NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoKnjizevnost
TIA Janus

Грађа за библиографију
Михајла Пантића

саставила Вера Петровић
2002

МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

1984

ПАНТИЋ, Михајло
Хроника собе : проза, ларве / Михајло Пантић. - Београд : Рад, 1984. - 142 стр. , [1] лист са сликом аутора ; 21 цм. - ( Библиотека Знакови поред пута)

ПАНТИЋ, Михајло
Искушења сажетости : (критичка панорама кратких прозних облика у млађој српској књижевности) / Михајло Пантић ; [ликовна опрема Босиок Дору]. - Нови Сад : Матица српска, 1984 (Нови Сад : Будућност). - 143 стр. ; 17 цм. - (Библиотека Прва књига ; 127) Слика аутора и белешка о аутору на пресавитку предњег кор. листа. - Белешке уз текст.

1986

АНДРИЋ, Иво
Приповетке / Иво Андрић ; избор и предговор Михајло Пантић. - Београд : Рад, 1986. - 208 стр. : слика аутора ; 21 цм. - (Библиотека Дом и школа) Још једном о Андрићевим приповеткама / М. Пантић: стр. 5-18. - Напомена уз овај избор: стр. 203. - Речник мање познатих речи и израза
ISBN 86-09-00027-3

1987

ПАНТИЋ, Михајло
Александријски синдром : есеји и критике из савремене српске и хрватске
прозе / Михајло Пантић. - Београд : Просвета, 1987 (Нови Сад : Просвета). -
247 стр. ; 21 цм Тираж 2.000
ISBN 86-07-00312-7 (Брош.)

ПАНТИЋ, Михајло
Вондер у Берлину : приче / Михајло Пантић ; поговор Сава Дамјанов. - Београд : "Филип Вишњић", 1987. - 161 стр. : илустр. ; 21 цм. - (Библиотека Албатрос ; 23)

1988

ДУДИЋ, Драгојло
Дневник 1941 / Драгојло Дудић ; поговор Михајло Пантић. - Београд :
Нолит, 1988 (Љубљана : Људска правица). - 270 стр. ; 21 цм. - (Српска
књижевност. Мемоари, дневници, аутобиографије ; 22)
Ћирилицом
ISBN 86-19-01618-0 (Пл.)

ФЕСТИВАЛ југословенске поезије младих
Сметње на везама : Фестивал југословенске поезије младих. Трибина
критике - избор, Титов Врбас, 1988 / приредио Селимир Радуловић. - Титов
Врбас : Дом културе Врбас, 1988 (Бечеј : Пролетер). - 74 стр. ; 21 цм
Тираж 500. - Белешка о приређивачу: стр. 74 (Брош.)

ПАНТИЋ, Михајло
Против систематичности : критике 1980-1988 / Михајло Пантић. - Осијек :
Радничко свеучилиште "Божидар Масларић", Издавачки центар Ревија, 1988
(Чаковец : "Зрински"). - 214 стр. ; 21 цм. - (Мала теоријска библиотека ;
34) Тираж 600. - Напомене: стр. 18-20
ISBN 86-7209-008-X (Брош.)

ПАНТИЋ, Михајло…
Шум Вавилона : (критичко-поетска хрестоматија млађе српске поезије) /
[саставили] Михајло Пантић, Васа Павковић. - Нови Сад : Књижевна заједница
Новог Сада, 1988 (Нови Сад : Будућност). - 528 стр. ; 22 цм. - (Едиција
Нови Сад ; књ. 163)Тираж 1000
ISBN 86-7331-145-4 (Брош.)

1989

НАЈБОЉЕ приче 1989
Најбоље приче 1989 / приредили Давид Албахари и Михајло Пантић. - Горњи Милановац : Дечје новине, 1989 (Београд : Култура). - 347 стр. ; 20 цм. Тираж 2.000 ISBN 86-367-0297-6 (Брош.)

ОСЛУШКИВАЊЕ тишине
Ослушкивање тишине : избор најбољих прича са II конкурса ОЗОН-а /
приређивачи Давид Албахари, Михајло Пантић и Петар Лазић. - Београд :
издање аутора, приређивача и редакције, 1989 (Београд : Космос). - 156
стр. ; 21 цм. - (Врхунци цивилизације. Посебна издања) Тираж 1.500. - Белешке о ауторима
ISBN 86-81299-03-6 (Брош.)

1990

АЛБАХАРИ, Давид
Fytyra e vdekjes / David Albahari ; [përktheu Eqrem Basha]. - Prishtinë
: Rilindja, 1990 (Prishtinë : Rilindja). - 189 стр. ; 20 цм. - ( Библиотека
Ура)
Превод дела: Изабране приче. - Поговор Михајло Пантић. - Тираж 3.000. -
Белешка о писцу (Брош.)

ОТКУЦАЈИ пешчаног сата
Откуцаји пешчаног сата / [приређивачи Давид Албахари, Михајло Пантић и
Петар Лазић]. - [1. изд.]. - Београд : Досије, 1990 (Пожаревац : Просвета).
- 136 стр. ; 21 цм
Радови са трећег Конкурса Озон-а за кратку причу, од 1.10-1.12.1989. -
Тираж 1.000 (Брош.)

УХВАТИ ритам
Ухвати ритам : омнибус: рок и књижевност / приредили Михајло Пантић, Давид Албахари. - Нови Сад : Дневник, 1990 ([Нови Сад] : Дневник). - 179стр. ; 20 цм. - (Посебна издања часописа Поља ; 4)
Текст радова на српхрв. или словен. - Према изворима из књиге, са
словеначког превео Мирослав Мичановић. - Тираж 1.000. - Белешке уз поједине радове. - Терминолошки речник уз један рад
(Брош.)

1991

НАЈБОЉЕ приче 1990
Најбоље приче 1990 / приредили Давид Албахари и Михајло Пантић. -
Горњи Милановац : Дечје новине, 1991 (Београд : Култура). - 317 стр. ; 21
цм
ISBN 86-367-0446-4 (Брош.)

1992

ДЕСЕТ песама - десет разговора
Десет песама-десет разговора / [приредили и разговор водили] Слободан Зубановић, Михајло Пантић. - Нови Сад : Матица српска, 1992 (Нови Сад : Графо-офсет). - 307 стр. : фотогр. ; 20 цм. - (Библиотека Документ) Тираж 1000. - Библиографске белешке о песницима уз текст.
ISBN 86-363-0234-X (Брош.)

КИШ, Данило
Рани јади / Данило Киш ; предговор Михајло Пантић. - Београд : Просвета,
1992 (Суботица : Бирографика). - 125 стр. ; 20 цм. - (Школска лектира) Тираж 3.000. - Хронологија живота и рада писца
Ћирилицом
ISBN 86-07-00659-2 (Брош.)

ПАНТИЋ, Михајло
Песници, писци & остала менажерија : ЛП-приче / Михајло Пантић. -
Београд : Београдски издавачко-графички завод, 1992 (Београд : Београдски
издавачко-графички завод). - 171 стр. ; 20 цм. - (Нове књиге домаћих
писаца. Проза 1992) Тираж 1.000. - Белешка о писцу
ISBN 86-13-00546-2 (Брош.)

РИТАМ седмог чула
РИТАМ седмог чула : избор најбољих прича са В конкурса за кратку причу
на једној страници / приредили Давид Албахари, Михајло Пантић, Петар Лазић.
- [1. изд.]. - Београд : Клуб 23, 1992 (Београд : ПТТ Србија, Издавачка
делатност). - 95 стр. ; 21 цм
"Прву награду добио је Младен Д. Урекар за свој комплет прича под називом
Experimentum mundi или Постмодерни дриблинг авангарде." - подаци о
конкурсу. - Тираж 1.000. - Уместо поговора / Дарко Коцјан. - Белешке о
ауторима : стр. 83-86
(Брош.)

1993

ЦРЊАНСКИ, Милош
Приче о мушком / Милош Црњански ; [приредио Гојко Тешић]. - Београд :
"Драганић", 1993 (Београд : Космос). - 202 стр. ; 19 цм. - ( Библиотека
Плави круг ; књ. 1) Тираж 1.000. - Стр. 133-202: Приче о мушком & критика / Велибор
Глигорић... ет ал.
Ћирилицом
ISBN 86-441-0044-0 (Брош.)

СИМПТОМИ буке
Симптоми буке : избор најбољих прича са VI конкурса за кратку причу на једној страници / приредили Давид Албахари, Михајло Пантић, Васа Павковић. - Београд : Клуб 23 : Визија 011, 1993 (Београд : "Јован"). - 88 стр. ; 21 цм. - (Ротулус : библиотека за екологију душе) Тираж 1000. - Уместо поговора / Небојша Лазић, Дарко Коцјан: стр. 79-80. - Белешке о ауторима: стр. 83-86.

1994

А где си ти?
А где си ти? : (кратка прича "Полимља") / [Албахари... [at al.] ;
приредили Милан Цмиљановић, Самир Садиковић]. - Пријепоље : Полимље,
1994 (Пријепоље : Милешево). - 75 стр. ; 20 цм. - ( Едиција Избор ; књ.
1)
Према уводној напомени, публикација садржи приче објављене током 1993.
год. у листу Полимље. - Тираж 500. - Белешке о ауторима (Брош.)
Ћирилицом

НИСАМ ту, али радим на томе
Нисам ту, али радим на томе : избор најбољих прича са VII конкурса за кратку причу на једној страници / приредили Давид Албахари, Михајло Пантић, Васа Павковић. - [1. изд.]. - Београд : Визија 011, 1994 (Београд : "Јован"). - 119, [20] стр. ; 20 цм. - (Ротулус : библиотека за екологију душе) Тираж 500. - Равнотежа / Давид Албахари, Михајло Пантић, Васа Павковић: стр. 7-9. - Уместо поговора: стр. 115-118. - Подаци о конкурсу: стр. 119-[120]. - Белешке о ауторима: стр. [121-130].
ISBN 86-7981-011-8 (Брош.)

ПАНТИЋ, Михајло
Александријски синдром II : (огледи и критике о савременој српској прози) / Михајло Пантић. - Београд : Српска књижевна задруга, 1994 (Чачак : Литопапир). - 229 стр. ; 21 цм. - (Савременик. Нова серија ; 95). - Тираж 1.000. - Белешка о писцу
ISBN 86-379-0511-0 (Карт.)
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Нови прилози за савремену српску поезију : (огледи и критике) / Михајло Пантић. - Приштина : "Григорије Божовић˝, 1994. - 274 стр. ; 20 цм. - (Библиотека Обележја)
ISBN 86-7019-144-X

ПАНТИЋ, Михајло
Новобеоградске приче / Михајло Пантић. - Београд : Време књиге, 1994
(Београд : Публикум). - 133 стр. ; 21 цм. - ( Библиотека Пешчаник ; књ. 7) Тираж 1.000. - Белешка о аутору (Брош.)

ПАНТИЋ, Михајло
Вондер у Берлину : приче / Михајло Пантић. - 2. изд. - Нови Сад : Прометеј ; Подгорица : Октоих ; Београд : Визија 011, [1994] (Будисава : КриМел). - 262 стр. : илустр. ; 18 цм. - ( Библиотека Нова проза) Тираж 1.000?. - Белешка о писцу
ISBN 86-7639-111-4 (Кор.) (Брош.)

1995

ПАНТИЋ, Михајло
Puzzle : (поетички мемоари) / Михајло Пантић. - Београд : Радио Б92, 1995 ([Београд] : Публикум). - 158 стр. ; 20 цм. - (Апатриди ; 15) На насл. стр. коп.: Време књиге, Београд. - Тираж 500? ISBN 86-7963-023-3 (Брош.)

1996

ЧАРОБНА шума
Чаробна шума : српска еротска прича / приредили Васа Павковић ; Дејан Илић. - Београд : Радио Б92, 1996. - 212 стр. ; 17 цм. - (Библиотека Реч)
ISBN 86-7963-042-X

ЛАЗАРЕВИЋ, Лаза К.
Приповетке / Лаза К. Лазаревић ; [приредио Михајло Пантић]. - Подгорица : Унирекс : Завод за уџбенике и наставна средства, 1996 (Краљево : Слово). - 269 стр. ; 21 цм. - ( Библиотека ЈУ класици / Унирекс, Подгорица. Коло 1 ; 3) Ћир. - Тираж 1.000?. - Стр. 253-262: Приповетке Лазе К. Лазаревића / Михајло Пантић. - Лаза Лазаревић - кратка хронологија живота и рада: стр. [270]
ISBN 86-427-0562-0 (Исправљен)(Унирекс) (Брош.)

НЕДИЋ, Марко
Кућа у пољу / Марко Недић. - Ниш : Просвета, 1996 (Ниш : Просвета). - 164 стр. ; 20 цм. - ( Библиотека Поново ново) Према поговору, ово је 2. изд.; 1. изд. Нолит, Београд, 1970. - Ћир. - Тираж 800. - Стр. 153-164: Глад за простором : уз ново издање Куће у пољу Марка Недића / Михајло Пантић ISBN 86-7455-263-3 (Брош.)

НОВИ нихилизам
Нови нихилизам : постмодернистичка контроверза : зборник / [Арсић Бранка... [at al.] ; приредио Ненад Даковић. - [Београд] : Дом омладине Београда, 1996 ([Београд] : Bodex). - 376 стр. ; 21 цм Тираж 500. - Белешке уз текст (Брош.)

ПАНТИЋ, Михајло
Не могу да се сетим једне реченице : (изабране и нове кратке приче) / Михајло Пантић ; поговор Александар Јерков. - Београд : Стубови културе, 1996 (Београд : Публикум). - 142 стр. ; 19 цм. - (Библиотека "Избор" ; књ. 4) Тираж 1000 (Брош.)

СТОЈАДИНОВИЋ, Слободан
Песме / Слободан Стојадиновић ; [поговор Михајло Пантић]. - 1. изд. - Ниш : Просвета, 1996 (Ниш : Просвета). - 181 стр. ; 20 цм. - Тираж 500. - Поетске (про)вокације Слободана Стојадиновића: стр. 167-177. - Важнији прилози о поезији Слободана Стојадиновића: стр. 179-181
ISBN 86-7455-281-1 (Брош.)
Ћирилицом

ТРИДЕСЕТ година, пола века
Тридесет година, пола века : зборник радова о делу Мирослава Јосића Вишњића. - Београд : "Драганић", 1996 (Београд : Култура). - 341 стр. : илустр. ; 23 цм. - (Изабрана дела Мирослава Јосића Вишњића : у седам књига) Тираж 1200. - Библиографија Мирослава Јосића Вишњића: стр. 261-322. - Азбучник наслова: стр. 335-336. (Картон)

ВЕШТИНА намигивања Месецу
Вештина намигивања Месецу : избор најбољих прича са IX конкурса за кратку причу на једној страници / приредили Михајло Пантић, Васа Павковић, Давид Албахари. - [1. изд.]. - Нови Београд : Беографити, 1996 (Београд : "Јован"). - 127 стр. : илустр. ; 21 цм. - (Кли-кли : библиотека за екологију душе) Тираж 300

1997

АНТОЛОГИЈА српске приповетке
Антологија српске приповетке : (1945-1995) / приредио и пропратне текстове написао Михајло Пантић. - [1. изд.]. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1997 (Суботица : Бирографика). - 408 стр. ; 21 цм. - (Библиотека Избор) Тираж 5000
ISBN 86-17-05090-X (Брош.)
Ћирилицом

БЕОГРАД
Београд : антологија прича / приредио Васа Павковић. - Нови Сад : Прометеј, 1997 (Нови Сад : Duplex). - 207 стр. ; 20 цм Тираж 500. - Над Београдом / Васа Павковић: стр. 193-197. - Белешке о приповедачима: стр. 199-204. ISBN 86-7639-320-6 (Брош.)

