:: Насловна
:: Аутори
:: Језик ::
Фолклор ::
Историја ::
Уметност ::
Преводи ::
O Украјини ::
 

АУТОРИ
објављени у оквиру
ПР - Кијев -Лавов


Збирна дела


Анонимна дела

Украјинске народне бајке, избор и превод с украјинског: Богдан Терзић, 1963

 • Фантастичне бајке

  • Ратар
  • Гатар
  • Златна ципелица
  • Летећа лађа
  • Зима, глад и суша
  • Сунце, зима и ветар
  • Злидњи
  • О сиромашном момку и царевој кћери
  • Златокоса Јалена
  • Бајка о лепотици и злој жени
  • Чаробне гусле
  • О мразу
  • О војнику и Аптеју
  • Кирило Кожемјака
 • Историјске легенде

  • О Устиму Кармаљуку
  • Кармаљук и зла пани
  • Кармаљук и сиромашна удовица
  • О Олекси Довбушу
  • Како је Олекса отишао у одметнике
  • Олексина младост
  • Довбуш – борац против неправде
  • Како је Довбуш проверавао своје момке
  • Како је Довбуш једном изнео храст на брдо
  • Довбушева награда
  • О Запорошцима
  • Див камење
  • Кијевска златна капија
 • Слике из живота

  • Пан и његов управник
  • Разбојник
  • Пан Кањовски и баба Зозуља
  • Како је пан Кањовски учио људе да пролазе кроз капију
  • Ђавоља виолина
  • Како су вуци појели пана
  • Пан и сиромахова ћерка
  • Пански перчин
  • Два лопова, пан и поп
  • Зечја сланина
  • Побожна Хроска
  • Ксендс у воловској кожи
  • Разбојник
  • Чишћење душе
  • Иван и Гриц
  • Иван и поп
  • Лакома млинарица
  • Истина
  • Лаж
  • Језичава Хвеска
  • Неуспело чудо
  • Свирач Охрим
  • О глупости
  • Колико је земље цар доделио моме деди
  • Стаклене очи
  • Познаје себе
  • Једина помоћ
  • Савет
  • Разговор
  • Просјаци
  • Цена будала
  • Како је слуга Хома делио пловку
  • Глупа жена
  • Појилиште
  • Поклон за оца
  • Мудре рабаџије
  • Стотина вукова
  • Два кума
  • Жена на исповести
  • Икона и дуван
  • *** (Продао Грицко брашно...)
  • Како је сељак дао жабама паре
  • Сељак и дућанџија
  • Рабаџија и трговац

Украјински преводи српских епских песама из збирки Вука Стефановић Караџића

Украјински преводи српских народних бајки из збирки Вука Стефановића Караџића

Из анонимних полемичких стихова 80-90-тих година 16. века / З анонімного віршового полемічного комплексу 80-90-х років XVI ст.

Анонимне песме из Кијевско-михајловског зборника (прва пол. 17. века) / Анонімні вірші із Києво-Михайлівського збірника (перша половина XVII ст.)

Југословенска кинотека


Аутори

Уређено по презимену ствараоца, српским азбучним редом

Ољга Аболмасова / Ольга Аболмасова

Зоја Авдијенко / Зоя Авдієнко

Дејан Ајдачић / Деян Айдачич

Давид Албахарі / Давид Албахарі

Јуриј Андрухович / Юрій Андрухович (1960)

Бранко Анђић / Бранко Анджич

Олександр Афанасјев-Чужбински / Олександр Афанасьєв-Чужбинський (1816 - 1875)

Лазар Баранович (1620-1693)

Мирко Барјактаровић / Мирко Бар'яктарович

Душан Берић

Лариса і Летиція Білоус

Олександр Бойченко

Богдан Бојчук (1927)

Лариса Бондар

Левко Боровиковски / Левко Боровиковський (1808-1889)

Светко Боровчанин

Данило Братковски / Данило Братковський (друга пол. 17. в. –1702)

Иван Брик / Іван Брик

Ив Буасе / Yves Boisset

Лариса Брјуховецка / Лариса Брюховецька

Стеван Бугарски - Љубомир Степанов

Марија Василишин / Марія Василишин

Владимир Васиљев / Владимир Василев

Драган Великић / Драґан Великич

Иван Величковски / Іван Величковський (? - 1701)

Владимир Виниченко / Володимир Виниченко

Микола Винхрановски / Микола Вінграновський (1936)

 • Микола Винхрановски у Антологији украјинске поезије од XVI-XX века (Љ. Поповић и М. Сибиновић, 2001)
  • * * * / Ходімте в сад. Я покажу вам сад
  • * * * / Хајдемо у врт. Да вам откријем [срп.]
  • * * * / Вона була задумлива, як сад.
  • * * * / Била је замишљена, као парк. [срп.]
  • * * * / У синьому небі я висіяв ліс
  • * * * / По плаветном небу ја посејах шуму [срп.]
  • * * * / Коли моя рука, то тиха, то лукава
  • * * * / Кад моја рука , и тиха, и снена [срп.]

