.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 .
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
  Soka
   

     Naziv mesta: Soka (zvanični naziv: Soca) 
     Stanovništvo: 535 stanovnika, od čega Srba 177 (33,08%).  
     Administrativni položaj: Selo u okviru opštine Banlok (Banloc) u Timiškoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži na razmeđi Brzavske i Tamiške ravnice, na 10 km zapadno od Dete. 
     Veze: Kamenitim putem Soka je povezana sa sedištem opštine, a odatle postoji železnička pruga i asfaltni put za Temišvar. 
     Adresa crkve: 1933 Soca, Judeţul Timiş, România 
     Hram crkve: Praznik Svetoga velikomučenika Dimitrija (Mitrovdan) 
     Autori ikonostasa: Neidentifikovani 
     Tematski sadržaj ikonostasa: u soklu - Bekstvo u Egipat, Hristos i Samarjanka; na carskim dverima - Blagovesti, Sveti Joakim i Ana, na bočnim - arhiđakon Stefan, odnosno arhanđeo Mihail; iznad bočnih dveri - Vavedenje Bogorodice, odnosno Sretenje; prestone ikone - Sveti Nikola, Bogorodica, Spasitelj, Preteča; centralna ikona - Tajna večera, bočno sa obe strane - ikone Svetih apostola; u luku - tematski sklop Raspeća. 
     Autor zidnog slikarstva: Neidentifikovan 
     Drugi poznati umetnici: Neidentifikovani 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Mesto je pomenuto sa svojim sveštenikom 1333. godine. Najstarija poznata crkva, od pletera, izgrađena 1774. godine, zadovoljavala je potrebe meštana sve do našeg veka. 
     Sadašnja crkva sazidana je 1903. godine od pečene cigle. Ikonostas, uključujući dveri, stolarske je izrade. Na njemu je ikonografski sklop uobičajen za visoke ikonostase, a tronovi, svodovi i zidovi su takođe oslikani. Na ikonama su krupno označene godina izrade - 1910-1912 - i ktitori; slikar se ni na jednoj nije potpisao. 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Zgrada je u obliku krsta, zasvođena ciglom, sa lučnom oltarskom apsidom i tornjem nad pronaosom; u zadovoljavajućem je stanju, sa izuzetkom tornja, koji iziskuje hitne opravke. 
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju su smeštena tri zvona. Crkvene knjige uglavnom su iz iz XVIII i XIX veka. 
     Sveštenik: jerej Kornel Stanojević, rođen u LJupkovi 1976, završio Bogosloviju Svetoga Arsenija u Sremskim Karlovcima 1996; rukopoložen je 1997. godine; od tada služi u Soki. 
     Ostale crkve u mestu: Nema drugih crkava. 
   

     
         Autor: Stevan BUGARSKI
  
 
.  
.  
.  
 

    
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.