ЧАМАЦ на Монт Евересту
Чамац на Монт Евересту : избор најбољих прича са X конкурса за кратку причу на једној страни / приредили Михајло Пантић, Васа Павковић, Давид Албахари. - [1. изд.]. - Београд : Беографити, 1997 (Београд : Арт график). - 127 стр. ; 20 цм. - (Кли-кли : библиотека за екологију душе ; књ. 5) Тираж 300

ГОДИШЊАК за поетичка и херменеутичка истраживања
Годишњак за поетичка и херменеутичка истраживања : PX 1 / уредник Драган Стојановић ; [аутори Богосављевић... [at al.]. - Београд : аутори, 1997 (Београд : Јуниор). - 188 стр. ; 20 цм Хрпт. ств. насл.: PХ 1. - Према уводној напомени, радови сарадника на истраживачком пројекту Књижевнотеоријска мисао двадесетог века и проблеми проучавања српске књижевности при Центру за научни рад Филолошког факултета Универзитета у Београду. - Тираж 500. - Стр. 5: Од уредника / Драган Стојановић. - Summary; Résumé или Zusammenfassung уз сваки рад. - Извори. - Белешке уз текст (Брош.)

ГРУЈИЧИЋ, Ненад
Чистац : изабране песме / Ненад Грујичић. - Београд : Просвета, 1997
([Нови Сад] : Арт принт). - 429 стр. ; 21 цм. - (Савремена поезија '97)
Тираж 1000. - Избор из критика: стр. 349-393. - Песник разлике : поговор / Саша
Радојчић (397-409). - Библиографија радова о Н. Грујичићу: стр. 411-424. - Белешка о песнику (426-427). - Слика аутора и белешка о делу на корицама. (Брош.)

ИСАКОВИЋ, Антоније
Подне : изабране приповетке / Антоније Исаковић ; избор и пропратни текстови Михајло Пантић. - [1. изд.]. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1997 (Суботица : Бирографика). - 256 стр. ; 20 цм. - (Библиотека Избор) Тираж 5000. - Белешка о писцу: стр. 253. - Селективна библиографија радова о прози Антонија Исаковића: стр. 251-252.
ISBN 86-17-05050-0 (Брош.)
(Ћирилицом)

КЊИЖЕВНО насљеђе Српске Крајине
Књижевно насљеђе Српске Крајине : зборник радова / [уредио Душан Иванић]. - Нови Сад : Матица српска, 1997 (Сремска Каменица : Графо-офсет). - 354 стр. ; 25 цм "... зборник радова са истоименог научног скупа, одржаног у Матици српској 21. и 22. марта 1996. године, у организацији Одељења за књижевност и језик" --> уводна напомена. - Уводна ријеч на отварању научног скупа / Душан Иванић: стр. 7-8. - Библиографија уз поједине радове. - Резимеи на енгл., нем., рус. или итал. језику уз сваки рад. (Картон)

МАНОЈЛОВИЋ, Тодор
Нови књижевни сајам : огледи, критике / Тодор Манојловић ; приредио Михајло Пантић. - Зрењанин : Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин", 1997 (Зрењанин : Екопрес). - 509 стр. ; 25 цм. - (Изабрана дела Тодора Манојловића) Тираж 1000. - Библиографија: стр. 477-479.
ISBN 86-7284-007-0 (Тврди повез)

МАТАВУЉ, Симо
Бакоња фра Брне / Симо Матавуљ ; приредио и пропратне текстове написао Михајло Пантић. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1997 (Суботица : Бирографика). - 215 стр. ; 20 цм. - ( Библиотека Избор) Ћир. - Тираж 5.000. - Биобиблиографска белешка о писцу: стр. 198-200. - Рјечник ређих и непознатијих ријечи: стр. 201-215
ISBN 86-17-05134-5 (Брош.)

ПАНТИЋ, Михајло
Ко је рекао: Borges? / Михајло Пантић. В.: Хорхе Луис Борхес / приредили Радивоје Константиновић, Филип Матић, Марко Недић. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства : Српска књижевна задруга : Југословенско удружење латиноамериканиста ([1997]). - стр. 358.
Ћирилицом. - Са белешком о писцу

ПАНТИЋ, Михајло
Три модернистичка гласа: Вујчић, Деветак, Нешић / Михајло Пантић. - [Нови Сад : Матица српска, 1997]. - Стр. 475-481 ; 24 цм Zusammenfassung. - П. о.: Зборник Матице српске за књижевност и језик; књ. 43, св 2-3, 1995.

ПЕСНИК ноктурна
Песник ноктурна : (о песништву Селимира Радуловића) / [уредник Зоран Ђерић ; ликовни прилози Драган Стојков]. - Нови Сад : Културно-просветна заједница Новог Сада, 1997 (Будисава : Кримел). - 106 стр. : илустр. ; 21 цм Тираж 500. - Слика С. Радуловића и белешка о њему и делу на корицама. (Брош.)

ПОЕЗИЈА Јована Христића
Поезија Јована Христића : зборник радова / [уредници Славко Гордић, Иван Негришорац]. - Нови Сад : Матица српска, 1997 (Сремски Карловци : Српска манастирска штампарија). - 193 стр. : фотогр. ; 23 цм. - (Библиотека Змајева награда) Тираж 500. - Грађа за библиографију Јована Христића / саставила Марија Јованцаи: стр. 143-183. - Прилози: стр. 187-193. (Брош.)

ПОПА, Васко
Песме / [Васко Попа] ; избор и пропратне текстове сачинио Михајло Пантић. - Подгорица : Унирекс : Завод за уџбенике и наставна средства, 1997 (Краљево : Слово). - 142 стр. ; 20 цм. - ( Библиотека Шум времена. Коло 3 ; 4). - Тираж 1.000?. - Биобиблиографски подаци о песнику: стр. 141-132
ISBN 86-427-0622-8 (Брош.)
Ћирилицом

САВРЕМЕНА ЈУГОСЛОВЕНСКА ПРОЗА
Савремена југословенска проза : избор из савремене југословенске приповетке. - Нови Сад : Образовање, 1997. - 220 стр. ; 17 цм. - (Библиотека Моја лектира ; коло 8)

УЈЕВИЋ, Тин
Лелек себра ; Колајна / Тин Ујевић ; приредио и пропратне текстове написао Михајло Пантић. - Фототипско изд. - Београд : Народна библиотека Србије, 1997 (Београд : Народна библиотека Србије). - 87, 54, XXVIII стр. ; 21 цм. - ( Библиотека Жива прошлост ; књ. 13). - Тираж 500. - Тин, на крају века: стр. II-XI. - Напомене: стр. XII-XVIII. - Аугустин (Тин) Ујевић: (хронологија): стр. XXI-XXII. - Фототипско изд. првог дела из 1920., другог дела из 1926.
ISBN 86-7035-068-8 (Карт.)
Ћирилицом

УЛИЦА дивљих кестенова
Улица дивљих кестенова : избор из савремене југословенске приповедачке прозе / приредио Ласло Блашковић. - Нови Сад : ИНГ комерц, 1997 (Нови Сад : ИНГ комерц). - 140 стр. ; 17 цм. - (Едиција Ризница лепих речи. коло 8) Тираж 500. - Предговор: стр. 5-8. - Белешке о писцима: стр. 133-137.
ISBN 86-82007-57-6 (Брош.)

1998

ЧИТАЊЕ воде
ЧИТАЊЕ воде : српске приче о риболову / приредио Михајло Пантић. -
Београд : Стубови културе, 1998. - 213 стр. ; 21 цм. - (Антологије /
Стубови културе) Белешке о ауторима. - Белешка о приређивачу

НА ТРАГУ
На трагу : српска крими прича / приредили Васа Павковић ; Дејан Илић. - Панчево : Књижара “Прота Васа”, 1998. - 246 стрр. ; 17 цм
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Киш / Михајло Пантић. - [1. изд.]. - Нови Сад : Светови ; Београд : Књига-комерц, 1998 (Београд : МД штампа). - 139 стр. ; 17 цм. - (Библиотека Светови) Кратка хронологија живота и рада Данила Киша: стр. 131-135. - Белешка о писцу: стр. 137. - На омоту белешка о делу.
ISBN 86-7047-300-3 (Брош. са омотом)

ПАНТИЋ, Михајло
Модернистичко приповедање : српска и хрватска приповетка/новела : 1918-1930 / Михајло Пантић. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1999 (Београд : Нови дани). - 352 стр. ; 20 цм. - ( Библиотека Тумачење књижевности ; књ. 9). - Тираж 750. - Белешка о писцу. - Белешке уз свако поглавље. - Именски регистар. - "Ова књига настала је на основу знатно проширеног и преиначеног текста докторске дисертације обрањене... 1998. године на Филолошком факултету у Београду... " --> стр. 342
ISBN 86-17-07092-7 (Брош.)

ПАНТИЋ, Михајло
Новобеоградске приче / Михајло Пантић. - Београд : Стубови културе, 1998 (Београд : Репортер). - 137 стр. ; 21 цм. - ( Библиотека Пешчаник ; књ. 7) "... (1994), награда листа "Наша борба" за прозу и књигу године... " --> Белешка о писцу. - Према изворима, ово је 2. изд.; 1. изд. 1994, Време књиге, Београд. - Тираж 1.000. - Белешка о писцу (Брош.)

ПАНТИЋ, Михајло
Српска и хрватска приповетка 1918-1930 : докторска дисертација / Михајло Пантић. - Београд : [с.н.], 1998. - 360 листова ; 30 цм Апстракт на срп. и енгл. језику. - Библиографија: листови 356-360. - Умножено за одбрану

ПАНТИЋ, Михајло
Шта читам и шта ми се догађа : лични азбучник писаца / Михајло Пантић. - Вршац : Књижевна општина Вршац, 1998 (Нови Београд : Полиграф). - 173 стр. ; 19 цм. - ( Библиотека Несаница ; 26). - Тираж 500? (Брош.)
Ћирилицом

РОМАН као пешчаник
Роман као пешчаник : приповедачка уметност Данила Киша : зборник радова / [превод на енглески Радмила Сокић]. - [1. изд.]. - Нови Сад : Културно-просветна заједница града Новог Сада : Светови, 1998 (Нови Сад : Арт принт). - 193 стр. : слике Д. Киша ; 21 цм. - (Посебна издања / Светови). - Белешке уз текст. - Резимеи на франц., енгл., рус. или нем. језику уз сваки рад. - Именски регистар: стр. 191-193.
ISBN 86-7047-290-2 (Брош.)

1999

МОМЧИЛО Миланков
Момчило Миланков : зборник : (о седамдесетпетогодишњици пишчевог рођења) / [аутори Павле Угринов... [at al.] ; уредници Михајло Пантић, Васа Павковић]. - Српска Црња : Народна библиотека "Ђура Јакшић", 1999 (Београд : "Филип Вишњић"). - 157, VIII стр. : илустр. ; 21 цм Ћир. - Тираж 300. - Биографија: стр. 157. - Дела Момчила Миланкова: стр. 7 (Брош.)

ПАНТИЋ, Михајло
Александријски синдром 3 : огледи и критике о савременој српској прози / Михајло Пантић. - Нови Сад : Матица српска, 1999 (Нови Сад : Штампарија ИП Матице српске). - 222 стр. ; 20 цм. - (Књижевне студије) Белешка о писцу: стр. 220
ISBN 86-363-0763-5 (Брош.)

ПАНТИЋ, Михајло
Модернистичко приповедање : српска и хрватска приповетка/новела : 1918-1930. / Михајло Пантић. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1999. - 352 стр. ; 20 цм. - (Библиотека Тумачење књижевности ; књ. 9) Белешка о аутору: стр. [351]
ISBN 86-17-07092-7

ПАНТИЋ, Михајло
Седми дан кошаве : (приче, по некоме) / Михајло Пантић. - Београд : Стубови културе, 1999. - 179 стр. : слика аутора ; 20 цм. - (Библиотека Пешчаник ; књ. 54) Белешка о писцу: стр. 177 (Брош.)

ПЕСНИК Растко Петровић
Песник Растко Петровић : зборник радова / [уредник Новица Петковић]. - Београд : Институт за књижевност и уметност, 1999. - 331 стр. ; 19 цм + ([1] лист са сликом Растка Петровића). - (Наука о књижевности / Институт за књижевност и уметност. Поетичка истраживања ; књ. 4) Према уводној напомени научни скуп је одржан уочи песниковог рођења, у петак, 15. маја 1998. године, у Институтовој библиотеци. - Резимеи на енгл. или франц. језику
ISBN 86-7095-060-X 1

СРЕМАЦ, Стеван
Вукадин и друге приповетке / Стеван Сремац ; приредио и пропратне текстове написао Михајло Пантић. - [1. изд.]. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1999 (Суботица : Бирографика). - 335 стр. ; 20 цм. - ( Библиотека Избор ; књ. 3) Ћир. - Тираж 5.000. - Предговор: стр. 7-20. - Белешка о писцу. - Критичари о Сремчевом делу: стр. 301-322. - Речник мање познатих речи
ISBN 86-17-04870-0 (Брош.)

2000

АЛБАХАРИ, Давид
Снежни човек : роман / Давид Албахари. - Београд : Рад, 2000 (Лазаревац : Елвод-принт). - 105 стр. ; 18 цм. - ( Библиотека Реч и мисао ; књ. 509) Тираж 1.000?
ISBN 86-09-00701-4 (Брош.)

КРСТАНОВИЋ, Здравко
Приче из Хада / Здравко Крстановић. - 12. изд. - Београд : Дерета, 2000 (Београд : Дерета). - 93 стр. ; 21 цм. - ( Библиотека Савремена српска књижевност. Коло 2 ; књ. 8) "Књизи Приче из Хада додељена је награда Михајло Лалић за 1993. годину... " --> прелим. стр. - Тираж 500. - Стр. 5-6: Предговор / Михајло Пантић. - Белешка о писцу
ISBN 86-7346-112-X (Брош.)
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Киш / Михајло Пантић. - 2, допуњено изд. - Београд : "Филип Вишњић", 2000 (Београд : "Филип Вишњић"). - 141 стр. ; 17 цм. - ( Библиотека Посебна издања). - Тираж 1.000?. - Поговор другом издању: стр. 130-134. - Белешка о писцу. - Кратка хронологија живота и рада Данила Киша: стр. 135-139 ISBN 86-7363-247-1 (Брош.)
Ћирилицом

ВОЈИСЛАВ Деспотов
Војислав Деспотов : Успомена на дуго сећање : (зборник) / приредио Михајло Пантић. - Нови Сад : Центар за политичко образовање, 2000 (Сопот : Арт принт). - 272 стр. : илустр. ; 21 цм. - ( Библиотека Под зачараним звездама ; књ. 1) Тираж 300. - Биографија: стр. 272. - Дела Војислава Деспотова: стр. [7]. - Белешке уз текст
ISBN 86-83351-01-7 (Брош.)

