.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 .
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
  Nemet

     Naziv mesta: Nemet (zvanični naziv: Beregsău Mic) 
     Stanovništvo: 788 stanovnika, od čega Srba 269 (34,14) 
     Administrativni položaj: Selo u okviru opštine Sakalaz (Săcălaz) u Timiškoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Tamiškoj ravnici, na 22 km zapadno od Temišvara. 
     Veze: Asfaltnim putem Nemet je povezan sa mestom Veliki Bereksov (Beregsău Mare), odakle postoji železnička pruga i asfaltni put za sedište opštine i za Temišvar. 
     Adresa crkve: 1944 Beregsău Mic nr. 30, Judeţul Timiş, România 
     Hram crkve: Praznik Svetoga velikomučenika Georgija (Đurđevdan) 
     Autori ikonostasa: Rezbar Lazar Janić iz Arada, slikari LJubomir Aleksandrović iz Srpskog Semartona i Dušan Aleksić iz Arada. 
     Tematski sadržaj ikonostasa: Kamenovanje Svetog Stefana, Neopalima kupina, Žrtva Avramova, Usekovanje;  na carskim dverima - Blagovesti, na bočnim - Sveti Dimitrije, odnosno arhanđeo Mihail; iznad carskih dveri - Tajna večera, iznad bočnih - Vavedenje, odnosno Rođenje Bogorodice; prestone ikone - Sveti Stefan, Bogorodica, Spasitelj, Sveti Georgije; praznične ikone - Rođenje, Krštenje, Vaskrsenje Hristovo, Silazak Svetoga Duha, Preobraženje, Uspenje Bogorodice; centralna ikona - Krunisanje Bogorodice; u luku - tematski sklop Raspeća, ispod Krsta - Molitva čaše, bočno sa obe strane - ikone Svetih apostola. 
     Autor zidnog slikarstva: Dušan Aleksić 
     Drugi poznati umetnici: Neidentifikovani 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Mesto i sveštenik pomenuti su 1332, a parohija sa tri sveštenika 1767. godine, ali o crkvi tek predanje tvrdi da je bila pletera i da se neznano kad nalazila na neodređenom mestu u današnjoj porti. 
  Sadašnja crkva od tvrdog materijala građena je 1855-1861. godine prilogom meštana i uz pomoć mesnog plemića Stefana Damaskina. Ikonostas je izrađen 1869-1870. godine, a rezba i slike prostiru se i preko pevničkih prostora, zaustavljajući se na Bogorodičinom, odnosno arhijerejskom prestolu. 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Građevina je u obliku lađe, sa lučnom oltarskom apsidom; nad neobično kratkim pronaosom uzdiže se visok toranj. 
  Krov i toranj stradali su od vetra 1998. godine i još nisu konačno popravljeni. 
  Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju su smeštena tri zvona i satni mehanizam. Crkvene knjige većinom su iz XVIII i XIX veka. 
     Na zapadnoj fasadi ugrađene su dve mermerne spomen-ploče sa imenima meštana poginulih u svetskim ratovima. 
     Na sastanku sa karlovačkim mitropolitom Sofronijem (Podgoričaninom) u Nemetu 1710. godine patrijarh Kalinik I, tada na Pećkom prestolu, priznao je autonomiju nove srpske mitropolije, osnovane na tlu Habsburške carevine. 
  Deo crkvenih utvari dar je mesnih plemića; zapisi na njima pominju i Jelenu Damaskin rođenu Tekelija. 
     Ispod oltara nalazi se grobnica porodice Damaskin, u kojoj je sahranjeno 14 lica. Ulaz u grobnicu je iz porte, a nad vratima je isklesan u kamenu plemićki grb Damaskinovih. 
     U crkvenoj porti postoje dva stara nadgrobna obeležja, kao trag nekadašnjeg groblja, i jedno savremeno, iz 1945. godine, na grobu poginulog ruskog vojnika. 
   Sveštenik: paroha nema; parohiju opslužuje protojerej Miroslav Stojkov, paroh u Temišvaru (Gradu) 
     Ostale crkve u mestu: Nema drugih crkava. 
   

      
         Autor: Stevan BUGARSKI
  
 
 
.  
.  
.  
 

    
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.