Марија Влад / Марія Влад (1940)

Микола Воробјов / Микола Воробйов (1941)

 • Микола Воробјов у Антологији украјинске поезије од XVI-XX века (Љ. Поповић и М. Сибиновић, 2001)
  • * * * / Ти не прийшла, бо трапляється дощ.
  • * * * / Ти ниси дошла, јер дешава се киша. [срп.]
  • * * * / Ніч горбами й долинами
  • * * * / Ноћ је брдима и долинама [срп.]
  • Тонка одіж
  • Танка одећа [срп.]
  • * * * / Щілина - то звук. (із низки мініатюр Бруньки)
  • * * * / Бути - це значить падати (із низки мініатюр Бруньки)
  • * * * / Стеблина вітру (із низки мініатюр Бруньки)
  • * * * / Спорожніли (із низки мініатюр Бруньки)
  • * * * / Пукотина је звук. (из циклуса минијатура Пупољци) [срп.]
  • * * * / Бити - значи падати (из циклуса минијатура Пупољци) [срп.]
  • * * * / Стабљика ветра (из циклуса минијатура Пупољци) [срп.]
  • * * * / Напуштене и давно празне (из циклуса минијатура Пупољци) [срп.]

Агоп Гарабедян - Румяна Комсалова

Александар Гаталица / Александар Гаталіца

Владан Гавриловић

Славко Гавриловић

Марк Гољберг / Марк Гольберг

Никола Грдинић / Никола Грдинич

Олександар Гриценко / Олександар Гриценко

Анђелка Елијана Грујић / Анджелка Еліяна Груїч

Mихаил Гуц / Михайлo Гуць

Филип Давид / Філіп Давид

Динко Давидов

Сава Дамјанов / Сава Дам`янов

Миомир Дашић

Јуриј Дегтарјев / Юрий Дегтярев

Јован Делић / Йован Делич

Іван Денисюк

Јован Деретић / Йован Деретич

Иван Дзјуба / Іван Дзюба

Олена Дзјуба / Олена Дзюба

Наталија Дзјубенко / Наталя Дзюбенко (1953)

Олександар Довженко

Иван Драч / Іван Драч (1936)

 • Иван Драч у Антологији украјинске поезије од XVI-XX века (Љ. Поповић и М. Сибиновић, 2001)
  • Балада про соняшник
  • Балада о сунцокрету [срп.]
  • Їй
  • Њој [срп.]
  • Балада про двох лебедів
  • Балада о два лабуда [срп.]
  • Балада про вдовиння
  • Балада о удовиштву [срп.]
  • Лоша
  • Ждребе [срп.]
  • * * * / Дихали, дихали віхоли
  • * * * / Дахтале, дувале мећаве [срп.]
  • * / Десь там далеко-далеко пилкою ріжуть. (із циклу Вірші на перфокартах)
  • * / Раніше, коли прав пелюшки (із циклу Вірші на перфокартах)
  • Настирливий сон (із циклу Вірші на перфокартах)
  • * / Я блукав з нею торік (із циклу Вірші на перфокартах)
  • * / Коли запливаю далеко-далеко в море (із циклу Вірші на перфокартах)
  • * / Лампа самотня (із циклу Вірші на перфокартах)
  • * / У небі (із циклу Вірші на перфокартах)
  • Білий подих (із циклу Вірші на перфокартах)
  • Наречена (із циклу Вірші на перфокартах)
  • * / Негде далеко-далеко тестера се чује. (из циклуса Песме на перфокартама) [срп.]
  • * / Пре, кад сам прао пелене, (из циклуса Песме на перфокартама) [срп.]
  • Сан који ми не да мира (из циклуса Песме на перфокартама) [срп.]
  • * / Шетао сам с њом лане (из циклуса Песме на перфокартама) [срп.]
  • * / Кад отпливам далеко-далеко у море (из циклуса Песме на перфокартама) [срп.]
  • * / Лампа је усамљена (из циклуса Песме на перфокартама) [срп.]
  • * / На небу (из циклуса Песме на перфокартама) [срп.]
  • * / Румени образи неба на истоку (из циклуса Песме на перфокартама) [срп.]
  • Бели дах (из циклуса Песме на перфокартама) [срп.]
  • Невеста (из циклуса Песме на перфокартама) [срп.]
  • Таємниця початку
  • Тајна почетка [срп.]

