.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 .
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
     Čakovo
    

     Naziv mesta: Čakovo (zvanični naziv: Ciacova) 
     Stanovništvo: 2949 stanovnika, od čega Srba 115 (3,90%) 
     Administrativni položaj: Selo, sedište istoimene opštine u Timiškoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Tamiškoj ravnici, na 33 km južno od Temišvara, na 9 km od glavnoga asfaltnoga puta Temišvar-Deta. 
     Veze: Železnicom i asfaltnim putem Čakovo je povezano sa Temišvarom i Detom. 
     Adresa crkve: 1931 Ciacova, str. Dositej Obradović nr. 21, Judeţul Timiş, România 
     Hram crkve: Praznik Uspenja Presvete Bogorodice (Velika Gospojina) 
     Autori ikonostasa: Rezbar neidentifikovan, slikar Dimitrije popović 
  Tematski sadržaj ikonostasa:  u soklu - Žrtva Avramova, Kain ubija Avelja; na carskim dverima - Sveti oci Vasilije Veliki i Jovan Zlatousti, Vaskrsenje i Vaznesenje Hristovo, na bočnim - Svetitelji Dimitrije, odnosno Georgije; prestone ikone - Sveti Nikola, Bogorodica, Spasitelj, Preteča; nad severnim dverima nižu se jedna nad drugom - Obrezanje, Rođenje Hristovo, Vavedenje Bogorodice; nad prestonom ikonom Bogorodice - Uspenje bogorodice, Sretenje; nad carskim dverima - Sveta Trojica i Blagovesti; nad prestonom ikonom Spasitelja - Preobraženje i Krštenje Hristovo; nad južnim dverima - Silazak Svetoga Duha, Silazak Gospoda u Ad, Ulazak u Jerusalim; u luku - tematski sklop Raspeća, u podnožju Krsta - Polaganje u grob, bočno sa obe strane pune luk ikone Svetih apostola. 
     Autor zidnog slikarstva: Stevan Aleksić iz Arada, B. Deliomini 
     Drugi poznati umetnici: Zograf Nedeljko Popović, Teodor Svilengaćin, autori pojedinačnih ikona 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Najranije određeno obaveštenje o mestu potiče iz 1333. godine; ono je dugo bila vojna tvrđava, od koje se do danas sačuvala visoka kula; mesni sveštenik je zapisan 1334. godine, a o pravoslavnoj crkvi prvi piše Dositej: u vreme njegovog detinjstva postojala je, bila zajednička za Srbe, Grke i Rumune, i imala više sveštenika. 
     Sadašnja crkva je sagrađena od tvrdog materijala 1768; oslikana je 1771. godine. Rezbar nije poznat; prema zapisu iznad Gornjeg mesta u oltaru, slikar ovog remek-dela je Dimitrije Popović, a ktitor - Georgije Kapamaži, 1771. godine. 
  Unutrašnjost crkve čistio je, a svodove i zidove oslikao Stevan Aleksić 1902-1903. godine. Značajna opravka na crkvi obavljena je 1931, kada je zgrada opasana gvožđem, kao i 1995. godine, pošto beše napukla od zemljotresa i pao je krst sa tornja. 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Impozantna građevina u obliku lađe, sa lučnom oltarskom apsidom, smeštena je u sred nekadašnjeg groblja  iz XVIII veka. Toranj je na stubovima priljubljenim uz zapadnu fasadu. U unutrašnjosti crkva ima oblik krsta i zasvođena je pečenom ciglom. Nakon poslednje opravke krov je u dobrom stanju, ali unutrašnja dekoracija je ugrožena, zidovi i toranj iziskuju hitne popravke, a u međuvremenu sve su više pod udarom nevremena i zemljotresa. 
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju su smeštena četiri zvona i satni mehanizam. Crkvene knjige najvećim su delom iz XVIII i XIX veka. 
     Na zgradi što se nalazi na mestu gde je nekada bila kuća u kojoj je oko 1740. godine rođen Dimitrije Obradović, potonji monah Dositej, postavljene su tri spomen-ploče sa srpskim i rumunskim prigodnim tekstom. Glavna ulica Čakova nosi ime ovog velikog Srbina. 
     Godine 1798. u Čakovu je rođen Spiridon Popović, potonji arhijerej Srpske pravoslavne crkve Stefan (1839. rukopoložen je i ustoličen za episkopa pakračkog, a 1843. premešten za episkopa vršačkog; doživeo je mnogo neprijatnosti tokom maxarske bune 1848, a umro je 1849. godine). 
  Do 1896. godine crkva je bila zajednička za Srbe, Grke i Rumune. 
     Sveštenik: jerej LJubomir Matić, rođen u Srpskom Semartonu 1957, završio Bogosloviju i Fakultet Rumunske pravoslavne crkve u Karansebešu 1977, odnosno Sibinju 1983; rukopoložen je 1977; služio je u Điru i Tolvadiji 1978-1985, od tada služi u Čakovu. 
     Ostale crkve u mestu: Rimokatolička i pravoslavna rumunska crkva. 
   

         Autor: Stevan BUGARSKI
  
 
.  
.  
.  
 

    
  All contents copyright © 1999. All rights reserved.