Projekat Rastko
Novosti Pretraga Pravila Mapa projekta Kontakt Pomoc Projekat Rastko Promena pisma English
Arheologija Antropologija i etnologija Lingvistika i filologija Bogoslovlje Filosofija Knjizevnost Likovna umetnost Drama i pozoriste Film i Televizija Fotografija Strip Muzika
TIA JanusНаука о књижевности

Последња измена / Updated: 26. 01. 2003.

Генерални прегледи
Босна и ХерцеговинаКосово и МетохијаЦрна ГораБока Которска
Срби у Румунији и РумуниСловени у Албанији и Албанци
Срби у Мађарској и МађариСрби и Бугари
Срби и УкрајинциЈужни Срби и Лужички СрбиСрби и Пољаци

Легенда

- овај знак или оригинална насловна страна означавају да је реч о интегралном електронском издању књиге.

 

- интегрални чланак, краћа студија или појединачно дело.

- сажетак или опис дела.


Општи прегледи

Увод у славистику 1 - Предраг Пипер
Интегрална књига нашег познатог слависте, овом приликом допуњена специјално за "Пројекат Растко". Обавезна лектира за све који се интересују за културу словенских народа.


Кратка историја српске књижевности - Јован Деретић
I Стара књижевност / II Видови усменог стварања / III Од старе к новој књижевности (Барокне тенденције) / IV Просвећеност и почеци нове књижевности / V Класична редакција народне епике / VI Предромантизам / VII Романтизам / VIII Реализам / IX Модерна / X Авангарда / XI Нови реализам / XII Послератна књижевност /


Историја српске књижевности: Барок - Милорад Павић
Интегрално издање, 1991.

 


Историја српске књижевности: Класицизам - Милорад Павић
Интегрално издање, 1991.

 


Историја српске књижевности: Предромантизам - Милорад Павић
Интегрално издање, 1991.
Чланци из књиге
Историја српске културе:

Књижевни језик као инструмент културе и продукт историје народа - Павле Ивић

Средњевековна књижевност - Радмила Маринковић
 
Народна књижевност - Нада Милошевић-Ђорђевић
 
Књижевност 18. и 19. века - Јован Деретић

Књижевност XX века - Новица Петковић


Articles from the book
The history of Serbian Culture
:

Medieval literature - Radmila Marinkovic

The oral tradition - Nada Milosevic-Djordjevic

Twentieth century literature - Novica Petkovic


Књижевност на тлу
Црне Горе и Боке Которске
од XVI до XVIII века

Мирослав Пантић
[1990, интегрално електронско издање]

Мирослав Пантић

Из књижевне прошлости

Студије и огледи
1978


Меша Селимовић: За и против Вука (студија, 1967, интегрално електронско издање)

 


 

Зборник
Матице српске за славистику

интегрално електронско издање

Review of Slavic Studies
Matica Srpska - Division of Literature and Language, Novi Sad, Serbia


Страни писац у нас - Зоран Константиновић (одељак из књиге Компаративно виђење српске књижевности, 1993)

Осам векова српске књижевности - Предраг Палавестра


Fonostilistika stiha
Фоностилистика стиха - Милосав Ж. Чаркић (1995)Војислав М. Јовановић: О српском народном песништву

Војислав М. Јовановић: За општи зборник наших народних песама

Војислав М. Јовановић: О лику Филипа Вишњића и других гуслара Вукова времена


Мирослав Пантић: Право и лажно у народном песништву, у
свету и код нас, у прошлости и данас


Змај Деспот Вук - мит, историја, песма - Љиљана Пешикан-Љуштановић (резиме докторске дисертације и експозе на одбрани)


Снежана Самарџија: Жанровска условљеност фантастике у српској усменој књижевности


Драган Стојановић: Ironie und Bedeutung
(1984, интегрално електронско издање)

 


Библиотека посвећена Иву Андрићу:

Драган Стојановић: Разминуће са лепотом ["Омерпаша Латас" Иве Андрића]

Драган Стојановић: Бог зар тако хоће ["Проклета авлија" Иве Андрића]

Драган Стојановић: Лепота и Мржња ["Аникина времена" Иве Андрића]

Драган Стојановић: Смерност и изазов ["Бајрон у Синтри" Иве Андрића]

Драган Стојановић: Замрачено место ["Немирна година" Иве Андрића]

Драган Стојановић: Живот у злом сну, смрт ["Робиња" Иве Андрића]

Драган Стојановић: Лепота у свету мученом злом и несрећом ["Мара милосница" Иве Андрића]

Драган Стојановић: Опозвани опозив ["Сарачи" Иве Андрића]

Драган Стојановић: Најдраже од свих бића ["Труп" Иве Андрића]

Драган Стојановић: Очи које тако гледају ["Жена на камену" Иве Андрића]

Предраг Матвејевић: Segni, sentieri, solitudini: Ivo Andric fra oriente e occidente


Миодраг Сибиновић: Био-библиографија

Миодраг Сибиновић - Његошеве песме о песнику

Миодраг Сибиновић - "Тајна рођења" Растка Петровића

Миодраг Сибиновић - Јеретици у књизи Десанке Максимовић "Тражим помиловање"


Персида Лазаревић-Di Giacomo: Српска усмена традиција у словенској визији Луиђија Фикерта

Персида Лазаревић-Di Giacomo: Il caso "Ercole serbo": Un tentativo di ricostruzione del dramma di Francesco Dall'Ongaro (италијански)

