Projekat Rastko

Bibliografija Miodraga Pavlovića

Poezija

 • 87 pesama, Novo pokolenje, Beograd, 1952.
 • Stub sećanja, Novo pokolenje, Beograd, 1953.
 • Oktave, Nolit, Beograd, 1957.
 • Mleko iskoni, Prosveta, Beograd, 1963.
 • 87 pesama (izbor poezije), Nolit, Beograd, 1963.
 • Velika Skitija, Svjetlost, Sarajevo, 1969.
 • Nova Skitija, izd. časopisa "Književnost", Beograd, 1970.
 • Hododarje, Nolit, Beograd, 1971.
 • Svetli i tamni praznici, Matica srpska, Novi Sad, 1971.
 • Velika Skitija i druge pesme (izabrane i nove pesme), SKZ, Beograd, 1972.
 • Zavetine, Rad, Beograd, 1976.
 • Karike, Svetlost, Kragujevac, 1977.
 • Pevanja na Viru, Slovo ljubve, Beograd, 1977.
 • Bekstva po Srbiji, Slovo ljubve, Beograd, 1979.
 • 87 pesama, Dečje novine, Gornji Milanovac, 1979 (treće izdanje).
 • Izabrane pesme, Rad, Beograd, 1979.
 • Vidovnica, Narodna knjiga, Beograd, 1979.
 • Poezija I i Poezija II, u okviru Izabranih dela Miodraga Pavlovića, "Vuk Karadžić", Beograd, 1981.
 • Divno čudo, Nolit, Beograd, 1982.
 • Zlatna zavada, Gradina, Niš, 1982.
 • Sledstvo, SKZ, Beograd, 1985.
 • Poezija, Prosveta, Beograd, 1986.
 • Svetogorski dani i noći, Jedinstvo, Priština, 1987.
 • Odbrana našeg grada, Smederevska pesnička jesen, Naš glas, Smederevo, 1989.
 • Ulazak u Kremonu, Nolit, Beograd, 1989.
 • Knjiga staroslovna, SKZ, Beograd, 1989; 1991 (drugo izdanje).
 • Bezazlenstva, Milić Rakić, Valjevo, 1989.
 • On, Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad, 1989.
 • Divno čudo, NIRO "Književne novine" , Beograd, 1989 (drugo izdanje).
 • Cosmologia profanata, Grafos, Beograd, 1990.
 • Esej o čoveku, KOV, Vršac, 1992.
 • Pesme o detinjstvu i ratovima, SKZ, Beograd, 1992.
 • Knjiga horizonta, Prosveta, Beograd, 1993.
 • Nebo u pećini, Krajinski književni krug, Negotin, 1993.
 • Međustepenik, KOV, Vršac, 1994.
 • Ulazak u Kremonu, GNB "Žarko Zrenjanin" i Zenit", Zrenjanin, 1995 (drugo izdanje).
 • Bekstva po Srbiji i Sledstva, "Valjevska štamparija", Valjevo, 1995.
 • Nebo u pećini, Disovo proleće, Čačak, 1996 (drugo izdanje).
 • Izabrane i nove pesme, Prosveta, Beograd, 1996.
 • Novo ime kletve, SKC, Beograd, 1996.
 • Posvećenje pesme (izbor iz poezije), Prosveta, Niš, 1996.
 • Izabrane pesme, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996.
 • Velika Skitija i druge pesme (izabrane i nove pesme), SKZ, Beograd, 1996 (drugo izdanje).
 • Srbija do kraja veka (izabrane pesme), Zadužbina Desanke Maksimović, Narodna biblioteka Srbije i SKZ, Beograd, 1996.

Proza

 • Most bez obala, Matica srpska, Novi Sad, 1956., 1982.
 • Bitni ljudi, Prosveta, Beograd, 1995.

Eseji

 • Rokovi poezije, SKZ, Beograd, 1958.
 • Osam pesnika, Prosveta, Beograd, 1964.
 • Dnevnik pene, Slovo ljubve, Beograd, 1972.
 • Poezija i kultura, Nolit, Beograd, 1974.
 • Poetika modernog, Grafos, Beograd, 1978. (nagrada "Đorđe Jovanović")
 • Ništitelji i svadbari, BIGZ, Beograd, 1979.
 • Nove slikarske godine Miće Popovića, "Merkur", Apatin, 1979.
 • Eseji o srpskim pesnicima i Poetika modernog, u okviru Izabranih dela Miodraga Pavlovića, "Vuk Karadžić", Beograd, 1981. (pogovor Nikole Miloševića).
 • Prirodni oblik i lik, Nolit, Beograd, 1984.
 • Slikarstvo Mladena Srbinovića, SANU, Beograd, 1985.
 • Obredno i govorno delo, Prosveta, Beograd, 1986.
 • Poetika žrtvenog obreda, Nolit, Beograd, 1987. (Nolitova nagrada)
 • Govor o ničem, Gradina, Niš, 1987.
 • Hram i preobraženje, Sfairos, Beograd, 1989.
 • Čitanje zamišljenog, Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad, 1990.
 • Eseji o srpskim pesnicima, SKZ, Beograd, 1992.
 • Ogledi o narodnoj i staroj srpskoj poeziji, SKZ, Beograd, 1993.
 • Poetika žrtvenog obreda, SKC, Beograd, 1996 (drugo izdanje)

Drame

 • Igre bezimenih, Prosveta, Beograd, 1963.
 • Koraci u podzemlju, Matica srpska, Novi Sad, 1991.