2001

АЛБАХАРИ, Давид
Најлепше приче Давида Албахарија / избор и предговор Михајло Пантић. - Београд : Просвета, 2001 (Београд : Грмеч). - 183 стр. ; 21 цм. - (Нај) Ћир. - Тираж 2.100 (у колофону и ЦИП-у 1.000). - Приче Давида Албахарија или Тихо мајсторство детаља : предговор: стр. 7-12
ISBN 86-07-01278-9 (Брош.)

ГРОБАРОВ, Јаков
Власник туђег разума / Јаков Гробаров. - Београд : "Филип Вишњић", 2001 (Београд : "Филип Вишњић"). - 125 стр. ; 21 цм. - ( Библиотека Албатрос ; књ. 87) Јаков Гробаров је псеуд. Миладина Ковачевића. - Ћир. - Тираж 500. - Стр. 123-125: Запис о причама Јакова Гробарова / Михајло Пантић. - Белешка о писцу
ISBN 86-7363-284-6 (Брош.)

КИШ, Данило
Најлепше приче Данила Киша / избор и предговор Михајло Пантић. - Београд : Просвета, [2001] (Бор : Бакар). - 279 стр. ; 20 цм. - (Нај) Ћир. - Тираж 1.000. - Приче Данила Киша или Распон сажетости: стр. 5-10. - Белешке уз текст
ISBN 86-07-01252-5 (Брош.)

КОВАЧЕВИЋ, Миладин
Власник туђег разума / Јаков Гробаров. - Београд : "Филип Вишњић", 2001. - 125 стр. ; 20 цм. - (Библиотека Албатрос ; књ. 87) Стр. 123-125: Запис о причама Јакова Гробарова. - Белешка о аутору: стр. [126]
ISBN 86-7363-284-6

МАЛА кутија
Мала кутија : најкраће српске приче XX века / [приредио] Михајло Пантић. - [Београд] : Југословенска књига, [2001] ([с. л. : с. н.]). - XIV, 265 стр. ; 21 x 17 цм Ћир. - Тираж 1.000?. - Стр. VII-XIV: Чуда из мале кутије : (поглед на српску кратку причу XX века) : предговор / Михајло Пантић. - Писци и књиге: стр. 235-259
ISBN 86-7411-053-3 (Брош.)

ПАНТИЋ, Михајло
Јутро после : изабране и нове приче / Михајло Пантић. - 1. изд. - Београд : Југословенска књига, 2001 (Београд : Загорац). - 233 стр. : илустр. ; 18 цм. - (Џепна књига Југословенске књиге. Библиотека Савремени писци) "Нове и најлепше старе приче новобеоградског писца" --> кор. - Тираж 1.000. - Стр. 227-233: Фаир плаy (приче Михајла Пантића) / Викторија Радич
ISBN 86-7411-049-5 (Брош.)

ПРОЈЕКАТ Сингер
Пројекат Сингер / приредили Васа Павковић и Михајло Пантић. - Нови Сад : Прометеј, 2001. - 141 стр. ; 18 цм
Ћирилицом
ISBN 86-7639-564-0

СПОРТСКА прича
Спортска прича / приредили Васа Павковић ; Вуле Журић. - Београд : Alexandria Press, 2001. - 101 стр. ; 17 цм. - (Библиотека Alexandria. Специјално издање ; 2)
ISBN 86-83275-10-8

ВУКСАНОВИЋ, Оливера…
Милосав Тешић : Каталог за изложбу књига “Прелест језика”/ Оливера Вуксановић ; Прилог за библиографију / Марија Орбовић. - Чачак : Градска библиотека “Владислав Петковић Дис”, 2001. - 48 стр. : илустр. ; 22 цм
/П М на стр. 22, 32, 34, 46, 47/ Ћирилицом

2002

НЕНАДИЋ, Добрило
Зборник осамнаестих књижевних сусрета : Савремена српска проза, 7-8. новембар 2001, Трстеник : /књижевни портрет Добрила Ненадића, приповедачки токови у српској прози двадесетог века - главни и одговорни уредник Верољуб Вукашиновић/. - Трстеник : Народна библиотека Јефимија , 2002. - 133 стр. ; 23 цм. - (Савремена српска проза ; зборник бр. 14)
ISBN 86-83191-08-7
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михаило
Ћопићевске ведрине и Божићевске горчине : Проф. др Михаило Пантић о никшићкој хроници »ОРЛЕ« / Михаило Пантић. - У : Откривање Италије : трилогија / Владо Вујовић Гаврош. - Београд : »Стручна књига« 2002 . - 527 стр. : илустр. - Стр. 501-502 ; 24 цм
ISBN 86-419-0192-2

ПАНТИЋ, Михајло
Киш / Михајло Пантић. - 3, допуњено изд. - Београд : "Филип Вишњић", 2002 (Београд : "Филип Вишњић"). - 157 стр. ; 17 цм. - ( Библиотека Посебна издања) Ћир. - Тираж 500 (према ЦИП-у). - Поговор другом издању: стр. 143-147. - Поговор трећем издању: стр. 148-152. - Белешка о писцу. - Кратка хронологија живота и рада Данила Киша: стр. 153-156
ISBN 86-7363-307-9 (Брош.)

ПАНТИЋ, Михаило
О Вујовићеву досадашњем дјелу / Михаило Пантић. - У : Откривање Италије : трилогија / Владо Вујовић Гаврош. - Београд : »Стручна књига« 2002. - 527 стр . : илустр. - Стр. 499-500 ; 24 цм
ISBN 86-419-0192-2

ПАНТИЋ, Михајло
Песник који се смеје озбиљно / Михајло Пантић. - У :
Поезија Матије Бећковића : Зборник радова . - Београд, Ваљево, Бранковина 14, 15, и 16. Маја 1999. / приредио Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина Десанке Максимовић, 2002. - 84 стр. - Стр. 64-70 ; 21 цм. - (“Десанкини мајски разговори”, 9)
ISBN 86-82377-08-X
Ћирилицом

 

СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

1982

ПАНТИЋ, Михајло
"Буња" - могућност изласка ка роману / Миха[ј]ло Пантић. В.: Домети. - ISSN 0351-0425. - Год. 9, бр. 28 (1982), стр. 68-71

1983

ПАНТИЋ, Михајло
Хроника собе / Михајло Пантић. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 29, 296 (окт. 1983), стр. 439. Надређени ств. насл.: Проза Поља

1985

ПАНТИЋ, Михајло
Јесте ли гледали "Психо"? / Михајло Пантић. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 31, 312-313 (феб.-март 1985), стр. 78-79. Надређени ств. насл.: Проза Поља

ПАНТИЋ, Михајло
О неким одликама дневне критике / Михајло Пантић. В.: Зборник Матице српске за књижевност и језик. - ISSN 0543-1220. - 33, 1 (1985), стр. 131-141

ПАНТИЋ, Михајло
Васа Павковић "Опсесија" : Матица српска, 1985. / Михајло Пантић. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 31, 321 (нов. 1985), стр. 449. Надређени ств. насл.: Нове књиге

1986

ПАНТИЋ, Михајло
Игре / Михајло Пантић. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 32, 330-331 (авг-сеп. 1986), стр. 368-369: илустр.

ПАНТИЋ, Михајло
Песничке збирке Десимира Благојевића / Михајло Пантић. - Београд : Институт за књижевност и уметност, 1986. - Стр. 331-359 ; 23 цм. П.о.: Студије и грађа за историју књижевности ; 2, 1986

1987

ПАНТИЋ, Михајло
Како су (и када) приче изгубиле равнотежу / Михајло Пантић. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 33, 342-343 (авг.-сеп. 1987), стр. 374-376

ПАНТИЋ, Михајло
Посредни утицај : (неколико теза за разговор о теми Криза и књижевност) / Михајло Пантић. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 33, 346 (дец. 1987), стр. 509

ПАНТИЋ, Михајло
Поштар и Буковски / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 163, 440, 3 (септ. 1987), стр. 362-379

ПАНТИЋ, Михајло
Празно је складиште векова : Мирослав Максимовић, Сонети о животним радостима и тешкоћама, Народна књига, Београд, 1986 / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - Год. 38, бр. 730 (15. IV 1987), стр. 8

ПАНТИЋ, Михајло
Роман као партитура : Војислав В. Јовановић: Сион, БИГЗ, Београд, 1987. год. / Михајло Пантић. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 33, 345 (нов. 1987), стр. 494-495. Надређени ств. насл.: Нове књиге

ПАНТИЋ, Михајло
Сонети које волим / Михајло Пантић. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - Год. 16, бр. 300 (1987), стр. 49

1988

ПАНТИЋ, Михајло
Лирика, увек : поезија Слободана Зубановића. В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - 11 (1988), стр. [1710]-1715

ПАНТИЋ, Михајло
Опис тишине, приче, смрти. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 40, 760 (1988), стр. 19

ПАНТИЋ, Михајло
Песник негостољубивог света : Братислав Милановић: Неман, Просвета 1987. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 17, 322 (1988), стр. 17

ПАНТИЋ, Михајло
Петокњижје Милоша Комадине / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 164, 442, 3 (септ. 1988), стр. 267-276

ПАНТИЋ, Михајло
Прегледано и подстицајно. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 40, 751 (1988), стр. 16

ПАНТИЋ, Михајло
Приповедање и проповедање : Воја Чолановић: Зебња на расклапање, Просвета, Београд, 1987 / Михајло Пантић. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 34, 348-349 (феб-мар. 1988), стр. 128. Надређени ств. насл.: Нове књиге

ПАНТИЋ, Михајло
Прозни акварели Владимира Пиштала. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 39, 748 (1988), стр. 17

ПАНТИЋ, Михајло
Роман о филму или роман-филм / Михајло Пантић. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 34, 358 (дец. 1988), стр. 592: илустр. Надређени ств. насл.: Филм и литература

ПАНТИЋ, Михајло
Сава Дамјанов: Корени модерне српске фантастике, Нови Сад, 1988 / Михајло Пантић. В.: Српска зора. - ISSN 0354-0308. - 1, 3-4, стр. 250-251
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Спајање неспојивог : Слободан Стојадиновић: Данајски дарови, Просвета, Београд, 1987. / Михајло Пантић ; [илустрација] Љубица Мркаљ. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 34, 351 (мај 1988), стр. 249: илустр. Надређени ств. насл.: Нове књиге

ПАНТИЋ, Михајло
Шарм усамљеног случаја. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 40, 764 (1988), стр. 18

ПАНТИЋ, Михајло
Тамно је дубље. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 40, 754 (1988), стр. 14

ПАНТИЋ, Михајло
Успомене на књижевне сезоне 1980/1987 : (нешто као одломак из псеудомемоара) / Михајло Пантић. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 34, 347 (јан. 1988), стр. 28-29: фотогр. С. Басаре. Надређени ств. насл.: Портрет: Светислав Басара

ПАНТИЋ, Михајло
Зборник о панку : Панкери, приредио Владимир Анђелковић, Панпублик, Београд, 1988. / Михајло Пантић. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 34, 353-354 (јули-авг. 1988), стр. 369. 316

ЗУБАНОВИЋ, Слободан
Поезија је безазлена, и то је њена моћ : разговор са песником Мирославом Максимовићем / разговор водили Слободан Зубановић и Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - Год. 40, бр. 755 (1. 6. 1988), стр. 11-12

1989

ХЕРЦЕГ, Јелена
Шум у вавилону језика : разговор са Михајлом Пантићем и Васом Павковићем / разговор водила Јелена Херцег. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 35, 359-360 (јан.-феб. 1989), стр. 53-55: слике аутора

ПАНТИЋ, Михајло
Бранислав Сучевић: "Анархист и хијена", Сарајево, 1989 / Михајло Пантић.
В: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 43, 791, стр. 15
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Човек није сам ни у осећањима.
В: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 42, 779 (1989), стр. [12]-[13]

ПАНТИЋ, Михајло
Дезинтеграција реализма и жанровска међупрелазност у "Буњи" Вељка
Петровића / Михајло Пантић. В.: Типови приповедања у роману и приповеци на српскохрватском језику у првој половини XX века / уредник Новица Петковић. - Београд : Институт за књижевност и уметност ; Сарајево : Институт за језик и књижевност (1989).
- (Поетика српске књижевности) ; 2). - стр. [79]-84
Ћирилицом. - Summary

ПАНТИЋ, Михајло
Драгиша Васић: Изабрана дела I-IV, Београд 1989 / Михајло Пантић.
В: Борба. - ISSN 0350-7440. - 70, 10, стр. 9

ПАНТИЋ, Михајло
Ђорђе Јаков: "Посматрање", Нови Сад, 1989 / Михајло Пантић.
В: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 19, 357, стр. 19
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Есејистика Тодора Манојловића (I). - Други део чланка у бр. 6, стр. 952-957. - Трећи део чланка у бр. 7-8, стр. 1241-1245. В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - 5 (1989), стр. [783]-789

ПАНТИЋ, Михајло
"Градина" 1/89. - Приказ тематске свеске бр. 1/89 под насловом: "Панорама књижевних погледа на кратку причу". В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 41, 770 (1989), стр. [19]

ПАНТИЋ, Михајло
Иво Тартаља: Београд XXI века, Београд, 1989 / Михајло Пантић.
В: Српска зора. - ISSN 0354-0308. - 1, 3-4, стр. 250
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Једно писмо Војислава Деспотова Иви Андрићу. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 18, 342 (1989), стр. 5

ПАНТИЋ, Михајло
Књига српске фантастике I-II, Београд, 1989 / Михајло Пантић. В.: Српска зора. - ISSN 0354-0308. - 1, 3-4, стр. 251
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Кварење омладине, Титоград, 1989 / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 43, 798, стр. 12
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Милета Продановић: Нови Клини, Београд, 1989 / Михајло Пантић.
В: Око. - ISSN 0353-457X. - 1, 7, стр. 46

ПАНТИЋ, Михајло
Нови критички гласови. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 42, 776 (1989), стр. 15

ПАНТИЋ, Михајло
Обично пишем што морам : разговор са Десанком Максимовић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 42, 775 (1989), стр. [1], 10

ПАНТИЋ, Михајло
Песник је човек без професије или путовање по хартији : разговор са песником Стеваном Раичковићем. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 42, 776 (1989), стр. 6-7

ПАНТИЋ, Михајло
Писати п(ј)есме : (ни-приче-ни-есеј о писцу који је постао метафора) /Михајло Пантић. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 35, 370 (дец. 1989), стр. 527-528

ПАНТИЋ, Михајло
Писати приче / Михајло Пантић. В.: Свеске. - ISSN 0353-5525. - 1, 2, стр. 71-76
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Повратак критичког субјекта. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 41, 772 (1989), стр. 9