Жељко Ђурић: Ђордано Бруно у српској култури - текстови и судбине

Жељко Ђурић: Giordano Bruno nella cultura serba - scritti e destini

Жељко Ђурић: Стефан Митров Љубиша и Манцони

Жељко Ђурић: La polemica tra Milos Crnjanski e Marko Car - Un episodio della vitta letteraria serba tra le due guerre

Жељко Ђурић: D’Annunzio (poeta) lettore di Tommaseo

Дејан Ајдачић - I riflessi del sonetto di Petrarca: "Benedetto sia l’giorno.." nella poesia dei petrarchisti ragusei


Из Библиотеке посвећене Милораду Павићу:

Био-библиографија Милорада Павића (1949-1995) и Литература о Милораду Павићу - приредила Јасмина Михајловић

Био-библиографија Милорада Павића

Посебна издања на српском - лепа књижевност (PDF, 140КБ)

Посебна издања - Теоријска дела, историја књижевности и есејистика (PDF, 94КБ)

Дела из лепе књижевности објављена у периодици, зборницима и изборима (PDF, 139КБ)

Научни и есејистички текстови, интервјуи, говори и изјаве у књигама и периодичним публикацијама (PDF, 259КБ)

Дела на страним језицима - Посебна издања (PDF, 166КБ)

Преведена дела из лепе књижевности објављена у листовима, часописима, зборницима и изборима (PDF, 176 КБ)

Научни и есејистички текстови, интервјуи и изјаве на страним језицима у књигама или периодичним публикацијама (PDF, 183КБ)

Преводилачки рад Милорада Павића (PDF, 100КБ)

Телевизијске, позоришне и филмске адаптације дела М. Павића (PDF, 97КБ)

Телевизијски и радио-записи везани за личност и стваралаштво Милорада Павића - приредила Неда Деполо (PDF, 102КБ)

Литература о Милораду Павићу 1952-1989. (PDF, 527КБ)

Литература о Милораду Павићу 1990-1992. (PDF, 342КБ)

Литература о Милораду Павићу 1993-1995. (PDF, 347КБ)

Напомена о био-библиографији Милорада Павића


 

Прича о души и телу
Слојеви и значења у прози Милорада Павића
Јасмина Михајловић

 

Милорад Павић - Писати у име оца, у име сина, или у име духа братства?

Милорад Павић: Живот "Хазарског речника": Два свемира
(2002, предговор за "дефинитивно" француско издање Хазарског речника - "андрогино")

Милорад Павић: Победнички пораз (2002, говор на додели "Андрићеве награде" за најбољу причу на српском језику)


Књижевни портрет Милорада Павића - зборник излагања са Деветих књижевних сусрета "Савремена српска проза" 6-7. 11. 1992, Трстеник.

Миодраг Радовић: Каталог поређења

Зоран Глушчевић: Енциклопедијски дух Милорада Павића

Јасмина Михајловић: Читање и пол

Милорад Павић: Неколико речи о умору

Никола Милошевић: Павићево отворено дело

Александар Јерков: О неизговорљивом

Михајло Пантић: Припитомљавање ђавола

Јасмина Лукић: Хазарски речник као постмодерна хетеротопија

Сава Дамјанов: Постмодернизација фантастике код Павића

Душица Потић: Лирски наговештај (Поезија М. Павића и постмодернизам)

Милентије Ђорђевић: Три тезе о поетици романа Милорада Павића

Зоран Глушчевић: Милорад Павић између модерне и постмодерне

(Разговор вођен за "Хазарским столом" којим је председавао Миодраг Радовић)


Elements of Milorad Pavic's Postmodern Poetics - an article by Jasmina Mihajlovic

Last Love in Constantinople - A Tarot-Novel - as seen by reviewers

Роман као приручник за гатање - Јасмина Михјловић

Die letzte liebe in Constantinopolis - Jasmina Mihajlovic

Last Love in Constantinople - Jasmina Mihajlovic

Le dernier amour a Constantinople, roman-tarots - Jasmina Mihajlovic

Inner Side of The Wind - Press book - edited by Jasmina Mihajlovic

Милорад Павић: За себе си и за България (бугарски)

Милорад Павић: Автобіографія (украјински)

Милорад Павић: Початок і кінец роману (украјински)

Јован Делић: Хозарська призма (украјински)

Ољга Рос: І зробив я те, що зробив (З історії українського перекладу “Хозарського словника”) (украјински)

Нове драме Милорада Павића: "Кревет за троје" - А. Ц. (2002, 17. октобар, извештај са прес-конференције)


Из библиотеке посвећене Миодрагу Павловићу:

Библиографија Миодрага Павловића и важнијих књига и тема о ауторовом опусу

Библиографија превода (PDF, 130 Kb)


Библиотека посвећена Бориславу Пекићу

Биографија Борислава Пекића

Библиографија

Театрографија и радиографија


Црно сунце и око њега круг: Геометрија једне мало познате пјесме Милоша Црњанског - јеромонах Јован Ћулибрк. Награда Матице српске 1991. [ново и допуњено издање]

Црњански и Мефистофел: О скривеној фигури Романа о Лондону - Мило Ломпар [2000, интегрално електронско издање]


Српски хумористи и сатиричари - Станислав Винавер

Приповједна свијест у Кишовој "Гробници за Бориса Давидовича" - Жералд Курт

Лик Вука Мандушића у Горском вијенцу - Новак Килибарда

Семантика сенке у "Горском вијенцу" - Ирина Деретић

Obituary - Edward Goy [1926-2000]

О књизи Ребеке Вест "Црно јагње и сиви соко" - Никола Кољевић

У знаку антрополошког дуалитета (Драган Стојановић, Бензин /роман/, Стубови културе, Београд 2000) - Јелена Живић

