.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 .
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
  Ivanda
   

     Naziv mesta: Ivanda (zvanični naziv: Ivanda) 
     Stanovništvo: 539 stanovnika, od čega Srba 168 (31,17) 
     Administrativni položaj: Selo u okviru opštine Đulvez (Giulvăz) u Timiškoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Tamiškoj ravnici, na 38 km jugo-zapadno od Temišvara. Kroz atar protiče kanalizirano korito Begejca. 
     Veze: Kamenitim putem Ivanda je povezana sa sedištem opštine, a odatle postoji železnička pruga i asfaltni put za Temišvar. 
     Adresa crkve: 1939 Ivanda, Judeţul Timiş, România 
     Hram crkve: Sabor Svetoga arhanđela Mihaila i Gavrila 
     Autori ikonostasa: Rezbar neidentifikovan, slikar Evgen (Špang (Eugen Spang) 
     Tematski sadržaj ikonostasa: u soklu - četiri biblijske scene; na carskim dverima - Blagovesti; na bočnim - Sveti arhiđakon Stefan, odnosno Sveti Georgije; iznad carskih dveri - Tajna večera; iznad bočnih - Ulazak u Jerusalim, odnosno Susret Marije i Jelisavete; prestone ikone - Sveti Nikola, Bogorodica, Spasitelj, Preteča; praznične ikone - Rođenje, Krštenje, Vaskrsenje, Vaznesenje Hristovo, Silazak Svetoga Duha, Preobraženje; u luku - tematski sklop Raspeća, bočno sa obe strane - apostoli. 
     Autor zidnog slikarstva: Nema zidnog slikarstva 
     Drugi poznati umetnici: Šerban Popović, autor starog ikonostasa iz XVIII veka, Stefan Popović, autor pojedinačnih ikona. 
  Kratak istorijat gradnje i obnove: Prvi pomen sela poklapa se sa pomenom mesnog sveštenika 1333, pećki kaluđeri su u mestu sakupljali milostinju 1660. godine i zabeležili nekog Nikolu popovog, a godine 1767. zapisana su dva sveštenika (obojica behu meštani). Kraj toliko posrednih podataka o razvijenosti verskog života, neposredni podaci o starim crkvama bilo da nisu sačuvani, bilo da još nisu otkriveni. 
      Sadašnja crkva je sazidana od pečene cigle 1852. godine. Ikonostas je mnogo pozniji: i rezba i slike zanatski su rad Temišvarca Evgena Španga (Eugen Spang) iz 1897. godine. 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Građevina je u dobrom stanju. Kao i većina srpskih crkava iz šire okoline, ima spolja oblik lađe, unutra oblik krsta, lučnu oltarsku apsidu i toranj. Odlikuje se upadljivom zapadnom fasadom ukrašenom sa četiri masivna stuba, koji joj daju izraz stabilnosti i otmenosti i svrstavaju među bolje primerke crkvene arhitekture XIX veka u Banatu. 
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju su smeštena četiri zvona. Crkvene knjige većinom su iz XVIII i XIX veka. 
     Na zapadnoj fasadi stoji spomen-ploča sa imenima Srba meštana poginulih u Prvom svetskom ratu. 
     Hramovna slava se proslavlja na praznik Sabora Svetoga arhanđela Gavrila (Letnji Sveti Arhanđeo). 
     Sveštenik: Mesto paroha je upražnjeno; parohiju opslužuje paroh Srpskog Semartona, održavajući bogosluženja naizmenično u Srpskom Semartonu i Ivandi. 
     Ostale crkve u mestu: Rimokatolička crkva. 
   

    

    
  Ivanda - Srpska pravoslavna crkva    Ivanda - Srpska pravoslavna crkva  
   Autor: Dimitrije  Popovi}  
   Krštenje  
    
  Ivanda - Srpska pravoslavna crkva  
   Arhanđel Mihajlo (oko 1755)  
   (sa ikonostasa stare srpske crkve)  
   tempera na dasci, 70,5 x 96 cm
 
 
.  
.  
.  
 

    
  All contents copyright © 1999. All rights reserved.