.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
 
 
..
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
 
Mali Gaj
 
 
     Naziv mesta: Mali Gaj (zvanični naziv: Gaiu Mic)
     Stanovništvo: 208 stanovnika, od čega Srba 11 (5,29%)
     Administrativni položaj: Selo u okviru opštine Moravica (Moraviţa) u Timiškoj županiji
     Geografski položaj: Mesto se nalazi na jugu Timiške županije, u Tamiškoj ravnici, udaljeno od Temišvara nešto preko 50 km, na samoj rumunsko-jugoslovenskoj granici.
     Veze: Kamenitim putem Mali Gaj je povezan sa mestom Nemačka Stamora (Stamora Germană), a odatle postoji železnička pruga i asfaltni put za Temišvar.
  Hram nekadašnje kapele: Praznik Roždestva Bogorodice (Mala Gospojina)
  Kratak istorijat gradnje i obnove: Prvi poznati pomen mesta vezan je za pomen sveštenika 1660. i 1666. godine. Crkva hrama Roždestva Bogorodice građena je 1828, ali je prilikom podele crkvene opštine po nacionalnostima pripala Rumunima. Srbi su se izdvojili iz ionako malobrojne zajednice i osnovali zasebnu crkvenu opštinu 1874. godine sa svojih svega 18 porodica. 
     Nešto od namire, nešto od pomoći plemićke porodice Malenica, u čijem se posedu selo  nalazilo, zacrtali su sebi novo groblje i podigli zgradu koja je služila kao kapela, kao škola, te kao parohijski i učiteljski stan. Na brzinu građeno zdanje prepravljano je 1904. godine. O njegovom potonjem izgledu kazuje starina Dušan Milorad: bilo je kao poveća seoska kuća sa nekoliko prostorija, bez tornja, sa svega dve prestone ikone na oltarskoj pregradi. 
     Na ulici pred kapelom podignut je 1936. običan drveni zvonik sa dva zvona. 
  Zbog dotrajalosti kapela je porušena 1946. godine u nameri da se podigne nova, ali su okolnosti bile nepovoljne, pa se to nije ostvarilo. Deo skromnog inventara prenet je u dežansku crkvu, a deo otuda 1994. u kapelu iz Ulbeča. Godine 1983. zvona su preneta u Detu za potrebe novoosnovane Pravoslavne srpske crkvene opštine, a građa zvonika je uklonjena.
     Sadašnje stanje: Sada u mestu postoji svega sedam kuća koje Srbi sveštenici povremeno obilaze, mada su i u njima nacionalno mešoviti bračni parovi.
     Ostale crkve u mestu: Pravoslavna rumunska crkva.
   
  
         Tekst: Stevan BUGARSKI
  
 
 
.  
.  
.  
 

   
  All contents copyright © 1999. All rights reserved.