Українсько-сербський збірник Украс 1 (2006) - 8 (2013)

Київ «Темпора». УДК 93+008+7](477):(497.11)]082.2 ББК 63+71+85 (4 Укр) (4 Юго) У 45

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Деян Айдачич – головний редактор, Оксана Микитенко, Алла Татаренко

РЕДАКЦІЙНА РАДА
Михайло Гуць (Київ), Олена Дзюба (Київ) , Микола Зубов (Одеса) , Олег Павлюченко (Київ) , Людмила Попович (Белград) , Павло Рудяков (Київ) , Міодраг Сібінович (Белград) , Валерій Яровий (Київ)

Збірник (1-3) видається за фінансової підтримки Міністерства культури Республіки Сербії та сприяння Посольства Республіки Сербії в Україні.
Зборник (1-3) се објављује са финансијском подршком Министарства културе Републике Србије и уз помоћ Амбасаде Републике Србије у Украјини.

 

Українсько-сербський збірник “Украс” 8 (2013) [2016]

Духовні та церковні звя’зки сербів і українців

 • Івана Поліщук: Концепт «Бог» в українській та серб¬ській культурах (на основі фразеологічних компонентів) 9
 • Деян Айдачич: Покатоличення православних в полемі¬ках українців та оповідях сербів 16
 • Драгана Грбич: Університет в Галле як місце зустрічі українських і сербських студентів теологів у ХVІІІ ст 28
 • Олександр Каплін, Марина Боброва: Сербський період (1921-1936) життя та служіння митрополита Антонія (Храповицького) 35
 • Галина Саган: Візити представників Сербської право¬славної церкви в Україну у 50-80-ті роки ХХ ст 41

Слобідська Україна і серби

 • Олександр Жолтобородов: Іван Подгорічані — перший генерал слобідських гусарських полків 55
 • Ольга Посунько: Інтеграція сербських колоністів Степової України доімперського соціуму (друга поло¬вина ХУІІІ ст.) 67
 • Микола Чабан: Констянтин Лалош — предводитель дворянства катеринославського намісництва та його нащадки 78
 • Сергій Страшнюк: Василь Каразін та Перше сербське повстання 1804-1813 рр 97
 • Галина Карнаушенко, Дар'я Сало: Східнослов'янсько-сербські паралелі в дослідженнях О. О. Потебні — предтечі етнолінгвістики 112
 • Любов Жванко: Сербські біженці на українських зем¬лях у роки Першої світовій війни 120
 • Наталія Ковальчук: Сербська тематика у науковій та публіцистичній діяльності Олександра Погодіна 130
 • Вероніка Ярмак: Сербістика в науковій спадщині про¬фесора С. М. Кульбакіна

Праці Алли Татаренко

 • Алла Татаренко: Поразка, вірна сестра Перемоги 151
 • Алла Татаренко: Мілош Црнянський — герой постмодерної епохи 157
 • Алла Татаренко: Сербське відлуння поетики Бруно Шульца 163
 • Алла Татаренко: Лицар сумніву Данило Кіш 174
 • Алла Татаренко: (Де)міфологізація історії в малій прозі Д. Кіша та Б. Пекича 185
 • Алла Татаренко: Гіпнотична логіка сновидіння, або кілька штрихів до портрета д-ра Стевана Михаїловича 196
 • Алла Татаренко: Семантизація форми як ергодичний прийом (на матеріалі роману М. Павича «Друге тіло») 199
 • Алла Татаренко: Постмодерністська стратегія креативного читання: Мілорад Павич як читач Умберто Еко 213
 • Алла Татаренко: Циклізація оповідань як проект онтологізації тексту («Відмінності» Г. Петровича) 222
 • Алла Татаренко: Інтержанрова прозова модель Сави Дам'янова як приклад створення постмодерністського метатексту 233
 • < i>Алла Татаренко: Оніричний всесвіт Сави Дам'янова: спроба постмодерної космогонії 249 Вибрана бібліографія Алли Татаренко 251
 • Сербська культура в Україні: хроніка першого півріч¬чя 2013 р