ПАНТИЋ, Михајло
Предраг Марковић: Отменост душе, Београд, 1989 / Михајло Пантић. В.: Око. - ISSN 0353-457X. - 1, 5, стр. 33

ПАНТИЋ, Михајло
Проза и метапроза. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 41, 773 (1989), стр. 9

ПАНТИЋ, Михајло
Рајко Петров Ного: Лазарева субота, Београд, 1989 / Михајло Пантић. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 19, 359, стр. 20
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Сава Дамјанов: Колачи, обмане, нонсенси, Београд, 1989 / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 43, 794, стр. 15
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Селективна историја српске прозе. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 41, 771 (1989), стр. 9

ПАНТИЋ, Михајло
Симболизација свакодневице / Михајло Пантић. В.: Стварање. - ISSN 0039-422X. - 45, 2-3, стр. 268-272
Ћирилицом. - О прози Давида Албахарија

ПАНТИЋ, Михајло
Сјећање на плесну школу Маркуса Demidoffa : танго-прича / Михајло Пантић. В.: Стварање. - ISSN 0039-422X. - 44, 1, стр. 35-48
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Слике из живота Михајла Попкостантиновића : (une petite mystification belgradoise) / Михајло Пантић, Владимир Пиштало. В.: Путеви. - ISSN 0555-8190. - 35, 3-4, стр. 3-13

ПАНТИЋ, Михајло
Спојени судови. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 41, 768 (1989), стр. 19

ПАНТИЋ, Михајло
Српска фантастика, Београд, 1989 / Михајло Пантић. В.: Српска зора. - ISSN 0354-0308. - 1, 3-4, стр. 251
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Трајна енигма. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 41, 774 (1989), стр. 18

ПАНТИЋ, Михајло
Васа Павковић: Телесна страст, Београд, 1989 / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 43, 793, стр. 14
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Живојин Павловић: Балкански џез, Београд, 1989 / Михајло Пантић. В.: Око. - ISSN 0353-457X. - [1], 9, стр. 43

1990

АНКЕТА Књижевних новина
Анкета Књижевних новина: Поглед на 1990. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 43, 810-811, стр. 3-4
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Данило Киш: Горки талог искуства, Београд, 1990 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 69, 348, стр. 9
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Данило Киш: Живот, литература, Сарајево, 1990 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 69, 348, стр. 9
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Душан Иванић: Модели књижевнога говора, Београд, 1990 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 69, 159, стр. 11

ПАНТИЋ, Михајло
Групни портрет с критичарем. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 43, 798 (1990), стр. 12

ПАНТИЋ, Михајло
Киш. В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - 2-3 (1990), стр. 271-274

ПАНТИЋ, Михајло
Лирска срчана кап. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 19, 359 (1990), стр. 20

ПАНТИЋ, Михајло
Матија Бећковић: Сабране песме, Београд, 1990 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 69, 264, стр. 9
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Милан Ђорђевић: Мумија, Београд, 1990 ; Ћилибар и врт, Београд, 1990 /
Михајло Пантић. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 20, 370, стр. 13
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Милутин Петровић: О, Београд, 1990 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 70, 31, стр. 10

ПАНТИЋ, Михајло
Миодраг Раичевић: Дебеле девојке, Београд, 1990 / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 44, 828, стр. 12
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Мирко Ковач: Изабрана проза I-VI, Сарајево, 1990 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 69, 187, стр. 9

ПАНТИЋ, Михајло
Океан Пекић / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 44, 847, стр. [1]
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Ото Хорват: Згрушавање, Нови Сад, 1990 / Михајло Пантић. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 20, 376, стр. 13
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Политика и еротика. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 43, 793 (1990), стр. 14

ПАНТИЋ, Михајло
Предраг Чудић: Наша песма, Београд, 1990 / Михајло Пантић. В.: Око. - ISSN 0353-457X. - 11, стр. 43

ПАНТИЋ, Михајло
Приче из безброј џепова / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 43, 808(1990), стр. 14
Ћирилицом. - О прозним делима Бориса Грегорића

ПАНТИЋ, Михајло
Приповедање и посматрање. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 19, 357 (1990), стр. 19

ПАНТИЋ, Михајло
Сусрет у улици кестенова / Михајло Пантић. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 36, 379-380, стр. 351-353

ПАНТИЋ, Михајло
Свет препун чула / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 43, 809 (1990), стр. 7

ПАНТИЋ, Михајло
Светлана Велмар Јанковић: Лагум, Београд, 1990 / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 43, 809, стр. 7
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Трагом испрекидане традиције. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 43, 794 (1990), стр. 15

УХВАТИ ритам
Ухвати ритам / приредили Михајло Пантић, Давид Албахари. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 36, 375-376 (1990), стр. [247]

УХВАТИ ритам
Ухвати ритам : омнибус: рок и књижевност / приредили Михајло Пантић, Давид Албахари. - Нови Сад : Поља, 1990. - 180 стр. ; 21 цм. - (Посебно издање часописа Поља)

ПАНТИЋ, Михајло
Ускомешана књига / приредили Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 43, 791 (1990), стр. 15

ПАНТИЋ, Михајло
Васа Павковић: Монструм и друге фикције, Нови Сад, 1990 / Михајло
Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 70, 3, стр. 9
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Винаверове "Приче које су изгубиле равнотежу" / Михајло Пантић. В.: Књижевно дело Станислава Винавера / уредник Гојко Тешић. - Београд : Институт за књижевност и уметност ; Пожаревац : Браничево (1990). - (Посебна издања) ; књ 11). - стр. 265-273
Ћирилицом. - Summary

ПАНТИЋ, Михајло
Владимир Пиштало: Крај века, Београд, 1990 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 69, 80, стр. [16]
Ћирилицом

1991

ПАНТИЋ, Михајло
Александар Јерков: Од модернизма до постмодерне, Приштина - Горњи
Милановац, 1991 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 69, 347, стр. 16-17

ПАНТИЋ, Михајло
Андрић и Попа: укрштај различитости / Михајло Пантић. В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - 91, 46, 3(1991), стр. [428]-430
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Бајрон и бајронизам у југословенским књижевностима, Београд, Загреб,
Пожаревац, 1991 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 70, 30, стр. 17

ПАНТИЋ, Михајло
Борислав Пекић: Последња писма из туђине, Београд, 1991 / Михајло
Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 69, 171, стр. [15]

ПАНТИЋ, Михајло
Чар исконског приповедања / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 44, 814 (1991), стр. 6

ПАНТИЋ, Михајло
Чист, лирски глас / Михајло Пантић. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 20, 376 (1991), стр. 13

ПАНТИЋ, Михајло
Читање песме (I) / Михајло Пантић. В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - 91, 46, 4-5(1991), стр. [511]-514
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Читање песме (II) / Михајло Пантић. В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - 92, 46, 6(1991), стр. [716]-720
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Читање песме (III) / Михајло Пантић. В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - Год. 46, књ. 93, св. 7-8 (1991), стр. 965-969

ПАНТИЋ, Михајло
Димитрије Митриновић: Сабрана дјела, I-III, Сарајево, 1991 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 69, 298, додатак стр. 6-7

ПАНТИЋ, Михајло
Драган Великић: Астраган, Загреб, 1991 / Михајло Пантић. В.: НИН. - ISSN 0027-6685. - 2132, стр. 44-45
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Душко Новаковић: Ходником, Београд, 1991 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 69, 193, стр. 69

ПАНТИЋ, Михајло
Глас из традиције / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 44, 822 (1991), стр. 9

ПАНТИЋ, Михајло
Гојко Тешић: Српска авангарда у полемичком контексту, Београд, 1991 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 69, 150, стр. 16

ПАНТИЋ, Михајло
Грејање на месечини. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 20, 370 (1991), стр. 13

ПАНТИЋ, Михајло
Једна магична антологија / Михајло Пантић. В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - 93, 46, 7-8(1991), стр. [809]-810
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Како препричати Проклету авлију / Михајло Пантић. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 21, 399, стр. [1]
Ћирилицом. - О роману Иве Андрића

ПАНТИЋ, Михајло
Како приповеда Настасијевић / Михајло Пантић. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 21, 407, стр. 9
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Љиљана Ђурђић: "Преобиље/Нула", Београд, 1991 / Михајло Пантић. В.: Свеске. - ISSN 0353-5525. - 3, 10, стр. 162-164
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Марго / Михајло Пантић. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 21, 393-394, стр. 38
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Милан Ћурчин: Сабране песме, Панчево, 1991 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 69, 214, стр. 17

ПАНТИЋ, Михајло
Милисав Савић: Хлеб и страх, Београд, 1991 / Михајло Пантић. В.: НИН. - ISSN 0027-6685. - 2136, стр. 49-50
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Милосав Тешић: Кључ од куће, Нови Сад, 1991 / Михајло Пантић. В.: Свеске. - ISSN 0353-5525. - 4, 11, стр. 164-167
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
[Мирослав Јосић Вишњић: Одбрана и пропаст Бодрога у седам бурних
годишњих доба, Београд, 1990] / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 44, 814, стр. 6
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Модерно српско пјесништво, Сарајево, 1991 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 70, 58, стр. [15]

ПАНТИЋ, Михајло
Монти Пајтон у новијем српском песништву. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 44, 828 (1991), стр. 12

ПАНТИЋ, Михајло
Оргуље и језера / Михајло Пантић. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 21, 400, стр. 11
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Предраг Чудић: Људске слабости, Београд, 1991 / Михајло Пантић. В.: НИН. - ISSN 0027-6685. - 2134, стр. 42
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Предраг Палавестра: Књижевност - критика идеологије, Београд, 1991 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 69, 263, стр. [15]

ПАНТИЋ, Михајло
Пре стварности. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 44, 818 (1991), стр. [4]

ПАНТИЋ, Михајло
Приповетке Милоша Црњанског / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 449, 168, 6, стр. 1040-1054
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Рани јади Данила Киша / Михајло Пантић. В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - 11/12 (1991), стр. 1555-1558
Ћирилицом. - О збирци приповедака

ПАНТИЋ, Михајло
Разлике и сличности : нови прозни талас у Србији / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 89, 28465, стр. [17]
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Разорна иронија : нове књиге Светислава Басаре / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 88, 27989, стр. 18
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Слово о Булатовићу / Михајло Пантић. В.: Стварање. - ISSN 0039-422X. - 46, 5-6, стр. 344-346
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Станислав Краков: Крила, Београд, 1991 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 89, 28153, стр. 20
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Стражиловски сусрети: Како развеселити књижевност. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 37, 392-393
Објављено у оквиру подлиска: Гласник ДКВ, Год. 1, бр. 4, стр. 3-7

ПАНТИЋ, Михајло
Трајна несмиреност духа : шездесет година Свете Лукића / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 88, 28031, стр. 19
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Три писца "Утуљене баштине" : Драгиша Васић, Григорије Божовић и Станислав Краков / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 449, 168, 3, стр. 443-452
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Војислав Карановић: Жива решетка, Нови Сад, 1991 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 69, 249, стр. 16

1992

ДАНОЈЛИЋ, Милован
Риме су доказ да је све на свету повезано / Милован Данојлић ; [разговор водили] Слободан Зубановић, Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 44, 819, стр. [1] и 8-9
Ћирилицом

НОГО, Рајко Петров
Све питајућ један за другог / [Рајко Петров Ного] ; разговарали: Слободан Зубановић и Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 44, 813, стр. [1] и 7
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Археологија културе. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 45, 852 (1992), стр. 11

ПАНТИЋ, Михајло
Данило Киш: Песме и препеви, Београд, 1992 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 70, 177, стр. 14

ПАНТИЋ, Михајло
[Душан Микља: Хроника настраности, Београд, 1990] / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 44, 818, стр. [4]
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Двострука антологија : Данило Киш: "Песме и препеви", приредио Предраг Чудић, изабрали Ото Толнаи, Предраг Чудић и Радивоје Константиновић, Просвета, Београд, 1992 / Михајло Пантић. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 38, 399 (мај 1992), стр. 139-140
Надређени ств. насл.: Песничко и преводилачко дело Данила Киша.

ПАНТИЋ, Михајло
Ђорђо Сладоје: Трепетник, Београд, 1992 / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 45, 867-868, стр. 18
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
[Григорије Божовић: Изабрана дела, I-III, Приштина, 1990] / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 44, 822, стр. 9
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
[Григорије Божовић: Приповетке, Београд - Горњи Милановац, 1990] / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 44, 822, стр. 9
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Гојко Ђого: Вунена времена, Београд, 1992 / Михајло Пантић. В.: Повеља. - ISSN 0352-7751. - 22, 3-4, стр. 91-92
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Иван В. Лалић: Писмо, Београд, 1992 / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 44, 852, стр. 11
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Како приповеда Настасијевић. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 21, 407 (1992), стр. 9

ПАНТИЋ, Михајло
Казабланка / Михајло Пантић. В.: Овдје. - ISSN 0475-1159. - 23, 282-283, стр. 20
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Концерт / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 45, 839 (1992), стр. [16]
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Марго / Михајло Пантић. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 21, 393-394 (1992), стр. 38

ПАНТИЋ, Михајло
Миодраг Б. Протић: Нојева барка, Београд, 1992 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 71, 21, стр. 15

ПАНТИЋ, Михајло
Мирослав Јосић Вишњић: Приступ у кап и семе, Београд, 1992 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 70, 276, стр. 15

ПАНТИЋ, Михајло
На крају историје : Војислав Деспотов, Неочекивани човек, Српска читаоница и книжница Ириг, Нови Сад 1992. / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 168, 450, 6 (дец. 1992), стр. 828-829

ПАНТИЋ, Михајло
Океан Пекић / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 45, 847 (1992), стр. [1]

ПАНТИЋ, Михајло
Петар Цветковић: Песме, Београд, 1992 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 90, 28609, стр. 18
Ћирилицом

ПАНТИЋ, МИХАЈЛО
Поглед на кратку причу / Михајло Пантић. В.: Зборник излагања са осмих књижевних сусрета “Савремена српска проза” 1-2. новембар 1991. Трстеник. - Трстеник: Народна библиотека Радничког универзитета, 1992. - Савремена Српска проза, Зборник, 4, стр. 75-80
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Попа : (поетичка скица) / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 44, 812, стр. 6

ПАНТИЋ, Михајло
Прича о књизи "Нови књижевни сајам" / Михајло Пантић. В.: Улазница. - ISSN 0503-1362. - 26, 131-133, стр. 110-114
О огледима Тодора Манојловића

ПАНТИЋ, Михајло
Припитомљавање ђавола : Павић и постмодерна / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 90, 28581, стр. 15
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Рат бабушки и штука / Михајло Пантић. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 38, 397-398 (март-апр. 1992), стр. 78: илустр. Надређени ств. насл.: Зашто баш животиње

ПАНТИЋ, Михајло
Савремено српско песништво: видови актуелности / учествовали су Славко Гордић, Ненад Грујичић, Сава Дамјанов, Војислав Деспотов, Зоран Ђерић, Мирослав Егерић, Бошко Ивков, Гојко Јањушевић, Александар Јерков, Војислав Карановић, Иван Негришорац, Милан Орлић, Васа Павковић и Славко Стаменић ; разговор ---водио Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 168, 450, 3 (септ. 1992), стр. 300-341