Парадокси маргине: Београд и Запада у романима Драгана Стојановића - Зорица Бечановић-Николић

Грађа за библиографију Михајла Пантића - саставила Вера Петровић (2002)

Михајло Пантић - радна биографија


Стилске особености синтаксе на примеру прозног дела Људмиле Петрушевске - Биљана Вићентић (из магистарске студије "Карактеристике синтаксе у прозном делу Људмиле Петрушевске", 2001)

Третирање туђег говора у прозном делу Људмиле Петрушевске - Биљана Вићентић (из магистарске студије "Карактеристике синтаксе у прозном делу Људмиле Петрушевске", 2001)


Библиографија др Дејана Ајдачића

О фолклористи Новаку Килибарди - Дејан Ајдачић

Тајно и јавно у топографији словенских антиутопија - Дејан Ајдачић

Опсене у свету негативних утопија - Дејан Ајдачић

Меланхолија у делу Милоша Црњанског - Дејан Ајдачић

О мотиву бекства са бацањем магичних предмета у народним бајкама - Дејан Ајдачић

О клетви у усменој књижевности - Дејан Ајдачић

Демони у словенским књижевностима - Дејан Ајдачић

Прилог проучавању благослова у усменој књижевности - Дејан Ајдачић


Електронска библиотека Славена Радовановића

Никола Милошевић: Извод из рецензије романа "Креманска ружа" Славена Радовановића (уз прво издање романа, 1982)

Разговор Љубисава Андрића са писцем Славеном Радовановићем: Свет не може пропасти (1987)

Бранислава Јефтовић: Уроборос начетог репа - О роману "Креманска ружа" Славена Радовановића (из књиге "Јанусов расадник, књижевне анализе", 1990, Београд)


Електронска библиотека Радослава Братића

Биографија, Библиографија, Пројекти, Награде итд.

Изводи из приказа Братићевих књига

Радослав Братић: Мисао је само моја, чин је свачији (реч на додели награде «Меша Селимовић»)

Радослав Братић - Есеји (из књиге "Шехерезадин љубавник")

 

Писац и читалац

Свет око нас

Двадесет година са Андрићем и без Андрића

Борхесов читалац данас

Шала или монструозна вест

О Косову и Метохији - за Косово и Метохију

Два стабла Дучићеве поезије

Пишчева странка

Кафкин читалац

Смрт оригинала

Демократија и апатија

Сумрак века

Суноврат или обнова на крају века

Шта писац може данас

Radoslav Bratic - English index: Biography and bibliography, critics on Bratic (excerpts)

Essays on Bratic’s fiction (full texts):

 

Предраг Протић

Надежда Обрадовић

Снежана Брајовић

Љиљана Шоп, и др.


Библиотека савремене фантастике

Седми конкурс "Знак сагите" за домаћу научнофантастичну и фантастичну причу, Београд, октобар 2002.

Миодраг Миловановић: Поговор збирци "Никадорски ходочасник" (у: Зоран Јакшић, Никадорски ходочасник, приче)

Горан Скробоња: Поговор овом издању "Накота" (у: Горан Скробоња, Накот, роман)

Миодраг Миловановић: Алтернативна хорор историја (у: Горан Скробоња, Накот, роман)

Зоран Стефановић: Белешка о Бобану Кнежевићу (у: Бобан Кнежевић, Црни цвет, роман)

Александар Б. Недељковић: Љиљана Праизовић ( 1958-2001) - In Memoriam

Зоран Стефановић: Неколико речи о хроничару Зоне (поговор у: Илија Бакић, Доле у зони, изабране приче)

Зоран Стефановић: Белешка о Илији Бакићу (у: Илија Бакић, Доле у зони, изабране приче)

Зоран Стефановић: Пацов-птица или Књига која продаје светове (Рецензија: "Монолит 9", алманах прозне фантастике, Знак Сагите, Београд 1995, приредио Ото Олтвањи)


Презентација часописа Кодови словенских култура

Home page of journal Codes of Slavic Cultures

Часопис Кодови словенских култура посвећен је духовној, пре свега народној култури словенских народа. Међународна редакција годишњака подстиче интердисциплинарни приступ у усмереност истраживања у области фолклористике, етнолингвистике и етносемиотике, антропологије, као и етимологије, балканистике и индоевропеистике.

Текстови се штампају на РУСКОМ и СРПСКОМ ЈЕЗИКУ. Часопис почев од 1996. године излази једном годишње, а сваки број је посвећен унапред одређеној теми – до сада су објављене свеске о биљкама, храни и пићу, свадби и деловима тела. Свака свеска садржи и резимее текстова на енглеском, изабрану тематску библиографију, и регистар.Чудо у словенским културама (сажеци)
[27 студија лингвиста, историчара, етнолога, фолклориста, књижевних историчара из Бугарске, Грчке, Италије, Македоније, Немачке, Пољске, Русије, САД, Србије и Украјине...]


ПРОЈЕКАТ РАСТКО - БАЊА ЛУКА
Библиотека културе и традиције Босанске Крајине

Босна и Херцеговина
Владимир Ћоровић [1925] интегрално електронско издање
Садржај: УводХисториски прегледКњижевност у Босни и Херцеговини
Културне прилике Друштвени одношаји Главна литература о Босни и Херцеговини

Богољуб Петрановић као сакупљач народних пјесама (студија) - Новак Килибарда (Предговор књизи Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине I-III, сакупио Богољуб Петрановић) [1989]

Предговор опусу Петра Кочића - Витомир Вулетић

Кочићев хришћански експресионизам - Предраг Лазаревић, 1997.


