песме, испеване у десетерцу с одмором после четвртог слога. Према једном мишљењу, та епика краткога стиха била је "нечувене животне снаге". "Она је морала још у времена када је забележена први пут (око 1700.) имати за собом дуго развијање, и то у стилским облицима нама познатим; она је доживела своје врхунце међу босанским мухамеданцима у време великих експанзија турскога царства у XVI веку, о чему сведоче још и данас величанствени остаци; у њој је уобличен сјајно у XVI веку, па до XVII века, ускок, у њој је нашао свој отисак јунак', црногорски народни херој, за вечита времена, онда кад је национални талас захватио у XVII веку и брда Црне Горе; она је одјекивала кроз хабсбуршке граничарске логоре давно пре принца Евгенија..." (Геземан).

Стих ове епике, према једној тези која је коначно преовладала, веома је стар и није карактеристичан само за српску усмену поезију. "Хипотези Срезњевског о прасловенском узору десетерца не могу се супротставити одрживи аргументи" – закључио је Роман Јакобсон. Сам Јакобсон је, на основу посебних истраживања, дошао до закључка да је десетерац "по својој структури индоевропског порекла". Недавно је начињен један покушај да се ове тезе илуструју конкретним примерима, бар што се словенских књижевности тиче. Мирослав Топић је показао, наводећи читаве низове десетераца, да овај стих представља честу појаву у пољској уметничкој поезији, у пољским молитвама, пословицама и преводима библијских текстова већ у XV и XVI веку, да се јавља у украјинским и руским текстовима још од XIV века; у чешким пословицама има га из истог времена, а у јужнословенским књижевностима је наслеђен из старословенских превода псалама насталих у XI веку (Синајски псалтир). Глагољски превод Песме над песмама из Х века, Дубровачки псалтир из XV столећа, Бернардинов лекционор штампан 1495, роман старе српске књижевности (Александрида), средњовековни спис о животињама (Физиолог), Силуанови силабички стихови посвећени Сави (XIV век), све су то текстови у којима се несиметрични десетерац, онај са одмором после четвртог слога, јавља често и сасвим јасно изражен. Песма у којој су непарни стихови строфе десетерци с карактеристичним одмором, али римовани, забележена је још 1556:

Мајка му је липо име дила

Сфитла сунца Гледајући,

Љуба му је златом венчац вила

Уз коњица потичући.

Ако се свему томе дода онај запис у Охриду из 1379. године, према којем гусларски еп о Марку Краљевићу у то време већ постоји, а личности из њега, крајем ХIV века већ имају своју сасвим одређену популарност – тешко је отети се утиску да гусларска епика има један свој дуги тајни живот, који траје више столећа пре него што ће бити записане прве целе песме у њеном несиметричном десетерцу. Полазећи од помена народних епских песама у XIV веку, историјских сећања у касније записаним песмама и од сачуване слике феудалног живота у истим овим песмама, Владан Недић се определио за XIV век у којем се "постојање наше усмене епике сме... претпоставити". Прве песме записане у епском десетерцу јављају се пре 1671. године, и нађене су у заоставштини хрватског песника Франа Крста Франкопана, који је под називом "дијачке јуначке" испевао по угледу на народно песништво четири песме у овом стиху:

Бисно јаше Хорватјанин јунак

прико поља витешкога коња;

на јунаку перје рисовина

а на коњу справа покована...

У зборнику непознатог Пераштанина из времена око 1690. године, сретају се већ напоредо с песмама дугога стиха и записи народне гусларске епике – десетерачке песме:

Лијеп јунак на Цетину дође...

Јошт не бјеше на по воде дошо,

Мачиц га је на дно притезао,

Перен штитак на крај изнорио.

Дјевојка га са краја гледала,

Тере куне од мача ковача;

"Бог убио од мача ковача,

Који мајци сина погубива!

Бог помого од штита сарача,

Који мајци синка сахрањива!...

У року од тридесетак година, у првим деценијама XVIII века, ова поезија већ је у потпуности потиснула песме дугога стиха. У великом Ерлангенском рукопису, у којем је око 1720. забележено преко две стотине народних песама, нема више ниједне бугарштице, и цели тај век у ствари је век гусларске епике, њеног бележења и њене популарности, која се после 1774. управо на основу ове епике преноси и ван граница српске и хрватске књижевности.

Необично је важно да се читава ова версификацијска криза усменог песништва може поредити с аналогим процесом који се одиграо у истом тренутку, и с истим тежњама, и у српској уметничкој поезији. У то време, од средине XVII до почетка XVIII века, српски песници напуштају поетику старе српске поезије (IX – XVI века), која је грађена на принципима реторичког песништва. Дуги, не сасвим изражени и метричким константама неомеђени, несилабички стих старе српске литургијске поезије смењује се у XVII веку силабичким стихом с непокретним одмором, стихом који има одређен број слогова, риму и који се јавља у дистисима. То је огромна промена и у суштини својој значи преоријентацију са једне поетике настале у традицијама византијске песничке сфере на барокну силабичку версификацију разрађену у Дубровнику, у Пољској у Украјини. У исто време дуги, несилабички стих бугарштичке поезије, с варијабилним бројем слогова, с покретним одмором, с припевом, замењује се у усменом песништву српском крајем XVII века краћим силабичким десетерцем, дакле стихом са константним бројем слогова, с јасно израженим и непомерљивим одмором, који, кад се по изузетку римује, бива римован у куплетима. Иста тенденција ка силабичкој поезији осећа се, дакле, у исто време и у српском уметничком песништву и у његовом усменом пандану.

Десетерачко песништво било је према усменој поезији дугога стиха у оштрој версификацијској опреци и није се ни у ком случају могло развити из бугарштичке епике. Напротив, аналогије у процесу прихватања силабичког стиха у усменој и писаној поезији српској ове епохе помажу да се уоче и неке друге аналогије између старог српског песништва и бугарштичке поезије.

Дуги стих имао је очигледно низ сродних особина са песништвом старе српске књижевности: прво, изводио се без инструмента, као што је случај са старом српском појаном поезијом, јер источно хришћанство не допушта употребу инструмента; друго, био је несилабичке природе, дугога даха, као и стара српска поезија; треће, изводио се уз учешће више певача, који су се делили на оне који песму зачињу и оне који отпевају, такав начин извођења морао је у приморским католичким крајевима, где су песме дугога стиха записиване, подсећати на литургију источног обреда, и отуда је и његов назив "српски начин" или назив за ту врсту извођења "бугарење" могао добити у тим крајевима стилско-конфесионално обележје; четврто, песме дугога стиха имале су припев, што указује на природу певане поезије.

Кратки стих, несиметрични десетерац усмене епике, имао је, за разлику од усмене епике дугога стиха, низ особина које су стајале у оштрој опреци са оваквим концепцијама песништва: прво, изводио се уз пратњу инструмента, што је у изразитом несугласју са црквеном поезијом и канонима православља, који увођење инструмента не толеришу чак ни када је у питању усмено песништво све до XVIII века; друго, био је у извесном смислу интернационални, лутајући прасловенски силабички стих с фиксираним одмором, краткога даха; треће, казивао га је само један извођач; четврто, није имао изразито музичку компоненту – припев; и његово извођење имало је сва обележја речитатива; пето, његов назив "гусларски" стих истиче управо онај моменат који је у опреци са црквеним канонима; био је то, дакле, изразито профани, вероватно дворски стих, који се изгубио са нестајањем српске средњовековне државе и са гашењем средишта у којима је негован. Нетолерисане од стране цркве, "демодиране", заборављене и потиснуте, песме краткога стиха поново су почеле у времену барока опевати теме које су једном раније већ опевале, потпомогнуте и оснажене истородним интенцијама српског уметничког песништва, које се у исто то време окреће и само силабичком стиху. Облик тих древних песама, запостављених током столећа, у једном тренутку развитка српског песништва очигледно је поново дошао у моду и у сагласје са општим кретањима српске поезије. Тако се може објаснити чињеница што су записивачи у XVI и целом XVII веку, у временима интензивног бележења усменог песништва – лирике у најразличитијим видовима и епике дугога стиха, однекуд избегавали само гусларску песму. Међутим, ово враћање древном епском десетерцу, у којем поезија раније није била забележена, значило је поново опевање догађаја у присуству једног важног новог фактора који је дао печат читавој тој препорођеној гусларској епици – а то је њен напоредни живот са песмама дугога стиха. По истој логици ствари песме дугога стиха одумрле су онога тренутка када су изгубиле потпору у општем песничком укусу епохе, када се и писано и усмено песништво окренуло другачијој, силабичкој организацији стиха, али је управо дуги живот гусларске епике у сенци бугарштичких песама, и његови трагови, остао она битна разлика која одваја стару гусларску епику од "нове", нама једино познате и забележене.

У току тог, данас тешко сагледивог преласка са бугарштичког на десетерачки епски стих, одиграла је, према мишљењу В. Недића, знатну улогу осмерачка епика, извођена у колу и уз мелодију, што је условило њену постојаност. Она се тако нашла између бугарштица и десетерачких песама, које су се лакше и брже мењале од ње, теје у осмерачкој епици, према поменутом мишљењу, сачуван архаичан епски слој. С друге стране, њен силабизам учинио ју је ближом десетерачкој епици.

У сваком случају, посматрана у својим животним корелатима, у вези са уметничким песништвом исте епохе, и судбина усмене поезије постаје нам разумљивија, а оно што се са њом збивало у епоси барока добија нешто светлости и од збивања и кретања у српском уметничком песништву истог раздобља.

Стари јунаци у новим песмама

У песмама краткога стиха забележеним између 1690. и 1774. године осетни су још, у тој раној фази њихове распрострањености у писаној књижевности, трагови напоредног живота с епиком дугога стиха.

Има, на пример, знакова да се десетерачка епика у овом раздобљу још није одрекла рефрена, појаве типичне за епику дугога стиха. Рефрен је ту, међутим, "увучен" у стих, потпуно потчињен силабичком оквиру стиха и "асимилован", као у примеру: "давор љута краљице госпоја!" или у читавој осмерачкој песми:

кад видила дилбер Анђелина
да је ушла дилбер у ђемију,
братила је дилбер ђемичије:
"Богом браци дилбер ђемичије,
пустите ме дилбер дому мому!"
"Говорили дилбер ђемичије:
"А бога нам, дилбер Анђелина,
не дамо те
дилбер дому твому...
док не родиш
дилбер мушко чедо. "

Међутим, најпре и понајвише ове две епике – песме дугога стиха и гусларске песме, додирују се тематски. Оне опевају исте јунаке: Марка, Бранковиће – Ђурђа и Јерину, Змај Огњена Вука, Јакшиће, угарске витезове – Секулу, Јанка, краља Владислава, краља Матијаша и друге.

У циклусу о Марку, ове песме певају како је Марко насред Цариграда разапео шатор и починуо; како су га хтели Турци ноћобдије посећи и похарати, па им је рекао да им у њега нема плена; сем сабље о појасу, коју ниједан пасати не може, буздована, који ниједан подићи не може, и Шарца, кога ниједан узјахати не може. Када се кавга свршила зло по Турке, цар је позвао Марка и затражио да види његову сабљу, не би ли познао ко је посекао цареву стражу, на шта је Марко рекао како гаје мати на самрти заклела да узалуд не вади сабљу:

Али вели царе господине:

"Ето, синко, Краљевићу Марко,

ето, синко, детца јаничара,

удри, синко, кога теби драго!"

Цикну Марко као змија љута,

пак исече Краљевићу Марко

девет ага и девет спахија.

Ал му вели царе господине:

"Доста, синко, Краљевићу Марко!"

Ал говори Краљевићу Марко:

"Мол ' си Бога, царе Господине,

Што м ' се десна рука уморила,

богме и ти остануо не би!"