ПАНТИЋ, Михајло
[Седамдесет два напрема седамдесет три] 72:73 / Михајло Пантић. В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - 97, 47, 11-12(1992), стр. 1761-1768
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Слободан Вуксановић: Есеј о анђелима, Београд, 1992 / Михајло Пантић. В.: Повеља. - ISSN 0352-7751. - 22, 3-4, стр. 92-93
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Слободни људе трче без разлога / Михајло Пантић и Слободан Зубановић ;
разговарао Гојко Божовић. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 22, 414, стр. 1 и 5
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Стара, добра прича : Данило Николић, Повратак у Метохију, "Јединство", СКЗ, Приштина-Београд, 1991. / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 168, 450, 3 (септ. 1992), стр. 293-296

ПАНТИЋ, Михајло
Свет у једној реченици : поента у Андрићевим причама / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 44, 850-851, стр. 8
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Сви моји двојници / Михајло Пантић. В.: Свеске. - ISSN 0353-5525. - 5, 15, стр. 20-25
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Тамно и саркастично : Предраг Чудић: Људске слабости; "Просвета", Београд, 1991. / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 168, 449, 1 (јан. 1992), стр. 136-139

ПАНТИЋ, Михајло
Тезе за поетички каталог прозе осамдесетих. - Скуп о краткој прози поводом стогодишњице Андрићевог рођења. В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - 8-9-10 (1992), стр. 1330-1335

ПАНТИЋ, Михајло
Тихомир Брајовић: Контроверзни метатекст, Београд, 1992 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 70, 107, стр. 16

ПАНТИЋ, Михајло
"Традиција и доктрина" оглед Тодора Манојловића из 1931. године / Михајло Пантић. В.: Улазница. - ISSN 0503-1362. - 26, 131-133, стр. 87-88

ПАНТИЋ, Михајло
Три брзе критике / Михајло Пантић. - В : Повеља. - ISSN 0352-7751. - 22, 3/4, (1992), стр. 90-93
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Три писца "утуљене баштине" / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 168, 449, 3 (март 1992), стр. 443-452

ПАНТИЋ, Михајло
Укрштај различитости : паралеле: Андрић и Попа / Михајло Пантић. В.: Јединство. - ISSN 0021-5775. - 47, 168-169, стр. 11
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Војислав Деспотов: Неочекиван човек, Нови Сад, 1992 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 70, 311, стр. 13

ПАНТИЋ, Михајло
Војислав Деспотов: Неочекивани човек, Нови Сад, 1992 / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 450, 168, 6, стр. 828-829
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
[Запис о песми] / М. [Михајло] П. [Пантић]. В.: Десет песама - десет разговора / [приредили и разговор водили] Слободан Зубановић, Михајло Пантић. - Нови Сад : Матица српска (1992). - (Библиотека Документ). - Стр. 269-270

ПЕТРИЧЕВИЋ, Марија
Наша нада је у нашем песимизму: Михајло Пантић о књижевности и политици / разговор водила Марија Петричевић; снимци Александар Голић. В.: Студент: лист београдских студената, интервју, нова серија, 9/10,31. Октобар 1992, 36-37 стр. : илустр. /2 портрета/. - Београд, Савез студената Београда, 1992
Ћирилицом

ЗУБАНОВИЋ, Слободан
Поезија је безазлена, и то је њена моћ / [разговор водили Слободан Зубановић и Михајло Пантић].В: Десет песама - десет разговора. - Нови Сад : Матица српска (1992). - (Библиотека Документ). - Стр. 273-288

1993

ПАНТИЋ, Михајло
Ах, добри возачи што клизите кроз летње црне ноћи / Михајло Пантић. В.: Српски књижевни гласник. - ISSN 0354-2769. - 2, 3, 5-8, стр. 13-24
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Читалац размена речи / Михајло Пантић. В : СКМ Српски Књижевни Магазин, 2, 2, /1993/?, 27 стр. :портрет аутора. - Нови Бечеј : ПП”Нови Зени”: Ново Милошево,/ /
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Давид Албахари: Пелерина, Београд, 1993 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 90, 28637, стр. 18
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Драган Јовановић Данилов: Кућа Бахове музике/Живи пергамент, Београд, Нови Сад, Ужице, 1993 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 72, 52, стр. I

ПАНТИЋ, Михајло
Дубравка Угрешић: Амерички фикционар, Загреб, 1993 / Михајло Пантић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 72, 10, стр. [I]

ПАНТИЋ, Михајло
Гојко Божовић: Душа звери, Београд, 1993 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 90, 28756, стр. 19
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Горан Петровић: Атлас описан небом, Нови Сад, 1993 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 91, 28845, стр. 17
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Иван Негришорац: Хоп, Вршац, 1993 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 90, 28623, стр. 16
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Језичка резбарија Милована Данојлића. - Поводом књиге Милована Данојлића: Година пролази кроз авлију. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 22, 410-411 (1993), стр. 3

ПАНТИЋ, Михајло
Како веровати савременом критичару / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 45, 860, стр. 4
Ћирилицом. - О награђеном тексту "Бележи и памти" Снежане Брајовић

ПАНТИЋ, Михајло
Кутија пуна чуда / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 45, 859, стр. 4
Ћирилицом. - О поезији Десанке Максимовић

ПАНТИЋ, Михајло
Лирска историја племена. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 45, 867-868 (1993), стр. 18

ПАНТИЋ, Михајло
Лов на творове / Михајло Пантић. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 23, 432, стр. 8
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Миодраг Вуковић : ово је, дакле прича / Михајло Пантић. В.: Овдје. - ISSN 0475-1159. - 24, 291-292, стр. 89
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Ненад Јовановић: Фрезно, Београд, 1993 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 90, 28756, стр. 19
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Ненад Шапоња: Одрази варке, Нови Сад, 1993 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 90, 28756, стр. 19
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Нови прилози за савремену српску поезију / Михајло Пантић, Васа Павковић. В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - 99, 48, 11-12(1993), стр. 1194-1200
Ћирилицом

МАКСИМОВИЋ, Десанка
Озон песме / Десанка Максимовић ; [разговор водили] Слободан Зубановић и Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 45, 859, стр. 4
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Павле Угринов: Savon de fleurs, Београд, 1993 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 90, 28721, стр. 16
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Поново пронађен језик : Светлана Велмар Јанковић: Уклетници; "Просвета", Београд, 1993 / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 169, 452, 4 (окт. 1993), стр. 495-498

ПАНТИЋ, Михајло
Предраг Чудић: Општа болница и друге песме, Београд, 1993 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 90, 28735, стр. 18
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Приче-каталози : Миленко Пајић: Пут у Вавилон; "Просвета", Београд 1992 / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 169, 452, 3 (септ. 1993), стр. 305-307

ПАНТИЋ, Михајло
Puzzle / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 169, 451, 2-3 (феб.-март 1993), стр. 331-336
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Саша Јеленковић: Оно што остаје, Београд, 1993 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 90, 28756, стр. 19
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Савремена проза - енигма постмодерне и после [I] / Петар Џаџић... [at al.] ; разговор водио Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 451, 169, 2-3, стр.
356-413
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Стеван Тонтић: Сарајевски рукопис, Београд, 1993 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 90, 28742, стр. 18
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Сувише времена за неважне ствари / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 451, 169, 2-3, стр. 227-233
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Tbc, трећи зглоб : Мирослав Јосић Вишњић: Приступ у кап и семе, СКЗ, Београд, 1992. / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 169, 451, 2-3 (феб.-март 1993), стр. 343-346

ПАНТИЋ, Михајло
ТВ : мистификације и мистификатори / Михајло Пантић. В.: Књижевна клима: Гласник друштва књижевника Војводине, 1(8), 1993,24 стр. - Нови Сад, Друштво књижевника Војводине, 1993
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Запис о Радовићу / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 45, 861, стр. 9
Ћирилицом. - О поезији Борислава Радовића

ПАНТИЋ, Михајло
Завичај из мочваре / Михајло Пантић ; [разговор водила] Весна Рогановић. В.: Борба. - ISSN 0350-7440. - 72, 342, стр. 21

ПАНТИЋ, Михајло
Звери у "Ламенту над Београдом" Милоша Црњанског / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 45, 872-873, стр. [20]
Ћирилицом

1994

ИЗ рецензија
Из рецензије, предговора и поговора на текстове Милована Витезовића / Павле Ивић... [at al.]. В.: Међај. - ISSN 0351-5451. - 33, стр. 59-74
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Ах! / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 46, 899-900, стр. 15. Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
А сада, хајдемо из почетка. В.: Књижевна реч. - ISSN 0350-4115. - 23, 434 (1994), стр. 3.

ПАНТИЋ, Михајло
Борислав Михајловић Михиз: Аутобиографија - о другима II, Београд, 1993 / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 46, 880, стр. 10
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Борислав Пекић: Време речи, Београд, 1993 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 91, 28894, стр. 18
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Данило Киш: Лаута и ожиљци, Београд, 1994 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 91, 28982, стр. 17
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Давид Албахари: Кратка књига, Београд, 1993 / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 46, 879, стр. 10
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Драган Алексић: Накјуче, Београд, 1994 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 91, 29066, стр. 18
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Драган Ђоковић: За време парења, Београд, 1994 ; Митровић Немања: Град поред света, Београд, 1994 / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 46, 898, стр. 14
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Драгослав Михаиловић: Гори Морава, Београд, 1994 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 91, 28996, стр. 16
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Есеј на измаку века - превласт или расипање : разговор / [учесници] Славко Гордић, Владимир Копицл, Саша Радојчић, Васа Павковић, Фрања Петриновић, Ђорђе Писарев, Милан Орлић, Јудита Шалаго, Мирослав Егерић, Душица Потић, Јован Делић, Михајло Пантић, Сава Дамјанов. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 170, 453, 6 (јун 1994), стр. 864-912. Гл. ств. насл. преузет из уводне речи.

ПАНТИЋ, Михајло
Фондација Пекић : Меценаство грађанске врсте (НИН, 5. 2.1993) / Михајло Пантић. В.: Credibel Алманах. - Београд : ТЕРСИТ, 1994. - стр. 170-171

ПАНТИЋ, Михајло
Гордана Ћирјанић: Горка вода / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 91, 29155, стр. 19
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Иво Андрић: Писац говори својим делом, Београд, 1994 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 92, 29215, стр. 21
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Јужнословенска интерлитерарна заједница: Односи српске и хрватске књижевности 1918-1930 / Михајло Пантић. В.: Зборник Матице српске за славистику. - ISSN 0352-5007. - 46/47 (1994),стр. 29-43
Ћирилицом. - Резјуме

ПАНТИЋ, Михајло
Како приповеда Настасијевић. В.: Поетика Момчила Настасијевића / уредник Новица Петковић. - Београд [итд.] : Институт за књижевност и уметност [итд.] (1994). - (Годишњак) ; 17. Серија Д: Поетика српске књижевности ; 3). - (1994), стр. 175-183

ПАНТИЋ, Михајло
Лед / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 46, 911-912, стр. 11 Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Марија Кнежевић: Ствари за личну употребу, Београд, 1994 ; Марија Кнежевић: Елегијски савети Јулији, Београд, 1994 / Михајло Пантић. В.: Реч. - ISSN 0354-5288. - 2, 6, стр. 114-115

ПАНТИЋ, Михајло
Миленко Пајић: Пут у Вавилон, Београд, 1992 / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 452, 169, 3, стр. 305-307
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Милован Витезовић: Симфонија Винавер, Београд, 1994 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 91, 28933, стр. 20
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Мирослав Јосић Вишњић: Квартет, Београд, 1994 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 91, 29101, стр. 20
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
На тераси / Михајло Пантић. В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - 98, 48, 4-6(1994), стр. 369-373
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Новица Тадић: Потукач, Напаст, Београд, 1994 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 91, 29122, стр. 21
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
О посрнућу и пропадању / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 453, 170, 5 (1994), стр. 735-738
Ћирилицом. - О књизи "Дивљи ветар I-X" Живојина Павловића

ПАНТИЋ, Михајло
Од дара и од нерва. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 46, 880 (1994), стр. 10

ПАНТИЋ, Михајло
Осуђени на себе : о "младој српској прози", десет година после, или - где је центар света / Михајло Пантић. В.: Повеља. - ISSN 0352-7751. - 24, 1-2, стр. 13-18
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Осуђени на себе : (О "младој српској прози", десет године после, или - где је центар света?). - Нове тенденције у српској прози (II). В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - 12 (1994), стр. [1295]-1301

ПАНТИЋ, Михајло
Прича из врта са стазама које се рачвају / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 46, 882, стр. 8
Ћирилицом. - О роману "Судбина и коментари" Радослава Петковића

ПАНТИЋ, Михајло
Писање и коментари. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 46, 879 (1994), стр. 10

ПАНТИЋ, Михајло
Прича из врта са стазама које се рачвају. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 46, 882 (1994), стр. 8

ПАНТИЋ, МИХАЈЛО
Припитомљени ђаво / Михајло Пантић. В.: Зборник излагања са деветих књижевних сусрета “Савремена Српска проза” 6-7. новембар 1992. Трстеник. - Трстеник: Народни универзитет, 1994. - 2. издање. - Савремена Српска проза, Зборник, 5, стр. 45-49
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Рајко Петров Ного: На капијама раја, Београд, 1994 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 92, 29187, стр. 20
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Ранко Маринковић: Never more, Загреб, 1993 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 91, 29038, стр. 20
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Равнодневица / Михајло Пантић. В.: Реч. - ISSN 0354-5288. - 1, 1, стр. 18-20

ПАНТИЋ, Михајло
Селимир Радуловић: Сан о празнини, Нови Сад, 1993 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 91, 28947, стр. 18
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Смртоликост нарације у роману Башта, пепео Данила Киша или Како превести кишу у лирику / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 170, 453, 3 (март 1994), стр. 353-357

ПАНТИЋ, Михајло
Сотија о тортури / Михајло Пантић. В.: Побједа. - ISSN 0350-4379. - 51, 10193, стр. 11
Ћирилицом. - О роману "Како упокојити вампира" Борислава Пекића

ПАНТИЋ, Михајло
Срђан Ваљаревић: Људи за столом, Београд, 1994 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 91, 29066, стр. 18
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Светлана Велмар Јанковић: Уклетници, Београд, 1993 / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 452, 169, 4, стр. 495-498
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Тин, на крају века / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 452, 169, 6, стр. 758-770
Ћирилицом. - О поезији Тина Ујевића

ПАНТИЋ, Михајло
Ткање "сопственог утицаја" : дјело Матије Бећковића / Михајло Пантић. В.: Побједа. - ISSN 0350-4379. - 51, 10372, стр. 9
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Велимир Ћургус Казимир: Папагајев гроб, Нови Сад, 1994 / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 46, 907, стр. 10
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Војислав Деспотов: Десет дека душе, Нови Сад, 1994 / Михајло Пантић. В.: Реч. - ISSN 0354-5288. - 2, 9, стр. 115

