.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 .
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
  Dežan

     Naziv mesta: Dežan (zvanični naziv: Dejan) 
     Stanovništvo: 245 stanovnika, od čega 28 Srba (11,43%) 
     Administrativni položaj: Selo u okviru opštine Moravica (Moraviţa) u Timiškoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Banatskoj ravnici, u dolini reke Moravice, na oko 60 km južno od Temišvara. 
     Veze: Kamenitim putem Dežan je povezan sa sedištem opštine, odakle postoji železnička pruga i asfaltni put za Temišvar. 
     Adresa crkve: 1929 Dejan nr. 122, Judeţul Timiş, România 
     Hram crkve: Praznik Svetih apostola Petra i Pavla (Petrovdan) 
     Autori ikonostasa: Neidentifikovani 
     Tematski sadržaj ikonostasa: Oltarska pregrada je zidana i na nju su poređane pojedinačne ikone. Na carskim dverima - Blagovesti, Car David i Car Solomon; prestone ikone - Sveti Nikola, Bogorodica, Spasitelj, Preteča; centralno - petnaest ruskih ikona u improvizovanoj celini, bočno od njih - Sveti Nikola sa drugim svetiteljima, odnosno Uspenje Bogorodice. U luku - tematski sklop Raspeća; u podnožju Krsta - Krunisanje Bogorodice. 
     Autori zidnog slikarstva: Neidentifikovani 
     Drugi poznati umetnici:  Zograf Šerban Popović, autor ikona koje su prenete u Zbirku Vladičanskog dvora u Temišvaru. 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Mesto je naseljeno u razdoblju 1790-1810, crkva građena 1790-1793, a osvećena 1805. godine. Rezbarene carske dveri potiču iz 1814, a zapis u medaljonu nad proskomidijom pominje obnovu crkve 1827. godine. 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Do naših dana crkva je ostala nevelika, skromna jednobrodna građevina sa lučnom oltarskom apsidom i tornjem. Oltarska pregrada je zidana, svod od dasaka neoslikan, zidovi obeljeni, ali se na mestima gde opada kreč javljaju tragovi zidnog živopisa (verovatno nastalog kad i ovalni medaljon sa  natpisom iz 1827), koji pokriva najveći deo zidova i nikako se ne svodi na nekoliko neprekrečanih scena u oltaru i na soleji. Stanje zgrade je loše, krov i pokrivač tornja propuštaju atmosfersku vlagu, a na zidovima su se javile prsline. 
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju su smeštena tri zvona. Najstarija crkvena knjiga jeste Evanđelje (Lavov, 1690); ostale su većinom su iz XVIII i XIX veka. 
     Pored hramovne slave meštani obeležavaju kao zavetinu praznik Silaska Svetoga Duha. 
     Sveštenik: Paroha nema, nego je mesto kao filijala pridodato susednoj parohiji Denti. Bogosluženja se održavaju povremeno i po potrebi. 
     Ostale crkve u mestu: Rimokatolička crkva. 
   
   

       Autor: Stevan BUGARSKI
   
 
.  
.  
.  
 

 
 All contents copyright Š 1999. All rights reserved.