.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
.  
.  
.
 
  
  
  
  
 IZLOŽBA
  
 SLIKARSTVO TEMIŠVARSKE EPARHIJE
.
Za ovu elektronsku izložbu smo koristili slike iz arhive 
Srpskog Pravoslavnog Vikarijata u Temišvaru i
slike iz knjige gospodina Miodraga Jovanovića
SLIKARSTVO TEMIŠVARSKE EPARHIJE
sa odobrenjem izdavača: Matica Srpska - Novi Sad, 1997
.
.
.
 
 
.  
.  
.  
 

 
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.