Јован Дучић / Йован Дучіч

 • Блакитні легенди. (Плаве легенде, переклала з сербської Олена Дзюба)
  • Отрута
  • Байдужість
  • Людина
  • Пророки
  • Світлість
  • Насіння
  • Старий запис
  • Пісня Христу
  • Острів папуг
  • Творіння

Свитлана Жолоб / Світлана Жолоб (1947)

Виктор Забила / Віктор Забіла (1818 -1869)

Јуриј Завхородни / Юрій Завгородній

Милка Здравева

Герасим Зелић

Микола Зеров (1890-1937)

Сергеј Ејзенштејн

Властимир Ерчић / Властимир Ерчич

Милена Ивановић / Милена Іванович

Васиљ Ивашкив / Василь Івашків

Богдан Игор-Антонич / Богдан-Ігор Антонич (1909-1937)

Лујза Иљницка / Луїза Ільницька

Вероника Јармак / Вероніка Ярмак

Ирина Јацишин / Ірина Яцишин

Володимир Јешкиљев / Володимир Єшкілев

Јован Јовановић Змај / Йован Йованович-Змай

Стеван Јовичић

Ростислав Јуренев

Иван Јушчук / Іван Ющук

Ирена Карпа

Ј. Кириљук / Є. Кирилюк

Надија Кирјан / Надія Кир'ян (1956)

Леонид Кисељов / Леонід Кисельов (1946)

Данило Киш

Душан Ковачевић / Душан Ковачевич

Данило Кононенко (1942)

Олена Концевич

Віктор Кордун / Віктор Кордун (1946)

 • Віктор Кордун у Антологији украјинске поезије од XVI-XX века (Љ. Поповић и М. Сибиновић, 2001)
  • Безнайменна тиша
   • 1. Грудневі сутінки
   • 2. У безвісті
   • 3. Піщаний голос
  • Безимена тишина [срп.]
   • 1. Децембарски сумраци [срп.]
   • 2. У неизвесности [срп.]
   • 3. Пешчани глас [срп.]
  • * * * / Цей сніг іде - такий величний!
  • * * * / Пада тај снег - баш величанствен! [срп.]
  • 12. Чую знову (із циклу Давні криптограми)
  • 17. Чуже свічадо (із циклу Давні криптограми)
  • 12. Осећам поново (из циклуса Стари криптограми) [срп.]
  • 17. Туђе огледало (из циклуса Стари криптограми) [срп.]
  • Немовлене ім'я
  • Неизречено име [срп.]
  • Свято води
  • Празник воде [срп.]
  • Обручка в полі
  • Бурма у пољу [срп.]
  • Зелений плач
  • Зелени плач [срп.]
  • Місячна стежка
  • Месечева стаза [срп.]
  • Покинута хата
  • Напуштен дом [срп.]
  • Краплина тиші
  • Кап тишине [срп.]
  • Із циклу Материнські пісні
  • Из циклуса Материнске песме [срп.]
  • Погоня
  • Потера [срп.]

Мита Костић / Мита Костич

Лина Костенко / Ліна Костенко (1930)

