.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 .
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
  Fenlak
    

     Naziv mesta: Fenlak (zvanični naziv: Felnac) 
     Stanovništvo: 2496 stanovnika, od čega Srba 285 (11,42%) 
     Administrativni položaj: Selo, sedište istoimene opštine u Aradskoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Pomorišju, na 25 km zapadno od Arada, na glavnom asfaltnom putu Arad-Perjamoš. 
     Veze: Železnicom i asfaltnim putem Fenlak je povezan sa Aradom, a preko Perjamoša i sa Temišvarom. 
     Adresa crkve: 2943 Felnac nr. 313, Judeţul Arad, România 
     Hram crkve: Praznik Roždestva Bogorodice (Mala Gospojina) 
     Autori ikonostasa: Radionica Ivković iz Novoga Sada 
     Tematski sadržaj ikonostasa: na carskim dverima - Blagovesti, na bočnim - arhanđeo Mihail, odnosno arhiđakon Stefan; prestone ikone - Sveti Nikola, Bogorodica, Spasitelj, Preteča; praznične ikone - Rođenje Bogorodice, Krštenje, Vaskrsenje, Vaznesenje Hristovo, Silazak Svetoga Duha, Preobraženje; u luku - tematski sklop Raspeća, bočno sa obe strane - ikone Svetih apostola. 
     Autor zidnog slikarstva: Nema zidnog slikarstva 
     Drugi poznati umetnici: meštani braća Jefta Mitrić, rezbar i Arsenije Mitrić, slikar 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Mesto je potvrđeno kao feudalni posed dokumentom  iz 1333. godine; u tursko vreme bilo je tvrđava. Izvori iz 1625. godine pominju "Fenlaka grada Nikolajevskoga manastira igumana Nikifora ... na reci Morišu". Godine 1758. zabeležena je crkva hrama Svetoga arhanđela Mihaila, od cigle, sa dvoja vrata i četiri prozora, sa drvenim tornjem, svodom od šindre, pokrivena šindrom, patosana ciglom; oltarska pregrada bila je zidana. U razdoblju 1804-1807. podignuta je nova crkva hrama Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila, od tvrdog materijala, upadljivih razmera, sa visokim tornjem. Pri nacionalnoj podeli crkvene opštine 1896. godine ta crkva je ostala Rumunima, a Srbima je isplaćena namira i dodeljen deo crkvenoopštinske imovine. 
     Srpska crkva hrama Roždestva Bogorodice zidana je 1900-1901. godine prema nacrtu arhitekta Momčila Tapavice. Toranj je stradao od nevremena 1935, a obnovljen je tek 1978. godine; tom prilikom i zidovi su povezani metalnim steznicima, da bi se otklonilo razorno dejstvo prvobitnog nepravilnog uziđivanja lukova i svodova. Ikonostas je serijske izrade, kupljen kod novosadske firme Ivković. 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: U obliku lađe, sa svoja tri tornja, od kojih središnji nadvišuje 20 m, podignuta na najprometnijem mestu u centru sela, srpska crkva građevinski ne zaostaje za starom zajedničkom. Zgrada je redovno održavana i u dobrom je stanju. 
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornjevima su smeštena četiri zvona i satni mehanizam. Od tridesetak crkvenih knjiga posebno su vredne pomena: Antologion (Rimnik, 1643), Biblija (Moskva, 1663) i Oktoih (Rimnik, 1703). 
     U porti se nalazi spomenik Srbima meštanima poginulim u Prvom svetskom ratu. 
  Godine 1893. u Fenlaku je rođen LJubomir Tomić, potonji arhijerej Srpske pravoslavne crkve Longin (1951. rukopoložen je za episkopa zahumsko-hercegovačkog, a 1955. premešten za episkopa zvorničko-tuzlanskog; na toj dužnosti je umro 1977. godine). 
     Sveštenik: jerej Sava Popović, rođen u Petrovom Selu 1951, završio Bogosloviju Rumunske pravoslavne crkve u Karansebešu 1973; iste godine je rukopoložen; služio je u Kraljevcu 1973-1980; od tada služi u Fenlaku. 
     Ostale crkve u mestu: Pravoslavna rumunska crkva. 

  
        Autor: Stevan BUGARSKI 
  
 
.  
.  
.  
 

    
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.