.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
.
.
SRPSKE  PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
  
   Ulbeč
     Naziv mesta: Ulbeč (zvanični naziv: Peciu Nou) 
     Stanovništvo: 2994 stanovnika, od čega Srba 196 (6,55) 
     Administrativni položaj: Selo, sedište istoimene opštine u Timiškoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Tamiškoj ravnici u blizini Tamiša, na 22 km jugo-zapadno od Temišvara. 
     Veze: Železnicom i asfaltnim putem Ulbeč je povezan sa Temišvarom. 
     Adresa crkve: 1938 Peciu Nou, Judeţul Timiş, România 
     Hram crkve: Praznik Silaska Svetoga Duha 
     Autori ikonostasa:  
     Tematski sadržaj ikonostasa: na carskim dverima - Blagovesti; prestone ikone - Sveti Nikola, Bogorodica, Spasitelj, Preteča; praznične ikone - Vaznesenje Hristovo, Silazak Svetoga Duha; ima još nekoliko sasvim improvizovano postavljenih pojedinačnih ikona. 
     Autor zidnog slikarstva: Nema zidnog slikarstva 
     Drugi poznati umetnici: Neidentifikovani 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Iako nije lišeno starijih istorijskih tragova, mesto je poznatije od naseljavanja Nemaca u XVIII veku. Srba nije bilo u selu do  Drugog svetskog rata; oni su najpre došli na napuštena nemačka imanja, zatim se odomaćili na seoskom ognjištu. Pravoslavna srpska crkvena opština osnovana je 1991, a skromna kapela uređena u zakupljenoj kući sledeće godine. 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Zgrada je u dobrom stanju. Ipak je to zakupljena zgrada i nosi otisak privremenosti. 
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U kapeli se čuva deo inventara nekadašnje kapele iz Maloga Gaja, prenet iz Dežana. 
     Sveštenik: jerej Dina Čokov, rođen u Saravoli, završio je Bogosloviju Svetoga Arsenija u Sremskim Karlovcima 1996; rukopoložen je 1998. godine; od tada služi u Ulbeču. 
     Ostale crkve u mestu: Rimokatolička i pravoslavna rumunska crkva. 
   
       Autor: Stevan BUGARSKI
 
 
.  
.  
.  
 

   
  All contents copyright © 1999. All rights reserved.