 • Лина Костенко у Антологији украјинске поезије од XVI-XX века (Љ. Поповић и М. Сибиновић, 2001)
  • * * * / Страшний калейдоскоп
  • * * * / Страшан калеидоскоп [срп.]
  • * * * / Шукайте цензора в собі.
  • * * * / Потражите цензора у себи. [срп.]
  • * * * / І дощ, і сніг, і віхола, і вітер.
  • * * * / И дажд, и снег, олује судњег дана. [срп.]
  • * * * / Шалені темпи. Час не наша власність.
  • * * * / Луде брзине. Време не припада нама. [срп.]
  • * * * / Стоїть у ружах золота колиска.
  • * * * / У ружама су кочије од злата. [срп.]
  • * * * / Ті, що нарояуються раз на століття
  • * * * / Они што се рађају једном у столећу [срп.]
  • * * * / Стояла груша, зеленів лісочок.
  • * * * / Стајала крушка, и шума расцветана. [срп.]
  • * * * / На конвертики хат літо клеїть віконця, як маки.
  • * * * / Лепи лето на коверте кућа прозоре као марке. [срп.]
  • * * * / Мабуть, ще людство дуже молоде.
  • * * * / Можда је свет наш још одвише млад. [срп.]
  • * * * / Яка різниця - хто куди пішов?
  • * * * / А зар је важно - ко полази куда? [срп.]
  • Папороть
  • Папрат [срп.]
  • * * * / Куди йдемо? (із циклу Летючі катрени)
  • * * * / Буває час орлів (із циклу Летючі катрени)
  • * * * / Дозиметром не виміряєш дози (із циклу Летючі катрени)
  • * * * / Ліси та гори (із циклу Летючі катрени)
  • * * * / Не боягузи (із циклу Летючі катрени)
  • * * * / Режими хунти і преторії (із циклу Летючі катрени)
  • * * * / Куд идемо? (из циклуса Летећи катрени) [срп.]
  • * * * / Постоји орловско време (из циклуса Летећи катрени) [срп.]
  • * * * / Дозиметром не може да се мери (из циклуса Летећи катрени) [срп.]
  • * * * / Планине и гора (из циклуса Летећи катрени) [срп.]
  • * * * / Не дебили (из циклуса Летећи катрени) [срп.]
  • * * * / Режими хунте и преторије. (из циклуса Летећи катрени) [срп.]
  • Пінг-понг
  • Пинг-понг [срп.]
  • * * * / Я не скажу і в пам'яті -
  • * * * / Нећу ти рећи при свести - [срп.]
  • * * * / І я не я, і ти мені не ти.
  • * * * / Ни ја нисам ја, нити си ти - ти више. [срп.]
  • * * * / Спини мене отямся і отям
  • * * * / Заустави ме призови нас памети и схвати [срп.]
  • Скіфська баба
  • Скитска жена [срп.]

Олександар Корсун / Олександр Корсун (1818-1891)

Богдан Косановић / Богдан Косанович

Марија-Магдалена Косановић

Иван Котљаревски / Іван Котляревський (1769 - 1838)

Богдан Косановић

Мария-Магдалена Косанович

Нона Копистјанска / Нонна Копистянська

Микола Костомаров (1817-1885)

Ксенија Кравец / Ксенія Кравець

Олесја Кривонис / Олеся Кривоніс

Андриј Кулаков / Андрій Кулаков

Еуген Кулеба

Лидија Куљбак / Лідія Кульбак (1936)

Зоран Лакић

Средоје Лалић / Средоє Лалич

Ђура Лаћак

Володимир Лирниченко / Володимир Лірниченко

Алла Лисенко

Оксана Литвин

Роман Лубкивски / Роман Лубківський (1941)

Микола Лукив / Микола Луків (1949)

Драган Лукић / Драган Лукич

Иван Лучук / Іван Лучук

Петар Љубојев

Десанка Максимовић / Десанка Максимович

 • Вечірня молитва (переклала з сербської Олена Дзюба.)
  • У затінку неба
  • Рубець
  • Погорда
  • Чекання
  • Скільки облич у тебе?
  • Небо
  • На відпочинку
  • Після розлуки
  • Запитання
  • Бенкет на леваді
  • Сторож лісу
  • Дзеркало
  • Спогади
  • Кохання
  • Таємниця

Јевген Малањук / Євген Маланюк (1897-1968)

Иван Малкович / Іван Малкович (1961)

Андре Мартен / Andre Martin

Душан Мартиновић

Васиљ Маруга / Василь Маруга (1947)

Ивана Матијевић

Марија Матиос / Мария Матіос (1959)

Васиљ Махно / Василь Махно (1963)

Јарослава Мељник / Ярослава Мельник

Лидија Мељник / Лідія Мельник

Амвросиј Метлински / Амвросій Метлинський (1814 - 1880)

Оксана Микитенко / Оксана Микитенко

Оксана Миколајко / Оксана Миколайко

Мирјана Миочиновић / Миряна Міочинович

Володимир Миљчев / Володимир Мільчев

Ирина Мироненко / Ірина Мироненко (1960)

Надија Мирошниченко / Надія Мірошниченко

Немања Митровић / Неманя Митрович

 • Сни i днi (превела на украјински Ољга Рос)