Сабрана дјела
Петра Кочића

Интегрално електронско издање, 2002

Ненад Новаковић: Ријеч уредника

Ненад Новаковић: A Word by the Editor

Никола Страјнић: О причавини и учевини Петра Кочића

Коља Мићевић: Слова - Кочићева слава

Петар Кочић: Прикази, забиљешке, чланци

 

О лирици Ђуре Јакшића

Наша пјесма

Обрана Г. Јосипа Милаковића

Календар "Вардар"

Прво виђење с Јанком

Стеван Сремац

Наша поезија под апсолутизмом

Милован Ђ. Глишић

Једна корисна установа

Васо Кондић

"Слатка сиротиња" Михајла Милановића

Писци и књиге, V

Пјесме Алексе Шантића

Кад руже цветају

За српски језик

Осман Ђикић

Нова књига Максима Горког

Једна фамозна свадба

Слике из старе Србије и Маћедоније

Беледије

Наша ријеч

Кечетове историјске успомене

Срби у Хрватској и велеиздајничка парница 1909.

Аграрни односи у Румунији прије закона 1864.

Гавро Вучковић

Насеља српских земаља

Историја имена Бање Луке

Кметовско питање у Босни и Херцеговини

Историја Срба од Константина Јиречека

О програму обновљене "Отаџбине"

Бошњаклук

Порези под Турцима

Стојан Новаковић

Рђави и штетни народни обичаји

Балкански рат и аустријска интервенција

Петар Кочић: Преписка

 

Записи, писма и тамничке забелешке Петра Кочића у рукописној заоставштини Владимира Ћоровића

 

Хронологија живота и рада Петра Кочића

Рјечник архаизама, страних и мање познатих ријечи и израза

Мр Јован Н. Ивановић: Библиографија Петра Кочића

 


Црно сунце и око њега круг: О једној тајној песми Милоша Црњанског (студија) - Јован Ћулибрк

 


Пројекат Растко - Грачаница-Пећ
Библиотека културе и традиција Косова и Метохије

Средњевековни српски списи о Косову

Предговори (ПДФ документ, 315 KB)

Милан Кашанин: Монахиња Јефимија

Милица Грковић: Кнез Лазар

Милица Грковић: Кнегиња Милица - монахиња Евгенија

Милица Грковић: Вук Бранковић

Ђорђе Трифуновић: Раваничанин I

Ђорђе Трифуновић: Раваничанин II

Јелка Ређеп: Раваничанин III

Ђорђе Трифуновић: Непознати Раваничанин

Јелка Ређеп: Давид

Милан Кашанин: Деспот Стефан Лазаревић

Ђорђе Сп. Радојичић: Јелена Балшић

Ђорђе Трифуновић: Андоније Рафаил Епактит

Милка Ивић: Најстарији српски записи записи о Косовском боју


THE BATTLE OF KOSOVO
Serbian Epic Poems

Translated from the Serbian by John Matthias and Vladeta Vuckovic, 1987

Charles Simic: Preface

John Matthias: Introduction


Serbian Epic Poetry
Translated by Helen Rootham, 1920

Introduction

Note on Spelling

Historical Notes

Glossary

FootnotesПРОЈЕКАТ РАСТКО - БОКА

Библиотека културе и традиције Боке

Књижевност на тлу Црне Горе и Боке Которске
од XVI до XVIII века
- Мирослав Пантић [1990, интегрално електронско издање]

Васо Ј. Ивошевић: Први књижевни часопис међу Бокељима
(о "Српском магазину" арх. Дионисија Миковића, 1896. и 1897. ) [1980] стр. 223-242

Максим Злоковић: Томо Крстов Поповић – књижевник и историчар 1853-1931, [1976]

Марко Цар: Сава Бјелановић, један поглед на писца, Мала библиотека Матице српске у Дубровнику, књига 2, 1911.

 

Вук Караџић: Српске здравице [1849]


 


ПРОЈЕКAТ РАСТКО - ЦЕТИЊЕ

Библиотека културе и традиције Црне Горе

Књижевност на тлу
Црне Горе и Боке Которске
од XVI до XVIII века
- Мирослав Пантић [1990, интегрално електронско издање]ПРОЈЕКAТ РАСТКО - ТЕМИШВАР

Библиотека културе Срба у Румунији и румунско-српских културних веза
[београдски локални мирор]

Миљурко Вукадиновић: Приближавања: Огледи из књижевности Срба у Румунији * Роман (Критерион, Букурешт, 1993)

Confluente (rezumat - limba romana)

Studies on literature of Romanian Serbs (summary in English)


Издавачке куће Срба у Румунији

Новине и часописи

Српски писци у Румунији (српски)

Српски писци у Румунији (румунски)

Бајски Душан (лична страна, српски, спољни сервер)

Baiski Dusan (лична страна, румунски)

Barzin Vlada (лична страна, румунски)

Bugarski-Solaia Simonida (лична страна, румунски)

Ciobotin Blagoie (лична страна, румунски)

Гвозденовић Славомир (лична страна, српски)

Gvozdenovici Slavomir (лична страна, румунски)

Славомир Гвоѕденовић: Гледати звезде, тражити у корењу (белешка уз књигу Драге Мирјанића: Повратак кући, изабране и нове песме)

Tomici Mile (лична страна, румунски)

Писци из Матице чије су књиге биле преведене на румунски језик

Црњански Милош (лична страна на румунском)

Драгојловић Драган (лична страна на румунском)

Драшковић Вук (лична страна на румунском)