Али вели царе господине:

"Јао, синко, Краљевићу Марко,

док је мени прикоморских булах,

доста ј' мени ага и спахија,

ал м' је мало таких дели паша!"

Друга песма записана у исто време пева како је Марковој мајци додијало да је син "туђом муком рани"; како је узео Марко рало и волове и пошао у планину Романију да оре; срео га црни Арапин с три товара блага и замолио га, не знајући ко је, да га проведе кроз планину; ту је Арапин изгубио и главу и благо, а Марко се вратио мајци и однео јој плен с речима: "Ево, мајко, шта сам изорао." Неке од песама певају о Марковој љуби; у једној таквој се пева како се Марко с Турцима опкладио у верност своје љубе; царев делибаша се прерушио онда у Маркове хаљине, узјахао Маркова коња, узео његово оружје и отишао у Прилеп да окуша срећу. Маркова љуба му, међутим, подметне робињу, и уместо да он њу обмане, обмане она Турчина. У другој таквој песми Марко опази како му мајка носи под белом одећом црну, и тако му открије да га је љуба изневерила с Дуком Сенковићем, оним истим Дуком што је хрте и огаре хранио светим књигама и којега после смрти нису хтели примити ни земља ни море. У весељу за столом Марко, који као да је преузео улогу Улиса, делећи гостима поклоне, Дуки поклони своју сабљу:

Узе сабљу Дука Сенковићу,

хоће сабљу Дука да извади,

ал не море сабљу да извади;

он је даје господи около,

оде сабља од руке до руке,

а кад дојде Марку у руке,

ох, сама се извадила онда;

онда Дуки главу одсекао.

Друге песме причају легенде о Марку и његовом побратиму Бегу Костантину, о Марку на свадбама јунака, о Марку и вилама, које јунак кажњава што узимају водарину:

од коњика коња поводника,

а од пешца једну бјелу руку...

или што му бране да подигне шатор "на вучјему вијалишту, на виловском игралишту".

У гусларским песмама које опевају Бранковиће и српску деспотовину, најчешћи су јунаци Ђурђе Смедеревац (1427-1456) и његова жена Јерина, Гркиња од рода Кантакузина (умрла 1457). Таква је она тужна песма о лепоме Дамјану Шаиновићу, којег је Јерина узалуд покушала да намами у своје одаје, па кад се он, веран Ђурђу и својој љуби Јани, томе одупро, она му открила тобожњу неверу Јанину с Ђурђем Смедеревцем. Шаиновић убија Јану, предржи је мртву "од свеће до свитања" и затим дозна да га је Јерина слагала. Трагични јунак песме иначе је и сам историјска личност – Ђурђев војсковођа Шаин, који је с челником Радичем разбио Султана Мусу 1413. под Витошом. Друга песма пева о Јеринином пријатељству с везирима, код којих опадне своје унуче, сина "слепога Стефана":

из главе му златне косе расту,

ја се бојим, отеће вам царство!

Родитељи су у страху од ње дете послали краљу будимскоме, да тамо одрасте у сигурности. Друге песме опевају Змај Огњена Вука, деспота између 1471. и 1485, унука Ђурђева, како другује с варадинским баном и Митром Јакшићем у Београду, како за краља Матијаша дели мегдан код Сплита, како се око робља гони с Кајицом Радоњом. Песма га представља како пије у сплитском пољу, у свом табору:

врани коњи без пајвана ходе,

млади мумци по тавор шетају,

распојаси у танких кошуљах,

а бијели се шатор до шатора;

међ шатори један шатор зелен,

сав је зелен од свиле зелене,

пред шатором копље ударено,

за њега је добар коњ привезан,

на врх копља од злата јабука,

на јабуци од злата синчири,

на јабуци соколи препети,

под шатором чудан јунак седи,

он у зуби црно јагње држи,

прико њега ладно вино пије.

Песме сасвим историјски опевају пад Сталаћа (1413) и смрт његовог заповедника војводе Пријезде, који је одсекао главу свом коњу да га турски цар не јаше, разбио сабљу о камен да је турски цар не паше, и са својом љубом Видосавом с града скочио у Мораву. Или се у њима пева о болном Иви Карловићу, из Солина, где је тешки харач у крви наметнуо Арапин, "на нојицу по љепу дјевојку". Када је дошао ред на сестру Ива Карловића, он је послао сестру да му поткује коња, да га онако болног опаше, посади у седло, да му да сабљу и копље у руке те да Иво крене на Арапа. Али чак ни ковач није хтео потковати коња док му Ивина сестра то не плати "црним очима и белим лицем". Тако је Иван Карловић појахао босога коња, посекао Арапина, вратио се у Солин, одсекао ковачу главу, отишао кући и умро. Песме певају о женидби Херцега Стипана, историјски – Стијепа Вукчића Косаче, владара у Херцеговини од 1448. до 1466, којем девојка поручује:

Душо моја, ерцеже Стипане,

ти си давно посадио ружу

ево ти је ружа за тргање,

ево су ми руке за наруке,

и тањени прсти за прстење,

и бијела плећа за кафтане,

и бијело грло за ђердане,

купи свате, ходи по дјевојку!

Неке од песама опевају Јакшиће, синове историјске личности Јакше од Брежица, који је 1453. године био под Цариградом у турској војсци. Они се приказују, сасвим неисторијски, као "љуте горске арамије" које девојке у Лијевну и удовице у Скопљу оптуже цару да од њих нису мирне, а они се цару правдају:

јер да знадеш, господине царе,

какве с ' лијепе по Лијевну дјевојке

а по Скопи удовице младе,

и сам би се помамио, царе!

О њима се даље пева како служе у бега Османбега, како га похарају и с пленом утекну, а крчмарица Мара им јатакује и обмане потеру; како се заваде око коња и сокола, па их Николина љуба измири.

Међу угарским јунацима песме краткога стиха опевају оне исте које и бугарштице: краља Владислава (1440-1444), сасвим неисторијски, као стара и немоћна владара; Матијаша, владара Угарске (1458-1490), који, према песми, најпре буде слуга, под будимским краљем се удари с Турцима, једини преживи и постане краљ; или, у другој песми, како је још у детињству на необичан начин изабран за краља. Најважнији циклус ових песама је онај о Сибињанин Јанку (око 1387-1456) који се, као и Марко, одликује дугим животом, те још у XVII веку иде у сватове новим јунацима. Десетерачка епика пева како Јанко тражи од сестре да уместо њега пошаље сина џелатима, што ова и учини, те сестрић буде уместо Јанка погубљен; пева о Јанковој женидби Јањом Темишварком, о препрекама које тазбина стави сватовима, и о јуначким делима Јанкова нећака Секуле, који, прерушен, уместо Јанка стреља на копљу јабуку, прескочи девет коња, и препознаје девојку међу девет лепотица на тај начин што у траву просипа прстење и запрети:

"Купи сада од злата прстене,

Ујно моја, Јанкова дивојко!

Ако ли се која друга маши,

Одсићу јој руку до лаката."

Секула је Јанков рођак и бан Славоније (1446-1448), такође омиљен епски јунак. У песмама се опева његова несрећна веридба ћерком кнеза Николе од Граова, која, већ прстенована, превери и одбегне за Турчина Када их Секула обоје казни, посекавши пашу, седло и дотеравши сабљом до коња, Јанко му се подсмехне:

" Страшна момка, лијепа мејданџије!

Усала ти рука до рамена,

Онако ли сичеш потурицу?!

Да то сиче војевода Јанко,

Присика би коња и коњика,

Још би сабљом земље зафатио."

Певач се задржао на смрти Секулиној, описавши је у више варијанти: једном вест о Секулиној смрти доноси Јанку Свилокос Угрине – Свилојевић из песама дугога стиха:

И Секолу крвна рана најде,

носи десну руку у лијевој,

љеву ногу пред собом на коња...

Други пут "лепога Секулу", нећака, сам Јанко води у бој на Браничево, па га на поласку најпре заишту од Јанка Секулине сестре, али узалуд; девојке Браничевке што су белиле платно пред градом заишту га други пут, нудећи Јанку за њега "три шатора платна", али Јанко га не хтеде дати. Тада му рекоше девојке Браничевке:

"Богме, ако ћеш, војевода Јанко,

а ти ћеш га дати и бадјава!"

Исто оне говоре о тому,

пуче пушка из Браничка града,

и удари Секолу нећака...

Поред јунака, и мотиви бугарштица јављају се у песмама краткога стиха. Тако се, на пример, у Попевки од Свилојевића, у песми дугога стиха, казује како је заробљен Свилојевић бирао смрт: молио је турскога цара да га везана, али под оружјем, стави на коња и пусти међу јаничаре да он, који се сабљом хранио, од сабље и умре. Исто то опева и песма краткога стиха, само што је догађај пренет на хајдука Новака, који се, као и Свилојевић, на крају ипак ослободи и победи Турке. У песмама дугога стиха пева се како је Матијаш постао краљ: круна бачена увис три пута – сва три пута пада на његову главу. Исти мотив имају и песме краткога стиха, где је он везан најпре такође за краља Матијаша, а касније и за Уроша Ту је нарочито занимљиво треће бацање круне, јер после прва два знамења будимска господа затварају младога Матијаша у кулу, не би ли спречили да на њега падне избор за краља:

пак бацају круну позлаћену

у висине до неба ведрога,

вијала се и вијала круна,

и до неба и до жарка Сунца,

а када се натраг повратила,

онда пада на бијелу кулу,

и сама се кула отворила;

пада круна на Јанкова сина,

на Јанкова сина Матијаша.

Тако се и у народној песми јавио мотив познат из беседништва исте епохе (Венцловић). И мотив бугарштичке песме о женидби краља будимскога препеван је верно у десетерачкој епици, у песми коју је забележио и објавио Качић, само што је мотив овде везан за Сибињанин Јанка, да се касније, у варијантама записаним после 1774, веже за цара Душана. Песма се завршава лексички карактеристичним стиховима у којима као да још одјекује сећање на песме дугога стиха:

"Тешко ујцу брез свога нетјака,

А нетјаку брез свога брајена."

Десетерачка епика пошла је, међутим, у овим временима и једним новим смером, који се разликовао од смера песама дугога стиха.

Она, за разлику од бугарштица, добро зна за Немањиће и опева их. У песмама записаним почетком XVIII века у Ерлангенском рукопису пева се о краљу Милутину Немањићу (1282-1321) сасвим неисторијски, као о савременику угарског краља Матијаша, али топло, у тужним стиховима о његовој истодобној просидби и смрти, и о његовој верној, а несуђеној љуби, која жали три године "прву срећу своју" "и својега прва господара". Пева се ту у лирским десетерцима о женидби српског цара Душана (1331-1355), о његовој царици Јелени и о рођењу Уроша V сасвим легендарно, али у сликама незаборавне лепоте, у визији благовештења, с мутним сећањима на хришћански Цариград пре турских освајања:

Расла јабука сред Цариграда

врх је пустила до ведра неба,

гране пустила до црне земље

цвеће цафтила бијелим бисером;

под њом прострта мека постеља,

пуна настрта румене руже,

на њој седи Јела дјевојка,

ту ми долети до три голуба,

до три голуба, сва три од цара,

и да ми рече један голуб:

"Божја ти помоћ, Јело дјевојко,

тако ти Бога, Јело дјевојко,

мореш ли бити цару царица,

мореш ли родити сина Уроша,

себи пофалу, а земљи цара ?"

Тек на питање трећег голуба, девојка се одлучује да одговори, јер је у њему познала "знамење". "Ти ниси голуб, веће царевић" – каже она њему, и тако постаје невеста "која ће цару цара родити".