Радован Мићић

Степан Мишанич

Борис Мозолевски / Борис Мозолевський

Ајвор Монтагју / Ivor  Montagu

Костантин Москалец / Костянтин Москалець

Дамјан Наливајко / Даміан Наливайко (?-1627)

Борис Небесниј / Борис Небесний

Владан Недић / Владан Недич

Васиљ Нимчук / Василь Німчук

Драго Његован

Наталка Никулина / Наталка Нікуліна (1947)

Бранислав Нушић / Браніслав Нушич

Олександар Олесј / Олександр Олесь (1878-1944)

Борис Олијник (1935)

Петро Осадчук (1937)

Милорад Павић / Милорад Павич

Марија Павленко / Марія Павленко (1944)

Дмитро Павличко (1929)

Радослав Пајковић

Олег Павлюченко

Галина Паламарчук (1948)

Божидар Панић / Божидар Панич

Јевген Пашченко / Євген Пащенко

Борисав Пекић / Борисав Пекич

Јуриј Пелешенко / Юрій Пелешенко

Зорица Пелеш

Радослав Петковић / Радослав Петкович

С. Петковић

Виктор Петраков

Горан Петровић / Горан Петрович

 • Острів (Переклала з сербської Зоя Авдієнко)

Вадим Пеунов

Љиљана Пешикан-Љуштановић / Ліляна Пешікан-Люштанович

Олександар Пидсуха

Предраг Пипер

Симеон Пишчевић

Владимир Погачић

Владимир Подов

Клим Полишчук / Клим Поліщук (1891-1937)

Љубов Пономаренко / Любов Пономаренко

Људмила Поповић / Людмила Попович

Ољга Посуњко / Ольга М. Посунько

Феофан Прокопович (1681-1736)

Ксенија Прјадко / Ксенія Прядко

Стеван Рајчевић

Јанко Рамач

Радослав Распоповић

Алексије Рачуница

Максим Риљски / Максим Рильський (1892-1937)

 • Разговор са Максимом Риљским (1945)
 • Максим Риљски у Антологији украјинске поезије од XVI-XX века (Љ. Поповић и М. Сибиновић, 2001)
  • * * * / Слава тим, хто прагне волі
  • * * * / Славим оног ко слободу воли[срп.]
  • * * * / Спинилось літо на порозі
  • * * * / Стаде на прагу лето јасно [срп.]
  • * * * / Забула про мене давно ти
  • * * * / Ти си ме давно заборавила [срп.]
  • * * * / Сніг падав безшелесно й рівно
  • * * * / Снег пада бешумно, полако [срп.]
  • Дощ
  • Дажд [срп.]
  • * * * / Збирають світлі, золоті меди
  • * * * / Медове светле и златне купе [срп.]
  • * * * / Піднялися крила
  • * * * / Крилима разма'ну [срп.]

Игор Римарук / Ігор Римарук (1958)

Микола Рјабчук

Олег Рој / Олег Рой

Ољга Рос / Ольга Рось

Пол Рота / Paul Rotha

Богдан Рубчак (1935)

Микола Руденко (1920)

Степан Рудањски / Степан Руданський (1834-1873)

Павел Рудјаков / Павло Рудяков

Љубивоје Ршумовић / Любивоє Ршумович

Милисав Савић / Милисав Савич

Јакив Савченко / Яків Савченко (1890-1937)

Жорж Садул / Georges Sadoul

Володимир Самијленко / Володимир Самійленко (1864-1925)

Тарас Салига

Хана Свитлична / Ганна Світлична (1939)

Михајљ Семенко / Михайль Семенко (1892-1937)

Ісидора Секулич

Слободан Селенич

Оксана Сенатович (1941)

Миодраг Сибиновић / Миодраг Сибинович

Васиљ Симоненко / Василь Симоненко (1935-1963)

Григориј Сковорода / Григорій Сковорода (1722-1794)

Олекса Слисаренко / Олекса Слісаренко (1891-1937)

Герасим Смотрицки / Герасим Смотрицкий (прва пол. 16. века - 1594)

Володимир Сосјура / Володимир Сосюра (1898-1965)

Леся Ставицька

Јосип Висарионович Стаљин

Бора Станковић / Бора Станкович

 • Коштана (переклала з сербської Оксана Миколайко)

Љубомир Степанов - Стеван Бугарски

Мирољуб М. Стојановић / Миролюб М. Стоянович

Васиљ Стус / Василь Стус

Слађана Субашић

Лидија Сухих / Лідія Сухих

Јулијан Тамаш

Ала Татаренко / Алла Татаренко

Мирослав Тимотијевић / Мирослав Тімотієвич

Павло Тичина (1891-1967)

Игор Тодоров / Ігор Тодоров

Сергиј Тримбач

 • Филм (превео Дејан Ајдачић)

Коста Трифковић / Коста Трифкович

Лесја Украјинка / Леся Українка (1871-1913)

Тарас Феђук / Тарас Федюк (1954)

Оксана Фирјајева / Оксана Фіряєва

 • Останній дивак Емір Кустуріца відвідав Україну як бас-гітарист гурту "The No Smoking Orchestra" (1, 3, 5.12.2005) Кіно-театр, 2 (64), 2006.