Олујић Гроздана (лична страна на румунском)

Стефановић Зоран (лична страна на румунском)ПРОЈЕКАТ РАСТКО - БУДИМПЕШТА - СЕНТАНДРЕЈА

Библиотека културе и традиције Срба у Мађарској и мађарско-српских културних веза

Јелка Ређеп: Сибињанин Јанко: Легенде о рођењу и смрти [интегрално електронско издање]

 

Милорад Павић: Гаврил Стефановић Венцловић [1972, интегрално електронско издање]

 

Јован Скерлић: Омладина и њена књижевност

Istvan Poth: Из културне и књижевне прошлости Срба у Мађарској

Предраг Степановић: Тема сеоба у поезији савремених српских песника у Мађарској

Миодраг Матицки: Србин из Јегре - као метафора

Др Божидар Ковачек: Лајош Којази, преводилац Вукових народних песама на мађарски

Др Божидар Ковачек: Преводи српскохрватских народних песама Ђерђа Урхазија


ПРОЈЕКАТ РАСТКО - СКАДАР
Библиотека културе и традиције Словена у Албанији и албанско-словенских културних веза

Драгутин Мићовић: Албанска крајишничка епика (предговор књизи Албанске јуначке песме, избор и превод Драгутин Мићовић, 1981)

Др Драгутин Мићовић: Северноарбанашке и српскохрватске десетерачке јуначке народне песме

Радосав Меденица: Арбанашке крешничке песме и наша народна епика

Акил Коци: Елементи шиптарског музичког фолклора у делима наших композитора

Др Чедомир Лучић: Нека научна сазнања, предања, усмене творевине и осврт на топономастичка обељежја везана за словенско становништво у Албанији

Емилија Церовић: Непозната народна песма о устанку Седморо брда и Арбанаса 1737. годинеПРОЈЕКАТ РАСТКО - КИЈЕВ - ЛАВОВ

Библиотека украјинско-српских културних веза

Оксана Микитенко: Сеоба Срба и Украјина (историјскокултурни и етнофолклорни поглед) (1991)

Оксана Микитенко: Сербські голосіння, Поетичний та історико-географичний аналіз (1992) [интегрално електронско издање]

 

Оксана Микитенко: Фольклорні згадки про переселення Сербів в Україну у XVIII столітті (1996)

Mихаил Гуц: Вук Караджич і українська фольклористика (1964)

Mихаил Гуц: Сербо-хорватська народна пісня на Україні (1966) - 299 Kb [интегрално електронско издање]

 

Mихаил Гуц: (Вук Караджич) Велетень слов'янської фольклористики (1987)

Ј. Кириљук [Є. Кирилюк]: Вук Караджич і українська культура (1978)

Mихаил Гуц [Михайлo Гуць]: И. Ј. Франко и српска народна песма (1964)

В. Лирниченко [В. Лірниченко]: Дослідження сербо-хорватської народної лірики (1976)

Оксана Микитенко: Етно-поетске константе српских тужбалица у контексту универзалија европске традиције тужења (2001)

Оксана Микитенко: Традиция и импровизация в тужбалицах (2001)

Оксана Микитенко: Hronotope of “Transition” in the South-Slavonic Graveside Lament Tradition (2001)

Степан Мишанич [Степан Мишанич]: Спільні риси сербського епосу про Старину Новака та опришківського фольклору про Олексу Довбуша (1973)


Антологија украјинске поезије
XVI – XX век

Избор, предговор и коментари: Људмила Поповић
Превод: Миодраг Сибиновић и Љ.Поповић


Властимир Ерчић [Властимир Ерчич]: О украјинистици уопште узевши, и о њој у Срба

Милорад Павић: Зрачења украјинске и руске барокне књижевности

Властимир Ерчић: Мануил (Михаил) Козачинскиј и његова Траедокомедија, Нови Сад - Београд, 1980, 764 стр.

Јуриј Пелешенко: Јован Рајић и украјинско песништво осамнаестог века, Јован Рајић. Живот и дело, уред. Марта Фрајнд, Београд, 1997, стр. 269-274.

Јевгениј Пашченко: Легенда о пропасти Србије и њен спас у “Трагедокомедији” М. Козачинског, Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 19/1, 361-371.

Є. М. Пащенко: Сербський фольклор у творчості українського письменника XVIII ст. М. Козачинського (До 600-річчя битви на Косовому полі), Народна творчість та етнографія, Київ, 1989, 5, стр. 50-55

Никола Грдинић [Никола Грдинич]: Морална симболика и емблематика украјинског порекла у српској књижевности 18. и прве половине 19. века (1983)

Јуриј Пелешенко [Юрій Пелешенко]: Јован Рајић и украјинско песништво осамнаестог века

Никола Грдинић: Емблеми у делу Јована Рајића (1997)

Иван Лучук [Іван Лучук]: Біо-бібліографія

Људмила Поповић [Людмила Попович]: Био-библиографија

Људмила Поповић: Систематизација као начин спознаје савремене украјинске књижевности (2002)

Људмила Поповић: Приручни водич за рецепцију украјинске поезије (2002)

Људмила Поповић: Баладе тајни Ивана Драча (2002)

Људмила Поповић: Поетски и метатекстуални хронотоп у новели В. Стефаника (1994)

Људмила Поповић: Љубав и смрт у песништву Десанке Максимовић и Лесје Украјинке (1997)

Људмила Поповић: Покрет шездесетих у Украјини и његова рецепција у Србији (1997)

Људмила Поповић: Превођење украјинске поезије ХХ века у српској преводној књижевности (1999)

