.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 .
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
  Tolvadija
    

     Naziv mesta: Tolvadija (varijanta: Tovladija, zvanični naziv: Livezile) 
     Stanovništvo: 1128 stanovnika, od čega Srba 62 (5,50%) 
     Administrativni položaj: Selo u okviru opštine Banlok (Banloc) u Timiškoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Tamiškoj ravnici, na 14 km zapadno od Dete. 
     Veze: Železnicom i asfaltnim putem Tolvadija je povezana sa sedištem opštine i sa Temišvarom. 
     Adresa crkve: 1934 Livezile, Judeţul Timiş, România 
     Hram crkve: Praznik Sabora Svetoga arhanđela Mihaila 
     Autori ikonostasa: (Pregrada je zidana), na nju postavljene pojedinačne ikone 
     Tematski sadržaj ikonostasa: na carskim dverima - Blagovesti i četvorica evanđelista; iznad carskih dveri - Tajna večera; prestone ikone - Sveti Nikola, Bogorodica, Spasitelj, Preteča 
     Autor zidnog slikarstva: Nema zidnog slikarstva 
     Drugi poznati umetnici: Danilo Čolaković iz Srpskog Semartona, Tadej Popović, Georgije Vanču, autori pojedinačnih ikona 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Ako je tačna korelacija naziva koju nude stručnjaci, sveštenik i mesto imaju svoj pomen 1333. godine, a crkva hrama Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila - tek u XVIII veku: crkveni letopis uzima - po predanju i analizi građevine - 1759. kao godinu gradnje stare crkve zajedničke za Srbe i Rumune; godina 1811, naznačena na tornju, izvesno se odnosi na kakvu obnovu: zgrada je ako ne ponovo zidana, a ono sigurno povišena; možda je tek tada izgrađen toranj. Unutrašnjost je dovršena znatno kasnije, 1861-1863. godine, kada je Danilo Čolaković oslikao zidani ikonostas, zidove i svodove. Natpisi su na crkvenoslovenskom jeziku na ikonama s južne strane, a na rumunskom jeziku ćirilicom sa severne strane uzdužne ose simetrije crkvene lađe, jer je crkva bila zajednička za Srbe i Rumune, pa su jedni držali desnu (južnu), a drugi levu (severnu) pevnicu. 
     Crkvena opština se podelila po narodnostima pre 1878, a sledeće godine Srbi su izgradili i zasebnu crkvu, posvećenu takođe Svetim arhanđelima Mihailu i Gavrilu. 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Zgrada srpske crkve je po svemu skromna, nevelika, oblika lađe, zasvođena daskama. Oltarska apsida je poligonalna. Oniski, srazmerno širok zidani zvonik kvadratnog preseka, uzdiže se na zapadnoj strani, obrazujući zatvoreno predvorje u produžetku pronaosa. Oltarska pregrada je zidana tako da - kao i u staroj zajedničkoj crkvi - potpuno zatvara oltarski luk. Zgrada je opravljana poslednji put posle zemljotresa 1991. godine, ali toranj i dalje iziskuje hitnu intervenciju. 
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju je smešteno jedino zvono. Crkvene knjige su iz XVIII i XIX veka, prenete iz stare, zajedničke crkve. 
     Praznovanje hramovne slave prenosi se na praznik Vaznesenja Gospodnjeg. 
     Sveštenik: Paroha nema, nego je mesto kao filijala pridodato parohiji Čakovo. Bogosluženja se održavaju naizmenično u Tolvadiji, Čakovu i Điru. 
     Ostale crkve u mestu: Rimokatolička i rumunska pravoslavna crkva. 

     
         Autor: Stevan BUGARSKI
 
 
.  
.  
.  
 

    
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.