У песми записаној почетком XVIII века у Ерлангенском рукопису о Царевом освајању Каменице певач је опевао неко древно предање о бици на Велбужду (1330), у којој је доиста учествовао млади Стефан Душан, али још не као цар, и где му је табор доиста био на реци Каменчи. Ту се пева како цар није могао прећи реку и како је разгласио по војсци да тражи неимара да подигне мост. Неимар Богдан поставио је два услова: да цар донесе своје благо на реку и да му да сребрну лопату. Када је то учињено, неимар је три сребрне лопате царевих златника заграбио и бацио у реку, да умири мутну и помамну воду. Када је реку умилостивио и вода се "уставила", неимар је "ухватио темељ" и подигао за три године цару мост.

У једној песми која је измешала преткосовске и послекосовске јунаке све до оних из XVII века, војвода Војин из Вучитрна проси у Призрену, Душановој престоници, "милу сестру цар србског Стефана" и жени се њоме.

Поред песама о Немањићима, има још један циклус песама краткога стиха, додуше, само назначен у овом раном периоду њихова бележења: то су стихови о црногорским владарима Црнојевићима, који бугарштичкој епици такође нису познати. Једна песма забележена почетком XVIII века пева о Иву Црнојевићу (1465-1490) који је био господар Зете, пашеног слепога српског деспота Стефана, и чију су главу уценили Млечићи. Песма о његовој женидби у Млецима подсећа на ту уцену, и пева о повратку сватова, о заседи коју, по налогу дужда млетачког, начини Арапин. Он у себи носи "три огња" и покуша да отме девојку, у чему не успе само захваљујући, како песма каже, лепоти Ива Црнојевића, у ког се млада млетачка невеста загледала и осујетила очев план.

Певачу десетерачке епике нису се, међутим, отварали дубоки видици само у тамну прошлост његовог народа: он је био окренут истодобно и свом времену, и ту је отворених очију пратио нове догађаје, који ће његовој епици донети нове јунаке.

Догађаји и ликови барокних времена у визији народног певача

Међу многобројним песмама краткога стиха које опевају угарске и српске јунаке XV века и касније, јављају се мотиви који показују да се осећање "хришћанске солидарности", тако карактеристично за старију епику, почело осипати. То је редакција која очигледно припада новијим временима, почетку XVIII века, борби Срба у Угарској против куруца, и диференцијацији интереса српског и мађарског народа у аустријском царству. Угарски банови и краљеви нису ту више представљени у оној светлости која нам је позната из песама дугога стиха. Лепа Ана у једној песми куне мајку што ју је дала угарском краљу Владиславу: "Владиславу, седој бради, мојој тешкој неприлики", а самог краља проклиње: "тешка чума помор дошла, тебе краља поморила". У песми о Поморавцу Тодору пева се о његовом ропству у Сланкамену, у тавници бана Ишпана, које тако дуго траје да му се љуба преудаје, а он измоли од немилосрдног Ишпана да га пусти толико да оде на свадбу своје жене, да је поквари и да се ужасно освети:

а неверну љубу намазао

намазао прахом и катраном,

ужеже јој косе на врх главе,

она свети, Тодор књигу пише,

и сватови пију ладно вино.

У једној другој песми будимски краљ тражи главу Марка Краљевића, и Филип Драгиловић обећава да ће је донети из Прилепа, али га у том спречи војвода Момчило, Марков побратим, који то јави Марку, те се јунак појави у Будиму, упадне у дворе Филипове и убије га буздованом. Најкарактеристичнија је у том погледу она антикалвинска песма о Раки Капетану који опева бојеве с куруцима, у почетку XVIII века на Тиси, око отете марве. Ту већ нема ни трага од оне "хришћанске солидарности" која је тако присутна у песмама дугога стиха Природни савезник Срба у њиховој борби за опстанак више нису могли бити њихови суседи на северу.

Насупрот овој појави одвајања од хришћанских суседа у Угарској, туђих по језику и народности, у десетерачкој епици бележе се у овом времену и песме које су дошле сасвим с друге стране песме личких и босанских муслимана, такозвана крајинска епика, дакле, поезија иноверне, али једнојезичке браће из заједничке отаџбине. Ова је поезија нарочито негована у оном делу европско-турске, односно угарско-турске границе који је, као Лика и делови некадашње "турске" Далмације, припадао од XVI века до карловачког мира 1690. отоманској империји. Када су Турци изгубили ове крајеве, исламски елеменат из Лике повукао се у XVIII веку у Босну, у области Уне око Бихаћа. Раније певана уз тамбуру, песма је преношена у Босну и Херцеговину напуштала овај начин певања и замењивала га певањем уз гусле. У овим пределима у XVII веку, дакле, "хришћанска" епска песма добила је пандан "и на страни исламизираног противника у босанскохерцеговачкој епици" (А. Шмаус). Тада, пошто је XVII век донео коначан преокрет у судбини отоманске царевине, с опадањем средишне власти и упућеношћу на властите одбрамбене снаге, појачала се у Босни у XVII и XVIII веку тежња за локалном независношћу. Све то добило је израза и у епици. У песмама се често наслућују порази кроз пророчке снове којима виле упозоравају градове:

Ја сам ноћас санак снила

Да је вода потопила

Бисћа града бијелога,

а из воде гора никла,

више горе магла пала,

а у гори и у магли

врло љута ватра гори.

Сан је бихаћки капетан протумачио као наилазак хришћанске војске од Карловца, која ће као вода потопити Бихаћ, као гора подићи копља, замаглити небо заставама, и ужећи огањ пушкама и топовима. У једној другој песми пева се како је сан видела "градишка девојка"

да су утве зајазиле Саву,

и пред њима два бијела лабуда,

пред лабуди сиви соко лети;

још да сеје граде оборио,

а најпосле цветом процветао.

Њен сан се остварио тако што су Саву зајазиле шајке Петраш-генерала, историји познатог аустријског војсковође, који је 1716. командовао на босанско-хрватском ратишту и заузео Градишку. Поред тога што су ове песме опевале исте јунаке које и хришћанска епика, само што је однос пријатеља и непријатеља био обрнут, оне су се постављале понекад и против централних турских власти у Цариграду. У њима је "донекле била развијена свест о заједничком пореклу и братственичким везама" с неисламским делом истог народа. Тако у једној песми с почетка XVIII века већ спомињани бихаћки капетан буде оклеветан на царском дивану да "продаје Босну у кауре", дакле да се ујединио с хришћанима против цара. Тек уз помоћ свог земљака, бањалучког паше, капетан се код цара оправда и спасе главу, а клеветника, који је очигледно из прекоморских кругова блиских престолу, уклања. Слична је тема песме о дворовима Асанагиним; ага буде код цара у Стамболу оклеветан да гради пребогате дворе; цар му на њима позавиди и пошаље улаке да свезана агу доведу у Цариград. Асанага се, међутим, не даде везати, него сам оде цару на диван, оправда се и чак ћерку уда за султанова сина, те "царство на њима остане". Ту је и иначе низ песама о Асанаги, по неким песмама, "побратиму Краљевића Марка", и о Асанагиници. Једна од њих пева о неоснованој сумњи Асанагиној у верност своје "кадунчике": дошав кући, удара је ага буздованом тако да јој је крв пробила кроз кошуље. Несрећну жену спасава сестра Асанагина, те "господар" Асанагиницу враћа с миразом натраг мајци, али се потом, кад чује да се Асанагиница преудаје, хоће ножем да убије. Друга је песма о сестри Асанагиној, коју брат склања у кулу кад пође на пут, у страху од Белилбега:

Умка спава у каменој кули

на кули су деветора врата,

а на врати девет капиџије,

више главе паун птица поје,

паун поје, кула му отпева,

ту не може туђи јунак доћи.

Трећа пева о томе како Асанага лови, и о љуби Порјеновој, "ђауркињи", која сама позове Асанагу у двор. Тада Асанага

пусти добре коње у ливаду,

а соколе на јабуку златну,

беле хрте пусти у лисице,

пак ушета у дворове бјеле.

Порјен, када се врати, позна одмах шта се догодило, и то не по својој љуби, него по пасеној ливади и по скршеним гранама на јабуци. Опевају песме моћ и богатство Асанагино на којем му и цар у Стамболу завиди и хоће да се ороди с њиме, али и смрт Асанагину под Задром од руке Турле Латинина. У једној од тих песама пева се како је мајка Асанагина дошла над његов гроб код Задра и питала га:

"Је л ти, синко, црна земља тешка,

пију ли ти змије црне очи,

вију ли ти гнездо у перчину?"

а Асанага одговорио да му ништа није тешко до то што не може прежалити лепу Ајку, једину у мајке.

Друге песме опевају Алипашу и његову љубу, коју је царев син у Стамболу преваром намамио у двор, па је више није пустио, и Алипашина сина, који је под Будимом погинуо; опевају невесињског бега Љубовића и његова сина Мују, који носи барјак на Сигет, сужња Хусеина, кога девојке из Сења у сушним летњим данима гоне на студенац изван града да им носи воду, и његова побратима Бртарић Мршана, који га ослобађа ускочке тамнице. Неке од тих песама опевају смедеревског пашу Балибега и Каицу Радоњу, који из табора краља Матијаша одводи роба испред очију Змај деспота Вука, или Фасли-пашу бањалучког, који се удари са Смиљанић Илијом и отме му "три бојне лупарде". Опевају оне "сина Хусеина", који не допушта мајци да се преуда, и којег мати хоће да уклони уз помоћ љубавника "каурина", или Куча Ајманића, који преваром намамљује Ђулумагиницу у дворове, задржи је до зоре, те му она после да кесу дуката, али му узме главу.

Има лепих епско-лирских песама ове врсте које опевају необичне трагичне и смешне љубавне доживљаје својих јунака. Једна од њих се завршава стиховима:

Кад ја идем у џамију да клањам

ти се драга према мени клањаш,

тко види, сватко вели да клањаш,

ал се ниси оврнула куд ваља.

Песма о Алибегу и Камеки девојки пева о томе како је лепу мајку девојчину упитао Али бег за здравље кћерино, а кад се мати пожалила да јој је кћи болесна, бег ју је прекорио:

Муч ', не лажи, дјевојчина мајко!

сву ноћ ми је на руци саспала,

косом. ли је руку притискала,

нијесам мого сабље препасати,

ни сам мого коња оседлати

ни на коња крагујца припети;

братац ми је коња оседлао,

мајка ми је сабљу припасала,

а сестрица крагујца принела.

У другој се песми пева како бродарић Мустафа на Сави нема с ким да превезе пашу, па је сестру преобукао у мушко, а паша тек при повратку открио да зна за превару; у песми о Турчину који у Будиму купује коња опева се необична погодба да јунак првим пленом који уграби на новом коњу, плати коња; први му је плен била девојка, која није хтела отићи као плата за коња, него је продала ђердан испод грла да остане код отмичара. Нарочито су лепе песме о несрећним љубавима Ибра, који у планини болује, Фатима хоће да напоји водом с далеке Коране, па да не би залутала, из купе пуне Ибрине крви обележи пут; киша падне, девојка залута, и када најзад пронађе планину, затекне свог драгог већ мртвог. Друга таква песма опева Омера и Мериму, њихову несрећну љубав, несуђену женидбу Омерову невољеном девојком и Омерову смрт на дан свадбе. Песма даље опева тугу Меримину, њену смрт и сахрањивање крај Омера:

укопаше обоје заједно

и кроз земље руке саставише

и у руке зелене јабуке.