Људмила Поповић: Традиција и перспективе развоја националне идеје у украјинској поезији (2000)

Људмила Поповић: Туга одбегла са згаришта душе (о песнику Васиљу Стусу) (2001)

Максим Риљски [Максим Рильський]: Разговор са Максимом Риљским (1945)

Милорад Павић (Милорад Павич) Автобіографія

Милорад Павић: Початок і кінец роману

Јован Делић [Йован Делич]: Хозарська призма

Ољга Рос: І зробив я те, що зробив (З історії українського перекладу “Хозарського словника”)

Ољга Рос [Ольга Рось]: Біо-бібліографія

Павел Рудјаков [Павло Рудяков]: Епилог књиге Историја као роман

Миодраг Сибиновић: Био-библиографија

Наталија Чорпита [Наталія Чорпіта]: Біо-бібліографія

Вероника Јармак [Вероніка Ярмак]: Біо-бібліографія

Вероника Јармак [Вероніка Ярмак]: Боје у савременом песништву - међусловенске лингвостилистичке паралеле: Десанка Максимовић и Лина Костенко

Александар Гаталица: У моїх книжках все вигадане і все справжнє - розмовляє Алла Татаренко (2002)

Јуриј Андрухович: Ко је рекао да проза није поезија - Разговор са Дејаном Ајдачићем

Јуриј Андрухович: Невидимі книжки та підземні майстерні: Нова українська культура між провокацією, іронією та карнавальністю - розмова з Александром Гаталіцею (2002, разговор)

Јуриј Андрухович: Невидљиве књиге и подземне радионице - разговор са Александром Гаталицом

Јуриј Андрухович: Реч је музика језика - разговор са Анђелком Цвијић

Василь Махно: Сaмотність найбільше благо людини, котра хоче зберегти себе - Інтерв"ю вела Людмила Попович (2002)ПРОЈЕКАТ РАСТКО - БУГАРСКА
Библиотека бугарско-српских културних веза

Величко Тодоров: Знам ги аз тях

 

Нина Георгиева-Гагова: Свето писмо у житијима српских владара

Ана Стојкова: Библијска симболика у јужнословенском Физиологу

Радослава Трифонова: Типологически паралели между българската и сръбската агиографска книжнина през ХIII в.

Бојан Пенев: Доситеј Обрадовић код Бугара

Дејан Ајдачић: Кратак преглед фолклорних демона у бугарској књижевности

Дејан Ајдачић: Свадба у српској и бугарској прози

Соња Баева: Някои моменти от развитието на сръбската литература и творчество на Петко Славейков

Илия Конев: Проблемата за просвещеието и взаимоотношенията между балканските литератури

Румјана Конева: Съседът между мира и войната. Българската литература за своя съсед в края на XIX - началото на XX в.

Дејан Ајдачић: Поговор књизи Бориса Христова Кртица/Долина ципела

Светлозар Игов: Иво Андрич. Творческо развитие и художествена структура

Дияна Иванова: Екзистенциалната дилема на "бунта" в "Крадецът на праскови" от Емилиян Станев

Дияна Иванова: Емилиян Станев: "Крадецът на праскови" - от Сътворението до Апокалипсиса

Лилија Кирова: Югоизточноевропеиските естетически феномени (увод#)

Лилија Кирова: Югоизточноевропеиските естетически феномени (втора глава)

Лили Лашкова: О преводима Стевана Сремца на бугарски језик

Росанка Љапова: Номинације страног језика или дијалекта у преводном тексту

Марин Младенов: О савременој бугарској поезији

Миглена Николчина: Љубавни троуглови и интелектуални парови

Ганчо Савов: Био-библиографија

Валентина Седефчева: Психологията на дервиша и монаха от Балканите като код за разчитане на историята в романите “Антихрист” на Емилиян Станев и “Дервишът и смъртта” на Меша Селимович

Миодраг Сибиновић: Из књиге Између светова. Нови аспекти књижевног дела Десанке Максимовић

Људмила Стојанова: Фолклорни фантазми у бугарској књижевности

Милорад Павич: За себе си и за БългарияПРОЈЕКАТ РАСТКО - ЛУЖИЦА
Библиотека лужичкосрпских-јужносрпских културних веза

Изабрана библиографија сорабистичких радова на српском (српскохрватском) језику - Предраг Пипер, Даница Пипер (у: Увод у сорабистику: Хрестоматија за српске слависте, приредио Предраг Пипер, 2002)

Јуриј Кравжа: Књижевност најмањег словенског народа (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте)

Луција Хајнец: Књижевност народног препорода Лужичких Срба (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте)

Dietrich Scholze: Sorbische Literatur 1918–1945 (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте)

Christian Prunitsch: Sorbische Literatur nach 1945 (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте)

Нада Ђорђевић: Лужичкосрпска прозна књижевност ХХ века (до седамдесетих година) (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте)

Никола Јеремић: Поговор народним бајкама Лужичких Срба (Народне бајке Лужичких Срба, приредио Никола Јеремић, 1974)

Даница Пипер: Белешке о лужичким приповедачима (Приповетке Лужичких Срба - приредио Предраг Пипер, 2002)

Аутори: Јакуб Барт-Ћишински, Јуриј Кубаш Ворклечан, Јуриј Брезан, Јуриј Кох, Цирил Кола, Крешћан Кравц, Јуриј Кравжа, Бено Будар, Марија Млинкова, Ангела Стахова, Ангела Стахова, Јева Марија Чорнакец

Даница Пипер: Белешке о лужичким песницима (Поезија Лужичких Срба - приредио Предраг Пипер, 2002)

Аутори: Хандриј Зејлер, Јакуб Барт - Ћишински, Мато Кошик, Јозеф Новак, Јав Сакла, Мика Виткојц, Павол Вићаз, Јуриј Кошин, Јуриј Кејшка, Кито Лоренц, Бенедикт Дирлих, Ханка Миканова, Бено Будар, Марја Кравцец, Јуриј Лушчански, Франц Шејн, Ружа Кејшкец-Домашцина, Лиоба Вецликец- Ферчова, Јанк Кејшка


Књижевност Лужичких Срба
избор из лужичкосрпске књижевности и културе сачинио и текстове припремио Радослав Братић, 1984.

