.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 .
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
  Divić

     Naziv mesta: Divič (zvanični naziv: Divici) 
     Stanovništvo: 382 stanovnika, od čega Srba 344 (90,05%) 
     Administrativni položaj: Selo u okviru opštine Požežena (Pojejena) u Karaš-Severinskoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto se nalazi na jugozapadu Rumunije, u području Dunavske klisure, na levoj obali Dunava, 9 km nizvodno od ulaska Dunava u Rumuniju i 14 km uzvodno od pristaništa Stara Moldava, u podnožju planinskog venca Lokve.  
     Veze: Asfaltnim putem Divič je povezan sa sedištem opštine, i odatle sa Starom Moldavom i sa Temišvarom. 
     Adresa crkve: 1783 Divici, Judeţul Caraş-Severin, România 
     Hram crkve: Praznik Svetoga velikomučenika Dimitrija (Mitrovdan) 
  Autori ikonostasa: (Pregrada je zidana); slikar Franc Vajnhepl (Franz Weinhöpl) iz Belobreške. 
     Tematski sadržaj ikonostasa: u soklu - Žrtva Avramova, Stvaranje Adama i Eve, Izgon iz Raja, Kain ubija Avelja; dveri nema; prestone ikone - Sveti Dimitrije, Bogorodica, Spasitelj, Preteča; iznad carskih dveri - Tajna večera; praznične ikone - Rođenje, Krštenje, Vaskrsenje, Preobraženje, Vaznesenje Hristovo, Silazak Svetoga Duha; centralna ikona - Sveta Trojica, bočno od nje registar apostolskih ikona; u luku - tematski sklop Raspeća i šest ikona proroka. 
     Autor zidnog slikarstva: Nema zidnog slikarstva. 
     Drugi poznati umetnici: Aksentije Marišesko, autor ikone sa arhijerejskog prestola. 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Dokumenti pominju selo početkom XVIII veka, ali je ono u crkvenom pogledu bilo filijala parohije Belobreška. Kao zasebna crkvena opština organizovano je 1935. godine. Odmah su postavljeni temelji mesne crkve i za godinu dana zgrada je došla pod krov. Nažalost, novac je bio uložen u banku koja je pala pod stečaj, zatim su usledile ratne i poratne nezgode, pa su radovi završeni tek 1955. godine. Takođe je tada oslikana i oltarska pregrada. Nameštaj je prenet iz srpske crkve u Temišvaru (Fabrici). Arhijerejskim osvećenjem crkva je osvećena 1987. godine. 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Zgrada ima oblik krsta, čiji bočni kraci izranjaju iz zidova naglo, pod pravim uglom. Visina zidova do krova u nesrazmeri je sa visinom tornja što se uzdiže nad otvorenim predvorjem, priljubljen uz zapadnu fasadu; do visine krova toranj je kvadratnog preseka, zatim prelazi u osmougaonik  i završava se kružnom kalotom. Zgrada je u dobrom stanju, ali živopis tamni, najviše zbog lošeg kvaliteta boja i podloge. 
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju su smeštena dva zvona. 
     Pored hramovne slave meštani obeležavaju kao zavetinu praznik Silaska Svetoga Duha, i to na drugi dan Duhova. 
     Sveštenik: jerej Mila Arsenović, rođen u LJupkovi 1953, završio Bogosloviju Rumunske pravoslavne crkve u Karansebešu 1973; rukopoložen je 1974; služio je u Radimni 1974-1977. i Kraljevcu 1981-1994; od tada služi u Diviču. 
     Ostale crkve u mestu: Nema drugih crkava. 
  . 
   

       Autor: Stevan BUGARSKI
 
 
.  
.  
.  
 

    
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.