Ова је поезија, као огледало које лута дуж граница два завађена царства – турског и хришћанског, била обрнута слика једне друге, хришћанске десетерачке епике, настале у исто време с оне стране тих истих граница, поводом бојева хајдука у Босни, око Дубровника и у Црној Гори, и ускока у Крајини, око Клиса и Сења. Дух те епике, живо присутан у хајдучким писмима из XVII века и оним другим, из истог времена, писаним из Херцег Новог у Дубровник одједном се почетком XVIII века јавио готово сасвим уобличен у песмама краткога стиха забележеним у бокељским песмарицама, Ерлангенском зборнику и другде. Та је епика настала у вези са две важне историјске чињенице.

Појава одметника од турске власти у Босни и Боки Которској, везана за XVI век, добила је после пада Херцеговине под Турке (1482) и преласка многог живља из ових крајева у Далмацију и Клис, па после пада Клиса (1537) у Сењ, један посебан вид у ускочким четама, које су као плаћени ћесареви војници имале да бране границу – Крајину, од турских упада, али су се оштро обрачунавале и са млетачким властима, непријатељски настројеним према њима. Када је у XVII веку Венеција у два маха заратила против Турске, у кандијском (1645-1669) и у морејском (1684-1699) рату узели су учешћа, овог пута на млетачкој страни, и крајишници, које су млетачке власти посебно организовале. "Дуж далматинске границе према Турској, почев од Котора па све до Задра, – пише један познавалац ових прилика – Венеција је за вријеме ратова с Турском у току XVII вијека створила читав један одбрамбени систем, који је држало највећим дијелом домаће становништво. Међу посадама на граници било је и редовних млетачких војника и официра, али је домаће становништво највољело да служи под својим домаћим старјешинама, како то истиче у свом извјештају млетачком Сенату далматински провидур Петар Чивран, и оно је у суштини носило главни терет борбе против Турака. Били су организовани у коњичке и пјешачке чете од 50-60 људи свака. На челу чета били су капетани, али су то звање ређе добивали домаћи људи. Домаће становништво способно за оружје добивало је од млетачких власти оружје, муницију и хљеб и бешкот кад су у рату или на одређеној војној дужности. Угледнији људи добивали су звање харамбаше, а најугледнији, као што су били Смиљанићи и Јанковићи, добили су титуле сердара. За нарочите заслуге харамбаше су могле добити сталну мјесечну плату, или су се могли уврстити у неку чету да ту примају плату и издржавање, без обавезе да у чети служе. По таквом уређењу главни извор прихода морали су да буду пљачка и ратни плијен. У дубровачким документима припадници ових чета редовно се називају хајдуцима, и у Дубровнику не праве никакву разлику између чета под командом Баја Пивљанина, чије је сједиште било у Котору односно у Перасту, хајдука војводе Марушића и харамбаше Баришића, са сједиштем у Макарској, односно у Сућурају на Хвару, и хајдука који су под командом Стојана Јанковића, чије је сједиште био Задар. Млетачки документи хајдуке из Боке Которске и Макарског приморја редовно називају хајдуцима, док оне из околине Шибеника и Задра по правилу називају Морлацима – а никада ускоцима." (С. Назечић). Ти историјски догађаји с краја XVI а нарочито у XVII веку, борбе хајдука и ускока против турске власти, опевани су широко и подробно у гусларској епици, и несумњиво представљају тематику коју ова епика није више преузимала из старог поетског репертоара усменог песништва, него ју је непосредно уобличавала имајући пред очима сам догађај. Песме о хајдуцима и ускоцима записане у ХVIII веку представљају читав један засебан песнички свет, бугарштицама готово непознат.

Средишна личност хајдучких песама, старина Новак, на пример, у којем је оличен Баба-Новак, хајдучки заповедник у Подунављу из XVI века, у бугарштичкој поезији једва се спомиње, и то у једној песми записаној у првој половини XVIII века, када је, очигледно, у позне редакције песама дугога стиха његово име могло долутати и из гусларске епике. А она о њему зна много и пева често већ у првим годинама њена бележења, почетком XVIII века. Када је Новак остарио, пева се у једној десетерачкој песми, дружина његова је решила да поново бира харамбашу: пошао је он на једну, а Алекса Преморац на другу страну, и сви хајдуци отишли су за Алексом. Новаков син, дете Грујица, једини остане уз оца, с речима које се после у песми обистине: "ако си ми, бабо, остарио, твоја срећа није остарила". У другој песми пева се како су Турци ухватили Новака, одвели га цару у Стамбол, како се хајдук, ногу везаних за коња, бранио од читаве војске јаничара и како их је потопио у Босфору. Пева се у песмама о другим јунацима, како им у сватове иду Новак, његов син Грујица и побратим Радивој, којег Новак спасава из турског ропства. У једној песми гора Романија проклиње га

Бог т' убио, Старина Новаче,

орлови ми омлатише лишће,

гавранови оломише гране

падајући на мртве јунаке...

а у другој га побратими лепа девојка да је преведе преко црне горе "без срамоте и моје и твоје", што Новак и учини, па после обоје зажале.

Песме даље опевају Новаковиће, синове Новакове Грујицу и Датомира; Грујичину љубу Анђелију и сина Стипана, неверство Анђелијино, која Турчина у гори наговара да погуби заспалог хајдука, а син га спасе; и свађу браће Новаковића, у којој Грујо погуби Датомира, па се после од жалости сам убија. Има рано забележених песама о Луки Галоврану, као што је она која описује његову смрт на пучини Јадранског мора у галији, на коју је с дружином преваром намамљен, "опијен вином" и повезен да плени Италију.

О ускоцима и осталим јунацима из Приморја, који су већином историјске личности из XVI и, нарочито из XVII века, записан је почетком XVII столећа велики број песама. Међу њима највише се опевају Сењанин Иво, Мандушић Вук, Даничићи, Јован Шандић, Илија Смиљанић, Јанковић Стојан, Јуриша, ускок Радојица и други. Њихови подвизи везани су и у песмама као и у историји за Сењ, за тврди град Клис, који је прелазио наизменично из турских руку у хришћанске, за Котаре, Лику, за Задар и друге крајеве Далмације, за Дубровник и Боку Которску. У тим песмама помињу се, поред Турака, и Млечани, други страни завојевачи на Балкану, и пева се о трагичном положају ускока и хајдука између два непријатеља. Тако једна песма пева о томе како се Шандић Јован, историјска личност, који је био у млетачкој служби и умро 1648. године, посвађао са задарским заповедником, очигледно млетачким човеком, који је Шандићу пребацио да има добре пријатеље у турској царевини, у Гламочу те отуда никако не доноси плен:

од свакуда роба доведосте,

од Гламоча ни роба ни коња.

Тако је она иста сумња да су се хришћани и муслимани разних вера, али исте народности и језика у заједничкој отаџбини удружили – упућена од млетачког господара, као што је упућивана и од Порте, где је, према једној песми, слично био осумњичен бихаћки капетан "да продаје Босну у кауре". Шандић је свом старешини одговорио одмах, и то двоструко: најпре речима, а затим сабљом. Ту је пала тешка реч:

"Господине, млад задарски бане,

ласно ти је ладно вино пити

на капији Задру бијеломе

седећ лепо у дебелу ладу,

али мучно с Турци бојак бити!

Кад изиђе две хиљаде Турак

долом пешци а брдом коњици

и кад пукне гламочка лупарда,

и са њоме танка коцијанка,

све се, бане, планине затресу...

Ласно ј ' теби пити ладно вино

на чердаку Задру бијеломе

али мучно чувати крајину

крвавом се обришући руком..."

Када бан ни после ових речи није одустао од својих оптужби, Шандић га је опоменуо:

Господине млад задарски бане,

лијепо ти је помучати бане,

помучати, не говорит много;

овди има детцах самовољних

кој ' немају ни ошца ни мајке:

пушка и сабља и отац и мајка...

После ове опомене Шандић је потегао сабљу и једним страшним потезом, који певач зналачки описује, посекао задарског бана преко прса, "да му глава не пада на трпезу". Друге песме опевају Шандића у тешким тренуцима када се зима примиче, а ускоци остају без плена, и кад он харамбашу Вука Мандушића ословљава речима:

Ја нас води да где добијемо

ја нас води где да изгинемо,

ја л ' ћемо те на сабље дијелити.

Средишна личност ове поезије је Сењанин Иво, историјска личност, највероватније XVII века. О њему се пева како на челу сењских ускока војује с Турцима, како га Турци хватају па га њихов паша пита пред погубљење за чим највише жали, за Сењом, за друговима, за мајком, за верном љубом или за осветом, а он одговара да му је најжалије што није пашу посекао. Другом приликом, опет, Иво Сењанин с дружином у лову западне у страшну вејавицу, од студени им се залепе токе за кошуље, те хоће да ваде кундаке из пушака и да заложе ватру, а Иво им предложи нешто друго:

Има једна црква пустолинка

у њој ћемо ватре наложити

от столњака и от свијетњака;

ако бог да те што добијемо,

помоћемо цркву пустолинку...

то њега дружба послушаше

и одоше цркви к манастиру,

и ондије ватре огријаше

от столњака и от свијетњака...

У неким од песама пева се како се ускоци међу собом заваде око поделе плена, како Сењанин Иво потегне сабљу на ускока Радојицу, али га, срећом, не убије, него му само пресече "две мале пушке" о појасу. Друге песме певају како Шандић и Мандушић спасавају Сењанина Ива из турског ропства, како други пут Иво спасава из ропства свог друга Михаила Десанчића, како с војводом Јуришом и осталим сењским јунацима пође прерушен да игра у колу с турским девојкама, како се у колу, загрејани, раскопчају па им сине оружје и токе на грудима, те их познају, и како затим Иво отме Диздареву сестру, а и остали ускоци сваки по једну девојку из кола.

У другим песмама пева се о Ћури Даничићу, о његовим бојевима с Турцима на мору и на суху, и, нарочито лепо, о његовој смрти и сахрани на јадранској пучини:

гди се саста дванаист друмовах,

гди је скела Турком и Латином,

куд пролази бисер и камење.

Песме о Смиљанић Илији, историјској личности XVII века, који се борио при одбрани Шибеника 1647. а 1652. добио од млетачких власти стално годишње издржавање од шест стотина дуката, опевају, на пример, његов мегдан са Јелечковић Мујом, који овако почиње:

Смиљанићу добра коња јаше,

а са неба љуто киша иде,

веле њему дружина његова:

"Арамбаша, Смиљанић Илија,

арамбаша, покише ти перје!"

"нека кисне да би прекиснуло,

друго ми се вије у Јелечу,

у Турчина Јелечковић Мује,

узећу га ако ми је Бог да

те ћу њега носиш за калпаком..."

Друге песме опевају га како опседа градове, како се жени отетом девојком, итд. Уз њега, песме опевају Јанковић Стојана, такође историјску личност из истог времена: Стојан је 1685. бранио неке градове, тек освојене од Турака, 1686. добио Сењ од њих, 1688. ударао на Требиње, а 1689. учествовао у освајању Удбине. Песме га виде како роби Котар, на Граову разбија и убија пашу од Лијевна, или како са браћом плени Коњиц, како отима жену Осман-бега, како је води кући, у Мостар, и жени се њоме.

Поред ових, песме опевају и низ других личности, као Вука Мандушића (који је умро у млетачкој служби 1648), Јуришу војводу, којег песме виде како удружен с Арапом опљачка цареву касу с харачем из Босне, или како погине и како га сахрани Сењанин Иво:

а Иване Јуру укопао

и остаде Јуро чуваш страже

брез промене докле је Крајине.

Међу осталим сењским јунацима опева се Петар Мркоњић, како спасава из турског ропства Јуру Десанчића, који с турске куле скаче у оковима на руке својим Сењанима, затим хајдук Мијат арамбаша и Вита Жеравица, њихова кавга око поделе плена, Шима Богетић, који се у сењској тамници, затворен због дуга, сукоби с Петром Мркоњићем, или Илија Билушић, који се бори с Турцима под Клисом, пунећи пушке пуцима с доламе.

