.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 .
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
  Požežena 
   

     Naziv mesta: Požežena (stariji naziv: Srpska Požežena, zvanični naziv: Pojejena) 
     Stanovništvo: 1386 stanovnika, od čega Srba 305 (22,01%) 
     Administrativni položaj: Selo, sedište istoimene opštine u Karaš-Severinskoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Dunavskoj niziji, na levoj obali Dunava, a u podnožju planinskog venca Lokve, 8 km uzvodno od Stare Moldave 
     Veze: Asfaltnim putem Požežena je povezana sa brojnim naseljima; tu je raskrsnica puteva za Bazjaš, Staru Moldavu i Oravicu. 
     Adresa crkve: 1784 Pojejena nr. 52, Judeţul Caraş-Severin, România 
     Hram crkve: Praznik Sabora Svetoga arhanđela Mihaila 
     Autori ikonostasa: Rezbar Josif Bosiok (Iosif Bosioc), slikar Franc Ferh (Francisc Ferch ) 
     Tematski sadržaj ikonostasa: na carskim dverima - Blagovesti, na bočnim - arhanđeli Gavril, odnosno Mihail; iznad carskih dveri - Tajna večera; prestone ikone - Sveti Nikola, Bogorodica, Spasitelj, Preteča; praznične ikone - Vaskrsenje, Rođenje Hristovo; centralna ikona - Sveta Trojica; u luku - tematski sklop Raspeća. 
     Autor zidnog slikarstva: Nema zidnog slikarstva 
     Drugi poznati umetnici: Neidentifikovani 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Sadašnje naselje je zapisano oko 1700, ali 1757. godine još nije imalo crkvu. Prvi pouzdani podatak o crkvi javlja se na mermernoj ploči ugrađenoj u južni zid: zidana je 1793. godine nastojanjem kapetana A. pl. Mrzića, trudom i troškom Stojka Đuričića, Teodora i Arsenija Đurđevića. Postoji podatak o obnovi izvedenoj 1859. godine, a zatim je opet dugo bila izložena zubu vremena; prema belešci mesnog sveštenika iz 1932. godine umesto ikonostasa stojao je običan prezid od cigala, opšte stanje zgrade označeno je kao krajnje propalo i siromašno, a sticajem nepovoljnih okolnosti, u sred zime 1934. godine ostala je i bez krova. Opravka je tekla sporo i sa teškoćama čitave tri godine (1935-1937) uz svesrdnu pomoć Društva rešičkih fabrika i poseda. Tom prilikom izrađen je i nov ikonostas: rezbar je bio Josif Bosiok (Iosif Bosioc), a slikar Franc Ferh (Franc Ferch), koji je pod uputstvom Joakima Miloje (Ioachim Miloia) đački kopirao Danilove ikone sa ikonostasa srpske Saborne crkve u Temišvaru(Gradu). 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Sada je građevina u dobrom stanju, zidovi daju spoljašnjosti i unutrašnjosti blag oblik krsta; toranj je priljubljen uz zapadni zid crkve, a stubovi na kojima stoji obrazuju otvoreno predvorje. 
     Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: U tornju ima tri zvona. Najstarije crkvene knjige jesu Oktoih  (Moskva, 1646) i Minej-opštak (1663), a ostale su većinom iz XVIII i XIX veka. 
     Kao zanimljivost, u crkvi su sačuvane četiri prangije, kojima su nekada oglašavani najvažniji trenuci bogosluženja; sada se koriste kao svećnjaci. 
  Pored hramovne slave meštani obeležavaju kao zavetinu praznik Silaska Svetoga Duha. 
     Izdvajanje Rumunske crkvene opštine usledilo je 1892 godine. 
     Sveštenik: jerej Sava Sandu Mareš, rođen Ljupkovi 1976, završio Bogosloviju Svetih Čirila i Metodija u Prizrenu 1995; rukopoložen je 1997. godine; od tada služi u Požeženi. 
     Ostale crkve u mestu: Pravoslavna rumunska crkva. 
   
   

      
        Autor: Stevan BUGARSKI 
  
  
 
.  
.  
.  
 

    
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.