Језик као жива матица. Разговор са Јуријем Брезаном водио Радослав Братић

Кито Лоренц: Лужичкосрпска књижевност некад и сад

Михал Френцел (1628—1706): Посвета Петру II

Јан Богувјер Рихтар (1703—1765): О математици старих Лужичких Срба

Јан Хорчански (1722—1799): О животу и обичајима Лужичких Срба

Јуриј Пилк (1858—1926): Крабат

Јуриј Брежан (1916): Крабат или време је за питања

Радослав Братић: Лужички Срби (беседа, 1984)

Библиографија сорабистичких радова др Наде Ђорђевић (приредили Предраг Пипер и Даница Пипер)

Нада Ђорђевић: Путеви лужичкосрпске прозе (из књиге О Лужичким Србима и њиховој култури)

Нада Ђорђевић: Савремена лужичкосрпска књижевност (из књиге О Лужичким Србима и њиховој култури)

Нада Ђорђевић: Нове књиге Лужичких Срба (из књиге О Лужичким Србима и њиховој култури)

Нада Ђорђевић: Лужички Срби и Југословени (из књиге О Лужичким Србима и њиховој култури)

Нада Ђорђевић: Генерацијска прожимања. Антологија лужичкосрпских приповедака "Fijalkojty cas", (Ружичасто доба) (из књиге О Лужичким Србима и њиховој култури)

Нада Ђорђевић: Prinoski k stawiznam serbskeho pismowstwa let 1945-1990 (Zbernik, Spisy Serbskeho instituta 5, Ludowe nakladnistwo Domowina, 1994, str. 300.) (из књиге О Лужичким Србима и њиховој култури)

Нада Ђорђевић: Dietrich Scholtze, Stawizny serbskeho pismowstwa 1918-1945, Domowina, 1998. (из књиге О Лужичким Србима и њиховој култури)

Нада Ђорђевић: Рецензија књиге Народне бајке Лужичких Срба (из књиге О Лужичким Србима и њиховој култури)

Нада Ђорђевић: Први преводи српских народних песама лужичкосрпски језик (из књиге О Лужичким Србима и њиховој култури)

Милутин Ђуричковић: О лужичко-српској књижевности за децу и младе

Нада Ђорђевић: Мина Виткојц (1893-1975), in memoriam

Нада Ђорђевић: Рудолф Јенч (1903-1979), in memoriam

Нада Ђорђевић: Павол Недо (1908-1984), in memoriam

Нада Ђорђевић: Јуриј Млинк, in memoriam

Нада Ђорђевић: Осамдесетогодишњица Јурија Брезана

Robert Elsie: Anthology of Sorbian Poetry (1999, introduction and table of contents)

Србска Лужица - Часопис пријатеља Лужичких Срба у [Краљевини] Југославији (интегрално факсимил-издање)
Година I, број 1, Љубљана, јуниј 1934. Часопис издаје Конзорциј "Србске Лужице" (претставник д. Јоже Лаврич). Уредник: Векослав Бучар.


ПРОЈЕКАТ РАСТКО - ПОЉСКА
Библиотека пољско-српских културних веза

Бранислава Стојановић: Serbica у Пољској [2002]

Петар Буњак: Преводи из пољске књижевности објављени на српском језику од 1826. до 1941. (хронолошки) (у оквиру студије Преглед пољско-српских књижевних веза (до II светског рата) [1999])

Бранислава Стојановић: Селективна библиографија превода пољске књижевности – монографске публикације (1946-2002)

Петар Буњак: Др Ђорђе С. Живановић (1908-1995) – Библиографија објављених радова [1993]

Стојан Суботин (1921-1977) – Библиографија објављених радова [1971, 2002]

Душан Владислав Пажђерски: Библиографија радова слависте Леха Пажђерског (1932-1989) [1991]

Милорад Живанчевић – Bibliographia Polonica [1987]

Ђорђе Живановић: Предговор спису Константина Михаиловића "Јаничарове успомене или турска хроника" [1959] (у: Константин Михајловић из Островице: Јаничарове успомене или Турска хроника, превод и напомене Ђорђе Живановић)

Ђорђе Трифуновић: Леси и лешка земља у старој српској књижевности и писмености [1980]

Djordje Trifunovic: Lehici i ziemia lechicka w starym pismiennictwie serbskim. Przelozyla Elzbieta Pulka [1984]

Мирјана Бошков: О српској рецепцији 'Хронике света' Мартина Бељског. [Сто година полонистике у Србији, 1996]


Адам Мицкјевич: О српској народној поезији, с пољског превео Стојан Суботин [1955]

 

Стојан Суботин: Адам Мицкјевич и наша народна поезија

Адам Мицкјевич: Предавање XV:
Срби, њихова власт. — Бела Урош. — Немањићи. — Стефан Душан. — Српско царство. Уторак, 16 фебруара 1841