Најзад, десетерачка епика није се заустављала на описивању догађаја везаних за јунаке ХVI и XVII века; она је пратила и кроз XVIII век главне догађаје, као руско-турске борбе под Петром Великим, или аустријско опседање и заузеће Београда 1717, пад Градишке и бекство Турака у Бањалуку годину дана раније, затим аустријско-турске бојеве на Сави у Босанској крајини 1716-1718. године, борбе Срба против Ракоција на Керешу, а затим борбе српских јединица у рату за аустријско наслеђе 1744. године.

Галантни тонови у усменом песништву XVIII века

На граници ХVII и XVIII века, песме дугога стиха су нестале. Десетерачка поезија, која их је сменила, није се угасила на завршетку XVIII века, века свог успона и бележења. Напротив, она је продужила живот и у новим, стилски другачијим временима После Фортиса (1774), после Хердера и Гетеовог интересовања (1775) добила је нове и другачије поклонике, скупљаче с новим схватањима, а њих су, опет, покретале другачије тежње од оних испољених у два протекла барокна столећа. Шта се са њом догодило у тим променама, има ли разлике, и у чему се она испољила, између гусларских песама забележених од 1690. до 1774, и оних других, записаних у једној редакцији с краја XVIII или с почетка XIX века? Према једном мишљењу, "цветање старих песама крајем XVIII века и у време Вуковог записивања јесте израз националне мисли српске, не дуго пре тога пробуђене. Велика јавност, општа приступачност песама Вукове збирке (за разлику од бугарштица и множине песама из збирке С. Милутиновића) не само широкој маси српских читалаца него и читаве Европе (песме су превођене на све главне језике европске са истим признањем свих читалаца) последица су њихове новине, њиховог скорашњег постанка, скорашње редакције, која им је дала савремен дух" (С. Матић).

За разлику од тих песама, дакле, оне записане пре 1774. очигледно нису имале ту "модерну" ноту. Може се, несумњиво, закључити да постоје танане разлике између песама краткога стиха забележених у стилски различитим епохама. Не само због тога што десетерачке песме од 1690. па све до Качића носе јасне лексичке трагове бугарштичке поезије, што њихов стих још није устаљен, што се нису сасвим одрекле рефрена, и што се и тематски осећа додир између бугарштица и десетерачке епике, него, у првом реду, због тога што нису припадале истој "редакцији" којој и песме с границе XVIII и XIX века Нека за то послужи као пример она песма Срби у Донаверту, коју је забележио Жефаровић 1744. године. Када ју је непуно столеће касније Вук нашао у хартијама Мушицког и објавио у Даници уз једну песму своје редакције, дакле уз песму забележену у романтичарским временима почетком XIX века, разлика између "редакција" песама, иако су обе биле у епском десетерцу, била је толика да је одмах по изласку Данице била запажена. Грим, је, навикнут на романтичарске "редакције" усмене поезије, био убеђен да песма Срби у Донаверту уопште није народна, и у том смислу писао је преко Копитара Вуку, оштро га прекоревајући "што у вино долива воду". Вук је морао да се правда позивајући се на Орфелинов препис, али песму после овога више уопште није прештампавао, нити је уносио у збирке, па је тако, прећутно се сагласивши са Гримовим оградама, у ствари и сам признао оно што је Грим осетио: да постоји разлика између песама које је сам Вук записао по казивању својих савременика с почетка XIX века и песама које су записане у XVIII веку. Та разлика је утолико знатнија што су се записивачи из тих различитих епоха држали инстинктивно одређених и, за своје време, типичних критеријума. Можда би се то могло илустровати случајевима када различити критеријуми доведу до оштрог мењања садржине песме, која у редакцијама из разних епоха добија сасвим другачију суштину.

У песми записаној почетком XVIII века, на пример, певач говори о девојци која гради звездану цркву и о цару који се препада од лепоте девојчине, узима је за жену, и тако девојка-необични неимар постаје царица:

Фалила се фаљена дјевојка:

" Ситне ћу звијезде с неба сабајат

и онога јаснога мисеца,

от звизда ћу цркву саградити

от мјесеца цркви бијела врата,

очима ћу икона писати,

по уму ћу летургију пјети,

на коњицу хоћу цркви доћи,

с коња копљем цркву отварати!"

Што је рекла фаљена дјевојка,

што је рекла, све је сатворила...

То се чудо чак до цара чуло,

маче царе два улака брза,

"Доведите лепоту дјевојку!..."

Исти такав оквирни мотив о цару који тражи девојку-неимара за невесту, са истим таквим стиховима, из реда у ред, постоји и у "редакцији" песме с почетка XIX века (код Вука). Ту је, међутим, метафизичко језгро песме уклоњено: нема ни речи о величанственој девојци-неимару која с коња копљем откључава цркву, о "унутрашњим" иконама, о месечевим дверима и "мисленој литургији" у њеном звезданом храму: уметнута је уобичајена општа слика грађења цркве:

Фалила се лепота девојка:

"Прести нећу, а не умем вести;

"Баби нећу чувати Говеда;

"Насред горе саградићу цркву,

"Темељ ћу јој од мермер камена,

"А греде ћу дрво шимширово,

"А слеме ћу дрво тамбурово."

Та се фала чак до цара чула,

Па цар шаље два улака млада,

Два улака, два своја нећака,

Да доведу лепоту девојку...

Певач и записивач с почетка XIX века очигледно није могао прихватити неке манире оне редакције из раног XVIII столећа. Од метафизичке цркве прве редакције настао је материјални храм од камена и дрвета; од цара који се препада од лепоте необичне девојке – настали су улаци који се препадају од њене сабље! Тако је песма суштински измењена, можда и због тога што редакције с почетка ХIХ века нису имале поверења у аутентичност оваквих "метафизичких" детаља у усменом стваралаштву. Уосталом, тај нови однос редактора био је можда последица оних "утицаја рационализма" које је спомињао А. Вајан.

Сличних примера разлике у редакцијама наћи ће се још. Једна десетерачка песма забележена почетком XVIII века пева о несрећној девојци што је "за недрагог пошла": њен драги пролази поред њеног "чардака" и, певајући "уз тамбур", пита је има ли порода. Она одговара да има сина и да му је наденула име несуђеног драгог, али га не зове по том имену, него другачије. Ту певач наводи речи које су пуне опсцености и неувијено говоре о уживању које је несрећна девојка доживела са несуђеним драгим. Исту песму као ову с почетка XVIII века и исти одговор девојчин забележио је 1805. године један Вуков савременик и поштовалац, Василије Јовановић. У његовој редакцији несрећна девојка казује такође да је хтела чеду да надене име "несуђеног драгог", али од жалости то није могла, те "чедо моје без имена зовем". На томе се песма завршава и нема ни речи од опсценог завршетка раније записане песме. Записивач с почетка XIX века очигледно ни овога пута није могао прихватити неке манире оне редакције из раног XVIII столећа. Само, критеријум је у овом случају био нешто другачији; можда би се полазећи од тога могло доћи до суштине неких разлика у редакцијама разних епоха Нека као пример послужи онај мотив српске усмене лирике за који један модерни познавалац и антологичар ове поезије с правом каже да је настао "у тренутку изузетног надахнућа". Песма о којој је реч улази у врло строге антологије и записана је код Вука. То је и у усменом песништву ранијих епоха познати идилични призор, а тема му је реминисценција на чувено место из Библије о јелену на студенцу. Таква тема у раном XVIII веку уметнута је у дужу песму. Ту је јелен, што на појилу рогом мути, а очима бистри воду, само метафора за младића-љубавника, који, како песма прича, с девојком омркне и осване на студенцу. Тако овде лепа слика јелена на појилу постаје једна сасвим јасна ласцивна метафора у којој је јелен-љубавник рогом замутио кладенац девојке-воде. У Вуковом запису од песме је остао само мотив без поређења:

Пораниле девојке,

Пораниле на воду,

Ал на води јеленче,

Рогом воду мућаше,

А очима бистраше.

Од метафоре из XVIII века није остало ништа. Или, тачније, метафора душе у виду јелена замењена је у редакцији XVIII века метафором младића-љубавника у виду јелена. У другој редакцији из XIX века метафора је сасвим изостала. Остала је само слика.

Иако о оваквим нијансама и разликама између редакција усменог песништва у различитим епохама данас знамо веома мало, можда се ипак тим путем понајпре и понајлакше могу објаснити неке важне појаве у животу усменог десетерачког песништва до 1774. године отприлике. Питање би се могло поставити на исти начин на који је оно овде постављено и за поезију дугога стиха: има ли ово десетерачко песништво неких посебних особина које су могле привући управо човека XVIII века? У одговору на то питање могао би се наћи одговор и на једно обухватније питање: како се догодило да баш у овим временима, од 1690. године отприлике, почне тај човек обраћати пажњу на несумњиво раније настале песме краткога стиха, на усмену силабичку поезију, коју почиње неговати и записивати? Као и бугарштице у своје време, и ова поезија, је очигледно, у једном тренутку књижевног развитка ушла "у моду".

Особине ове поезије у којима смо, пре осталих особености њених, склони да видимо ону атрактивну моћ која је привукла човека XVIII века, и рокајног укуса, садржане су у једној прелазној форми гусларске епике; у лирско-епској десетерачкој песми, која се бави, поред јуначких, и љубавним сижеима, или пак превасходно овим другим. То баладично усмено песништво на посебан начин, најчешће веома слободно, третира своје "галантне теме". То су стихови испевани с очигледним циљем да "заголицају" сензуалност слушалаца, и располажу у тренутку када су фиксирани једним рафинираним поступком, којим певач очигледно одлично влада. Ништа слично он није могао наћи у песмама дугога стиха ни у погледу тематике, ни у погледу проседеа То је, свакако, његова творевина. При томе треба одмах узети у обзир једну важну чињеницу: његова слобода није никада слобода речи, опсцених израза у песмама једва да има, то је слобода избора шеме из области интимних односа његових јунака

Понекад су то, саме за себе гледане, сасвим наивне "пасторалне" сцене:

Купала се Которка дивојка

Купала се у језер на Ловћен;

На бријег стави вијенац и кошуљу.

Туде прође Радмио војвода,

На копито вијенац занесе,

На острогу танахну кошуљу.

Очигледно – древна тема, позната у усменом песништву српско-хрватском још од краја XV века. Овде, међутим, она представља само део једног новог и другачијег репертоара народног певача. У његовој свести љубав није грех: грех је учинити љубав ако се она огрешује о неки завет, о љубавну заклетву или – а то је такође прекршај – о љубавну опкладу Иначе, она је слободна, као у низу варијаната о девојци која узме јунака за побратима, обично да је, не дирајући јој у "образ", преведе преко планине. Јунак у тим песмама најчешће не прекрши задату заклетву, али девојка не издржи, него негде у планини, на логу, или украј воде затражи:

О, туђине, Богом побратиме,

Што не пијеш воду непијену,

Што не љубиш лице нељубљено?

Таква је и љубавна опклада: младић и девојка легну заједно и кладе се, он у коња, она у бисер, да неће једно другом "додијавати"; пред зору обично девојка да ђердан и призна да је изгубила опкладу. Такве "галантне ситуације" веома су честе. "Турчин" у лову дође до дворова "кауркиње", која га позове к себи. Он пушта хртове да лове лисице, а он уђе у њен двор:

узео је среди по појасу,

однесе је на највиши чердак,

љубио ју два дна и три ноћи.

