.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
.  
.  
.
 
  
  
  
 IZLOŽBA
  
  
  
 SLIKARSTVO TEMIŠVARSKE EPARHIJE
.
.
  Manastir Bezdin    Manastir Bezdin     Manastir Bezdin     Manastir Sveti Đurađ  
   Nepoznati ikonopisac  
   Rođenje Hristovo (1748)  
   tempera na dasci, 29 h 37 cm  
    
  Manastir Sveti Đurađ  
   Nepoznati ikonopisac  
   Blagovesti (1748)  
   tempera na dasci, 37 x 28,5 cm  
    
  Manastir Sveti Đurađ   Manastir Sveti Đurađ 
   Nepoznati ikonopisac  
   Blagovesti (1748)  
   tempera na dasci, 37,5 x 28 cm  
    
  Manastir Sveti Đurađ   Manastir Sveti Đurađ 
    
  Manastir Šemljug    Čanad - Srpska pravoslavna crkva    Denta - Srpska pravoslavna crkva   Ketfelj - Srpska pravoslavna crkva   Ivanda - Srpska pravoslavna crkva    Ivanda - Srpska pravoslavna crkva  
    
  Ivanda - Srpska pravoslavna crkva  
   Arhanđel Mihajlo (oko 1755)  
   (sa ikonostasa stare srpske crkve)  
   tempera na dasci, 70,5 x 96 cm
    
  Radimna - Srpska pravoslavna crkva    Rudna - Srpska pravoslavna crkva    Veliki Senmikluš - Srpska pravoslavna crkva    Veliki Senmikluš - Srpska pravoslavna crkva   
    
  Temišvar - Saborna crkva     Temišvar - Saborna crkva  
   Autor: Konstantin Danil   
   Hristov hod na moru (1838-1843)   
   ulje na dasci, 75 h 43 cm   
    
  Temišvar - Srpska pravoslavna crkva Sv. Georgija (Fabrik)   Temišvar - Srpska pravoslavna crkva Sv. Georgija (Fabrik)  
   Autor: Nikola Nešković 
  Temišvar - Srpska Pravoslavna Eparhija   
   Nepoznati portretist  
   Georgije Popović, episkop temišvarski od  1745 do 1757 (kopija po izgubljenom originalu iz sredine 18. veka)   
   ulje na platnu, 72,5 h 92 cm   
    
  Temišvar - Srpska Pravoslavna Eparhija   
   Autor: Teodor Ilić    
   Vikentije Jovanović Vidak, episkop temišvarski od 1759 do 1774   
   ulje na platnu, 86,5 h 112,5 cm   
    
  Temišvar - Srpska Pravoslavna Eparhija  
   Autor: Nikola Aleksić   
   Maksim Manuilović (1836)   
   ulje na platnu, 82,5 h 111 cm    
    
  Temišvar - Srpska Pravoslavna Eparhija   
   Autor: Stevan Aleksić   
   Sv. Sava (1922)   
   ulje na platnu, 95 h 170 cm   
    
  Temišvar - Srpska Pravoslavna Eparhija   
   Bogorodica sa Hristom (1767)   
   (sa starog ikonostasa srpske crkve u Dežanu)  
   tempera na dasci, 56,5 h 88,5 cm   
    
  Temišvar - Srpska Pravoslavna Eparhija   
   Isus Hristos (1767)   
   (sa starog ikonostasa srpske crkve u Dežanu)   
   tempera na dasci, 56,5 h 88,5 cm   
    
  Temišvar - Srpska Pravoslavna Eparhija  
   Autor: Nedeljko Popović  
   Carske dveri (1743)   
   (sa ikonostasa srušene srpske crkve u Ofsenici)   
   tempera na dasci, 87 h 132 cm  
    
  Temišvar - Srpska Pravoslavna Eparhija  
   Autor: Nedeljko Popović   
   Sveti Georgije  
   (sa ikonostasa srušene srpske crkve u Ofsenici)   
   tempera na dasci, 61 h 85 cm
  

  
 

 
.  
.  
.  
 

 
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.