.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 .
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
  Munara

     Naziv mesta: Munara (zvanični naziv: Munar) 
     Stanovništvo: 539 stanovnika, od čega Srba 27 (5,01%) 
     Administrativni položaj: Selo u okviru opštine Sekusić (Secusigiu) u Aradskoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Pomorišju, na 35 km zapadno od Arada, na glavnom asfaltnom putu Arad-Perjamoš. 
     Veze: Železnicom i asfaltnim putem Munara je povezana sa sedištem opštine i sa Aradom, a preko Perjamoša i sa Temišvarom. 
     Adresa crkve: 2947 Munar nr. 103, Judeţul Arad, România 
     Hram crkve: Praznik Svetoga velikomučenika Georgija (Đurđevdan) 
     Autori ikonostasa: (Oltarska pregrada je improvizovana), dveri su prenete iz Tornje, prestone ikone slikao prota Dragutin Ostojić iz Ketvelja. 
     Tematski sadržaj ikonostasa: na carskim dverima - Blagovesti, na bočnim - Tovija sa anđelom, odnosno arhanđeo Mihail; prestone ikone - Bogorodica i Spasitelj. 
     Autor zidnog slikarstva: Nema zidnog slikarstva 
     Drugi poznati umetnici: Aleksa Svilengaćin, autor kopije ikone Bogorodice Bezdinske 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Dokumentima potvrđena još 1219. godine, Munara je tavorila kao prnjavor u senci manastira Bezdina, tako da je do našeg veka ostala bez sopstvene bogomolje. Godine 1923. bezdinsko bratstvo je ustupilo Munarcima bivši išpanski stan i preuredilo ga za kapelu. Godine 1957. na zgradi je improvizovan limeni toranj. 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: To je minimalno prilagođena prostorija sa mnogo improvizacija, ali je u dobrom stanju. 
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju su smeštena tri zvona. 
     Sveštenik: Paroha nema, nego je mesto kao filijala pridodato parohiji Fenlak. Bogosluženja se održavaju naizmenično u Fenlaku i Munari. 
     Često služi umirovljeni sveštenik-meštanin Milorad Babin, rođen u Munari 1933, završio Pravoslavnu srpsku bogoslovsku školu u Temišvaru 1959; rukopoložen je 1960; služio je u Munari, manastiru Bezdinu  i Saravoli; umirovljen je 1994. godine, ali i dalje po potrebi opslužuje upražnjene parohije. 
     Ostale crkve u mestu: Pravoslavna rumunska crkva i rimokatolička kapela. 
   
   

        Autor: Stevan BUGARSKI
 
 
.  
.  
.  
 

    
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.