Тек када се уморни хртови врате из лова на лисице, њихов господар схвати да је време да оде. Понекад девојке постављају услове јунацима. Тако, чету сењских ускока поји Цетинка девојка вином; сваки од ускока коме пружи чашу затражи од ње да му "буде љуба". Девојци то досади, па рекне арамбаши да не може сваком испунити жељу, него постави услов:

бићу љуба једном добром јунаку

који ће Цетину препливати

и онамо и опет овамо

под калпаком и под бјелим перјем,

и под пушком и под бритком сабљом,

и у чизма и у острогама...

Када то све учини арамбаша, девојка испуни своје обећање. Једна песма почиње типичном ситуацијом:

Просих дјевојку за три године,

не дадоше ју ни за четири;

оседлах коња јоште с вечера

узех сокола на десну руку,

а бојно копје у лијеву руку

а мор феречу на десно раме,

паке отидох кроз црну гору,

кроз црну гору на ладну воду,

али на води душа дјевојка;

везах коња за виту јелу

преслоних копје уз виту јелу,

пустих сокола на виту јелу,

узех дјевојку за бијелу руку,

те ју одведох под виту јелу,

дори је љубих, дори је грлих,

Месец ми зађе, Сунце изађе.

Када ујутру девојка, преплашена, упита младића шта ће рећи мајци где је провела ноћ, он ће је научити да мајци каже:

јелен бијаше на ладној води,

рогом замути студену воду,

рогом је муши, очима бистри;

ја сам чекала док је избистри.

Али, мајка се није могла преварити. Она је погодила да је јунак који је узалуд просио девојку дошао сам по своје:

не лажи, кучко, не ћери моја,

то не би, кучко, из горе јелен,

већ би добар јунак иза града;

него ли кажи који је јунак,

који је рогом воду мутио...

Понекад је женски пркос и понос у ствари копрена којом се скривају другачија, права осећања: довољно је да се приликом случајног сусрета оклизне нога или закаче копче на рукавима, па да се копрена гордости расплине:

сретосмо се у тесну сокаку,

ја јој рекох и два и три пута,

драга душо, уклони се с пута!

алије она поносита рода,

не кти ми се да уклони с пута;

фати јој се грла и ђердана,

запе ми се копча од рукава

за ајкине везене рукаве,

попузе ни мества и папуча

те се онди, мајко, обљубисмо;

гди падосмо, онди осванусмо.

У другим и другачијим песмама само духовита поента открива скривену ласцивну поруку песме, наоко невине и чисто декоративне: певач гледа са Требевића у Сарајево и види како јарани шаљу сваки својој драгани по каранфил: свака од љубавника прима по један струк, а лепа удовица Кама дванаест струкова.

Има песама чији су предмет праве мале галантне историје. У једним, девојку скривену у кули у одсуству брата чува робиња, коју потплати заљубљени сусед; она га крадом ноћу пушта у кулу девојци, која му буде тако остављена на милост и немилост, те он после обично ту остаје два дана и две ноћи. Други пут, јунак се начини болестан, и све га жене из околине походе сем једне. Када је прекоре што се издваја, она оде да га походи, али је јунак задржи и с њом преноћи. Такве песме имају двојак завршетак: у једном случају, ако је жена угледнија од јунака, она му ујутру подари кесу дуката, па кад се он уз вино негде похвали од кога их је добио, онда га тужи да ју је покрао, те јунак плаћа главом, при чему је кеса дуката само "мамац", само изговор за освету због нанете увреде. У другом случају, ако је јунак угледнији од јунакиње, онда обично несрећни муж пише писмо и тражи да му се жена врати:

"моја утва јесте залетила

и у твоје дворе долетила,

пошљи мени драгу утву моју!"

Алије одговор увек негативан:

јесте твоја утва залетила

и у моје дворе долетила,

и мој ју је соко уфатио,

брсна јој се пера поломила

те не море теби долетити.

Или се једноставно постави неумитно питање уместо одговора:

"А што тражи твоја препелица, код мојега сив зелен сокола?" Песма о Миљи чобанину, којег је паша смедеревски повео да обеси, пева како га је паша пред смрт упитао је ли он збиља Миља који "заседа по планини Турке" и љуби буле Смедеревке, а овај му одговорио:

тако м ' бога, паша смедеревски,

ево ово (ј ') Миља чобанине,

што заседа по планини Турке

а и љуби буле смедеревке;

и твоју сам кадуну љубио

на твојему високу чердаку,

у твојему мекану душеку,

те ми дала бијелу антерију

и у руку златну свирауку.

У другој песми Плетикоса Павле се хвали пијући у механи како има лепу сестру коју "јошт је нитко ни видио није, а камо ли да је заљубио", на шта му један од пријатеља мирно одговори:

не фали се Плетикоса Павле,

ово пуно девет годин данах

како љубим милу сестру твоју:

дао сам јој до девет кафтанах,

деветоре везене папуче,

оку злата и четири свиле...

Када је разгневљени Павле отишао кући и отворио сестрин сандук, нашао је, запрепашћен, све набројане дарове; и кафтане, и папуче, и злато и свилу.

У једној песми чија се радња дешава у Дубровнику, Лазар продаје неком Турчину своју жену на једну ноћ, али када ујутру хоће да је врати, она га отера и подсмехне му се, с речима: "да сам теби ја ваљала, не би ме Турком продавао". Има и љубавних продаја са срећнијим исходом. Јунак у тешким дуговима бива принуђен да у робље прода мајку. Невеста му се сама понуди да уместо мајке буде продата: када оде купцу у ложницу, испостави се да је купац невести род (обично у детињству изгубљени брат), те се невеста без откупа враћа кући, свом првом господину.

У тим љубавним "историјама" често се чине замене: у песми о томе како Марко Краљевић куша своју љубу, Турчин се преруши у Марка и оде његовом двору и љуби, а ова му, у својим хаљинама и под својим накитом, подметне слушкињу, те он преноћи са слушкињом мислећи да је господарица, и тако изгуби опкладу и главу. У другој песми јунак се тужи на девојку коју је волео што га је обманула позивајући га:

"дођи, Иво, к мени у ложницу!"

кад ја дођох Кати у ложницу,

али није Кате у ложници,

већ се младом заменила сестром.

Певач се често одлучује за веселе љубавне историје: господарица пушта међу своје преље у женско рухо прерушеног јунака; оне га не препознају док му не падне на памет да се с прељама изљуби: тада га препознају по пољупцима. Безбројни су описи ложнице у којој седи славуј научен да пева и ноћу и дању, да у одређено време буди и позива на љубав заљубљене. Тајанствени призор из једне такве ложнице доноси неочекивано откриће: челебџија Мујо, слуга Шењкић Алибаше, узима једнога дана тамбуру и пева:

ево данас година девета

како дворим Шењкић Алибашу,

нитко не зна, ере сам дјевојка,

а данаске сакрити не могу:

расту дојци, црвен атлас пуца,

срдце иште, љубити се хоће,

око ме се тканица распела,

пустиле се мукатему резе,

кошуља се бели под кафтаном,

шарене се гаће под кошуљом,

а бијеле се ноге под гаћама...

Има страшних љубавних историја. Дука Сенковић, јунак неколико песама, девет година не може да умре од тешких грехова које је починио. Он лежи у једном манастиру, трава му кости пробија, сиње се море око манастира колеба, бије о обале, манастир водом полива и засипа студеним камењем, а Дука се бори с душом, и калуђери не знају шта ће с њиме. Поред осталог, он је починио страшне љубавне грехове: мати га није на време оженила, и он је љубио три куме венчане и погубио њихове мужеве, љубио девет посестрима и "изгубио девет побратимах", и волео седам кума крштених, по цену седам глава њихових супруга Смрт и љубав иду заједно и у другим песмама. Када турски цар заузме Сталаћ, и види да није успео освојити ниједно од добара у њему, поготово не лепу Видосаву, која је скочила с куле у Мораву, учини у очајању и бесу страшну ствар: нареди да се лепотица извади из воде и да му се донесе у ложницу да с њом мртвом преноћи. У другој песми, удовица моли босанског пашу да јој обеси сина, јер се од њега не може преудати. Паша је кажњава необичном и суровом смрћу:

затвори је у бијелу кулу;

с њом затвара триест јаничара,

јаничара, све добри јунаках

који своје љубе не имају...

Један од омиљених поступака певача овакве галантне поезије јесте градација. По необичној лествици, певач води пажњу свог слушаоца све ближе једном средишту, једној врхунској тачки, која се на крају увек успоставља као интимно, сензуално језгро песме. Слушалац, пак, очигледно је припремљен и унапред увек осети какав се расплет приближава. Читав поступак у ствари је срачунат на непосредан ласцивни ефекат. Тако једна песма почиње:

Прођох кроз Гору, не знам кроз коју,

сретох дјевојку, ал не знам коју,

стах јој на ногу, не знам на коју,

и да ми рече душа дјевојка:

нуто ђидије, што не мирује!

ваља му дати муку голему,

ваља му дати јагње печено,

јагње му дати, ножа не дати

нека се ђидија с њиме намучи!"

Ово је први степен у градацији песме, прва стопа на лествици "мука": следећа је за један ниво ближе разрешењу; девојка каже да ђидији ваља дати вина, а не дати му чашу, да се намучи не имајући чим захватити у вино. Најзад, на последњем ступњу градације, девојка открива да су све ове слике (нож, чаша) биле само метафора за ону последњу, која је двосмислена и не зна се да ли је при томе реч о покривачу или нечем другом, јер графија којом је песма записана допушта обе претпоставке: девојка, наиме, на завршетку песме каже да ђидији треба дати добру девојку, "девојку дати, (ј)орган не дати, нек се ђидија, ш њоме намучи". У једној другој старој песми, окупиле су се најлепше ствари на свету. Жута "дгуња" на мору, зелена јабука, бела лоза винова, некошена ливада, нејахан коњиц, нељубљена девојка хвале се ту у међусобном натпирању како на свету нема ничег лепшег од њих. Тада се појављује нежењен јунак и узвикује:

Почекај ме, нељубљена дјевојко!

пак отиде добар јунак нежењен:

потргао жуту дгуњу на мору,

и узео зеленику јабуку,

и побрао бијелу лозу винову,

покосио некошену ливаду,

узјахао нејахана коњица,

обљубио нељубљену дјевојку.

Лепа је галантна лествица о делији девојци – Дели Мандалини, која се закуне да ће разбити Београду врата, отети београдским делијама доламе, шехерлијама коласте аздије, паши коња, а пашиници слугу Радивоја. Када Мандолина учини све што је наумила, покара је мајка и затражи да врати отете ствари и оправи на Београду врата. Делија девојка послуша мајку, доведе три мајстора, начини на граду још лепша врата, врати делијама доламе, шехерлијама коласте аздије, паши коња, али пашиници не врати отети плен. Рад пашинициног слуге девојка је, како сама каже, сав зулум и починила, и њега једино није вратила господарици:

узела га за вернога друга,

љубила га како сама знаде.

У једној другој песми девојка се хвали својом лепотом: косом ибришимом, обрвама – морским пијавицама, очима – драгим каменовима, белим лицем ко два ђула румена, устима – кутијом шећера; зубима ниском бисера; грлом грудом бела снега; дојкама – лимуновима, итд. Каже она како мајка није родила јунака:

да замрси киту ибришима,

да испије два драга камена,

да обљуби два ђула румена

и да изје кутију шећера,

да поквари тисију бисера,

да обљуби груди бијела снијега,

да уштине два жута лимуна,

да изломи руке берберове,

да оврне плећи пеикове...

На то се јавља јунак, који обећа да ће учинити све што девојка каже да се учинити не може, и обећање одржи.