Putopisi

 • Kina - oko na putu, izd. časopisa "Gradina", Niš, 1982, SKC, Beograd, 1995 (drugo izdanje).
 • Putevi do hrama, Prosveta, Niš, 1991.
 • Otvaraju se hilandarske dveri, Prosveta, Beograd, 1997.

Antologije

 • Antologija moderne engleske poezije (sa Sv. Brkićem), Nolit, Beograd, 1957. i 1975.
 • Antologija srpskog pesništva od XIII do XX veka, SKZ, Beograd, 1964., 1984. (sa novim predgovorom), 1994 (sedmo izdanje).
 • Pesništvo evropskog romantizma, Prosveta, Beograd, 1969., 1979.
 • Antologija lirske narodne poezije, Vuk Karadžić, Beograd, 1982.; drugo izdanje "Književne novine", Beograd, 1989.
 • Boj na Kosovu, Narodne pesme, Prosveta, Niš, 1989.

Predgovori i izbori poezije

 • Radomir Prodanović: Glas, SKZ, Beograd, 1962. (sa Svetozarom Brkićem)
 • Velimir Živojinović Massuka: Pesme. Izbor i predgovor. Prosveta, Beograd, 1965.
 • Poezija od Vojislava do Bojića, Nolit, Beograd, 1966.
 • Isidora Sekulić: Eseji I, Prosveta, Svjetlost, Naprijed, Beograd, Sarajevo, Zagreb, 1967.
 • Vladislav Petković-Dis: Utopljene duše, Prosveta, Beograd, 1968.
 • Jovan Jovanović-Zmaj: Pevanija, Prosveta, Beograd, 1968.
 • Stanislav Vinaver: Evropska noć i druge pesme, SKZ, Beograd, 1973.
 • Sima Pandurović: Pesme, Rad, Beograd, 1975.
 • Jovan Sterija Popović: Pesme, Rad, Beograd, 1976.
 • Petre Andreevski: Pesme, Narodna knjiga, Beograd, 1977.
 • Despot Stefan Lazarević: Slova i natpisi, Slovo ljubve, Beograd, 1979.
 • Rober Marto: Na Kirkinom ostrvu, Gradina, Niš, 1984.

Predgovori

 • Šarl Bodler: Odabrana proza, Nolit, Beograd, 1957.
 • Aleksandar Blok: Ni snovi ni java, SKZ, Beograd, 1959.
 • Moris Blanšo: Eseji, Nolit, Beograd, 1960.
 • Vilijem Fokner: Rekvijem za iskušenicu, SKZ, Beograd, 1960.
 • Petrus Borel, esej. Predgovor knjizi Petrus Borel: Šampaver, Prosveta, Beograd, 1962.
 • Horhe Luis Borhes: Maštarije, Nolit, Beograd, 1963.
 • Sen-Džon Pers, predgovor knjizi Morekazi od Sen-Džon Persa, Prosveta, Beograd, 1963.
 • Od kamena do sveta, predgovor knjizi Vaska Pope Nepočin polje. Prosveta, Beograd, 1963.
 • Vlada Urošević: Usnuli grad, Slovo ljubve, Beograd, 1977.
 • Jovan Jovanović Zmaj: Đulići Đulići uveoci, Dečje novine, Gornji Milanovac, 1979.
 • Petar Petrović Njegoš: Luča mikrokozma, Rad, Beograd, 1979.
 • Ljubomir Simović: Hleb i so, SKZ, Beograd, 1987.
 • Matija Bećković: Kaža, SKZ, Beograd, 1988.
 • Đorđe Sp. Radojičić: Staro srpsko pesništvo, Bagdala, Kruševac, 1988.
 • T. S. Eliot: Pusta zemlja, Prosveta, Niš, 1988.

Knjige o poeziji Miodraga Pavlovića

 • Radoman Kordić: Govor s dna, Vuk Karadžić, Beograd, 1976.
 • Časlav Đorđević: Miodrag Pavlović pesnik humanističke etike, Svetlost, Kragujevac, 1974.
 • Bogdan A. Popović: Epski rasponi Miodraga Pavlovića, Grafos, Beograd, 1985.
 • Zlata Kocić: Rtanjska svetila, Prosveta, Niš, 1996.
 • Časlav Đorđević: Pesnikovo svevideće oko, Prosveta, Beograd, 1997.

Temati u časopisima posvećeni kritičko-teorijskom radu Miodraga Pavlovića

 • Savremenik, br. 6, 1981. sa prilozima Ljiljane Šop, Nenada Ljubinkovića, Slavka Gordića, Predraga Protića i Mirka Magaraševića.
 • Gradina, br. 5, 1988. Antropološka mislenica Miodraga Pavlovića sa prilozima Sretena Petrovića, Vladete Jerotića, Bojana Jovanovića, Dejana Ajdačića, Novaka Kilibarde i Časlava Đorđevića.
 • Raskovnik, jesen-zima 1988. Uz 60-godišnjicu Miodraga Pavlovića, Narodno stvaralaštvo - tema i nadahnuće, sa prilozima Dragana Kočiševića, Ljubomira Simovića, Časlava Đorđevića, Zorana Gluščevića, Bogdana A. Popovića, Nenada Ljubinkovića, Snežane Samardžije, Ljubinka Radenkovića i Žarka Trebješanina.
 • Braničevo, br. 1-2, 1990. Mitotvorstvo i mitorušilaštvo sa prilozima Radomana Kordića, Miroslava Lukića i Aleksandra M. Petrovića.
 • Književnost, 5-6-7, 1992. sa prilozima Draška Ređepa, Pavla Zorića i Vojina Matića.
 

( Nazad na naslovnu stranu )
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]