ПАНТИЋ, Михајло
За сада се можемо задовољити том чињеницом / Михајло Пантић. В.: Књижевна клима : Гласник Друштва књижевника Војводине, 9, 1994,30-32 стр. - Нови Сад, Победа Холдинг, Штампа АМБ Графика, 1994
Ћирилицом

1995

ПАНТИЋ, Михајло
Данило Николић: Краљица забаве, Београд, 1995 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 92, 29429, стр. 22
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Дуго опраштање / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 46, 913 (1995), стр. 5

ПАНТИЋ, Михајло
Ђорђе Писарев: Пописујући имена ствари, Нови Сад, 1995 / Михајло Пантић. В.: Јединство. - ISSN 0021-5775. - 51, 238, стр. 9
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Фонд Борислав Пекић / Михајло Пантић. В.: Credibel Алманах. - Београд : ТЕРСИТ, 1995. - стр. 202-203

ПАНТИЋ, Михајло
Хвалисави војник : (О филму, о сну). В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 46, 919-920 (1995), стр. [13]. 791.43

ПАНТИЋ, Михајло
Исцрпљене моћи језика / Михајло Пантић. В.: Дневник. - ISSN 0350-7556. - 55, 17674, стр. 16.
Ћирилицом. - О савременој књижевности

ПАНТИЋ, Михајло
Искушења хиперпродукције / Михајло Пантић. В.: НИН. - ISSN 0027-6685. - 2353, стр. 31-32. Ћирилицом. - О српском роману у 1995 години

ПАНТИЋ, Михајло
Језик - моја књижевна домовина / Михајло Пантић ; [разговор водила] Зорица Ђорђевић. В.: Јединство. - ISSN 0021-5775. - 51, 86, стр. 8
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Књижевни шлагери Милована Витезовића / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 456, 171, 5/6 (1995), стр. 779-782
Ћирилицом. - О романима "Симфонија Винавер" и "Чарапе краља Петра" Милована Витезовића. - Са белешком о аутору

ПАНТИЋ, Михајло
Крај метаилузије : фрагменти о савременој критици / Михајло Пантић. В.: Реч. - ISSN 0354-5288. - 2, 13, стр. 111-113

ПАНТИЋ, Михајло
Миодраг Павловић: Оно пре и оно после / Михајло Пантић. В.: Повеља. - ISSN 0352-7751. - 25, 1, стр. 51-55
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Миодраг Раичевић: Музини ветрови, Београд, 1995 / Михајло Пантић. В.: Политика. - ISSN 0350-4395. - 92, 29394, стр. 22
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Оно што нам се дешава / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 46, 906 (1995), стр. 5

ПАНТИЋ, МИХАЈЛО
Писци или критичари, сасвим свеједно / Михајло Пантић. В.: Зборник излагања са једанаестих књижевних сусрета “Савремена српска проза” 10-11 новембар 1994. Трстеник. - Трстеник : Народни универзитет Трстеник, 1995. - Савремена Српска проза, Зборник бр 7, 1995, стр. 55-66
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Поетичност у приповеткама Мирослава Јосића Вишњића / Михајло Пантић. В.: Домети. - ISSN 0351-0425. - 22, 82-83, стр. 80-83
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Радослав Петковић: Оглед о мачки, Београд, 1995 / Михајло Пантић. В.: Реч. - ISSN 0354-5288. - 2, 11-12, стр. 150-151

ПАНТИЋ, Михајло
Спокојно о непостојању смисла : поезија Васе Павковића / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 455, 171, 1 (1995), стр. 107-116
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
У Кишовом складишту / Михајло Пантић. В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - 8-9-10 (1995), стр. [1009]-1013

ПАНТИЋ, Михајло
Укрштај различитости / Михајло Пантић. В.: Побједа. - ISSN 0350-4379. - 52, 10993, стр. 10 Ћирилицом. - О есејима Иве Андрића и поезији Васка Попе

РАЗГОВОРИ…
Разговори о књижевности (5) / Вук Крњевић, Васа Павковић, Михајло Пантић... [етал]. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 47, 929-930, стр. 1-3.
Ћирилицом

1996

НОВО ОТКРИЋЕ СТВАРНОСТИ
Ново откриће стварности / Бошко Ивков...[at al.]. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 457, 172, 6 (1996), стр. 881-957
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Амалгам времена : запис о поезији Благоја Савића / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 458, 172, 3 (1996), стр. 299-302
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Белина : песме о снегу с коментаром / Михајло Пантић. В.: Поезија. - ISSN 0354-8562. - 1, 1, стр. 121-127
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Божанствена комедија Бранислава Петровића / Михајло Пантић. В.: Поезија. - ISSN 0354-8562. - 1, 2, стр. 122-126
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Два записа о Раичковићу / Михајло Пантић. В.: Поезија Стевана Раичковића / приређивач Слободан Ж. Марковић. - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић" (1996). - (Десанкини мајски разговори). - стр. 111-117. Ћирилицом. - О поезији Стевана Раичковића

ПАНТИЋ, Михајло
Две прозе [Простор дисања] / Михајло Пантић. В.: Повеља. - ISSN 0352-7751. - 26, 2-3, стр. 14-18
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Историчност и поетичност : Светлана Велмар Јанковић, Бездно, "Време књиге", Београд 1995 / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 172, 457, 5 (мај 1996), стр. 751-756

ПАНТИЋ, Михајло
Извештај о роману. В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - 3-4 (1996), стр. 469-473

ПАНТИЋ, Михајло
Један поглед на Дучићеву песму досада / Михајло Пантић. В.: Чекајући повратак Дучићев / Дучићеве вечери поезије, Требиње '94 и '95. - Требиње : Дучићеве вечери поезије ; Пале : Српска штампа (1996). - стр. 204-205
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Једно читање Киша. В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - 9-10 (1996), стр. 1116-1121

ПАНТИЋ, Михајло
Крај века, почетак Ниче(г)а / Михајло Пантић. В.: Нови нихилизам / приредио Ненад Даковић. - Београд : Дом омладине (1996). - стр. 217-224

ПАНТИЋ, Михајло
Ма који Фројд / Михајло Пантић. В.: Реч. - ISSN 0354-5288. - 3, 20, стр. 38-40

ПАНТИЋ, Михајло
Матијине вечери / ПАНТИЋ, Михајло В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 47, 921/922 (1996), стр. 1

ПАНТИЋ, Михајло
Милан Ђорђевић: Пустиња, Београд, 1995 / Михајло Пантић. В.: Реч. - ISSN 0354-5288. - 3, 17, стр. 85

ПАНТИЋ, Михајло
Мит, поново испричан : реинтерпретација мита у роману Борислава Пекића Успење и суноврат Икара Губелкијана / Михајло Пантић. В.: Књижевност и историја II / [уредили Мирослав Пантић, Мирољуб
Стојановић]. - Ниш : Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета :Студијска група за српски језик и књижевност Филозофског факултета (1996).. - (1996), стр. 285-211
Ћирилицом. - Резјуме

ПАНТИЋ, Михајло
Неколико уводних напомена. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 47, 923 (1996), стр. 3

ПАНТИЋ, Михајло
Песничко завештање Ивана В. Лалића. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 47, 935/936 (1996), стр. 6

ПАНТИЋ, Михајло
Поента у Андрићевим причама: свет у једној реченици / Михајло Пантић. В.: Зборник дванаестих књижевних сусрета ”Савремена српска проза” 10-11. новембар 1995. Трстеник. - Трстеник : Народни универзитет Трстеник, 1996. - Савремена српска проза, зборник бр. 8, 1996, стр. 161-165. - 886.1/.2
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Последње приче написане руком, Београд, 1995 / Михајло Пантић. В.: Реч. - ISSN 0354-5288. - 3, 21, стр. 96

ПАНТИЋ, Михајло
Савремени тренутак српске књижевности / Михајло Пантић. В.: Књижевност и језик. - ISSN 0454-0689. - 42, 1-2, стр. 71-80
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Седми дан кошаве / Михајло Пантић. В.: Реч. - ISSN 0354-5288. - 3, 17, стр. 5-7. О збирци приповедака "Парк" Маријана Грубана

ПАНТИЋ, Михајло
Светлана Велмар-Јанковић: Бездно, 1995 / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 457, 172, 5 (1996), стр. 751-756.
Ћирилицом

СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА
СРПСКА књижевна критика : разговор поводом окончавања издања / Миодраг Матицки... [at al.]. В.: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - 28, 98, стр. 53-115.
Ћирилицом

1997

БОЖИЋ, Лидија
Читалац је смисао књижевности : разговор са Михајлом Пантићем / разговарала Лидија Божић. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 42, 405-406 (1997), стр. 5-7: илустр. Надређени ств. насл.: Разговор Поља.

НОВО ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ
Ново читање традиције : разговор / [учесници] Славко Гордић, Сава Дамјанов, Душан Иванић, Јован Делић, Мирјана Д. Стефановић, Љиљана Пешикан-Љуштановић, Михајло Пантић, Миливој Ненин, Марко Недић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 173, 459, 6 (јун 1997), стр. 900-962

ПАНТИЋ, Михајло
Давид Албахари: Мамац, Београд, 1996 / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 459, 173, 4 (1997), стр. 556-557
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Дневник једног путовања : о поезији Јована Христића / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 460, 173, 4 (1997), стр. 469-473.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Дневник једног путовања : о поезији Јована Христића / Михајло Пантић. В.: Поезија Јована Христића / [уредници Славко Гордић, Иван Негришорац]. - Нови Сад : Матица српска (1997). - ( Библиотека Змајева награда). - (1997), стр. 21-25.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Довиђења до следеће књиге : запис о критици Божа Копривице / Михајло Пантић. В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - 9/10 (1997), стр. 1557-1560
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Гојко Божовић: Песме стварима, Београд, 1996 / Михајло Пантић. В.: Поезија. - ISSN 0354-8562. - 2, 5 (1997), стр. 124-125
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Хомерски дар Борислава Пекића / Михајло Пантић. В.: Реч. - ISSN 0354-5288. - 4, 35/36 (1997), стр. 122-123

ПАНТИЋ, Михајло
Језиком, о смрти : Давид Албахари, Мамац, "Стубови културе", Београд 1996 / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 173, 459, 4 (април 1997), стр. 556-559

ПАНТИЋ, Михајло
Јован Христић: Сабране песме, Нови Сад, 1996 / Михајло Пантић. В.: Поезија. - ISSN 0354-8562. - 2, 5 (1997), стр. 117-118
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Култивисан песник : Срба Митровић, Снимци за панораму, Нови Сад, Матица српска, 1996. / Михајло Пантић. В.: Поезија. - ISSN 0354-8562. - Год. 2, бр. 5 (1997), стр. 118-119

ПАНТИЋ, Михајло
Лука Штековић: Тачно време, Вршац, 1996 / Михајло Пантић. В.: Поезија. - ISSN 0354-8562. - 2, 5 (1997), стр. 119-120
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Милосав Тешић: Прелест севера, круг рачански, Дунавом, Београд, 1996 / Михајло Пантић. В.: Поезија. - ISSN 0354-8562. - 2, 5 (1997), стр. 121-122
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Мирослав Максимовић: Небо, Београд, 1996 / Михајло Пантић. В.: Поезија. - ISSN 0354-8562. - 2, 5 (1997), стр. 120-121
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Мрља / Михајло Пантић. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - 42, 405-406 (1997), стр. [52]

ПАНТИЋ, Михајло
Неке поетичке одлике Андрићевих приповедака / Михајло Пантић. В.: Годишњак за поетичка и херменеутичка истраживања / уредник Драган Стојановић. - Београд : аутори (1997). - (1997), стр. 152-172
Ћирилицом. - Zusammenfassung

ПАНТИЋ, Михајло
Ненад Шапоња: Очевидност, Београд, 1996 / Михајло Пантић. В.: Поезија. - ISSN 0354-8562. - 2, 5 (1997), стр. 123-124
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Нови дефетизам : Сви Миланови људи… / Михајло Пантић. В.: XЗ Забава: Урбани магазин, 5, 1997, 66-67 стр. : илустр. - Београд, АКАПИТ, 1997

ПАНТИЋ, Михајло
Обнављање мита о почетку : запис о поезији Благоја Савића / Михајло Пантић. В.: Јединство. - ISSN 0021-5775. - 53, 23-24, стр. 9
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Оне две песме : Мирослав Максимовић, Небо, Београд, Народна књига, 1996. / Михајло Пантић. В.: Поезија. - ISSN 0354-8562. - Год. 2, бр. 5 (1997), стр. 120-121

ПАНТИЋ, Михајло
Послеподне / Михајло Пантић. В.: Рашка. - ISSN 0351-0719. - 27, 31 (1997), стр. 132-136. Ћирилицом. - Са белешком о писцу

ПАНТИЋ, Михајло
Повратак Небојше Тутуша / Михајло Пантић. В.: Реч. - ISSN 0354-5288. - 4, 33 (1997), стр. 32-36

ПАНТИЋ, Михајло
Предраг Палавестра као књижевни критичар. В.: Из књижевности / уредио Миодраг Матицки. - Београд : Институт за књижевност и уметност (1997). - (Посебна издања) ; књ. 20). - (1997),стр. 47-60

ПАНТИЋ, Михајло
Радован Бели Марковић: Стара и нова прича / Михајло Пантић. В.: Међај. - ISSN 0351-5451. - 40 (1997), стр. 7-11
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Случај песника Благојевића / Михајло Пантић. В.: Поезија. - ISSN 0354-8562. - 2, 7 (1997), стр. 76-83
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Срба Митровић: Снимци за панораму, Нови Сад, 1996 / Михајло Пантић. В.: Поезија. - ISSN 0354-8562. - 2, 5 (1997), стр. 118-119.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Студија о Васићевој прози / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 459, 173, 6 (1997), стр. 971-975.
Ћирилицом. - О књизи "Модерна времена у прози Драгише Васића" Мила Ломпара

ШАЈКАШ, Марија
Писац у оставци : Разговор с поводом / разговарала Марија Шајкаш. В.: Жена, 41, 1056, 1997, 12-13 стр. :портрет аутора. - Београд: БИГЗ, 1997

ПАНТИЋ, Михајло
Три модернистичка гласа: Вујчић, Деветак, Нешић / Михајло Пантић. - [Нови Сад : Матица српска, 1997]. - Стр. 475-481 ; 24 цм Zusammenfassung. - П. о.: Зборник Матице српске за књижевност и језик; књ. 43, св 2-3, 1995.

ПАНТИЋ, Михајло
Три модернистичка гласа: Вујчић, Деветак, Нешић / Михајло Пантић. В.: Књижевно насљеђе Српске Крајине / [главни и одговорни уредник Марија Клеут]. - Нови Сад : Матица српска (1997). - (1997), стр. 313-319.
Ћирилицом. - О поезији Николе Вујичића, Небојше Деветка и Ђорђа Нешића. - Zusammenfassung

ПАНТИЋ, Михајло
Здравко Крстановић: Исус Христ, у пољу, Београд, 1996 / Михајло Пантић. В.: Поезија. - ISSN 0354-8562. - 2, 5 (1997), стр. 122-123.
Ћирилицом

1998

ДАНОЈЛИЋ, Милован
Кроз речи јасније видим / Милован Данојлић ; [разговор водио] Михајло Пантић. В.: Свет речи. - ISSN 1450-6211. - 6/8 (1998), стр. 5-8.
Ћирилицом. - Са белешком о писцу

АНТИЋ, Горан М.
Прочишћавање историје : Михајло Пантић, приповедач и књижевни критичар / Горан М. Антић. В. : Врањске новине, 4,64, (5.3.1998), 11-12 стр. : портрет аутора. - Врање : приватно издавачко предузеће »Врањске« , 1998 Култура
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло…
Александријски писац Данило Киш / Михајло Пантић, Гојко Божовић и Игор Маројевић. В.: Библиотека Alexandria. - ISSN 1450-7072. - 1, 3 (1998), стр. 30-32.