Има, поред оваквих песама, и других, у којима је језгро песме прешло у област скарадног; галантне лествице одвеле су певача предалеко. У једној таквој песми певач преноси разговор између сиромаха и богате кадуне, која га пита где ноћива. Он одговара на прво питање (које се после стално понавља, али су одговори увек другачији) да спава на "поклуку". Кадуна га позива пред двориште њеног чардака, а он захваљује. На следеће питање одговор је да сиромах ноћи пред двориштем, а следећи позив га доводи у авлију; затим пред дворове, у дворе, на кревет, поред кадуне, и затим следе сасвим интимни позиви, који нису за публиковање и на које се сиромашни путник намерник не оглушује. Таква је иста и она галантна лествица о Ћел Николи, који је живео у Београду за време аустријске кратковеке владавине у граду између 1717. и 1739. године. У песми се каже како се нека Бела Рада, Миријевка, навадила да поткрада Ћел Николин повртњак, како ју је Ћел Никола изненадио на међици, ухвативши је најпре за ногу, па све даље, док није наплатио сву штету.

Скарадне песме имају свој засебни свет и често нису праве народне, него представљају творевине из различитих друштвених средина, понекад градских, и обележавају можда један процес ширења атмосфере галантног доба. Уједној од таквих песама насталој у околини Ирига, у Фрушкој гори, калуђерица доноси на свет чедо; када га упита ко му је отац, она одговара: да су му били оцем девет попова, десет ђака, протопоп из суседства, два путника намерника што су дошла с оне стране планине Рудника, два госта с оне стране реке, итд. У једној песми из сасвим другог поднебља, прича се како је неки Мехо, угледавши случајно лепо извезено рубље кћери диздареве, пао на земљу, а она га прекорила:

да ми видиш ногу до колена,

не би знао откуд си дошао,

а да са мном лежиш у ложницу,

не би знао тко те је родио.

Има низ песама ове врсте чији су галантни предмет интимни делови женске одеће. У једној таквој младић замоли девојку да придигне скуте не би ли му заклонила лулу од ветра док не припали дуван, а девојка му одговори, очигледно знајући за ово галантно лукавство, да њему и није до луле, него хоће да види нешто што се иначе не да видети:

ал цркни и пукни, видети нећеш!

Најзанимљивије у том низу несумњиво су песме о једном необичном, симболичном галантном сликарству и везу, који привидно приказује раскош интимне женске одеће, а у ствари говори о нечем сасвим другом. Драгоцене примерке извезеног рубља обично неко украде, па се девојка и њени дају у потрагу и опишу вез на њима. Тако сазнајемо да су наједном таквом комаду били извезени: вуци и медведи, али и млади јаничари, и царев делибаша. Када сумња падне на овог последњег, он се оправда заклетвом да није ни видео украдени предмет, "тако га не ујели" они извезени вуци. Један други примерак таквог богато извезеног рубља опева се у песми везаној за планину Рудник у Србији, за град Рудник и кћер тамошњег даскала Митру. Њој је украден комад скупоценог рубља на којем су извезени: до колена вуци и хајдуци, по бедрима стари калуђери, на другим, интимнијим местима, руднички кнезови, у средишту веза – Сава Лађарија и неки Живо из Тргара. Ту су, даље, навезени један слуга што служи вино, на свитњаку Јефто Витковић, а до њега његов брат, и око њих пушке које саме дају огањ, те чувају стражу од кнезова "понајвећма стражу калуђерску".

Има најзад, у песмама сасвим другачије садржине, трагова једног галантног доба које се открије понеким стихом или понеком изреком. "Ко с ким пије он с оним и спава" – рећи ће тако момак девојци за вечером, или ће девојка на другом месту казати "волим љубити двоје младо, него једно старо". Има и галантних клетви, као кад јунак прокуне неверну девојку:

"Ишла, душо, од руке до руке,

пак опет дошла и до моје руке,

створила се птицом јаребицом,

пак летила од гране до гране,

опет душо, мени долетила!"

Цео тај необични галантни репертоар усменог песништва данас имамо очигледно захваљујући посебном интересовању једне епохе управо за овакве песме. Зна се иначе да је један од записивача ове поезије из раног ХVIII века посебну пажњу поклонио баш оваквим моментима у усменој поезији: то је био онај немачки писар који је по ратиштима принца Евгенија бележио лепом, кићеном ћирилицом српске народне песме, задојен једним типично рокајним духом, с барокним укусом за разрађени иницијал и за галантни мотив у песми. Он у томе очигледно није био усамљен. Репертоар ове поезије: љубавне опкладе, завети на устезање од љубави, галантне ситуације и историје, љубавне замене, прерушавања и подметања, галантне смрти и умори, љубавни греси и љубавне муке, мужеви који продају своје жене странцима на једну ноћ, девојке које отимају робове и одводе их у ложницу, госпође које позивају сиромахе у постељу; песме у којима се љубав плаћа главом, али смрт не представља сметњу у љубави, у којима се штета наплаћује љубављу и љубав причињава штету, крађе интимних делова одеће, необични репертоар галантних сликарија на луксузном женском рубљу, најзад, скаредне песме пуне опсцених израза и ситуација – све то се, очигледно, до те мере уклапало у рокајни укус човека XVIII века да се велика популарност ове и овакве поезије морала јавити баш у његовим временима. Тај човек је, очигледно, уживао у тој галантној поезији пуном снагом свог напрегнутог и ратничког живота, увек осуђеног на неизвесну сутрашњицу.

Узроци велике популарности усменог песништва у XVII и XVIII веку многобројни су и несумњиво значајни. Та књижевност се почиње ширити са ширењем народног језика (штокавског) у писаној књижевности, који у означеној епоси захвата, поред Дубровника, Боку, Босну и Србију све до Сент-Андреје на северу. Тематика народне песме веома добро се уклапа у преокупације широког покрета барокног славизма, који је у вези с тежњама балканских хришћана за ослобођењем од турске власти. Посебне особине оралног песништва, од којих су неке, као прерушени јунак и маскирани догађај у бугарштичкој епици и галантни тонови у десетерачким песмама, овде истакнуте, представљале су, очигледно, атрактивне моменте, на које је човек барокног и рокајног укуса морао бити посебно осетљив. Захваљујући свим овим моментима српско усмено песништво је доживело у барокним временима свој први велики и за потомство сачуван успон, златно доба успеха, популарности и бележења.

Судбина осталих врста усменог стваралаштва у епоси барока (пословице, загонетке, приповетке)

Поред песништва, у XVII и XVIII веку још један род усмене књижевности стиче велику популарност. То су пословице. Обичај њиховог бележења наслеђен је из ранијих епоха, из старе српске књижевности, где је, на пример, непознати прерађивач чувеног романа Александрида уносио у свој текст "аутентичну пословицу из народа". Наслеђене из старе књижевности, писане на српско-словенском, у барокним временима пословице су и даље живеле скривене, као и стихови, под кором тог старог књижевног језика.

Тако Бранковић на завршетку својих Хроника даје, готово као неки мото епилогу своје књиге, једну пословицу на српскословенском: "чловек предпостављајет, на убо, Бог вамештавајет", под којом није тешко познати ону народну изреку забележену у исто време код Витезовића и касније код Вука у познатом облику: "Човек налаже, а Бог располаже."

У хрватској књижевности пословице су стекле популарност још у хуманистичким временима, када је Јурај Шишгорић (око 1420-1509) у Шибенику почео прикупљати и на латински преводити "илирске" пословице, двадесетак година пре но што ће Еразмо Ротердамски саставити своју чувену збирку Apophtegmatum sive scite dictorum... Крајем XVI века пословице је прикупљао у Дубровнику властелин и дипломат Републике Стијепо Бенешић (1545-1608), и оне се под називом Adagia illyrica спомињу код каснијих дубровачких биографа, алије збирка изгубљена, као и збирка коју је у XVII веку сакупио један други Дубровчанин, Бернард (Брњо) Ђурђевић (1621-1687). Крајем XVII и у XVIII столећу има већ сачуваних и делом штампаних зборника пословица. У Дубровнику је августа 1697. године састављен, можда на иницијативу Ђура Матијашевића (1670-1728), зборник народних пословица, које су у њему биле поређане азбучним редом ("редом абевице"), а не абецедним редом, што показује да је изворник био састављен ћирилицом. Иван Марија Матијашевић (1714-1791), дубровачки ерудита, историчар и записивач народних песама, касније је допуњавајући ову збирку ставио целом зборнику наслов: Проричја словинска. У њој се сретају пословице као: Кад Сава у Дунај они час име изгуби – Милош цара убоде, а сам здраво не утече – У Нишу зло пишу, а у Пироту и сироту – Обуват дијете у Марка Краљевића чизме, и сл. У то исто време хрватски писац Павао Ритер Витезовић у својим календарима (1695. и 1698.) и у књизи Приручник алити разлико мудрости цвитје (Загреб 1703) бележи и популарише мудре изреке и народне пословице, а у моду улази и збирка изрека и пословица Апофтегмата, пореклом из грчке и пољске књижевности, која постаје популарна најпре у пољском издању од 1714, а затим у низу нових издања на пољском и руском језику почев од 1711, да 1765. у Венецији доживи издање за потребе српских читалаца.

Судбина пословица у Дубровнику је и даље била везана за имена записивача српскохрватског усменог песништва. После Матијашевића, један други Дубровчанин, песник, историчар, љубитељ старина, усменог песништва и преписивач Иво Алетин (1670-1743) прикупио је збирку од 2226 народних пословица, једну од највећих која је уопште сачувана. Његов савременик, чувени сентандрејски беседник, песник и илуминатор Гаврил Стефановић Венцловић (око 1680-1749?) готово у исто време посветио је посебну пажњу бележењу народних пословица, које је као аргументе уз своје беседничке тезе низао у редовима једне за другим, у својим легендарним списима бележио као узречице, или их, опет, уносио у своје драмске текстове, оживљавајући дијалог илустрацијама из живог народног говора пуног гномских изрека. Тако се расута по његовим списима нашла импозантна збирка од око 700 пословица и узречица, међу којима је највећи део народних и велики број оних које је касније Вук и сам сакупио и унео у своју збирку.

У тим старим зборницима народне гномске мудрости пословице су називане различитим именима: узречицама ("проричја" или "приричја"), како су их, према латинском (proverbium), називали Витезовић и Матијашевић, притчама, како их је назвао гроф Ђорђе Бранковић када би их понекад употребио у својим списима, или за њих није било посебног назива у осећању њихова скупљача, па је он, као низ приморских писаца од Менчетића, Рањине, Држића до Бенетовића, или као Венцловић, на пример, сваки пут уз њих давао објашњења: "што у нас нека реч има, те се говори", "штоно просто људи говоре", "како што и ви сами говорите", "као што се казује", "штоно и сами људи веле", "вели се", "штоно нека реч има говорна", "штоно се от речи вели", "казују људи", "то сами знате" и слично. Сматра се да је назив "пословица", који је данас у употреби, први увео 1783. један српски барокни песник, Захарија Орфелин, преводећи у свом позном делу Искусниј подрумар латинску изреку in vino veritas с напоменом: "Обштаја пословица јест што у вину можно истину најти." Десет година касније, Рајић је у Цветнику (1793) употребио (уз назив "пословица") и термин присловица.

Неке од пословица забележених у барокним временима веома су познате и данас; оне су, очигледно, одолевале и времену и простору, остајући исте и преваљујући, од уста до уста, необичне путеве на великим удаљеностима између Дубровника на југу и Сент-Андреје и Загреба на северу. Тако ће једна иста пословица у запису дубровачких скупљача гласити: "Ближе је кошуља негли долама", у Витезовићевом Приричнику:

Ил је чрна, ил је бела,

Кошуља је ближе тела...

