.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 
.
.SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
  Keča

     Naziv mesta: Keča (zvanični naziv: Checea) 
     Stanovništvo: 1812 stanovnika, od čega Srba 77 (4,25%) 
     Administrativni položaj: Selo u okviru opštine Čenej (Cenei) u Timiškoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Tamiškoj ravnici, na 35 km zapadno od Temišvara i 22 km jugoistočno od Žombolja, na samoj rumunsko-jugoslovenskoj granici. 
     Veze: Železnicom i asfaltnim putem Keča je povezana sa sedištem opštine, sa Temišvarom i sa Žomboljem. 
     Adresa crkve: 1943 Checea nr. 95, Judeţul Timiş, România 
     Hram crkve: Praznik Svetoga velikomučenika Georgija (Đurđevdan) 
     Autori ikonostasa: Neidentifikovani 
     Tematski sadržaj ikonostasa: na carskim dverima - Blagovesti, na bočnim - arhanđeo Mihail, odnosno arhiđakon Stefan; prestone ikone - Sveti Georgije, Bogorodica, Spasitelj, Preteča; praznične ikone - Rođenje, Krštenje, Vaskrsenje (postavljeno centralno), Vaznesenje Hristovo, Silazak Svetoga Duha; u luku - tematski sklop Raspeća, u podnožju Krsta - Molitva čaše, bočno sa obe strane - ikone Svetih apostola. 
     Autor zidnog slikarstva: Nema zidnog slikarstva 
     Drugi poznati umetnici: Neidentifikovani 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Godine 1660, pećki kaluđeri su među darodavcima u Keči zapisali i sveštenika; godine 1767. bila su u mestu četiri sveštenika. Sama crkva je pomenuta pozno i posredno: godine 1859. izgrađena je nova crkva u blizini stare dotrajale i posvećena prazniku Silaska Svetoga Duha. Pri nacionalnpoj podeli crkvene opštine Rumuni su bili u većini, pa je njima ostavljena ta crkva, a Srbi su dobili imovinsku nadoknadu, te su podigli sebi zasebnu crkvu 1896. godine, prema tipskim nacrtima, posvetivši je Svetom velikomučeniku Georgiju. 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Zgrada je skromna po razmerima i izgledu, spolja i unutra u obliku lađe, sa lučnom oltarskom apsidom i tornjem; u dobrom je stanju. 
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju su smeštena tri zvona i satni mehanizam. Crkvene knjige većinom su iz XVIII i XIX veka. 
     U porti je podignuta mermerna piramida sa imenima Srba meštana poginulih u Prvom svetskom ratu. 
     Sveštenik: Mesto paroha je upražnjeno; crkvu opslužuje čenejski paroh, održavajući bogosluženja naizmenično u Čeneju i Keči.  
     Ostale crkve u mestu: Pravoslavna rumunska crkva i rimokatolička kapela. 
   
   

      Autor: Stevan BUGARSKI
     
 
 
.  
.  
.  
 

    
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.