ПАНТИЋ, Михајло
Бескрајни простори слободе : Данило Киш, писац за сва времена / Михајло Пантић. В.: Побједа. - ISSN 0350-4379. - 55, 11851 (12.12.1998), стр. 27.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Бора Станковић: Писац (са) границе Сто година од прве приче / Михајло Пантић. В.: Свет речи. - ISSN 1450-6211. - 6/8 (1998), стр. 72-74.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Ципеле (по Буњину) / Михајло Пантић. В. : Репортер, 2, 22, (12. 3. 1998), 44-45 стр. : портрет аутора са библиог. : илустр. - Бањалука, НИГА-Press д.о.о., 1998 Кратка прича
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Човек с радијом / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 462, 174, 4 (1998), стр. 410-414. Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Десет година после / Михајло Пантић. В.: Реч. - ISSN 0354-5288. - 5, 50 (1998), стр. 76-80.
О збирци песама "Шум Вавилона" Михаила Пантића и Васе Павковића

ПАНТИЋ, Михајло
Десет упутства за читање романа Горана Петровића Опсада цркве Св. Спаса / Михајло Пантић. В.: Повеља. - ISSN 0352-7751. - 28, 1 (1998), стр. 109-110.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Кап по кап (по Карверу) / Михајло Пантић. В.: Библиотека Alexandria. - ISSN 1450-7072. - 1, 1 (1998), стр. 31-32. Са белешком о писцу

ПАНТИЋ, Михајло
Књижевност и ТВ / Михајло Пантић. В.: Савремена српска проза. - ISSN 0353-6211. - 10 (1998), стр. 53-57.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
О једном својству и о једној песми Душана Вукајловића / Михајло Пантић. В.: Поезија. - ISSN 0354-8562. - 3, 12 (1998), стр. 107-110.
Ћирилицом. - О песми "46. ми је година"

ПАНТИЋ, Михајло
Од почетка до краја / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 50, 968/969/970 (15.2.-01.и 15.3.1998), стр. 42.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Опис као тумачење : лирска антропологија Милована Данојлића / Михајло Пантић. В.: Побједа. - ISSN 0350-4379. - 55, 11606 (06.04.1998), стр. 17.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Осигурање животне в(ј)ечности / Михајло Пантић. В.: Реч. - ISSN 0354-5288. - 5, 44 (1998), стр. 16-21.

ПАНТИЋ, Михајло
Песник који се смеје озбиљно / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 461, 174, 1 (1998), стр. 182-185.
Ћирилицом. - О збирци песама "Хлеба и језика" Матије Бећковића

ПАНТИЋ, Михајло
Песник се још увек зове Орфеј. В.: Књижевност. - ISSN 0023-2408. - 4-5 (1998), стр. [648]-650.

ПАНТИЋ, Михајло
Постваривање маште, растакање света / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 462, 174, 1/2 (1998), стр. 174-179.
Ћирилицом. - О роману "Опсада цркве Св. Спаса" Горана Петровића

ПАНТИЋ, Михајло
Р. Ц. Неминовно / Михајло Пантић. В.: Арт 032. - ISSN 1451-0197. - Год. 1, бр. 1 (1998), стр. 18.
О роману Владана Матијевића

ПАНТИЋ, Михајло
Сан у библиотеци ; Ципеле ; Fritzov Fritz / Михајло Пантић. В.: Багдала. - ISSN 0005-3880. - 40, 437 (1998), стр. 26-35.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Свет и страх : четврт века поезије Новице Тадића / Михајло Пантић. В.: Наша борба. - ISSN 0354-6217. - 4, 1234/1235 (27-28.06.1998), стр. III.

ПАНТИЋ, Михајло
Шта читам и шта ми се догађа (1) / Михајло Пантић. - Наставак. - О поезији Милутина Петровића. В.: Наша борба. - ISSN 0354-6217. - 3, 1213/1214 (06-07.06.1998), стр. I.

ПАНТИЋ, Михајло
Шта читам и шта ми се догађа (2) / Михајло Пантић. - Наставак. - О поезији Растка Петровића и Стевана Раичковића. - Део 2: бр. 1220/1221 (13-14.06.1998). - Део 3: бр. 1227/1228 (20-21.06.1998). В.: Наша борба. - ISSN 0354-6217. - 4, 1220/1221 (13-14.06.1998), стр. III.

ПАНТИЋ, Михајло
Ускоро ћемо читаоца тражити фењером / Михајло Пантић ; [разговор водила] Јелена Протић-Петронијевић. В.: Багдала. - ISSN 0005-3880. - 40, 437 (1998), стр. 13-25.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Живојин Павловић: Људи у времену / Михајло Пантић. В.: Савремена српска проза. - ISSN 0353-6211. - 10 (1998), стр. 11-16.
Ћирилицом. - О књизи "Дивљи ветар" Живојина Павловића

РАНДЕЉ, Ђорђе…
Светотајни чин читања / Ђорђе Рандељ ; Михајло Пантић : “Шта читам и шта ми се догађа” (Лични азбучник писаца), КОВ, Вршац, 1998. В : Независни војвођански грађански лист, 295, (6.11.1998) ,33 стр. : илустр. - Нови Сад : Независно друштво новинара Војводине, 1998
Нова књига Култура

РАЗГОВОР
РАЗГОВОР / [учествују] Јован Попов, Никола Кајтез, Срђан Вујица, Владислава Гордић, Зоран Пауновић, Саша Радојчић, Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 174, 462, 3 (сеп. 1998), стр. 300-334. "У организацији Летописа одржан је у Матици српској 12. маја округли сто "Постмодернизам-границе појма"---> стр. 300.

РИСТАНИЋ, Биљана
Амнестија глупости : Михајло Пантић, бас-гитариста на привременом раду у књижевности / Разговарала Биљана Ристанић. В.: Револт:Алтернативни омладински магазин, 8, 1998,30-31 стр. портрет аутора. - Бањалука, "ОЗОНИК", 1998.

СТАКИЋ, Владимир
Читање воде: Љубав и неразумевање: Српске приче о риболову, приредио Михајло Пантић, Стубови културе, Београд, 1998 / Владимир Стакић. В.: XZ Забава:Урбани магазин, 16, 1998, 90 стр. : илустр. - Београд, АКАПИТ, 1998

1999

БЕЋКОВИЋ, Матија
Интервју са Матијом Бећковићем / Матија Бећковић ; [разговор водио] Михајло Пантић. В.: Свет речи. - ISSN 1450-6211. - 9/12 (1999), стр. 5-8.
Ћирилицом

МАРТИНОВИЋ, Тамара
Интервју са Михајлом Пантићем /разговор водила Тамара Мартиновић. В.: Гимназијалац, 3, 1999, 9-10 стр. : илустр. - Ужице: Штампа Рујно, 1999.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
АБВ од МЈВ / Михајло Пантић. В.: Књиге. - ISSN 1450-7765. - 2, 5 (1999), стр. 38. О збирци приповедака "Нови годови" Мирослава Јосића Вишњића

ПАНТИЋ, Михајло
Ангажман у форми песме : поезија Душка Новаковића / Михајло Пантић. В.: Поезија Душка Новаковића / [уредници Славко Гордић, Иван Негришорац]. - Нови Сад : Матица српска, Одељење за књижевност и језик (1999). - ( Библиотека Змајева награда). - (1999), стр. 19-25.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Божанствена комедија Бранислава Петровића / Михајло Пантић. В.: Бранислав Петровић песник / уредници Радивоје Микић, Драган Хамовић. - Краљево : Народна библиотека "Радослав Веснић" (1999). - ( Едиција Повеља. Библиотека Преображење ; књ. 3). - (1999), стр. 99-106.
Ћирилицом. - Summary

ПАНТИЋ, Михајло
Дато и задато / Михајло Пантић. В.: Књиге. - ISSN 1450-7765. - 1, 3 (1999), стр. 22. О збирци песама "Стационарије" Душка Новаковића

ПАНТИЋ, Михајло
Дезинтеграција реализма и жанровска међупрелазност у "Буњи" Вељка Петровића / Михајло Пантић. В.: Модернистичко приповедање : српска и хрватска приповетка/новела 1918-1930 / Михајло Пантић. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства (1999). - (Библиотека Тумачење књижевности); књ. 9). - Стр. 89-95.

ПАНТИЋ, Михајло
Добра прича о лошој причи / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 463, 175, 4 (1999), стр. 563-567.
Ћирилицом. - О роману "Деспот и жртва" Добрила Ненадића

ПАНТИЋ, Михајло
Духови на Новом Београду / Михајло Пантић. В : Репортер, 3, 52, (21.4.1999), 51-52 стр. : портрет аутора са библиог. - Бањалука, НИГА-Press д.о.о., 1999
Ћирилицом. - Кратка прича

ПАНТИЋ, Михајло
Хаотични синтетизам или о неким поетичким топосима књижевног дела Растка Петровића / Михајло Пантић. В.: Песник Растко Петровић / [уредник Новица Петковић]. - Београд : Институт за књижевност и уметност (1999). - (Наука о књижевности. Поетичка истраживања ; књ. 4). - (1999), стр. 185-195
Ћирилицом. - Summary

ПАНТИЋ, Михајло
Хронично међуратна књижевност : ратна проза у новом кључу / Михајло Пантић. В.: Зборник Шеснаестих књижевних сусрета "Савремена српска проза", 2-3. новембар 1999. Трстеник / [главни и одговорни уредник Верољуб Вукашиновић]. - Трстеник : Народна библиотека "Јефимија" : Културно-просветна заједница (2000). - (Савремена српска проза) ; зборник бр. 12). - (1999), стр. 79-85
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Једне вечери у биоскопу / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 51, 990/991 (15.02-01.03.1999), стр. 11
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Крај века, почетак ничега / Михајло Пантић. - Ћирилицом. - О српској књижевности 20. века. В.: Мостови. - ISSN 0350-4263. - 30, 159/161 (1999), стр. 22-27
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
О једној заједничкој црти српских симболиста и Бранка Миљковића / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 464, 175, 6 (1999), стр. 968-973.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Осмехнути нихилизам / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 463, 175, 6 (1999), стр. 992-995.
Ћирилицом. - О роману "Фајронт у Гргетегу" Данила Николића

ПАНТИЋ, МИХАЈЛО
Осмихнат нихилизм / Михајло Пантич, В.: Мост. - ISSN 0580-0293- - 157/158 (1999), стр. 35-39. - “Фајронт в Гргетег” Данило Николич

ПАНТИЋ, Михајло
Песник који се смеје озбиљно / Михајло Пантић. В.: Мостови. - ISSN 0350-4263. - 30, 156/158 (1999), стр. 2-26.
Ћирилицом. - О збирци песама "Хлеба и језика" Матије Бећковића

ПАНТИЋ, Михајло
Песник који се смеје озбиљно / Михајло Пантић. В.: Свет речи. - ISSN 1450-6211. - 9/12 (1999), стр. 9-10.
Ћирилицом. - О поезији Матије Бећковића

ПАНТИЋ, Михајло
Писмо из 1999. (по Андрићу) / Михајло Пантић. В.: Арт 032. - ISSN 1451-0197. - Год. [3], бр. 3 (2000), стр. 38-41.

ПАНТИЋ, Михајло
Преписивање века / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 463, 175, 1/2 (1999), стр. 177-180.
Ћирилицом. - О роману "Гец и Мајер" Давида Албахарија

ПАНТИЋ, Михајло
Прилози о југословенству у Српском књижевном гласнику и Књижевном северу / Михајло Пантић. В.: Књижевни север / уредила Марија Циндори. - Нови Сад : Матица српска : Институт за књижевност и уметност (1999). - ( Серија Историја српске књижевне периодике) ; 10). - (1999), стр. 205-209. Ћирилицом. - Summary

ПАНТИЋ, Михајло
Приповетке Драгише Васића: човек прича после рата / Михајло Пантић. В.: Зборник радова у част академика Славка Леовца / уредник Радован Вучковић. - Бања Лука ; Српско Сарајево : Академија наука и умјетности Републике Српке (1999). - (Зборници и монографије) ; књ. 1. Одјељење књижевности и умјетности ; књ. 1). - (1996), стр. 269-299.
Ћирилицом. - Summary

ПАНТИЋ, Михајло
Српска књижевност у 1998. години / Михајло Пантић. В.: Књижевност и језик. - ISSN 0454-0689. - 46, 1/3 (1999), стр. 23-28.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Школа безбожништва Александра Тишме / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 464, 175, 1/2 (1999), стр. 86-92.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Велика мочвара са два срца / Михајло Пантић. В : Повеља. - ISSN 0352-7751. - 29, 1, (1999), стр. 16-27
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Заобилазне стратегије / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 464, 175, 5 (1999), стр. 719-723.
Ћирилицом. - О збирци приповедака "Млака вода" Миодрага Вуковића

СТАЊЕ У СРПСКОЈ ПОЕЗИЈИ КРАЈЕМ XX ВЕКА
СТАЊЕ у српској поезији крајем XX века / Зоран Богнар... [at al.]. В.: Исидоријана. - ISSN 0354-8767. - 5, 6/7 (1999), стр. 17-226.
Ћирилицом

2000

МАРИНКОВИЋ, Душан
Исписивање смисла књижевности у времену: Михајло Пантић: Александријски синдром 3. (Огледи и критике о савременој српској прози, Ћирилицом), Матица српска, Нови Сад, 1999, 222 стр. / Душан Маринковић. В.: Просвјета, Нове књиге, 7(32),39/40(650),2000. - Загреб, Просвјета, 2000
ISSN 1331-5439
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Антијунак антиепа у антивеку / Михајло Пантић. В.: Војислав Деспотов: Успомена на дуго сећање / приредио Михајло Пантић. - Нови Сад : Центар за политичко образовање (2000). - ( Библиотека Под зачараним звездама) ; књ. 1). - (2000), стр. 182-187. О романима Војислава Деспотова

ПАНТИЋ, Михајло
Брутална исповест о темељној недоумици / Михајло Пантић. В.: Књижевност,”Дневници” Живојина Павловића, 50, 105,7/9, стр. 944-949. - Београд: Просвета, 2000
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Четири кратке приче / Михајло Пантић. - В. : Багдала : часопис за књижевност, уметност и културу. - ISSN 0005/3880. - 42, 446, 2000. - Стр. 72-78
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Хаотични каталози В. Д. ; На крају историје ; Хаос контрадикције / Михајло Пантић. В.: Војислав Деспотов: Успомена на дуго сећање / приредио Михајло Пантић. -Нови Сад : Центар за политичко образовање (2000). - ( Библиотека Под зачараним звездама) ; књ. 1). - (2000), стр. 91-98. О поезији Војислава Деспотова

ПАНТИЋ, Михајло
Хронично међуратна књижевност:ратна проза у новом кључу / ПАНТИЋ, Михајло. В.: Савремена српска проза, 2-3. новембар 1999. - Трстеник : Народна библиотека "Јефимија" (2000). - (Савремена српска проза, зборник бр. 12). - (2000), стр. 79-85.

