.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
.
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
  Lugovet

     Naziv mesta: Lugovet (narodna varijanta: Langovet, zvanični naziv: Câmpia) 
     Stanovništvo: 690 stanovnika, od čega Srba 409 (59,26%) 
     Administrativni položaj: Selo u okviru opštine Sokolovac (Socol) u Karaš-Severinskoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Poljadiji, u dolini reke Nere,  a u podnožju planinskog venca Lokve, na samoj rumunsko-jugoslovenskoj granici, desetak km udaljeno od Bazjaša. 
     Veze: Kamenitim putem Lugovet je povezan sa sedištem opštine, odakle postoji asfaltni put za Staru Moldavu; povezan je, takođe kamenitim putem, i sa mestom Najdaš, kuda prolazi asfaltni put za Staru Moldavu i Temišvar. 
     Adresa crkve: 1781 Câmpia nr. 236, Judeţul Caraş-Severin, România 
     Hram crkve: Praznik Svetoga proroka Jeremije 
     Autori ikonostasa: Rezbar neidentifikovan, slikar Stevan Aleksić iz Arada 
     Tematski sadržaj ikonostasa: na carskim dverima - Blagovesti, na bočnim - arhiđakon Stefan, odnosno arhanđeo Mihail; prestone ikone - Sveti prorok Jeremija, Bogorodica, Spasitelj, Preteča; praznične ikone - Rođenje, Krštenje, Vaskrsenje, Vaznesenje Hristovo, Silazak Svetoga Duha, Preobraženje; centralna ikona - Tajna večera; u luku - tematski sklop Raspeća, u podnožju Krsta - Sveta Trojica, bočno sa obe strane - ikone Svetih evanđelista. 
   Autor zidnog slikarstva: Stevan Aleksić 
     Drugi poznati umetnici: slikar Toša Tatić iz Novoga Sada, autor jedne poedinačne ikone 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: U dokumentima selo je pomenuto prvi put 1723, a crkva - 1755. godine: bila je od pletera, pokrivena šindrom i imala drveni toranj. Prepravljana s vremena na vreme ta crkva je dočekala sredinu XIX veka; porušena je 1847, a mesto gde se nalazila, stotinak metara istočno od sadašnje, obeleženo je kamenim krstom sa prigodnim natpisom 1873. godine.  
     Sadašnja crkva zidana je 1846-1847; njeno unutrašnje ukrašavanje završeno je prilično kasno, 1913. godine, i to kičicom Stevana Aleksića - to je njegov poslednji ikonostas i poslednji rad na crkvama.  
     Značajnije opravke izvedene 1928, odnosno 1990. godine imale su za cilj održavanje prvobitnog izgleda. 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Crkva je u dobrom stanju, spolja u obliku lađe, unutra u obliku krsta, sa lučnom oltarskom apsidom, zasvođena pečenom ciglom. Od tri crkvena traveja, soleja je kratka i pronaos neobično umanjen, ali ne u korist naosa, nego zbog toga što je najvećim delom popunjen masivnim stubovima koji pridržavaju toranj.  
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju su smeštena tri zvona, a završni ukrasni deo lepo je oblikovan bakarnim limom. Većina crkvenih knjiga starija je od 1847, najstarija je pak Oktoih, štampan u Lavovu 1644. godine. 
     Pored hramovne slave meštani obeležavaju kao zavetinu praznik Trnove Petke. 
   Sveštenik: protonamesnik Joca Živanović, rođen u Radimni 1958, završio Bogosloviju Rumunske pravoslavne crkve u Karansebešu 1980; iste godine je rukopoložen; od tada služi u Lugovetu. 
     Ostale crkve u mestu: Nema drugih crkava. 
   

         Autor: Stevan BUGARSKI
  
 
.  
.  
.  
 

    
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.