а у Венцловићевом запису: "Ближа је кошуља к човеку неголи долама". Таквих примера има веома много. Пословица "Бит гвозђе докле је вруће" јавља се још код Марина Држића у Пјерину, а затим код Витезовића препевана у стиху, па код Венцловића у облику: "Докле је гвожђе вруће, дотле се кује..." Код Држића у Плакиру јавља се пословица: "Ишла, над пшеничан крух искат", а код Венцловића варијанта из XVIII века гласи: "Не искати над погачу више хлеба.." У Дубровнику је забележена у овој епоси пословица: "Угриј гују у њедрима", а у Сент-Андреји готово иста таква: "Живу змију у недри држећи". Међу пословице које ће се срести и на Северу и на Југу, код записивача у Приморју, у северној Хрватској и у Србији и средњем Подунављу, спадају и друге, веома познате, као: "Изађе дело на видело"; "Тко пред другим копа јаму, сам ће се у њу увалити"; "Док се дим не поднесе, дотле се ватре не мож' нагрејати"; "Слатка реч отвора нам гвоздена врата" (у Дубровнику; "Слатка ријеч гвоздена врата разтвора"); "Други се кара, а к нами се приговара" (у Дубровнику: "Заову карају, а невјести свјет давају"); "Нитко се изучен није на свет родио" (у Дубровнику: "Нитко се научен није родио"); "Рука руку пере" (у Дубровнику: "Рука руку тре"); "Сит гладном не верује" (у Дубровнику: "Сит лачну не разумије"); "С коња на самар седати" (у Дубровнику: "Сишо је с коња на товара"); итд, итд.

Стекавши веома широку публику, и љубитеље у кругу српских и хрватских писаца и читалаца дела барокне књижевности, пословице су почеле да се користе у књижевним пословима епохе, да стичу одређену функцију у песничким и другим делима барокне књижевности. Песници као Џиво Бунић и Игњат Ђурђевић уклапали су их у своје стихове, следећи древну традицију те врсте наслеђену још из ренесансних времена, када су се пословицом у стиху служили њихови претходници као Држић, Зоранић, Рањина, Златарић и други. Том истом пословицом, међутим, служе ' се писци барокне епохе и у безброј других прилика, као гроф Ђорђе Бранковић на почетку ХVIII века у својим Хроникама, И. А. Ненадић или Јован Рајић у свом Цветнику и писмима на крају тог столећа, када хоће да истакну пластичност неке ситуације или када, као "анонимни дубровачки комедиографи с краја XVII столећа и као исто толико анонимни преводиоци и прерађивачи Молијерових комедија из Дубровника прве половине следећег столећа" говором својих јунака настоје да верно одсликају говор властитих домова и властитих улица и тргова; када, као Џиво Гундулић (1589-1638), приповедају херојске повести или, као Џоно Палмотић (1607-1657), на сцену изводе представнике тог истог херојског света и, уз њих, јунаке из митолошких прича и пастирских идила, када, као Андрија Качић Миошић (1704-1760), попут народног гуслара бугаре о старој слави и о негдашњим мегданима; када, као Павле Ритер Витезовић (1652-1713), народном пословицом, којој они дају само стиховану уметничку обраду, покушавају да међу својим читаоцима врше одређену педагошку мисију, када, као Базилије Градић (-1585) и као Петар Кнежевић (око 1702-1786), пишу едукативне и теолошке трактате за народ, када се, као Гаврил Стефановић Венцловић, труде да се са висина својих предикаоница спусте до разина народног поимања и народских разговора, када, као Дубровчанин Јакета Лукаревић (1547-1615) компилирају широке и озбиљно замишљене историјске списе, када, као италијански језуита Арделио Дела Бела, прикупљају, огромним трудом, големе речнике нашега језика, чак и када, као безбројни дубровачки госпари, пишу приватна писма или редигују званичне канцеларијске документе" (М. Пантић).

Записујући пословице, аутори су понекад уз њих бележили и покоју загонетку. У XVII столећу, у српском песништву у моди је песничка загонетка, али народна загонетка само се по изузетку записује. Венцловић бележи неколико, називајући их "притча ил му загонетка", и за њих се разрешење може наћи у контексту његових беседа. Одгонетљаји тих загонетки су смрт, калуђер, трговац, икона итд. Ево неколико најкарактеристичнијих:

Ни говори, ни ромори, а вид човечији има. (икона)

Једна глава, једно грло, суретина одело. (калуђер)

Њима срећа, осталим штета. (трговци)

Народна приповетка у епоси барока доживљава судбину донекле супротну оној коју има у тим временима усмено песништво. Она прима утицаје писане књижевности. Мотиви из дела босанских писаца фрањеваца XVII и XVIII века, као што су Матија Дивковић или Павао Посиловић, нарочито народним језиком испричане легенде из њихових списа и прерада као што су: Сто чудеса... Богородице или Посиловићев превод чувеног зборника Fiore di virtu, ушле су у народ и претопиле се у српскохрватску усмену приповедачку књижевност. Сличну судбину имале су и неке песме, као еп о Оливи чији мотив о девојци без руку садржи и позната, касније забележена народна приповетка. Из Дивковићевих беседа (1716) и Канижлићевог спева Света Рожалија (1780) дошао је у народну књижевност (такође под утицајем глагољских списа XVI века) мотив о фратру, односно цару, који слуша рајску птицу неколико стотина година или пак прегледа небеске пределе, па кад се врати у манастир (у народној приповеци, у дворац), не препозна ни он здање, ни укућани њега. У народним приповеткама осећа се, даље, утицај списа хрватских писаца Ј. Хабделића Први оца нашега Адама гријех (1674) и Ј. Бановца (1747). Одјеке народне приповетке у српској барокној књижевности тешко је пратити. Несумњиво да међу безбројним анегдотама и причицама расутим по Венцловићевим списима има неких које су блиске народним приповеткама. Такав је можда случај с оном шаљивом причицом о игуману Силоаму и лењом монаху, која је, додуше, испричана као наравоученије монасима, па због тога и одевена у стари црквени језик; али кроз њега ипак пробија чист израз народног приповедања. Када лењи монах намерник, не хтевши да се придружи манастирској братији у пољским радовима, опази да је прошло време ручку а њега нису позвали на обед, он упита игумана: "Не једете ли, оче, данас?" На то му старац одговори да су већ јели, а он, који се брине само о духовној храни, и презире рад око добављања телесне хране, може да се насићује побожним речима. Лењи се монах тада "поклони старцу до земље" и прими поуку да сваки човек мора да стиче своју корист напорним радом, те пристаде да се и сам упосли у пољу. Сличне овој шаљивој приповеци можда су биле и оне три приповетке које је Орфелин објавио у свом данас изгубљеном календару за 1766. годину. То су, по речима Вука Караџића, који је Орфелинов календар још имао у рукама, биле три "праве српске приповијетке", под насловима: "Турчин господар и Сербљин слуга", "Калуђер и ђак" и "Хрсузин".

Можда би, најзад, требало видети неку везу између народних басана и оних које је записао Венцловић у својим списима, као што су: Лав и пустињак, Трговац и смук, а нарочито она Цар, лав и змија, у којима животиње другују с људима. Последња је била веома популарна и у предромантичким временима, када је Видаковић уноси у један од својих романа. Код Венцловића њен завршетак гласи:

А где можеш достићи ватрену справу?

Напомене и основна литература

Упоредно праћење судбине писане и усмене књижевности, поступак примењен у овој књизи, има релативно кратку предисторију. Драгољуб Павловић је у свом огледу О подели наше народне књижевности на Периоде (Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд 1954, XX, стр. 5-13) дао нацрт ураздобљавања народне књижевности имајући у виду и њен напоредни живот уз уметничку књижевност, па је његова периодизација народне књижевности била усклађена са токовима и главним стилским менама уметничке књижевности. Иако писац ових редова нема исте погледе на питање ураздобљавања српске књижевности као Д. Павловић, само начело чини се прихватљивим. Отуда је у књизи М Павића, Историја српске књижевности барокног доба (Београд 1970, стр. 415-489) узет у разматрање материјал српске усмене књижевности забележен у барокној епоси (крај XVI века -1774). Тако је у засебном поглављу те књиге под насловом Судбина усмене књижевности у епоси барока могао бити примењен критериј барокног стила на материјал усмене књижевности, који је приликом бележења у тој епоси свакако био већ редигован и одабиран према том критеријуму. Из таквога поступка могли су бити извучени закључци о неким подударностима у мени укуса у усменој и уметничкој поезији српској (истодобно окретање силабизму, и сл.).

Важнија литература:

В. Богишић, Народне пјесме из старијих, највише приморскијех записа, Београд 1878. – П. Поповић, Преглед српске књижевности, Београд 1909. (поглавље Народна књижевност) – Т. Маретић, Наша народна епика, Београд 1909. и 1966 (са пропратним текстом В. Недића). – Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама, Ср. Карловци 1925. (издање Г. Геземана). – А. Шмаус, Студије о крајинској епици, РАД ЈАЗУ, Загреб, 1953, књ. 297. – В. Латковић, О певачима српскохрватских народних песама до краја XVIII века, Прилози за књижевност, 1954, XX, св. 3-4.Ј. Матешић, Die Erlanger serbokroatische Liederhandschrift, Erlangen 1959. – С. Назечић, Из наше народне епике, Сарајево 1959. – С. Матић, Откад почиње наше епско певање, Летопис Матице српске 1962, књ. 390, св. 1. – М. Пантић, Југословенска књижевност и усмена (народна) књижевност од XV до XVIII века, Прилози за књижевност, 1963, ХХIХ, xv. 1-2, стр. 17-44. Народне песме у записима XV-XVIII века, избор и предговор М. Пантића, Београд 1964. – М. Пантић, Вук Караџић и наше народне пословице, Сабрана дела Вука Караџића XI, Београд 1965, стр. 580-589 (историјат бележења.) – Г. С. Венцловић, Црни биво у срцу, Београд 1966 (приредио М. Павић); у књизи су објављене пословице које је Венцловић уносио у своје беседе (стр. 363-402). – Народна књижевност (зборник у редакцији В. Недића), Београд 1966 (Колекција Српска књижевност у књижевној критици, књ. 2). – Р. Јакобсон, О структури стиха српскохрватских народних епова (Лингвистика и поетика, Београд 1966). – В. Латковић, Народна књижевност I, Београд 1967. – М. Топић, О постању епског десетерца, Књижевна историја, 1968. П, стр. 309-348. – В. Недић, Антологија народних лирских песама, Београд 1969. – М. Павић, Историја српске књижевности барокног доба, Београд 1970, одељак Судбина усмене књижевности у епоси барока, стр. 415-489. – В. Недић, Српскохрватска осмерачка усмена епика, Прилози за књижевност, 1970, XXXVI, св. 3-4, стр. 196-213. – М. Бошковић-Стули, Усмена књижевност – избор студија и огледа, Загреб 1971. – С. Матић, Нови огледи о нашем народном епу, Нови Сад 1972. – М. Пантић, Из књижевне прошлости, Београд 1978. – Ј. Ређеп, Гроф Ђорђе Бранковић и народно предање. Зборник за славистику, 1979, бр. 17, стр. 139-147. – Francesco Saverio Perillo, Rileggendo Kacic tra storia e folklore, Bari 1979. – С. Кољевић, Ка поетици народног песништва, Београд 1982 (зборник). – Мирослав Пантић, Усмено песништво, Историја српског народа, IV/2, Београд 1982, стр. 504-518. – Мирослав Пантић, Народно (усмено) песништво, Историја српског народа, IV/2, Београд 1986, стр. 107-164.

Био-библиографски прилози о важнијим писцима >>
 

Пројекат Растко / Књижевност / Милорад Павић
Промена писма | Претраживање | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