ПАНТИЋ, Михајло
I Cannot Remember One Sentence / by Mihajlo Pantić; Translated from the Serbian by David Albahari. В.: Dandelion: poetry prose image text. - ISSN 0383-9575
. - 26. 2. 2000, стр. 58-59. - Calgary, Natalie Meisner, 2000

ПАНТИЋ, Михајло
Једно писмо Војислава Деспотова Иви Андрићу / Михајло Пантић. В.: Војислав Деспотов: Успомена на дуго сећање / приредио Михајло Пантић. - Нови Сад : Центар за политичко образовање (2000). - ( Библиотека Под зачараним звездама) ; књ. 1). - (2000), стр. 260-268.

ПАНТИЋ, Михајло
Међу зверима: Прича / Михајло Пантић. В.: Блиц News Магазин: Актуелности, 17,23 фебруар 2000, 19 стр. : илустр/портрет са кишобраном/. - Београд: ”Блиц Press”, 2000

ПАНТИЋ, Михајло
Небото над Белград : Есента на лажниот патријарх /Михајло Пантик; превод Оливера Ѓорвезироска. В.: Жена, 57,589,2000,26-28 стр. : илустр. - Скопје, НИРО ”Просветна жена”,2000

ПАНТИЋ, Михајло
Нисмо правили компромисе / Михајло Пантић ; [разговор водио] Сава Даутовић. В.: НИН. - ISSN 0027-6685. - 2569 (23.03.2000), стр. 47-49.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Писмо из 1999.(по Андрићу) / Михајло Пантић. В.: Арт: Часопис за књижевност, уметност и културу, 2000,3, стр. 38-41. - Чачак: Дом културе, 2000

ПАНТИЋ, Михајло
Пола века Војислава Деспотова / Михајло Пантић. В.: Војислав Деспотов: Успомена на дуго сећање / приредио Михајло Пантић. - Нови Сад : Центар за политичко образовање (2000). - ( Библиотека Под зачараним звездама) ; књ. 1). - (2000), стр. 199-202.

ПАНТИЋ, Михајло
Посланица пријатељу или о томе како је припов(иј)етке тешко писати / Михајло Пантић. - В. : Повеља. - ISSN 0352-7751. -30, 3, 2000. - Стр. 104-106
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Систематизација поетичке дисперзије : Радован Вучковић: Српска авангардна проза, Београд, 2000 / Михајло Пантић. В.: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 32, бр. 111/112 (2000),стр. 279-282.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Славко Леовац, господин / Михајло Пантић. В.: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - 53, 1019/1020 (01-15.10.2000), стр. 6.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Тренутак пронађене равнотеже : о поезији Србе Митровића / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 465, 176, 5 (2000), стр. 618-622.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Учитавање као саображавање : Никша Стипчевић, Учитавања, Завод за издавање уџбеника, Београд 1999 / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 176, 465, 1-2 (јан.-феб. 2000), стр. 168-170.

/ПАНТИЋ, МИХАЈЛО/
Ung litteratur : Europaeisk novelleserie / Af Else-Marie Leander Fog Hansen. - Weekend, (23. Децембер) 2000, стр. 18 : илустр. -

ПЕЈОВИЋ, Братислав
Луд и збуњен заменили места : Читање: Михајло Пантић: Принуђен сам да живим са политиком, али знам и да моја душа није у њој / Братислав Пејовић. В.: Блиц News магазин : Актуелности, 30,24 мај 2000. 18-19 стр. портрет аутора. - Београд: ”Блиц Press”, 2000.

РАДОСАВЉЕВИЋ, Иван
Мука за приређивача : књиге ”Седми дан кошаве” / Иван Радосављевић. В. : Време. - ISSN 0353-8028. -484, 15 април 2000, 28 стр, портрет аутора. - Београд. НП ”Време” д.о.о., 2000

2001

DOROVSKY, Ivan
Náš razhovor s Mihajlem Pantićem / Ivan Dorovský. - В. : Slovanský jih. - Brno : Dataprint , 1, 1, 2001. - Ńňр. 16-21

ЈЕРЕМИЋ, Зоран
Писац са урбане маргине : разговор с поводом Михајло Пантић, професор, писац, књижевни критичар…/ Зоран Јеремић. - Вести. - ISSN 0350-5014. - 60, 2714,2001, стр. 7 : илустр.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Az, aki elment / Mihajlo Pantić ; fordítás Radics Viktória. - Műhely : VárUcca, 2, 2/3, 2001, ńтр. 9-11: илустр. - Veszprém : Művészetek Háza, Veszprém Fenyvesi Ferenc igazgató, 2001
ISSN 1586-7838

ПАНТИЋ, Михајло
Belgrade, ville nouvelle / Mihajlo Pantic; Traduit du serbo-croate par Alain Cappon. В.: Brèves actualitè de la nouvelle. Littératures croisées.Comme va le monde, 2001, стр. 75-79. - Toulouse, Paragraphic, 2001
ISSN 02484625
ISBN 2 913589-17-0

ПАНТИЋ, Михајло
Човек са добром вољом : Света Лукић / Михајло Пантић.В: НИН. - ISSN 0027-6685. - Бр. 2651 (18.10.2001.), стр. 38.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Чуда из мале кутије : поглед на српску кратку причу XX века / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 177, 468, 3 (сеп. 2001), стр. 294-301.

ПАНТИЋ, Михајло
Дали се денес можни јужнословенски компаративни студии / Михајло Пантић ; превел од српски Тодор Чаловски. В. : Стожер : Ревија за литературу, култура и уметност. - ISSN 1409-6005. - 5, 40/41, 2001, 32-33 стр. : илустр.
Ћирилицом Размисла

ПАНТИЋ, Михајло
Дан за диносаурусе : из канадског дневника / Михајло Пантић. В.: Књижевни магазин. - ISSN 1451-0421. - Год. 1, бр. 1 (2001), стр. 47-48.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло…
Five emerging Serbian poets: Selected and presented / by Mihajlo Pantić; Translated by David Albahari and Richard Harrison. В.: Filling station. - ISSN 1198-0060. - 22, 2001, стр. 35. - Calgary, Station Publications Society, Canada, 2001

ПАНТИЋ, Михајло…
Иза иницијативе нашег ПЕН-а не стоји никакав српски хегемонизам / Михајло Пантић, књижевник, критичар и књижевни научник ; Раде Драгојевић. В.: Просвјета, Разговор. - ISSN 1331-5439. - 8(33),43/44(653/654),2001, стр. 4-7
Ћирилицом Портрет на насловној страни

ПАНТИЋ, Михајло
Какъв ти Фройд : Седмият ден на кошавата / Михайло Пантич ; Прев. Жела Георгиева. - Вестник литературен. - ISSN 1310-9561. - 2, 16, 2001, стр. 13

ПАНТИЋ, Михајло
Мачке / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 177, 468, 3 (сеп. 2001), стр. 222-227

ПАНТИЋ, Михајло
Множење с нулом / Михајло Пантић. В.: Поља. - ISSN 0032-3578. - Год. 46, бр. 417 (2001), стр. 23-27
Ћирилицом. - Са белешком о писцу

ПАНТИЋ, Михајло
Множење с нулом / Михајло Пантић. В.: Qvorum: часопис за књижевност. - ISSN 0352-7654. -17. 3. 2001, стр. 14-20

ПАНТИЋ, Михајло
Nem jut eszembe egy mondat / Mihajlo Pantić ; Viktória Radicz fordítása. В.: Híd. Iirodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat. - 2001 ISSN 0350-9079. - ńтр. 477-482

ПАНТИЋ, Михајло
Nemôžem spomenút´ na jednu vetu / Mihajlo Pantić ; Preklad J.B.V : Obzory, 18,3(202), (31.3. 2001), 5 ńтр. - Práca
Súčsná Srbská próza vo výbera Đorđa Pisareva (12)

ПАНТИЋ, Михајло
Нови Јерусалим: трагички парадокси или иронијски ефекти приповедања / Михајло Пантић. В.: Зборник седамнаестих књижевних сусрета “Савремена Српска проза” 17-18. новембар 2000. Трстеник. - Трстеник: Народна библиотека Јефимија, 2001. - Савремена Српска проза, Зборник, 13, стр. 63-71. - 886.1/.2
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Посланица пријатељу или о томе како је приповијетке тешко писати / Михајло Пантић. В.: Школски час српског језика и књижевности , XIX, 2, 2001. - стр. 14-16. - (Савремени писци изблиза)
Ћирилица

ПАНТИЋ, Михајло
Преступ и патња : Добрило Ненадић: Брајан, Београд, 2000 / Михајло Пантић. В.: Књижевни гласник. - ISSN 1451-0065. - Бр. 1 (2001), стр. 116-117.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Промена друштвене функције и преглед српске књижевности 1988-2000 / Михајло Пантић. В.: Књижевност, 61, 106, 5/6, стр. 492-504. - Београд: Просвета, 2001
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Прозни свет Павла Угринова / Михајло Пантић. В.: Зборник седамнаестих књижевних сусрета “Савремена Српска проза” 17-18. новембар 2000. Трстеник. - Трстеник: Народна библиотека Јефимија, 2001. - Савремена Српска проза, Зборник, 13, стр. 15-20. - 886.1/.2

ПАНТИЋ, Михајло
Прозни свет Павла Угринова / Михајло Пантић. В.: Улазница. - ISSN 0503-1362. - Год. 35, бр. 174/175 (2001), стр. 11-15.

ПАНТИЋ, Михајло
Singer / Mihajlo Pantić (b. 1957); Translated by Alice Copple Tosic. В.: Macedonian P.E.N. Review: Balkan Literatures, 2001, стр. 239-240. - Skopje, Cultural Institution Blesok, 2001 ISBN 9989-928-23-1

ПАНТИЋ, Михајло
Сјај и беда Холивуда / Михајло Пантић. В.: Књижевни гласник. - ISSN 1451-0065. - Бр. 3/5 (2001), стр. 26-27.
Ћирилицом. - О српској књижевности последње деценије XX века

ПАНТИЋ, Михајло
Тортура текста (Октоих, 2000) / Михајло Пантић, “Д.С.В: Беорама, Београдска културна панорама, 112,2001, 35 стр. илустр. - Нови Београд : ИП Беорама, 2001
Литература Преводи

ПАНТИЋ, Михајло
У европском контексту / Михајло Пантић. - Промоција »Откровења« Прожимање духовних енергија. - Књижевни гласник, 2, 2001, стр. 20-21
Yugoslavica

ПАНТИЋ, Михајло
У синтетичком кључу : Никша Стипчевић, Поређења, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2000 / Михајло Пантић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 177, 468, 4 (окт. 2001), стр. 512-514.

ПЕТРОВИЋ-ГИКИЋ, Радмила
Све је то књижевност : разговор са Михајлом Пантићем / [разговор водила] Радмила Гикић-Петровић. В.: Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 177, 468, 3 (сеп. 2001), стр. 376-388.

РАДИЧ, Викторија
Неизбрисива мрља / Викторија Радич (Михајло Пантић, Не могу да се сетим једне реченице, Откровење, Београд, 2000). В.: Књижевност, 61, 105, 7/9, стр. 895-903. - Београд: Просвета, 2001
Ћирилицом

РАДИЧ, Викторија
Танани конкурент смрти: Једно читање приче “Седми дан кошаве” Михајла Пантића / Викторија Радич. В.: Повеља. - ISSN 0352-7751. - 31,2,2001, стр. 107-113 Ћирилицом

РАДОВАНОВИЋ, Даница
Михаило Пантић: По(ст)етика сажетости /разговарала Даница Радовановић. В.: Културтрегер: часопис за културу комуникацију, 2. 2. 2001, стр. 22-26. - Београд, Пост Песимисти Београда, 2001

2002

ЦИДИЛКО, Весна
Од (пост) модерног ка конвенционалном? : О прози Михајла Пантића / Васа Цидилко. В : Летопис Матице српске. - 0025-5939. - 178, 470, 1/2, (2002), стр. 124-141
Ћирилицом

ГОРДИЋ, Славко
Поезија данас-неодбрањива илузија? : Михајло Пантић. Свет иза света. Краљево : Народна библиотека, 2002 / Славко Гордић. В : Летопис Матице српске. - 0025-5939. - 178, 470, 3, (2002), стр. 339-345
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Дух, у музеју прича / Михајло Пантић. - В. : Књижевни магазин, 2. 9. 2002, стр. 18-19. - Београд : Српско, књижевно друштво, 2002-05-31
Преводи / разговор о књ. МАЛА КУТИЈА у београдском Културном центру одржаном 26. Фебруара 2002/
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Две приче : ?uva ; Featherstonehaugh & Chalmondeley (Fanšo i Čamli) / Михајло Пантић. - Крајина : Часопис за књижевност и културу, 1, 2, 2002, стр. 107-110.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Nagy mocsár két szívvel / Mihajlo Pantic ; fordítás Radics Viktória. - A Dunánál, 1, br. 3, 2002, стр. 95-119: илустр. - Budapest : Duna TV Rt, 2002

ПАНТИЋ, Михајло
Najlepszy band w Bloku Wschodnim / Mihajlo Pantić ; przekład Magdalena Jankowska В.: Arkusz : Miesięcznik kulturalny poznań. - ISSN 1231-9783. - 3, 124, (2002), ńтр. 2

ПАНТИЋ, Михајло
Нови Београд : фрагменти личног мита / Михајло Пантић. - Билтен : Априлски дани Новог Београда од 01. до 27.04.2002, бр. 328, март 2002, стр 8-16.
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Relacja z rejonu wstrząs?w / Mihajlo Pantić ; przełoźyła Danuta Cirlić-Straszyńska. Â : Arkusz. - ISSN 1231-9783. - 3, 124, (2002), стр. 1

ПАНТИЋ, Михајло
Шамар Горјане Потокар / Михајло Пантић. В : Кораци. - ISSN 0454-3556. - XXXV, XXXII,7/8,2002, стр. 10-15
Ћирилицом

ПАНТИЋ, Михајло
Варијације на тему Данило Киш и средња Европа / Михајло Пантић. В.: Поља. - ПОЉА ISSN 0032-3578. - 47, 419, 2002, стр. 8-11. - Нови Сад, Културни центар, 2002

ПАНТИЋ, Михајло
Васиљев и Црњански : једна могућа паралела / Михајло Пантић. В : Летопис Матице српске. - ISSN 0025-5939. - 178, 470, 4, (2002), стр. 531-536
Ћирилицом

 


// Пројекат Растко / Књижевност / Наука о књижевности //
[ Промена писма | Претраживање | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ ]