.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 .
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
  Sokolovac
   

     Naziv mesta: Sokolovac (zvanični naziv: Socol) 
     Stanovništvo: 840 stanovnika, od čega Srba 647 (77,02%) 
     Administrativni položaj: Selo, sedište istoimene opštine u Karaš-Severinskoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Poljadiji, u dolini reke Nere,  a u podnožju planinskog venca Lokve, na samoj rumunsko-jugoslovenskoj granici, 5 km udaljeno od Bazjaša. 
     Veze: Asfaltnim putem Sokolovac je povezan sa Starom Moldavom, a kamenitim putem sa Najdašem, odakle postoji veza za Oravicu i Temišvar. 
     Adresa crkve: 1779 Socol nr. 125, Judeţul Caraş-Severin, România 
     Hram crkve: Praznik Prenosa moštiju Svetoga Nikole (Letnji Sveti Nikola) 
     Autori ikonostasa: Neidentifikovani 
     Tematski sadržaj ikonostasa: u soklu - Čudo Svetoga Nikole, Bekstvo u Egipat, Hristos i Samarjanka, Usekovanje; na carskim dverima - Blagovesti, na bočnim - arhanđeo Mihail, odnosno arhiđakon Stefan; iznad carskih dveri - Tajna večera, iznad bočnih - Rođenje, odnosno Vavedenje Bogorodice; prestone ikone - Sveti Nikola, Bogorodica, Spasitelj, Preteča; praznične ikone: Preobraženje, Krštenje, Rođenje, Vaskrsenje, Vaznesenje Hristovo, Silazak Svetoga Duha; centralna ikona - Sveta Trojica; u luku - tematski sklop Raspeća. 
     Autor zidnog slikarstva: Neidentifikovan 
     Drugi poznati umetnici: Joca Putnik, koji je "molovao" crkvu 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Prvi dokumentarni pomen mesta potiče iz 1472. godine, a crkve - tek sa kraja XVIII veka. Prilikom popisa 1757. godine Sokolovac nije imao crkvu. Biće da je ona ubrzo podignuta, jer se 1787. beleži crkva od drveta, pokrivena šindrom, i već u lošem stanju, tako da su bile potrebne spoljašnje i unutrašnje opravke. Dve godine kasnije zapisano je da selo nema crkvu, nego se bogosluženja obavljaju u školskoj zgradi. Da li je dotrajala crkva popravljana, da li je ina podignuta ili se i dalje služilo u školi - nije poznato.  
  Podatak o zidanju nove crkve, od tvrdog materijala, odnosi se tek na 1811. godinu; ta crkva se održala do danas, a njen sadašnji izgled svakako je rezultat prožimanja prvobitne zamisli i potonjih dorada sve do 1911, kada je o stogodišnjici izvršena opšta obnova, odnosno do 1937, kada su na njoj ponovo izvedeni značajniji radovi. Lepo rezbareni ikonostas izrađen je 1843, svodovi i zidovi  takođe su oslikani. Slikar ikonostasa nije poznat, a prema tekstu sa limene ploče istavljene u naosu 1911. godine crkvu je "izmolovao" Joca Putnik. 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Zgrada je spolja u obliku lađe, unutra u obliku krsta, zasvođena ciglom, sa lučnom oltarskom apsidom, i tornjem nad pronaosom. Sve je u dobrom stanju. 
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju su smeštena tri zvona. Crkvene knjige uglavnom su iz XVIII i XIX veka. 
  Pored hramovne slave meštani obeležavaju kao zavetinu praznik Svetoga proroka Ilije. 
     Sveštenik: jerej Vasa Lupulović, rođen u LJupkovi 1959, završio Ekonomski fakultet u Bukureštu, zatim Bogoslovski fakultet Rumunske pravoslavne crkve u Sibinju 1990; iste godine je rukopoložen; od tada služi u Sokolovcu. 
     Ostale crkve u mestu: Nema drugih crkava. 
   

         Autor: Stevan BUGARSKI
  
 
.  
.  
.  
 

    
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.