.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
.  
.  
.
 
  
  
  
  
 CRKVE
.
Za CRKVE smo koristili slike i  tekstove na čiju osnovu je gospodin 
Stevan Bugarski napisao knjigu SRPSKO PRAVOSLAVLJE U RUMUNIJI
Matica Srpska - Novi Sad, 1995
  
  
  
 Saborna crkva 
.
Srpska Pravoslavna Eparhija u Temišvaru
Vladičanski dvor (levo) i Saborna crkva (desno)
  
 
.  
.  
.  
 

 
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.