Адам Мицкјевич: Предавање XVI:
Срби. — Стефан (Душан); царство Грка и Трибала. — Српски цар Лазар. — Поробљавање Срба од Турака. — Иван Капистран проповеда крсташки поход ради ослобођења Србије. — Неслагање у претстављању историје Србије између византиских писаца и српских песника. — Српска митологија. — Поема о женидби цара Лазара. — Песничка легенда о свецима. — Карактер српске поезије. — Српски рапсоди. — Вукова књижевна открића. Петак, 19 фебруара 1841

Адам Мицкјевич: Предавање XVII:
Српска поезија. — Легенда о зидању Раванице. — Одломци поеме о боју на Косову Пољу. — Епопеја паганска и епопеја српска. — Српски језик. — Глагол; његово значење у свим језицима. — Српске епохе: јуначка, романсна и песничка. — Краљевић Марко и Краљ Артур. Петак, 26 фебруар 1841

Адам Мицкјевич: Предавање XVIII:
Узроци пропасти подунавских Словена. — ... Митолошка личност (Краљевића) Марка само је оличење историје Србије. — Поема о женидби Ивановог сина. — Црна Гора и Црногорци; њихови обичаји, право, бракови. Уторак, 2 марта 1841

Адам Мицкјевич: Предавање XIX:
Неколико појединости о кућним обичајима Словена. — Прави карактер епопеје. — Врста односа Словена са западним и источним земљама. — Шта је Венеција била за Словене. — Иван Црнојевић. — Поема „Женидба Максима Црнојевића”. Петак, 5 марта 1841

Адам Мицкјевич: Предавање XX:
Породична осећања код Словена. — Побратимство. — Српски песнички романи. — Басне (словенске). Уторак, 9 марта 1841

Адам Мицкјевич: Предавање XXI:
Вереница Краљевића Марка и венецијански дужд. — Српске песме; како су настајале. — Хасанагиница. — Вук на двору кнеза Милоша; на који начин је сакупио своју збирку. — Још неколико речи о Црној Гори. Петак, 12 марта 1841

Адам Мицкјевич: Предавање XXII:
Разна тумачења српске поезије. — ... Петак, 19 марта 1841


Петар Буњак: Опсенар и препородитељ. Станислав Пшибишевски (1868-1927) [1990] (спољни сервер)

Крешимир Георгијевић: Српскохрватска народна песма у пољској књижевности [1936]

 

Ђорђе Живановић: Срби и пољска књижевност (1800-1871) [Београд, 1941]

 

Стојан Суботин: Романи Теодора Томаша Јежа (Зигмунта Милковског) о Југословенима [1966]

 

Петар Буњак: Преглед пољско-српских књижевних веза (до II светског рата) [1999] (554 Кб), интегрално и допуњено електронско издање.

 

Милица Јакубјец-Семковова: Шта су Пољаци пре сто година знали o српској књижевности. [Сто година полонистике у Србији, 1996]

Djordje Zivanovic: Mickiewicz in Serbo-Croatian literature [1956]

Петар Буњак: Како смо примали Мицкјевича [1998] (спољни сервер)

Петар Буњак: Мицкјевич и словенска идеја [1998] (спољни сервер)

Петар Буњак: Две српске књижаре у XIX веку и њихова улога у популарисању пољске књижевности [1997] (спољни сервер)

Петар Буњак: О пољском историјском роману "златног доба" [1999] (спољни сервер)

Петар Буњак: Петар Буњак: Почеци рецепције Сјенкјевичевог романа 'Quo vadis?' код Срба. [Сто година полонистике у Србији, 1996]

Petar Bunjak: Przyczynek do zagadnienia recepcji Przybyszewskiego w serbskim srodowisku literackim [1993]

Мирослав Топић: Приповетка Кроз мећаву и њени пољски пандани (Кочић – Прус – Жеромски – Рејмонт) [1967]

Мирослав Топић: Вацлав Ролич-Лидер – први гласник пољског модернизма и одјеци његове поезије код нас [1968]

Мирослав Топић: Први пољски сонети [2001] (спољни сервер)

Ђорђе Живановић: Једна Дучићева позајмица [1975]

Милорад Живанчевић: Андрић у Пољској [1985]

Лех Пажђерски: Прилог проучавању веза Вељка Петровића са Пољском [1968]

Јадвига Сопчак: Један облик рецепције пољске драме у Србији (на материјалу наставне праксе Академије уметности у Новом Саду). [Сто година полонистике у Србији, 1996]

Љубица Росић: 'Заробљени ум ' Чеслава Милоша у српској публицистици. [Сто година полонистике у Србији, 1996]

Мирослав Топић, Петар Буњак: Тематски и метрички контекст Баладе Чеслава Милоша (почетак) (спољни сервер)

Петар Буњак: Есхатолошка пропозиција Чеслава Милоша. Песма о крају света [1998] (спољни сервер)

Петар Буњак: Шимборска [1996]

Магдалена Кох: Срби и други. О Пољској мислити души је драго – Исидоре Секулић размишљања о другима [2000]

Ренарда Лебда: Како и зашто писац "заводи" читаоца (на материјалу приповедака Милорада Павића и Радована Б. Марковића), превела с пољског Јасминка Цветковић [2001]

Бруно Шулц у српској књижевности

Стојан Суботин: Живот и књижевно стваралаштво Бруна Шулца [1959]

Бранислава Стојановић: Рецепција Бруна Шулца у Србији. Прво поглавље: Данило Киш [2002]


// Пројекат Растко / Наука о књижевности //
[ Промена писма | Претраживање | Мапа Пројекта | Контакт | Помоћ ]