:: Насловна
:: Аутори
:: Језик ::
Фолклор ::
Историја ::
Уметност ::
Преводи ::
O Украјини ::
 

Перша конференція молодих українських сербістів - Інститут філології, Кафедра слов'янської філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 10.05.2006.

Оксана Миколайко
студентка ІV курсу Інституту філології КНУ Т. Шевченка

Порівняння правил пунктуації в складнопідрядних реченнях
в українській та сербській мовах

 

Система складнопідрядних речень в українській та сербській мовах доволі подібна, хоча, безперечно, кожна мова має в цій сфері свої особливості. Це стосується також і пунктуації. Ми хотіли б порівняти основні правила пунктуації в складнопідрядних реченнях в українській та сербській мовах.

Отже, почнемо з подібностей. Першим правилом в українській пунктуації для складнопідрядних речень є те, що підрядна частина відокремлюється від головної комою або відокремлюється комами з обох боків, якщо стоїть в середині головної частини. Порівняємо послідовно ці позиції з правилами сербської мови:

  1. Препозиція підрядної частини складнопідрядного речення:

- Виділяється і в сербській, і в українській мовах.

Кад је било готово, Шабан засвира чочек „Керемејле“ (Вукашин Станислављевић).
Як тільки весна вступила в свої права, Маланка вибігла в поле (…)(М. Коцюбинський)

  1. Інтерпозиція підрядної частини складнопідрядного речення:

- Віділяється з обох боків і в сербській, і в українській мовах.

Бора је и тада, док се градило, са дечацима из своје махале одлазио да гледа (Вукашин Станислављевић).
Відтоді, як передові частини перейшли кордон (…), минуло вже кілька днів (О. Гончар).

  1. Постпозиція підрядної частини складнопідрядного речення:

- Виділення комою в сербській мові залежить від того, наскільки підрядна частини пов’язана з головною по змісту, тобто несе вона важливу чи додаткову інформацію.  Наприклад, підрядне з’ясувальне ніколи не виділяється комою: А за њу причају Врањанци да је тад побегла од његове куци и почела да проси (Вукашин Станислављевић).

В українській мові в переважній більшості випадків підрядне зясувальне виділяється комою: Несподіванно Богдан почув, як у гречках задзвеніла бджола (М. Стельмах).

Однак в деяких випадках саме підрядне зясувальне нічим не  виділяється:

>> Коли підрядне починається з частки не: Важливо взнати не коли він поїхав, а коли повернеться.

>> Коли перед сполучниками підрядності стоять повторювані сполучники сурядності і...і, чи...чи, та ін.: Спитайте і коли відбудеться екскурсія, і коли вона скінчиться.

>> Коли підрядна частина складається з одного слова: Когось сюди пришлютью, та я не знаю кого.

- Обставинні речення можуть виділятися комою, а можуть і не виділятися. Це залежить від того, становлять вони інформативну єдність з головною частиною складнопідрядного речення чи утворюють власну інформативну єдність.

Срели су се код помоћника Министарства просвете кад је било речи о међународној културној сарадњи (Вукашин Станислављевић).
Шта је објавио после деветсто десете, кад је оштампана „Нечиста крв“? (Вукашин Станислављевић).

В українській мові підрядні обставинні  в постпозиції завжди виділяються:

Будеш, батьку, панувати, Поки живуть люди (Т. Шевченко).
Завітай навесні, синя фіалка в чисте небо погляне здивованимоком (М. Стельмах).

- Підрядні означальні речення в сербській мові виділяються або не виділяються в залежності від того, яку функцію вони виконують  в структурі складного речення: атрибутивну чи апозитивну. В першому випадку підрядна частина не виділяється: Подигао jе руку у коjоj jе држао телграм.

Якщо ж підрядне означальне виконує апозитивну функцію, тобто несе додаткове уточнення, то воно виділяється: Подигао jе десну руку, у коjоj jе држао телeграм.

Натомість в українській мові підрядні означальні речення завжди виділяються, і не має значення, яку функцію вони виконують.

Дівча дивилось на книгу, яка була в червоній обкладинці.
Дівча дивилось на кулінарну книгу на столі, яка була в червоній обкладинці.

- Як в сербській, так і в українській мовах підрядні частини відділяються в тому випадку, коли стосуються не одного слова, і цілої головної частини складнопідрядного речення.

Марко jе добио награду, што jе све обрадoвало.
Діти вчасно повернулись додому, що заспокоїло батьків.

Отже, можна впевнитися в тому, що українська та сербська пунктуація в складнопідрядних реченнях має певні відмінності. Це багато в чому викликано різним підходом до встановлення норм пунктуації. Якщо норми пунктуації сербської мови формуються з урахуванням семантичної пов’язаності головної та підрядної частин складнопідрядного речення, то відповідні норми пунктуації в українській мові сформовані переважно з урахуванням формального аспекту взаємо розташування частин складнопідрядного речення.

 

 

Projekat Rastko
Projekat Rastko Budimpesta Sentandreja
Projekat Rastko - Rumunija
Projekat Rastko - Boka
Projekat Rastko Gracanica Pec
Projekat Rastko Cetinje
Projekat Rastko Luzica
Projekat Rastko Skadar
Projekat Rastko Bugarska
Projekat Rastko Banja Luka

 

 

 

 

// Аутори / Језик / Фолклор / Историја / Уметност / Преводи / O Украјини //
[ Пројекат Растко - Кијев- Лавов| Контакт | Пројекат Растко - Београд ]
©1997-2006. Пројекат Растко и носиоци појединачних ауторских права.