.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 .
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
   
  Dinjaš

     Naziv mesta: Dinjaš (zvanični naziv: Diniaş)  
     Stanovništvo: 959 stanovnika, od čega Srba 399 (41,61%) 
     Administrativni položaj: Selo u okviru opštine Ulbeč (Peciu Nou) u Timiškoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Tamiškoj ravnici 29 km jugozapadno od Temišvara. Kroz naselje protiče kanal prokopan koritom rečice koju meštani zovu Ceba, a kroz atar protiče kanal Begej. 
     Veze: Asfaltnim putem Dinjaš je povezan sa sedištem opštine i sa Temišvarom. 
     Adresa crkve: 1938 Diniaş nr. 203, Judeţul Timiş, România 
     Hram crkve: Praznik Prenosa moštiju Svetoga Nikole (Letnji Sveti Nikola) 
     Autori ikonostasa: Rezbar nije identifikovan, slikar LJubomir Aleksandrović 
     Tematski sadržaj ikonostasa: u soklu - Kamenovanje Svetoga Stefana, Neopalima kupina, Žrtva Avramova, Usekovanje; na carskim dverima - Blagovesti, na bočnim - arhanđeli, Mihail, odnosno Gavril; iznad bočnih dveri - Rođenje, odnosno Vavedenje Bogorodice; prestone ikone - Sveti Nikola, Bogorodica, Spasitelj, Preteča; prestone ikone - Rođenje, Krštenje, Vaskrsenje, Vaznesenje Hristovo, Silazak Svetoga Duha, Preobraženje; centralna ikona - Sveta Trojica; u luku - tematski sklop Raspeća, bočno od njega ikone Svetih apostola. 
     Autor zidnog slikarstva: Neidentifikovan 
     Drugi poznati umetnici: Nisu identifikovani 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Prvi pomen sela poklapa se sa pomenom mesnog sveštenika 1660. godine. Prema predanju seosko ognjište je tada zahvatalo i atarski potes Crkvine, čiji bi toponim ukazivao na postojanje crkve.  
  Sadašnja crkva je sagrađena na mestu gde je postojala starija crkva iz 1733. godine: navodno, zidalo se ciglom oko stare pletere, u kojoj se služilo, i koja je uklonjena tek kada je novo zdanje potpuno završeno; radovi su otpočeti 1835, a završeni 1841. godine. Slikanje ikonostasa okončano je 1864. godine. Razne opravke su preduzimane 1879, 1905, 1922 (tada je postavljen i sadašnji pod  od šarenih pločica), 1927 (jer je oluja oborila krst), 1935 (tada se, navodno, slikalo i na svodu iznad soleje), 1972. i 1982 (oba puta zbog vetra koji je oborio krst).  
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Zgrada je sada u dobrom stanju. I pored mnogih opravki sačuvala je svoj prvobitni izgled: spolja u obliku lađe, sa lučnom oltarskom apsidom, a u unutrašnjosti u obliku krsta. Pri prepravci ukrasnog visinskog dela tornja 1991. godine odstupilo se od postojećeg rešenja: toranj je snižen za čitav metar i izrađen je od masivnog, zavarenog lima.  
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju se nalaze četiri zvona i satni mehanizam. Crkvene knjige većinom su iz XVIII i XIX veka.  
     Na zapadnoj fasadi istavljene su dve spomen-ploče sa imenima Srba meštana poginulih u svetskim ratovima. 
     Sveštenik: jerej Georgije Andrejić, rođen u Petrovom Selu 1956, završio Bogosloviju Rumunske pravoslavne crkve u Karansebešu 1977; iste godine je rukopoložen; služio u Petrovom Selu 1977-1998, od tada u Dinjašu. 
     Ostale crkve u mestu: U izgradnji je pravoslavna rumunska crkva. 
   
   

       Autor: Stevan BUGARSKI
 
 
.  
.  
.  
 

  
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.