Иван Франко / Іван Франко ( 1856-1916)

 • Иван Франко у Антологији украјинске поезије од XVI-XX века (Љ. Поповић и М. Сибиновић, 2001)
  • Вольні сонети
  • Слободни сонети [срп.]
  • * * * / Я не лукавила з тобою
  • * * * / Ништа не тајих ја пред тобом [срп.]
  • Сікстинська Мадонна
  • Сикстинска Мадона [срп.]
  • Ідеалісти
  • Идеалисти [срп.]
  • Чим пісня жива?
  • Од чега песма живи? [срп.]
  • * * * / Колись в сонетах Данте і Петрарка
  • * * * / Кад су у сонете Данте и Петрарка [срп.]
  • * * * / Чого являєшся мені
  • * * * / Што ми долазиш ту [срп.]
  • Модерне
  • Модерне [срп.]

Володимир Фуркало

Лука Хајдуковић

Катерина Хасанова

Оља Хнатјук

Васиљ Холобородјко / Василь Голобородько (1945)

 • Васиљ Холобородјко у Антологији украјинске поезије од XVI-XX века (Љ. Поповић и М. Сибиновић, 2001)
  • * * * / Цибатий дощ
  • * * * / Дугоња пљусак [срп.]
  • Терен цвіте удруге
  • Трн цвета по други пут [срп.]
  • На косовиці
  • На косидби [срп.]
  • Чаклун несамохіть
  • Чаробњак нехотице [срп.]
  • * * * / Хотів бути чоловіком
  • * * * / Пожели да буде човек [срп.]

Павло Храбовски / Павло Грабовський (1864 - 1902)

Зорјана Хук / Зоряна Гук

Микола Цап

Лариса Цвижба

Анђелка Цвијић

Љубивоје Церовић / Любивоє Церович

Милош Црњански / Мілош Црнянскі

 • Про богів (1919 рік, переклала з сербської Олена Дзюба.)

Игор Чорнописки / Ігор Чорнописький

Наталија Чорпита / Наталія Чорпіта

Хана Чубач / Ганна Чубач (1941)

Ољга Чумак / Ольга Чумак

Алекса Шантић / Алекса Шантич

Маркијан Шашкевич / Маркіян Шашкевич (1811 - 1843)

Михајло Шевченко / Михайло Шевченко (1947)

Сергій Шевченко

Тарас Шевченко (1814 - 1861)

 • Тарас Шевченко у Антологији украјинске поезије од XVI-XX века (Љ. Поповић и М. Сибиновић, 2001)
  • Причинна (Уривок )
  • Зачарана (Одломак) [срп.]
  • * * * / Думи мої, думи мої
  • * * * / Мисли моје, мисли моје [срп.]
  • Сон (Комедія) -Уривок з поеми-
  • Сан (Комедија) -Одломак из поеме- [срп.]
  • І мертвим, і живим, і ненарояеним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє (Уривок)
  • И мртвим и живим и нерођеним земљацима мојим у Украјини и не у Украјини моја пријатељска посланица (Одломак) [срп.]
  • * * * / Минають дні, минають ночі
  • * * * / Пролазе дани, иду ноћи [срп.]
  • Заповіт
  • Опорука [срп.]
  • Н. Н.
  • Н. Н. [срп.]
  • Подражаніє 11 псалму
  • Подражавање 11. псалма [срп.]
  • * * * / О люди! люди небораки!
  • * * * / О, људи! Људи несрећници! [срп.]

Костянтин Шляховий

Борис Шчавурски / Борис Шчавурськи (1963)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Аутори / Језик / Фолклор / Историја / Уметност / Преводи / O Украјини //
[ Пројекат Растко - Кијев- Лавов| Контакт | Пројекат Растко - Београд ]
©1997-2006. Пројекат Растко и носиоци појединачних ауторских права.