Українсько-сербський збірник “Украс” 7 (2012)[2016]

Порівняльні дослідження сербської та української мов

 • Людмила Недашківська: Сербське та українське ім'я крізь покоління
 • Леся Стеблина-Рудякова: Лексикографічна презентація синонімів сербської та української мов на позначення інтелектуальних характеристик людини в антропоцен- тричному науковому просторі (паметан/глуп — розум¬ний/дурний)
 • Вероніка Ярмак: Сербська й українська літературні мови: спільне та відмінне як релевантні виміри сучасної парадигми

Сербська поезія для дітей у переспівах Оксани Сенатович

 • Сербська поезія для дітей
 • Сербська культура в Україні: хроніка 2012 р


Українсько-сербський збірник “Украс” 6 (2011)

I. Козаки та “граничари”

 • Сергій Дідик: Микола Адабаш – сербський граничар і козацький полковник 9-17
 • Ольга Посунько: В очікуванні удару (про підготовку до можливого татарського наступу на новосербське прикордоння у 1762 р.) 18-30
 • Володимир Мільчев: Запорозькі козаки на землі сербських граничар 31-94

 

II. Мовна картина світу у сербській та українській фразеології (порівняння)

 • Сергій Єрмоленко: Календарні паремії у зіставному плані: деякі питання методології дослідження 97-104
 • Людмила Недашківська: Еквівалентність сербських та українських фразеологізмів з номеном “кішка” 105-107
 • Людмила Недашківська: Пес у фразеології (українсько-сербські паралелі) 108-111
 • Людмила Верещак: Фразеологічні одиниці з числовим компонентом “один” у сербській і українській мові 112-115
 • Лілія Іванова: Порівняльна характеристика сербських та українських фразеологізмів із компонентом “ђаво” – “чорт/диявол” 116-125
 • Лілія Іванова: Порівняльна характеристика фразеологізмів із значенням “п’яний, п’янство, напитися” в українській і сербській мовах 126-131
 • Деян Айдачич: Асиметрія цінностей у сербській та українській фразеології 132-138
 • Леся Петровська: Мова тіла в українській і сербській фразеології 139-163
 • Вероніка Ярмак: Терміни спорідненості в сербській фразеології 164-176

III. Українська література в сербських перекладах

 • Людмила Попович: Любов і смерть у поезії Десанки Максимович і Лесі Українки 179-191
 • Таня Гаев: Рецепція української літератури в сербській культурі 192-216
 • Алла Татаренко: Прогулянка садом з розгалуженими стежками: нотатки про історію сербського перекладу “Перверзії” Ю. Андруховича 217-222

Сербська культура в Україні: хроніка 2011 р. 223-225

Про авторів 226

 

Українсько-сербський збірник “Украс” 5 (2010)

I. Йован Раїч – історик і письменник

II. Стан українсько-сербського перекладу

III. Праці Вероніки Ярмак

Сербська культура в Україні: хроніка 2010 р. 244-246

Про авторів

Українсько-сербський збірник “Украс” 4 (2009)

I. Харківський університет і серби

II. Київський університет і серби

III. Серби та сербські мотиви в українській літературі

Сербська культура в Україні: хроніка 2009 р .
Про авторів

Українсько-сербський збірник “Украс” 3 (2008)

I. Милорадовичи в Україні

II. Українські літературознавці про Драгослава Михаїловича

III. Мілета Проданович – письменник і митець

 

Українсько-сербський збірник “Украс” 2 (2007)

I. Маніфести сербського авангарду

II. Никола Тесла - образ у мистецтві

III. Емір Кустуріца й Україна

Сербська культура в Україні - Хроніка (2006) 195-202.
Про авторів 203

 

Українсько-сербський збірник «Украс» 1 (2006)

І. Видатні постаті сербських переселенців XVIII cт.

ІІ. «Русалка Дністрова» і Сербія

ІІІ. Новітня сербська драматургія з портретом Душана Ковачевича

Први пут објављено: 2006
На Растку објављено: 2007-12-23
Датум последње измене: 2017-07-16 06:42:41
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује